Menu Zamknij

Grupa IV – MISIE

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ 

 Tydzień I i II „Ferie w przedszkolu”.

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami z grupy „Motylki” – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej, wzrokowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgłosy zimy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej: układanie kompozycji z białych elementów, konstruowanie lodowego zamku dla pani Zimy.
 • „Ptasia stołówka” – dokarmianie wraz z dziećmi ptaków; przynoszenie karmy. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt., dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – sześcienne klocki, obrazki pocięte na kilka części, puzzle).
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: na, pod, za, itd.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Uczestniczenie w zabawach związanych z zimą w sali, na świeżym powietrzu i na śniegu. Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

Tydzień III „Babcia i dziadek”.

 

 • Przedstawienie dla dziadków – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Ada, Olek i trema przed występem”. Cele: rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych.
 • Rysowanie portretów swoich dziadków.
 • Zabawa ruchowa „Pomagamy dziadkom”.
 • Zabawa ruchowa „Ukłony dla babci, ukłony dla dziadka”.
 •  Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Babcia i dziadek”. Cele: tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów, opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki.
 • Ćwiczenia emisyjne na sylabach: ba, da.
 • Zabawa ruchowa „Na spacerze z babcią i z dziadkiem”.
 • „Zabawy z babcią i dziadkiem” – zajęcia matematyczne; zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem, rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych.
 • Nauka wiersza Z. Rogoszówny „Życzenia”.
 • Zabawa słuchowa „Czyja to babcia? Czyj to dziadek?”.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 9.
 • Zabawa rytmiczna z wykorzystaniem rymowanki K. Wilk „Kochamy babcię i dziadka”.
 • Kolorowe serwetniki dla babci i dziadka – zajęcia techniczno-plastyczne; wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Recytowanie wiersza B. Formy „Babcia i dziadek”.

 

 Tydzień IV „Bezpieczeństwo”.

 

 • Sznurek bezpieczeństwa – praca plastyczna. Zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia.
 • Zapoznanie z numerem alarmowym 112.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa –„ Wóz strażacki”.
 • Rozmowa kształtująca myślenie przyczynowo-skutkowe na temat: „Niebezpieczne przedmioty”.
 • Zapoznanie dzieci z zawodem policjanta; kształtowanie odpowiednich postaw u dziecka w sytuacji zagrożenia. Rozmowa na temat: Kiedy policjant dba o nasze bezpieczeństwo?
 • Słuchanie fragmentu wiersza M. Terlikowskiej U pana doktora; rozwijanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych, rozwijanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.
 • Zabawa ruchowa budująca poczucie bliskości i bezpieczeństwa w grupie –„ Ogon smoka”.
 • Zabawa rozwijająca myślenie przyczynowo-skutkowe –„ Zakazane przedmioty”.
 • Zabawa rozwijająca umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia – „Rady dla zagubionych”; kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia, utrwalanie znajomości podstawowych danych o sobie.
 • Zabawa utrwalająca wiadomości na temat: strażaka, policjanta, lekarza – Czyje to narzędzia?
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Znajdź swój kolor”.
 • Zabawa ruchowa połączona z przeliczaniem – „Zbieramy śnieżynki”.
 • Quiz wiedzy o bezpieczeństwie.

 

 

Uwaga Rodzice!

 • Przypominam o zmianie godziny zajęć z języka angielskiego!

Poniedziałek od 1420 do 1440.

Proszę odbierać dzieci w tym dniu, po 1440, aby nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć.

 • 18.01.2021 r. (poniedziałek) – „Dzień Kubusia Puchatka” – zabawy integracyjne. Proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane w ulubionym kolorze Kubusia – żółtym.
 • 22.01.2021 r. (piątek) – „Dzień Babci i Dziadka”. Proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane w strój galowy.
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się!).
 • Proszę o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola (do godz. 750).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Proszę o zapewnienie zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni.)
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru i obuwia dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu, przemoczeniu i zmarznięciu).

 

  

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI

W MIESIĄCU STYCZNIU

 

 Piosenka:

 

 1. Wszystkie dzieci szybko rosną – trochę zimą, trochę wiosną. Butki robią się za ciasne i każdy ma już zdanie własne.

 

Ref.: Każdego dnia troszeczkę rosnę, każdego dnia troszeczkę więcej wiem. A kiedy miną miesiące i lata, to będę duża (duży) jak mama i tata.

