Menu Zamknij

Grupa IV – MISIE

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

 

Tydzień I Idzie jesień… przez ogród i sad”

 • Listki, listeczki – rysowanie na tacy z kaszą manną.
 • Wykonanie w zespołach kompozycji z liści – układanie „Cudaka liściaka”.
 • Zajęcia plastyczne inspirowane wierszem Bożeny Formy „Przybywa jesień” – rozwijanie sprawności manualnej, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.
 • Oglądanie obrazków; określanie, co zdarzyło się wcześniej. Opowiadanie historyjki.
 • W sadzie jesienią – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Niezwykłe spotkanie”; zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej – „Co to za warzywo?”, „Nasze ulubione owoce”.
 • Nazywanie owoców, rytmiczne dzielenie ich nazw (na sylaby).Określanie, które owoce rosną w sadzie.
 • Nazywanie warzyw, łączenie zdjęć warzyw z ich cieniami. Wskazywanie jadalnych części warzyw.
 • Rysowanie owoców po śladzie. Kolorowanie ulubionego owocu.
 • Wykonanie kolorowanki wodnej „Jabłko” – rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Zapasy Pani Jesieni” – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem B. Szelągowskiej „W spiżarni” – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci oraz umiejętności rachunkowych.
 • Zajęcia umuzykalniające – piosenka „Jesień w sadzie i w ogrodzie” – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, wykonanie układu ruchowego do piosenki.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa w parach, z piłką – „Orzechy – do koszyka!” Zabawy swobodne piłeczkami i na sprzęcie terenowym.

Tydzień II „Jesień idzie do zwierząt”

 • Oglądanie encyklopedii i książek przyrodniczych o zwierzętach. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Zabawa „Jeden, dwa” – rozwijanie umiejętności stosowania rzeczowników w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej.
 • Dom dla jeża – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Mali strażnicy przyrody” – rozwijanie mowy; poznawanie miejsca, w którym chronią się jeże przed nadchodzącą zimą.
 • Słuchanie piosenki „Jesienne zapasy”. Rozmowa na temat tekstu piosenki. Określenie charakteru melodii piosenki. Nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki na zasadzie echa muzycznego.
 • Lepienie figurek zwierząt z plasteliny.
 • Rysowanie po śladach – od zwierząt do ich domów.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Jesienne zapasy” – łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: Zabawa ruchowa z elementem podskoku – „Uwaga, kałuża!”. Zabawy swobodne na sprzęcie terenowym.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 3; rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt, rozwijanie sprawności ruchowej. Rysowanie kolorową kredą na chodniku.
 • Ćwiczenia oddechowe „Wirujące piórka”.
 • „Zajączek i przyjaciele” – zajęcia matematyczne; poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy, rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – „Memory ze zwierzętami”.
 • „Wiewiórka i jej orzeszek” – zajęcia plastyczne; poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki, rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień III  „Co z czego otrzymujemy”

 • Wełniany rysunek – układanie wzorów z wełny.
 • Odnajdywanie produktów niepasujących do pozostałych, uzasadnianie swojego zdania.
 • Historia pewnej owieczki – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller „Zapomniany sweterek” – stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i rozwijaniu wrażliwości, poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny.
 • „Wesołe owieczki” – praca plastyczna. Wykonanie sylwety owieczki.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna „Wilk i owce”. Zbieranie liści i układanie z nich koła, bukietów.
 • Zapoznanie z produktami pochodzącymi z mleka. Wyszukiwanie zdjęcia do nazwy podanej przez N.
 • Zajęcia umuzykalniające – piosenka „Na mlecznej rzece” – łączenie ruchu z piosenką, kształtowanie poczucia rytmu.
 • Oglądanie zdjęć przedstawiających kłosy: pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa, opisywanie ich cech charakterystycznych.
 • „Ziarnko do ziarnka” – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • „W piekarni” – zajęcia matematyczne; zapoznanie z etapami powstawania mąki (zabawy badawcze – poznawanie właściwości mąki), właściwe posługiwanie się monetami w zabawie.
 • „Jesienne drzewo” – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem I. Fabiszewskiej „Dbajmy o drzewa”; rozwijanie sprawności manualnej, poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie. Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela.

