ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC

 

TYDZIEŃ  I – LUBIMY TO SAMO ,ALE KAŻDY Z NAS JEST INNY

 • Zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka- słuchanie opowiadania M. Galicy: „Wiercipiętek i Dzień Dziecka”.
 • Próby wypowiadania się na temat obrazków według określonej kolejności – słuchanie opowiadania. E. Szelburg- Zarembiny ,,O Sobiepanku i Samolubku”.
 • Podkreślanie szkodliwości hałasu dla zdrowia – słuchanie opowiadania I. R. Salach „Hałasek”.
 • Rozwijanie zdolności słuchowych i ruchowych w zabawach przy piosence: ,,Jesteśmy różni’’.
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Pokaż proszę..”.
 • Rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej – „Mój kolega, moja koleżanka z przedszkola”, rysowanie postaci kredkami świecowymi.

 

TYDZIEŃ  II – MOJE PODWÓRKO

 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi- rozmowa inspirowana wierszem J. Kaczanowskiej: „Podwórko”.
 • Rozwijanie umiejętności kojarzenia- słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej: ,,Bajka o mydlanej bańce’’.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt- zabawa dydaktyczna  „Za płotkiem’’
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej- Kolorowanie piłki, malowanie farbami.
 • Rozwijanie zdolności manualnych – zabawy przy piosence: ,,Na moim podwórku’’

 

Tydzień III – WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE

 • Rozwijanie mowy- słuchanie opowiadania A. Świerszczyńskiej ,,Brzydka sówka’’.
 • Poznawanie różnych środków lokomocji w zabawie dydaktycznej,, Co jeździ?’’, ,,Co pływa?’’, ,,Co lata?’’.
 • Zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata- zachęcanie do letnich wyjazdów na podstawie wiersza T. Fiutowskiego ,,Już lato’’.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie pracy plastycznej „Kolorowe statki”.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej w zabawie ruchowo- naśladowczej „Letnie zabawy”.

 

TYDZIEŃ IV- ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE – BEZPIECZNE WAKACJE

 • „Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi. Zapoznanie z pracą ratownika wodnego.
 • „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
 • „Dobre rady na bezpieczne wakacje” – rozmowa; ustalenie kodeksu bezpiecznego zachowania.
 • „Koło ratunkowe” – zabawa ruchowa z elementem celowania.
 • Słuchanie wiersza „Bezpieczne wakacje” A. Bober.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenki – „Wspomnienia z wakacji”,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania – zabawa dydaktyczna „Pakujemy plecak”.
 • Opowieść ruchowa na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego „Jedziemy na wakacje”.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Wakacyjny pociąg”.
 • Zabawa z elementem dramy „A to zmartwienie”.
 • Ćwiczenia wizualizacyjne „Fale” według K.W. Vopla oraz relaksująca historia według I. Biermanna „Mała fala”.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

BARDZO PROSZĘ O ZAPEWNIENIE DZIECIOM CZAPKI Z DASZKIEM!!!

18.06.2018r. (poniedziałek) godz. 9:30 – Wyjazd ciuchcią do Sali zabaw „Akuku”. Zabawy z animacjami

                   poczęstunek. Bardzo proszę o zapewnienie dzieciom wygodnego ubioru.

21.06.2018r. (czwartek) – wyjście do lodziarni na lody.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU CZERWCU

 Piosenka pt.: „Tata jest potrzebny”

 

 1. Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź
  Tata jest potrzebny, by na spacer pójść
  Tata jest potrzebny a ja kocham go
  I czuję się bezpieczny, gdy obok idzie on.

Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest                                                                                
  Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie.

 1. Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać
  Tata jest potrzebny, by na lody dać
  Tata jest potrzebny a ja kocham go
  I czuję się bezpieczny, gdy obok idzie on.

 

Wiersz pt.: „Dla taty”


Kochany tato – zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie
i w deszcz i w pogodę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
 skromny bukiecik kwiatów darować.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MAJ 

TYDZIEŃ I, II – ŁĄKA WIOSNĄ

 

 • Poznawanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące – słuchanie wiersza  T. Fiutowskiej „Wiosenne spotkania”.
 • Rozwijanie sprawności manualnych  – wykonanie biedronki techniką orgiami.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości – zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadania jego treści własnymi słowami.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych – nauka piosenki „Bocian”.

 

TYDZIEŃ III – WIOSNA NA WSI

 

 • Rozwijanie mowy –  ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza W. Chotomskiej „Co słychać na wsi”.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i wzrokowych o zwierzętach z wiejskiego podwórka.
 • Kolorowy kogut- wykonanie pracy plastycznej.
 • Rozwijanie pamięci – nauka wiersza I. Salach „Chodzi kurka”.
 • Opowiadanie H. Bechlerowej „O kotku, który szukał czarnego mleka”.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek – zabawy przy piosenkach.
 • Rozwijanie sprawności manualnych – wyklejanie kawałeczkami papieru w konturach.

 

 

TYDZIEŃ IV – MOI RODZICE

 

 • Rozwijanie mowy „Moja rodzina” – określanie członków własnej rodziny, słuchanie wierszy.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia – zabawa dydaktyczna „Liczymy kwiatki”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej – wykonanie prezentu dla mamusi.
 • Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Matki.
 • Prezentowanie swoich umiejętności, możliwości – przedszkolna uroczystość z okazji Dnia Matki.

 

 

TYDZIEŃ V– ZNAM RÓŻNE ZAWODY

 

 • Zapoznanie z pracą ogrodnika – słuchanie wiersza Doroty Gellner „Ogrodnik”, ilustrowanego sylwetami postaci.
 • Zapoznanie z pracą krawcowej – słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Krawcowa”.
 • Zapoznanie z pracą policjanta – rozmowa na temat zawodu policjanta, inspirowana wierszem
  Papuzińskiej „Kto znalazł mamę?”.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania – zabawa dydaktyczna „Jaki zawód wykonuje ta osoba?”.
 • Umuzykalnienie dziecinauka piosenki „Na ulicy”.

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

09.05.2018r. (środa) godz. 15:30 – Zebranie z rodzicami. Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.

22.05.2018r. (wtorek) godz. 10:00 – Dzień Mamy. Serdecznie zapraszamy wszystkie mamusie na uroczystość z okazji Dnia Mamy.

