ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD

 • Wypowiedzi dzieci na temat obrazków przedstawiających sad i ogród jesienią. Nazywanie znanych dzieciom gatunków roślin.
 • Przygoda z osą – rozmowa inspirowana rymowanką I. Fabiszewskiej Ola w sadzie.
 • Nauka piosenki Zbiory z sadu i ogrodu.
 • Wykonanie pracy plastycznej Sad jesienią.
 • Jesienna wizyta u dziadków – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Owocowa uczta. wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt.
 • Określanie położenia sylwety jabłka na kartce.
 • Poznajemy owoce – zabawy badawcze. rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej, rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.
 • Odczytywanie tekstu wyrazowo-obrazkowego, podawanie nazw obrazków, przeliczanie warzyw i owoców.
 • Warzywa z targu – zajęcia matematyczne.
 • Warzywa i owoce – papieroplastyka.
 • Zabawa kierowana Targ. Nazywanie warzyw, podawanie nazw warzyw zaczynających się lub kończących sylabą
 • Wykonanie sałatki owocowej.

 

TYDZIEŃ II – IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT

 • Ćwiczenia w wycinaniu. Gromadzenie obrazków i sylwet zwierząt leśnych. Wykonanie gazetki tematycznej i albumu o zwierzętach.
 • Zwierzątko ze skarpetki – praca techniczna.
 • Ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek o, a.
 • Zabawa rozwijająca reakcję na ustalone hasło – Wiewiórki w parku.
 • Jak zwierzęta przygotowują się do zimy – rozmowa na podstawie opowiadania S. Karaszewskiego Jak zwierzęta szykują się do zimy?
 • Zabawa dydaktyczna Zaginione pudełko. Utrwalanie kierunków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Ćwiczenia słownikowe – Zwierzę na głoskę, ćwiczenia analizy słuchowej.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Jesienna zagadka.
 • Jak jeż szukał mieszkania – historyjka obrazkowa.
 • Zwierzęta w lesie – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. R. Salach Dary jesieni.
 • Las pełen zwierząt – naklejanka przestrzenna.
 • Zabawa rozwijająca wrażliwość słuchową – Ile słyszysz dźwięków.
 • Gra z kostką – Zwierzęta i ich przysmaki. Przeliczanie w zakresie 6. Utrwalanie wiadomości na temat sposobu życia wybranych zwierząt.
 • Zabawy z samogłoskami. Ćwiczenia w różnicowaniu czasu trwania głosek.
 • Orzechy i orzeszki – zajęcia badawcze.
 • Wiewiórka i jej zapasy – zajęcia plastyczne.
 • Zwierzątko z liści. Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.
 • Zabawa paluszkowa Wiewiórka. Utrwalanie nazw palców dłoni.

TYDZIEŃ III – CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?

 • Zorganizowanie kącika małego badacza. Zachęcanie do gromadzenia ciekawych materiałów do badania.
 • Wykonanie pracy plastycznej Moja mama.
 • Ozdabianie elementów litero-podobnych według własnych pomysłów.
 • Zabawa Szklana muzyka. Rozwijanie wrażliwości dotykowej, czuciowej i słuchowej. Wydobywanie dźwięków.
 • Z wizytą w cukrowni i w mleczarni – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Cukier.
 • Degustowanie soku owocowego. Określanie jego smaku.
 • Zabawa w kole – Zawody i miejsca pracy.
 • Z czego robi się chleb? – zajęcia badawcze inspirowane historyjką obrazkową.
 • Praca techniczna Gniotek. Ćwiczenie mięśni drobnych dłoni.
 • Zabawa Kłębki, kłębuszki. Rozwijanie wrażliwości dotykowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Szukanie odpowiedzi na pytanie: Skąd mamy wełnę? Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej.
 • Zabawa Co to jest? Z czego to jest? Rozwijanie wrażliwości dotykowej, utrwalanie wiadomości na temat pochodzenia różnych produktów.
 • Rozsypanka obrazkowa Kto tego potrzebuje? Rozpoznawanie, nazywanie i grupowanie przedmiotów wykorzystywanych w pracy przez osoby wykonujące wybrane zawody.
 • Zabawy z kartką – Coraz mniejszy prostokąt. Utrwalanie znajomości kształtu prostokąta, wykonanie własnej historyjki obrazkowej.

