ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I – JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI  LAT

 • Ślady przeszłości – oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat z dawnych lat. Czytanie fragmentów, które interesują dzieci.
 • Papierowa laleczka – zajęcia plastyczne.
 • Układanie wyrazu lalki wg wzoru. Rytmiczne wyklaskiwanie imion lalek.
 • Przygotowanie wystawy dinozaurów. Odnajdywanie w książkach obrazków przedstawiających dinozaury.
 • W świecie dinozaurów – słuchanie wiersza A. Widzowskiej Dinozaury w przedszkolu.
 • Odcisk dinozaura – odciskanie w plastelinie figurki dinozaura.
 • Mały archeolog – poszukiwanie śladu dinozaura ukrytego w piasku
 • Z wizytą pod ziemią – praca z obrazkiem, inspirowana opowiadaniem S. Karaszewskiego Węgiel.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Świat sprzed milionów lat
 • Podróż do kopalni – zajęcia matematyczne.
 • Renifery z zaprzęgu Świętego Mikołaja – poznawanie imion reniferów ciągnących zaprzęg Świętego Mikołaja. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Kolorowanie rysunku przedstawiającego postać Rudolfa. Słuchanie ciekawostek o Rudolfie.
 • Prezenty dla Mikołaja – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem P. Beręsewicza List od Świętego Mikołaja.

TYDZIEŃ II – IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

 • Oglądanie reprodukcji malarskich. Porównywanie krajobrazów – jesiennego i zimowego.
 • Domy pobielone śniegiem – zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka
 • W zimowej scenerii – malowanie na folii aluminiowej, zajęcia plastyczne.
 • Słuchanie ciekawostek na temat śniegu.
 • Przeglądanie zgromadzonych albumów o zimie. Wykonanie zimowej dekoracji sali.
 • Zabawa słownikowa Biały za białego. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych zdań,

      stosowanie przynajmniej dwóch przymiotników.

 • Sekret bałwana – historyjka obrazkowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Sekret

     bałwana.

 • Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki List do zimy.
 • Składanie z elementów obrazka przedstawiającego zimowe zabawy.
 • Zimowe zabawy – rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza Podwórkowa olimpiada.
 • Zabawa Karta z bałwankiem. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci.
 • Bałwankowa rodzina – zajęcia matematyczne.
 • Nocne niebo i śniegowe gwiazdki – zajęcia plastyczne.

TYDZIEŃ III – IDĄ ŚWIĘTA

 • Oglądanie obrazków o tematyce świątecznej. Zorganizowanie gazetki tematycznej i kącika

     świątecznego. Zachęcanie do kolekcjonowania pocztówek świątecznych.

 • Ćwiczenia słuchowe Wszystko co świąteczne. Wzbogacenie słownictwa o słowa związane ze

      świętami.

 • Mój wymarzony prezent – praca plastyczna.
 • Wykonanie wystawy kart świątecznych. Opisywanie obrazków. Wyodrębnianie powtarzających się motywów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Stawianie domków z kart. Samodzielne wykonanie puzzli Pocztówki świąteczne.
 • Nieoczekiwany gość – rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Sąsiad. (
 • Ćwiczenie plastyczne Moja kartka świąteczna. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. Budowanie dłuższych, poprawnych gramatycznie, wypowiedzi. Samodzielne redagowanie życzeń.
 • Przy wigilijnym stole – rozmowa inspirowana obrazkiem.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Idą święta.
 • Ozdoby choinkowe – zabawy badawcze inspirowane wierszem J. Koczanowskiej Choinka.
 • Przedświąteczny tydzień Olka – zajęcia matematycz

TYDZIEŃ IV – PROJEKT PREZENTY

 • Obserwowanie zgromadzonych, np. pod choinką, ozdobnych torebek oraz małych pudełek i dużych pudełek, opakowanych w różnego rodzaju papier.
 • Skąd się wzięła tradycja wręczania prezentów? – segregowanie obrazków według podanego kryterium; uzasadnianie swojego zdania.
 • Talizman szczęścia – zajęcia techniczne.
 • Ćwiczenie plastyczne Moja pocztówka. Rozwijanie inwencji twórczej, projektowanie pocztówki związanej z tematyką wybranego święta.
 • Zabawa Komu i z jakiej okazji wręczymy ten prezent? Odgadywanie nazw przedmiotów po opisie słownym.
 • Wręczamy i otrzymujemy prezenty – zabawy inspirowane wierszem Danuty Gellnerowej Wieczór mikołajowy.
 • Praca plastyczna Papiery ozdobne, z zastosowaniem trzech technik plastycznych.
 • Jak i w co można zapakować prezent – oglądanie filmu edukacyjnego Pakujemy prezenty.