 

 1. Już kurteczka za malutka, czapka jak dla krasnoludka. Gdy wychodzę na spacerek, to już za mały mój rowerek.

 

Ref.: Każdego dnia…

 

 • Czy wy wiecie, czy nie wiecie, ja już duża (duży) jestem przecież! Tyle obok mniejszych dzieci. Ach, jak ten czas mi szybko leci!

 

Ref.: Każdego dnia…

 

 

Wiersz:

 

Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,

 póki komar i mucha morza nie wypiją.

 A ty, mucho, ty, komarze,

 pijcie wodę powoli, aż się dziadzio i babcia nażyją do woli.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 

Tydzień I „Jak wyglądał świat przed milionami lat”

 • W prehistorycznym lesie – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Świat sprzed milionów lat”; rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim, budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi.
 • Oglądanie encyklopedii i książek przyrodniczych o dinozaurach – wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie. Wypowiadanie się na temat: Jak rozwijał się dinozaur?
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Kolega dinozaur”; kształtowanie poczucia rytmu oraz próby akompaniamentu do piosenki z wykorzystaniem butelek, klocków, itp.
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • „Dinozaury w przedszkolu” – rozwijanie umiejętności matematycznych; rozróżnianie wyglądu wybranych dinozaurów, układanie rytmów według podanego wzoru; przeliczanie oraz posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 4 i więcej. Prawidłowe stosowanie pojęcia: mniej, więcej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej. Kalkowanie rysunków przedstawiających dinozaury, pogrubianie konturów flamastrami i kolorowanie kredkami (prawidłowy chwyt kredki).
 • Zabawa „Dinozaur” oraz „Różne dinozaury” – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, poruszanie się zgodnie z rytmem granym na instrumencie perkusyjnym przyporządkowanym grupie, do której się należy.
 • „Odciśnięte w bryle węgla” – wykonanie odcisków w masie solnej.
 • Mikołaj – ulubieniec dzieci – opisywanie wyglądu i stroju Mikołaja.
 • Prezent dla Mikołaja – zabawa z elementem ćwiczeń oddechowych.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: prowadzenie obserwacji przyrodniczych, wykonywanie czynności porządkowych na terenie ogrodu. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Ćwiczenia oddechowe – „Kolorowe dinozaury”; dmuchanie na sylwetę dinozaura wprawiając ją w ruch.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 7 – słuchanie uważne poleceń, prawidłowe wykonywanie ćwiczeń ruchowych.

 

Tydzień II „Idzie zima ze śniegiem”

 • Zabawa z wykorzystaniem obrazków – Czy to zima? Przygotowanie gazetki tematycznej o zimie, segregowanie obrazków ze względu na przedstawioną porę roku, porównywanie ich.
 • Śniegowe chmurki – wycinanie sylwet chmur, wypełnianie ich kulkami uformowanymi z plasteliny.
 • Zima na dworze – rozmowa inspirowana opowiadaniem B. Szelągowskiej „Pieluszkowe śnieżki”; wymienianie charakterystycznych cechy zimy, uważne słuchanie opowiadania i wypowiadanie się na jego temat.
 • Słuchanie piosenki „Pierwszy śnieg”. Rozmowa na temat budowy piosenki – osłuchanie się z określeniami: przygrywka, zwrotka, refren.
 • „Zima w muzyce i sztuce” – malowanie krajobrazów zimowych (białą farbą na niebieskim tle, wyrażanie w formie plastycznej własnych spostrzeżeń i doświadczeń).
 • W co się bawić zimą – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem K. Datkun-Czerniak „Pracowita zima”; określanie na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześnie, a co – później. Stosowanie pojęć: obok, na, pod, nad, między oraz tworzenie zbioru śnieżynek, przeliczanie elementów w zakresie 4 i więcej.
 • Ćwiczenia słownikowe – „Biały do białego”; nazywanie przedmiotów, próba ich opisu. Wypowiadanie zdań o otrzymanym przedmiocie.
 • Zabawy konstrukcyjne – „Zamek dla pani Zimy”.
 • Percepcja wzrokowa – układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • Rysowanie po szarych liniach rysunków; usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Współdziałanie w grupie – zgodne uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: wspólne uczestnictwo w zabawach kierowanych zelementem naśladownictwa np.: „Jestem twoim cieniem”.
 • Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

