Menu Zamknij

Grupa II – BIEDRONKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I i II – Ferie zimowe.

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami ze starszych grup – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych.
 • Utrwalanie pisowni poznanych liter i liczb.
 • Układanie schematów wyrazów z poznanych liter, wyodrębnianie samogłosek i spółgłosek.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

TYDZIEŃ III – Mijają dni, miesiące, lata.

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

TYDZIEŃ IV- Zima i zwierzęta.

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na zadane pytania.
 • uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

W celu poprawy jakości mowy dzieci codziennie podczas porannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych (prosimy o pozostawienie w szatni ubrań na zmianę).

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w poniedziałek w godz. 15:30- 16:00

 (po wcześniejszym umówieniu się).

  

18.01.2021 r. (poniedziałek) – Urodziny Kubusia Puchatka.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola w żółtych koszulkach.

19.01.2021 r. (wtorek) – Dzień popcornu.

20.01.2021 r. (środa) – Dzień wiedzy o pingwinach.

Zajęcia matematyczne w ramach realizacji programu autorskiego „Tęczowa matematyka”.

21.01.2021 r. (czwartek) – Światowy dzień śniegu.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na biało.

  

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU

Piosenka pt.: „Smutny czy wesoły”

1.Kiedy słoneczko na niebie świeci,

             wtedy wesołe są wszystkie dzieci.  

             Kiedy deszcz pada i jest ponuro,

             każdy jest smutny i ma zły humor.

 

REF.:

Raz i dwa, raz i dwa, la, la, la, la, la, la, la, la.

Raz i dwa, raz i dwa, różne nastroje każdy ma.

 

2.Kiedy się złoszczę na mego brata,

              to wtedy smutną minę ma tata.

              Kiedy się boję, drżą mi kolana,

              wiem, że pomoże mi wtedy mama.

REF.:

Raz i dwa…

 

3.Mogę być smutny albo wesoły,

             a czasem złościć się też potrafię.

             Biegnę do taty, kiedy się boję,

             cieszę się bardzo, gdy on jest ze mną.

 

REF.:

Raz i dwa…

  

Wiersz M. Lewickiej pt.: „Sylwester”

 

Dziś sylwester roztańczony,

wiszą lampki i balony,

na wesoły bal nad bale,

najwspanialszy w karnawale.

Panie w sukniach wieczorowych,

złotych, srebrnych, kolorowych.

A tu panów strój jest taki:

garnitury oraz fraki.

Sylwestrowa wielka gala,

wszyscy tańczą dziś na balach.

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I – Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 • Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach- oglądanie encyklopedii i albumów o dinozaurach, wzbogacenie kącika książki.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat po wysłuchaniu opowiadania E. Stadtmüller „Dinozaur”
 • Kształtowanie poczucia rytmu- zabawa „W muzycznej krainie dinozaurów” w formie opowieści ruchowej oraz tworzenie orkiestry do piosenki „Kto widział dinozaura?”.
 • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych- nauka refrenu piosenki „Kto widział dinozaura?”
 • Zapoznanie z życiem dinozaurów.
 • Liczenie w zakresie 4 na konkretach w aspektach głównym i porządkowym.
 • Stopniowanie przymiotnika duży.
 • Poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów.
 • Kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników – Barbórki.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie puzzli przedstawiających dinozaury.

 

TYDZIEŃ II- Idzie zima ze śniegiem.

 • Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych związanych z nową porą roku- zimą,
 • Rozwijanie koncentracji uwagi- oglądanie albumów i plakatów przedstawiających zimowy krajobraz i wypowiadanie się na ich temat.
 • Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu na podstawie ilustracji.
 • Zabawa dydaktyczna „Segregujemy ubrania”. Nauka prawidłowego zakładania czapki, szalika i rękawiczek.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Śnieg”.
 • Poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki; tworzenie akompaniamentu do piosenki „Zima”
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych- nauka fragmentu piosenki „Zima”
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozwijanie spostrzegawczości- układanie puzzli o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnych- wykonanie pracy plastycznej „Idzie zima”- ozdabianie rysunków szalika i czapki bibułą.
 • Rozwijanie myślenia i mowy- rozmowa kierowana nt., „Na co zakładamy?”
 • Poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy.