29.05.2018r. (wtorek) godz. 9:30. – Zawody naszych rodziców. Zapraszam chętnych rodziców na zajęcia podczas których będą mogli opowiedzieć dzieciom o wykonywanym przez siebie zawodzie.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MAJU 

Piosenka pt.: „Laurka”

Namaluję na laurce

czerwone serduszko,

ptaka, co ma złote piórka,

i kwiaty w dzbanuszku.

Żyj, mamusiu moja miła,

sto lat albo dłużej.

Bądź wesoła i szczęśliwa,

zdrowie niech ci służy.

 

 

Wiersz pt.: „Laurka dla mamy”


Mam papier i kredki

piękne, kolorowe.

Narysuję – Mamusiu

obrazek dla ciebie.

Będą chmurki, słoneczko

i tęcza na niebie.

Narysuję najpiękniej,

bo tak kocham Ciebie.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ 

TYDZIEŃ I – JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

 • Rozbudzenie zainteresowania własną miejscowością – oglądanie ilustracji i widokówek,
 • Spacer po Kołobrzegu- poznanie ważniejszych miejsc i budynków,
 • Zabawa dydaktyczna „Spacer po naszej miejscowości”,
 • Rozwijanie sprawności manualnych- wykonanie pracy plastycznej „Kolorowe domy”,
 • Zabawa konstrukcyjna „Budujemy małe i duże domy”
 • Zabawa rozwijająca koncentrację i spostrzegawczość „Który to dom z kolei”,
 • Słuchanie fragmentu wiersza A. Bernat „Dom”,
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej na podstawie wiersza M. Skrobacz „Polska”,
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • Poznanie wybranych wiadomości o Warszawie na podstawie opowiadania W. Chotomskiej „Wars i Sawa”,

 

TYDZIEŃ II – CHCIAŁBYM ZOSTAĆ SPOROWCEM

 • Zabawa rozwijająca mowę „Sposób na nudę” na podstawie wiersza M. Kownackiej „Słoneczko po deszczyku”,
 • Ćwiczenia oddechowe na podstawie wiersza E. M. Skorek „Rozpędzony pociąg”,
 • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłki,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania „Duża piłka i mała piłka”,
 • Zabawy przy piosence „Sposób na nudę”,
 • Ćwiczenia logopedyczne „Moje ciało”,
 • Zabawy ruchowe na podwórku przedszkolnym

 

TYDZIEŃ III – CHCIAŁBYM BYĆ KOSMONAUTĄ

 • Zabawa konstrukcyjna „Budujemy statek kosmiczny”,
 • Słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej „Jak nasza mama zreperowała księżyc?”,
 • Ćwiczenia graficzne „Kolorowy księżyc”,
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „Kosmonauta”,
 • Opowieść ruchowa „Wyprawa w kosmos” przy dźwiękach spokojnej muzyki,
 • Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych „Jak wyobrażam sobie kosmitę?”,
 • Zabawy przy piosence „Ufoludki”- rozwijanie umiejętności słuchania piosenek i wyrażania muzyki ruchem,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat na podstawie opowiadania „UFO”,
 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy,
 • Zabawa dydaktyczna  „Co robimy w dzień? Co robimy w nocy?”,

 

TYDZIEŃ IV – DBAMY O ZIEMIĘ

 • Zabawa dydaktyczna z elementem dramy „Smutne drzewko i wesołe drzewko”,
 • Drzewa wokół nas- spacer do parku, obserwowanie rosnących tam drzew,
 • Ćwiczenia graficzne „Niedokończone drzewko”,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu na podstawie opowiadania B. Eysmontt „Wielka przygoda w małym miasteczku”,
 • Słuchanie fragmentu wiersza T. Ferenc „Woda”,
 • Zabawa dydaktyczna  „Komu jest potrzebna jest woda?”,
 • Umuzykalnianie dzieci – zabawy przy piosence „Dzieci dbają o środowisko”,
 • Zabawa dydaktyczna „Segregujemy śmieci”,


Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.
W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

03.04.2018r. (wtorek) – Zwiedzamy różne miejsca w Polsce. Bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola widokówki z rożnych miejsc w Polsce.
13.04.2018r. (piątek) – Dzień Sportu. Zabawy sportowe na placu zabaw. Bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na sportowo (dres), ubranie nie powinno krępować ruchów dzieci podczas zabaw.
17.04.2018r. (wtorek) – Dzień Ufoludka. W tym dniu naszą grupę „Zajączki” odwiedzą przybysze z kosmosu. Bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na zielono i miały opaskę ufoludka.
24.04.2018r.(wtorek) – Dzień Książki. W tym dniu wybierzemy się do księgarni i zakupimy książeczkę do naszego kącika. Bardzo proszę  aby w tym dniu dzieci przyniosły swoją ulubioną książkę. Zachęcam także rodziców do zgłoszenia się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W tym dniu „Zajączki” zapraszają 2 chętnych rodziców (rodzeństwo) do przeczytania im bajek. Dziękuję
J

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MARZEC

 

TYDZIEŃ I – CHCIAŁBYM BYĆ MUZYKIEM

 • Zapoznanie dzieci z wybranymi instrumentami muzycznymi;
 • Gra na instrumentach- poznanie nowych dźwięków;
 • Ćwiczenia słuchowe „Dźwięki wokół nas”;
 • Zagadki pantomimiczna „Na jakim instrumencie gram?”;
 • Słuchanie opowiadania Z. Chmurowej „O trębaczu z wierzy mariackiej”;
 • Zabawy artykulacyjne „Pełno dźwięków”, „Rybi koncert”;
 • Słuchanie wiersza W. Kota „Rybki”;
 • Oglądanie ilustracji instrumentów i nazywanie ich;
 • Zabawa dydaktyczna „Co to za instrument?”;
 • Ćwiczenia graficzne rozwijające sprawność manualną „Kolorowe instrumenty”;
 • „Nasze bębenki”- wykonanie prostego instrumentu perkusyjnego;
 • Zabawy przy piosence „Gra muzyka”

 

TYDZIEŃ II – BAWIMY SIĘ W TEATR

 • Słuchanie wiersza W. Cerklewicza „Teatr lalek”;
 • Przybliżenie dzieciom wiadomości na temat teatru na podstawie ilustracji;
 • Zabawa dydaktyczna „Bilety teatralne”, „Jak powstaje cień?”, „W garderobie teatralnej”;
 • Przedstawienie wybranej bajki z wykorzystaniem teatrzyku cieni;
 • Ćwiczenia graficzne rozwijające spostrzegawczość „Odszukaj cienie kukiełek”;
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Jestem cieniem”;
 • Zabawa „Rekwizyty do baśni”;

