Menu Zamknij

Grupa III – ZAJĄCZKI

 

Wirtualne przedszkole

Temat dnia: Pierwsze wiosenne kwiaty.

Kliknij aby otworzyć Wirtualne zajęcia Wiosna dla Gr III Zajączki

Pozdrawiam mgr Agnieszka Osowska

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MARZEC

                                                                                  

TYDZIEŃ I – ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 • Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic o zwierzętach egzotycznych.
 • Wyjaśnienie roli ogrodów zoologicznych.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „Nosorożce noszą pokrowce”.
 • Odkrywanie litery z, Z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: zebra, Zenek.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji- dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu.
 • Zabawy przy piosence „Dżungla”- umuzykalnianie dzieci.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Pan lew”- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych.
 • Słuchanie wiersza Pawła Beręsewicza„Gdzie jest żyrafa?”-  poznanie ciekawostek na temat zwierzęcia egzotycznego – żyrafy.
 • Udział w ćwiczeniach gimnastycznych- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

TYDZIEŃ II – ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami. Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 • Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady. Poznawanie właściwości powietrza i jego roli w życiu ludzi i zwierząt.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Ktosiek”- rozwijanie mowy.
 • Odkrywanie litery u, U: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: ule, Ula.
 • Kto szybciej? Kto powoli? – porównywanie tempa poruszania się wybranych zwierząt.
 • Zabawy przy piosence „Zające”- rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Wykonanie sów z pasków brązowego papieru.
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne – Zwierzę z pola (z łąki) czy z lasu?
 • Gdzie jest powietrze? – ćwiczenia i zabawy.
 • Rozmowa na temat: Pożyteczne zwierzęta- przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

TYDZIEŃ III – MARCOWA POGODA

 • Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie).
 • Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych.
 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu: oszczędnego korzystania z wody.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „W marcu jak w garncu”- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
 • Odkrywanie litery c, C: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: cebula, Cela.
 • Kule i koła – ćwiczenia i zabawy.
 • Zabawy przy piosence „Marcowi przyjaciele”- umuzykalnianie dzieci.
 • Zabawa badawcza Jaka jest pogoda? Prowadzenie kalendarza pogody.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Słuch fonematyczny- wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

 

TYDZIEŃ IV – WIOSENNE PRZEBUDZENIA

 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność).
 • Poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np. tulipan, nasturcja.
 • Słuchanie wiersza Bożeny Głodkowskiej „Wiosna i moda”- poznawanie oznak wiosny.
 • Odkrywanie litery ł, Ł: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: łodyga, Łatka.
 • Zabawa matematyczna – Wiosna na łące, przeliczanie w zakresie 10.
 • Nauka piosenki „Wiosenne buziaki”- umuzykalnianie dzieci.
 • Pierwszy motyl – praca plastyczna.
 • Rozmowa na temat wczesnowiosennych kwiatów.
 • Wspólne powitanie wiosny przez wszystkie dzieci z przedszkola.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Ozimina”- utrwalanie oznak wiosny.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”.

W naszej grupie realizowany będzie program autorski „Dwujęzyczne dzieci” – dzieci będą oswajane z językiem angielskim w codziennych czynnościach. Ideą tego programu jest by język angielski stał się dla dzieci drugim językiem, którym będą się umiały posługiwać.

Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz do włączenia się w realizację programu autorskiego „Program preorientacji zawodowej”.

                                                                                                                     
Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).


UWAGA!!!

 • 02.03.2020 r. (poniedziałek) – Koncert umuzykalniający pt. „Kto to jest multiinstrumentalista”- mile widziany strój galowy.
 • 05.03.2020r. (czwartek) – ,,Dzień Dentysty”- konkurs grupowy pod hasłem „Zdrowe zęby mam, bo o nie dbam”
 • 03.032020r. „Międzynarodowy Dzień Pisarza” – wycieczka do Biblioteki Dziecięcej
 • 03.032020 r.- ,,Dzień Kobiet” – proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w strój galowy.
 • 20.03.2020r. (piątek) – „Pierwszy dzień wiosny” – spacer do parku z Marzanną- pożegnanie się z zimą (proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w kolorze zielonym i przyniosły kwiatka z bibuły).
 • 26.03.2020r. (czwartek)godz. 15:30. – „Zebranie grupowe – obecność obowiązkowa” Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU

 


 Piosenka  pt. „Wiosenne buziaki” Już rozgościła się wiosna. Słońce i kwiaty przyniosła.
Huśta się lekko na tęczy, motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, tańczymy
z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy, bzyczą już pszczoły
i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle, bez wiosny było tu źle.

II. Słońce rozdaje promyki, gonią się w lesie strumyki.
Mrówki zaczęły porządki, a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, tańczymy
z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy, bzyczą już pszczoły
i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle, bez wiosny było tu źle.

 

Wiersz pt. ,,Wiosna” 

 

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą
Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.
– Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!
– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.
– Nieprawda, bo w karecie!
– W karecie? – Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną
i szumią – Witaj wiosno!

.

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LUTY

                                                                                       

TYDZIEŃ I – MUZYKA WOKÓŁ NAS

 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Franek– dostrzeganie piękna muzyki.
 • Odkrywanie litery w, W: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: waga, Wanda.
 • Zabawy przy piosence Czarodziejski koncert– rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych.
 • Wykonanie papierowego akordeonu- rozwijanie umiejętności manualnych, zapoznanie z akordeonem.
 • Łączenie ekspresji muzycznej z plastyczną Malujemy nastrój utworu muzycznego Fryderyk Chopina.
 • Ćwiczenia słuchowe – Instrumenty.
 • Słuchanie wiersza Ewy Żylińskiej Muzyka- rozwijanie aktywności twórczej.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 

TYDZIEŃ II i III – FERIE ZIMOWE W PRZEDSZKOLU

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami ze starszych grup – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych.
 • Utrwalanie pisowni poznanych liter i liczb.
 • Układanie schematów wyrazów z poznanych liter, wyodrębnianie samogłosek i spółgłosek.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

 TYDZIEŃ IV – NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

 • Poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświatta.
 • Gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet).
 • Poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; oraz ciekawostek, legend z nim związanych. Poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Mikrusek– zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego.
 • Odkrywanie litery p, P: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: planety, Pola.
 • 10 ufoludków – ćwiczenia w liczeniu. Układanie i odczytywanie zapisów działań.
 • Udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.
 • Zabawy przy piosence Kosmiczny sen- rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.
 • Obrazek o kosmosie – wycinanka uzupełniona rysunkiem.
 • Słuchanie wiersza Ireny Róży Salach W Toruniu żył Kopernik…- przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

 

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”.

W naszej grupie realizowany będzie program autorski „Dwujęzyczne dzieci” – dzieci będą oswajane z językiem angielskim w codziennych czynnościach. Ideą tego programu jest by język angielski stał się dla dzieci drugim językiem, którym będą się umiały posługiwać.

Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz do włączenia się w realizację programu autorskiego „Program preorientacji zawodowej”.

                                                                                                                      
Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).


UWAGA!!!

 • 10.02 – 21.02.2020r. Ferie zimowe w przedszkolu.
 • 14. 02.2020r. Walentynki – proszę aby w tym dniu dzieci miały ubraną czerwoną bluzkę
 •  

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LUTYM


 Piosenka  pt. „Kosmiczny sen” 1. Czterej kosmici przylecieli,w moim pokoju przystanęli.

Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy,

ale pewnego chłopca szukamy.

Ten chłopiec  wielkim jest leniuszkiem

i  często chowa się pod łóżkiem,

Nie słucha taty, na brata krzyczy

i nie chce mamie swej pomóc w niczym.”

 

Ref.: A przecież trzeba dobrym być, słodką minę mieć,

bo inaczej trochę wstyd…

Być leniuszkiem? Nie!

Być kłamczuszkiem? Nie!

Lepiej iść do mamy i przytulić się.

 

2. Czterej kosmici odlecieli,

bo porozmawiać z kim nie mieli.

A ja czerwony jak pan buraczek

pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę…

A potem bardzo się zdziwiłem,

bo się po prostu obudziłem.

To tylko sen był, och, wspaniale!

Już nigdy zły nie będę wcale.

 

Ref.: A przecież trzeba…

 
Ref. To jest polka…

 

Wiersz pt. ,,W Toruniu żył Kopernik” 

 

W Toruniu żył Kopernik i obserwował niebo.

Chciał poznać nowe gwiazdy, chociaż nie wiedział dlaczego.

W czarnym, bezkresnym kosmosie, jego myśl jak sputnik świeci.

Nie śniło mu się wcale, że człowiek tutaj doleci.

Oglądał złote słońce i srebrny księżyc badał.

Często nocował nad Wisłą o gwiazdach opowiadał.

On dowiódł, że nasza Ziemia podąża wokół Słońca,

chociaż uczeni mężowie nie chcieli mu wierzyć do końca.

Rozsławił Kopernik Polskę na całym wspólnym świecie.

Dlatego wszyscy go znają, pytajcie jeśli chcecie.

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

                                                                                       

TYDZIEŃ I – PROJEKT „BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ”

 • Ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych.
 • Zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy.
 • Przypomnienie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Ćwiczenia usprawniające narządy mowy: język, wargi i żuchwę, autorstwa Iwony Zielińskiej – Z górki na pazurki.
 • Praca plastyczna Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie.
 • Słuchanie piosenki Ewy Chotomskiej Po co jest zima?– zabawy przy piosence.
 • Zajęcia matematyczne – Zimowe zabawy.
 • Zabawa badawcza – Po co dzieciom są potrzebne odblaski?
 • Zapoznanie z zawodem ratownika medycznego – z jego zadaniami, ubiorem i sprzętem, którym posługuje się na co dzień.
 • Udział w zabawach ruchowych w sali, na placu przedszkolnym, ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ II – MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Odkrywanie litery s: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
  i modeli słów: ser, Sara.
 • Słuchanie piosenki Biegnie miesiąc za miesiącem. Rozmowa na temat jej tekstu.
 • Układanie zdań ze słowami: czas, rok, tydzień, pory roku.
 • Słuchanie opowiadania Janiny Porazińskiej O dwunastu miesiącach.
 • Malowanie drzewa w czterech porach roku.
 • Układanie gry matematycznej Zbieramy punkty.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Pląsające miesiące.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na sygnał – Jak tańczymy?
 • Zabawa badawcza – zapoznanie ze zjawiskiem krystalizacji.

 

 

TYDZIEŃ III – ZIMA I ZWIERZĘTA

 

 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach.
 • Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, wrony, jemiołuszki itp.), podawanie

    ptasich cech.

 • Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej Wróbelek.
 • Wprowadzenie zapisu dodawania.
 • Odkrywanie litery n: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Umieszczenie karmnika na parapecie za oknem. Wsypywanie karmy dla ptaków. Obserwowanie ptaków

     przylatujących do karmnika.

 • Słuchanie piosenki Ptasi bar- umuzykalnianie dzieci.
 • Ptasi bar – ćwiczenia matematyczne.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8.
 • Wykonanie formy przestrzennej z gazet – Ptaszek gazeciuszek.
 • Lepienie figurek ptaków z plasteliny.
 • Opowieść Jak to z ptakami było.
 • Zabawa badawcza – Dlaczego ziemia zamarza?
 • Zabawa utrwalająca pojęcia: wysoko, niskoPtaki fruwają.
 • Wykonanie pracy plastycznej Głodne ptaszki.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby Zimowy las.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych i tanecznych oraz ze śpiewem.