TYDZIEŃ III i IV- Idą święta.

 • Wzbogacenie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia- oglądanie książek, słuchanie opowiadań i bajek świątecznych.
 • Założenie kalendarza adwentowego.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi- słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Święta”.
 • Rozwijanie mowy.
 • Umuzykalnianie dzieci- słuchanie kolęd.   
 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia- zabawa dydaktyczna „Policz ile jest bombek”.
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne „Znajdź taką samą bombkę”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów- zabawa dydaktyczna „Kolor do koloru”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne- dorysowywanie igieł na gałązce, rysowanie oburącz w pionie „Jaki to kształt?”
 • Rozwijanie umiejętności manualnych- wykonanie łańcucha z pasków kolorowego papieru.
 • Zabawa twórcza „Taniec śnieżynek”.
 • Poznawanie tradycji świątecznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie pracy plastycznej „Bombka” jako prezentu dla rodziców.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Święta w domu”.
 • Poznawanie tradycji pieczenia i dekorowania pierników- wspólne dekorowanie pierniczków.
 • Poznanie tradycji ubierania choinki- wspólne ubieranie choinki.

 

TYDZIEŃ V- Projekt książka.

 • Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy: słowne, literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne i techniczne.
 • Wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką.
 • Wdrażanie do poszanowania książek.
 • Rozwijanie umiejętności formułowania pytań- tworzenie siatki pytań na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Moje książki”.
 • Poznawanie utworów literatury dziecięcej- słuchanie znanych bajek.
 • Integrowanie grupy poprzez zabawy i działania podczas pracy nad wspólną książką- zabawa „Spotkanie bajek”.
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.
 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej książek.
 • Rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni.

 

W celu poprawy jakości mowy dzieci codziennie podczas porannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych (prosimy o pozostawienie w szatni ubrań na zmianę).

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą  w poniedziałek w godz. 15:30- 16:00

 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

 

04.12.2020 r. (piątek) – Mikołajki.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na czerwono.

07.12.2020 r. (poniedziałek) – Dzień Anioła.

11.12.2020 r. (piątek) – Dzień guzika.

Zajęcia rozwijające umiejętność liczenia i klasyfikowania w ramach realizacji programu autorskiego „Tęczowa matematyka”.

Proszę, aby dzieci przyniosły do przedszkola 5guzików.

14.12.2010 r.(poniedziałek) – Dzień pierniczka.

Zapoznanie dzieci z tradycją pieczenia i dekorowania pierników.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola kolorowe posypki do dekorowania pierniczków.

16.12.2020 r. (środa) – Dzień bombki.

Wykonanie bombki jako prezentu dla rodziców.

21.12.2020 r. (poniedziałek) – Pierwszy dzień zimy.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na biało.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU 

Piosenka pt. ,,Choinka”

1.Pachnąca, zielona,

przybyła dziś do nas.

Witamy cię wszyscy,

choinko zielona.

REF.: Kiedy pierwsza gwiazdka

na niebie zaświeci,

kolędę zanucą

z rodzicami dzieci

2.Na niej bombki, łańcuch,

 malutkie serduszka,

pachnące pierniczki

i małe jabłuszka.

REF.: Kiedy pierwsza gwiazdka…

3.Nasza choineczka

Pięknie przystrojona,

Kolorowym blaskiem

Zamruga dziś do nas.

 

Wiersz pt. „Choinka”

 

Wiszą bombki na choince
 całe kolorowe.
 Małe pieski, małe kotki,
 gwiazdki purpurowe.

 Wiszą szyszki i orzeszki,
 malutkie jabłuszka.
 Duże jeże, muchomorki,
 czerwone serduszka.

 W blasku lampek teraz stoi.
 Pięknem nas urzeka.
 Przypomina wróżkę z bajki
 i Wigilii czeka.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – Moja rodzina.