 

TYDZIEŃ III – WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT

 • Poznanie pierwszych oznak nadchodzącej wiosny;
 • Słuchanie opowiadania Cz. Janczaskiego „List od bociana” ilustrowanego sylwetami postaci;
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej- składanie pociętego na części obrazka bociana;
 • Bocian- wykonanie pracy plastycznej z płatków kosmetycznych;
 • Słuchanie wiersza „Bociek”;
 • Zabawa rozwijająca zmysł dotyku „Ukryty bocian”;
 • Zabawa rozwijająca szybką reakcje na sygnał „Bocian i żabki”, „Jaskółki do gniazd”;
 • Ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza B.Formy „Bocianie, bocianie”
 • Loteryjka obrazkowa „Co pasuje do wiosny?”;
 • Ćwiczenia oddechowe „Wiosenny wietrzyk”;
 • Zabawy przy piosence „Marzanna”;
 • W marcu jak w garncu- zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody;
 • Ćwiczenia graficzne „Sukienka dla wiosny”;

 

TYDZIEŃ IV – WIELKANOC

 • Słuchanie opowiadania G. Kasdepke „Najpiękniejsze…”
 • Oglądanie jaj kurzych, zwrócenie uwagi na delikatność skorupki;
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „Popękane jajeczka”;
 • Zabawy badawcze „Z czego składa się jajko?”;
 • Ćwiczenia w porównywaniu wielkości „Od największej do najmniejszej”;
 • Zabawa matematyczna „Trzy kurki”;
 • Nauka na pamięć rymowanki „Spacer kurek”;
 • Loteryjka obrazkowa „Co kojarzy się z Wielkanocą?”;
 • Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania jajek na Wielkanoc;
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami wielkanocnymi;
 • Zabawy z wykorzystaniem wiersza K. Bayer „Pisanki”;
 • Słuchanie wiersza B. Mściwujewskiej „Mokre święta”- zapoznanie dzieci ze zwyczajem polewania się wodą w wielkanocny poniedziałek;
 • Zabawy przy piosence „Pisanki”- rozwijanie muzykalności dzieci;
 • Opowieść ruchowa „Przygoda wielkanocna”;
 • „Pisanki, pisanki- jajka malowane”- ozdabianie pisanek;

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

06.03.2018r. (wtorek) Będziemy wykonywać instrumenty muzyczne. Proszę, aby w tym dniu każde   dziecko przyniosło małą, pustą butelkę lub pojemnik po jogurcie.
13.03.2018r. (wtorek) – Dzień Teatru. Udział dzieci w teatrzyku cieni zorganizowanego przez wychowawcę.
19.03.2018r. (poniedziałek) – Dzień Wody. Zajęcia integracyjne z gr. III „Pszczółki”. Bardzo proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na niebiesko (może być tylko niebieska bluzka).
20.03.2018r. (wtorek) godz. 9:30 – Zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Wiosna idzie przez świat”. Możliwość obserwacji dzieci podczas zajęć edukacyjnych.
21.03.2018r. (środa) – Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu dzieci udadzą się z Marzanną do parku w kolorowym korowodzie gdzie pożegnają zimę i przywitają wiosnę. Bardzo proszę o przyniesienie w tym dniu kwiatka z bibuły oraz o zapewnienie dzieciom zielonego ubioru (może być tylko zielona bluzka).
26.03.2018r. (poniedziałek) – Dzień Muffinka. Zapraszam dzieci do wspólnej zabawy. W tym dniu będziemy piec i ozdabiać wielkanocne muffinki.

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU

Wiersz D. Wawiłow „Wiosna”

Idzie wiosna po świecie,

piszą o niej w gazecie.

Ma zziębnięte paluszki

i we włosach kwiatuszki.

Biega boso po trawie,

trzyma ptaki w rękawie.

Wiersz K. Bayer „Pisanki”

Leżą w koszyku piękne pisaneczki,

kolorowe, malowane, ładnie układane.

Pierwsza ma kropeczki,

druga – gwiazdki złote,

a na trzeciej siedzi

malowany kotek.

W ten wielkanocny ranek

poukładam w koszu

śliczne jajka malowane.

Piosenka „Pisanki”

Pisanki, pisanki, jajka malowane

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe,

na nich malowane bajki pisankowe.

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce,

śmieją się z trzeciej laleczki tańczące,

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki,

na każdej pisance piękne opowiastki.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

 

TYDZIEŃ I – JESTEŚMY SAMODZIELNI W KUCHNI

 • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki „ Kuchareczka”.
 • Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych; nazywanie ich i określanie, do czego służą.
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „ Z garnka do garnka”, „Przyjaciele Misia Uszatka”.
 • Zwiedzanie kuchni w przedszkolu; zapoznanie z jej wyglądem i wyposażeniem.
 • Ćwiczenia graficzne „ Kolorowy garnek”.
 • Wykonanie kolorowych kanapek z produktów lubianych przez dzieci.
 • Zabawy przy piosence „ Z mamą w kuchni”.
 • Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Celujemy do garnka”.
 • Zabawa rytmiczna „ Pomagamy mamie”.
 • Zabawa relaksacyjna „ Kucharka gotuje”.
 • Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego „Gość”.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Nasze gotowanie”.
 • „ Nasze sztućce”- zabawa plastyczna, stemplowanie sylwet sztućców.

 

TYDZIEŃ II – BAŚNIOWY ŚWIAT

 • „Bajkowa rymowanka” – dopowiadanie rymujących się słów znanych z bajkami- wzbogacanie słownictwa  czynnego – ćwiczenie percepcji słuchowej.
 • Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej Obudzona królewna” rozwijanie mowy.
 • „Kot w butach”, „Trzy świnki”- układanie historyjki obrazkowej i wklejanie jej we właściwej kolejności na kartce.
 • „Król i Królowa” – przyklejanie na sylwetach króla i królowej elementów ich strojów – rozwijanie sprawności manualnej, dopasowywanie ubrań do odpowiednich części ciała.
 • Zabawa dydaktyczna „Przysmaki z bajki”- rozpoznawanie i nazywanie cząstek zjadanych produktów (występujących w bajkach) – zasłonięte oczy.
 • Zabawy przy piosence „Baśnie” – umuzykalnienie dzieci.
 • „Baśniowe zamki” – ćwiczenia w liczeniu, klasyfikowanie w zakresie 3.
 • Ćwiczenia logopedyczne „Zabawa balonami” – rozwijanie mowy.
 • Ćwiczenie umiejętności planowania pracy na całej płaszczyźnie kartonu, rysowanie palcem kół dużych i małych, ćwiczenie w ten sposób umiejętność zamykania linii.
 • Rozwijanie uwagi, koncentracji oraz spostrzegawczości wzrokowej podczas różnorodnych zabaw w kole i układanek stolikowych.
 • Kolorowanie obrazków z postaciami z bajek– mieszczenie się w określonym konturze.