 

TYDZIEŃ IV – BABCIA I DZIADEK

 

 • Wzbudzanie szacunku dla osób starszych.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Broda– rozwijanie mowy.
 • Odkrywanie litery b: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
  i modeli słów: balony, Borys.
 • Zabawa Upominek dla babci i dziadka – rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Maski i stroje balowe – ćwiczenia matematyczne.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza – Co robią babcia i dziadek?
 • Wykonanie laurki dla babci i dziadka.
 • Zabawa w kole – Życzenia dla babci i dziadka.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej- uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – rozwijanie mowy i pamięci, umuzykalnianie dzieci.

 

TYDZIEŃ V – BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

 

 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby Stare baśnie– rozpoznawanie bohaterów starych baśni.
 • Odkrywanie litery g: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: garnek, Gala.
 • Słuchanie piosenki Bajkowe marzenia- zabawy przy utworze.
 • Zabawy z figurami- ćwiczenia w liczeniu.
 • Rozmowa na temat powstawania książek dla dzieci, dbania o książki.
 • Wykonanie pracy plastycznej – Kapelusz czarodzieja, kapelusz dla wróżki.
 • Zabawa ruchowa- Baśniowe postacie.
 • Wokół baśni Śnieżka- rozwijanie aktywności werbalnej.
 • Zabawa badawcza- Co dzieje się z lodem?
 • Zabawa relaksacyjna- Czarodziejski dywan.
 • Historyjka obrazkowa na podstawie baśni Śpiąca królewna- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”.

W naszej grupie realizowany będzie program autorski „Dwujęzyczne dzieci” – dzieci będą oswajane z językiem angielskim w codziennych czynnościach. Ideą tego programu jest by język angielski stał się dla dzieci drugim językiem, którym będą się umiały posługiwać.

Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz do włączenia się w realizację programu autorskiego „Program preorientacji zawodowej”.


Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15:30
(po wcześniejszym umówieniu się).


UWAGA!!!

 • 01.2020r. (środa) godz. 12.00. „Dzień Babci i Dziadka – występ dzieci”. Proszę aby w tym dniu dziewczynki przyniosły białe rajstopki a chłopcy byli ubrani na galowo.
 • 01.2020r.(środa) „Dzień Łamigówek”. W tym dniu będziemy rozwijać nasze kompetencje matematyczne i językowe oraz poznawcze.
 • 01.2010r.(czwartek) godz.15:30 „Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę w I semestrze”. Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU


 Piosenka  pt. ,„Poleczka dla babci i dziadka” 1.Dziś w przedszkolu piękny bal, 
bal wspaniały na sto par.
Bal dla dziadków i dla babć-
pięknie zapraszamy was.Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
kto poleczkę naszą zna, 
niech zatańczy tak jak ja. / bis2.Do przedszkola zapraszamy
babcię, dziadka, tatę, mamę.
Gdy tańczymy polkę wraz, 
bardzo miło płynie czas.

Ref. To jest polka…

 

Wiersz pt. ,,Wyliczanka na Dzień Babci i Dziadka” 

 

Kto nas kocha najgoręcej, kogo my kochamy?

Komu dziś życzenia gorące składamy?

To jest nasza Babunia, której pokażemy,

Jak dzielić uczucia i słowa umiemy:
BABCIA! BABCIA! B A B C I A !

To niezwykły przypadek, super także jest dziadek.
Bo nawet w środku nocy nie odmówi pomocy,

Gdy sytuacja jest groźna , liczyć na niego można.
Niechaj nastawi ucha i swoich wnuków posłucha:
DZIADEK! DZIADEK! DZIADEK!

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I – IDZIE ZIMA … ZE ŚNIEGIEM

 • Obserwowanie zmian występujących zimą (opady deszczu, śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, krótkie dni, długie noce, niska temperatura itp.)
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • Słuchanie piosenki Zima. Rozmowa na temat tekstu piosenki, umuzykalnianie dzieci.
 • Rozmowa na temat nowej pory roku – zimy, wymienianie oznak zimy.
 • Odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematu i modelu słowa lody.
 • Wprowadzenie nazw dni tygodnia. Zabawa ruchowa – Tańczące dni tygodnia.
 • Wykonanie pracy plastycznej Zimowy krajobraz, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 • Sporty zimowe- wymienianie nazw sportów zimowych.
 • Ćwiczenia w czytaniu – przyporządkowanie wyrazów do obrazków.
 • Wykonywanie śniegowych gwiazdek.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych: ze śpiewem, tanecznych.
 • Słuch fonematyczny: tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków.
 • Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż, czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Przygotowanie do pisania: odróżnianie druku od pisma, dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Liczenie: kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

 

TYDZIEŃ II – PROJEKT ,,PRZYJAŹŃ”

 • Pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • Właściwe zachowanie się w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, sporach,
 • Kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
 • Tworzenie siatki pytań na temat: Czym jest przyjaźń?
 • Słuchanie i omawianie wiersza Iwony Zielińskiej Nie ma nic cudowniejszego jak przyjaciel – mój kolego!
 • Słuchanie bajki terapeutycznej Marii Molickej Bajka o dwóch ołówkach.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość i spostrzegawczość – Przyjacielskie barwy.
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi, z wykorzystaniem puzzli – Z przyjacielem jest raźniej.
 • Zabawa taneczna do piosenki Silny człowiek.
 • Zabawy rozładowujące emocje.
 • Odrysowywanie dłoni na arkuszach kolorowego papieru i wycinanie ich konturów.
 • Zabawa integracyjna z wykorzystaniem opowieści ruchowej – Kładka przyjaźni.

 

 

TYDZIEŃ III I IV – IDĄ ŚWIĘTA

 

 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • Oglądanie w małych zespołach książek o świętach Bożego Narodzenia. Zachęcanie do dzielenia się wiedzą na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby Wymarzona choinka.
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Choinka rośnie.
 • Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: rak, Romek.
 • Ćwiczenia w czytaniu – układanie wyrazów z poznanych liter.
 • Umuzykalnianie dzieci – nauka kolęd metodą ze słuchu.
 • Omawianie etapów ubierania choinki w ozdoby świąteczne. Wspólne ubieranie choinki w sali.
 • Zabawy figurami- wybieranie figur według podanej cechy (podanych cech), rozumienie sensu informacji przedstawionych symbolicznie,
 • Wykonanie pracy plastycznej Świąteczna choineczka.
 • Zabawa badawcza – Dlaczego drzewa iglaste nie gubią igieł przed zimą.
 • Rozmowa na temat wigilii, inspirowana wierszem Jadwigi Koczanowskiej Wigilia.
 • Słuchanie bajki J.CH. Andersena „ Królowa Śniegu”- wykonanie sylwety królowej śniegu.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”.

W naszej grupie realizowany będzie program autorski „Dwujęzyczne dzieci” – dzieci będą oswajane
z językiem angielskim w codziennych czynnościach. Ideą tego programu jest by język angielski stał się dla dzieci drugim językiem, którym będą się umiały posługiwać.

Zachęcam ponownie rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.              

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA!!!

– 02.12.2019r. (poniedziałek)- wycieczka do Fabryki Bombek ,,Testpol”- proszę  w tym dniu przyprowadzać dzieci do godz. 7:20, śniadanie 7:30, wyjazd autokaru o godz. 8:00.

– 04.12.2019r. (środa) godz. 9:00 Zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Warsztaty świąteczne” – prowadząca mgr Martyna Domańska

– 06.12.2019r. (piątek) – Mikołajki  –  proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na czerwono i przyniosły czapkę Mikołaja.

– 13.12.2019r. (piątek) –  godz. 10: 00 Jasełka w wykonaniu „Zajączków” – występ dla rodziców

– 19.12.2019r. ( czwartek) – kiermasz świąteczny.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU:

 

Wiersz pt. ,,Drogi Mikołaju”

Drogi święty Mikołaju

Przybądź do nas, bo już czas.

Wszystkie dzieci Cię kochają

i serduszka biją nam.

Tu w  przedszkolu wielu dzieciom

serca biją niby młot.

Nie pozwól nam długo czekać,

bo nadchodzi ciemna noc.

 

Piosenka pt.,,A Mikołaj pędzi”.

1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko o prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi…

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD

                                                                                       

TYDZIEŃ I – MÓJ DOM

 • Urządzenia gospodarstwa domowego: dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom, porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • Słuchanie piosenki Maluję wielki dom. Określanie metrum, charakteru melodii i budowy piosenki. Nauka piosenki metodą ze słuchu.
 • Domy i domki – ćwiczenia w liczeniu, szeregowanie domków według wielkości.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5.
 • Odkrywanie litery t, T: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: tata, Tomek.
 • Omawianie wyglądu swojego domu. Malowanie swojego wymarzonego domu.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby
 • Kolorowa lampa – wypełnianie rysunku wybranym materiałem.
 • Rozmowa na temat zwierząt hodowanych w domu.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Elektryczny sen Ady.
 • Zabawy ruchowe w sali, ćwiczenia gimnastyczne z przyborami.

 

TYDZIEŃ II – MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich, ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci literackich.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Kluskowanie i odkluskowanie.
 • Odkrywanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: dom, Dorota.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem.
 • Porównywanie liczby trójkątów; wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości.
 • Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki – O prawach i obowiązkach.
 • Ilustrowanie wybranego prawa dzieci.
 • Utrwalanie piosenki Kundelek Felek – śpiewanie zbiorowe i indywidualne.
 • Ćwiczenia badawcze – Dlaczego metalowa łyżeczka się nagrzewa?
 • Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Małe cuda. Wypowiadanie się pełnymi zdaniami, 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 

TYDZIEŃ III – MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

 • Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.
 • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • Nauka wierszyka Barbary Szelągowskiej Ruch to zdrowie. Wyjaśnienie znaczenia tego powiedzenia.
 • Rozmowa na temat zdrowego sposobu życia – Piramida zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
 • Odkrywanie litery k, K: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: kot, Kama.
 • Dbamy o czystość – ćwiczenia w liczeniu.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6.
 • Zabawy przy piosence Uśmiechnij się do sera.
 • Zabawa ruchowa – Uciekaj przed słodyczami.
 • Wykonanie zdrowych kanapek- przestrzeganie zasad higieny.
 • Rozmowa na temat sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dzieci oraz pracy lekarzy.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Zębowa przygoda.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych.

 

TYDZIEŃ IV – JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT?

 

 • Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, soli kamiennej.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • Oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat dinozaurów.
 • Słuchanie piosenki Dinozaur w szafie. Rozmowa na temat piosenki.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wegetozaur.
 • Odkrywanie litery l, L : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: lalka, Lola.
 • Lepienie figurki dinozaura – Park jurajski.
 • Dinozaury tu, dinozaury tam – ćwiczenia w liczeniu.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7.
 • Słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej Węglowa rodzinka.
 • Rysowanie węglem drzewnym na temat: Górnicy przy pracy.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych: ze śpiewem, tanecznych.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”.

W naszej grupie realizowany będzie program autorski „Dwujęzyczne dzieci” – dzieci będą oswajane z językiem angielskim w codziennych czynnościach. Ideą tego programu jest by język angielski stał się dla dzieci drugim językiem, którym będą się umiały posługiwać.

Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz do włączenia się w realizację programu autorskiego „Program preorientacji zawodowej”.


Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15:30
(po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA!!!
• 07.11.2019 r.(czwartek) godz. 15:30 „Zebranie z rodzicami nt wyników przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej”. Zebranie przełożone z powodu nieobecności wychowawcy. Na zebranie proszę przybyć bez dzieci
• 8.11.2019r. (piątek) „Obchody Dnia Niepodległości” – zajęcia z gr. VI ,,Pszczółki” , proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w strój galowy.
• 20.11.2019r. (środa) „Dzień Praw Dziecka”
• 25.11.2019r.(poniedziałek) „Dzień Pluszowego Misia” – proszę, aby w tym dniu dzieci przyniosły ulubionego pluszowego misia.
• 29.11.2019r. (piątek) ,, Andrzejki” – proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w kolorze czarnym i przyniosły coś słodkiego na poczęstunek.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE


Piosenka pt. ,,Rudy rydz”
 1. Był sobie raz zielony lasA w lesie jakby nigdy nicW zielonej pustce, na jednej nóżceStał sobie rudy rydz Ref. O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Jaka piękna sztuka!

