Menu Zamknij

Grupa III – MOTYLKI

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

                                               NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

Tydzień I, II „Ferie zimowe w przedszkolu”

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami z grupy „Misie” – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych.
 • Układanie puzzli o tematyce zimowej
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
 • Kolorowanie obrazków, rysowanie po śladzie wzorów literopodobnych,

Tydzień III  „Babcia i dziadek”

– Przedstawienie dla dziadków – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Ada, Olek i trema przed występem”. Cele: rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych.

– Rysowanie portretów swoich dziadków

– Zabawa ruchowa „Pomagamy dziadkom”

– Zabawa ruchowa „Ukłony dla babci, ukłony dla dziadka”

– Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Babcia i dziadek”. Cele: tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów, opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki

– Ćwiczenia emisyjne na sylabach: ba, da

– Zabawa ruchowa „Na spacerze z babcią i z dziadkiem”

– „Zabawy z babcią i dziadkiem” – zajęcia matematyczne. Cele: zachęcanie do

spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem, rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych

–  Nauka wiersza Z. Rogoszówny „Życzenia”

– Zabawa słuchowa „Czyja to babcia? Czyj to dziadek?”

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 9.

– Zabawa rytmiczna z wykorzystaniem rymowanki K. Wilk „Kochamy babcię i

dziadka”

– Kolorowe serwetniki dla babci i dziadka – zajęcia techniczno-plastyczne.

Cele: wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem, rozwijanie sprawności manualnej

– Recytowanie wiersza B. Formy „Babcia i dziadek”

 

Tydzień IV „Bezpieczeństwo”

– Sznurek bezpieczeństwa – praca plastyczna. Cele: zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożeni

– Zapoznanie z numerem alarmowym 112

– Zabawa orientacyjno-porządkowa –„ Wóz strażacki”

– Rozmowa kształtująca myślenie przyczynowo-skutkowe na temat: „Niebezpieczne przedmioty”

– Zapoznanie dzieci z zawodem policjanta. Cel: kształtowanie odpowiednich postaw u dziecka w sytuacji zagrożenia. Rozmowa na temat: Kiedy policjant dba o nasze bezpieczeństwo?

-Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Do więzienia”

-Słuchanie fragmentu wiersza M. Terlikowskiej U pana doktora. Cel: rozwijanie

właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych, rozwijanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

– Zabawa ruchowa budująca poczucie bliskości i bezpieczeństwa w grupie

 –„ Ogon smoka”

–  Zabawa rozwijająca myślenie przyczynowo-skutkowe –„ Zakazane przedmioty”

–  Zabawa rozwijająca umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia – „Rady dla zagubionych”. Cele: kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia, utrwalanie znajomości podstawowych danych o sobie.

– Zabawa utrwalająca wiadomości na temat: strażaka, policjanta, lekarza – Czyje to narzędzia?

– Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Znajdź swój kolor”.

– Zabawa ruchowa połączona z przeliczaniem – „Zbieramy śnieżynki”.

– Quiz wiedzy o bezpieczeństwie

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI

W MIESIĄCU STYCZNIU

Piosenka:

 1. Wszystkie dzieci szybko rosną – trochę zimą, trochę

wiosną. Butki robią się za ciasne i każdy ma już zdanie

własne.

Ref.: Każdego dnia troszeczkę rosnę, każdego dnia

troszeczkę więcej wiem. A kiedy miną miesiące i lata, to

będę duża (duży) jak mama i tata.

 

 1. Już kurteczka za malutka, czapka jak dla krasnoludka.

Gdy wychodzę na spacerek, to już za mały mój rowerek.

 

III. Czy wy wiecie, czy nie wiecie, ja już duża (duży) jestem

przecież! Tyle obok mniejszych dzieci. Ach, jak ten czas

mi szybko leci!

Ref.: Każdego dnia…

 

Wiersz:

Niechaj dziadzio z babunią

 tak nam długo żyją,

póki komar i mucha

 morza nie wypiją.

A ty, mucho, ty, komarze,

pijcie wodę powoli,

aż się dziadzio i babcia nażyją do woli.

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień.

 

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 • Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych

charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu).

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • W prehistorycznym lesie – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Świat sprzed milionów lat.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence Kolega dinozaur.
 • Dinozaury w przedszkolu – zajęcia matematyczne- przeliczanie w zakresiedo5.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 7.
 • Odciśnięte w bryle węgla – zajęcia plastyczne – lepienie z masy solnej.
 • Rysowanie po śladzie dinozaurów.
 • Słuchanie ciekawostek o życiu dinozaurów.

