Menu Zamknij

Grupa III – MOTYLKI

 

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik.

 

Jesień idzie przez ogród i sad

– W sadzie jesienią – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Niezwykłe spotkanie.

– Zajęcia umuzykalniające – piosenka Jesień w sadzie i ogrodzie.

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 3.

– Zajęcia plastyczne – Jabłuszko– wyklejanie jabłuszka kulkami z plasteliny.

– Gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody.

Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.

– Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych.

Spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania.

– Poznawani zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola.

– Wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

– Składanie obrazków w całość według wzoru.

– Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).

– Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.

Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek

– Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

– Wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

– Liczenie na palcach.

Porównywanie przedmiotów: klasyfikowanie ich ze względu, na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

– Rozróżnianie i poznawanie barw – podstawowych i pochodnych.

 

 

 

Jesień idzie do zwierząt

– Dom dla jeża – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Mali strażnicy przyrody.

– Zajęcia umuzykalniające przy piosence Jesienne zapasy.

Zajączek i przyjaciele – zajęcie matematyczne.

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 3.

– Wiewiórka i jej orzeszek – zajęcia plastyczne.

– Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.

– Stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

– Poprawne stosowanie końcówek rzeczowników w dopełniaczu (np. zabawa, Czego brakuje?).

– Poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników

– Obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów.

– Nakładanie takich samych obrazków na siebie (zabawa Memory).

Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok,

 

Co z czego otrzymujemy

-Historia pewnej owieczki – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Zapomniany sweterek,

-Zajęcia umuzykalniające – piosenka Na mlecznej drodze.

-W piekarni – zajęcia matematyczne.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 4.

-Jesienne drzewo – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej Dbamy o drzewa.

– Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).

– Wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.).

– Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych.

– Uzupełnianie braków na obrazkach.

Spostrzeganie słuchowe

– Rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np. wybranych zwierząt, pojazdów

– Rozpoznawanie znanych przedmiotów za pomocą dotyku.

– Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

– Rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

– Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Poznawanie wartości monet, banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.

 

Idzie jesień z deszczem

-Jesienne błyskawice – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Jesienna burza.

– Zajęcia umuzykalniające przy piosence Deszczyk,

– Zabawy parasolami – zajęcia matematyczne.

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 4.

– Jesienne chmury – zajęcia plastyczne.

– Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym

Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,

– Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

Odpowiednie zachowanie się podczas burzy, huraganu.

– Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku).

– Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,

– Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

– Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu, na jakość (np. barwa, wielkość) i przydatności (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

– Poznawanie sposobów gry na instrumentach perkusyjnych.

 

 

 

Piosenka do nauki

Dziś od rana hyc, hyc, hyc,

wiewióreczka mała,

nie chce robić prawie nic,

tylko by skakała.

 

Ref.: Orzeszków nie chce zrywać,

do dziupli nie chce nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

  1. Dziś od rana tup, tup, tup,

chomik gdzieś wędruje,

nie chce robić prawie nic,

tylko maszeruje.

 Ref.: Owoców nie chce zbierać,

 do domu swego nosić,

a gdy nadejdzie zima, sąsiadów będzie prosić.

 

III. Dziś od rana pi, pi, pi,

myszka bardzo mała,

 nie chce robić prawie nic,

tylko by leżała.

Ref.: Ziarenek nie chce szukać,

do norki nie chce nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

  1. Przyszły do nich mamy trzy,

 pogroziły palcem:

– Dość lenistwa, dosyć psot,

do roboty, malce.

 

Ref.: Chomik nosi owoce,

 orzeszki zaś wiewiórka, a mała polna myszka

ziarenka oraz piórka.

 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na miesiąc wrzesień.

To jestem ja

– Indywidualne powitanie dzieci, wręczenie wizytówek, oglądanie sali.

– Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller  „W naszym przedszkolu”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji.

 – Wysłuchanie piosenki „Wesoła zabawa”. Ilustrowanie piosenki ruchem.

– Zabawa dydaktyczna „Bezpieczna zabawa”. Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań. Rozwijanie wypowiedzi słownych.

– Zabawy na rozpoznawanie i nazywanie części ciała.

–  Zabawa dydaktyczna – wskazywanie przedmiotów mających wspólną cechę. — Ilustrowanie ruchem słów piosenki Wesoła zabawa.

– Zabawa dydaktyczna Moje włosy są… – poznawanie własnego wyglądu.

–  Praca plastyczna „Malowana głowa” – zastosowanie technik plastycznych (pastele olejne).

-Zabawa konstrukcyjna – ustawianie klocków w szereg i budowanie wież.

– Układanie rytmów kolorystycznych z klocków lub z patyczków.

– Układanie szlaczka z patyczków i wyginanie drucików kreatywnych – ćwiczenie sprawności dłoni.

–  Rysowanie po śladzie szlaczków – Wspomnienie z wakacji – ćwiczenia graficzne rozwijające dużą motorykę.

-Zabawa dydaktyczna „Tajemniczy plecak” – rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów.

– Wspólne układanie puzzli – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

– Lepienie kształtów z plasteliny.

– Tworzenie słońca – stemplowanie palcem umoczonym w farbie na kartce papieru.

