Menu Zamknij

Grupa II – MISIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC: MARZEC

Tydzień I „Zwierzęta z dżungli i sawanny”.

 • Wzbogacanie kącika książki o albumy i encyklopedie o zwierzętach egzotycznych.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Zwierzęta egzotyczne” – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.
 • Zabawa ruchowa „Rodzina krokodyli” wzbogacenie wiadomości na temat życia krokodyli.
 • Zabawy tematyczne z użyciem figurek zwierząt egzotycznych. Rytmiczne dzielenie (na sylaby) ich nazw.
 • Nazywanie zwierząt na obrazku, wskazywanie właściwego cienia.
 • Słuchanie piosenki „Żyrafa” umuzykalnianie dzieci. Rozmowa o tekście i melodii piosenki. Zabawa ruchowa ilustrująca tekst piosenki.
 • Dowolne zabawy stolikowe, np. układanie puzzli, gra karciana „Piotruś zwierzęcy”.
 • Obrysowywanie obrazków zwierząt od szablonów – kolorowanie powstałego rysunku.
 • Układanie szlaczka „Czarno na białym” – wykorzystanie zakrętek.
 • „Zebra” – malowanie czarną farbą, za pomocą palca wskazującego, pasków na rysunku zebry; rozwijanie zdolności plastycznych. Doklejanie oczu.
 • Ćwiczenia słuchowe „Odgłosy dochodzące z dżungli”.
 • Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt.
 • Zabawa twórcza w grupach – „Geometryczny wąż”.
 • Zabawy ruchowe z zestawu zabaw ruchowych nr 25.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola.

 

Tydzień II „Zwierzęta naszych pól i lasów”.

 • Wzbogacanie kącika książki o albumy i encyklopedie o zwierzętach – leśnych i polnych. Korzystanie z kącika książek; oglądanie ilustracji w książkach przyrodniczych.
 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Zoo” – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce, wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk.
 • Zabawy dydaktyczne: „Gdzie mieszka to zwierzę?”, „Którego zwierzątka brakuje?”.
 • Zabawa ruchowa „Te, co biegają, skaczą, pływają”.
 • Odtwarzanie rytmów podanych przez nauczyciela; układanie w parach rytmu naprzemiennego z obrazków zwierząt.
 • Zabawa dydaktyczna „Mieszkania do wynajęcia”. Zabawa utrwalająca określanie położenia przedmiotów w przestrzeni „Sufit – podłoga” kształtowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni: wysoko – nisko, wyżej – niżej.
 • Praca plastyczna „Kolorowa sowa” rozwijanie zdolności plastycznych. Kolorowanie sylwety sowy, naklejanie piórek. Podklejanie prac pod passe-partout z szarego papieru, z wyciętym otworem – dziuplą.
 • Ćwiczenie ortofoniczne „Sowa” i oddechowe z piórkami.
 • Gry planszowe i układanki o zwierzętach.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem podskoku – „Wyścigi zajęcy”.
 • Zabawy ruchowe z zestawu zabaw ruchowych nr 26.
 • Spacer w okolicy przedszkola: wypatrywanie i nazywanie zwierząt, obserwowanie ich zachowań.

Tydzień III „Marcowa pogoda”.

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Marcowa pogoda” – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.
 • Rytmizowanie przysłowia „W marcu jak w garncu” – wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych.
 • Rozwiązywanie zagadki o garnku. Oglądanie garnków, określanie ich wielkości i dobieranie do nich pokrywek. Odgadywanie symboli pogody. Zabawa matematyczna „Największy, najmniejszy”.
 • Quiz dydaktyczny „Prawda czy fałsz?”.
 • Praca plastyczna „Marcowy garnek”; rozwijanie sprawności manualnej.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne „Kałuże”.
 • Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „Deszczyk”. Rozmowa na podstawie wysłuchanej piosenki. Nauka refrenu piosenki z równoczesnym wytupywaniem rytmu orz zabawą instrumentami.
 • Zabawa badawcza „Deszczowy eksperyment”.
 • Zabawa dydaktyczna „Kolorowe parasole” – rozwijanie kompetencji matematycznych. Szukanie czterech różnic między obrazkami. Liczenie parasoli, pokazywanie ich liczby na palcach. Kolorowanie parasoli.
 • Eksperymenty plastyczne „Mokre na mokrym”.
 • Ćwiczenie pamięci „Pogodowe memory”.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: obserwowanie chmur w ogrodzie przedszkolnym, zabawa orientacyjno-porządkowa „Małe chmurki – duża chmura”.
 • Zabawy ruchowe z zestawu zabaw ruchowych nr 27.

Tydzień IV „Wiosenne przebudzenie”.

 • Oglądanie książek o wiośnie. Nazywanie zdjęć związanych z wiosną. Rytmiczne dzielenie nazw (na sylaby).
 • Zabawa dydaktyczna „Wiosenne kolory”.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.
 • Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania E. Stadtmüller „Witaj, wiosno!” i ilustracji w książce; wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „Spotkanie z wiosną” – rozmowa na podstawie wysłuchanej piosenki. Nauka refrenu piosenki połączona z ilustracją ruchową utworu.
 • Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak „Wiosna” – wzbudzenie zainteresowania wiosenną przyrodą. Zabawa matematyczna na podstawie wysłuchanego wiersza.
 • Zakładanie wiosennej hodowli.
 • Układanie puzzli o tematyce wiosennej – rozwijanie spostrzegawczości.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w najbliższej okolicy w celu poszukiwania oznak wiosny, zabawa orientacyjno-porządkowa „Kwitnące klomby”.

 

Uwaga Rodzice!

 • 06.03.2020 r. (piątek) – „Dzień Kobiet” (proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola w strojach galowych).
 • 09.03.2020 r. (poniedz.) – proszę, aby dzieci przyniosły ilustracje przedstawiające zwierzęta mieszkające w lesie i na polu wycięte z gazet do wykonania plakatu, gazetki tematycznej.
 • 20.03.2020 r. (piątek) – „Pierwszy dzień wiosny” spacer do parku w barwnym korowodzie z marzanną – pożegnanie zimy (proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w kolorze zielonym i przyniosły bibułkowy kwiat).
 • 24.03.2020 r. (wtorek) – zakładamy zielony ogródek w sali – proszę, aby każde dziecko przyniosło mały plastikowy pojemniczek i cebulkę.
 • Bardzo proszę o pozwolenie dzieciom na bycie samodzielnymi nie wyręczać ich podczas ubierania i rozbierania się.
 • Proszę o zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych (zachęcanie dzieci do witania i pożegnania się z dorosłymi i kolegami).
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu oraz zapewnienie dzieciom nieprzemakającego obuwia i kurtek.
 • Proszę o systematyczną kontrolę i zapewnienie dzieciom wieszaczków przy kurtkach oraz zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 •  Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU: MARCU

 

Piosenka pt.: „Spotkanie z wiosną”

(sł. i muz. B. Forma).

 1. Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,

słychać świergot ptaków,

a w ogrodzie spotkać można

     miłych przedszkolaków.

Ref.  Wiosna, wiosna

przyszła do nas,

bierzmy się za ręce.

Pośród młodej, bujnej trawy

kwiatów coraz więcej.

 

Wiersz pt.: „Wiosna tuż, tuż”

Wiosna, wiosna już tuż, tuż,

płaszcz słomiany spada z róż.

Pączki ma już każdy krzak,

to jest wiosny pierwszy znak.

Drugi znak – zielony liść,

na wycieczkę czas już iść,

Biegać łąką ile tchu,

szukać wiosny tam i tu.

 


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC: LUTY

TYDZIEŃ I – Baśnie, bajki, bajeczki.

 • Rozmowa kierowana na podstawie ilustracji i opowiadania A. Widzowskiej „Białe gołębie”; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 •  Ćwiczenie pamięci, analizy i syntezy wzrokowej w zabawach: „Czego brakuje?” oraz „Pomieszane postacie”; określanie, jakiej postaci brakuje oraz odszukanie pasujących do siebie części i złożenie ich w całość, wspólne określanie, jakich bajek pochodzą.
 • Osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki „Baśnie” rozwijanie słuchu muzycznego, swobodna improwizacja ruchowa do piosenki. Zabawa słuchowa „Baśniowe odgłosy” – rozpoznawanie odgłosów zwierząt występujących w baśniach (nagrania CD).
 • Kolorowanie rysunków związanych z baśniami, zwracanie uwagi na dokładność i odpowiedni dobór kolorów oraz odpowiedni chwyt kredki i ułożenie rąk oraz  mieszczenie się w określonym konturze.
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań; nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, dzielenie się atrakcyjnymi zabawkami.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach, przeliczanie elementów, układanie wzorów – rytmów.
 • Rozwijanie uwagi, koncentracji oraz spostrzegawczości wzrokowej podczas różnorodnych zabaw w kole i układanek stolikowych.
 • „Trzy świnki”- układanie historyjki obrazkowej i wklejanie jej we właściwej kolejności na kartce.
 • Oglądanie książeczek z obrazkami tematycznie związanymi z bajkami – skupianie uwagi na przedmiotach, krótkich treściach przekazywanych przez nauczyciela. Ćwiczenia w zadawaniu pytań.
 • Quiz tematyczny: „Co już wiemy o bajkach i baśniach?”; udzielanie prawidłowej odpowiedzi, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, nie przerywanie i przekrzykiwanie innych mówiących.

TYDZIEŃ II i III – Ferie w przedszkolu.

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami z grupy „Motylki” – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej, wzrokowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgłosy zimy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej: układanie kompozycji z białych elementów, konstruowanie lodowego zamku dla pani Zimy.
 • „Ptasia stołówka” – dokarmianie wraz z dziećmi ptaków; przynoszenie karmy. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt., dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – sześcienne klocki, obrazki pocięte na kilka części, puzzle).
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: na, pod, za, itd.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Uczestniczenie w zabawach związanych z zimą w sali, na świeżym powietrzu i na śniegu. Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

TYDZIEŃ IV – Nie jesteśmy sami w kosmosie?

