„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,
lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”
~ Jan Paweł II ~

Dyrektor
i grono pedagogiczne
Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu
składają serdeczne wyrazy podziękowania panu

ADAMOWI LORYCHOWI

za aktywne przyczynienie się do wykonania leżakowni w grupie I.
Okazane wsparcie traktujemy jako wyraz Pańskiej dobroci i chęci niesienia pomocy.
W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,
winno być szczerym sercem przyjęte”
~ A. Dumas ~