Menu Zamknij

VII QUIZ MIEDZYPRZEDSZKOLNY „ZAWSZE BEZPIECZNI”

25 września 2019 roku w Sali Konferencyjnej MOSiR-u odbył się VII Międzyprzedszkolny Quiz pod hasłem „Zawsze bezpieczni”. Wzięły w nim udział wszystkie kołobrzeskie publiczne przedszkola. Organizatorem quizu po raz kolejny było nasze przedszkole.

            Głównym celem  quizu było: utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa, m.in. ruchu drogowego, sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach w domu oraz na podwórku, promowanie bezpiecznego stylu życia a także wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.

Dzieci wzięły udział w kilku konkurencjach: rozwiązywały zagadki  i odpowiadały na pytania w formie quizu o bezpieczeństwie w domu, na podwórku i na ulicy, segregowały przedmioty na bezpieczne i niebezpieczne podczas zabawy, dobierały numery alarmowe do odpowiednich pojazdów specjalnych i postaci (strażaka, policjanta, ratownika medycznego).

Imprezę uświetnił występ dziewczynek z grupy Słoneczka, przygotowany przez Panią Jolantę Daśko.

Nad przebiegiem quizu czuwała Pani Katarzyna Kałużna – Urbaś specjalista ds. profilaktyki i prewencji osób nieletnich, sierżant sztabowy Daniel Kolasiński oraz dzielnicowy aspirant sztabowy pan Marcin Tuszyński z Powiatowej Komendy Policji. 

Podczas quizu nie przyznawano żadnych punktów. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, grami dotyczącymi bezpieczeństwa, odblaskami, balonami i słodkimi niespodziankami.

Bardzo dziękujemy Pani Marcie Ostapiec kierownik MOSiR-u za pomoc okazaną przy organizacji imprezy.

Dziękujemy także Panu Krzysztofowi Kot z zaprzyjaźnionej Szkoły nauki jazdy „Zielony listek” za udostępnienie plansz demonstracyjnych.

mgr Joanna Branc

mgr Martyna Domańska

mgr Janina Hołowczak