Tydzień III „Idą święta”

 • „Wieczerza wigilijna” – słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Wigilijny gość; kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami przejmowanych od pokoleń. Podawanie słów, które kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Oglądanie kart związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Rozpoznawanie pocztówki po opisie słownym, odgadywanie, o której kartce mówi N.
 • Świąteczne zapachy – rozwiązywanie zagadek węchowych.
 • „Świąteczny stroik” – zabawy badawcze. Projektowanie i wspólne wykonanie świątecznego stroika. Oglądanie gałązek świerkowych i jodłowych za pomocą szkła powiększającego, określanie ich koloru i zapachu.
 • Obrysowywanie od szablonu i wycinanie sylwety choinki; umiejętne i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami. Dbanie o porządek na stoliku podczas pracy (wspólne sprzątanie po zajęciach).
 • „Ozdabiamy choinkę” – przeliczanie bombek, prezentów i gwiazd; układanie sylwet zgodnie z usłyszaną ilością dźwięków. Wskazywanie wysokiej i niskiej choinki.
 • Kolorowe rytmy – układanie rytmów z kolorowych sylwet bombek.
 • Projektanci ozdób choinkowych – rozwijanie kreatywności.
 • Zielona choineczka – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem J. Koczanowskiej „Choinka”; opisywanie choinki za pomocą określeń przymiotnikowych, samodzielne wykonywanie i ozdabia przestrzennej formy choinki.
 • Zabawy ruchowe z zestawu zabaw ruchowych nr 15.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: rozgrzewanie się na mrozie – naśladowanie ruchów wykonywanych przez N. lub inne dziecko; obserwowanie drzew i krzewów w ogrodzie przedszkolnym – opisywanie ich wyglądu.

Tydzień IV „Emocje”

 • Rozmowa kierowana na temat: „Co to są emocje?” – wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (np.: złość, smutek, radość, strach) przedstawionych na obrazkach.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji; podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne i negatywne emocje.
 • Zabawa twórcza – „Wybieramy kolor dla emocji”; dopasowywanie koloru do emocji.
 • Ozdabianie domku misia – rozwijanie inwencji twórczej, zgodna współpraca z kolegami podczas ozdabiania domku.
 • Co dzisiaj czuję? – zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania i wyrażania miną swoich uczuć. Próby rozpoznawania i nazywania uczuć kolegów. Nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 • Zabawy z wykorzystaniem wiersza M. Konopnickiej „Stefek Burczymucha”, wypowiadanie zdania z różną siłą głosu (od szeptu do krzyku).
 • Ćwiczenia oddechowe – rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Rozmowa kierowana na temat: „Jaki kłopot ma miś?”, „ Rysujemy domek misiowi” – rozwijanie sprawności ręki i pamięci wzrokowej. Poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, np. głębokie oddychanie.
 • Praca plastyczna „Emocje”; wykonanie pracy plastycznej – twarz wyrażająca wybraną emocję: radość, smutek, złość lub strach.
 • Zabawa pantomimiczna – Gdzie czujemy emocje? Pokazywanie emocji za pomocą gestów i mimiki.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawy popularne „Dwóm tańczyć się zachciało”, „Jawor” – współdziałanie z kolegami w zabawach, przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
 • Utrwalanie kolejnych etapów mycia rąk.

 

Uwaga Rodzice!

 • Uległa zmianie godzina zajęć języka angielskiego!

Poniedziałek od 1420 do 1440.

Proszę odbierać dzieci w tym dniu po 1440, aby nie przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć.

 • 04.12.2020 r. (piątek) – mikołajki. Proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na czerwono i przyniosły czapkę mikołajową.
 • 21.12.2020 r. (poniedziałek) – Pierwszy dzień zimy. Proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane na biało.
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się!).
 • Proszę o punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola (do godz. 750).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Proszę o zapewnienie zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni.)
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru i obuwia dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu, przemoczeniu i zmarznięciu).

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI

W MIESIĄCU GRUDNIU

 

„Pierwszy śnieg” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

 1. Od samego ranka pada śnieg.

Cała droga nim zasłana.