 

Moja Grupa

 –  Zabawa tematyczna „Moje ubrania”

– Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Dziewczęce spodnie”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji.

–  Ćwiczenie spostrzegawczości – Znajdź taką samą skarpetkę do pary.

– Dzielenie nazw zabawek rytmicznie (na sylaby). Nazywanie zabawek w swojej sali.

– Zabawa manipulacyjna Jaki to kolor?

–  Rozpoznawanie zapisu swojego imienia.  Dzielenie imion rytmicznie (na sylaby).

–  Praca plastyczna „Astry marcinki” (michałki). Rysowanie, wyklejanie kwiatów.

– Zabawa dydaktyczna – „Jaką zabawkę mam na myśli”?

– Zabawa ćwicząca umiejętność spostrzegania – „Co zginęło ze środka koła”? Z – Zabawa porządkująca „Układanie na półkach „– stosowanie pojęć: na, nad, pod, obok.

– Określanie położenia piłki względem krzesła, rysowanie ulubionej zabawki, liczenie do 4 i rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną piłeczkę mniej niż w poprzednim.

– Ustalenie zbioru zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

– Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową – Gdzie jest ten dźwięk?

– Wykonanie pracy plastycznej „Znaczek mojej grupy”

– Stworzenie kodeksu grupowego.

–   Rysowanie kół różnej wielkości, próby ich kolorowania.

– Opowiadanie, co przedstawiają obrazki; wskazywanie wcześniejszych wydarzeń; kolorowanie według instrukcji.

 

 

Moja droga do przedszkola

– Zabawa tematyczna Ruch uliczny.

– Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pan Świetlik. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.

–  Zaznajomienie dzieci z numerem alarmowym 112.

– Układanie rytmów z kolorów świateł.

– Rozmowa na temat bezpieczeństwa drogowego – ustalenie Kodeksu bezpiecznego przedszkolaka.

–  Zabawa dydaktyczna „Pierwsza pomoc”.

– Nauka refrenu piosenki „Na skrzyżowaniu” i zabawy rytmiczne przy piosence.

– Zabawa dydaktyczna „Światła drogowe mrugają do nas”. Utrwalanie nazw kolorów świateł sygnalizatora.

–  Ćwiczenie precyzji dłoni – kolorowanie, liczenie do 4 i porównywanie liczebności – stosowanie pojęć więcej, mniej.

– Obrysowanie kształtu samochodu i wózka. Kolorowanie rysunków. Nazywanie pojazdów, dzielenie ich nazw na sylaby.

– Rozmowa o bezpieczeństwie na drodze –„ Strażnicy drogi”.

 – Ćwiczenia graficzne – rysowanie po kratkach.

– Zabawa dydaktyczna „Segregowanie samochodów”.

– Ćwiczenie spostrzegawczości – układanie puzzli z samochodami.

– Zabawa porządkowa „ Przeprowadź mnie przez jezdnię”

–  Praca plastyczna „Na jezdni” – kolaż.

– Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – Odgłosy pojazdów

– Oglądanie zdjęć/obrazków różnych środków lokomocji (określanie położenia).

–  Quiz dydaktyczny „ Co już wiem na temat ruchu drogowego?”

Park jesienią

– Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Kasztany”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.

–   Zapoznanie z oznakami jesieni w parku.

– Zabawa badawcza „Co jest w pudełku?” Praca z książką.

– Przyklejanie obrazków kasztanów i liści w rytmie: kasztan – liść – kasztan – liść… Łączenie liści z owocami drzew. Nazywanie drzew, z których pochodzą liście. Określanie koloru liści. Kolorowanie liści.

– Wysłuchanie piosenki „ Jesień”. Odtwarzanie odpowiednich fragmentów piosenki, połączone z wykonywaniem poleceń N.

– Zapoznanie z wyglądem kołatki i sposobem gry na niej.

– Zabawa ruchowa przy muzyce –„  Liść tańczący na wietrze”

– Zabawa dydaktyczna Jesienna gra. Segregowanie liści według wielkości.

– Dostrzeganie i kontynuowanie rytmu – „Chodniczek z grzybków”.

– Praca plastyczna Grzybobranie – z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.

 – Kolorowanie sylwety muchomora, układanie rytmu z rysunków grzybów (mały, duży). Nazywanie grzybów. Kolorowanie rysunku według wzoru. Wskazywanie grzybów w szlaczku i określanie ich wielkości: duży, mały. Dorysowanie właściwego grzyba w pustym miejscu

– Praca plastyczna „Kolorowe liście”.

 

Piosenka do nauki

 

  1. Zielone światło, jak liść zielone,

teraz przejść mogę na drugą stronę,

i trzymam mocno mamę za rękę,

nucąc wesoło swoją piosenkę.

 

Ref.: Światła drogowe znaki nam dają,

 światła drogowe do nas mrugają,

 i teraz głośno powiem wam:

nigdy przez ulicę nie przechodzę sam!

 

  1. Czerwone światło, jak mak czerwone.

Stop! Nie przechodzę na drugą stronę.

Cierpliwie czekam i mamy rękę

wciąż mocno trzymam, nucąc piosenkę.