ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I – CZY SMOKI TO DINOZAURY?

 • Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „O czym szeptały iskierki”,
 • Oglądanie bryłek węgla, określanie ich koloru, twardości,
 • Zabawa ruchowa „Pełne wagoniki i puste wagoniki”,
 • Zabawy przy piosence „Jak upływa czas?”- umuzykalnianie dzieci,
 • Lepienie figurek dinozaurów z plasteliny – rozwijanie sprawności manualnej,
 • „Wagoniki z węglem”- ćwiczenia w liczeniu,
 • Słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej „
  Co wyprawiał bazyliszek”.

 

TYDZIEŃ II – ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE

 • Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „ Domek dla ptaszków”.
 • Zabawy dramowe: „ Jak dzieci pomagają ptakom?”.
 • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki „ Wróbel”.
 • Opowiadanie „Na podwórku” ilustrowane sylwetami.
 • Ćwiczenia artykulacyjne „Głosy ptaków”.
 • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej – „Ptaszki i kot” – rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Budowanie karmnika z klocków w kształcie figur geometrycznych według wzoru pokazanego przez nauczyciela lub pomysłów dzieci. Utrwalanie nazw kolorów.
 • „Ptaszek w karmniku” – wykonanie ptaka z kół techniką orgiami.
 • Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach, rozwijające analizę i syntezę wzrokową „Pomieszane połowy”.
 • Zabawy przy piosence „Głodny wróbelek” – kształtowanie poczucia rytmu.
 • Zabawy ruchowo – naśladowcze; „Ptaki”, „Ostrożne koty”.
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe: „Ptaszki do domków!”, „Wróbelki i kot”, „Zwierzęta w lesie”.
 • Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Spłoszone  wróbelki”.
 • Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Ptaki”.
 • Słuchanie wiersza M. Buczkówny „Sarenka w zimie”- rozmowa na temat wiersza, oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta żyjące w lesie.
 • Wyjaśnienie, na czym polega praca leśnika zimą, zwrócenie uwagi na sposoby opiekowania się zwierzętami.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości „Ślady na śniegu”
 • Opowieść ruchowa „Spacer po lesie”.

 

TYDZIEŃ III i IV – FERIE ZIMOWE W PRZEDSZKOLU

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami z grupy „Misiów” – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgło­sy zimy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej: układanie kompozycji z białych elementów, konstruowanie lodowego zamku dla pani Zimy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – sześcienne klocki, obrazki po­cięte na kilka części, puzzle).
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: w, na, pod, za.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Nabieranie przekonania, że zima wcale nie jest taka zła. Uczestniczenie w zabawach związanych z zimą w sali, na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

TYDZIEŃ V –  BABCIA I DZIADEK

 • Oglądanie zdjęć przedstawiających babcie i dziadków, przyniesionych przez dzieci – zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat: w jaki sposób spędzają czas z dziadkami?.
 • Nauka wiersza Doroty Gellner „Dla babci” – wypowiedzi dzieci na temat, co może sprawić radość, przyjemność babci, dzidziusiowi, rozwijanie mowy i pamięci.
 • Zabawa ludowa „ Kosi, kosi łapci”.
 • Nauka piosenki „Babcia i dziadek” – rozwijanie możliwości wokalnych.
 • Słuchanie opowiadania I.R. Salach „Najlepszy prezent” ilustrowanego obrazkami – ukazanie sposobu niesienia pomocy osobom starszym.
 • „Kwiaty dla babci i dziadka” – zabawa plastyczna
 • Wykonanie laurek dla babci i dziadka.
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej  „Pytanie zadał Olek babci” – rozwijanie mowy.
 • Zabawa ruchowa „Idą dzieci”.
 • Zabawa językowa „ O czym mówię”.
 • Zabawa „ Dobre zachowania i złe zachowania”.
 • Ilustracja ruchowa wiersza I.R. Salach „ Idzie babcia”
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Śniadanie dla babci i dziadka”.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe: „Jedziemy samochodem do dziadków”, „Taniec dla babci i dziadka”, „ Ukłony dla babci i dziadka”.
 • Zabawa ruchowo – naśladowcza „Pomagamy babci”.

 

 Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

10.01.2018r. (środa) godz. 15:30. Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze. Na zebranie     
                                                      proszę przybyć bez dzieci.
11.01.2018r.  (czwartek). Bal karnawałowy. Proszę o przygotowanie  strojów karnawałowych dla dzieci. Przewidziana jest wizyta fotografa, który wykona dzieciom zdjęcia grupowe oraz podczas zabawy.