Dzieci wyszły z domów, cieszą się,

ulepiły już bałwana.

Ref.: Zima przyszła już,

gwiżdże wiatr, gwiżdże wiatr,

trzeszczy mróz, trzeszczy mróz.

Zima przyszła już,

gwiżdże wiatr, trzeszczy mróz.

 1. Narty przypiął sobie mały Krzyś,

łyżwy założyła Jola,

wszystkie dzieci jechać dzisiaj chcą

na saneczkach do przedszkola.

Ref.: Zima przyszła…

III. Nawet mały kotek cieszy się,

łapiąc w łapki płatki śniegu.

Chciał dogonić wszystkich – no i bęc,

wpadł na zaspę w pełnym biegu.

Ref.: Zima przyszła…

Wiersz pt. „Choinka”

W kącie naszej sali

pięknie przystrojona,

Panna choineczka

uśmiecha się do nas.

Na niej bombki, łańcuch,

lampki kolorowe.

Gwiazdeczki prześliczne,

złocone, bajkowe.

 

Wiszą szyszki i orzeszki,

malutkie jabłuszka.

Duże jeże, muchomorki,

czerwone serduszka.

 

W blasku lampek teraz stoi,

pięknem nas urzeka.

Przypomina wróżkę z bajki

i Wigilii czeka.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

  

Tydzień I „Moja rodzina”

 • Członkowie rodziny – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller „Magiczne drzewko” – nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny.
 • Zabawa ruchowa „Pomóż mamie i tacie!”.
 • Słuchanie i nauka piosenki „Moja mama i mój tata”.
 • Zajęcia umuzykalniające „Moja mama i mój tata”reagowanie na ustalone sygnały, ćwiczenia emisyjne na sylabach, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: „Mama woła!”; „Dzieci do mnie”.
 • „Para jak brat i siostra, mama i tata, babcia i dziadek” – zajęcia matematyczne z wykorzystaniem obrazkówwzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie, rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Zabawa ruchowa „Tworzymy rodzinki”.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 5 – rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny.
 • Wykonanie rysunku na temat: „ Co lubię robić z…”
 • „Portret mojej rodziny” – rysowanie pastelami olejnymi – wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawa ruchowa z elementami podskoku – Hop, do góry!

Tydzień II „Mój dom”

 • „Nasze domy” – rozmowa inspirowana opowiadaniem Ewy Stadtmüller „Pod jednym dachem” – zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów.
 • Zabawa ruchowa „Na spacerek”.
 • Zabawy przy piosence „Urządzenia domowe” – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki.
 • Zabawa ruchowa na świeżym powietrzu „Gąski, gąski, do domu!”
 • „Domy przy wesołej ulicy” – zajęcia matematyczne z wykorzystaniem fragmentu wiersza I. R. Salach „Wesoła ulica” – rozwijanie umiejętności matematycznych, zgodne współdziałanie z innymi .
 • Rozmowa na temat materiałów, z których są budowane domy.
 • Wspólne budowanie domów z klocków.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: oglądanie budynku przedszkola z zewnątrz, przeliczanie okien, pięter.
 • Rozwiązywanie zagadek słuchowych – „Co słychać w domu?”.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 5.
 • „Mój dom, mój pokój” – zajęcia techniczno-plastyczne – rozwijanie sprawności manualnej, wypychanie, składanie i sklejanie elementów domu, kolorowanie kredkami i lepienie z plasteliny.

 

 

Tydzień III „Moje prawa i obowiązki”

 • „Nasze domowe obowiązki” – słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Czy ja jestem gość?”; poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny, zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków.
 • Zabawa ruchowa „Rodzina”.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: Obserwowanie ptaków siedzących na gałęziach. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Czy ptaki lubią szarugę jesienną?”
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Porządki” – rozwijanie reakcji na ustalone sygnały, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, utrwalenie umiejętności przemieszczania się zgodnie z rytmem.
 • Zabawa „Ja też potrafię” – rozwijająca koncentrację uwagi i umiejętności samoobsługowe
 • „Porządkujemy figury” – zajęcia matematyczne – segregowanie figur geometrycznych według kształtu, liczenie figur, zapamiętywanie wzoru i odtwarzanie go, porównywanie, czego jest najwięcej a czego najmniej.
 • Zabawa ruchowa „Tyle osób w kole, ile figur”.
 • Zabawa „Czarodziejskie pudełko” – rozpoznawanie zabawek za pomocą dotyku.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 6 – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, nabywanie sprawności fizycznej.
 • „Mój przyjaciel” – lepienie z plasteliny dowolnego zwierzęcia.
 • „Porządek na półce z zabawkami” – zajęcia plastyczne.
 • Słuchanie wiersza P. Beręsewicza „Nasza Julka”.
 • Utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka.
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Herbatka dla taty”.