 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach integracyjnych z rówieśnikami z grupy „Motylki” pod hasłem: „Zabawy z Ufusiem”.
 • Wzbogacanie kącika książki o albumy i encyklopedie o kosmosie.
 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Ufoludki”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Słuchanie ciekawostek na temat kosmosu.
 • Kreślenie wzorów graficznych po śladzie.
 • Zabawa ortofoniczna „Kosmiczne przesłanie”.
 • Słuchanie piosenki „Trzej kosmici” – rozmowa na temat zwrotek i refrenu piosenki. Improwizacja ruchowa do piosenki; rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki.
 • Układanie rakiety według wzoru i pomysłów dzieci.
 • Układanie kół od najmniejszego do największego, przeliczanie ich – rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4.
 • Układanie puzzli o tematyce związanej z kosmosem.
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci o kosmosie – grupowy quiz.

 

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU: LUTYM

 

Piosenka  do nauki:

„Trzej Kosmici” – . S. Karaszewski, muz. S. Marciniak

 1. Trzej kosmici, trzej kosmici

przylecieli rankiem.

Ten w talerzu, tamten w spodku,

trzeci leciał w dzbanku.

Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko,

drugi – chrupka bułeczka,

a ten trzeci, drżący, chlupiący

jak ta kawa z mleczkiem.

 

 1. Trzej kosmici, trzej kosmici

wpadli przez okienko.

W pokoiku na stoliku

     lądowali miękko.

 

 

Wiersz do nauki: 

„Bajkowa zgadywanka” – D. Gellner                        

 

Jedzie kareta po świecie, a kto jest w tej karecie?

Przy oknie z lewej strony Kapturek. Jaki?    (Czerwony)

Dalej na stercie poduszek malutki Tomcio…(Paluszek)

Spoza wielkiego kosza śmieją się Jaś i …(Małgosia)

Uwaga! Oj, uwaga! To przecież Baba…(Jaga)

Koło lalki i misia stoi Sierotka…(Marysia)

Pomiędzy walizkami Dziewczynka z ….. (zapałkami)

A tam, gdzie największy tłok, zgrzyta zębami …(smok)

Ciekawe, czy już wiecie, kto ukrył się w karecie?

 

Uwaga Rodzice!

 • 10.02.2020 r. do 21.02. 2020 r. – Ferie zimowe w przedszkolu (pracujemy w formie grup łączonych).
 • 14.02.2020 r. – walentynki. Proszę, aby dzieci w tym dniu przyszły ubrane w kolorze czerwonym.
 • 24.02.2020 r. – „Zabawy z Ufusiem” (zabawy integracyjne z rówieśnikami z grupy „Motylki” – proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola przebrane za zielone ufoludki.
 • 27.02.2020 r. (czwartek) o godz. 1530 – zebranie informacyjne dla rodziców (sprawy związane z pracą wychowawczo-dydaktyczną w I półroczu). Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • Zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych (zachęcanie dzieci do witania i pożegnania się z dorosłymi i kolegami).
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu oraz zapewnienie dzieciom ciepłych, nieprzemakających spodni oraz rękawiczek, czapek i szalików.
 • Proszę o zapewnienie dzieciom zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 •  Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

Tydzień I „Mijają dni, miesiące, lata”

 • Oglądanie starych kalendarzy – poznawanie nazw pór roku.
 • Rysowanie po śladach rysunku ludzkiej postaci i jej kolorowanie.
 • Zabawa matematyczna „Mija dzień za dniem”; dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Zabawa słownikowa, „Jakie przedmioty odmierzają czas?”.
 • Rozmowa inspirowana fragmentem wiersza M. Lewickiej „Sylwester” poznanie tradycji sylwestrowych i noworocznych. Kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Maski karnawałowe”; rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
 • Korale na przyjęcie – rozwijanie małej motoryki.
 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Przyjęcie” – słuchanie wierszy polskich poetów oraz odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego wiersza.
 • Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (podczas udziału w zajęciach, czynnościach samoobsługowych itp.).

 

Tydzień II „Zima i zwierzęta”

 • Oglądanie książek i albumów o ptakach, wyszukiwanie obrazków w książkach – skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela.
 • Dobieranie obrazków w pary. Posługiwanie się określeniami: taki sam, inny.
 • Rysowanie palcem na tackach z kasza, mąką.
 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Ptasia stołówka” – poznawanie sposobów pomagania ptakom oraz pokarmów, jakimi można je dokarmiać.
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik, dokarmianie ich (wykonanie smacznej niespodzianki dla ptaków).
 • Budowanie karmnika z klocków w kształcie figur geometrycznych według wzoru pokazanego przez nauczyciela lub pomysłów dzieci. Utrwalanie nazw kolorów.
 • Zabawa twórcza „Lepienie ptaka z plasteliny”.
 • Zabawa matematyczna „Porządki w spiżarni wiewiórki”.
 • Śpiewanie piosenki „Dokarmiamy ptaszki”, próby zapamiętywania tekstu i melodii. Rytmizowanie refrenu.
 • Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt leśnych.

 

Tydzień III „Babcia i dziadek”

 • Oglądanie zdjęć babć i dziadków przyniesionych przez dzieci – rozwijanie więzi z rodziną nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • Osłuchanie się z piosenką B. Szelągowskiej „Dzień Babci i Dziadka” – nauka pierwszej i II zwrotki, rozwijanie pamięci.
 • Ćwiczenia dużej motoryki – „Leniwa ósemka”. Rysowanie po śladzie – „Kwiatek dla babci z leniwych ósemek”.
 • Rozmowa na temat: „W czym pomagamy babci?”; kształtowanie postawy szacunku do osób starszych, nabywanie wiedzy, że należy im pomagać.
 • Zabawa dydaktyczna „Mam pięć palców”; liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Praca plastyczna „Laurka dla babci i dziadka”; kolorowanie serduszka. Moczenie dłoni w farbie i jej odbijanie. Naklejanie ozdób (kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych).

 

Tydzień IV „W teatrze”.

 • Prezentowanie zdjęć/obrazków różnych kostiumów z przedstawień teatralnych, rozwijanie wiedzy dotyczącej osób pracujących w teatrze.
 • Teatrzyk kukiełkowy na podstawie tekstu B. Szelągowskiej „Nowy Rok i przyjaciele”; rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań parateatralnych, nabywanie pewności siebie oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Zachęcanie do zabaw parateatralnych z wykorzystaniem dostępnych materiałów (skrzynia z rekwizytami) – zorganizowanie kącika teatralnego w sali.
 • Kostiumograf – rozmowa na podstawie obrazka.
 • Co wiemy o teatrze? – wzbogacanie słownictwa czynnego dotyczącego teatru, wyjaśnienie znaczenia słów związanych z teatrem.
 • Zabawa dramowa „Bajkowe rozmowy” – nabywanie umiejętności aktorskich (poprawna wymowa, modulowanie głosem).
 • Zabawy na świeżym powietrzu.

 

Uwaga Rodzice!

 • 13.01.2020 r. (poniedziałek) proszę, aby dzieci przyniosły do przedszkola różnorodną karmę dla ptaszków – założymy w ogrodzie przedszkolnym „Ptasią stołówkę”. Poznamy sposoby pomagania ptakom oraz pokarmy, jakimi można je dokarmiać.
 • 20.01.2020 r. (poniedziałek) proszę, aby dzieci przyniosły do przedszkola zdjęcia dzieci z babciami, dziadkami.
 • Zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych (zachęcanie dzieci do witania i pożegnania się z dorosłymi i kolegami).
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu oraz zapewnienie dzieciom ciepłych, nieprzemakających spodni oraz rękawiczek, czapek i szalików.
 • Proszę o zapewnienie dzieciom wieszaczków przy kurtkach oraz zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 •  Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU: STYCZNIU

 Piosenka pt.: „Babcia i dziadek”

 

 1. Moja babcia lubi

w piłkę ze mną grać,

opowiada bajki,

kiedy idę spać.

Ref.  Bo z babcią, moi mili,

Wesoło spędzam czas,

bo babcia często śmieje się

i bardzo kocha nas./bis

 

 1. Dziadek – super facet –

wciąż odwiedza mnie.

Czyta wiele książek,

zawsze wszystko wie.

Ref.: Bo z dziadkiem, moi mili,

wesoło spędzam czas,

bo dziadek często śmieje się

i bardzo kocha nas./bis

 

Wiersz pt.: „Niechaj dziadzio z babunią” Zofia Rogoszówna

Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,

póki komar i mucha morza nie wypiją.

A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,

aż się dziadzio z babunią nażyją do woli.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Tydzień I „Jak wyglądał świat przed milionami lat”

 • Wzbogacanie kącika książki o albumy i encyklopedie o dinozaurach.
 • Zabawy tematyczne z użyciem figurek dinozaurów.
 • Osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki, „Kto widział dinozaura?” – rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym.
 • Porównywanie dwóch obrazków i zaznaczanie różnic.
 • Kolorowanie rysunku dinozaura i wskazywanie jego cienia.
 • Układanie w grupach puzzli przedstawiających dinozaury.
 • Liczenie w zakresie 3, w aspektach głównym i porządkowym, stopniowanie przymiotnika duży.
 • Rozmowa na podstawie wiersza A. Wojtyły „Dinozaury” – utrwalanie wiedzy dotyczącej dinozaurów.
 • Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową – „Znajdź dinozaura, który…”.
 • Poznawanie tradycji: mikołajki, kolorowanie rysunków tego, co dzieci chciałyby dostać od Mikołaja.
 • Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy, Mikołaj patrzy”.

 

Tydzień II „Idzie zima ze śniegiem”

 • Oglądanie albumów, obrazków, zdjęć przedstawiających krajobraz zimowy.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Śnieg” rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych.
 • Omówienie obrazków przedstawiających zabawy na śniegu.
 • Wielozmysłowe poznawanie gałązki drzewa iglastego i odbijanie jej w białej farbie.
 • Ćwiczenia oddechowe ze sztucznymi piórkami – „Biały puch”.
 • Zabawa klasyfikacyjna, „Jaka to zabawka?” – rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Zabawa dydaktyczna „Segregujemy ubrania; rozwijanie umiejętności dobierania stroju do pory roku i pogody.
 • Dorysowywanie brakujących elementów rysunku bałwanka.