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W STYCZNIU

 

Wiersz do nauki „ Babcia”

„Zimowe słoneczko wesoło patrzy,

I ciepły uśmiech posyła babci

I ja tez babciu mam dziś dla Ciebie,

Uśmiech jak słonko jasne na niebie”.

 

Wiersz „ Dziadek”

„Gdy za oknem zimno,

Gdy śnieg biały pada,

Dziadek siada przy kominku

Bajki opowiada:

„ O dzielnym szewczyku”,

„ Jasiu i Małgosi”,

Opowiada dziadek bajki,

Kiedy wnuczka prosi”.

 

Piosenka pt.: „Bałwanek” B. Forma

 1. Ulepiła zima

  dla dzieci bałwanka,

                                                                        wszyscy się radują

od samego ranka.

Ref. Tańczy , tańczy z nami

mroźna pani zima

tańczyć nagle z zimą,

bałwanek zaczyna.

                                                2.Stają dzieci w kole,

piosenkę śpiewają,

prezent dla bałwanka,

bardzo ładny mają.

Ref………

                                                              3.Kolorową czapkę,

   szalik kolorowy,

  oraz zaproszenie

      na koncert zimowy.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

TYDZIEŃ I – Spotkanie z mikołajem.

 • Zapoznanie dzieci z wyglądem i charakterystycznymi cechami św. Mikołaja – słuchanie listu,
 • Rozmowa na podstawie ilustracji „Jak pomagam mamie w domu?” – zachęcanie dzieci do wykonywania prostych prac domowych,
 • Pieczenie i dekorowanie świątecznych pierniczków,
 • Zabawa matematyczna „Worek mikołaja”. Przeliczanie elementów w zbiorach. Porównywanie liczebności zbiorów,
 • Praca plastyczna „Prezent dla  mikołaja”,
 • Zabawa logiczna „Znajdź kontur tego przedmiotu”- przyporządkowanie sylwety przedmiotu- prezentu do jego konturu,
 • Zabawa ruchowa „Zadania od mikołaja”,
 • Spotkanie z  mikołajem – uczestniczenie w obrzędach tradycji mikołajkowych,
 • Zapoznanie dzieci z globusem- wskazywanie Polski i Laponii,
 • Zabawa plastyczna „Mikołaj”- składanie w całość pociętej na części sylwety mikołaja i przyklejanie jej na kartkę.

TYDZIEŃ II – To już zima.

 • Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę”,
 • Zabawa ruchowa o charakterze integracyjnym „Bałwanek do bałwanka”,
 • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Nasza rodzina bałwanków”,
 • Zabawa „ Tworzymy bałwanki”- liczymy je i porównujemy,
 • Praca plastyczna „Bałwanek”,
 • Zabawy przy piosence „Zimowe gwiazdki”,
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,
 • Słuchanie wiersza B. Formy „Zimowe wskazówki”,
 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,
 • Zabawy do piosenki „Pani Zima”,

 TYDZIEŃ III i IV – Święta tuż – tuż. W świątecznym klimacie

 • Słuchanie wiersza T. Kubiaka „Wesoła choinka” – ilustracja ruchowa wiersza,
 • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki „Na choince”,
 • Wspólne ubieranie choinki w sali przedszkolnej- oglądanie ozdób choinkowych, dzielenie się spostrzeżeniami na temat kształtów i kolorów bombek,
 • Zabawy przy piosence „Choinka”- umuzykalnianie dzieci,
 • Zabawa twórcza- kolorowanie i wyklejanie sylwety bombki,
 • Zabawa matematyczna „Dołóż liczmany”- ćwiczenia w liczeniu,
 • Nauka wiersza I.R. Salach „Choineczka”,
 • Oglądanie gałązek świerka i sosny – porównywanie wyglądu,
 • Ćwiczenia oddechowe „Zdmuchujemy igły”,
 • Rozmowa na temat tradycji świątecznych na podstawie ilustracji – wdrażanie dzieci do wypowiadania się na temat. 
 • Zabawy muzyczne o tematyce świątecznej.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

SAMOOBSŁUGA I DOBRE MANIERY:

 • wykazywanie większej samodzielności i biegłości w czynnościach samoobsługowych: samodzielne zakładanie i zdejmowanie obuwia, kapci, odzieży wierzchniej;
 • wyrabianie dbałości o własne ubranie poprzez uczenie samodzielnego wieszania, układania na wyznaczonym miejscu w szafeczkach w szatni;
 • wyrabianie nawyku   utrzymywania porządku wokół siebie;
 • sprawne i poprawne mycie rąk, buzi w  łazience bez chlapania wodą, zabaw  mydłem,
 • nabywanie nawyku sygnalizowania potrzeb fizjologicznych oraz właściwego zachowania się w ubikacji,
 • kształtowanie nawyku właściwego zachowania się przy stole,
 • przestrzeganie kulturalnego zwracania się do siebie nawzajem, stosowanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam,
 • savoir vivre  przy powitaniu i pożegnaniu: dzień dobry  i do widzenia.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 • 12.2017r. (środa) Mikołajki w przedszkolu – tego dnia Zajączki odwiedzi Mikołaj. Proszę aby tego dnia każde dziecko przyszło ubrane na czerwono (może mieć ubraną tylko czerwoną bluzkę)
 • 12.2017 r. (wtorek) – zajęcie otwarte dla rodziców. Możliwość obserwacji dzieci podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU

 

Piosenka pt: „Śniegowe gwiazdki”

Śniegowe gwiazdki
spadają, spadają.
Dzieci je w dłonie
chwytają, chwytają.
Gwiazdki przez chwilę
się mienią, się mienią,
Zaraz się w wodę
zamienią, zamienią.

  

Wiersz pt.: „ Choineczka”

Choineczka mała
w lesie sobie stała.
Wiatr ją lulał do snu,
więc się kołysała.
Przywieźli ją ludzie
po zmarzniętej grudzie.
Teraz cieszy dzieci.
Widzicie, jak świeci?

 

Wiersz pt.: „Jedzie Zima”

Jedzie pani Zima
na koniku białym,
spotkały ją dzieci,
pięknie powitały:
– Droga pani Zimo,
sypnij dużo śniegu,
żeby nam saneczki
nie ustały w biegu.

  

Wiersz pt.: „Bałwan”

Stoi bałwan w kapeluszu
Nic nie słyszy, nie ma uszu
Ślepki z węgla, patrzą krzywo
Krzyś ulepił takie dziwo.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – Pada deszcz.

 • ilustracja ruchowa wiersza J. Porazińskiej „Dziadzio Mrok”rozwijanie inwencji twórczej,
 • ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Trzy parasole” rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech,
 • „Parasol i deszcz”  – ćwiczenia plastyczne; rozwijanie sprawności manualnej podczas tworzenia kompozycji płaskiej metodą origami,
 • zabawy przy piosence „Pada deszcz” – umuzykalnianie dzieci,
 • słuchanie opowiadania G. Kasdepke „ Rozmarzone kalosze” – wypowiadanie się na tematy kaloszy ich zastosowania, przydatności i kolorystyki,
 • „Kalosze” kolorowanie kredkami w konturze – zwracanie uwagi na poprawny chwyt kredki, właściwe ułożenie rąk (rysującej i towarzyszącej) podczas rysowania.

 

TYDZIEŃ II – Dbamy o zdrowie

 • słuchanie wiersza R. Pisarskiego „Kot” –  rozwijanie mowy,
 • „Kolorowy ręcznik” – wykonywanie pracy plastycznej inspirowanej opowiadaniem M. Kownackiej „Kukuryku na ręczniku” – zamalowywanie powierzchni ręcznika, naklejanie na nim w dowolnym miejscu kogucika wyciętego przez nauczyciela z kolorowego papieru,
 • ćwiczenie spostrzegawczość „Takie same ręczniki”,
 • ćwiczenia klasyfikacyjne „Kto będzie zdrowy? Kto zachoruje?” – praca z obrazkiem ukazującym osoby, które ubrały się nieodpowiednio do pory roku i warunków pogodowych, jakie konsekwencje mogą im z tego powodu grozić; próby uzasadniania swojego zdania,
 • zabawy przy piosence „Czysty przedszkolak” –  rozpoznawanie wysokości dźwięków,
 • zabawa ruchowa z elementem równowagi „Między szczeblami drabiny”,
 • zabawy bańkami mydlanymi; porównywanie masy przedmiotów.

 

TYDZIEŃ III – Domowi ulubieńcy

 • nauka wiersza I.R Salach „Idzie kotek” – rozwijanie mowy i pamięci, odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza,
 • zabawy przy piosence „Przyjaciel” –  rozpoznawanie wysokości dźwięków,
 • „Kotki, koteczki” – ćwiczenia liczbowe, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • „Papierowe dalmatyńczyki”ozdabianie sylwet psów czarnymi łatkami,
 • historyjka obrazkowa „Czarny kotek i biały kotek”, inspirowana wierszem H. Bechlerowej „O dwóch kotkach”- rozwijanie mowy i myślenia,
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – składanie w całość pociętych obrazków kota lub psa.