 • Wiedza o rodzinie: podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry.
 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia; podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Ciapek i psia wróżka. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.
 • Wykonanie pracy Serduszko dla mojej rodziny.
 • Umuzykalnianie dzieci przy piosence Moja rodzina.
 • Poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki.
 •  Zabawa dydaktyczna Porządki w szufladzie- kształtowanie pojęcia para.
 • Zabawa klockami w kształcie figur geometrycznych – Robot domowy.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Moja rodzina i ja–   rozwijanie mowy i pamięci.
 • Utrwalanie nazw części ciała.
 • Odgadywanie zagadek dotyczących członków rodziny i wskazywanie rozwiązań na obrazkach.
 • Udział w zabawach ruchowych w sali i na placu przedszkolnym.

 

TYDZIEŃ II- Mój dom.

 • Zabawa dydaktyczna: Gdzie kto mieszka.
 • Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Dom. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji.
 • Rozwijanie poczucia rytmu przy piosence Przyjaciel.
 • Układanie domu z figur. Zabawa dydaktyczna Uporządkuj przedmioty.
 • Nazywanie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 • Słuchanie dźwięków, jakie wydają urządzenia elektryczne. Poznawanie sprzętów elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
 • Rozmowa na podstawie wiersza B. Formy Moja rodzina.
 • Zabawa słuchowa Czyje to imię?
 • Praca plastyczna Mój dom– rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe, naśladowcze, muzyczne.

 

TYDZIEŃ III- Moje prawa i obowiązki.

 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Prawa i obowiązki- wyjaśnienie znaczenia słowa prawa i obowiązki.
 • Obowiązki dyżurnego w przedszkolu.
 • Reagowanie ruchem na zmianę rytmu. Wysłuchanie piosenki Lubię pomagać.
 • Zabawa grupowa Zmywarka– rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wykonanie pracy plastycznej Nasze obowiązki.  Kolorowanie wybranego rysunku dotyczącego praw dziecka.
 • Rozmowa o prawach dziecka na podstawie wiersza. Rozmowa kierowana na temat:, Co możemy zrobić, żeby każde dziecko w przedszkolu znało swoje prawa?
 • Quiz dydaktyczny Moje prawa.
 • Zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy z elementem naśladownictwa.

 

TYDZIEŃ IV- Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Dbanie o higienę rąk i całego ciała.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Rower- wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo.
 • Utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112.
 • Zabawa dydaktyczna Akcesoria rowerowe.
 • Zabawa na powitanie, przy piosence W zdrowym ciele zdrowy duch.
 • Degustowanie soków z różnych owoców.
 • Rozmowa na temat: Jak się ubrać odpowiednio do pogody?
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Dbajmy o zdrowie! Rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie.
 • Eksperyment: Rozpuszczanie mydła.
 • Praca plastyczna Kolorowe kubeczki- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Ćwiczenia słownikowe Mydło. 
 • Segregowanie przedmiotów służących do mycia.
 • Rozmowa na podstawie wiersza M. Witewskiej W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa.

 

 

W celu poprawy, jakości mowy dzieci codziennie podczas porannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych (prosimy o pozostawienie w szatni ubrań na zmianę).

 

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w poniedziałek w godz. 15:30- 16:00

 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

 

05.11.2020r. (czwartek) – Dzień postaci z bajek.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły przebrane za wybraną postać z bajki.

10.11.2020r. (wtorek) – Dzień jeża.

18.11.2020r. (środa) – Dzień Myszki Miki.

Proszę, aby tego dnia dzieci miały koszulkę z Myszką Miki.

23.11.2020r (poniedziałek).- Dzień kredki. Zajęcia rozwijające umiejętność liczenia i porównywania długości w ramach realizacji programu autorskiego „Tęczowa matematyka”

25.11.20r. (środa) – Dzień pluszowego misia.

27.11.2020r. (piątek) – Pasowanie na przedszkolaka.

Uroczystość dla dzieci; ze względu na obecną sytuację pandemiczną pasowanie na przedszkolaka odbędzie się bez obecności rodziców.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na galowo.

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

 

 

Piosenka pt. ,,Posypały się listeczki dookoła”

Posypały się listeczki dookoła,
To już jesień te listeczki
z wiatrem woła:
Opadnijcie moje złote i czerwone,
jestem jesień przyszłam tutaj,
w waszą stronę.
Lecą listki, lecą z klonu i kasztana
Będą z listków bukieciki
złote dla nas. Nazbieramy, nastawiamy na stoliku. Tych jesiennych, tych pachnących bukiecików.