 

 

Idzie zima

 

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Zima na dworze – rozmowa inspirowana opowiadaniem Barbary Szelągowskiej Pieluszkowe śnieżki.
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence Pierwszy śnieg.
 • W co się bawić zimą – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem
 1. Datkun-Czerniak Pracowita zima.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 7.
 • Pada śnieg – zajęcia plastyczno-techniczne.

 

Idą święta

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy),
 • Wieczerza wigilijna – słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Wigilijny gość
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence Już święta.
 • Ozdabianie choinki w Sali.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 8.
 • Zielona choineczka – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem
 1. Koczanowskiej Choinka.
 • Przygotowanie „Jasełek” dla rodziców.

 

Emocje

 

 • Wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (np.: złość, smutek, radość, strach) przedstawionych na obrazkach.
 • Podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne emocje i negatywne emocje.
 • Rozmowa kierowana na temat: Co to są emocje? Tworzenie siatki pytań.
 • Zabawy z wykorzystaniem wiersza Marii Konopnickiej Stefek Burczymucha.
 • Rozmowa kierowana na temat: Jaki kłopot ma miś? Rysujemy domek misia.
 • Rozmowa kierowana na temat: Co lubię robić?
 • Rozmowa kierowana na temat: Co czuje miś? Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej, połączone z ćwiczeniami ruchowymi.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

 

Tydzień I „Moja rodzina”

 • Członkowie rodziny – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller „Magiczne drzewko” – nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny.
 • Zabawa ruchowa „Pomóż mamie i tacie!”.
 • Słuchanie i nauka piosenki „Moja mama i mój tata”.
 • Zajęcia umuzykalniające „Moja mama i mój tata”reagowanie na ustalone sygnały, ćwiczenia emisyjne na sylabach, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: „Mama woła!”; „Dzieci do mnie”.
 • „Para jak brat i siostra, mama i tata, babcia i dziadek” – zajęcia matematyczne z wykorzystaniem obrazkówwzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie, rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Zabawa ruchowa „Tworzymy rodzinki”.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 5 – rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny.
 • Wykonanie rysunku na temat: „ Co lubię robić z…”
 • „Portret mojej rodziny” – rysowanie pastelami olejnymi – wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawa ruchowa z elementami podskoku – Hop, do góry!

Tydzień II „Mój dom”

 • „Nasze domy” – rozmowa inspirowana opowiadaniem Ewy Stadtmüller „Pod jednym dachem” – zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów.
 • Zabawa ruchowa „Na spacerek”.
 • Zabawy przy piosence „Urządzenia domowe” – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki.
 • Zabawa ruchowa na świeżym powietrzu „Gąski, gąski, do domu!”
 • „Domy przy wesołej ulicy” – zajęcia matematyczne z wykorzystaniem fragmentu wiersza I. R. Salach „Wesoła ulica” – rozwijanie umiejętności matematycznych, zgodne współdziałanie z innymi .
 • Rozmowa na temat materiałów, z których są budowane domy.
 • Wspólne budowanie domów z klocków.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: oglądanie budynku przedszkola z zewnątrz, przeliczanie okien, pięter.
 • Rozwiązywanie zagadek słuchowych – „Co słychać w domu?”.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 5.
 • „Mój dom, mój pokój” – zajęcia techniczno-plastyczne – rozwijanie sprawności manualnej, wypychanie, składanie i sklejanie elementów domu, kolorowanie kredkami i lepienie z plasteliny.

Tydzień 3 „Moje prawa i obowiązki”

 • „Nasze domowe obowiązki” – słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Czy ja jestem gość?” – poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny, zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków.
 • Zabawa ruchowa „Rodzina”.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: Obserwowanie ptaków siedzących na gałęziach. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Czy ptaki lubią szarugę jesienną?”
 • Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Porządki” – rozwijanie reakcji na ustalone sygnały, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, utrwalenie umiejętności przemieszczania się zgodnie z rytmem.
 • Zabawa „Ja też potrafię” – rozwijająca koncentrację uwagi i umiejętności samoobsługowe
 • „Porządkujemy figury” – zajęcia matematyczne – segregowanie figur geometrycznych według kształtu, liczenie figur, zapamiętywanie wzoru i odtwarzanie go, porównywanie czego jest najwięcej a czego najmniej.
 • Zabawa ruchowa „Tyle osób w kole, ile figur”.
 • Zabawa „Czarodziejskie pudełko” – rozpoznawanie zabawek za pomocą dotyku.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 6 – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, nabywanie sprawności fizycznej.
 • „Mój przyjaciel” – lepienie z plasteliny dowolnego zwierzęcia.
 • „Porządek na półce z zabawkami” – zajęcia plastyczne .
 • Słuchanie wiersza P. Beręsewicza „Nasza Julka”.
 • Utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka.
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Herbatka dla taty”.