 

Tydzień III i IV „Idą święta”

 •  Oglądanie książek związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem, omawianie ich treści.
 • Wykonanie łańcucha z pasków kolorowego papieru.
 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Święta” – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Rozwijanie mowy, poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Ćwiczenie klasyfikacyjne „Znajdź taką samą bombkę” – określanie kolorów bombek, liczenie bombek w każdym kolorze, pokazywanie wyniku liczenia na palcach, rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Zapoznanie z tradycją ozdabiania choinki, wspólne ubieranie choinki.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – dorysowywanie igieł na rysunku gałązki sosny.
 • Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.
 • Układanie choinki z figur geometrycznych, ozdabianie jej małymi kółkami.
 • Spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie wystaw sklepowych, udekorowanych choinek na skwerach i placach.
 • Słuchanie kolęd i piosenek o tematyce świątecznej.
 • Udział rodziców w zajęciu otwartym o tematyce świątecznej.

 

Uwaga Rodzice!

 • 03.12.2019 r. (wtorek) proszę, aby dzieci przyniosły do przedszkola po 5 zakrętek w kolorze białym i czarnym w woreczku plastikowym z suwakiem.
 • 06.12.2019 r. (piątek) mikołajki – proszę, aby dzieci przyszły ubrane na czerwono i przyniosły czapkę mikołajową.
 • 16.12.2019 r. (poniedziałek.) godz. 920 zapraszam rodziców na zajęcie otwarte pt. „Świąteczna choineczka” – rozwijanie umiejętności matematycznych: (klasyfikowanie, przeliczanie).
 • 19.12.2019 r. (czwartek) godz.1400 – bożonarodzeniowy kiermasz w przedszkolu.
 • Zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych (zachęcanie dzieci do witania i pożegnania się z dorosłymi i kolegami).
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu oraz zapewnienie dzieciom ciepłych, nieprzemakających spodni oraz rękawiczek, czapek i szalików.
 • Proszę o zapewnienie dzieciom wieszaczków przy kurtkach oraz zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 •  Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU

Piosenka do nauki:

 „Choinka”

 1. Pachnąca, zielona,

przybyła dziś do nas.

Witamy cię wszyscy,

choinko zielona.

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka

na niebie zaświeci,

kolędę zanucą z rodzicami dzieci. (2 x)

 1. Na niej bombki, łańcuch,

malutkie serduszka,

pachnące pierniczki

i małe jabłuszka.

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka…

 1. Nasza choineczka

pięknie przystrojona,

kolorowym blaskiem

zamruga dziś do nas.

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka…

 

Wiersz do nauki

„Choineczka” – R. Salach

Choineczka mała

w lesie sobie stała.

Wiatr ją lulał do snu,

więc się kołysała.

Przywieźli ją ludzie

po zmarzniętej grudzie.
Teraz cieszy dzieci.

Widzicie, jak świeci?

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

Tydzień I „Polska – mój dom”

 • Oglądanie mapy Polski – odszukanie na mapie własnej miejscowości, wspólne ustalenie, na jakim terenie jest położona.
 • Słuchanie fragmentu wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”– rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji w książce, kształtowanie u dzieci świadomości bycia Polakami.
 • Wypowiadanie się dzieci według wzoru, np. Nazywam się …. Mieszkam w Kołobrzegu.
 • Rozmowa na temat charakterystycznych miejsc w naszej miejscowości, które warto odwiedzić. Układanie w parach pociętych widokówek z Kołobrzegu. Oglądanie herbu naszej miejscowości.
 • Zabawa przy piosence „Tu mieszkam” – wdrażanie do okazywania szacunku sąsiadom, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas korzystania ze wspólnych miejsc (winda, podwórko itp.).
 • Zabawa dydaktyczna „Zgubione owieczki” – rozwijanie umiejętności liczenia, przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru (do 4).
 • Zabawa matematyczna „Czarne i białe owieczki” – kontynuacja rytmu.
 • Słuchanie fragmentu wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste” – zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz kształtowanie postawy patriotycznej, szacunku do symboli narodowych.
 • Wspólne przygotowanie flagi Polski, rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach, wykonanie i przyklejanie kulek z czerwonej bibuły.
 • „Flagi duże, flagi małe” – segregowanie flag według wielkości, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów.
 • Przedstawienie legendy pt. „Legenda o Smoku Wawelskim” w teatrze cieni, zapoznanie dzieci z baśniowym wątkiem związanym z miastem Kraków. Rozmowa na temat wysłuchanej legendy, zwrócenie uwagi na postacie dobre i złe występujące w utworze.
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań; nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

 

 

Tydzień II „Mój dom”

 • Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Dom” – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce, rozwijanie mowy.
 • Zabawa konstrukcyjna „Budujemy domy” – zachęcanie do porównywania ich wielkości i posługiwania się określeniami: mały, duży, szerszy, węższy, wyższy, niższy. Wraz z N. przeliczanie domów (stosowanie liczebników porządkowych).
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Szybko – wolno”; reakcja na sygnał (poruszanie się odpowiednio do tempa muzyki).
 • Układanie domu z figur – rozwijanie intuicji geometrycznej, spostrzegania wzrokowego. Ćwiczenie grafomotoryczne – „Obrysowane wesołe figury”.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się, zwrócenie uwagi na odkładanie ubrań na swoją półkę (samodzielne wieszanie kurtek).
 • Rozmowa na podstawie wiersza B. Formy „Moja rodzina” – wypowiadanie się na temat rodziny (własnej i innych osób), zwierząt hodowanych w domach, rozwijanie wypowiedzi słownych.
 • Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich oraz udzielanie odpowiedzi na postawione pytania.

 

Tydzień III „Moje prawa i obowiązki”

 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Prawa i obowiązki” – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce, kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków. Wyjaśnienie znaczenia słów prawa i obowiązki.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Dwóm tańczyć się zachciało”.
 • Słuchanie piosenki „Lubię pomagać”; omówienie tekstu piosenki, próby zapamiętywania tekstu i melodii. Rytmizowanie tekstu refrenu, kształtowanie poczucia rytmu.
 • Zapoznanie z baśnią „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
 • Zabawy rozwijające umiejętność klasyfikowania i segregowania: „Zmywarka”, „Sprzątamy talerze po obiedzie”.
 • Oglądanie książeczek z obrazkami – skupianie uwagi na przedmiotach, krótkich treściach przekazywanych przez nauczyciela.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Nasze obowiązki” – poznawanie praw dziecka, rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach, kolorowanie, zamalowywanie całej powierzchni, dostosowanie nacisku ręki do używanego narzędzia Pomaganie w uporządkowaniu stolików po malowaniu (wykonywanie wybranych czynności).
 • W czasie obiadu – zwracanie uwagi na zachowanie prawidłowej postawy przy stole i właściwe korzystanie z naczyń, wycieranie ust w serwetkę oraz podziękowanie za posiłek.

 

Tydzień IV „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

 • Rozmowa z dziećmi na temat – dlaczego obchodzimy Dzień Pluszowego Misia.
 • Zabawa dydaktyczna „Matematyczne zabawy z misiami”, rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Dbajmy o zdrowie!” rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie, rozwijanie postawy prozdrowotnej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: wykonywanie ćwiczeń zaproponowanych przez nauczyciela, wybrane dziecko.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Rower” – rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Rozumienie humoru sytuacyjnego.
 • Utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112.
 • Zabawa na powitanie przy piosence „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Ilustrowanie ruchem słów piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego.
 • „Patera z owocami” – układanie rysunku owoców z części, naklejanie go i kolorowanie.
 • Degustowanie soków z różnych owoców.

 

Uwaga Rodzice!

• 05.11.2019 r. (wtorek) proszę, aby dzieci przyniosły po 2 widokówki przedstawiające Kołobrzeg.
• 14.11.2019 r. (czwartek) godz. 1530 – króciutkie zebranie informacyjne dotyczące okresu adaptacji oraz organizacji mikołajek, imprez grupowych. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
• 20.11.2019 r. (środa) Dzień Praw Dziecka – kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków.
• 21.11.2019 r. (czwartek) „Dzień Życzliwości i Pozdrowień” zabawy w grupie. Uwrażliwienie dzieci na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji, wdzięczności.
• 25.11.2019 r. (poniedziałek) „Światowy Dzień Pluszowego Misia” zabawy w grupie. Proszę, aby w tym dniu dzieci przyniosły ulubionego pluszowego misia.
• Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się).
• Zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych (zachęcanie dzieci do witania i pożegnania się z dorosłymi i kolegami).
• Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
• Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
• Proszę o zapewnienie dzieciom wieszaczków przy kurtkach oraz zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni).

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

Piosenka do nauki:

 „ Lubię pomagać” (sł. i muz. B. Forma)

 1. Składam ubrania,

ustawiam buty

i  z rodzicami

robię zakupy.

Ref.: Chociaż jestem mały,

o porządek dbam,

zabawki w pokoju

zawsze sprzątam sam. (2 x)

 1. W pracach domowych

pomagam mamie,

a to niełatwe

przecież zadanie.

Ref.: Chociaż jestem mały…

 1. Wychodzę chętnie,

zimą czy latem,

na spacer z pieskiem

i starszym bratem.

Ref.: Chociaż jestem mały…

 

Wiersz do nauki

„Barwy ojczyste” Czesław Janczarski

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość,

biel – serce czyste.

Piękne są nasze

barwy ojczyste.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Tydzień I „Idzie jesień… przez ogród i sad”

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
 • Spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Patisony”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.
 • Zabawa dydaktyczna „Magiczne pudełko”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Jaki to owoc?”, ‘Tyle samo owoców’. Ćwiczenie twórcze.
 • Zabawa badawcza „Co warzywa mają w środku?”.
 • Działania praktyczne – „Owocowe szaszłyki”.

