Menu Zamknij

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1)   Komunikat – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Osoba w przedszkolu odpowiedzialna za realizację procedury Niebieska Karta; jest nauczyciel Iwona Maciejczyk , pokój nauczycielski , w godz. 7: 30 – 11: 30. 

Załącznik nr 1

2) Wzór formularza Niebieska Karta 

Załącznik nr 2

3) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na lata 2018 – 2020.

Załącznik nr 3