 

TYDZIEŃ III – CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM

 •  Praca w małych zespołach – „Kolorowe rytmy” – dostrzeganie i kontynuowanie regularności, układanie szlaczków według ustalonej zasady.
 • Słuchanie opowiadania D. Głośnickiej „Kokardka” – rozwijanie mowy, śledzenie przebiegu inscenizacji. Przestrzeganie ustalonych zasad podczas oglądania: zachowywanie ciszy, bicie braw na zakończenie inscenizacji.
 • Zabawa dydaktyczna Wysoki czy niski? – określanie wysokości przedmiotów.
 • Zabawy z wykorzystaniem wiersza I. Suchorzewskiej „Leciutki żarcik” – rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów.
 • „Kolorowa waga” – ozdabianie rysunku wagi łazienkowej elementami wyciętymi z kolorowego papieru – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawy przy piosence „Zakupy” rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.
 • Wykonywanie w sali czynności porządkowych: układanie zabawek na wyznaczone miejsca, segregowanie klocków.
 • „Ptasia stołówka” – dokarmianie   wraz z dziećmi ptaków; przynoszenie karmy (suszone owoce, ziarna zbóż, słonecznika itp.).

 

TYDZIEŃ IV – ZIMO BAW SIĘ Z NAMI

 • Wiersz I. R. Salach „Śnieg” – nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu, rozwijanie pamięci.
 • Oglądanie obrazków przedstawiających dzieci bawiące się na śniegu; zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Zabawa rytmiczna „Zimowa zawierucha”- wyjaśnienie słowa zawierucha.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej „ Sprzęt sportowy”.
 • Rysujemy zimowe obrazki – rysowanie białą kredką na granatowym tle.
 • Ćwiczenia ortofoniczne- naśladowanie wybranych dźwięków.
 • Zabawy przy piosence „Bałwanek”.
 • „Śniegowe wyliczanki” – ćwiczenia w liczeniu w zakresie trzech.
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe: „Płatki śniegu”, „Na saneczkach”, „Jedziemy na sankach”.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość „Zbieramy płatki śniegu”.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec na lodzie”, „ Kulig”.
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia „Toczymy śniegowe kule”.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca koordynację ruchową „Jedziemy na nartach”.
 • Zabawy na śniegu, spacery w pobliżu przedszkola – obserwowanie zimowego krajobrazu.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

06.02.2018r. (wtorek) godz. 10:00 – Dzień Babci i Dziadka. Proszę aby w tym dniu dzieci były ubrane na        galowo.                                                     
08.02.2018r. (czwartek) – Tłusty czwartek
J w tym dniu będziemy piec pyszne pączki.
14.02.2018r. (środa) – Walentynki. Proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na czerwono (mogą mieć ubraną tylko czerwoną bluzkę).
15.02.2018r. – Dzień Kota. Proszę przynieść w tym, dniu przytulaka kota.
21.02.2018r. (środa) godz. 15:30 – Zebranie z rodzicami nt wyników obserwacji przeprowadzonej wśród dzieci 3- letnich oraz nt bieżących spraw grupy. Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.

 

 

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W LUTYM

 

Wiersz pt.: „Bajkowa zgadywanka”  D. Gellner

Jedzie kareta po świecie, a kto jest w tej karecie?

Przy oknie z lewej strony Kapturek. Jaki?    (czerwony)

Dalej na stercie poduszek malutki Tomcio…(Paluszek)

Spoza wielkiego kosza śmieją się Jaś i …(Małgosia)

Uwaga! Oj, uwaga! To przecież Baba…(Jaga)

Koło lalki i misia stoi Sierotka…( Marysia)

Pomiędzy walizkami Dziewczynka z (zapałkami)

A tam, gdzie największy tłok, zgrzyta zębami …(smok)

Ciekawe, czy już wiecie, kto ukrył się w karecie.

 

 Piosenka pt.: „Baśnie”

 1. Baśni słuchają dzieci

i dorośli też lubią baśnie.

Każdy pięknie posłucha

pięknej baśni, nim zaśnie.

 1. W baśniach mieszkają wróżki,

dobre elfy i czarodzieje,

w baśniach z pomocą przyjdą

zawsze wierni przyjaciele.

III. Baśnie to tajemnica,

w baśniach różne cuda i dziwy,

w baśniach świat całkiem inny,

nie do końca prawdziwy.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I – CZY SMOKI TO DINOZAURY?

 • Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „O czym szeptały iskierki”,
 • Oglądanie bryłek węgla, określanie ich koloru, twardości,
 • Zabawa ruchowa „Pełne wagoniki i puste wagoniki”,
 • Zabawy przy piosence „Jak upływa czas?”- umuzykalnianie dzieci,
 • Lepienie figurek dinozaurów z plasteliny – rozwijanie sprawności manualnej,
 • „Wagoniki z węglem”- ćwiczenia w liczeniu,
 • Słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej „
  Co wyprawiał bazyliszek”.