 

Wiersz pt.  „Mam trzy latka” –

 1. Suchorzewska

 

Mam trzy latka, trzy i pół,

 Sięgam brodą ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku.

O tchórzliwym koziołeczku

i o piesku, co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TYDZIEŃ I  – Idzie jesień… przez ogród i sad.

 • Oglądanie owoców i warzyw, nazywanie ich.
 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Patisony– rozmowa na podstawie opowiadania.
 • Zabawa dydaktyczna Magiczne pudełko– rozpoznawanie owoców za pomocą dotyku.
 • Słuchanie piosenki Owoce i warzywa. Omówienie tekstu piosenki. Zabawa ruchowa do piosenki.
 • Rozwijanie sprawności manualnej – malowanie palcem umoczonym w farbie.
 • Zabawa połączona z degustacją, przełamująca opór przed próbowaniem wybranych warzyw.
 • Zabawa dydaktyczna Tyle samo owoców.
 • Zabawa badawcza Co warzywa mają w środku?
 • Wspólne przygotowanie produktów niezbędnych do wykonania owocowych szaszłyków. Działanie praktyczne oraz wspólne spożywanie posiłku.
 • Lepienie owocu i warzywa z plasteliny.
 • Słuchanie wiersza J. Brzechwy Na straganie.
 • Zabawy ruchowe w sali oraz na placu przedszkolnym.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień… do zwierząt.

 • Oglądanie albumów przyrodniczych o ptakach.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Ptaki w parku. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Wzbogacanie wiedzy o życiu wiewiórek.
 • Rozmowa o tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Słuchanie piosenki Zwierzęta jesienią. Utrwalanie tekstu pierwszej zwrotki i rytmizowanie refrenu. Zapoznanie z wyglądem grzechotki i sposobem gry na niej.
 • Zabawa dydaktyczna Porządki w spiżarni.
 • Zabawa ruchowa z elementami celowania i liczenia – Wiewiórki i dziuple.
 • Układanie puzzli dwuelementowych lub obrazków zwierząt leśnych pociętych na dwie lub na trzy części- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Praca plastyczna Pan jeżyk– poszerzenie doświadczeń plastycznych.
 • Stworzenie Kodeksu przyjaciela lasu- utrwalanie zasad właściwego zachowania się w lesie.
 • Zabawy ruchowe w sali i na placu przedszkolnym.

 

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy?

 • Rozmowa na temat piekarni i piekarza.
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pieczemy chleb. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania, zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba.
 • Prezentowanie ziaren i kłosów zboża. Rozmowa o tym, skąd mamy chleb.
 • Zabawa ruchowa do słów piosenki Jak powstaje chleb.
 • Wykonanie bułeczek z masy solnej.
 • Dobieranie obrazków – Co do czego pasuje?
 • Zabawa dydaktyczna z kostką do gry i ziarnami zbóż.
 • Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela na temat: Skąd się bierze wełna?
 • Wykonanie pracy plastycznej Owieczka- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Poznanie różnych rodzajów pieczywa i produktów mlecznych- rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych.
 • Zabawy orientacyjno- porządkowe, naśladowcze, muzyczno- ruchowe w sali.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… z deszczem.

 • Zabawy badawcze z wodą.
 • Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Kropelki. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania, poznawanie roli wody w życiu człowieka.
 • Zabawa dźwiękonaśladowcza Deszczyk.
 • Zabawy twórcze z gazetami.
 • Zabawa Jaka jest jesień?
 • Słuchanie piosenki Jesienna szaruga. Rozmowa na temat piosenki. Nauka refrenu piosenki. Zabawy dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem piosenki.
 • Zabawa Mały deszcz i duży deszcz.
 • Zabawa z chustą animacyjną – Ulewa i kapuśniaczek.
 • Zabawa dydaktyczna Parasolki i krople deszczu.
 • Zabawa Duży czy mały? – utrwalanie pojęć: duży, mały.
 • Praca plastyczna Żółte kalosze– poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozmowa na temat: Co by było, gdyby nigdy nie padał deszcz?
 • Badanie i opisywanie właściwości wody – Jaka jest woda?
 • Zabawa badawcza Co pływa, a co tonie?