 

Tydzień II „Idzie jesień… do zwierząt”

 • Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.
 • Tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Instrumenty perkusyjne uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Ptaki w parku”. Rozmowa o tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Słuchanie piosenki „Zwierzęta jesienią”. Zapoznanie z wyglądem grzechotki i sposobem gry na niej.
 • Zabawa dydaktyczna „Porządki w spiżarni”.
 • Zabawa z elementem celowania i liczenia – „Wiewiórki i dziuple”.
 • Zabawa plastyczna „Pan jeżyk”.
 • „Przyjaciele lasu” – prezentacja multimedialna. Stworzenie Kodeksu przyjaciela lasu

 

Tydzień II „Co z czego otrzymujemy”

 • Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.
 • Przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.
 • Klasyfikowanie.
 • Dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • Tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Pieczemy chleb”. Rozmowa kierowana na temat opowiadania. Rozmowa o tym, skąd mamy chleb. Słuchanie piosenki „Jak powstaje chleb”.
 • Dobieranie obrazków – „Co do czego pasuje?”. Zabawa dydaktyczna z kostką do gry i ziarnami zbóż.
 • Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela na temat: „Skąd się bierze wełna?”.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Owieczka”.
 • Degustowanie różnego rodzaju pieczywa i produktów mlecznych.

 

Tydzień II „Idzie jesień… z deszczem”

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • Naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, itp.)
 • Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał.
 • Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia.
 • Maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • Słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.
 • Malowanie palcami, dłonią, pędzlem.
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Kropelki”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.
 • Zabawa dramowa „Rozmowy kropelek”.
 • Słuchanie piosenki „Jesienna szaruga”. Nauka refrenu piosenki fragmentami, metodą ze słuchu.
 • Zabawa dydaktyczna „Parasolki i krople deszczu”.
 • Zabawa „Duży czy mały?”.
 • Ćwiczenia słuchowe „Co to za dźwięk?”.
 • Praca plastyczna „Żółte kalosze”.
 • Badanie i opisywanie właściwości wody – Jaka jest woda?
 • Zabawa badawcza  „Co pływa, a co tonie?”.

 

Uwaga Rodzice!

 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się).
 • Zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych (zachęcanie dzieci do witania i pożegnania się z dorosłymi i kolegami).
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Proszę o zapewnienie zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni).

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

Piosenka do nauki:

 „Małe czerwone jabłuszko”

Małe czerwone jabłuszko

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką

Za rączki się trzymają i wkoło obracają/bis

 

Małe czerwone jabłuszko

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką

Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje/bis

 

Małe czerwone jabłuszko

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką

W rączki klaszcze jabłuszko razem z dojrzałą gruszką /bis

 

Małe czerwone jabłuszko

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką

Biegną sobie dokoła, jabłuszko gruszkę woła/bis.

 

Wiersz do nauki

Wiewióreczka ruda,

oczkiem sobie mruga.

Orzecha jej damy,

może pójdzie z nami.

Ma rudy ogonek,

oczka jak węgielki,

a na uszkach śmieszne,

czerwone pędzelki.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 Tydzień I To jestem ja”

 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Zapoznanie ze zwyczajami panującymi w grupie, poznanie zasad i umów.
 • Poznawanie imion i nazwisk nowych dzieci z grupy,
 • Kolorowanie swojego znaczka rozpoznawczego –„ Znaczki przedszkolaczków”
 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Podawanie różnych danych o sobie
 • Wysłuchanie piosenki Wesoła zabawa. Ilustrowanie piosenki ruchem. Kształtowania poczucia rytmu
 • Rozmowa na temat fragmentu opowiadania E. Stadtmüller W naszym przedszkolu. Poszerzanie słownictwa czynnego.
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w grupie .
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller W naszym przedszkolu.

 

Tydzień II Moja grupa

 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Dziewczęce spodnie. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji. Ćwiczenia słownikowe – Co to jest?- rozwijanie słownictwa czynnego.
 • Nauka refrenu piosenki Moje przedszkole. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.
 • Rozpoznawanie zapisu swojego imienia- kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawa porządkująca – Układanie na półkach – stosowanie pojęć: na, nad, pod, obok.
 • Wykonanie pracy plastycznej Znaczek mojej grupy– utrwalanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawa dydaktyczna Mój znaczek– umożliwienie kontaktu ze znakami i symbolami.
 • Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej Mam trzy lata; wskazywanie obrazków do odpowiednich fragmentów wiersza.
 • Rysowanie kół różnej wielkości, próby ich kolorowania
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III Moja droga do przedszkola

 • Ćwiczenia słownikowe – Kolorowe światła
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pan Świetlik.
  Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Zaznajomienie dzieci z numerem alarmowym 112- zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Nauka refrenu piosenki Na skrzyżowaniu i zabawy rytmiczne przy piosence- rozwijanie poczucia rytmu
 • Rozmowa o bezpieczeństwie na drodze – Strażnicy drogi. Zabawa skoczna Pasy na drodze
 • Loteryjka Znaki przy drodze– kształtowanie umiejętności stosowania się do uzgodnionych reguł gry.
 • Praca plastyczna Przejście dla pieszych – odciskanie dłoni umoczonych w białej farbie na czarnym kartonie.
 • Omówienie ilustracji przedstawiającej ruch uliczny.
  Zabawa porządkowa Przeprowadź mnie przez jezdnię– wdrażanie do praktycznego stosowania zasad ruchu drogowego
 • Quiz dydaktyczny, Co już wiem na temat ruchu drogowego?
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

IV „Idzie jesień… przez las, park”

 • Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Nauka na pamięć wiersza A. Widzowskiej- rozwijanie pamięci
 • Wysłuchanie piosenki Jesień. Odtwarzanie odpowiednich fragmentów piosenki, połączone z wykonywaniem poleceń nauczyciela- utrwalanie tekstu piosenki, powiązanie go z konkretnymi przedmiotami.
 • Zapoznanie z wyglądem kołatki i sposobem gry na niej
 • Segregowanie liści według wielkości- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • Klasyfikowanie liści według kształtu i wielkości, rozróżnianie koloru żółtego.
 • Rozmowa kierowana podczas oglądania atlasu grzybów.
 • Praca plastyczna Grzybobranie – z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych- poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Z czego jest zrobiony ten ludzik?
 • Praca plastyczna Kolorowe liście– rozwijanie zdolności manualnych i drobnych ruchów rąk.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Uwaga Rodzice!

 • 02.09.2019 r. (poniedziałek)  godz. 1530 – zebranie informacyjne dla rodziców. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się).
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Proszę o zapewnienie zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni).

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

                                                    

Wiersz: „Mam trzy lata I. Suchorzewska

 

 Mam trzy latka, trzy i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku.

O tchórzliwym koziołeczku

i o piesku, co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.

 

Piosenka: „Jestem sobie przedszkolaczek” – słowa Maria Terlikowska

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE W CZERWCU

 

 TYDZIEŃ  I – Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.

 • Zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka- słuchanie opowiadania M. Galicy: „Wiercipiętek i Dzień Dziecka”
 • Próby wypowiadania się na temat obrazków według określonej kolejności- słuchanie opowiadania E. Szelburg- Zarembiny ,,O Sobiepanku i Samolubku”
 • Podkreślanie szkodliwości hałasu dla zdrowia- słuchanie opowiadania I. R. Salach „Hałasek”
 • Rozwijanie zdolności słuchowych i ruchowych w zabawach przy piosence: ,, Jesteśmy różni’’
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Pokaż proszę..”
 •  Rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej- „Mój kolega, moja koleżanka z przedszkola”, rysowanie postaci kredkami świecowymi.

 

TYDZIEŃ  II – Moje podwórko.

 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi- rozmowa inspirowana wierszem J. Kaczanowskiej: „Podwórko”
 • Rozwijanie umiejętności kojarzenia- słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej: „Bajka o mydlanej bańce”.
 •  Rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt- zabawa dydaktyczna „Za płotkiem”
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej- Kolorowanie piłki, malowanie farbami.
 • Rozwijanie zdolności manualnych- zabawy przy piosence: „Na moim podwórku”

 

TYDZIEŃ  III- Żyć w zgodzie i przyjaźni.

 • Słuchanie opowiadań D. Niewoli „Chcę mieć przyjaciela” i „ Konik z plasteliny”- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- lepienie z plasteliny dowolnej formy kota lub psa.
 • Zapoznanie z wyglądem i kolorem skóry dzieci z różnych stron świata- na podstawie wiersza „Murzynek Bambo”.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej- zabawy ruchowe według R. Labana.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia- zabawa matematyczna „O jeden więcej, o jeden mniej”.

 

Tydzień IV –Wakacje TUŻ – TUŻ

 • Rozwijanie mowy- słuchanie opowiadania A. Świerszczyńskiej „Brzydka sówka”
 • Poznawanie różnych środków lokomocji w zabawie dydaktycznej „Co jeździ?”, „Co pływa?’’, ,,Co lata?’’
 • Zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata- zachęcanie do letnich wyjazdów na podstawie wiersza T. Fiutowskiego ,,Już lato’’
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie pracy plastycznej „Kolorowe statki”
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej w zabawie ruchowo- naśladowczej „Letnie zabawy”.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

Drodzy rodzice bardzo proszę, aby dzieci miały w szatni odpowiednie nakrycie głowy chroniące przed słońcem. 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI  NA PAMIĘĆ:

Wiersz „Dla taty”.

Kochany tato – zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:

i w deszcz i w pogodę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

 skromny bukiecik kwiatów darować.

 

Piosenka „Tata jest potrzebny”

 1. Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź
  Tata jest potrzebny, by na spacer pójść
  Tata jest potrzebny a ja kocham go
  I czuję się bezpieczny, gdy obok idzie on.

Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest. Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie.

 1. Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać
  Tata jest potrzebny, by na lody dać
  Tata jest potrzebny a ja kocham go
  I czuję się bezpieczny, gdy obok idzie on.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

W MAJU

 

TYDZIEŃ I – Dbamy o ziemię

 • Zabawa dydaktyczna z elementem dramy „Smutne drzewko i wesołe drzewko”,
 • Drzewa wokół nas- spacer do parku, obserwowanie rosnących tam drzew,
 • Ćwiczenia graficzne „Niedokończone drzewko”,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu na podstawie opowiadania B. Eysmontt „Wielka przygoda w małym miasteczku”,
 • Słuchanie fragmentu wiersza T. Ferenc „Woda”,
 • Zabawa dydaktyczna „Komu jest potrzebna jest woda?”,
 • Umuzykalnianie dzieci – zabawy przy piosence „Dzieci dbają o środowisko”,
 • Zabawa dydaktyczna „Segregujemy śmieci”.

 

TYDZIEŃ II – Łąka wiosną.

 • Poznawanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące – słuchanie wiersza  T. Fiutowskiej „Wiosenne spotkania”.
 • Rozwijanie sprawności manualnych – wykonanie biedronki techniką orgiami.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości – zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadania jego treści własnymi słowami.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych – nauka piosenki „Bocian”.

 

 

TYDZIEŃ III – Znam różne zawody.

 • Zapoznanie z pracą ogrodnika – słuchanie wiersza Doroty Gellner „Ogrodnik”, ilustrowanego sylwetami postaci.
 • Zapoznanie z pracą krawcowej – słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Krawcowa”.
 • Zapoznanie z pracą policjanta – rozmowa na temat zawodu policjanta, inspirowana wierszem J. Papuzińskiej „Kto znalazł mamę?”.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania – zabawa dydaktyczna „Jaki zawód wykonuje ta osoba?”.
 • Umuzykalnienie dziecinauka piosenki „Na ulicy”.

 

TYDZIEŃ IV – Moi rodzice.

 • Rozwijanie mowy „Moja rodzina” – określanie członków własnej rodziny, słuchanie wierszy.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia – zabawa dydaktyczna „Liczymy kwiatki”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej – wykonanie prezentu dla mamusi.
 • Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Matki.
 • Prezentowanie swoich umiejętności, możliwości – przedszkolna uroczystość z okazji Dnia Matki.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MAJU

 

 

Piosenka pt.: „Laurka”

Namaluję na laurce

czerwone serduszko,

ptaka, co ma złote piórka,

i kwiaty w dzbanuszku.

Żyj, mamusiu moja miła,

sto lat albo dłużej.

Bądź wesoła i szczęśliwa,

zdrowie niech ci służy.

 

 

Wiersz pt.: „Laurka dla mamy”

 

Mam papier i kredki

piękne, kolorowe.

Narysuję – Mamusiu

obrazek dla ciebie.

Będą chmurki, słoneczko

i tęcza na niebie.

Narysuję najpiękniej,

bo tak kocham Ciebie.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

W KWIETNIU

 

TYDZIEŃ I – WIOSNA NA WSI

 • Rozwijanie mowy –  ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza W. Chotomskiej

„Cosłychać na wsi”.

 • Rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i wzrokowych o zwierzętach z wiejskiego podwórka.
 • Kolorowy kogut- wykonanie pracy plastycznej.
 • Rozwijanie pamięci – nauka wiersza I. Salach „Chodzi kurka”.
 • Opowiadanie H. Bechlerowej „O kotku, który szukał czarnego mleka”.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek – zabawy przy piosenkach.
 • Rozwijanie sprawności manualnych – wyklejanie kawałeczkami papieru w konturach.

TYDZIEŃ II – DBA MY O ZIEMIĘ

 • Zabawa dydaktyczna z elementem dramy „Smutne drzewko i wesołe drzewko”,
 • Drzewa wokół nas- spacer do parku, obserwowanie rosnących tam drzew,
 • Ćwiczenia graficzne „Niedokończone drzewko”,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu na podstawie opowiadania B. Eysmontt „Wielka przygoda w małym miasteczku”,
 • Słuchanie fragmentu wiersza T. Ferenc „Woda”,
 • Zabawa dydaktyczna, „Komu jest potrzebna jest woda?”,
 • Umuzykalnianie dzieci – zabawy przy piosence „Dzieci dbają o środowisko”,
 • Zabawa dydaktyczna „Segregujemy śmieci”.

TYDZIEŃ III i IV– WIELKANOC

 • Słuchanie opowiadania G. Kasdepke „Najpiękniejsze…”
 • Oglądanie jaj kurzych, zwrócenie uwagi na delikatność skorupki;
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „Popękane jajeczka”;
 • Zabawy badawcze „Z czego składa się jajko?”;
 • Ćwiczenia w porównywaniu wielkości „Od największej do najmniejszej”;
 • Zabawa matematyczna „Trzy kurki”;
 • Nauka na pamięć rymowanki „Spacer kurek”;
 • Loteryjka obrazkowa „Co kojarzy się z Wielkanocą?”;
 • Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania jajek na Wielkanoc;
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami wielkanocnymi;
 • Zabawy z wykorzystaniem wiersza K. Bayer „Pisanki”;
 • Słuchanie wiersza B. Mściwujewskiej „Mokre święta”- zapoznanie dzieci ze zwyczajem polewania się wodą w wielkanocny poniedziałek;
 • Zabawy przy piosence „Pisanki”- rozwijanie muzykalności dzieci;
 • Opowieść ruchowa „Przygoda wielkanocna”;
 • „Pisanki, pisanki- jajka malowane”- ozdabianie pisanek;
 • Historyjka obrazkowa „Wielkanocny żart”- opowiadanie przygody zajączka.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych i zapewnienie ubranek na zmianę w razie zabrudzenia.

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą- czwartek godz. 15:30

(po wcześniejszym umówieniu się)

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU KWIETNIU:

Piosenka „Pisanki”

Pisanki, pisanki, jajka malowane

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe,

na nich malowane bajki pisankowe.

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce,

śmieją się z trzeciej laleczki tańczące,

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki,

na każdej pisance piękne opowiastki.

 

Wiersz K. Bayer „Pisanki”

Leżą w koszyku piękne pisaneczki,

kolorowe, malowane, ładnie układane.

Pierwsza ma kropeczki, druga – gwiazdki złote,

a na trzeciej siedzi malowany kotek.

W ten wielkanocny ranek poukładam w koszu

śliczne jajka malowane.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MARZEC

 

TYDZIEŃ I  – Domowi ulubieńcy.

 • Nauka wiersza I. R. Salach „Idzie kotek”
 • Zabawy przy piosence „Przyjaciel”
 • „Kotki, koteczki „– ćwiczenia liczbowe.
 • Papierowe dalmatyńczyki – ozdabianie sylwet psów czarnymi łatkami.
 • Oglądanie ilustracji instrumentów i nazywanie ich;
 • Historyjka obrazkowa „Czarny kotek i biały kotek”, inspirowana wierszem H. Bechlerowej O dwóch kotkach.
 •  Oglądanie zdjęć psów różnych ras
 • Wypowiedzi dzieci na temat” Czy czarny kot po umyciu robi się biały?” Zabawy przy

 TYDZIEŃ II- Jestem Polakiem i Europejczykiem.

 • Rozbudzenie zainteresowania własną miejscowością- oglądanie ilustracji i widokówek,
 • Spacer po Kołobrzegu- poznanie ważniejszych miejsc i budynków,
 • Zabawa dydaktyczna „Spacer po naszej miejscowości”,
 • Rozwijanie sprawności manualnych- wykonanie pracy plastycznej „Kolorowe domy”,
 • Zabawa konstrukcyjna „Budujemy małe i duże domy”
 • Zabawa rozwijająca koncentrację i spostrzegawczość „Który to dom z kolei”,
 • Słuchanie fragmentu wiersza A. Bernat „Dom”,
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej na podstawie wiersza M. Skrobacz „Polska”,
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • Poznanie wybranych wiadomości o Warszawie na podstawie opowiadania W. Chotomskiej „Wars i Sawa”,

TYDZIEŃ III – Wiosna idzie przez świat.

 • Poznanie pierwszych oznak nadchodzącej wiosny;
 • Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego „List od bociana” ilustrowanego sylwetami postaci;
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej- składanie pociętego na części obrazka bociana;
 • Bocian- wykonanie pracy plastycznej z płatków kosmetycznych;
 • Słuchanie wiersza „Bociek”;
 • Zabawa rozwijająca zmysł dotyku „Ukryty bocian”;
 • Zabawa rozwijająca szybką reakcje na sygnał „Bocian i żabki”, „Jaskółki do gniazd”;
 • Ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza B. Formy „Bocianie, bocianie”
 • Loteryjka obrazkowa „Co pasuje do wiosny?”;
 • Ćwiczenia oddechowe „Wiosenny wietrzyk”;
 • Zabawy przy piosence „Marzanna”;
 • W marcu jak w garncu- zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody;
 • Ćwiczenia graficzne „Sukienka dla wiosny”;

TYDZIEŃ IV- Chciałbym zostać sportowcem.

 • Zabawa rozwijająca mowę „Sposób na nudę” na podstawie wiersza M. Kownackiej „Słoneczko po deszczyku”,
 • Ćwiczenia oddechowe na podstawie wiersza E. M. Skorek „Rozpędzony pociąg”,
 • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłki,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania „Duża piłka i mała piłka”,
 • Zabawy przy piosence „Sposób na nudę”,
 • Ćwiczenia logopedyczne „Moje ciało”,
 • Zabawy ruchowe na podwórku przedszkolnym.

21 marca 2019 (czwartek)- Pierwszy dzień wiosny- powitanie wiosny, spacer do parku; proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na zielono i przyniosły kwiatka zrobionego z bibuły.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola.

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU:

Wiersz D. Wawiłow „Wiosna”

Idzie wiosna po świecie,

piszą o niej w gazecie.

Ma zziębnięte paluszki

i we włosach kwiatuszki.

Biega boso po trawie,

trzyma ptaki w rękawie.

 

Piosenka „Wiosna w błękitnej sukience” sł. Stanisław Marciniak

 1. Wiosna w błękitnej sukience

bierze krokusy na ręce.

Wykąpie je w rosie świeżej

i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,

wiosna płynie wysoko,

wiosna chodzi po drzewach,

wiosna piosenki śpiewa.

 1. Potem z rozwianym warkoczem

niebem powoli gdzieś kroczy.

Wysyła promyki słońca

i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

 1. Nocą się skrada z kotami,

chodzi własnymi drogami.