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM

 • Przygotowanie wspólnie z dziećmi dekoracji związanej z późną jesienią.
 • Składanie obrazka przedstawiającego jesienny krajobraz.
 • Odgłosy późnej jesieni – ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza I. R. Salach Jesienna muzyka.
 • Moja ulubiona bajka lub mój ulubiony filmzajęcia plastyczne.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej – odtwarzanie rytmu za pomocą sylwet kropli deszczu.
 • Przygody kropelki – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego Woda krąży.
 • Zabawa kolorami – malowanie jesiennej szarugi z wykorzystaniem szarej farby uzyskanej podczas wcześniejszego doświadczenia.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – zabawa Popatrz – zapamiętaj.
 • Szary, jesienny dzień – zabawy słownikowo-gramatyczne inspirowane wierszem K. Datkun-Czerniak Szara pogoda.
 • Przygotowanie do pisania – praca plastyczna Jesienny deszcz.
 • Rozwijanie sprawności manualnej – kalkowanie elementów i tworzenie z nich jesiennych wzorów.
 • Jesienne zabawy z wiatrem – zajęcia matematyczne.
 • Ubranie na jesienne chłody – zajęcia przyrodnicze prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Wielki parasol – zajęcia plastyczne.
 • Zabawa z piosenką Kłótnia kaloszy.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

02.10.2018r. „Owocowy Dzień”– w tym dniu będziemy smakować pyszne owoce w czekoladzie oraz wspólnie wykonamy sałatkę owocową. Bardzo proszę o przyniesienie w tym dniu po 3 wybrane owoce.
09.10.2018r. „Dzień Drzewa” – bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na zielono i przyniosły  3 listki z drzewa.

31.10.2018r. „Halooween”
J W tym dniu nasze „Zajączki” zamienią się w duchy i inne stworki. Bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły przebrane w wymyślone przez siebie stroje halloweenowe.


            

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 
 
Wiersz pt. „Szara pogoda”

1.      Szara chmurka, obok druga,

Pełne kropek dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

Smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest .

A tu pada, pada, pada

już przez cały dzień!

Oj, deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłości się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a w szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas!

 

 

Piosenka pt. „Zbiory z sadu i ogrodu”

 1. Już owoce i warzywa

pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny

plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki,

na powidła i śliwki,

żółte i czerwone jabłka

i smaczne malinki.

 

 1. A w ogrodzie jest marchewka,

 pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa

z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy

aż do końca zimy,

bo sałatki i surówki

chętnie z nich robimy.

 

     

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – TO JESTEM JA

 • Wakacyjne wspomnienia – swobodne rozmowy na temat sposobu spędzania wakacji.
 • Ja wśród innych – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej To jestem ja.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kamyka na kamyk.
 • Zorganizowanie kącika wakacyjnego oraz nadanie mu wymyślonej przez dzieci nazwy.
 • Jak lubię spędzać wolny czas – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Przyjaciel.
 • Zwiedzanie przedszkola. Obserwowanie pracy wykonywanej w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Poznanie drogi ewakuacyjnej i znajdujących się na niej symboli
 • Nauka piosenki Wspomnienia z wakacji.
 • Moje ulubione przedszkolne zajęcia – rysowanie.
 • Poznajemy nasze zmysły – zabawy badawcze.
 • Zabawa ruchowa z elementem spostrzegawczości – Zamiana wizytówek.
 • Czas do przedszkola – zajęcia matematyczne.
 • Wycinanie z kartonu sylwet kwiatów, drzew, figur geometrycznych, ozdabianie ich kredkami.
 • Mój portret – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ II – MOJA GRUPA