 

TYDZIEŃ II – ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE

 • Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „ Domek dla ptaszków”.
 • Zabawy dramowe: „ Jak dzieci pomagają ptakom?”.
 • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki „ Wróbel”.
 • Opowiadanie „Na podwórku” ilustrowane sylwetami.
 • Ćwiczenia artykulacyjne „Głosy ptaków”.
 • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej – „Ptaszki i kot” – rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Budowanie karmnika z klocków w kształcie figur geometrycznych według wzoru pokazanego przez nauczyciela lub pomysłów dzieci. Utrwalanie nazw kolorów.
 • „Ptaszek w karmniku” – wykonanie ptaka z kół techniką orgiami.
 • Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach, rozwijające analizę i syntezę wzrokową „Pomieszane połowy”.
 • Zabawy przy piosence „Głodny wróbelek” – kształtowanie poczucia rytmu.
 • Zabawy ruchowo – naśladowcze; „Ptaki”, „Ostrożne koty”.
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe: „Ptaszki do domków!”, „Wróbelki i kot”, „Zwierzęta w lesie”.
 • Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Spłoszone  wróbelki”.
 • Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Ptaki”.
 • Słuchanie wiersza M. Buczkówny „Sarenka w zimie”- rozmowa na temat wiersza, oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta żyjące w lesie.
 • Wyjaśnienie, na czym polega praca leśnika zimą, zwrócenie uwagi na sposoby opiekowania się zwierzętami.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości „Ślady na śniegu”
 • Opowieść ruchowa „Spacer po lesie”.

 

TYDZIEŃ III i IV – FERIE ZIMOWE W PRZEDSZKOLU

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami z grupy „Misiów” – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgło­sy zimy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej: układanie kompozycji z białych elementów, konstruowanie lodowego zamku dla pani Zimy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – sześcienne klocki, obrazki po­cięte na kilka części, puzzle).
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: w, na, pod, za.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Nabieranie przekonania, że zima wcale nie jest taka zła. Uczestniczenie w zabawach związanych z zimą w sali, na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

TYDZIEŃ V –  BABCIA I DZIADEK

 

 • Oglądanie zdjęć przedstawiających babcie i dziadków, przyniesionych przez dzieci – zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat: w jaki sposób spędzają czas z dziadkami?.
 • Nauka wiersza Doroty Gellner „Dla babci” – wypowiedzi dzieci na temat, co może sprawić radość, przyjemność babci, dzidziusiowi, rozwijanie mowy i pamięci.
 • Zabawa ludowa „ Kosi, kosi łapci”.
 • Nauka piosenki „Babcia i dziadek” – rozwijanie możliwości wokalnych.
 • Słuchanie opowiadania I.R. Salach „Najlepszy prezent” ilustrowanego obrazkami – ukazanie sposobu niesienia pomocy osobom starszym.
 • „Kwiaty dla babci i dziadka” – zabawa plastyczna
 • Wykonanie laurek dla babci i dziadka.
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej  „Pytanie zadał Olek babci” – rozwijanie mowy.
 • Zabawa ruchowa „Idą dzieci”.
 • Zabawa językowa „ O czym mówię”.
 • Zabawa „ Dobre zachowania i złe zachowania”.
 • Ilustracja ruchowa wiersza I.R. Salach „ Idzie babcia”
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Śniadanie dla babci i dziadka”.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe: „Jedziemy samochodem do dziadków”, „Taniec dla babci i dziadka”, „ Ukłony dla babci i dziadka”.
 • Zabawa ruchowo – naśladowcza „Pomagamy babci”.

 

 Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

10.01.2018r. (środa) godz. 15:30. Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze. Na zebranie     
                                                      proszę przybyć bez dzieci.
11.01.2018r.  (czwartek). Bal karnawałowy. Proszę o przygotowanie  strojów karnawałowych dla dzieci. Przewidziana jest wizyta fotografa, który wykona dzieciom zdjęcia grupowe oraz podczas zabawy.

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W STYCZNIU

 

Wiersz do nauki „ Babcia”

„Zimowe słoneczko wesoło patrzy,

I ciepły uśmiech posyła babci

I ja tez babciu mam dziś dla Ciebie,

Uśmiech jak słonko jasne na niebie”.

 

Wiersz „ Dziadek”

„Gdy za oknem zimno,

Gdy śnieg biały pada,

Dziadek siada przy kominku

Bajki opowiada:

„ O dzielnym szewczyku”,

„ Jasiu i Małgosi”,

Opowiada dziadek bajki,

Kiedy wnuczka prosi”.

 

Piosenka pt.: „Bałwanek” B. Forma

 1. Ulepiła zima

  dla dzieci bałwanka,

                                                                        wszyscy się radują

od samego ranka.

Ref. Tańczy , tańczy z nami

mroźna pani zima

tańczyć nagle z zimą,

bałwanek zaczyna.

                                                2.Stają dzieci w kole,

piosenkę śpiewają,

prezent dla bałwanka,

bardzo ładny mają.

Ref………

                                                              3.Kolorową czapkę,

   szalik kolorowy,

  oraz zaproszenie

      na koncert zimowy.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

TYDZIEŃ I – Spotkanie z mikołajem.

 • Zapoznanie dzieci z wyglądem i charakterystycznymi cechami św. Mikołaja – słuchanie listu,
 • Rozmowa na podstawie ilustracji „Jak pomagam mamie w domu?” – zachęcanie dzieci do wykonywania prostych prac domowych,
 • Pieczenie i dekorowanie świątecznych pierniczków,
 • Zabawa matematyczna „Worek mikołaja”. Przeliczanie elementów w zbiorach. Porównywanie liczebności zbiorów,
 • Praca plastyczna „Prezent dla  mikołaja”,
 • Zabawa logiczna „Znajdź kontur tego przedmiotu”- przyporządkowanie sylwety przedmiotu- prezentu do jego konturu,
 • Zabawa ruchowa „Zadania od mikołaja”,
 • Spotkanie z  mikołajem – uczestniczenie w obrzędach tradycji mikołajkowych,
 • Zapoznanie dzieci z globusem- wskazywanie Polski i Laponii,
 • Zabawa plastyczna „Mikołaj”- składanie w całość pociętej na części sylwety mikołaja i przyklejanie jej na kartkę.

TYDZIEŃ II – To już zima.

 • Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę”,
 • Zabawa ruchowa o charakterze integracyjnym „Bałwanek do bałwanka”,
 • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Nasza rodzina bałwanków”,
 • Zabawa „ Tworzymy bałwanki”- liczymy je i porównujemy,
 • Praca plastyczna „Bałwanek”,
 • Zabawy przy piosence „Zimowe gwiazdki”,
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,
 • Słuchanie wiersza B. Formy „Zimowe wskazówki”,
 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,
 • Zabawy do piosenki „Pani Zima”,

 TYDZIEŃ III i IV – Święta tuż – tuż. W świątecznym klimacie

 • Słuchanie wiersza T. Kubiaka „Wesoła choinka” – ilustracja ruchowa wiersza,
 • Zabawy z wykorzystaniem rymowanki „Na choince”,
 • Wspólne ubieranie choinki w sali przedszkolnej- oglądanie ozdób choinkowych, dzielenie się spostrzeżeniami na temat kształtów i kolorów bombek,
 • Zabawy przy piosence „Choinka”- umuzykalnianie dzieci,
 • Zabawa twórcza- kolorowanie i wyklejanie sylwety bombki,
 • Zabawa matematyczna „Dołóż liczmany”- ćwiczenia w liczeniu,
 • Nauka wiersza I.R. Salach „Choineczka”,
 • Oglądanie gałązek świerka i sosny – porównywanie wyglądu,
 • Ćwiczenia oddechowe „Zdmuchujemy igły”,
 • Rozmowa na temat tradycji świątecznych na podstawie ilustracji – wdrażanie dzieci do wypowiadania się na temat. 
 • Zabawy muzyczne o tematyce świątecznej.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

SAMOOBSŁUGA I DOBRE MANIERY:

 • wykazywanie większej samodzielności i biegłości w czynnościach samoobsługowych: samodzielne zakładanie i zdejmowanie obuwia, kapci, odzieży wierzchniej;
 • wyrabianie dbałości o własne ubranie poprzez uczenie samodzielnego wieszania, układania na wyznaczonym miejscu w szafeczkach w szatni;
 • wyrabianie nawyku   utrzymywania porządku wokół siebie;
 • sprawne i poprawne mycie rąk, buzi w  łazience bez chlapania wodą, zabaw  mydłem,
 • nabywanie nawyku sygnalizowania potrzeb fizjologicznych oraz właściwego zachowania się w ubikacji,
 • kształtowanie nawyku właściwego zachowania się przy stole,
 • przestrzeganie kulturalnego zwracania się do siebie nawzajem, stosowanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam,
 • savoir vivre  przy powitaniu i pożegnaniu: dzień dobry  i do widzenia.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 • 12.2017r. (środa) Mikołajki w przedszkolu – tego dnia Zajączki odwiedzi Mikołaj. Proszę aby tego dnia każde dziecko przyszło ubrane na czerwono (może mieć ubraną tylko czerwoną bluzkę)
 • 12.2017 r. (wtorek) – zajęcie otwarte dla rodziców. Możliwość obserwacji dzieci podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU

 

Piosenka pt: „Śniegowe gwiazdki”

Śniegowe gwiazdki
spadają, spadają.
Dzieci je w dłonie
chwytają, chwytają.
Gwiazdki przez chwilę
się mienią, się mienią,
Zaraz się w wodę
zamienią, zamienią.

  

Wiersz pt.: „ Choineczka”

Choineczka mała
w lesie sobie stała.
Wiatr ją lulał do snu,
więc się kołysała.
Przywieźli ją ludzie
po zmarzniętej grudzie.
Teraz cieszy dzieci.
Widzicie, jak świeci?

 

Wiersz pt.: „Jedzie Zima”

Jedzie pani Zima
na koniku białym,
spotkały ją dzieci,
pięknie powitały:
– Droga pani Zimo,
sypnij dużo śniegu,
żeby nam saneczki
nie ustały w biegu.

  

Wiersz pt.: „Bałwan”

Stoi bałwan w kapeluszu
Nic nie słyszy, nie ma uszu
Ślepki z węgla, patrzą krzywo
Krzyś ulepił takie dziwo.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – Pada deszcz.

 • ilustracja ruchowa wiersza J. Porazińskiej „Dziadzio Mrok”rozwijanie inwencji twórczej,
 • ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Trzy parasole” rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech,
 • „Parasol i deszcz”  – ćwiczenia plastyczne; rozwijanie sprawności manualnej podczas tworzenia kompozycji płaskiej metodą origami,
 • zabawy przy piosence „Pada deszcz” – umuzykalnianie dzieci,
 • słuchanie opowiadania G. Kasdepke „ Rozmarzone kalosze” – wypowiadanie się na tematy kaloszy ich zastosowania, przydatności i kolorystyki,
 • „Kalosze” kolorowanie kredkami w konturze – zwracanie uwagi na poprawny chwyt kredki, właściwe ułożenie rąk (rysującej i towarzyszącej) podczas rysowania.

 

TYDZIEŃ II – Dbamy o zdrowie

 • słuchanie wiersza R. Pisarskiego „Kot” –  rozwijanie mowy,
 • „Kolorowy ręcznik” – wykonywanie pracy plastycznej inspirowanej opowiadaniem M. Kownackiej „Kukuryku na ręczniku” – zamalowywanie powierzchni ręcznika, naklejanie na nim w dowolnym miejscu kogucika wyciętego przez nauczyciela z kolorowego papieru,
 • ćwiczenie spostrzegawczość „Takie same ręczniki”,
 • ćwiczenia klasyfikacyjne „Kto będzie zdrowy? Kto zachoruje?” – praca z obrazkiem ukazującym osoby, które ubrały się nieodpowiednio do pory roku i warunków pogodowych, jakie konsekwencje mogą im z tego powodu grozić; próby uzasadniania swojego zdania,
 • zabawy przy piosence „Czysty przedszkolak” –  rozpoznawanie wysokości dźwięków,
 • zabawa ruchowa z elementem równowagi „Między szczeblami drabiny”,
 • zabawy bańkami mydlanymi; porównywanie masy przedmiotów.

 

TYDZIEŃ III – Domowi ulubieńcy

 • nauka wiersza I.R Salach „Idzie kotek” – rozwijanie mowy i pamięci, odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza,
 • zabawy przy piosence „Przyjaciel” –  rozpoznawanie wysokości dźwięków,
 • „Kotki, koteczki” – ćwiczenia liczbowe, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • „Papierowe dalmatyńczyki”ozdabianie sylwet psów czarnymi łatkami,
 • historyjka obrazkowa „Czarny kotek i biały kotek”, inspirowana wierszem H. Bechlerowej „O dwóch kotkach”- rozwijanie mowy i myślenia,
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – składanie w całość pociętych obrazków kota lub psa.