 

W celu poprawy, jakości mowy dzieci codziennie podczas porannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych (prosimy o pozostawienie w szatni ubrań na zmianę).

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w poniedziałek w godz. 15:30- 16:00

 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

 

12.10.2020r. (poniedziałek) – Dzień drzewa. Rozwijanie postawy proekologicznej wśród dzieci.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolorze zielonym.

14.10.2020r. (środa) – Dzień nauczyciela.

15.10.2020r. (czwartek) – Światowy dzień mycia rąk.

30.10.2020r. (piątek) – Dzień dyni.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolorze pomarańczowym.

 

  WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 

Piosenka pt.: „ Małe czerwone jabłuszko”

Małe czerwone jabłuszko 
tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
Ref. Za rączki się trzymają 
i w koło obracają        (x2)

Małe czerwone jabłuszko 
tańczy dziś pod drzewem z gruszką 
Ref. Jabłuszko podskakuje 
a gruszka przytupuje   (x2)

Małe czerwone jabłuszko 
tańczy dziś pod drzewem z gruszką 
Ref. W rączki klaszcze jabłuszko 
razem z dojrzałą gruszką  (x2)

Małe czerwone jabłuszko 
tańczy dziś pod drzewem z gruszką 
Ref. Biegną sobie dokoła,  
jabłuszko gruszkę woła  (x2)

Wiersz pt.: „ Lato ukryło się w dziupli”

Lato ukryło się w dziupli,

Z kokardą słońca we włosach.

Na ziemię spłynęła jesień,

Z deszczem i chustką do nosa.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I  – To jestem ja

 • Koledzy, grupa przedszkolna:
 • Dziecięce relacja- poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy;
 • Współdziałanie w grupie- uczestniczenie we wspólnych zabawach;
 • Komunikowanie się w grupie- udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, pierwsze samodzielne rozmowy z rówieśnikami;
 • Aktywność językowa:
 • Słownictwo- nazywanie przedmiotów i ich kolorów;
 • Wypowiedzi ustne- odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu;
 • Elementy matematyki:
 • Klasyfikowanie-porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich ze względu na jakość (barwa, wielkość) i przynależność (klocki do kloców, kredki do kredek);
 • W świecie sztuki- muzyka:
 • Muzyka i śpiew- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej śpiewanych przez nauczyciela, próby zapamiętywania tekstu i melodii;
 • Muzyka i ruch- uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych ze śpiewem, rytmicznych i ilustracyjnych;
 • Aktywność ruchowa:
 • Sprawność ruchowa- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;

 

TYDZIEŃ II – Moja grupa

 • Koledzy, grupa przedszkolna:
 • Współdziałanie w grupie- uczestniczenie we wspólnych zabawach i zajęciach zorganizowanych;
 • Kodeks grupowy- wspólne ustalenie zasad obowiązujących w grupie;
 • Procesy poznawcze:
 • Kontakty ze znakami i symbolami- rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego pośród innych znaczków;
 • Myślenie przyczynowo- skutkowe- określanie na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później;
 • Skupianie uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez nauczyciela;
 • Aktywność językowa:
 • Słownictwo- nazywanie przedmiotów i określanie ich kolorów;
 • Wypowiedzi ustne- opowiadanie treści, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu;
 • Elementy matematyki:
 • Orientacja przestrzenna- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok;
 • Klasyfikowanie- porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność;
 • Przelicznie elementów w zakresie 4;
 • Działalność plastyczna:
 • Zainteresowania plastyczne- rysowanie kredkami, kolorowanie obrazków mieszcząc się w konturach;
 • Doświadczenia z farbami- malowanie palcem umoczonym w farbie w konturach – praca plastyczna „Logo mojej grupy”;
 • W świecie sztuki- muzyka:
 • Muzyka i śpiew- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej śpiewanych przez nauczyciela, próby zapamiętywania tekstu i melodii;
 • Muzyka i ruch- uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych ze śpiewem, rytmicznych i ilustracyjnych;
 • Aktywność ruchowa:
 • Sprawność ruchowa- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;

 