Rudy, rudy, rudy rydz

A ja rydzów szukam

O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Mam na rydza smaczek

Rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Lepszy niż maślaczek

 

2. O, gdyby chciał i gdyby tak

Zerwać się dał, o Boże!

Lecz na to rydz nie mówi nic

Bo mówić wszak nie może

 

Ref: O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Tylko spuszcza oczy

Rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Gniewa się i boczy

O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Boi się nożyka

Rudy, rudy, rudy rydz

Nie chce do koszyka

 

Wiersz  pt. ,,Listopad”

 

Przyszedł sobie do ogrodu
 siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

Na ławeczce sobie siada.
Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TYDZIEŃ I – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach, wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie), wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli.
 • Rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania, zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Smaczki zgadywaczki – rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą dotyku, smaku, wzroku.
 • Odkrywanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: oko, Olek. Poznanie samogłosek.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2.
 • Jesienne skarby – jabłka i gruszki- wykonanie pracy przestrzennej.
 • Zabawy przy piosence Idą witaminki.
 • Zabawa badawcza – Co kryje w sobie ziemniak?
 • Lepienie z plasteliny figurek wybranych warzyw.

 

TYDZIEŃ II – IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT

 • Omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów
 • Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała.
 • Odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ananas, Ada.
 • Słuchanie piosenki Wiewióreczka– umuzykalnianie dzieci.
 • Ćwiczenia matematyczne – Spiżarnia wiewiórki.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3.
 • Wprowadzenie nazw: ptaki, ssaki– podanie ich przedstawicieli.
 • Pan jeż – wykonanie pracy przestrzennej.
 • Robienie różyczek z liści klonu.
 • Czym jest dźwięk? Ćwiczenia badawcze z dźwiękiem.
 • Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kto odlatuje, kto zostaje? Wypowiadanie się pełnymi zdaniami, rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków odlatujących z Polski przed zimą (bocian, jaskółka…).

 

TYDZIEŃ III – CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?

 • Słuchanie piosenki Co z czego otrzymujemy.
 • Zabawa badawcza – Jaka jest glina? Jaki jest piasek? Co z nich otrzymujemy?
 • Odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: mama, Marta.
 • Rysowanie na piasku (rysowanie w pudełkach z piaskiem, układanie do tego fabuły).
 • Degustowanie różnych serów. Wykonanie twarożków smakowych.
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej Z czego otrzymujemy chleb?
 • Rozmowa na temat wełny – jej pochodzenia, właściwości.
 • Wykonanie wełnianego obrazka.
 • Oglądanie papieru różnego rodzaju – ćwiczenie badawcze.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby Drewniany papier.
 • Zabawy z wiatrem. Badanie kierunku i natężenia wiatru (ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym). Określanie pożytecznej roli wiatru i szkodliwej roli wiatru.

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM

 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Słuchanie piosenki Taniec w deszczu. Rozmowa na temat jej tekstu.
 • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem wiersza I. Suchorzewskiej Słota.
 • Odkrywanie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ekran, Ewa.
 • Ćwiczenia badawcze Jaka jest woda?
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
 • Tęczowy parasol – wykonanie pracy według instrukcji.
 • Ćwiczenia badawcze – barwienie wody; mieszanie barw podstawowych.
 • Jak należy ubierać się na spacer późną jesienią? – rozmowa kierowana.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Dziwne przygody kropelki wody.
 • Wypełnianie dużej sylwety kropli deszczu rysunkami małych kropli.

 

TYDZIEŃ V – MOJA RODZINA

 • Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców, określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie. Rysowanie swojej rodziny. Nazywanie jej członków. Czytanie całościowe wyrazów – nazw członków rodziny.
 • Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata– wypowiada się pełnymi zdaniami, odnosi się z szacunkiem do rodziców.
 • Odkrywanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Kolorowe figury – ćwiczenia w liczeniu.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby
 • Zabawy przy piosence Moja mama.
 • Zabawy badawcze z magnesem.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby Wywiad.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”.

W naszej grupie realizowany będzie program autorski „Dwujęzyczne dzieci” – dzieci będą oswajane
z językiem angielskim w codziennych czynnościach. Ideą tego programu jest by język angielski stał się dla dzieci drugim językiem, którym będą się umiały posługiwać.

Zachęcam ponownie rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.              

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15:30
(po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA!!!

 • 10.2019 (środa) Światowy Dzień Poczty – wycieczka na pocztę.
 • 10.2019 (piątek) Dzień Edukacji Narodowej – w tym dniu dzieci obowiązuje strój galowy.
 • 10.2019 (czwartek) godz. 15:30 Zebranie z rodzicami nt wyników przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej. Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.
 • Wycieczka do sklepu warzywno- owocowego.
 • Zajęcia kulinarne – wykonanie twarożków smakowych.


    

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 
 
Wiersz pt. ,,Pani Jesień”

Przeszedł sobie dawno – śliczny, złoty wrzesień…
Teraz nam październik dała pani jesień…

Słono takie śpiące, coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują, hen, w dalekie kraje.

W cieniu, pod drzewami cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie, niby malowany.

Lecą liście z drzewa różnokolorowe,
te są żółto – złote,
a tamte – brązowe.

 

 

 

Piosenka pt.,, Taniec w deszczu”

 

 1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!

Lato odfrunęło razem z bocianami,

zostawiło stado szarych chmur.

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą.

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

 1. Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas:

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!

Zatańczymy razem pod parasolkami,

ze mną nigdy nie znudzicie się!”

Ref.: Gdy jesienny…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – TO JESTEM JA

 • Informacje o sobie: przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, określanie swoich zainteresowań.
 • Emocje, radzenie sobie z nimi, rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie), wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Nasze ciało, określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów, dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.
 • Rozmowa na temat wakacji, wykonanie pracy ,,Wspomnienia z wakacji”,
 • Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu, rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • Początkowa nauka czytania i pisania : słuch fonematyczny-

– wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.),

– wprowadzenie pojęcia sylaba, wyodrębnianie sylab ze słów,

– analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

 • Przygotowanie do czytania:

– czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali,

– układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

 • Przygotowanie do pisania:

– posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.),

– dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.

 • Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Zabawy przy piosence ,,Poznaję świat”- umuzykalnianie dzieci.

 

TYDZIEŃ II – MOJA GRUPA  

 • Dziecięce relacje, przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzegania.
 • Współdziałanie w grupie, uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych, umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych.
 • Komunikowanie się w grupie, komunikowanie się poprzez:budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji, opowiadanie o przebiegu wydarzeń w sposób logiczny.
 • Spostrzeganie wzrokowe, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Spostrzeganie słuchowe: odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa, określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 • Zabawy przy piosence „Dziękuję, proszę, przepraszam”,
 • Wprowadzenie pojęcia głoska. Określanie pierwszych głosek w nazwach obrazków.
 • Prawa, lewa – rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej- udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie prac plastycznych, technicznych, ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Linie papilarne.
 • Wykonanie obrazka dla kolegi, koleżanki z grupy.

 

TYDZIEŃ III – MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Dbałość o bezpieczeństwo, zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Środki transportu i ruch drogowy: poznawanie zasad ruchu drogowego, wybranych znaków drogowych oraz samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia.
 • Przygotowanie do pisania: dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • Podział nazw obrazków (trzygłoskowych, czterogłoskowych) na głoski.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • Malowanie na temat: Ruch uliczny.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach Na pomoc! – utrwalanie numerów alarmowych.
 • Instrumentacja piosenki „Ruch uliczny”.

 

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS,  PRZEEZ PARK

 • Obserwacja przyrody: uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi, zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Przyroda jesienią: nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych, rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona), wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 • Słuch fonematyczny: wyodrębnianie zdań w wypowiedzi wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów, wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Orientacja przestrzenna: wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu.
 • Słuchanie piosenki „Idzie jesień poprzez świat”.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Jesienna wyprawa”.
 • Przestrzenne, jesienne drzewo- rozwijanie sprawności manualnej.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni J

W naszej grupie realizowany będzie program autorski „Dwujęzyczne dzieci” – dzieci będą oswajane z językiem angielskim w codziennych czynnościach. Ideą tego programu jest by język angielski stał się dla dzieci drugim językiem, którym będą się umiały posługiwać.

Zachęcam ponownie rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.              

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA:

05.09.2019r. (czwartek) godz. 15:30.  Zebranie informacyjno – organizacyjne na rok szkolny 2019/2020.
Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.

13.09.2019 (piątek) ,,Dzień Kropki” – zabawy integracyjne z VI ,,Pszczółki” –   proszę, aby dzieci miały       koszulki w kropki.

20.09.2019r.(czwartek) „ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – zabawy grupowe, konkursy

23.09.2019 (poniedziałek) ,,Dzień Śliwki – zabawy integracyjne z gr. VI ,,Pszczółki” –  proszę, aby w tym dniu dzieci ubrane były w kolorze fioletowym i przyniosły 2 fioletowe śliwki.
    

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 
 
 

Wiersz pt. „Witamy Panią Jesień”

Już września czar nam nadszedł dzisiaj…

Już wrzosy kwitną w ciemnym lesie.

Zaczęły żółknąć pierwsze liście,

I serce czuje bliską jesień…

 

Słoneczko świeci miękko, zgrzewa,

I aksamitem świat otula.

W piękności płomienieją drzewa,

Jak w szatach wielmożnego króla.

 

Te dni przepiękne, czarujące,

Powoli, cicho, ledwie płyną,

Przedziwnych marzeń nić snujące,

Cudowną bajką wnet przeminą…

 

 

 

 

Piosenka pt. „Wspomnienia z wakacji”

 

 1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Jabłka, gruszki, winogrona,

wszystko w koszu chowa.

Ref: Jesień – deszcz i słota,

Jesień- złote liście,

 Jesień- dużo grzybów oczywiście.

Jesień – jarzębina,

Jesień- głóg, kalina,

 Jesień- co nam przyniesie?

 

 1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Marchew, buraki ,ziemniaki

wszystko w koszu chowa.

 

Ref.: Jesień – stos orzechów.

 Jesień to żołędzie.

 Jesień kasztanów pełno wszędzie.

Jesień – odlot ptaków.

Jesień dookoła – jesień, jesień nas woła.

 

 

 

TYDZIEŃ I – WAKACYJNE PODRÓŻE

 • Przeglądanie przewodników, map i albumów o Polsce. Poznawanie ciekawych miejsc, które warto zwiedzić z rodzicami podczas wakacyjnych podróży.
 • Wakacyjne plany – rozmowa inspirowana wierszem L. Łącz Letnie wakacje.
 • Wakacyjna wyprawa – zajęcia plastyczne.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość i słuch fonematyczny – Jedzie pociąg.
 • Wakacje nad morzem – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Bursztynek.
 • Zabawa ruchowa integracyjna, z chustą animacyjną – Sztorm i rybki.
 • Jedziemy na wakacje – zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu E. Stadtmüller Wakacyjny pociąg, poznawanie miejsc letniego wypoczynku.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Lato w kawiarence.
 • Letnie ogrody – zajęcia matematyczne, umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, wzbogacanie doświadczeń o efekty przesunięcia i obrotu.
 • Lato i letnie zabawy – rozwiązywanie zagadek, poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw.

