Menu Zamknij

COVID19

W związku z powrotem dzieci do przedszkola 
w okresie pandemii i wzmożonego reżimu sanitarnego poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w naszym przedszkolu

od dnia 1 września 2020 roku:

 

 1. Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dziecko – bez żadnych objawów chorobowych (katar, kaszel, ból brzucha, głowy, wymioty, biegunka, inne, które zgłasza dziecko).
 2. Ze względów organizacyjnych dzieci do przedszkola  przyprowadzane są do godziny 8.15.
 3. Rodzice oraz dzieci, które ukończyły 4 lata wchodząc i wychodząc z przedszkola mają założone  maseczki. Obowiązek zapewnienia maseczek leży po stronie rodziców.
 4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice wchodzący do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, który znajduje się po lewej stronie drzwi przy wejściu do przedszkola.
 7. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica lub upoważnioną do odbioru dziecka inną osobę.
 8. Rodzice wchodzą do przestrzeni przedszkola (klatka schodowa), kierując się do szatni. Rodzice rozbierają dziecko, pomoc prowadzi dziecko do sali. Następnie opuszczają szatnię i przedszkole, umożliwiając innym rodzicom lub opiekunom pozostawienie dziecka w przedszkolu.
 9. Rodzice zachowują odstęp od 1,5 m do 2,0 m od innych rodziców oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 10. Rodzice zobowiązani są o dopełnienie obowiązku uaktualnienia numerów telefonów oraz adresów mailowych.
 11. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów z przedszkola.
 12. Po odebraniu dziecka z przedszkola nie ma możliwości wejścia na przedszkolny plac zabaw.
 13. Do przedszkola dziecko nie przynosi żadnych zabawek, przytulanek  oraz maskotek. W workach znajdują się tylko niezbędne rzeczy tj.: bielizna, rzeczy na zmianę, kapcie.
 14. Nie przynosimy do przedszkola własnych ręczników oraz przyborów do mycia zębów.
 15. Nie przedłużamy rozstań, wyjaśniamy dzieciom w domu zasady postępowania w związku z pandemią.
 16. Pierwszego dnia rodzic przynosi podpisane oświadczenie – zgodę  na pomiar temperatury u dziecka oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.

 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w przedszkolu od 01.09.202r. zamieszczona jest poniżej.