 • Nasze zasady – rozmowa inspirowana wierszem B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka.
 • Order grzeczności – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki kolażu, inspirowane wierszem M. Strękowskiej – Zaremba Uprzejmy Krzyś.
 • Poznawanie ciała człowieka – dowiadywanie się o znaczeniu linii papilarnych.
 • Wykonanie pracy Grupowe drzewo zainteresowań.
 • Jak być dobrym przyjacielem – zabawy dramowe inspirowane opowiadanie S. Karaszewskiego Nowy kolega.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – Ulubione zabawy z moim kolegą.
 • Wspólne wykonanie pracy plastycznej Bajkowa grupa.
 • Obowiązki dyżurnego – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Zabawy z misiem – zajęcia matematyczne.
 • Zabawy z piosenką Krąg dziecięcych rąk.
 • Jak wyglądają moje koleżanki i moi koledzy z grupy? – zajęcia plastyczne.
 • Co nam niesie wrzesień? – słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny Wrzesień.
 • Wykonanie kalendarza Drzewo w różnych porach roku.

 

TYDZIEŃ III – MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Oglądanie katalogów i albumów tematycznych. Rozbudzanie zainteresowań motoryzacyjnych. Nazywanie i opisywanie wyglądu pojazdów.
 • Gra planszowa Ruch drogowy. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Praca techniczna w zespołach – Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Poznawanie znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia. Rysowanie znaków drogowych po śladach.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Każdy chciałby być kierowcą.
 • Kołojak znaki nakazu i zakazu – zajęcia matematyczne.
 • Moje przedszkole na mapie – zapoznanie z mapą. Wypowiadanie się na temat swojej drogi do przedszkola.
 • Na pomoc! – zabawy dramowe inspirowane wierszem I. R. Salach Na pomoc.
 • Zadanie techniczne Telefon z numerami alarmowymi.

 

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK

 • Jesień na obrazach – oglądanie reprodukcji malarskich. Zabawa kształtująca pamięć i spostrzegawczość wzrokową – Co się zmieniło.
 • W poszukiwaniu jesieni – wycieczka w okolice przedszkola.
 • Kasztanowe ludziki – zajęcia artystyczno-techniczne inspirowane wierszem T. Fiutowskiej Kasztanowy świat.
 • Wykonanie zabawki do doświadczeń z wiatrem.
 • Przygoda w parku – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Liściobranie.
 • Zabawy z liśćmi – rozpoznawanie kształtów liści.
 • Poznajemy grzyby – inscenizacja utworu T. Fiutowskiej Dom pod grzybem.
 • Zajęcia umuzykalniające, nauka piosenki Niteczka do niteczki.
 • Poznajemy drzewa iglaste – zabawy badawcze.
 • Jesienne liczenie – zajęcia matematyczne.
 • Witamy panią Jesień – instrumentacja wiersza B. Formy

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Dodatkowo dzieci poznają najbliższą okolicę przedszkola, a podczas spacerów nauczą się chodzić
w parach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni
J

06.09.2018 r. (czwartek) godz. 15: 30. Zebranie informacyjno – organizacyjne na rok szkolny 2018/2019.
                       Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.
20.09.2018 r.(czwartek) „ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – zabawy grupowe, konkursy


              
PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

Piosenka pt. „Wspomnienia z wakacji”

 1. Choć wakacje się skończyły, 
  Chociaż minął wolny czas,
  Mamy tyle wspomnień,
  Tyle pięknych zdjęć
  Z wczasów i wyjazdów,
  Ze słonecznych miejsc.

Ref: 
Gdzie góry wysokie,
Jezior srebrnych blask,
Gdzie morze błękitne,
Piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc,
Warto zwiedzić je
I wrócić kiedyś tam,
Za rok czy za lat pięć.

 1. Warto zwiedzieć całą Polskę
  Od Bałtyku aż do Tatr.
  Poznać inne kraje,
  Lecz pamiętać też-
  Tam, gdzie babcia, dziadek
  Jest przecudna wieś.

Ref:
Gdzie góry wysokie…

 

Wiersz pt. „Witamy Panią Jesień”

Idzie przez świat Pani Jesień,

psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście z drzewa.

 

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci się bardzo cieszą,

szybko do parku śpieszą.

 

Spadają kasztany, żołędzie,

wkoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

 

Lecz kiedy ma humor ponury

maluje deszczowe chmury.