TYDZIEŃ II – POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

 • Za co lubimy lato? – rozmowa połączona z rozwiązywaniem zagadek i zabawami badawczymi.
 • Wodno-piaskowe czary-mary – zajęcia plastyczne – rysowanie kredkami wodnymi.
 • Zabawa ruchowa Taniec motyli.
 • Za co lubimy wakacje? – rozmowa inspirowana wierszem G. Lech Co robią latem dni tygodnia?, rozwijanie mowy, utrwalanie nazw dni tygodnia.
 • Zabawy w liczenie z Adą i Olkiem – rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza Czemu?, połączona z zajęciami matematycznymi.
 • Zajęcia umuzykalniające. Wykonywanie układu ruchowego do piosenki Moje marzenia.
 • Wymarzone wakacje Olka i Ady – rozmowa na temat obrazków, połączona z wykonaniem plakatu Rady na wakacje, poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.
 • Dużo już wiemy, dużo już umiemy – rozmowa połączona z zabawami integracyjnymi.
 • Moje wspomnienia z przedszkola – zajęcia plastyczne.
 •  

TYDZIEŃ III –  PROJEKT ,,SPORT”

 • Zainteresowanie tematem olimpiad sportowych. Prezentowanie symboli olimpijskich.
 • Określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie, wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych.
 • Piłki w grze – zabawy badawcze.
 • Letnia olimpiada sportowa – oglądanie filmu edukacyjnego, zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami sportowymi.
 • Sport to zdrowie, każdy przedszkolak ci to powie – zajęcia plastyczne.
 • Wyścigi – słuchanie opowiadania P. Beręsewicza Wyścigi, połączone z turniejem sportowym.
 • Zamówienia na sprzęt sportowy – zajęcia matematyczne.
 • Czego dowiedzieliśmy się o sporcie- rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi.
 • Zawody sportowe na placu przedszkolnym, mecz piłki nożnej.

TYDZIEŃ IV – BEZPIECZNE WAKACJE

 • Słuchanie wiersza A. Bober „Bezpieczne wakacje”, poruszenie tematyki bezpieczeństwa podczas wakacji, przypomnienie numerów alarmowych.
 • Wakacyjny pociąg- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Niebezpieczna kąpiel- historyjka obrazkowa uwzględniająca zasady bezpiecznej kąpieli.
 • Zabawa improwizowana ruchem „Jak spędzamy czas nad wodą?”.
 • Zapoznanie ze znakami zakazu kąpieli.
 • Zabawa dydaktyczna „Zasady bezpiecznych wakacji”.
 • Zabawa ruchowa „Pociągi”.
 • Wakacyjne rady- udzielenie dzieciom wakacyjnych rad dotyczących bezpieczeństwa.
 • Zabawa matematyczna „Pakujemy plecak”- rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów, klasyfikowania względem wielkości i koloru.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne. W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni oraz czapek ochronnych na głowę. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

03.06.2019r. – (poniedziałek) godz. 9:30 –  Wycieczka ciuchcią na Dziki Zachód w Zieleniewie.

11.06.2019r. – (wtorek) godz. 15:00 Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę w semestrze II.
Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.

12.06.2019r. – (środa) godz. 09:30 – Zajęcia otwarte dla rodziców, prowadząca mgr Angelika Mofina – Pręga

14.06.2019 r. – (piątek) godz. 10:15 – Udział dzieci w lekcji bibliotecznej.

Wyjście na lody do lodziarni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU CZERWCU:

 

Piosenka pt. „Lato w kawiarence”

 1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.

I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!

Byśmy za Tobą pobiegli w ciepły las.

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

 1. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.

I niesie dla nas lody w polewie malinowej!

,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”.

Ref:…

 1. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!

Bo wakacje to atrakcje- teraz, już!

Ref:…

 

Wiersz L. Łącz „Letnie wakacje”

Kiedy są wakacje i nie pada deszcz,

Możesz gdzieś wyjechać, jeśli tylko chcesz.

Kiedy są wakacje- morze, góry, las,

Gdzie tylko się znajdziesz miło spędzisz czas.

Latem złociste promienie słońca, padają na ziemie,

Popatrz- rozwiały się chmury,

Baw się i nie bądź ponury.

Morze- muszelki i piasek, góry lub łąka za lasem,

Warmia- czekają jeziora, Lato- już wyjechać pora!·

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO  DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MAJ

 

TYDZIEŃ I – MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

 • Rozbudzanie zainteresowań miejscem zamieszkania. Zachęcanie do gromadzenia pocztówek, zdjęć i obrazków z kalendarzy, przedstawiających widok własnej miejscowości oraz wytworów sztuki regionalnej.
 • Poznajemy naszą miejscowość – wycieczka po Kołobrzegu.
 • Dom – rozmowa inspirowana wierszem I. R. Salach Dom, połączona z rozwiązywaniem zagadek obrazkowych.
 • Wykonanie pracy Album naszej miejscowości.
 • Duże miasta i małe miasta – zabawy inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaremby A u nas… ,poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach.
 • Wykonanie i rozegranie gry planszowej Nasza miejscowość/nasz region.
 • Słuchanie piosenki To tu, improwizacja ruchowa do piosenki.
 • Zabawy ruchowe w sali, ćwiczenia gimnastyczne z przyborami.


TYDZIEŃ II – MOJA OJCZYZNA

 

 • Polska i jej symbole narodowe – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi.
 • Wykonanie puzzli Mapa Polski. Kolorowanie flagi Polski.
 • Podróż do Warszawy – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy, poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.
 • Budujemy miasto – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem E. Stadtmüller Kim jesteś?
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy z piosenką Jestem Polakiem, wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał.
 • Z wizytą u naszych sąsiadów –poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską.
 • Poznajemy Unię Europejską – rozmowa przy mapie, zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej.
 • Wizyta w Krakowie – poznawanie charakterystycznych symboli Krakowa. Słuchanie hejnału z wieży mariackiej. Poznawanie legendy o smoku wawelskim.

 

 

TYDZIEŃ III – ŁĄKA W MAJU

 

 • Na łące w maju – wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi, wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną, rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki.
 • Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych – Rozmowy na łące.
 • Kolorowa łąka – słuchanie wiersza B. Formy Łąka, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Wiosenne kwiaty – wykonywanie kwiatów z papieru.
 • Małe owady i duże owady – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Barwy ochronne, rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii.
 • Wiosenne zabawy na łące – zajęcia matematyczne, rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Żuczki.
 • Łąka w maju. Biedronki i żuczki – zajęcia artystyczno-techniczne, rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.

TYDZIEŃ IV – ŚWIĘTO RODZICÓW

 

 • Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii przyniesionych przez dzieci. Wypowiadanie się na temat swojej rodziny.
 • Rozmowa na temat: Jaka jest moja rodzina? W jaki sposób spędzam czas z najbliższymi?
 • Portret mojej mamy – zajęcia plastyczne – rysowanie pastelami olejnymi.
 • Kwiaty dla mamy – zajęcia językowo-matematyczne.
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Podwieczorek dla rodziców.
 • Zabawa rytmiczna Koncert dla mamy, z wykorzystaniem instrumentów.
 • Mój kochany tatuś – rozmowa na temat wiersza B. Kosmowskiej Dzień Taty.
 • Przygotowania do uroczystości z okazji Dnia Mamy, nauka wierszy i piosenek.
 • Przygotowanie upominków dla mam.
 • Co robimy w wolnym czasie? – rozmowa na temat wiersza J. Koczanowskiej Mama i Tata, połączona z rozwiązywaniem zagadek, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami.
 • Z czego ucieszą się rodzice? – zagadki inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego Pychotka dla mamy.

 


TYDZIEŃ V- NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

 

 • Rysowanie swojego portretu. Ozdabianie ramki.
 • Różni nas wygląd, a łączy zabawa – rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej Małe cuda, poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją.
 • Dziecięce marzenia – zajęcia plastyczne, wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • W kręgu kultury arabskiej – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Karim, poznawanie innych kultur, kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości, szanowanie odmienności innych dzieci.
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Przejdź pod przeszkodą.
 • Osoby niepełnosprawne są wśród nas – układanie historyjki obrazkowej, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki Inni, a tacy sami.
 • Jak rozpoznać dobrego przyjaciela? – zabawy dramowe inspirowane wierszem B. Szelągowskiej Mój przyjaciel.
 • Zabawy z przyjaciółmi – zajęcia matematyczne, mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary, utrwalanie stron: prawej, lewej; rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne. W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

 

 

UWAGA!!!

08.05.2019r. – (środa) godz. 8: 15 – Wyjazd do Teatru w Koszalinie z gr. VI „Pszczółki”, w programie zwiedzanie teatru oraz spektakl „Kraina Śpiochów”.

21.05.2019r. – (wtorek) godz. 14:00 ,,Dzień Rodziny” występ dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty.

28.05.2019r. – (wtorek) godz. 15: 30 – Zebranie z rodzicami nt wyników przeprowadzonej diagnozy wśród dzieci 5 letnich oraz obserwacji wśród dzieci 4 letnich. Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.

29.05.2019 r. – (środa) „Dzień Dziecka” w przedszkolu

Wycieczki po Kołobrzegu, odwiedzanie zakładów pracy

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MAJU:

 

Piosenka pt. ,, Jesteś mamo skarbem mym”

 

 1. Kiedy mija noc i dzień nastaje,
  Zawsze mówisz mi – witaj kochanie
  Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
  Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję
  Proszę otwórz serce swe,
  Niech w nie wpadną słowa te,
  Które Tobie teraz ja,
  Podarować właśnie chcę

Ref: Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam 2x
2. Kiedy mija dzień i noc nastaje,
Mówisz – miłych snów, moje kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję
Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę

Ref: Jesteś mamo skarbem mym…2x

 

                                   

Wiersz pt. „Dziękuję Mamo!” 

 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, 
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku, 
Za to, że dni moje tęczą malujesz 
dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

 

TYDZIEŃ I – WIOSENNE POWROTY

 • Oglądanie albumów ze zwierzętami. Rozpoznawanie i nazywanie znanych dzieciom gatunków, które są jajorodne.
 • Doświadczenia z jajkiem – zabawy badawcze, zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków, zapoznanie z właściwościami jajka.
 • Bocian w locie – zajęcia plastyczne, poznawanie różnych technik plastycznych.
 • Co słychać, panie Bocianie? – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby „Ptaki”, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Poznajemy ptaki – rozmowa na temat obrazków, inspirowana wierszem K. Datkun-Czerniak „Ptaszek opowiada”.
 • Zajęcia umuzykalniające, zabawy przy piosence Bocianek.
 • Zabawa ruchowa z elementem spostrzegawczości – Rozpoznaj swoje gniazdo.
 • Lepienie ptaków z plasteliny.
 • Leśny koncert – zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń artykulacyjnych.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca refleks i koncentrację uwagi – Kukułka podrzuca jajko.
 • Ptaki i ich pióra – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.

TYDZIEŃ II – WIOSNA NA WSI

 • Oglądanie obrazków lub zdjęć przedstawiających zwierzęta z wiejskiego podwórka.
  Swobodne wypowiedzi na temat pobytu na wsi.
 • W poszukiwaniu zieleni – praca z obrazkiem, wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym.
 • W magicznym, zielonym świecie – zajęcia plastyczne, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Na wiejskim podwórku – teatrzyk cieni na podstawie wiersza A. Widzowskiej Kogutek.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Kury na grządkach.
 • Co nam dają zwierzęta – rozmowa inspirowana wierszem E. StadtmüllerŚniadanie,  zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Zabawa przy piosence Podwórkowa awantura.
 • Na wiejskim podwórku – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem W. Chotomskiej Kaczki siedmioraczki, , układanie i rozwiązywanie działań matematycznych, przeliczanie w zakresie 6.
 • Codzienne ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe- zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną.

