Menu Zamknij

OGŁOSZENIE

 ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

 

Zapraszamy na zebranie rady rodziców – trójki grupowe, które odbędzie się w dniu 16.09.2020r. o godzinie 15:30. Celem zebrania będzie ustalenie składu nowej rady oraz ustalenie planu działania na rok szkolny 2020/2021.

 

 

 


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr  7 w Kołobrzegu informuje, że z dniem 1 września 2020 r. w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kołobrzeg zmienia się opłata za posiłki w przedszkolu.

Nowa stawka żywieniowa za 3 posiłki będzie wynosić 8,50 zł.

 

I śniadanie – 1,70 zł

II śniadanie – 2,55 zł

obiad – 4,25 zł

 


Drodzy Rodzice !

Zgodnie z informacją Prezydent Miasta Kołobrzeg, przekazaną na konferencji w dniu 4.05.2020 r.,

w najbliższym czasie zostanie wznowiona działalność opiekuńczo-wychowawcza

dla dzieci z przedszkoli miejskich w Kołobrzegu.

W związku z powyższym, istnieje konieczność złożenia przez rodziców, którzy nie są w stanie  zapewnić swoim dzieciom opieki, stosownego oświadczenia (w załączeniu) do Dyrektora Przedszkola.

Oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej przedszkola i przekazać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyrektor@pm7kg.pl  lub s.filipowicz@pm7kg.pl w postaci podpisanego skanu lub zdjęcia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 7.05.2020 r. do g. 12.00.

Informacja zwrotna o przyjęciu dziecka, zostanie Państwu przekazana niezwłocznie

 po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń i ich zatwierdzeniu.                                            

     W załączeniu wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Oświadczenie rodziców o konieczności zapewnienia opieki przez przedszkole (KLIKNIJ ABY POBRAĆ)

zarządzenie covid-1920200506 (kliknij aby pobrać)

          Monika Hazubska

dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7