TYDZIEŃ III – Moja droga do przedszkola

 • Bezpieczeństwo:
 • Dbałość o bezpieczeństwo- poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach pod opieką osoby dorosłej;
 • Miejscowość, region:
 • Praca dorosłych- poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, nazywanie wykonywanych przez dane osoby czynności oraz wykorzystywanych w pracy narzędzi i przyborów;
 • Koledzy, grupa przedszkolna:
 • Współdziałanie w grupie- uczestniczenie we wspólnych zabawach;
 • Procesy poznawcze:
 • Kontakty ze znakami i symbolami- rozpoznawanie wybranych znaków drogowych i nazywanie ich;
 • Skupianie przez dłuższy czas uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez nauczyciela;
 • Elementy matematyki:
 • Orientacja przestrzenna- określanie kierunków ruchu, stosowania określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok;
 • Orientacja geometryczna- rozpoznawanie kształtów i nazywanie ich (koło, kwadrat, trójkąt);
 • Działalność plastyczna:
 • Zainteresowania plastyczne- rysowanie kredkami, kolorowanie obrazków mieszcząc się w konturach;
 • Malowanie, klejenie- praca plastyczna „Sygnalizator świetlny”;
 • W świecie sztuki- muzyka:
 • Muzyka i śpiew- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej śpiewanych przez nauczyciela, próby zapamiętywania tekstu i melodii;
 • Muzyka i ruch- uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych ze śpiewem, rytmicznych i ilustracyjnych;
 • Aktywność ruchowa:
 • Sprawność ruchowa- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej ze śpiewem;

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… przez las, park                                                 

 • Przyroda:
 • Obserwacja przyrody- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola;
 • Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu przedszkola i domu;
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią- zmieniające się kolory liści;
 • Gromadzenie liści i owoców drzew w kąciku przyrody- wykorzystywanie ich w wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, relaksacji lub ćwiczeniach ruchowych;
 • Procesy poznawcze:
 • Myślenie (twórcze)- uczestniczenie w zabawach twórczych tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych;
 • Aktywność językowa:
 • Wypowiedzi ustne- udzielanie odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu, opowiadanie ich treści;
 • Początkowa nauka czytania i pisania:
 • Percepcja wzrokowa- układanie przedmiotów wg poleceń nauczyciela, układanie prostych kilkuelementowych puzzli;
 • Elementy matematyki:
 • Klasyfikowanie- porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność;
 • Liczenie- wyodrębnianie obiektów do liczenia, określanie ich ilości (dużo, mało);
 • Przeliczanie elementów w zakresie 4;
 • Koledzy, grupa przedszkolna:
 • Współdziałanie w grupie- uczestniczenie we wspólnych zabawach;
 • Działalność plastyczna:
 • Zainteresowania plastyczne- rysowanie kredkami, kolorowanie obrazków mieszcząc się w konturach;
 • Praca plastyczna „Suknia Pani Jesień”- malowanie, przyklejanie gotowych elementów;
 • W świecie sztuki- muzyka:
 • Muzyka i śpiew- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej śpiewanych przez nauczyciela, próby zapamiętywania tekstu i melodii;
 • Muzyka i ruch- uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych ze śpiewem, rytmicznych i ilustracyjnych;
 • Aktywność ruchowa:
 • Sprawność ruchowa- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej ze śpiewem;

 

W celu poprawy jakości mowy dzieci codziennie podczas porannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

21.09.2020r. (poniedziałek) – „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”

Zabawy grupowe – Proszę, aby tego dnia dzieci miały pomarańczową koszulkę.

23.09.2020r. (środa) – „Dzień gruszki”

Proszę, aby tego dnia dzieci były ubrane na żółto lub zielono.

29.09.2020r. (wtorek) – „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Piosenka pt.: „Rumiane jabłuszko”

 1. Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie.(bis)

Jabłuszko rumiane, słońcem malowane podaruję. (bis)

 1. Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie.(bis)

Komu podaruję, ten mi podziękuje za jabłuszko.(bis)

 1. Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie.(bis)

Pod drzewami w sadzie jesień jabłka kładzie kolorowe.(bis)

 

 

Wiersz pt.: „Smaczne śliwki i jabłuszka”

Smaczne śliwki i jabłuszka

wędrują z buzi do brzuszka.

Smaczne są i bardzo zdrowe

gruszki jabłka surowe.

Jedzą je Zosia i witek,

ale tylko te umyte.