Tydzień 4 „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw, zrozumienie konieczności ich zażywania i spokojnego zachowania się podczas ich brania.
 • „Dzieci i leki” – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Olek i tabletki na gardło”.
 • Łączenie liniami z koszykiem obrazków tych produktów, których spożywanie jest zdrowe.
 • Zajęcia umuzykalniające – słuchanie i nauka piosenki „Wszystkie dzieci chcą być zdrowe”, rozwijanie umiejętności wokalnych, ćwiczenia oddechowe.
 • Zabawa ruchowa „Wirus”.
 • Rozmowa na temat konieczności dbania o higienę jamy ustnej.
 • „Zdrowo jemy, szybko rośniemy” – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. Salach „Zdrowi” – zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania, rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Zabawa ruchowa „Gimnastyka dla zdrowia”.
 • Wykonanie sałatki owocowej.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 6.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: „Mama koza i koźlęta”, gry w piłkę
 • Nawiązywanie do codziennych sytuacji, w których mogą znaleźć się dzieci. Przypominanie o zachowaniu ostrożności w kontakcie z obcymi osobami.
 • „Projektuję swój ręcznik” – zajęcia plastyczne inspirowane zabawą badawczą – kształtowanie nawyków higienicznych
 • Zabawa ruchowa „Moje dłonie” (według W. Sherborne) – wyczuwanie dłoni i palców
 • Utrwalanie kolejnych etapów mycia rąk.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI

W MIESIĄCU LISTOPADZIE

 

 Piosenka:

 

 1. Kto chce zdrowe ząbki mieć, musi pastą czyścić je. Kto chce cały czysty być, wodą z mydłem musi się myć!

 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą być zdrowe i wszystkie chcą być grzeczne. Do zabawy wciąż gotowe i bardzo bezpieczne.

 

 1. Kto chce zdrowy brzuszek mieć, musi dobre rzeczy jeść. Kto chce przez ulicę przejść, musi z mamą na pasy wejść.

 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą… / bis

 

 • Kto chce bardzo silny być, musi co dzień mleko pić. Kto chce rosnąć tak jak las – gimnastyką zająć się czas!

 

Ref.: Wszystkie dzieci chcą… /bis

 

 Wiersz: 

 

Wszystkie dzieci chcą być zdrowe wiosną, latem czy jesienią i dlatego o tej porze witaminy sobie cenią.

 Tomek zjada liść sałaty, jabłko chrupie mała Ania, a rzodkiewki i ogórki na surówkę potnie Hania.

 Grześ surówkę palcem trąca, wcale miska go nie nęci. Zjadaj, Grzesiu, będziesz zdrowy, trzeba tylko trochę chęci.

 Zjedz surówkę, to urośniesz – ale Grzesio robi miny i nie wierzy, że w tej misce siedzą same witaminy.

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik.

 

Jesień idzie przez ogród i sad

– W sadzie jesienią – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Niezwykłe spotkanie.

– Zajęcia umuzykalniające – piosenka Jesień w sadzie i ogrodzie.

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 3.

– Zajęcia plastyczne – Jabłuszko– wyklejanie jabłuszka kulkami z plasteliny.

– Gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody.

Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.

– Gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych.

Spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania.

– Poznawani zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola.

– Wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

– Składanie obrazków w całość według wzoru.

– Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).

– Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.

Zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek

– Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

– Wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

– Liczenie na palcach.

Porównywanie przedmiotów: klasyfikowanie ich ze względu, na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

– Rozróżnianie i poznawanie barw – podstawowych i pochodnych.

 

 

 

Jesień idzie do zwierząt

– Dom dla jeża – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Mali strażnicy przyrody.

– Zajęcia umuzykalniające przy piosence Jesienne zapasy.

Zajączek i przyjaciele – zajęcie matematyczne.

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 3.

– Wiewiórka i jej orzeszek – zajęcia plastyczne.

– Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.

– Stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

– Poprawne stosowanie końcówek rzeczowników w dopełniaczu (np. zabawa, Czego brakuje?).

– Poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników

– Obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów.

– Nakładanie takich samych obrazków na siebie (zabawa Memory).

Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok,

 

Co z czego otrzymujemy

-Historia pewnej owieczki – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Zapomniany sweterek,

-Zajęcia umuzykalniające – piosenka Na mlecznej drodze.

-W piekarni – zajęcia matematyczne.

-Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 4.

-Jesienne drzewo – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem Iwony Fabiszewskiej Dbamy o drzewa.

– Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).

– Wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.).

– Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych.

– Uzupełnianie braków na obrazkach.

Spostrzeganie słuchowe

– Rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np. wybranych zwierząt, pojazdów

– Rozpoznawanie znanych przedmiotów za pomocą dotyku.

– Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

– Rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

– Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Poznawanie wartości monet, banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.

 

Idzie jesień z deszczem

-Jesienne błyskawice – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Jesienna burza.

– Zajęcia umuzykalniające przy piosence Deszczyk,

– Zabawy parasolami – zajęcia matematyczne.

– Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 4.

– Jesienne chmury – zajęcia plastyczne.

– Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym

Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,

– Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

Odpowiednie zachowanie się podczas burzy, huraganu.

– Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku).

– Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

Rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,

– Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

– Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu, na jakość (np. barwa, wielkość) i przydatności (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

– Poznawanie sposobów gry na instrumentach perkusyjnych.

 

 

 

Piosenka do nauki

Dziś od rana hyc, hyc, hyc,

wiewióreczka mała,

nie chce robić prawie nic,

tylko by skakała.

 

Ref.: Orzeszków nie chce zrywać,

do dziupli nie chce nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

 1. Dziś od rana tup, tup, tup,

chomik gdzieś wędruje,

nie chce robić prawie nic,

tylko maszeruje.

 Ref.: Owoców nie chce zbierać,

 do domu swego nosić,

a gdy nadejdzie zima, sąsiadów będzie prosić.

 

III. Dziś od rana pi, pi, pi,

myszka bardzo mała,

 nie chce robić prawie nic,

tylko by leżała.

Ref.: Ziarenek nie chce szukać,

do norki nie chce nosić,

a gdy nadejdzie zima,

sąsiadów będzie prosić.

 1. Przyszły do nich mamy trzy,

 pogroziły palcem:

– Dość lenistwa, dosyć psot,

do roboty, malce.

 

Ref.: Chomik nosi owoce,

 orzeszki zaś wiewiórka, a mała polna myszka

ziarenka oraz piórka.

 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne na miesiąc wrzesień.

To jestem ja

– Indywidualne powitanie dzieci, wręczenie wizytówek, oglądanie sali.

– Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller  „W naszym przedszkolu”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji.

 – Wysłuchanie piosenki „Wesoła zabawa”. Ilustrowanie piosenki ruchem.

– Zabawa dydaktyczna „Bezpieczna zabawa”. Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań. Rozwijanie wypowiedzi słownych.

– Zabawy na rozpoznawanie i nazywanie części ciała.

–  Zabawa dydaktyczna – wskazywanie przedmiotów mających wspólną cechę. — Ilustrowanie ruchem słów piosenki Wesoła zabawa.

– Zabawa dydaktyczna Moje włosy są… – poznawanie własnego wyglądu.

–  Praca plastyczna „Malowana głowa” – zastosowanie technik plastycznych (pastele olejne).

-Zabawa konstrukcyjna – ustawianie klocków w szereg i budowanie wież.

– Układanie rytmów kolorystycznych z klocków lub z patyczków.

– Układanie szlaczka z patyczków i wyginanie drucików kreatywnych – ćwiczenie sprawności dłoni.

–  Rysowanie po śladzie szlaczków – Wspomnienie z wakacji – ćwiczenia graficzne rozwijające dużą motorykę.

-Zabawa dydaktyczna „Tajemniczy plecak” – rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów.

– Wspólne układanie puzzli – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

– Lepienie kształtów z plasteliny.

– Tworzenie słońca – stemplowanie palcem umoczonym w farbie na kartce papieru.

 

Moja Grupa

 –  Zabawa tematyczna „Moje ubrania”

– Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Dziewczęce spodnie”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji.

–  Ćwiczenie spostrzegawczości – Znajdź taką samą skarpetkę do pary.

– Dzielenie nazw zabawek rytmicznie (na sylaby). Nazywanie zabawek w swojej sali.

– Zabawa manipulacyjna Jaki to kolor?

–  Rozpoznawanie zapisu swojego imienia.  Dzielenie imion rytmicznie (na sylaby).

–  Praca plastyczna „Astry marcinki” (michałki). Rysowanie, wyklejanie kwiatów.