 

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

04.12.2018r. (wtorek) Barbórka. W tym dniu dzieci poznają zawód górnika. Bardzo proszę, aby w tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola latarkę.

 

06.12.2018r. (czwartek) Mikołajki w przedszkolu. W tym dniu Zajączki odwiedzi Mikołaj. Bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w czerwoną bluzkę i przyniosły do przedszkola czapkę Mikołaja.

 

18.12.2018r. (wtorek) godz. 10: 00 Występ zimowo – świąteczny dla rodziców.

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU

 
 

Wiersz pt. „Pracowita zima”

Zima, zima biała,
drogi zasypała.
Z chmury śnieg prószy,
mróz szczypie w uszy.
Wszystko ubielone,
śniegiem przyprószone,
a zima narzeka:
– Tyle pracy jeszcze mam!
Czy ja sobie radę dam?
Gdy już wszystko pobieliła,
wodę w rzekach zamroziła,
zaprosiła dzieci w koło:

– Śniegiem bawcie się wesoło!
Zróbcie śnieżki i bałwanki.
I na górkę i na sanki!
Rzekła jeszcze:
– I niech każde z Was pamięta~

Najważniejsza w zimie sprawa
to bezpieczna jest zabawa.

 

 

 


Piosenka pt. „List do zimy”

 1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.

A my tego białego śniegu mamy już dość!
Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś!

Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:
         by śnieg niebieski był i miał czekolady smak
         i by go można było zjadać jak lody,
         i by tych lodów nigdy nam nie było brak!
         A kiedy pada z nieba taki lekki i puchaty,
         to żeby miał smak cukrowej waty!

 1. Przeczytała list zima i odpisała tak:
  Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, by było go brak
  sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.
  Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start!

Ref.: Szanowna zimo….

 1. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma,
  w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!
  I wspomnijmy troszeczkę tylko niebieski śnieg,
  śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć…

 

Piosenka „Idą święta”

 1. Na dworze śnieg już spadł,   Choinka błyszczy, lśni
  na dworze szczypie mróz,                                                             tysiącem różnych barw,

a w domu ciepło tak,                                                                     migocze w świetle świec

bo święta przyszły już.                                                                  i pachnie tak jak las.

Ref.: Biały opłatek na stole
         i potraw świątecznych dwanaście,
         dzisiaj gwiazdka na niebie
         dla wszystkich świeci jaśniej.
         Płyną świąteczne życzenia
         w mroźny, zimowy świat.
         A pod choinką prezenty,
         to piękny, radosny czas.

 


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – LUBIMY MUZYKĘ

 • Dowolna improwizacja ruchowa do znanych dzieciom piosenek o jesieni.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy „Wiosenne porządki Języczka”.
 • Słuchanie piosenki „Skaczące nutki”.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Słuchamy uważnie”
 • Wykonanie instrumentu do gry „Grające kapsle”.
 • Zabawy z folią – Folia i wydawane przez nią dźwięki.
 • Słuchanie opowiadania na podstawie utworu Z. Chmurowej „O trębaczu z wieży mariackiej”; rozmowa n/t opowiadania. Słuchanie nagrania hejnału z wieży mariackiej.

 

TYDZIEŃ II – MOJA RODZINA

 • Wypowiadanie się na temat obrazka. Rysowanie swojej rodziny i wypowiadanie się na jej temat.
 • Zachęcanie do przynoszenia do przedszkola zdjęć swoich bliskich.
 • Wizyta pana Bałaganika – rozmowa inspirowana wierszem B. Kosmowskiej Dziwny lokator.
 • Miś mój pluszowy przyjaciel – zajęcia plastyczne.
 • Rozwijanie umiejętności organizowania czasu i przestrzeni – odzwierciedlanie rytmu za pomocą kasztanów lub klocków.
 • Rodzina jest najważniejsza – słuchanie baśni M. Strękowskiej-Zaremby Napój zapomnienia.
 • Moja rodzina – ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 • Poznajemy zawody – rozwiązywanie i układanie zagadek.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Jak dobrze mieć rodzinę.
 • Meble z figur symetrycznych – zajęcia matematyczne.
 • Wspólne zabawy z rodzicami – zabawy badawcze.
 • Dzień z rodziną – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ III – MÓJ DOM