Tydzień IV „Idzie jesień… z deszczem”

 • Wypowiadanie się na temat zdjęć przedstawiających jesienny krajobraz.
 • Jakie słowa…? – różnicowanie słów o podobnym brzmieniu.
 • Słuchanie piosenki „Deszczyk”; rozmowa na temat piosenki. Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego.
 • „Jesienne błyskawice” – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Jesienna burza” – poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni; zwrócenie uwagi na środki ostrożności, jakie należy zachować podczas burzy.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – „Język na spacerze” oraz „Pada deszcz”.
 • Odnajdywanie różnic na obrazkach, odrysowywanie sylwet chmur i parasoli, lepienie z plasteliny.
 • „Deszczowe kropelki” – rysowanie i kolorowanie chmur, liczenie i przenoszenie na kartkę sylwet kropelek deszczu.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Deszczyk”; instrumentalizacja piosenki, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Dogoń chmurkę. Mocne uderzenie – zabawy piłką.
 • „Jesienny deszcz” – malowanie farbami akwarelowymi.
 • „Zabawy parasolami” – zajęcia matematyczne; rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu, na jakość, dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
 • Utrwalenie nazw części garderoby, tworzenie zdrobnień do nazw części garderoby. Wskazywanie właściwego ubioru na jesienny spacer.
 • „Jesienne chmury” – zajęcia plastyczne; utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu. Rozwijanie sprawności manualnej, korzystanie z różnych materiałów i przyborów, wycinanie.
 • Zabawy na świeżym powietrzu na sprzęcie terenowym: zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – „Zbieranie kasztanów”. Układanie z liści sylwety słońca.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 4 – rozwijanie sprawności ruchowej, utrwalenie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni.

Uwaga Rodzice!

 • 12.10.2020 r. (poniedziałek) – Dzień drzewa; rozwijanie postawy proekologicznej wśród dzieci. Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na zielono.
 • 14.10.2020 r. (środa) – Dzień Edukacji Narodowej.
 • 15.10.2020 r. (czwartek) – Światowy dzień mycia rąk.
 • 30.10.2020 r. (piątek) – Dzień dyni. Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na pomarańczowo.
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się!).
 • Proszę przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz. 750.
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Proszę o zapewnienie zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni.)
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru i obuwia dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu, przemoczeniu i zmarznięciu).

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

Wiersz: „W spiżarni ” M. Kownacka

W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach
i grzyby suszone.
Są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie,
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato,
gdy słoik otworzę.

 

Piosenka: „Jesienne zapasy” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

 1. Dziś od rana hyc, hyc, hyc,

wiewióreczka mała,

nie chce robić prawie nic,

tylko by skakała.

Ref.: Orzeszków nie chce zrywać,

do dziupli nie chce nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

 1. Dziś od rana tup, tup, tup,

chomik gdzieś wędruje,

nie chce robić prawie nic,

tylko maszeruje.

Ref.: Owoców nie chce zbierać,

do domu swego nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

III. Dziś od rana pi, pi, pi,

myszka bardzo mała,

nie chce robić prawie nic,

tylko by leżała.

Ref.: Ziarenek nie chce szukać,

do norki nie chce nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

 1. Przyszły do nich mamy trzy,

pogroziły palcem:

– Dość lenistwa, dosyć psot,

do roboty, malce.

Ref.: Chomik nosi owoce,

orzeszki zaś wiewiórka,

a mała polna myszka

ziarenka oraz piórka.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

  Tydzień I To jestem ja”

 • W przedszkolu po wakacjach – rozmowa inspirowana opowiadaniem Ewy Stadtmüller „Jak szybko płynie czas…”.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: wyjście do ogrodu przedszkolnego – poznanie drogi ewakuacyjnej i miejsca zbiórki; zapoznanie z regulaminem placu zabaw.
 • Zajęcia matematyczne „Ja i części mojego ciała” – inspirowane wierszem I. Salach Ruchy.
 • Zabawa badawcza, „Czym się różnimy?” – rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych.
 • Zabawa rozwijająca duże grupy mięśniowe – „Jedynki, dwójki!” – wskazywanie u siebie i nazywanie części ciała: (dziecko liczy poszczególne części ciała, przelicza w zakresie dwóch).
 • Ćwiczenia oddechowe – „Piłeczka dla przyjaciela”.
 • Słuchanie piosenki W przedszkolu”, nauka fragmentami, metodą ze słuchu.
 • Zabawa w kole – „Moje imię i mój znaczek”. Przydzielenie znaczków indywidualnych; zapoznawanie dzieci z obrazem graficznym ich imion.