– Zabawa dydaktyczna – „Jaką zabawkę mam na myśli”?

– Zabawa ćwicząca umiejętność spostrzegania – „Co zginęło ze środka koła”? Z – Zabawa porządkująca „Układanie na półkach „– stosowanie pojęć: na, nad, pod, obok.

– Określanie położenia piłki względem krzesła, rysowanie ulubionej zabawki, liczenie do 4 i rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną piłeczkę mniej niż w poprzednim.

– Ustalenie zbioru zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

– Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową – Gdzie jest ten dźwięk?

– Wykonanie pracy plastycznej „Znaczek mojej grupy”

– Stworzenie kodeksu grupowego.

–   Rysowanie kół różnej wielkości, próby ich kolorowania.

– Opowiadanie, co przedstawiają obrazki; wskazywanie wcześniejszych wydarzeń; kolorowanie według instrukcji.

 

 

Moja droga do przedszkola

– Zabawa tematyczna Ruch uliczny.

– Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pan Świetlik. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.

–  Zaznajomienie dzieci z numerem alarmowym 112.

– Układanie rytmów z kolorów świateł.

– Rozmowa na temat bezpieczeństwa drogowego – ustalenie Kodeksu bezpiecznego przedszkolaka.

–  Zabawa dydaktyczna „Pierwsza pomoc”.

– Nauka refrenu piosenki „Na skrzyżowaniu” i zabawy rytmiczne przy piosence.

– Zabawa dydaktyczna „Światła drogowe mrugają do nas”. Utrwalanie nazw kolorów świateł sygnalizatora.

–  Ćwiczenie precyzji dłoni – kolorowanie, liczenie do 4 i porównywanie liczebności – stosowanie pojęć więcej, mniej.

– Obrysowanie kształtu samochodu i wózka. Kolorowanie rysunków. Nazywanie pojazdów, dzielenie ich nazw na sylaby.

– Rozmowa o bezpieczeństwie na drodze –„ Strażnicy drogi”.

 – Ćwiczenia graficzne – rysowanie po kratkach.

– Zabawa dydaktyczna „Segregowanie samochodów”.

– Ćwiczenie spostrzegawczości – układanie puzzli z samochodami.

– Zabawa porządkowa „ Przeprowadź mnie przez jezdnię”

–  Praca plastyczna „Na jezdni” – kolaż.

– Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – Odgłosy pojazdów

– Oglądanie zdjęć/obrazków różnych środków lokomocji (określanie położenia).

–  Quiz dydaktyczny „ Co już wiem na temat ruchu drogowego?”

Park jesienią

– Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Kasztany”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.

–   Zapoznanie z oznakami jesieni w parku.

– Zabawa badawcza „Co jest w pudełku?” Praca z książką.

– Przyklejanie obrazków kasztanów i liści w rytmie: kasztan – liść – kasztan – liść… Łączenie liści z owocami drzew. Nazywanie drzew, z których pochodzą liście. Określanie koloru liści. Kolorowanie liści.

– Wysłuchanie piosenki „ Jesień”. Odtwarzanie odpowiednich fragmentów piosenki, połączone z wykonywaniem poleceń N.

– Zapoznanie z wyglądem kołatki i sposobem gry na niej.

– Zabawa ruchowa przy muzyce –„  Liść tańczący na wietrze”

– Zabawa dydaktyczna Jesienna gra. Segregowanie liści według wielkości.

– Dostrzeganie i kontynuowanie rytmu – „Chodniczek z grzybków”.

– Praca plastyczna Grzybobranie – z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.

 – Kolorowanie sylwety muchomora, układanie rytmu z rysunków grzybów (mały, duży). Nazywanie grzybów. Kolorowanie rysunku według wzoru. Wskazywanie grzybów w szlaczku i określanie ich wielkości: duży, mały. Dorysowanie właściwego grzyba w pustym miejscu

– Praca plastyczna „Kolorowe liście”.

 

Piosenka do nauki

 

 1. Zielone światło, jak liść zielone,

teraz przejść mogę na drugą stronę,

i trzymam mocno mamę za rękę,

nucąc wesoło swoją piosenkę.

 

Ref.: Światła drogowe znaki nam dają,

 światła drogowe do nas mrugają,

 i teraz głośno powiem wam:

nigdy przez ulicę nie przechodzę sam!

 

 1. Czerwone światło, jak mak czerwone.

Stop! Nie przechodzę na drugą stronę.

Cierpliwie czekam i mamy rękę

wciąż mocno trzymam, nucąc piosenkę.