 

TYDZIEŃ IV,V – Urządzenia w moim domu

 • słuchanie wierszy D. Gellner „Żelazko” i B. Kołodziejskiego „Odkurzacz”; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz skupiania uwagi. Zwracanie uwagi na treści wychowawcze zawarte w wierszu oraz wzbogacanie słownika  o nowe zwroty,
 • zabawy przy piosence „Mój dom” – umuzykalnienie dzieci,
 • Kolory”eksperymentowanie z mieszaniem barw, obserwowanie zjawiska tworzenia barw pochodnych od kolorów podstawowych,
 • „Tworzymy liczbę mnogą” – właściwe dobieranie obrazków, poprawne tworzenie liczby mnogiej,
 • „Prawda czy fałsz?” – określanie prawdziwości zdań(podniesienie obrazka z uśmiechniętą lub smutną twarzą).

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Dodatkowo dzieci poznają najbliższą okolicę przedszkola, a podczas spacerów nauczą się chodzić w parach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni J

 • 11.2017 r. (poniedziałek) godz. 10:00 – UROCZYSTE PASOWANIE NA  PRZEDSZKOLAKA
 • 11.2015 r. (czwartek) „Światowy Dzień Pluszowego Misia” zabawy integracyjne z kolegami i koleżankami z gr. „Słoneczka” (każde dziecko przynosi ulubionego misia)
 • 11.2017r. (środa) zajęcia otwarte dla rodziców podczas których będzie można obserwować dzieci podczas sytuacji zadaniowych; prowadząca mgr Angelika Mofina
 • 11.2017r. (czwartek) Andrzejki dla dzieci. Proszę aby tego dnia dzieci przyszły ubrane na czarno lub granatowo (mogą mieć tylko ciemną bluzkę)

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

Wiersz „Mam trzy latka” – I. Suchorzewska

Mam trzy latka, trzy i pół,
brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
i mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku.
O tchórzliwym koziołeczku
i o piesku, co był w polu,
nauczyłam się w przedszkolu.

 

Piosenka „Wesołe przedszkole

1.Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada,
idzie do przedszkola wesoła gromada.
Tupią małe nóżki tupu, tupu, tup.
Raźno do przedszkola idzie mały zuch.

2.Klocki, misie, lalki czekają od rana,
uśmiechem nas wita pani ukochana.
Bawimy się w zgodzie zawsze ty i ja.
Tańczymy wesoło hopsa, hopsasa.

3.A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie,
to nasze kółeczko zmienia się w słoneczko.
Śpiewamy piosenki tra la lala la
wesoło w przedszkolu mija zawsze czas.      

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – Jesień w sadzie.             

 • rytmizowanie zdania „Jedz owoce i warzywa, będziesz zdrowy tak,
  jak ryba”;
 • zabawa z elementem równowagi „Spacer z jabłkiem”;
 • zabawa matematyczna – liczenie żółtych i czerwonych jabłek;
 • zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania kolorów żółtego
  i czerwonego;
 • „Czerwone jabłuszko” – malowanie sylwety jabłka farbami i przyklejanie listka:
 • poznanie owoców różnymi zmysłami – oglądanie, wąchanie i smakowanie;
 • wykonanie koreczków owocowych;
 • przygotowanie soku z owoców cytrusowych;
 • oglądanie owoców i przyniesionych przez dzieci; nazywanie ich; dotykanie; wącha­nie; układanie na osobnych tacach. Podkreślenie znaczenia mycia owoców przed jedzeniem;
 • zagadki dotykowe „Co to za warzywo?”;
 • lepienie owoców z masy solnej.

 

 

TYDZIEŃ II – Smaczne warzywa.

 • słuchanie opowiadania D. Szypowskiej – Sobiesiak Kto ważniejszy?
 • „Jesienne kwiaty” – malowanie palcami;
 • zabawa „Czyj to cień”;
 • zabawy plastyczne „Kolorowe warzywa”;
 • instumentacja piosenki „Warzywa”;
 • zabawa „Sklep owocowo – warzywny”;
 • wycieczka do sklepu spożywczego – zakup warzyw;
 • stemplowanie kartek stemplami wykonanymi z ziemniaka przez rodziców;
 • zabawy konstrukcyjne „Budujemy koszyki na warzywa”;
 • określanie, które warzywa spożywamy na surowo, a które – po ugotowaniu.

 


TYDZIEŃ III – Jaki jestem?

 • ćwiczenia logorytmiczne „To jest Ania”;
 • słuchanie opowiadania I. R. Salach „Co lubi jeść Zosia”;
 • zabawy przy piosence „Jestem samodzielny”;
 • „Serduszko dla kolegi”- wyklejanie konturów serca kawałkami papieru;
 • słuchanie opowiadania E. Kaniewskiej „Szuflada”;
 • zabawy przy piosence „Jestem samodzielny”;
 • poznawanie i nazywanie wybranych części ciała –  wyliczanka „Dziewuszka” (według M. Bogdanowicz);
 • przygotowanie grupowej tablicy pt: „Urodziny”. Umieszczenia na wspólnej planszy – tablicy dat urodzin wszystkich dzieci w grupie. Wyjaśnienie, że każdy raz w roku obchodzi swoje urodziny. Pieczenie urodzinowych babeczek.

 

TYDZIEŃ IV – Moje zmysły.

 • zabawy dydaktyczne rozwijające zmysły „Nasze ulubione zabawy”;
 • zabawy przy piosence „Nasze zmysły”;
 • zabawa rozwijająca prawidłową artykulację dźwięków „Strach ma
  wielkie oczy”;
 • „Co tak pachnie?” – ćwiczenia rozwijające zmysł węchu;
 • słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Okulary”;
 • wypowiadanie się na temat zachowania względem
  dzieci niewidzących;
 • rozwijanie zmysłów; rozpoznawanie zabawek za pomocą słuchu i dotyku;
 • ćwiczenie narządów mowy „Zabawy ze słomką”
  (próby przenoszenia skrawków papieru z blatu stołu na
  talerzyk za pomocą słomki do napojów);
 • zabawa matematyczna „Czarodziejskie pudełko”;
  przeliczanie klocków w zakresie  trzech, czterech;
 • składanie w całość obrazków zabawek pociętych na części.

 

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Dodatkowo dzieci poznają najbliższą okolicę przedszkola, a podczas spacerów nauczą się chodzić
w parach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni.

 

03.10.2017r.  Zajączki będą świętować „Owocowy dzień”. Proszę aby każdy przyniósł po 2 wybrane owoce – będziemy robić pyszne koreczki owocowe.

10.10.2017r.  Zajączki wybiorą się do sklepu warzywno – owocowego gdzie zakupią owoce potrzebne do zrobienia soku, który wspólnie wykonają w sali.