A teraz śpi już na sośnie

i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY 

Tydzień II W świecie sztuki – muzyka

 

 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji
 • Słuchanie fragmentu utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Zima. Improwizacja ruchowa do muzyki (z wstążkami).
 • Osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki Na bębenku. Omówienie piosenki. Nauka pierwszej zwrotki piosenki.
 • Ćwiczenie słuchowe Jaki to instrument? Muzyczna podróż – słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • Ćwiczenia słuchowe Dźwięki wokół nas
 • Zabawa muzyczna – Muzykanci konszabelanci
 • Wysłuchiwanie rytmu bicia serca
 • Oglądanie zdjęć wybranych instrumentów muzycznych
 • Zabawa rytmiczna przy piosence Na bębenku
 • Zabawa muzyczna Muzykanci konszabelanci
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Muzyczne urodziny. Rozmowa na podstawie wiersza
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III ”Nie jesteśmy sami w kosmosie”

 

 • Wzbogacanie kącika książki o albumy i encyklopedie o kosmosie
 • Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej. Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Słuchanie ciekawostek na temat kosmosu
 • Zabawa badawcza Przyciąganie ziemskie
 • Porównywanie wyglądu ufoludków. Określanie ich cech. Kreślenie wzoru graficznego po śladzie
 • Słuchanie piosenki Trzej kosmici. Rozmowa na temat zwrotek i refrenu piosenki. Improwizacja ruchowa do piosenki
 • Zabawa matematyczna Gdzie wylądował statek kosmiczny?
 • Ćwiczenia usprawniające małą motorykę – Planety.
 • Praca plastyczna Gwieździste niebo
 • Układanie obrazka rakiety według wzoru
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Nasza Ziemia i planety. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza.
 • Praca plastyczna Niebo nocą
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień IV Projekt Budowle

 • Rozmowa na temat budowli znajdujących się w najbliższej okolicy. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Budynki małe i duże. Omówienie treści wiersza
 • Ćwiczenie wyobraźni – Wymarzona budowla.
 • Oglądanie przykładowych projektów architektonicznych i ich wizualizacji.
 • Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych – próby tworzenia prostych domów.
 • Oglądanie filmu U architekta
 • Rozmowa kierowana, związana z obejrzanym materiałem filmowym.
 • Zabawa rozwijająca umiejętności plastyczne dzieci – Rysowany wierszyk.
 • Oglądanie albumów przedstawiających zabytki z całego świata
 • Tworzenie dowolnych konstrukcji z wykałaczek i plasteliny
 • Rozmowa z dziećmi na temat starych domów i nowoczesnych domów
 • Budowanie z klocków –
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZEŃ

Wiersz : B. Szelągowskiej” Ufoludek”

 

Gdzieś daleko, we wszechświecie,

żyją sobie ufoludki.

 Ale jak wyglądać mogą?

Może tak jak krasnoludki:

długa broda, czapka, pasek,

kubrak piękny i czerwony…

Albo może tak jak troll,

 w gęstym lesie zagubiony…

Jak wielkolud, co potraf

 zniszczyć miasto jednym butem…

 Chyba jednak jest niewielki!

 Myślę, że jak liliputek

Ktoś powiedział, że zielony

 i w kosmosie spodkiem lata.

 Ale jedno wiem na pewno: tak jak ja jest ciekaw świata!

PIOSENKA  „Trzej kosmici”

 1. Trzej kosmici, trzej kosmici przylecieli rankiem. Ten w talerzu, tamten w spodku, trzeci leciał w dzbanku

Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko, drugi – chrupka bułeczka, a ten trzeci, drżący, chlupiący jak ta kawa z mleczkiem

 1. Trzej kosmici, trzej kosmici wpadli przez okienko. W pokoiku na stoliku lądowali miękko. Ref.: Pierwszy – krągłe…

Ref…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

Tydzień I Zima i zwierzęta”

 • Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Ptasia stołówka. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Wykonanie smacznej niespodzianki dla ptaków- poznawanie sposobów pomagania ptakom; rozwijanie mowy
 • Słuchanie piosenki Dokarmiamy ptaszki. Nauka pierwszej zwrotki piosenki. Rytmizowanie refrenu piosenki- wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków; nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki
 • Zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych- rozwijanie intuicji geometrycznej; rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Praca plastyczna Zima i zwierzęta– rozwijanie motoryki małej
 • Zabawa dydaktyczna Zaczarowane pudełko. Oglądanie teatrzyku kukiełkowego na podstawie wiersza T. Fiutowskiej Karmimy ptaki. Ćwiczenie klasyfikacyjne Co jedzą zwierzęta zimą?- zachęcanie do dokarmiania zwierząt; poszerzenie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień II Projekt Teatr

 • Tworzenie siatki pytań. Teatrzyk kukiełkowy na podstawie tekstu B. Szelągowskiej Nowy Rok i przyjaciele. Rozmowa kierowana na podstawie teatrzyku. Ćwiczenia słownikowe W teatrze. Zabawa dramowa do tekstu inscenizacji- rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych; rozwijanie sprawności językowej
 • Oglądanie filmu W teatrze. Rozmowa na temat: Jak powstaje spektakl teatralny. Eksperyment plastyczny – wykonanie scenografii Fajerwerki noworoczne– poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru; rozwijanie umiejętności działania w grupie
 • Prezentowanie zdjęć/obrazków różnych kostiumów z przedstawień teatralnych. Kostiumograf – rozmowa na podstawie obrazka. Praca plastyczna Opaski dla pór roku– poszerzanie wiedzy dotyczącej osób pracujących w teatrze; rozwijanie aktywności twórczej
 • Rozmowa z zaproszonym gościem – muzykiem. Interpretowanie muzyki ruchem. Opowieść muzyczna do utworu J. Straussa Nad pięknym modrym Dunajem– rozwijanie słuchu muzycznego; poznawanie roli, jaką odgrywa muzyka w przedstawieniu teatralnym; rozwijanie zdolności aktorskich
 • Wywiad z dziećmi na temat: Co wiemy o teatrze? Quiz Prawda czy fałsz? Ćwiczenia słownikowe. Próba generalna do przedstawienia Nowy Rok i przyjaciele, na podstawie tekstu B. Szelągowskiej- nabywanie pewności siebie; wzbogacanie słownictwa czynnego dotyczącego teatru

 

Tydzień III Baśnie, bajki, bajeczki

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Białe gołębie– rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Zabawa matematyczna Kolorowe bibułki. Praca plastyczna Smok – wykonanie głowy smoka z rolek po papierze toaletowym – rozwijanie sprawności manualnej
 • Osłuchanie z piosenką Baśnie. Rozmowa na temat piosenki. Swobodna improwizacja ruchowa do piosenki- rozwijanie słuchu muzycznego; określanie charakteru muzyki
 • Osłuchanie z piosenką Baśnie. Rozmowa na temat piosenki. Swobodna improwizacja ruchowa do piosenki- rozwijanie słuchu muzycznego; określanie charakteru muzyki
 • Zabawa matematyczna – liczenie pierników. Zabawa dydaktyczna Układanie rytmów z kolorowych pierników– kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach; ćwiczenie spostrzegawczości; rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów
 • Rozmowa z dziećmi na temat ich prawa do słuchania baśni. Słuchanie opowiadania N. na podstawie baśni Czerwony Kapturek. Praca plastyczna Czerwony Kapturek.- poznawanie literatury dziecięcej; rozwijanie sprawności manualnej
 • Słuchanie wiersza M. Konopnickiej Krasnoludki są na świecie. Rozmowa na temat tekstu wiersza. Zabawa dydaktyczna Co to za baśń?- wzbogacenie słownictwa czynnego dzieci; rozwijanie myślenia
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

IV „Babcia i dziadek

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Ciasteczkowa przygoda. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce- rozwijanie mowy; rozwijanie koncentracji uwagi
 • Słuchanie piosenki Babcia i dziadek. Rytmizowanie piosenki. Nauka refrenu piosenki- rozwijanie słuchu muzycznego; rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Zabawa dydaktyczna Mam pięć palców. Doliczanie elementów do 4 (5). Ćwiczenia słuchowe Ile razy…?- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 (5), z zastosowaniem liczebników głównych; rozwijanie percepcji słuchowej
 • Utrwalanie wiersza B. Szelągowskiej Dzień Babci i Dziadka. Praca plastyczna Laurka– kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych; kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych; rozwijanie sprawności manualne
 • Spotkanie z babcią i dziadkiem z okazji ich święta- zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego; wzmacnianie poczucia własnej wartości; wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

V „. Muzyka wokół nas”

 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Koncert. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Słuchanie fragmentu utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Zima. Improwizacja ruchowa do muzyki (z wstążkami)- rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie mowy; rozwijanie wyobraźni muzycznej
 • Przypomnienie sposobu gry na bębenku. Osłuchanie z piosenką Na bębenku– umiejętności gry na bębenku
 • Naśladowanie odgłosów przyrody: wiatru, strumienia, słowika, dzwonków. Zabawa muzyczna Muzykanci konszabelanci. Ćwiczenie słuchowe Jaki to instrument? Zabawa rytmiczna Orkiestra perkusyjna– uwrażliwianie na dźwięki dochodzące z otoczenia; rozwijanie percepcji słuchowej
 • Słuchanie hejnału z wieży mariackiej w Krakowie. Praca plastyczna Muzyka wokół nas. Zabawa naśladowcza Trąbka z gazety– wzbudzanie zainteresowania instrumentami; rozwijanie motoryki małej
 • Zabawa Zwierzęta wokół nas. Zabawa dydaktyczna Dźwięki wokół nas. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Muzyczne urodziny. Rozmowa na temat wiersza- rozwijanie mowy; rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie wyobraźni
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZEŃ

Wiersz :Babcia i dziadek  „ B.Szelągowska

Z babcią na spacer, z dziadkiem na rower.

Tak chętnie z Wami czas swój spędzamy.

 Nawet choroba nie jest tak straszna,

 kiedy jesteście tuż obok, z nami.

Mróz coś rysuje właśnie na szybie.

 Coraz przez okno zagląda słońce.

 Ja też maluję! Dla Was laurki!

Co na nich będzie? Serca gorące!

To Wasze dni! Dzień Babci, Dziadka!

 I dla Was mamy piękne życzenia,

tysiąc buziaków i sto lat w zdrowiu!

Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia.

Piosenka „Dokarmiamy ptaszki „

1.W przedszkolnym ogrodzie

wielkie zamieszanie,

do karmnika przyfrunęły

ptaszki na śniadanie.

Ref: Hu, hu, ha, zima zła.

Kto nam dziś ziarenka da?

Hu, hu, ha, zima zła.

Pusty brzuszek każdy ma.

 1. Dzieci dnia każdego

ptaki dokarmiają,

ziarno niosą i słoninkę

w karmniku wieszają.