Tydzień IV „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw, zrozumienie konieczności ich zażywania i spokojnego zachowania się podczas ich brania.
 • „Dzieci i leki” – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Olek i tabletki na gardło”.
 • Łączenie liniami z koszykiem obrazków tych produktów, których spożywanie jest zdrowe.
 • Zajęcia umuzykalniające – słuchanie i nauka piosenki „Wszystkie dzieci chcą być zdrowe”, rozwijanie umiejętności wokalnych, ćwiczenia oddechowe.
 • Zabawa ruchowa „Wirus”.
 • Rozmowa na temat konieczności dbania o higienę jamy ustnej.
 • „Zdrowo jemy, szybko rośniemy” – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. Salach „Zdrowi” – zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania, rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Zabawa ruchowa „Gimnastyka dla zdrowia”.
 • Wykonanie sałatki owocowej.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 6.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: „Mama koza i koźlęta”, gry w piłkę
 • Nawiązywanie do codziennych sytuacji, w których mogą znaleźć się dzieci. Przypominanie o zachowaniu ostrożności w kontakcie z obcymi osobami.
 • „Projektuję swój ręcznik” – zajęcia plastyczne inspirowane zabawą badawczą – kształtowanie nawyków higienicznych
 • Zabawa ruchowa „Moje dłonie” (według W. Sherborne) – wyczuwanie dłoni i palców
 • Utrwalanie kolejnych etapów mycia rąk.

Uwaga Rodzice!

 • 05.11.2020 r. (czwartek) – Dzień postaci z bajek. Tego dnia dzieci mogą przyjść do przedszkola przebrane za ulubioną postać z bajki.
 • 10.11.2020 r. (wtorek) – Dzień jeża. Proszę, aby tego dnia dzieci ubrane były w kolorze brązowym.
 • 25.11.2020 r. (środa) – Światowy Dzień Pluszowego Misia.
 • 30.11.2020 r. (poniedziałek) – andrzejki grupowe. Mile widziane stroje dyskotekowe.
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się!).
 • Proszę o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz. 750.
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Proszę o zapewnienie zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni.)
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru i obuwia dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu, przemoczeniu i zmarznięciu).

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI

W MIESIĄCU LISTOPADZIE  

Piosenka: 

 

 1. Kto chce zdrowe ząbki mieć, musi pastą czyścić je. Kto chce cały czysty być, wodą z mydłem musi się myć!

 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą być zdrowe i wszystkie chcą być grzeczne. Do zabawy wciąż gotowe i bardzo bezpieczne.

 

 1. Kto chce zdrowy brzuszek mieć, musi dobre rzeczy jeść. Kto chce przez ulicę przejść, musi z mamą na pasy wejść.

 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą… / bis

 

 • Kto chce bardzo silny być, musi co dzień mleko pić. Kto chce rosnąć tak jak las – gimnastyką zająć się czas!

 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą… /bis

 

Wiersz:

 

Wszystkie dzieci chcą być zdrowe wiosną, latem czy jesienią i dlatego o tej porze witaminy sobie cenią.

Tomek zjada liść sałaty, jabłko chrupie mała Ania, a rzodkiewki i ogórki na surówkę potnie Hania.

Grześ surówkę palcem trąca, wcale miska go nie nęci. Zjadaj, Grzesiu, będziesz zdrowy, trzeba tylko trochę chęci.