 

TYDZIEŃ IV,V – Urządzenia w moim domu

 • słuchanie wierszy D. Gellner „Żelazko” i B. Kołodziejskiego „Odkurzacz”; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz skupiania uwagi. Zwracanie uwagi na treści wychowawcze zawarte w wierszu oraz wzbogacanie słownika  o nowe zwroty,
 • zabawy przy piosence „Mój dom” – umuzykalnienie dzieci,
 • Kolory”eksperymentowanie z mieszaniem barw, obserwowanie zjawiska tworzenia barw pochodnych od kolorów podstawowych,
 • „Tworzymy liczbę mnogą” – właściwe dobieranie obrazków, poprawne tworzenie liczby mnogiej,
 • „Prawda czy fałsz?” – określanie prawdziwości zdań(podniesienie obrazka z uśmiechniętą lub smutną twarzą).

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Dodatkowo dzieci poznają najbliższą okolicę przedszkola, a podczas spacerów nauczą się chodzić w parach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni J

 • 11.2017 r. (poniedziałek) godz. 10:00 – UROCZYSTE PASOWANIE NA  PRZEDSZKOLAKA
 • 11.2015 r. (czwartek) „Światowy Dzień Pluszowego Misia” zabawy integracyjne z kolegami i koleżankami z gr. „Słoneczka” (każde dziecko przynosi ulubionego misia)
 • 11.2017r. (środa) zajęcia otwarte dla rodziców podczas których będzie można obserwować dzieci podczas sytuacji zadaniowych; prowadząca mgr Angelika Mofina
 • 11.2017r. (czwartek) Andrzejki dla dzieci. Proszę aby tego dnia dzieci przyszły ubrane na czarno lub granatowo (mogą mieć tylko ciemną bluzkę)

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

Wiersz „Mam trzy latka” – I. Suchorzewska

Mam trzy latka, trzy i pół,
brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
i mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku.
O tchórzliwym koziołeczku
i o piesku, co był w polu,
nauczyłam się w przedszkolu.

 

Piosenka „Wesołe przedszkole

1.Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,
idzie do przedszkola wesoła gromada.
Tupią małe nóżki tupu, tupu, tup.
Raźno do przedszkola idzie mały zuch.

2.Klocki, misie, lalki czekają od rana,
uśmiechem nas wita pani ukochana.
Bawimy się w zgodzie zawsze ty i ja.
Tańczymy wesoło hopsa, hopsasa.

3.A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie,
to nasze kółeczko zmienia się w słoneczko.
Śpiewamy piosenki tra la lala la
wesoło w przedszkolu mija zawsze czas.      

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – Jesień w sadzie.             

 • rytmizowanie zdania „Jedz owoce i warzywa, będziesz zdrowy tak,
  jak ryba”;
 • zabawa z elementem równowagi „Spacer z jabłkiem”;
 • zabawa matematyczna – liczenie żółtych i czerwonych jabłek;
 • zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania kolorów żółtego
  i czerwonego;
 • „Czerwone jabłuszko” – malowanie sylwety jabłka farbami i przyklejanie listka:
 • poznanie owoców różnymi zmysłami – oglądanie, wąchanie i smakowanie;
 • wykonanie koreczków owocowych;
 • przygotowanie soku z owoców cytrusowych;
 • oglądanie owoców i przyniesionych przez dzieci; nazywanie ich; dotykanie; wącha­nie; układanie na osobnych tacach. Podkreślenie znaczenia mycia owoców przed jedzeniem;
 • zagadki dotykowe „Co to za warzywo?”;
 • lepienie owoców z masy solnej.

 

 

TYDZIEŃ II – Smaczne warzywa.

 • słuchanie opowiadania D. Szypowskiej – Sobiesiak Kto ważniejszy?
 • „Jesienne kwiaty” – malowanie palcami;
 • zabawa „Czyj to cień”;
 • zabawy plastyczne „Kolorowe warzywa”;
 • instumentacja piosenki „Warzywa”;
 • zabawa „Sklep owocowo – warzywny”;
 • wycieczka do sklepu spożywczego – zakup warzyw;
 • stemplowanie kartek stemplami wykonanymi z ziemniaka przez rodziców;
 • zabawy konstrukcyjne „Budujemy koszyki na warzywa”;
 • określanie, które warzywa spożywamy na surowo, a które – po ugotowaniu.