Ref…

3.Ptaszki podziękują,

gdy wiosna nastanie,

tirlu, tirlu, wiju, wiju,

swym pięknym śpiewaniem.

Ref…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

Tydzień I Idzie zima ze śniegiem”

 • Oglądanie bryłki śniegu pod lupą. Eksperyment – Czy śnieg jest czysty? Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Śnieg- wzbogacanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Ćwiczenia słuchowe Jaki to odgłos? Osłuchanie z piosenką Zima. Tworzenie akompaniamentu do piosenki. Nauka refrenu piosenki- poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki; rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Zabawa dydaktyczna Porządki przedświąteczne.- rozwijanie umiejętności klasyfikowania; rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Zabawa dydaktyczna Segregujemy ubrania. Praca plastyczna Idzie zima ze śniegiem. Rozmowa kierowana Na co zakładamy…? Porównywanie reprodukcji malarskich związanych z zimą- rozwijanie spostrzegawczości; rozwijanie sprawności manualnych; rozwijanie umiejętności klasyfikowania; poszerzanie doświadczeń związanych ze sztuką
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

 

Tydzień II Projekt Książka

 • Tworzenie siatki pytań. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Moje książki. Rozmowa na temat: Jakie są książki? Książkowe kolekcje – segregowanie książek- rozbudzanie ciekawości badawczej dziecka; rozwijanie wiedzy dotyczącej książek
 • Oglądanie filmu W świecie książek. Ćwiczenia słownikowe – Jak jest zbudowana książka? Praca plastyczna Wymyślony bohater– wzbogacanie wiedzy na temat książek; wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • Rozmowa na temat wiersza A. Nosalskiego Książka. Ustalanie zasad korzystania z książek. Przygotowanie zakładek do książek. Wycieczka do biblioteki – zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracujących w niej osób; kształtowanie słownictwa biernego i słownictwa czynnego związanego z czytelnictwem
 • Wywiad – Co wiemy o książkach? Wykonanie wspólnej książki o przedszkolu. Wspólne czytanie książki wykonanej przez dzieci- integrowanie grupy poprzez zabawy i działania w pracy nad wspólną książką; budzenie zainteresowania książką poprzez kontakt z nią; rozwijanie słownictwa czynnego
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

 

Tydzień III W oczekiwaniu na święta

 

 • Zabawa dydaktyczna Pudełko skarbów. Ćwiczenie słuchowe Co to jest? Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Święta. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce- wzbogacanie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie mowy
 • Zabawy przy piosence Choinka. Nauka refrenu piosenki- umuzykalnianie dzieci; poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Zabawa dydaktyczna Policz, ile jest bombek. Zabawa dydaktyczna Kolor do koloru– rozwijanie umiejętności liczenia; rozpoznawanie i nazywanie kolorów.
 • Zabawa dydaktyczna Skojarzenia. Wykonanie bombki na choinkę jako prezentu dla rodziców- poznawanie tradycji świątecznych; rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwiązanie zagadki o świętach. Słuchanie wiersza
  Szelągowskiej Święta w domu. Nauka pierwszej zwrotki wiersza fragmentami, metodą ze słuchu- rozwijanie mowy; poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; rozwijanie pamięci słuchowej
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

 

IV „Mijają dni, miesiące, lata”

 • Słuchanie opowiadania
  Widzowskiej Urodzinowe przyjęcie. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Nauka składania życzeń – zachęcanie do składania życzeń; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie mowy
 • Zabawa Nasze nastroje. Osłuchanie z piosenką Smutny czy wesoły? Rozmowa na temat tekstu piosenki- rozwijanie pamięci muzycznej; rozwijanie mowy
 • Zabawa matematyczna Mija dzień za dniem. Ćwiczenie graficzne Rytm dnia i nocy– dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie; rozwijanie empatii
 • oraz ćwiczeń logopedycznych

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

06 grudnia „Stokrotki” będą witały w naszym przedszkolu Św. Mikołaj

14.12 (piątek ) godzina 10:00 odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców „Warsztaty Bożonarodzeniowe  .

19.12 w naszym przedszkolu odbędzie się Kiermasz Świąteczny

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDZIEŃ

                                       Wiersz :Moja rodzina i ja  „B. Szelągowska

 

Święta w domu (B. Szelągowska)

Świecą światła na choince,
dom blaskiem jaśnieje.
Święta, święta! – wielka radość
z narodzin w Betlejem!

Ciasta pachną, śledź, pierogi…
Wszystko lśni czystością.
I dwanaście pysznych potraw
podamy dziś gościom.

Wśród prezentów, śmiechu, gwaru
dni spędzimy mile.
W naszych sercach zachowajmy
na długo te chwile.

 

 

PISENKA : „Mikołaj jedzie samochodem ”

 

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

 

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

Tydzień I Rodzina – największy skarb

 • Zabawa Skojarzenia. Słuchanie opowiadania E. Stadt-müller Ciapek i psia wróżka. Rozmowa kierowana na temat opowiadania – wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Inscenizowanie ruchem słów piosenki Moja mama. Wprowadzenie instrumentu perkusyjnego – kołatki. Nauka refrenu piosenki- kształtowanie poczucia rytmu; poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki; rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Zabawa prawda – fałsz Co mamy do pary? Zabawy dydaktyczne: Porządki w szufladzie, Chodniczek z patyczków– kształtowanie pojęcia para
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Moja rodzina i ja. Rozmowa na temat wiersza. Utrwalanie nazw części ciała- rozwijanie pamięci; rozwijanie świadomości własnego ciała
 • Odgadywanie zagadek dotyczących rodziny i wskazywanie rozwiązań na obrazkach. Zabawa słowna – kończenie rozpoczętych zdań. Słuchanie wiersza S. Jachowicza Dobry braciszek, inscenizowanego sylwetami.
 • Wykonanie pracy plastycznej Serduszko dla mojej rodziny
 • Wysłuchanie, nauka i śpiewanie piosenki Moja rodzina.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

 

Tydzień II Mój dom

 • Zabawa dydaktyczna Gdzie kto mieszka. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Dom – rozwijanie mowy; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • Słuchanie piosenki Przyjaciel. Zabawa rytmiczna przy piosence. Nauka refrenu piosenki- rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Układanie domu z figur. Zabawa dydaktyczna Uporządkuj przedmioty- rozwijanie intuicji geometrycznej; rozwijanie spostrzegania wzrokowego
 • Nazywanie pomieszczeń znajdujących się w domu- rozwijanie mowy i myślenia; poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu
 • Zabawa dydaktyczna Dom dla każdej rodziny. Rozmowa na temat wiersza B. Formy Moja rodzina– rozwijanie mowy; wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci.
 • Słuchanie dźwięków, jakie wydają urządzenia elektryczne. Poznawanie sprzętów elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym
 • Ćwiczenia pamięci wzrokowej – Co zniknęło ze środka koła?
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych.

 

Tydzień III Moje prawa i obowiązki

 

 • Wyjaśnienie znaczenia słów: prawa, obowiązki. Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Prawa i obowiązki– kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Reagowanie ruchem na zmianę rytmu. Słuchanie piosenki Lubię pomagać. Quiz Jak mogę pomagać?- kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie empatii
 • Zabawy rozwijające umiejętność segregowania- rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Wykonanie pracy plastycznej Nasze obowiązki. Rozmowa kierowana pytaniami –
  W czym mogę pomóc? – rozwijanie sprawności manualnych; poszerzanie doświadczeń sensorycznych; poznawanie praw i obowiązków dziecka
 • Rozmowa o prawach dziecka (na podstawie wiersza). Quiz dydaktyczny Moje prawa– utrwalanie znajomości praw dziecka; rozwijanie wypowiedzi słownych
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

 

IV „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

 • Słuchanie opowiadania
  Widzowskiej Rower. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce- wdrażanie do dbania o własne zdrowie; utrwalanie numeru alarmowego 112; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence W zdrowym ciele zdrowy duch. Ilustrowanie ruchem słów piosenki -rozwijanie słuchu muzycznego; propagowanie zdrowego żywienia
 • Rozmowa z dziećmi – Obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Zabawa dydaktyczna Matematyczne zabawy z misiami – rozwijanie umiejętności liczenia; rozwijanie umiejętności szeregowania
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Dbamy o zdrowie! Rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie. Eksperyment Rozpuszczanie mydła – rozwijanie postawy prozdrowotnej; propagowanie zdrowego stylu życia
 • Quiz dydaktyczny Prawda czy fałsz? Słuchanie wiersza M. Witewskiej W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa. Rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza- utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie; rozwijanie mowy
 • Wykonanie pracy plastycznej  „Kolorowe kubeczki”–  poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień V „Szara jesień”

 • Słuchanie wiersza L. Marjańskiej Zabawa chmurek. Rozmowa na temat wiersza- zachęcanie do uważnego słuchania utworu
 • Słuchanie wiersza D. Gellner Deszczowy Dziadek. Rozmowa na temat utworu- kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
 • Podawanie zdrobnień do wyrazów: chmura – chmurka, deszcz – deszczyk, słońce – słoneczko
 • Zabawy z barwieniem wody. Dowolne eksperymentowanie z mieszaniem barw- obserwowanie zjawisk fizycznych
 • Ćwiczenie graficzne Rysowane krople
 • Zabawa Kto ma taki kolor?
 • Ćwiczenia słuchowe Co tak gra?
 • Układanie sylwet chmur i kropli deszczu wyciętych z niebieskiego papieru przez nauczyciela
 • Zabawa rozwijająca zmysł słuchu Głuchy telefon
 •  

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

23 listopada „Stokrotki” będą świętowały Dzień Pluszowego Misia.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPAD

                                       Wiersz :Moja rodzina i ja  „B. Szelągowska

 

 

Mama i tata,

i jeszcze ja!

Babcia i dziadek, chomiki dwa!

Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy

i się wzajemnie bardzo kocham.

I nikt nikomu nie przypomina, że najważniejsza  w życiu jest  rodzina.