Zjedz surówkę, to urośniesz – ale Grzesio robi miny i nie wierzy, że w tej misce siedzą same witaminy.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 

Tydzień I Idzie jesień… przez ogród i sad”

 • Listki, listeczki – rysowanie na tacy z kaszą manną.
 • Wykonanie w zespołach kompozycji z liści – układanie „Cudaka liściaka”.
 • Zajęcia plastyczne inspirowane wierszem Bożeny Formy „Przybywa jesień” – rozwijanie sprawności manualnej, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.
 • Oglądanie obrazków; określanie, co zdarzyło się wcześniej. Opowiadanie historyjki.
 • W sadzie jesienią – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Niezwykłe spotkanie”; zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej – „Co to za warzywo?”, „Nasze ulubione owoce”.
 • Nazywanie owoców, rytmiczne dzielenie ich nazw (na sylaby).Określanie, które owoce rosną w sadzie.
 • Nazywanie warzyw, łączenie zdjęć warzyw z ich cieniami. Wskazywanie jadalnych części warzyw.
 • Rysowanie owoców po śladzie. Kolorowanie ulubionego owocu.
 • Wykonanie kolorowanki wodnej „Jabłko” – rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Zapasy Pani Jesieni” – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem B. Szelągowskiej „W spiżarni” – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci oraz umiejętności rachunkowych.
 • Zajęcia umuzykalniające – piosenka „Jesień w sadzie i w ogrodzie” – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, wykonanie układu ruchowego do piosenki.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa w parach, z piłką – „Orzechy – do koszyka!” Zabawy swobodne piłeczkami i na sprzęcie terenowym.

Tydzień II „Jesień idzie do zwierząt”

 • Oglądanie encyklopedii i książek przyrodniczych o zwierzętach. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Zabawa „Jeden, dwa” – rozwijanie umiejętności stosowania rzeczowników w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej.
 • Dom dla jeża – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Mali strażnicy przyrody” – rozwijanie mowy; poznawanie miejsca, w którym chronią się jeże przed nadchodzącą zimą.
 • Słuchanie piosenki „Jesienne zapasy”. Rozmowa na temat tekstu piosenki. Określenie charakteru melodii piosenki. Nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki na zasadzie echa muzycznego.
 • Lepienie figurek zwierząt z plasteliny.
 • Rysowanie po śladach – od zwierząt do ich domów.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Jesienne zapasy” – łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: Zabawa ruchowa z elementem podskoku – „Uwaga, kałuża!”. Zabawy swobodne na sprzęcie terenowym.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 3; rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt, rozwijanie sprawności ruchowej. Rysowanie kolorową kredą na chodniku.
 • Ćwiczenia oddechowe „Wirujące piórka”.
 • „Zajączek i przyjaciele” – zajęcia matematyczne; poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy, rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – „Memory ze zwierzętami”.
 • „Wiewiórka i jej orzeszek” – zajęcia plastyczne; poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki, rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień III  „Co z czego otrzymujemy”

 • Wełniany rysunek – układanie wzorów z wełny.
 • Odnajdywanie produktów niepasujących do pozostałych, uzasadnianie swojego zdania.
 • Historia pewnej owieczki – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller „Zapomniany sweterek” – stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i rozwijaniu wrażliwości, poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny.
 • „Wesołe owieczki” – praca plastyczna. Wykonanie sylwety owieczki.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna „Wilk i owce”. Zbieranie liści i układanie z nich koła, bukietów.
 • Zapoznanie z produktami pochodzącymi z mleka. Wyszukiwanie zdjęcia do nazwy podanej przez N.
 • Zajęcia umuzykalniające – piosenka „Na mlecznej rzece” – łączenie ruchu z piosenką, kształtowanie poczucia rytmu.
 • Oglądanie zdjęć przedstawiających kłosy: pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa, opisywanie ich cech charakterystycznych.
 • „Ziarnko do ziarnka” – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • „W piekarni” – zajęcia matematyczne; zapoznanie z etapami powstawania mąki (zabawy badawcze – poznawanie właściwości mąki), właściwe posługiwanie się monetami w zabawie.
 • „Jesienne drzewo” – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem I. Fabiszewskiej „Dbajmy o drzewa”; rozwijanie sprawności manualnej, poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie. Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela.