 


TYDZIEŃ III – Jaki jestem?

 • ćwiczenia logorytmiczne „To jest Ania”;
 • słuchanie opowiadania I. R. Salach „Co lubi jeść Zosia”;
 • zabawy przy piosence „Jestem samodzielny”;
 • „Serduszko dla kolegi”- wyklejanie konturów serca kawałkami papieru;
 • słuchanie opowiadania E. Kaniewskiej „Szuflada”;
 • zabawy przy piosence „Jestem samodzielny”;
 • poznawanie i nazywanie wybranych części ciała –  wyliczanka „Dziewuszka” (według M. Bogdanowicz);
 • przygotowanie grupowej tablicy pt: „Urodziny”. Umieszczenia na wspólnej planszy – tablicy dat urodzin wszystkich dzieci w grupie. Wyjaśnienie, że każdy raz w roku obchodzi swoje urodziny. Pieczenie urodzinowych babeczek.

 

TYDZIEŃ IV – Moje zmysły.

 • zabawy dydaktyczne rozwijające zmysły „Nasze ulubione zabawy”;
 • zabawy przy piosence „Nasze zmysły”;
 • zabawa rozwijająca prawidłową artykulację dźwięków „Strach ma
  wielkie oczy”;
 • „Co tak pachnie?” – ćwiczenia rozwijające zmysł węchu;
 • słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Okulary”;
 • wypowiadanie się na temat zachowania względem
  dzieci niewidzących;
 • rozwijanie zmysłów; rozpoznawanie zabawek za pomocą słuchu i dotyku;
 • ćwiczenie narządów mowy „Zabawy ze słomką”
  (próby przenoszenia skrawków papieru z blatu stołu na
  talerzyk za pomocą słomki do napojów);
 • zabawa matematyczna „Czarodziejskie pudełko”;
  przeliczanie klocków w zakresie  trzech, czterech;
 • składanie w całość obrazków zabawek pociętych na części.

 

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Dodatkowo dzieci poznają najbliższą okolicę przedszkola, a podczas spacerów nauczą się chodzić
w parach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni.

 

03.10.2017r.  Zajączki będą świętować „Owocowy dzień”. Proszę aby każdy przyniósł po 2 wybrane owoce – będziemy robić pyszne koreczki owocowe.

10.10.2017r.  Zajączki wybiorą się do sklepu warzywno – owocowego gdzie zakupią owoce potrzebne do zrobienia soku, który wspólnie wykonają w sali.

17.10.2017r.  Zajączki będą świętować „Dzień Urodzinowy”. Proszę aby tego dnia każde dziecko przyniosło papierową czapeczkę. Tego dnia będziemy piec urodzinowe babeczki.

25.10.2017r. środa, godz. 15:30 –  zebranie z rodzicami. Proszę na zebranie przybyć bez dzieci.

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 

Piosenka pt.: „Jestem samodzielny”

Sam ubieram buty,
zapinam ubranie.
Potrafię też ładnie
zjadać sam śniadanie.

Ref: Chociaż jestem mały,
wszystko robię sam.

Jeśli nie wierzycie,
to pokażę Wam.
Po zabawie zawsze
zabawki układam,
bardzo nie lubię,
kiedy jest bałagan.

Ref: Chociaż jestem mały…

Jestem przedszkolakiem
dzielnym i wesołym,
lubię moją panią,
dzieci i przedszkole.

Ref: Chociaż jestem mały…

 

Wiersz pt. „Wpadła gruszka do fartuszka”

Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka,
lecz śliweczka wpaść nie chciała,
bo śliweczka niedojrzała.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – Pierwszy raz w przedszkolu – poznajmy się.            

 • zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkolnymi;
 • poznawanie swoich znaczków w łazience i szatni;
 • zapoznanie dzieci z rozkładem dnia w przedszkolu – utworzenie grupowego zegara;
 • „Spacerkiem po naszej sali” – zapoznanie z wyglądem
  i wyposażeniem sali, sposobu korzystania z kącików;
 • „Zabawki sprzątamy” – nauka rymowanki, wdrażanie dzieci do odkładania zabawek na miejsce;
 • wyjście na plac zabaw – zapoznanie dzieci ze sprzętem
  i omówienie zasad bezpiecznego korzystania z niego;
 • zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał;
 • zabawy i ćwiczenia integracyjne ułatwiające poznanie się dzieci i ich adaptację w przedszkolu;
 • nauka piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • wypowiedzi na temat „Co mogą robić dzieci w przedszkolu?”, próba oceny zachowania dzieci na podstawie ilustracji;
 • zabawa plastyczna „To My”- odbijanie swojej dłoni pomalowanej farbą na sylwecie zajączka;
 • wykonanie zajączka z gotowych elementów technicznych;
 • zabawa rozwijająca umiejętność stosowania pojęcia para – „Ubieramy lalkę”;
 • zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Czego brakuje?”;
 • słuchanie rymowanki „Kto jest w przedszkolu?;
 • słuchanie opowiadania I. R. Salach „Kłopoty Krysi”;
 • słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Maczek”;
 • „Jak korzystać z łazienki?” – słuchanie krótkiego opowiadania z użyciem pacynki.

TYDZIEŃ II – Jesteśmy bezpieczni.                       

 • ustalenie grupowego zachowania „Kodeks zajączków” – przestrzeganie ustalonych reguł;
 • omówienie i utrwalenie na podstawie ilustracji zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego: zjeżdżalni, huśtawek, karuzeli, piaskownicy itp.;
 • poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego;
 • wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na drodze;
 • zabawy z elementem biegu „Samochody”
 • zapoznanie dzieci z „zebrą”, czyli przejściem dla pieszych;
 • sygnalizator świetlny – nazywanie kolorów na sygnalizatorze i rozumienie ich znaczenia;
 • zabawy ruchowe z wykorzystaniem lizaków w kolorach sygnalizacji świetlnej;
 • „Sygnalizator świetlny” – przyklejanie świateł w odpowiednim miejscu na sygnalizatorze;
 • poznanie znaków drogowych „Uwaga dzieci” i przejście dla pieszych”;
 • „Uwaga dzieci” – kolorowanie sylwety znaku drogowego na odpowiednie kolory (żółty, czerwony, czarny);
 • zabawy przy piosence „Samochody” i „Światła”

TYDZIEŃ III – Nadeszła jesień

 • poznanie atrybutów Jesieni;
 • słuchanie opowiadania „Jesienny liść” z wykorzystaniem
 • ilustracji;
 • wielozmysłowe poznanie liści;
 • ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem liści;
 • zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność rozpoznawania
 •  różnych kształtów „Robimy kolorowe bukiety”;
 • poznanie nazw wybranych drzew:  klon, kasztanowiec, dąb, jarzębina;
 • zabawy utrwalające poznane kolory;
 • poznanie części z jakich składa się drzewo: pień, gałęzie, liście;
 • nasze jesienne drzewo – naklejanie pestek dyni pomalowanych
  kolorami jesieni;
 • zabawy przy piosence „Liście w parku”;
 • teatrzyk sylwet na podstawie utworu „Chciałabym mieć szal”;
 • zabawy matematyczne „Tworzymy szal pani Jesieni”- posługiwanie się określeniami: długi, krótki, dłuższy, krótszy;

TYDZIEŃ II – Co robią zwierzęta jesienią?

 • słuchanie opowiadania „Kolczatek”, poznanie wyglądu jeża;
 • zabawa matematyczna „Mały jeż – duży jeż”;
 • zabawa dydaktyczna „Kto mieszka w lesie” – poznanie wyglądu i nazw wybranych zwierząt mieszkających w lesie;
 • zabawa ruchowo – naśladowcza „Jestem zwierzątkiem”;
 • zabawy przy piosence „Jeż”;
 • poznanie informacji o zwyczajach wiewiórek;
 • praca plastyczna „Wiewióreczka” – wyklejanie sylwety wiewiórki kawałkami wełny;
 • jesienna matematyka – ćwiczenia w liczeniu w zakresie trzech z użyciem materiałów
  zastępczych;

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Dodatkowo dzieci poznają najbliższą okolicę przedszkola, a podczas spacerów nauczą się chodzić
w parach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni
J

 

           PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Piosenka pt. „Jestem sobie przedszkolaczek”

 

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

Wiersz pt. „Jesienny wierszyk”

Kiedy świeci złote słońce
i jesieni nadszedł czas,
lecą liście kolorowe.
Jesień jest już blisko nas.

Wiersz I. Salach pt.: „Wiewióreczka”

Wiewióreczka ruda
oczkiem sobie mruga.
Damy jej orzech,
może przyjdzie tutaj.
Ma rudy ogonek,
oczka jak węgielki,
a na uszkach śmieszne
czerwone pędzelki.