 

TYDZIEŃ III – WIELKANOC

 • Oglądanie obrazków związanych ze świętami wielkanocnymi. Dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami. Rozpoznawanie obrazka po opisie słownym.
 • Zabawy kolorami – zabawy badawcze.
 • Pisanka wielkanocna – zajęcia plastyczne, wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Co słychać w koszyku wielkanocnym? – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Wielkanocny koszyczek.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność szybkiej reakcji na sygnał – Kraszanki, do koszyków.
 • Układanie wyrazu Wielkanoc według wzoru.
 • Gdy skorupka jajka pęka – historyjka obrazkowa z elementami ćwiczeń słownikowych,  rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Nauka piosenki Wielkanoc, zabawy przy piosence.
 • Zabawy kartami świątecznymi – zajęcia matematyczne, rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Przygotowania do świąt – rozmowa inspirowana opowiadaniem B. Kosmowskiej Pamiętnik Kasi.
 • Kurczaczek wielkanocny – praca plastyczna.

TYDZIEŃ IV- DBAMY O PRZYRODĘ

 • Oglądanie albumów i książek tematycznych. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Co zagraża przyrodzie?
 • Czysta woda zdrowia doda – rozmowa inspirowana wierszem J. Papuzińskiej Chora rzeka, połączona z eksperymentowaniem.
 • Piękno przyrody – wprowadzenie wiersza M. Buczkówny Tylko jeden raz do nauki na pamięć, rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Poznajemy rozwój żaby – historyjka obrazkowa połączona z ćwiczeniami matematycznymi.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Dbajmy o przyrodę.
 • Co nam daje las? – rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej Strażnicy przyrody, poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska.
 • Segregujemy śmieci – zabawy inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Kosz , poznawanie znaczenia nowych słów: ekolog, recykling; kształtowanie nawyków proekologicznych.
 • Zabawa ruchowa z elementem skłonu – Wyrzuć śmieci!

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne. W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

02.04.2019r. (wtorek) godz. 15:30 – Zebranie z rodzicami. Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.
04.04.2019r. (czwartek) Dzień Marchewki – bardzo proszę w tym dniu o przyniesienie 2 marchewek oraz o ubranie pomarańczowej koszulki.

16.04.2019 (wtorek) godz. 14:30 – Dzień Zajączka – występ o tematyce wiosenno – wielkanocnej oraz wspólne zabawy integracyjne rodziców z dziećmi.

17.04.2019 (środa) Kiermasz wielkanocny w przedszkolu.

29.04.2019r. (poniedziałek) godz. 9:30 –  Dzień Tańca – zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Tańce dla małych i dużych połączone z ćwiczeniami rozwojowymi oraz zabawami ruchowymi”. Bardzo proszę o wygodny strój dla dzieci. Proszę rodziców o obuwie zmienne, wygodne ubranie oraz o dużo siły do wspólnych zabaw tanecznychJ

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU KWIETNIU

 

Piosenka pt. ,,Wielkanoc”

 1. Gdy przychodzi do nas wiosna, ciepła, uśmiechnięta,
  to przychodzą razem z wiosną wielkanocne święta.

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.
Święta, święta, wielkanocne święta.

 1. Barwne palmy wielkanocne pysznią się w wazonie,
  jajka w różne piękne wzorki są przyozdobione.

Ref.: Święta, święta…

 1. Jest koszyczek ze święconką, w nim kilka pisanek,
  chleb, kiełbasa, chrzan i jajka, cukrowy baranek.

Ref.: Święta, święta…

 1. W poniedziałek wielkanocny jest świetna zabawa.
  Śmigus-dyngus wszystkich wodą leje już od rana.

Ref.: Święta, święta…

 

Wiersz ,,Święta wielkanocne”.

Słońce mocniej grzeje, ciepłe już poranki,
a my z naszą babcią robimy pisanki.
Mama piecze ciasta, kupiła baranka.
My jej pomagamy od samego ranka.
Bo już nadchodzą Wielkanocne Święta
i cała rodzina jest uśmiechnięta.

 

 

                

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

TYDZIEŃ I – ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 • Wzbogacanie wiadomości na temat sposobu życia zwierząt egzotycznych.
 • Poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych żyjących na różnych kontynentach.
 • Poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, dżungla; zapoznanie z kontynentem afrykańskim.
 • Ciekawy świat zwierząt egzotycznych – rozmowa inspirowana obrazkiem.
 • Kolory w świecie zwierząt – rysowanie pastelami olejnymi.
 • Zabawy ruchowe z elementem czołgania się, zabawy naśladowcze, orientacyjno- porządkowe, muzyczno-ruchowe.
 • W zoo – rozmowa na podstawie obrazka, połączona z wysłuchaniem i recytowaniem wierszyków I. R. Salach.
 • Zabawa przy muzyce. Słuchanie piosenki Na sawannie– umuzykalnianie dzieci.
 • Zagadki od żyrafy – rozwiązywanie zagadek.
 • Zabawa Z Ilu sylab składa się nazwa? Odtwarzanie liczby sylab za pomocą układania takiej samej liczby kartoników.
 • Małpka i jej przyjaciel słoń – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Przyjaciel małpki, połączone z badaniem smaku bananów.
 • Zabawa Poszukiwane zwierzę. Rozwijanie umiejętności wytyczania kierunków od osi swego ciała i ustalania położenia przedmiotów w stosunku do siebie.
 • Kontynentalne safari – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. R. Salach Podróże, utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych.

 

TYDZIEŃ II –  ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka.
 • Słodkie jak miód – zabawy badawcze.
 • Porównywanie zdjęć osy, szerszenia, trzmiela, bzyga. Opisywanie różnic i podobieństw w wyglądzie owadów.
 • Co słychać w lesie? – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Leśny dom. Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie.
 • Poznajemy mieszkańców pól – rozwiązywanie zagadek.
 • Zajęcia umuzykalniające. Tworzenie akompaniamentu do refrenu piosenki W lesie.
 • Leśne zebranie – zajęcia matematyczne, wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady; tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy.
 • Kopiec kreta – budowanie z plasteliny kopca kreta, drążenie w nim tuneli.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, codzienne ćwiczenia ruchowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Między gałęziami – słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby Leśne piosenki, z elementami ćwiczeń ortofonicznych, utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola, rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych.
 • Jaskółka – praca plastyczna inspirowana wierszem K. Datkun-Czerniak Jaskółka.

 

TYDZIEŃ III- MARCOWA POGODA

 • Oglądanie przez lupy i szkła powiększające gałązek z baziami – wierzbowymi i leszczynowymi; porównywanie i opisywanie ich wyglądu.
 • Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki – rozmowa inspirowana wierszem S. Karaszewskiego Witaminowe abecadło, poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.
 • Wesoła cebula – zajęcia plastyczne, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Psotny marzec – słuchanie wiersza E. Stadtmüller Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu, kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku.
 • Psotny marzec – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Marcowy dzień, rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawa ilustracyjna – Żartowniś marzec.
 • Przepis na marcową pogodę – zajęcia matematyczne.
 • Ćwiczenia gimnastyczne , zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała.
 • Deszcz, śnieg, grad, wiatr – ćwiczenia dykcji i artykulacji.
 • Żegnaj, Marzanno, witaj, wiosno – inscenizowanie wiersza A. Widzowskiej Pożegnanie Marzanny.

 

TYDZIEŃ IV- WIOSENNE PRZEBUDZENIA

 • Tajemnice ziemi – zabawy badawcze inspirowane wierszem B. Formy Nasze kwiaty.
  Kształcenie postawy badawczej, poznawanie właściwości ziemi i piasku, wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji.
 • Tulipany w wazonie – zajęcia plastyczne.
 • Szukamy oznak wiosny – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Oznaki wiosny.
  Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku; wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych kwiatów wiosny.
 • Wiosna idzie przez park – praca z obrazkiem, inspirowana wierszem B. Formy Nadeszła wiosna. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Nareszcie wiosna.
 • Wiosenne spacery pani Wiosny– inscenizacja wiersza A. Widzowskiej Wiosenna pobudka.
 • W poszukiwaniu wiosennych symetrii – zajęcia matematyczne, przybliżenie efektu odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt.
 • Zabawy ruchowe, naśladowcze, z elementem czworakowania.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni J

 • 03.2019r. (piątek) – Dzień Kobiet w przedszkoluJ

 

 • 03.2019r. (czwartek) – Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu wybierzemy się w uroczysty pochód na powitanie wiosny. Zabierzemy ze sobą Marzannę. Proszę o przygotowanie w tym dniu ciekawych wiosennych opasek.

 

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU

 

Piosenka pt. ,,Nareszcie wiosna”

 1. Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna.

Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa. /2x

 1. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy. /2x

 1. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa

i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach. /2x

 1. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

tańczy razem z motylami na kwitnącej łące. /2x

 1. Woła do niedźwiedzia: „Wstawaj, misiu, wstawaj!

Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!” /2x

 1. I dzieci łaskocze słońca promieniami.

Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić. /2x

 

Wiersz B. Formy ,,Nadeszła wiosna”.

Spojrzał w okno mały Paweł, a w ogrodzie wiosna,

świeżą trawkę, przebiśniegi w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie, moi mili, o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni,

gdy ogrzeje nimi ziemię, świat się zazieleni.

 


              

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

 

TYDZIEŃ I – FERIE W PRZEDSZKOLU

 • Wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach;
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu;
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat;
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – obrazki po­cięte na kilka części, puzzle);
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych;
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: liczenie, przeliczanie, klasyfikowanie,
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych);
 •  Zabawy na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.


TYDZIEŃ II – BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

 • Wyszukiwanie książek z baśniami w kąciku książki. Rozpoznawanie tytułów baśni po obrazkach. Zachęcenie do przynoszenia do przedszkola swoich ulubionych książek.
 • Rozmowa na temat różnych rodzajów książek oraz ich znaczenia w życiu człowieka, o książkach dla dzieci i występujących w nich bohaterach.
 • Wyjaśnienie pojęć: legenda, baśń, bajka.
 • Słuchanie piosenki „Baśniowe postacie”- umuzykalnianie dzieci.
 • O tym, jak dobro zło zwycięża – słuchanie baśni S. Karaszewskiego „Złoty strumień” z elementami zabaw dramowych.
 • Scena z mojej bajki- zajęcia plastyczne, malowanie pastą do zębów zabarwioną na różne kolory.
 • Słuchanie baśni „Królewna Śnieżka”. Przygotowanie sylwet do teatru cieni. Samodzielne zorganizowanie teatrzyku cieni.
 • Przygody w krainie tajemnic – zajęcia matematyczne. Planowanie drogi do zamku – ćwiczenia orientacji przestrzennej. Budowanie zamku według kodu.
 • Przygoda ze smokiem – historyjka obrazkowa.
 • Z jakiej to jest baśni? – rozwiązywanie zagadek.
 • Udział w zabawach ruchowych, orientacyjno- porządkowych, naśladowczych oraz zabawach na świeżym powietrzu.


TYDZIEŃ III – MUZYKA WOKÓŁ NAS

 • Wspólne oglądanie albumów tematycznych. Wzbogacanie wiadomości na temat instrumentów muzycznych i muzyków. Zorganizowanie kącika muzycznego.
 • Co to jest muzyka? – rozmowa inspirowana wierszem A. Frączek „Przedszkolna orkiestra”, połączona z zabawami rytmicznymi.
 • Zabawa ze śpiewem „Muzykanci konszabelanci”.
 • Zabawa rytmiczna „Zimowa orkiestra”. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz percepcji słuchowej.
 • Muzykowanie na instrumentach muzycznych. Porównywanie dźwięków wydawanych przez poszczególne instrumenty. Rozwiązywanie zagadek muzycznych – przeliczanie dźwięków.
 • W filharmonii – rozmowa na podstawie zdjęcia, połączona z wysłuchaniem nagrania walca.
 • Poznawanie zasad zachowania obowiązujących podczas uczestniczenia w koncercie. Poszerzenie informacji na temat filharmonii.
 • Mali kompozytorzy – zabawy inspirowane muzyką Fryderyka Chopina.
 • Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki ,,Mały muzyczny świat”.
 • Skonstruowanie i rozegranie gry planszowej Orkiestra. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Hejnał z wieży mariackiej – zajęcia matematyczne inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Krakowskie historie”. Utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych.
 • Kolorowa gitara – zajęcia plastyczne.