Tydzień IV „Idzie jesień… z deszczem”

 • Wypowiadanie się na temat zdjęć przedstawiających jesienny krajobraz.
 • Jakie słowa…? – różnicowanie słów o podobnym brzmieniu.
 • Słuchanie piosenki „Deszczyk”; rozmowa na temat piosenki. Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego.
 • „Jesienne błyskawice” – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Jesienna burza” – poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni; zwrócenie uwagi na środki ostrożności, jakie należy zachować podczas burzy.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – „Język na spacerze” oraz „Pada deszcz”.
 • Odnajdywanie różnic na obrazkach, odrysowywanie sylwet chmur i parasoli, lepienie z plasteliny.
 • „Deszczowe kropelki” – rysowanie i kolorowanie chmur, liczenie i przenoszenie na kartkę sylwet kropelek deszczu.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Deszczyk”; instrumentalizacja piosenki, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Dogoń chmurkę. Mocne uderzenie – zabawy piłką.
 • „Jesienny deszcz” – malowanie farbami akwarelowymi.
 • „Zabawy parasolami” – zajęcia matematyczne; rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu, na jakość, dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • Utrwalenie nazw części garderoby, tworzenie zdrobnień do nazw części garderoby. Wskazywanie właściwego ubioru na jesienny spacer.
 • „Jesienne chmury” – zajęcia plastyczne; utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu. Rozwijanie sprawności manualnej, korzystanie z różnych materiałów i przyborów, wycinanie.
 • Zabawy na świeżym powietrzu na sprzęcie terenowym: zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – „Zbieranie kasztanów”. Układanie z liści sylwety słońca.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 4 – rozwijanie sprawności ruchowej, utrwalenie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni.

Uwaga Rodzice!

 • 12.10.2020 r. (poniedziałek) – Dzień drzewa; rozwijanie postawy proekologicznej wśród dzieci. Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na zielono.
 • 14.10.2020 r. (środa) – Dzień Edukacji Narodowej.
 • 15.10.2020 r. (czwartek) – Światowy dzień mycia rąk.
 • 30.10.2020 r. (piątek) – Dzień dyni. Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na pomarańczowo.
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się!).
 • Proszę przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz. 750.
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Proszę o zapewnienie zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni.)
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru i obuwia dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu, przemoczeniu i zmarznięciu).

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

Wiersz: „W spiżarni ” M. Kownacka

W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach
i grzyby suszone.
Są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie,
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato,
gdy słoik otworzę.

 

Piosenka: „Jesienne zapasy” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

 1. Dziś od rana hyc, hyc, hyc,

wiewióreczka mała,

nie chce robić prawie nic,

tylko by skakała.

Ref.: Orzeszków nie chce zrywać,

do dziupli nie chce nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

 1. Dziś od rana tup, tup, tup,

chomik gdzieś wędruje,

nie chce robić prawie nic,

tylko maszeruje.

Ref.: Owoców nie chce zbierać,

do domu swego nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

III. Dziś od rana pi, pi, pi,

myszka bardzo mała,

nie chce robić prawie nic,

tylko by leżała.

Ref.: Ziarenek nie chce szukać,

do norki nie chce nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

 1. Przyszły do nich mamy trzy,

pogroziły palcem:

– Dość lenistwa, dosyć psot,

do roboty, malce.

Ref.: Chomik nosi owoce,

orzeszki zaś wiewiórka,

a mała polna myszka

ziarenka oraz piórka.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  Tydzień I To jestem ja”

 • W przedszkolu po wakacjach – rozmowa inspirowana opowiadaniem Ewy Stadtmüller „Jak szybko płynie czas…”.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: wyjście do ogrodu przedszkolnego – poznanie drogi ewakuacyjnej i miejsca zbiórki; zapoznanie z regulaminem placu zabaw.
 • Zajęcia matematyczne „Ja i części mojego ciała” – inspirowane wierszem I. Salach Ruchy.
 • Zabawa badawcza, „Czym się różnimy?” – rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych.
 • Zabawa rozwijająca duże grupy mięśniowe – „Jedynki, dwójki!” – wskazywanie u siebie i nazywanie części ciała: (dziecko liczy poszczególne części ciała, przelicza w zakresie dwóch).
 • Ćwiczenia oddechowe – „Piłeczka dla przyjaciela”.
 • Słuchanie piosenki W przedszkolu”, nauka fragmentami, metodą ze słuchu.
 • Zabawa w kole – „Moje imię i mój znaczek”. Przydzielenie znaczków indywidualnych; zapoznawanie dzieci z obrazem graficznym ich imion.