17.10.2017r.  Zajączki będą świętować „Dzień Urodzinowy”. Proszę aby tego dnia każde dziecko przyniosło papierową czapeczkę. Tego dnia będziemy piec urodzinowe babeczki.

25.10.2017r. środa, godz. 15:30 –  zebranie z rodzicami. Proszę na zebranie przybyć bez dzieci.

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 

Piosenka pt.: „Jestem samodzielny”

Sam ubieram buty,
zapinam ubranie.
Potrafię też ładnie
zjadać sam śniadanie.

Ref: Chociaż jestem mały,
wszystko robię sam.

Jeśli nie wierzycie,
to pokażę Wam.
Po zabawie zawsze
zabawki układam,
bardzo nie lubię,
kiedy jest bałagan.

Ref: Chociaż jestem mały…

Jestem przedszkolakiem
dzielnym i wesołym,
lubię moją panią,
dzieci i przedszkole.

Ref: Chociaż jestem mały…

 

Wiersz pt. „Wpadła gruszka do fartuszka”

Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka,
lecz śliweczka wpaść nie chciała,
bo śliweczka niedojrzała.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – Pierwszy raz w przedszkolu – poznajmy się.            

 • zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkolnymi;
 • poznawanie swoich znaczków w łazience i szatni;
 • zapoznanie dzieci z rozkładem dnia w przedszkolu – utworzenie grupowego zegara;
 • „Spacerkiem po naszej sali” – zapoznanie z wyglądem
  i wyposażeniem sali, sposobu korzystania z kącików;
 • „Zabawki sprzątamy” – nauka rymowanki, wdrażanie dzieci do odkładania zabawek na miejsce;
 • wyjście na plac zabaw – zapoznanie dzieci ze sprzętem
  i omówienie zasad bezpiecznego korzystania z niego;
 • zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał;
 • zabawy i ćwiczenia integracyjne ułatwiające poznanie się dzieci i ich adaptację w przedszkolu;
 • nauka piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”;
 • wypowiedzi na temat „Co mogą robić dzieci w przedszkolu?”, próba oceny zachowania dzieci na podstawie ilustracji;
 • zabawa plastyczna „To My”- odbijanie swojej dłoni pomalowanej farbą na sylwecie zajączka;
 • wykonanie zajączka z gotowych elementów technicznych;
 • zabawa rozwijająca umiejętność stosowania pojęcia para – „Ubieramy lalkę”;
 • zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Czego brakuje?”;
 • słuchanie rymowanki „Kto jest w przedszkolu?;
 • słuchanie opowiadania I. R. Salach „Kłopoty Krysi”;
 • słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Maczek”;
 • „Jak korzystać z łazienki?” – słuchanie krótkiego opowiadania z użyciem pacynki.

TYDZIEŃ II – Jesteśmy bezpieczni.                       

 • ustalenie grupowego zachowania „Kodeks zajączków” – przestrzeganie ustalonych reguł;
 • omówienie i utrwalenie na podstawie ilustracji zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego: zjeżdżalni, huśtawek, karuzeli, piaskownicy itp.;
 • poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego;
 • wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na drodze;
 • zabawy z elementem biegu „Samochody”
 • zapoznanie dzieci z „zebrą”, czyli przejściem dla pieszych;
 • sygnalizator świetlny – nazywanie kolorów na sygnalizatorze i rozumienie ich znaczenia;
 • zabawy ruchowe z wykorzystaniem lizaków w kolorach sygnalizacji świetlnej;
 • „Sygnalizator świetlny” – przyklejanie świateł w odpowiednim miejscu na sygnalizatorze;
 • poznanie znaków drogowych „Uwaga dzieci” i przejście dla pieszych”;
 • „Uwaga dzieci” – kolorowanie sylwety znaku drogowego na odpowiednie kolory (żółty, czerwony, czarny);
 • zabawy przy piosence „Samochody” i „Światła”

TYDZIEŃ III – Nadeszła jesień

 • poznanie atrybutów Jesieni;
 • słuchanie opowiadania „Jesienny liść” z wykorzystaniem
 • ilustracji;
 • wielozmysłowe poznanie liści;
 • ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem liści;
 • zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność rozpoznawania
 •  różnych kształtów „Robimy kolorowe bukiety”;
 • poznanie nazw wybranych drzew:  klon, kasztanowiec, dąb, jarzębina;
 • zabawy utrwalające poznane kolory;
 • poznanie części z jakich składa się drzewo: pień, gałęzie, liście;
 • nasze jesienne drzewo – naklejanie pestek dyni pomalowanych
  kolorami jesieni;
 • zabawy przy piosence „Liście w parku”;
 • teatrzyk sylwet na podstawie utworu „Chciałabym mieć szal”;
 • zabawy matematyczne „Tworzymy szal pani Jesieni”- posługiwanie się określeniami: długi, krótki, dłuższy, krótszy;

TYDZIEŃ II – Co robią zwierzęta jesienią?

 • słuchanie opowiadania „Kolczatek”, poznanie wyglądu jeża;
 • zabawa matematyczna „Mały jeż – duży jeż”;
 • zabawa dydaktyczna „Kto mieszka w lesie” – poznanie wyglądu i nazw wybranych zwierząt mieszkających w lesie;
 • zabawa ruchowo – naśladowcza „Jestem zwierzątkiem”;
 • zabawy przy piosence „Jeż”;
 • poznanie informacji o zwyczajach wiewiórek;
 • praca plastyczna „Wiewióreczka” – wyklejanie sylwety wiewiórki kawałkami wełny;
 • jesienna matematyka – ćwiczenia w liczeniu w zakresie trzech z użyciem materiałów
  zastępczych;

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Dodatkowo dzieci poznają najbliższą okolicę przedszkola, a podczas spacerów nauczą się chodzić
w parach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni
J

 

           PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Piosenka pt. „Jestem sobie przedszkolaczek”

 

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

Wiersz pt. „Jesienny wierszyk”

Kiedy świeci złote słońce
i jesieni nadszedł czas,
lecą liście kolorowe.
Jesień jest już blisko nas.

Wiersz I. Salach pt.: „Wiewióreczka”

Wiewióreczka ruda
oczkiem sobie mruga.
Damy jej orzech,
może przyjdzie tutaj.
Ma rudy ogonek,
oczka jak węgielki,
a na uszkach śmieszne
czerwone pędzelki.