TYDZIEŃ IV – NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

 • Wzbogacenie kącika książek o literaturę tematyczną. Rozbudzanie zainteresowań kosmosem.
 • W Układzie Słonecznym – rozmowa inspirowana obrazkiem, połączona z zabawami badawczymi.
 • Tajemnicze planety – zajęcia plastyczne.
 • Ćwiczenia drobnych mięśni dłoni i przedramienia – Galaktyka.
 • Ada i kosmita – zabawy inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Uczulenie”.
 • Ćwiczenie techniczne „Nasza rakieta”. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności współpracy w zespole.
 • Słuchanie piosenki „Każdy chciałby być odkrywcą”. Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa.
 • Goście z kosmosu – zabawy słownikowe połączone z wykonaniem eksperymentu.
 • Konstruowanie lunetek z rolek po ręcznikach papierowych.
 • W obserwatorium astronomicznym – słuchanie wiersza I. R. Salach „Kopernik”, w powiązaniu z zajęciami matematycznymi.
 • Spotkanie z ufoludkami – zabawy dydaktyczne.

W celu poprawy, jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni J

 • 02.2019r. (czwartek) – Walentynki. Proszę aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na czerwono.

 

 • 02.2019r. (wtorek) – Kosmiczny dzień. Zabawy integracyjne z gr. VIII „Gumisie”. Bardzo proszę w tym dniu o przygotowanie ufoludkowych lub kosmicznych przebrań.

 

 • 02.2019r. (czwartek) –Tłusty czwartek. W tym dniu będziemy wykonywać deserki owocowe. Proszę aby każde dziecko przyniosło po 2 wybrane owoce.

 

 

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU LUTYM

 

Wiersz J. Koczanowskiej „Ufoludki”.

W piaskownicy za przedszkolem wylądował srebrny spodek,
a ze spodka już po chwili ufoludki wyskoczyły.
Małe, zwinne i zielone, mądre i zaciekawione,
wymierzyły i zbadały ławki, piłki, trawnik cały.
Odleciały Mleczną Drogą na planetę Togo-Togo.
Został po nich pył magiczny,
taki był mój sen kosmiczny.Piosenka „Każdy chciałby być odkrywcą”


Znam już dobrze kraj nasz, Polskę, miasta, góry, morze.
Byłem także w innych krajach – zwiedziłem Europę.

Ref.: Chcę poznać cały świat:
kontynenty, morza, oceany.
A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,
rakietą w kosmos polecę.

 1. Znam też inne kontynenty: Azję i Afrykę,
  a niedługo także zwiedzę ogromną Amerykę.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 1. Będę pływał wielkim statkiem, latał samolotem,
  podróżował autokarem i jeździł autostopem.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ 

TYDZIEŃ I – MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE LATA…

 

 • Przeglądanie albumów rodzinnych. Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji, porównywanie wyglądu, dostrzeganie upływu czasu, lat, na podstawie zmieniającego się wyglądu.
 • „Witamy w Nowym Roku”- rozmowa połączona z zabawami słownikowymi. Poznanie tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Zabawa integracyjna „Życzenia noworoczne”.
 • „Noworoczne fajerwerki”- rozdmuchiwanie farby na kartkach papieru.
 • „Dwunastu braci”- zabawy dydaktyczne inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaremby „Rzeka czasu”. Poszerzenie wiadomości na temat miesięcy i pór roku.
 • Nauka piosenki „Czasolot”- umuzykalnianie dzieci.
 • Zajęcia matematyczne „Co robią zimą dni tygodnia? na podstawie wiersza
  Fiutowskiej.
 • Wykonanie tygodniowego kalendarza zabaw, rozwijanie umiejętności planowania.
 • Zabawa ruchowa z piosenką „Laurencja”- utrwalanie nazw tygodnia.
 • Zabawa dydaktyczna „Co robimy w dzień, a co robimy w nocy?”, dostrzeganie następstwa dni i nocy oraz pór roku.
 • Zabawa „Mój plan dnia i nocy”.
 • Zabawa w formie opowieści ruchowej „Dzień i noc”.
 • Zajęcia plastyczne „Drzewo w czterech porach roku”.
 • Rytmiczne dzielenie nazw wyrazów, czytanie tekstów wyrazowo- obrazkowych.

 

TYDZIEŃ II –  ZIMA I ZWIERZĘTA

 

 • Oglądanie ilustracji przedstawiających przyrodę w zimowej szacie, rozmowa na temat cech zimowego krajobrazu.
 • Zajęcia plastyczne „Wszędzie biało”- malowanie pastą do zębów zimowego krajobrazu.
 • Historyjka obrazkowa „Spłoszony gil”. Rozmowa na temat wybranych gatunków ptaków, koloru upierzenia oraz znaczenia piór w ich życiu.
 • Zabawa ruchowa z rymowanką „Zima i gil”.
 • „Co jedzą ptaki?”- zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Dokarmianie ptaków”. Całościowe czytanie wyrazów: karmnik, sroka, sikora, dzielenie na sylaby.
 • Nauka piosenki „Pomóż ptakom” metodą ze słuchu.
 • „Kto dba o zwierzęta leśne”, rozmowa inspirowana wierszem I.R. Salach „Kto pamięta”. Zapoznanie z pracą leśnika, rozmowa na temat dokarmiania zwierząt leśnych zimą.
 • Zabawa badawcza „Lodowe kafelki”.
 • „Wyprawa na biegun północny” – zajęcia matematyczne.
 • Pomóż ptakom – instrumentacja piosenki.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.

 

 

TYDZIEŃ III – PROJEKT „ZABAWKI”

 

 • Oglądanie zabawek przyniesionych przez dzieci z domu. Segregowanie zabawek według różnych kryteriów.
 • Zabawy badawcze Poznajemy zabawki.
 • Fruczka – samodzielne wykonanie zabawki rozwijającej zdolności manualne.
 • Wycieczka do sklepu z zabawkami.
 • Oglądanie różnych zabawek ludowych oraz obrazków przedstawiających ludzi, którzy je wytwarzają
 • Zabawki dawniej i dziś – oglądanie filmu edukacyjnego.
 • Samodzielne konstruowanie gry planszowej „Przygody Czerwonego Kapturka”.
 • Zabawa przy piosence „Taniec pajacyków”.

 


TYDZIEŃ IV- BABCIA I DZIADEK

 

 • Zorganizowanie w sali kącika pamiątek rodzinnych- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych.
 • Niespodzianka dla dziadków – wprowadzenie wiersza B. Formy Kocham babcię i dziadka do nauki na pamięć.
 • Nauka piosenki „Kraina babci i dziadka”- umuzykalnianie dzieci.
 • Przygotowanie zaproszeń na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
 • „Co robię z dziadkami?” – odgadywanie zagadek przedstawianych za pomocą pantomimy.
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Dziadek”- rozwijanie mowy.
 • Geometryczne niespodzianki dla dziadków – zajęcia matematyczne.
 • Przygotowania do uroczystości. Wykonanie prezentów dla babci i dziadka.
 • Ćwiczenie usprawniające koordynację i sprawność ruchową obu rąk – Muzyczne znaki.

 

 

TYDZIEŃ V- FERIE ZIMOWE W PRZEDSZKOLU

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami– wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach;
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych;
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgło­sy zimy;
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej: układanie kompozycji z białych elementów, konstruowanie lodowego zamku dla pani Zimy;
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki;
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu;
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat;
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – sześcienne klocki, obrazki po­cięte na kilka części, puzzle);
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: w, na, pod, za;
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych);
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy;
 • Nabieranie przekonania, że zima wcale nie jest taka zła. Uczestniczenie w zabawach związanych z zimą w sali, na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni J

 

08.01.2019r. (wtorek) godz. 09: 30. Zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Dokarmiany ptaki zimą”. Serdecznie zapraszam na zajęcia, podczas których będą mogli Państwo obserwować dzieci podczas różnych sytuacji edukacyjnych.

15.01.2019r. (wtorek) godz. 15:30.  Zebranie podsumowujące pracę w semestrze I w roku szkolnym          2018/2019. Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.

22.01.2019r. (wtorek) godz. 10.00. „Dzień Babci i Dziadka u Zajączków”.  Serdecznie zapraszam wszystkie babcie oraz dziadków na występ z okazji ich święta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU

 

Piosenka „Kraina babci i dziadka”

1.Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.
Ale za to babcia z dziadkiem, zawsze mają czas.
Mama w biegu, tata w biegu, spieszą się co dnia,
Ale za to babcia z dziadkiem, mają niezły plan!
Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

Karuzela i spacer z psem.
Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem,
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.
Potem pizza, a może dżem !
Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

 

Wiersz do nauki „Kocham babcię i dziadka” B. Formy

Kocham mocno babcię, dziadka- to nie żarty moi mili,
Dzisiaj im życzenia składam, by sto latek jeszcze żyli.
Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam już dosyć,
Dziadek mocno mnie przytuli, o to go nie trzeba prosić.
Gdy pomyślę o łakociach, babcia zaraz coś upiecze.
Muszę przyznać te wypieki, najwspanialsze są na świecie.
Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach, przekazują wciąż  wytrwale,
Swym kochanym wnukom, wnuczkom, rad życiowych całą gamę

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I – JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI  LAT

 • Ślady przeszłości – oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat z dawnych lat. Czytanie fragmentów, które interesują dzieci.
 • Papierowa laleczka – zajęcia plastyczne.
 • Układanie wyrazu lalki wg wzoru. Rytmiczne wyklaskiwanie imion lalek.
 • Przygotowanie wystawy dinozaurów. Odnajdywanie w książkach obrazków przedstawiających dinozaury.
 • W świecie dinozaurów – słuchanie wiersza A. Widzowskiej Dinozaury w przedszkolu.
 • Odcisk dinozaura – odciskanie w plastelinie figurki dinozaura.
 • Mały archeolog – poszukiwanie śladu dinozaura ukrytego w piasku
 • Z wizytą pod ziemią – praca z obrazkiem, inspirowana opowiadaniem S. Karaszewskiego Węgiel.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Świat sprzed milionów lat
 • Podróż do kopalni – zajęcia matematyczne.
 • Renifery z zaprzęgu Świętego Mikołaja – poznawanie imion reniferów ciągnących zaprzęg Świętego Mikołaja. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Kolorowanie rysunku przedstawiającego postać Rudolfa. Słuchanie ciekawostek o Rudolfie.
 • Prezenty dla Mikołaja – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem P. Beręsewicza List od Świętego Mikołaja.

TYDZIEŃ II – IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

 • Oglądanie reprodukcji malarskich. Porównywanie krajobrazów – jesiennego i zimowego.
 • Domy pobielone śniegiem – zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka
 • W zimowej scenerii – malowanie na folii aluminiowej, zajęcia plastyczne.
 • Słuchanie ciekawostek na temat śniegu.
 • Przeglądanie zgromadzonych albumów o zimie. Wykonanie zimowej dekoracji sali.
 • Zabawa słownikowa Biały za białego. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych zdań,

      stosowanie przynajmniej dwóch przymiotników.

 • Sekret bałwana – historyjka obrazkowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Sekret

     bałwana.

 • Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki List do zimy.
 • Składanie z elementów obrazka przedstawiającego zimowe zabawy.
 • Zimowe zabawy – rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza Podwórkowa olimpiada.
 • Zabawa Karta z bałwankiem. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci.
 • Bałwankowa rodzina – zajęcia matematyczne.
 • Nocne niebo i śniegowe gwiazdki – zajęcia plastyczne.

TYDZIEŃ III – IDĄ ŚWIĘTA

 • Oglądanie obrazków o tematyce świątecznej. Zorganizowanie gazetki tematycznej i kącika

     świątecznego. Zachęcanie do kolekcjonowania pocztówek świątecznych.

 • Ćwiczenia słuchowe Wszystko co świąteczne. Wzbogacenie słownictwa o słowa związane ze

      świętami.

 • Mój wymarzony prezent – praca plastyczna.
 • Wykonanie wystawy kart świątecznych. Opisywanie obrazków. Wyodrębnianie powtarzających się motywów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Stawianie domków z kart. Samodzielne wykonanie puzzli Pocztówki świąteczne.
 • Nieoczekiwany gość – rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Sąsiad. (
 • Ćwiczenie plastyczne Moja kartka świąteczna. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. Budowanie dłuższych, poprawnych gramatycznie, wypowiedzi. Samodzielne redagowanie życzeń.
 • Przy wigilijnym stole – rozmowa inspirowana obrazkiem.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Idą święta.
 • Ozdoby choinkowe – zabawy badawcze inspirowane wierszem J. Koczanowskiej Choinka.
 • Przedświąteczny tydzień Olka – zajęcia matematycz 

TYDZIEŃ IV – PROJEKT PREZENTY

 • Obserwowanie zgromadzonych, np. pod choinką, ozdobnych torebek oraz małych pudełek i dużych pudełek, opakowanych w różnego rodzaju papier.
 • Skąd się wzięła tradycja wręczania prezentów? – segregowanie obrazków według podanego kryterium; uzasadnianie swojego zdania.
 • Talizman szczęścia – zajęcia techniczne.
 • Ćwiczenie plastyczne Moja pocztówka. Rozwijanie inwencji twórczej, projektowanie pocztówki związanej z tematyką wybranego święta.
 • Zabawa Komu i z jakiej okazji wręczymy ten prezent? Odgadywanie nazw przedmiotów po opisie słownym.
 • Wręczamy i otrzymujemy prezenty – zabawy inspirowane wierszem Danuty Gellnerowej Wieczór mikołajowy.
 • Praca plastyczna Papiery ozdobne, z zastosowaniem trzech technik plastycznych.
 • Jak i w co można zapakować prezent – oglądanie filmu edukacyjnego Pakujemy prezenty.

 

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

04.12.2018r. (wtorek) Barbórka. W tym dniu dzieci poznają zawód górnika. Bardzo proszę, aby w tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola latarkę.

 

06.12.2018r. (czwartek) Mikołajki w przedszkolu. W tym dniu Zajączki odwiedzi Mikołaj. Bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w czerwoną bluzkę i przyniosły do przedszkola czapkę Mikołaja.

 

18.12.2018r. (wtorek) godz. 10: 00 Występ zimowo – świąteczny dla rodziców.

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU

 
 

Wiersz pt. „Pracowita zima”
Zima, zima biała,
drogi zasypała.
Z chmury śnieg prószy,
mróz szczypie w uszy.
Wszystko ubielone,
śniegiem przyprószone,
a zima narzeka:
– Tyle pracy jeszcze mam!
Czy ja sobie radę dam?
Gdy już wszystko pobieliła,
wodę w rzekach zamroziła,
zaprosiła dzieci w koło:- Śniegiem bawcie się wesoło!
Zróbcie śnieżki i bałwanki.
I na górkę i na sanki!
Rzekła jeszcze:
– I niech każde z Was pamięta~Najważniejsza w zimie sprawa
to bezpieczna jest zabawa.

 

 

 


Piosenka pt. „List do zimy”

 1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.

A my tego białego śniegu mamy już dość!
Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś!

Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:
         by śnieg niebieski był i miał czekolady smak
         i by go można było zjadać jak lody,
         i by tych lodów nigdy nam nie było brak!
         A kiedy pada z nieba taki lekki i puchaty,
         to żeby miał smak cukrowej waty!

 1. Przeczytała list zima i odpisała tak:
  Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, by było go brak
  sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.
  Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start!

Ref.: Szanowna zimo….

 1. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma,
  w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!
  I wspomnijmy troszeczkę tylko niebieski śnieg,
  śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć…

 

Piosenka „Idą święta”

 1. Na dworze śnieg już spadł,   Choinka błyszczy, lśni
  na dworze szczypie mróz,                                                             tysiącem różnych barw,

a w domu ciepło tak,                                                                     migocze w świetle świec

bo święta przyszły już.                                                                  i pachnie tak jak las.

Ref.: Biały opłatek na stole
         i potraw świątecznych dwanaście,
         dzisiaj gwiazdka na niebie
         dla wszystkich świeci jaśniej.
         Płyną świąteczne życzenia
         w mroźny, zimowy świat.
         A pod choinką prezenty,
         to piękny, radosny czas.

 


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – LUBIMY MUZYKĘ

 • Dowolna improwizacja ruchowa do znanych dzieciom piosenek o jesieni.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy „Wiosenne porządki Języczka”.
 • Słuchanie piosenki „Skaczące nutki”.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Słuchamy uważnie”
 • Wykonanie instrumentu do gry „Grające kapsle”.
 • Zabawy z folią – Folia i wydawane przez nią dźwięki.
 • Słuchanie opowiadania na podstawie utworu Z. Chmurowej „O trębaczu z wieży mariackiej”; rozmowa n/t opowiadania. Słuchanie nagrania hejnału z wieży mariackiej.

 

TYDZIEŃ II – MOJA RODZINA

 • Wypowiadanie się na temat obrazka. Rysowanie swojej rodziny i wypowiadanie się na jej temat.
 • Zachęcanie do przynoszenia do przedszkola zdjęć swoich bliskich.
 • Wizyta pana Bałaganika – rozmowa inspirowana wierszem B. Kosmowskiej Dziwny lokator.
 • Miś mój pluszowy przyjaciel – zajęcia plastyczne.
 • Rozwijanie umiejętności organizowania czasu i przestrzeni – odzwierciedlanie rytmu za pomocą kasztanów lub klocków.
 • Rodzina jest najważniejsza – słuchanie baśni M. Strękowskiej-Zaremby Napój zapomnienia.
 • Moja rodzina – ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 • Poznajemy zawody – rozwiązywanie i układanie zagadek.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Jak dobrze mieć rodzinę.
 • Meble z figur symetrycznych – zajęcia matematyczne.
 • Wspólne zabawy z rodzicami – zabawy badawcze.
 • Dzień z rodziną – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ III – MÓJ DOM

 • Rozmowy na temat architektury, z wykorzystaniem zdjęć, pocztówek. Przygotowanie dekoracji na tablicę tematyczną.
 • Słuchanie piosenki Magiczne miejsce.
 • W moim rodzinnym domu – zabawy językowe połączone z rozwiązywaniem zagadek.
 • Praca plastyczna – Mój tata i jego zawód – szkic ołówkiem.
 • Zabawa W którym miejscu? Ćwiczenia ułatwiające orientację na kartce papieru.
 • Przedszkole – nasz drugi dom – praca z obrazkiem na podstawie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Plan przedszkola.
 • Projektowanie – wykonanie pracy Przedszkole moich marzeń. Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.
 • Przeglądanie albumów oraz poradników. Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt domowych.
 • Nasze domowe zwierzęta – rozmowa połączona z ćwiczeniami dramowymi.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem kalki technicznej – Jedno zwierzątko, dwa zwierzątka. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia precyzji ruchów.
 • Wykonanie puzzli przedstawiających przedmioty domowe.
 • Dekoratorzy wnętrz – zajęcia matematyczne.
 • Piękny dywanik do mojego pokoju – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ IV – MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Ocieplaki. Opisywanie jesiennych części garderoby.
 • Co słychać w domu – rozmowa inspirowana obrazkiem.
 • Wykonanie pracy plastycznej Okno z witrażem.
 • Ćwiczenia słownikowe – Ciekawe ulice. Podawanie nazw ulic, przy których znajdują się domy, pochodzących od różnych nazw.
 • Moje prawa – nauka na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego O prawach dziecka.
 • Mamy prawa, ale i obowiązki – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej Prawa i obowiązki.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Moje prawa.
 • Przedszkolne drzewko zaufania – swobodne wypowiedzi na temat osób, które budzą w dzieciach największe zaufanie.
 • Obowiązki i prawo do zabawy – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Obowiązki.
 • Domowe obowiązki – zajęcia matematyczne. Rozwijanie umiejętności rachunkowych.
 • To prawo cenię najbardziej – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ V – MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • Wykonywanie i składanie puzzli Zdrowe produkty.
 • Alergia na sierść – rozmowa inspirowana wierszem W. Grodzieńskiej Chory kotek.
 • Kotki z makaronu – praca plastyczna.
 • Wielkie koty i małe koty. Przeglądanie albumów przyrodniczych. Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt z rodziny kotowatych. Rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zewnętrznego.
 • Rozmowy na temat sposobu dbania o czystość i zdrowie. Utrwalanie nazw części ciała człowieka.
 • Co służy zdrowiu? – zabawy badawcze.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Lekcja zdrowia.

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

05.11.2018r. Dzień postaci z bajek. W tym dniu wybierzemy się do księgarni, przeprowadzimy wywiad z księgarzem oraz zakupimy książeczki do naszego kącika.

12.11.2018 r. W tym dniu dzieci poznają historię ważnego wydarzenia w dziejach Polski – 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bardzo proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na galowo
i przyniosły do przedszkola patyczek do umocowania wiatraczków. W tym dniu udamy się pod pomnik Józefa Piłsudskiego.

20.11.2018r. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

27.11.2018r. godz. 14: 00 – „Andrzejkowy czas wesoły”. Zapraszamy wszystkich rodziców do wspólnej
 zabawy andrzejkowej z dziećmi w sali „Zajączków”.

            

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

 
 

Wiersz pt. „Prawa i obowiązki”
1.      Słuchajcie wszyscy, duzi i mali,
to bardzo ważna sprawa!Ludzie dorośli dla wszystkich dziecistworzyli mądre prawa.Lecz to nie wszystko, moi kochani,są także obowiązki.  I daję słowo – spytajcie mamę –zakres ich nie jest wąski.lecz jeśli obok przyjaciel stoii oczy ma życzliwe,to wykonanie nawet tych trudnychbędzie zawsze możliwe.

 

 

 


Piosenka pt. „Moje prawa”

 1. Chociaż lat mam tak niewiele,
  mam już swoje prawa,
  chcę być zawsze szanowany
  i chcę być kochany.
  I chcę, by dorośli o mnie dbali,
  bym mógł szczęśliwie dorastać .

Bo prawo do szczęścia każdy ma,
nawet gdy ma mało lat.

 

 1. Każdy człowiek, nawet mały,

ma też obowiązki,
więc jak umiem, tak pomagam
mamie, tacie, siostrze.

Uczę się najlepiej jak potrafię,

by kiedyś dobrze pracować.

Bo obowiązki też każdy ma,
nawet gdy ma mało lat.