 • Rozmowy na temat architektury, z wykorzystaniem zdjęć, pocztówek. Przygotowanie dekoracji na tablicę tematyczną.
 • Słuchanie piosenki Magiczne miejsce.
 • W moim rodzinnym domu – zabawy językowe połączone z rozwiązywaniem zagadek.
 • Praca plastyczna – Mój tata i jego zawód – szkic ołówkiem.
 • Zabawa W którym miejscu? Ćwiczenia ułatwiające orientację na kartce papieru.
 • Przedszkole – nasz drugi dom – praca z obrazkiem na podstawie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Plan przedszkola.
 • Projektowanie – wykonanie pracy Przedszkole moich marzeń. Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.
 • Przeglądanie albumów oraz poradników. Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt domowych.
 • Nasze domowe zwierzęta – rozmowa połączona z ćwiczeniami dramowymi.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem kalki technicznej – Jedno zwierzątko, dwa zwierzątka. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia precyzji ruchów.
 • Wykonanie puzzli przedstawiających przedmioty domowe.
 • Dekoratorzy wnętrz – zajęcia matematyczne.
 • Piękny dywanik do mojego pokoju – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ IV – MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Ocieplaki. Opisywanie jesiennych części garderoby.
 • Co słychać w domu – rozmowa inspirowana obrazkiem.
 • Wykonanie pracy plastycznej Okno z witrażem.
 • Ćwiczenia słownikowe – Ciekawe ulice. Podawanie nazw ulic, przy których znajdują się domy, pochodzących od różnych nazw.
 • Moje prawa – nauka na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego O prawach dziecka.
 • Mamy prawa, ale i obowiązki – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej Prawa i obowiązki.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Moje prawa.
 • Przedszkolne drzewko zaufania – swobodne wypowiedzi na temat osób, które budzą w dzieciach największe zaufanie.
 • Obowiązki i prawo do zabawy – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Obowiązki.
 • Domowe obowiązki – zajęcia matematyczne. Rozwijanie umiejętności rachunkowych.
 • To prawo cenię najbardziej – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ V – MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • Wykonywanie i składanie puzzli Zdrowe produkty.
 • Alergia na sierść – rozmowa inspirowana wierszem W. Grodzieńskiej Chory kotek.
 • Kotki z makaronu – praca plastyczna.
 • Wielkie koty i małe koty. Przeglądanie albumów przyrodniczych. Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt z rodziny kotowatych. Rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zewnętrznego.
 • Rozmowy na temat sposobu dbania o czystość i zdrowie. Utrwalanie nazw części ciała człowieka.
 • Co służy zdrowiu? – zabawy badawcze.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Lekcja zdrowia.

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

05.11.2018r. Dzień postaci z bajek. W tym dniu wybierzemy się do księgarni, przeprowadzimy wywiad z księgarzem oraz zakupimy książeczki do naszego kącika.

12.11.2018 r. W tym dniu dzieci poznają historię ważnego wydarzenia w dziejach Polski – 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bardzo proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na galowo
i przyniosły do przedszkola patyczek do umocowania wiatraczków. W tym dniu udamy się pod pomnik Józefa Piłsudskiego.

20.11.2018r. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

27.11.2018r. godz. 14: 00 – „Andrzejkowy czas wesoły”. Zapraszamy wszystkich rodziców do wspólnej
 zabawy andrzejkowej z dziećmi w sali „Zajączków”.

            

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

 
 

Wiersz pt. „Prawa i obowiązki”
1.      Słuchajcie wszyscy, duzi i mali,
to bardzo ważna sprawa!

Ludzie dorośli dla wszystkich dzieci

stworzyli mądre prawa.

Lecz to nie wszystko, moi kochani,

są także obowiązki.

I daję słowo – spytajcie mamę –

zakres ich nie jest wąski.

lecz jeśli obok przyjaciel stoi

i oczy ma życzliwe,

to wykonanie nawet tych trudnych

będzie zawsze możliwe.