 

Tydzień II Moja grupa

 • Turniej dobrych manier – wprawki dramowe inspirowane opowiadaniem Ewy Stadtmüller „Damy i rycerze” – kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer, obserwowanie przyrody. Zapoznanie z pochodzeniem słowa wrzesień. Zbieranie liści i tworzenie bukietów z liści pochodzących z tego samego drzewa.
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach kierowanych.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Wesoła zabawa” – reagowanie ustalonymi ruchami na podane sygnały, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zabawa „Nad strumykiem” – reagowanie na dźwięki o różnym natężeniu.
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Toczymy piłkę.
 • Układanie rytmów. Rozwijanie spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi.
 • Konstruowanie wież z klocków zgodnie z podanym kodem. Przeliczanie z zakresie dostępnym dla dzieci.
 • Wycinanie z katalogów obrazków z zabawkami: przeliczanie oraz układanie ich zgodnie z podanym kodem − prawidłowe posługiwanie się nożyczkami.
 • Zajęcia matematyczne – „Zabawki w naszej sali” – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz orientacji przestrzennej (określa położenie zabawek w przestrzeni, stosuje przyimki: na, pod, w, przed, za, obok).
 • Oglądanie obrazków, odróżnianie zachowań poprawnych od niepoprawnych (określanie i nazywanie emocji).

 

 

 

Tydzień III Moja droga do przedszkola

 • Poznajemy pojazdy – oglądanie zdjęć, katalogów i albumów tematycznych.
 • Znajdź taki sam pojazd – gra memory.
 • Przejście przez ulicę – rozmowa inspirowana opowiadaniem Ewy Stadtmüller „Zebra na drodze” – zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, rozwijanie mowy.
 • Obserwowanie ruchu drogowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poruszanie się pieszych po drodze (plansze edukacyjne).
 • Słuchanie i rozmowa na temat piosenki „Bezpieczne przejście”.
 • „Klaszczemy” – powtarzanie rytmu wyklaskiwanego przez nauczyciela.
 • „Kolorowe sygnały” – wykonanie sygnalizatora świetlnego; nazywanie kolorów świateł na sygnalizatorze.
 • Zabawy na świeżym powietrzu – utrwalanie w zabawach etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, zwracanie uwagi na znaki drogowe, oznakowania, zachowanie pieszych i pojazdów.
 • Co to za pojazd? – składanie pociętych obrazków w całość według wzoru.
 • Zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych.

IV „Idzie jesień… przez las, park”

 • Spotkanie z Panią Jesienią – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Wyprawa do lasu” – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie.
 • Zabawy na świeżym powietrzu – poszukiwanie oznak jesieni.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Kolorowe liście” – rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki, rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa.
 • „Jesienna wycieczka do parku” – rozwijanie sprawności rachunkowych (porównuje liczbę kasztanów i żołędzi, tworząc z nich pary; oblicza wynik, podając, o ile więcej jest kasztanów lub żołędzi, pokazuje wynik na palcach).
 • Otaczanie pętlą grzybów jadalnych. Rysowanie po śladzie rysunków grzybów, kolorowanie rysunków.
 • Wykonanie w zespołach kompozycji z liści – układanie „Cudaka liściaka”.
 • Kasztanowe rytmy – wyklaskiwanie rytmów zgodnie z ułożeniem kasztanów.
 • Praca plastyczna Kolorowe liście– rozwijanie zdolności manualnych i drobnych ruchów rąk.
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

 

 

 

 

Uwaga Rodzice!

 • 02.09.2020 r. (środa)  godz. 1600 – zebranie informacyjne dla rodziców. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 1530 (po wcześniejszym umówieniu się).
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Proszę o zapewnienie zestawu ubranek na zmianę (w woreczku z materiału w szatni).

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Wiersz: „Przybywa jesień” B. Froma

 Spadają liście,

szeleszczą wkoło,

wiatr je unosi,

gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany,

cieszą się dzieci.

Słabiej niż latem

słoneczko świeci.

Nagle żołędzie

z drzewa spadają,

chętnie je zaraz

wszyscy zbierają.

Piękne korale

ma jarzębina,

to znak, że jesień

już się zaczyna.

 

Piosenka: „Kolorowe liście” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

 1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,

szu, szu, szu, wirowały w koło./bis

 1. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, w koło wirowały. /bis

III. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają./bis