 


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TYDZIEŃ I – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD

 • Wypowiedzi dzieci na temat obrazków przedstawiających sad i ogród jesienią. Nazywanie znanych dzieciom gatunków roślin.
 • Przygoda z osą – rozmowa inspirowana rymowanką I. Fabiszewskiej Ola w sadzie.
 • Nauka piosenki Zbiory z sadu i ogrodu.
 • Wykonanie pracy plastycznej Sad jesienią.
 • Jesienna wizyta u dziadków – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Owocowa uczta. wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt.
 • Określanie położenia sylwety jabłka na kartce.
 • Poznajemy owoce – zabawy badawcze. rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej, rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.
 • Odczytywanie tekstu wyrazowo-obrazkowego, podawanie nazw obrazków, przeliczanie warzyw i owoców.
 • Warzywa z targu – zajęcia matematyczne.
 • Warzywa i owoce – papieroplastyka.
 • Zabawa kierowana Targ. Nazywanie warzyw, podawanie nazw warzyw zaczynających się lub kończących sylabą
 • Wykonanie sałatki owocowej.

 

TYDZIEŃ II – IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT

 • Ćwiczenia w wycinaniu. Gromadzenie obrazków i sylwet zwierząt leśnych. Wykonanie gazetki tematycznej i albumu o zwierzętach.
 • Zwierzątko ze skarpetki – praca techniczna.
 • Ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek o, a.
 • Zabawa rozwijająca reakcję na ustalone hasło – Wiewiórki w parku.
 • Jak zwierzęta przygotowują się do zimy – rozmowa na podstawie opowiadania S. Karaszewskiego Jak zwierzęta szykują się do zimy?
 • Zabawa dydaktyczna Zaginione pudełko. Utrwalanie kierunków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Ćwiczenia słownikowe – Zwierzę na głoskę, ćwiczenia analizy słuchowej.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Jesienna zagadka.
 • Jak jeż szukał mieszkania – historyjka obrazkowa.
 • Zwierzęta w lesie – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. R. Salach Dary jesieni.
 • Las pełen zwierząt – naklejanka przestrzenna.
 • Zabawa rozwijająca wrażliwość słuchową – Ile słyszysz dźwięków.
 • Gra z kostką – Zwierzęta i ich przysmaki. Przeliczanie w zakresie 6. Utrwalanie wiadomości na temat sposobu życia wybranych zwierząt.
 • Zabawy z samogłoskami. Ćwiczenia w różnicowaniu czasu trwania głosek.
 • Orzechy i orzeszki – zajęcia badawcze.
 • Wiewiórka i jej zapasy – zajęcia plastyczne.
 • Zwierzątko z liści. Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.
 • Zabawa paluszkowa Wiewiórka. Utrwalanie nazw palców dłoni.

TYDZIEŃ III – CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?

 • Zorganizowanie kącika małego badacza. Zachęcanie do gromadzenia ciekawych materiałów do badania.
 • Wykonanie pracy plastycznej Moja mama.
 • Ozdabianie elementów litero-podobnych według własnych pomysłów.
 • Zabawa Szklana muzyka. Rozwijanie wrażliwości dotykowej, czuciowej i słuchowej. Wydobywanie dźwięków.
 • Z wizytą w cukrowni i w mleczarni – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Cukier.
 • Degustowanie soku owocowego. Określanie jego smaku.
 • Zabawa w kole – Zawody i miejsca pracy.
 • Z czego robi się chleb? – zajęcia badawcze inspirowane historyjką obrazkową.
 • Praca techniczna Gniotek. Ćwiczenie mięśni drobnych dłoni.
 • Zabawa Kłębki, kłębuszki. Rozwijanie wrażliwości dotykowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Szukanie odpowiedzi na pytanie: Skąd mamy wełnę? Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej.
 • Zabawa Co to jest? Z czego to jest? Rozwijanie wrażliwości dotykowej, utrwalanie wiadomości na temat pochodzenia różnych produktów.
 • Rozsypanka obrazkowa Kto tego potrzebuje? Rozpoznawanie, nazywanie i grupowanie przedmiotów wykorzystywanych w pracy przez osoby wykonujące wybrane zawody.
 • Zabawy z kartką – Coraz mniejszy prostokąt. Utrwalanie znajomości kształtu prostokąta, wykonanie własnej historyjki obrazkowej.

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM

 • Przygotowanie wspólnie z dziećmi dekoracji związanej z późną jesienią.
 • Składanie obrazka przedstawiającego jesienny krajobraz.
 • Odgłosy późnej jesieni – ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza I. R. Salach Jesienna muzyka.
 • Moja ulubiona bajka lub mój ulubiony filmzajęcia plastyczne.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej – odtwarzanie rytmu za pomocą sylwet kropli deszczu.
 • Przygody kropelki – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego Woda krąży.
 • Zabawa kolorami – malowanie jesiennej szarugi z wykorzystaniem szarej farby uzyskanej podczas wcześniejszego doświadczenia.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – zabawa Popatrz – zapamiętaj.
 • Szary, jesienny dzień – zabawy słownikowo-gramatyczne inspirowane wierszem K. Datkun-Czerniak Szara pogoda.
 • Przygotowanie do pisania – praca plastyczna Jesienny deszcz.
 • Rozwijanie sprawności manualnej – kalkowanie elementów i tworzenie z nich jesiennych wzorów.
 • Jesienne zabawy z wiatrem – zajęcia matematyczne.
 • Ubranie na jesienne chłody – zajęcia przyrodnicze prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Wielki parasol – zajęcia plastyczne.
 • Zabawa z piosenką Kłótnia kaloszy.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

02.10.2018r. „Owocowy Dzień”– w tym dniu będziemy smakować pyszne owoce w czekoladzie oraz wspólnie wykonamy sałatkę owocową. Bardzo proszę o przyniesienie w tym dniu po 3 wybrane owoce.
09.10.2018r. „Dzień Drzewa” – bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na zielono i przyniosły  3 listki z drzewa.

31.10.2018r. „Halooween”
J W tym dniu nasze „Zajączki” zamienią się w duchy i inne stworki. Bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły przebrane w wymyślone przez siebie stroje halloweenowe.


            

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 
 
Wiersz pt. „Szara pogoda”  

1.      Szara chmurka, obok druga,

Pełne kropek dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

Smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest .

A tu pada, pada, pada

już przez cały dzień!

Oj, deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłości się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a w szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas!

 

 

Piosenka pt. „Zbiory z sadu i ogrodu”

 1. Już owoce i warzywa

pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny

plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki,

na powidła i śliwki,

żółte i czerwone jabłka

i smaczne malinki.

 

 1. A w ogrodzie jest marchewka,

 pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa

z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy

aż do końca zimy,

bo sałatki i surówki

chętnie z nich robimy.

 

     

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – TO JESTEM JA

 • Wakacyjne wspomnienia – swobodne rozmowy na temat sposobu spędzania wakacji.
 • Ja wśród innych – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej To jestem ja.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kamyka na kamyk.
 • Zorganizowanie kącika wakacyjnego oraz nadanie mu wymyślonej przez dzieci nazwy.
 • Jak lubię spędzać wolny czas – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Przyjaciel.
 • Zwiedzanie przedszkola. Obserwowanie pracy wykonywanej w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Poznanie drogi ewakuacyjnej i znajdujących się na niej symboli
 • Nauka piosenki Wspomnienia z wakacji.
 • Moje ulubione przedszkolne zajęcia – rysowanie.
 • Poznajemy nasze zmysły – zabawy badawcze.
 • Zabawa ruchowa z elementem spostrzegawczości – Zamiana wizytówek.
 • Czas do przedszkola – zajęcia matematyczne.
 • Wycinanie z kartonu sylwet kwiatów, drzew, figur geometrycznych, ozdabianie ich kredkami.
 • Mój portret – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ II – MOJA GRUPA

 • Nasze zasady – rozmowa inspirowana wierszem B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka.
 • Order grzeczności – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki kolażu, inspirowane wierszem M. Strękowskiej – Zaremba Uprzejmy Krzyś.
 • Poznawanie ciała człowieka – dowiadywanie się o znaczeniu linii papilarnych.
 • Wykonanie pracy Grupowe drzewo zainteresowań.
 • Jak być dobrym przyjacielem – zabawy dramowe inspirowane opowiadanie S. Karaszewskiego Nowy kolega.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – Ulubione zabawy z moim kolegą.
 • Wspólne wykonanie pracy plastycznej Bajkowa grupa.
 • Obowiązki dyżurnego – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Zabawy z misiem – zajęcia matematyczne.
 • Zabawy z piosenką Krąg dziecięcych rąk.
 • Jak wyglądają moje koleżanki i moi koledzy z grupy? – zajęcia plastyczne.
 • Co nam niesie wrzesień? – słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny Wrzesień.
 • Wykonanie kalendarza Drzewo w różnych porach roku.

 

TYDZIEŃ III – MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Oglądanie katalogów i albumów tematycznych. Rozbudzanie zainteresowań motoryzacyjnych. Nazywanie i opisywanie wyglądu pojazdów.
 • Gra planszowa Ruch drogowy. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Praca techniczna w zespołach – Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Poznawanie znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia. Rysowanie znaków drogowych po śladach.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Każdy chciałby być kierowcą.
 • Kołojak znaki nakazu i zakazu – zajęcia matematyczne.
 • Moje przedszkole na mapie – zapoznanie z mapą. Wypowiadanie się na temat swojej drogi do przedszkola.
 • Na pomoc! – zabawy dramowe inspirowane wierszem I. R. Salach Na pomoc.
 • Zadanie techniczne Telefon z numerami alarmowymi.

 

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK

 • Jesień na obrazach – oglądanie reprodukcji malarskich. Zabawa kształtująca pamięć i spostrzegawczość wzrokową – Co się zmieniło.
 • W poszukiwaniu jesieni – wycieczka w okolice przedszkola.
 • Kasztanowe ludziki – zajęcia artystyczno-techniczne inspirowane wierszem T. Fiutowskiej Kasztanowy świat.
 • Wykonanie zabawki do doświadczeń z wiatrem.
 • Przygoda w parku – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Liściobranie.
 • Zabawy z liśćmi – rozpoznawanie kształtów liści.
 • Poznajemy grzyby – inscenizacja utworu T. Fiutowskiej Dom pod grzybem.
 • Zajęcia umuzykalniające, nauka piosenki Niteczka do niteczki.
 • Poznajemy drzewa iglaste – zabawy badawcze.
 • Jesienne liczenie – zajęcia matematyczne.
 • Witamy panią Jesień – instrumentacja wiersza B. Formy

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Dodatkowo dzieci poznają najbliższą okolicę przedszkola, a podczas spacerów nauczą się chodzić
w parach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni
J

06.09.2018 r. (czwartek) godz. 15: 30. Zebranie informacyjno – organizacyjne na rok szkolny 2018/2019.
                       Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.
20.09.2018 r.(czwartek) „ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – zabawy grupowe, konkursy


              
PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

Piosenka pt. „Wspomnienia z wakacji”

 1. Choć wakacje się skończyły, 
  Chociaż minął wolny czas,
  Mamy tyle wspomnień,
  Tyle pięknych zdjęć
  Z wczasów i wyjazdów,
  Ze słonecznych miejsc.

Ref: 
Gdzie góry wysokie,
Jezior srebrnych blask,
Gdzie morze błękitne,
Piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc,
Warto zwiedzić je
I wrócić kiedyś tam,
Za rok czy za lat pięć.

 1. Warto zwiedzieć całą Polskę
  Od Bałtyku aż do Tatr.
  Poznać inne kraje,
  Lecz pamiętać też-
  Tam, gdzie babcia, dziadek
  Jest przecudna wieś.

Ref:
Gdzie góry wysokie…

 

Wiersz pt. „Witamy Panią Jesień”

Idzie przez świat Pani Jesień,

psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście z drzewa.

 

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci się bardzo cieszą,

szybko do parku śpieszą.

 

Spadają kasztany, żołędzie,

wkoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

 

Lecz kiedy ma humor ponury

maluje deszczowe chmury.