„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,
lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”
~ Jan Paweł II ~

 

Dyrektor
i grono pedagogiczne
Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu
składają serdeczne wyrazy podziękowania przedsiębiorstwu budowlanemu

„HYDROBUD”

za okazane wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

Dziękujemy za zakup zabawek oraz sprzętu rekreacyjnego dla dzieci na plac zabaw.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

 

„Co ofiarowane ze szczerego serca,
winno być szczerym sercem przyjęte”
~ A. Dumas ~