 

Tydzień II Moja grupa

 • Turniej dobrych manier – wprawki dramowe inspirowane opowiadaniem Ewy Stadtmüller „Damy i rycerze” – kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer, obserwowanie przyrody. Zapoznanie z pochodzeniem słowa wrzesień. Zbieranie liści i tworzenie bukietów z liści pochodzących z tego samego drzewa.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach kierowanych.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Wesoła zabawa” – reagowanie ustalonymi ruchami na podane sygnały, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zabawa „Nad strumykiem” – reagowanie na dźwięki o różnym natężeniu.
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Toczymy piłkę.
 • Układanie rytmów. Rozwijanie spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi.
 • Konstruowanie wież z klocków zgodnie z podanym kodem. Przeliczanie z zakresie dostępnym dla dzieci.
 • Wycinanie z katalogów obrazków z zabawkami: przeliczanie oraz układanie ich zgodnie z podanym kodem − prawidłowe posługiwanie się nożyczkami.
 • Zajęcia matematyczne – „Zabawki w naszej sali” – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz orientacji przestrzennej (określa położenie zabawek w przestrzeni, stosuje przyimki: na, pod, w, przed, za, obok).
 • Oglądanie obrazków, odróżnianie zachowań poprawnych od niepoprawnych (określanie i nazywanie emocji).

 

 

 

Tydzień III Moja droga do przedszkola

 • Poznajemy pojazdy – oglądanie zdjęć, katalogów i albumów tematycznych.
 • Znajdź taki sam pojazd – gra memory.
 • Przejście przez ulicę – rozmowa inspirowana opowiadaniem Ewy Stadtmüller „Zebra na drodze” – zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, rozwijanie mowy.
 • Obserwowanie ruchu drogowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poruszanie się pieszych po drodze (plansze edukacyjne).
 • Słuchanie i rozmowa na temat piosenki „Bezpieczne przejście”.
 • „Klaszczemy” – powtarzanie rytmu wyklaskiwanego przez nauczyciela.
 • „Kolorowe sygnały” – wykonanie sygnalizatora świetlnego; nazywanie kolorów świateł na sygnalizatorze.
 • Zabawy na świeżym powietrzu – utrwalanie w zabawach etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, zwracanie uwagi na znaki drogowe, oznakowania, zachowanie pieszych i pojazdów.
 • Co to za pojazd? – składanie pociętych obrazków w całość według wzoru.
 • Zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych.

IV „Idzie jesień… przez las, park”

 • Spotkanie z Panią Jesienią – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Wyprawa do lasu” – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie.
 • Zabawy na świeżym powietrzu – poszukiwanie oznak jesieni.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Kolorowe liście” – rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki, rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa.
 • „Jesienna wycieczka do parku” – rozwijanie sprawności rachunkowych (porównuje liczbę kasztanów i żołędzi, tworząc z nich pary; oblicza wynik, podając, o ile więcej jest kasztanów lub żołędzi, pokazuje wynik na palcach).
 • Otaczanie pętlą grzybów jadalnych. Rysowanie po śladzie rysunków grzybów, kolorowanie rysunków.
 • Wykonanie w zespołach kompozycji z liści – układanie „Cudaka liściaka”.
 • Kasztanowe rytmy – wyklaskiwanie rytmów zgodnie z ułożeniem kasztanów.
 • Praca plastyczna Kolorowe liście– rozwijanie zdolności manualnych i drobnych ruchów rąk.
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

 

 

 

 

Uwaga Rodzice!

 • 02.09.2020 r. (środa)  godz. 1600 – zebranie informacyjne dla rodziców. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się).
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Proszę o zapewnienie zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni).

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Wiersz: „Przybywa jesień” B. Froma

 Spadają liście,

szeleszczą wkoło,

wiatr je unosi,

gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany,

cieszą się dzieci.

Słabiej niż latem

słoneczko świeci.

Nagle żołędzie

z drzewa spadają,

chętnie je zaraz

wszyscy zbierają.

Piękne korale

ma jarzębina,

to znak, że jesień

już się zaczyna.

 

Piosenka: „Kolorowe liście” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

 1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,

szu, szu, szu, wirowały w koło./bis

 1. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, w koło wirowały. /bis

III. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają./bis