 

 

 


Piosenka pt. „Moje prawa”

 1. Chociaż lat mam tak niewiele,
  mam już swoje prawa,
  chcę być zawsze szanowany
  i chcę być kochany.
  I chcę, by dorośli o mnie dbali,
  bym mógł szczęśliwie dorastać .

Bo prawo do szczęścia każdy ma,
nawet gdy ma mało lat.

 

 1. Każdy człowiek, nawet mały,

ma też obowiązki,
więc jak umiem, tak pomagam
mamie, tacie, siostrze.

Uczę się najlepiej jak potrafię,

by kiedyś dobrze pracować.

Bo obowiązki też każdy ma,
nawet gdy ma mało lat.

 


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TYDZIEŃ I – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD

 • Wypowiedzi dzieci na temat obrazków przedstawiających sad i ogród jesienią. Nazywanie znanych dzieciom gatunków roślin.
 • Przygoda z osą – rozmowa inspirowana rymowanką I. Fabiszewskiej Ola w sadzie.
 • Nauka piosenki Zbiory z sadu i ogrodu.
 • Wykonanie pracy plastycznej Sad jesienią.
 • Jesienna wizyta u dziadków – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Owocowa uczta. wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt.
 • Określanie położenia sylwety jabłka na kartce.
 • Poznajemy owoce – zabawy badawcze. rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej, rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.
 • Odczytywanie tekstu wyrazowo-obrazkowego, podawanie nazw obrazków, przeliczanie warzyw i owoców.
 • Warzywa z targu – zajęcia matematyczne.
 • Warzywa i owoce – papieroplastyka.
 • Zabawa kierowana Targ. Nazywanie warzyw, podawanie nazw warzyw zaczynających się lub kończących sylabą
 • Wykonanie sałatki owocowej.

 

TYDZIEŃ II – IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT

 • Ćwiczenia w wycinaniu. Gromadzenie obrazków i sylwet zwierząt leśnych. Wykonanie gazetki tematycznej i albumu o zwierzętach.
 • Zwierzątko ze skarpetki – praca techniczna.
 • Ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek o, a.
 • Zabawa rozwijająca reakcję na ustalone hasło – Wiewiórki w parku.
 • Jak zwierzęta przygotowują się do zimy – rozmowa na podstawie opowiadania S. Karaszewskiego Jak zwierzęta szykują się do zimy?
 • Zabawa dydaktyczna Zaginione pudełko. Utrwalanie kierunków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Ćwiczenia słownikowe – Zwierzę na głoskę, ćwiczenia analizy słuchowej.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Jesienna zagadka.
 • Jak jeż szukał mieszkania – historyjka obrazkowa.
 • Zwierzęta w lesie – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. R. Salach Dary jesieni.
 • Las pełen zwierząt – naklejanka przestrzenna.
 • Zabawa rozwijająca wrażliwość słuchową – Ile słyszysz dźwięków.
 • Gra z kostką – Zwierzęta i ich przysmaki. Przeliczanie w zakresie 6. Utrwalanie wiadomości na temat sposobu życia wybranych zwierząt.
 • Zabawy z samogłoskami. Ćwiczenia w różnicowaniu czasu trwania głosek.
 • Orzechy i orzeszki – zajęcia badawcze.
 • Wiewiórka i jej zapasy – zajęcia plastyczne.
 • Zwierzątko z liści. Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.
 • Zabawa paluszkowa Wiewiórka. Utrwalanie nazw palców dłoni.

TYDZIEŃ III – CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?