 

 

PISENKA : „Moja rodzina ”

 

Kiedy jest mi smutno

mama mnie pocieszy,

mocno mnie przytuli

nigdzie się nie spieszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: Mama, tata, sistra, brat

       To jest mój rodzinny świat.

       teraz chcę powiedzieć Wam „

       dobrze ,że rodzinę mam

 

Z siostra albo z bratem

często się bawimy ,

rower, piłka, rolki –

bardzo to lubimy

 

Ref:…

 

Z tatą porozmawiać

mogę dnia każdego,

jest mym przyjacielem

i dobrym kolegą

 

Ref:…

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

Tydzień I Idzie jesień… przez ogród i sad

 • Oglądanie owoców i warzyw, nazywanie ich.
 • Zorganizowanie kącika tematycznego Stragan.
 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Patisony. Rozmowa na podstawie opowiadania
 • Określanie nazw i cech owoców.
 • Zabawa integracyjna Kto lubi kompot?
 • Rozmowa tematyczna – Co zjadamy?
 • Zabawa badawcza Co warzywa mają w środku?
 • Praca plastyczna Przetwory na zimę – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Wspólne przygotowanie produktów niezbędnych do wykonania owocowych szaszłyków. Działanie praktyczne oraz wspólne spożywanie posiłku.
  Zabawa dydaktyczna Magiczne pudełko. Rozpoznawanie owoców za pomocą dotyku.
 • Wysłuchanie piosenki Owoce i warzywa. Omówienie tekstu piosenki. Zabawa ruchowa do piosenki. Nauka piosenki
 • Wypowiadanie się na temat ilustracji przedstawiających drzewa owocowe i zdjęć owoców w książkach i czasopismach z kącika książki
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień II Idzie jesień… do zwierząt

 • Oglądanie albumów przyrodniczych o ptakach
 • Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Ptaki w parku. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Wzbogacanie wiedzy o życiu wiewiórek.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiewiórki, do dziupli.
 • Kolorowanie rysunku wiewiórki.
 • Rozmowa o tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Wysłuchanie piosenki Zwierzęta jesienią. Utrwalanie tekstu piosenki.
 • Zapoznanie z wyglądem grzechotki i sposobem gry na niej- rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Zabawa ruchowa z elementami celowania i liczenia – Wiewiórki i dziuple.
 • Stworzenie Kodeksu przyjaciela lasu- utrwalanie zasad właściwego zachowania się w lesie.
 • Zabawa dydaktyczna Porządki w spiżarni.
 • Układanie puzzli dwuelementowych lub obrazków zwierząt leśnych pociętych na dwie lub na trzy części- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Praca plastyczna Pan jeżyk– poszerzenie doświadczeń plastycznych.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych.

 

Tydzień III Co z czego otrzymujemy

 • Rozmowa na temat piekarni i piekarza.
 • Zabawa dydaktyczna Mama poszła na zakupy.
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pieczemy chleb. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania- zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba.
 • Zabawa dźwiękonaśladowcza Mali piekarze.
 • Wysłuchanie piosenki Jak powstaje chleb. Utrwalanie tekstu piosenki – rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Dobieranie obrazków – Co do czego pasuje?
 • Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela na temat: Skąd się bierze wełna?
 • Wykonanie pracy plastycznej Owieczka- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Poznanie różnych rodzajów pieczywa i produktów mlecznych- rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych.
 • Utrwalanie wyglądu i nazwy koloru pomarańczowego.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

IV „Idzie jesień… z deszczem”

 • Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Kropelki. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania- poznawanie roli wody w życiu człowieka.
 • Zabawa dramowa Rozmowy kropelek.
 • Zabawa dźwiękonaśladowcza Deszczyk.
 • Wysłuchanie piosenki Jesienna szaruga. Rozmowa na temat piosenki. Nauka tekstu piosenki Zabawy dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem piosenki- rozwijanie aktywności muzycznej.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Słońce świeci – deszcz pada.
 • Zabawa z chustą animacyjną – Ulewa i kapuśniaczek.
 • Zabawa Duży czy mały? – utrwalanie pojęć: duży, mały.
 • Ilustrowanie ruchem rymowanki Gdy pada deszcz.
 • Wykonanie  pracy plastycznej  Żółte kalosze–  poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

UWAGA!

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – 26.10.2018 r. (piątek) godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 Wiersz: „Na straganie” Jan Brzechwa

 

Na straganie w dzień targowy

takie słyszy się rozmowy

– Może pan się o mnie oprze

pan tak więdnie panie koprze.

– Cóż się dziwić, mój szczypiorku

leżę tutaj już od wtorku…

Rzecze na to kalarepa:

– Spójrz na rzepę, ta jest krzepka.

Groch po brzuszku rzepę klepię:

– Jak tam rzepką? Coraz lepiej.

– Dzięki, dzięki panie grochu,

jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej,

blada, chuda, spać nie może.

– A to feler – westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,

a cebula doń się czuli.

– Mój buraczku, mój czerwony,

czy byś nie chciał takiej żony?

Burak tylko nos zatyka

– Niech no pani prędzej zmyka,

ja chcę żonę mieć buraczą,

bo przy pani wszyscy płaczą.

– A to feler – jęknął seler.

Naraz słychać głos fasoli:

– Gdzie się pani tu gramoli?

– Nie bądź dla mnie taka wielka – odpowiada jej brukselka.

– Widzieliście jaka krewka – 

zaperzyła się marchewka.

– Niech rozsądzi nas kapusta,

– Co? Kapusta? Głowa pusta.

A kapusta rzecze smutnie.

– Moi drodzy, po co kłótnie,

po co wasze spory głupie – 

wnet i tak zginiemy w zupie.

– A to feler jęknął seler.

 

PIOSENKA : „Zwierzęta jesienią”

 

 1. Szuka orzechów

wiewióreczka mała

            pewnie już kilka

            w dziupli zebrała.

 

Ref.: Będą zapasy

         na zimowe czasy (2x)

 

 1. Jeżyk pod liśćmi

znalazł legowisko.

Czuje, że zima

jest bardzo blisko.

 

Ref.: Spać smacznie będzie,

         aż wiosna przybędzie (2x)

 

 1. Robi porządki

w norce myszka mała,

ziarenek wiele

dawno zebrała.

 

Ref.: Dla swej rodziny

         Na czas długiej zimy (2x)

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

 

Tydzień I To jestem ja”

 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Zapoznanie ze zwyczajami panującymi w grupie, poznanie zasad i umów.
 • Poznawanie imion i nazwisk nowych dzieci z grupy,
 • Kolorowanie swojego znaczka rozpoznawczego –„ Znaczki przedszkolaczków”
 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Podawanie różnych danych o sobie
 • Wysłuchanie piosenki Wesoła zabawa. Ilustrowanie piosenki ruchem. Kształtowania poczucia rytmu
 • Rozmowa na temat fragmentu opowiadania E. Stadtmüller W naszym przedszkolu. Poszerzanie słownictwa czynnego.
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w grupie .
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller W naszym przedszkolu.

 

Tydzień II Moja grupa

 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Dziewczęce spodnie. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji. Ćwiczenia słownikowe – Co to jest?- rozwijanie słownictwa czynnego.
 • Nauka refrenu piosenki Moje przedszkole. Ilustrowanie ruchem treści piosenki.
 • Rozpoznawanie zapisu swojego imienia- kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawa porządkująca – Układanie na półkach – stosowanie pojęć: na, nad, pod, obok.
 • Wykonanie pracy plastycznej Znaczek mojej grupy– utrwalanie poczucia przynależności do grupy.
 • Zabawa dydaktyczna Mój znaczek– umożliwienie kontaktu ze znakami i symbolami.
 • Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej Mam trzy lata; wskazywanie obrazków do odpowiednich fragmentów wiersza.
 • Rysowanie kół różnej wielkości, próby ich kolorowania
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III Moja droga do przedszkola

 • Ćwiczenia słownikowe – Kolorowe światła
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pan Świetlik.
  Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Zaznajomienie dzieci z numerem alarmowym 112- zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Nauka refrenu piosenki Na skrzyżowaniu i zabawy rytmiczne przy piosence- rozwijanie poczucia rytmu
 • Rozmowa o bezpieczeństwie na drodze – Strażnicy drogi. Zabawa skoczna Pasy na drodze
 • Loteryjka Znaki przy drodze– kształtowanie umiejętności stosowania się do uzgodnionych reguł gry.
 • Praca plastyczna Przejście dla pieszych – odciskanie dłoni umoczonych w białej farbie na czarnym kartonie.
 • Omówienie ilustracji przedstawiającej ruch uliczny.
  Zabawa porządkowa Przeprowadź mnie przez jezdnię– wdrażanie do praktycznego stosowania zasad ruchu drogowego
 • Quiz dydaktyczny Co już wiem na temat ruchu drogowego?
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

 

IV „Idzie jesień… przez las, park”

 • Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Nauka na pamięć wiersza A. Widzowskiej- rozwijanie pamięci
 • Wysłuchanie piosenki Jesień. Odtwarzanie odpowiednich fragmentów piosenki, połączone z wykonywaniem poleceń nauczyciela- utrwalanie tekstu piosenki, powiązanie go z konkretnymi przedmiotami.
 • Zapoznanie z wyglądem kołatki i sposobem gry na niej
 • Segregowanie liści według wielkości- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • Klasyfikowanie liści według kształtu i wielkości, rozróżnianie koloru żółtego.
 • Rozmowa kierowana podczas oglądania atlasu grzybów.
 • Praca plastyczna Grzybobranie – z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych- poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Z czego jest zrobiony ten ludzik?
 • Praca plastyczna Kolorowe liście– rozwijanie zdolności manualnych i drobnych ruchów rąk.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

                                                    

Wiersz :Mam trzy lata” I. Suchorzewska

Mam trzy lata, trzy i pół,
Brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
I mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
Myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
Tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
O tchórzliwym koziołeczku
I o piesku co był w polu,
Nauczyłam się w przedszkolu.

 

Piosenka: „Kolorowe światła”

Do przedszkola co dzień rano idę przez ulice z mamą.

Droga wcale nie jest łatwa, bo na skrzyżowaniu światła.

Ref: Czerwone światło stój,

zielone światło idź,

na żółtym świetle zawsze czekaj

 tak już musi być.

 Samochody w rzędach stoją na kierowców spoglądają

Czy już światło jest zielone by odjechać w swoja stronę

Ref…..

Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują.

Czy przepisy wszyscy znają i czy znaków przestrzegają.