 • Zorganizowanie kącika małego badacza. Zachęcanie do gromadzenia ciekawych materiałów do badania.
 • Wykonanie pracy plastycznej Moja mama.
 • Ozdabianie elementów litero-podobnych według własnych pomysłów.
 • Zabawa Szklana muzyka. Rozwijanie wrażliwości dotykowej, czuciowej i słuchowej. Wydobywanie dźwięków.
 • Z wizytą w cukrowni i w mleczarni – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Cukier.
 • Degustowanie soku owocowego. Określanie jego smaku.
 • Zabawa w kole – Zawody i miejsca pracy.
 • Z czego robi się chleb? – zajęcia badawcze inspirowane historyjką obrazkową.
 • Praca techniczna Gniotek. Ćwiczenie mięśni drobnych dłoni.
 • Zabawa Kłębki, kłębuszki. Rozwijanie wrażliwości dotykowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Szukanie odpowiedzi na pytanie: Skąd mamy wełnę? Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej.
 • Zabawa Co to jest? Z czego to jest? Rozwijanie wrażliwości dotykowej, utrwalanie wiadomości na temat pochodzenia różnych produktów.
 • Rozsypanka obrazkowa Kto tego potrzebuje? Rozpoznawanie, nazywanie i grupowanie przedmiotów wykorzystywanych w pracy przez osoby wykonujące wybrane zawody.
 • Zabawy z kartką – Coraz mniejszy prostokąt. Utrwalanie znajomości kształtu prostokąta, wykonanie własnej historyjki obrazkowej.

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM

 • Przygotowanie wspólnie z dziećmi dekoracji związanej z późną jesienią.
 • Składanie obrazka przedstawiającego jesienny krajobraz.
 • Odgłosy późnej jesieni – ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza I. R. Salach Jesienna muzyka.
 • Moja ulubiona bajka lub mój ulubiony filmzajęcia plastyczne.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej – odtwarzanie rytmu za pomocą sylwet kropli deszczu.
 • Przygody kropelki – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego Woda krąży.
 • Zabawa kolorami – malowanie jesiennej szarugi z wykorzystaniem szarej farby uzyskanej podczas wcześniejszego doświadczenia.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – zabawa Popatrz – zapamiętaj.
 • Szary, jesienny dzień – zabawy słownikowo-gramatyczne inspirowane wierszem K. Datkun-Czerniak Szara pogoda.
 • Przygotowanie do pisania – praca plastyczna Jesienny deszcz.
 • Rozwijanie sprawności manualnej – kalkowanie elementów i tworzenie z nich jesiennych wzorów.
 • Jesienne zabawy z wiatrem – zajęcia matematyczne.
 • Ubranie na jesienne chłody – zajęcia przyrodnicze prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Wielki parasol – zajęcia plastyczne.
 • Zabawa z piosenką Kłótnia kaloszy.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

02.10.2018r. „Owocowy Dzień”– w tym dniu będziemy smakować pyszne owoce w czekoladzie oraz wspólnie wykonamy sałatkę owocową. Bardzo proszę o przyniesienie w tym dniu po 3 wybrane owoce.
09.10.2018r. „Dzień Drzewa” – bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na zielono i przyniosły  3 listki z drzewa.

31.10.2018r. „Halooween”
J W tym dniu nasze „Zajączki” zamienią się w duchy i inne stworki. Bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły przebrane w wymyślone przez siebie stroje halloweenowe.


            

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 
 
Wiersz pt. „Szara pogoda”

1.      Szara chmurka, obok druga,

Pełne kropek dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

Smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest .

A tu pada, pada, pada

już przez cały dzień!

Oj, deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłości się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a w szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas!

 

 

Piosenka pt. „Zbiory z sadu i ogrodu”

 1. Już owoce i warzywa

pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny

plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki,

na powidła i śliwki,

żółte i czerwone jabłka

i smaczne malinki.

 

 1. A w ogrodzie jest marchewka,

 pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa

z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy

aż do końca zimy,

bo sałatki i surówki

chętnie z nich robimy.

 

     

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – TO JESTEM JA

 • Wakacyjne wspomnienia – swobodne rozmowy na temat sposobu spędzania wakacji.
 • Ja wśród innych – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej To jestem ja.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kamyka na kamyk.
 • Zorganizowanie kącika wakacyjnego oraz nadanie mu wymyślonej przez dzieci nazwy.
 • Jak lubię spędzać wolny czas – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Przyjaciel.
 • Zwiedzanie przedszkola. Obserwowanie pracy wykonywanej w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Poznanie drogi ewakuacyjnej i znajdujących się na niej symboli
 • Nauka piosenki Wspomnienia z wakacji.
 • Moje ulubione przedszkolne zajęcia – rysowanie.
 • Poznajemy nasze zmysły – zabawy badawcze.
 • Zabawa ruchowa z elementem spostrzegawczości – Zamiana wizytówek.
 • Czas do przedszkola – zajęcia matematyczne.
 • Wycinanie z kartonu sylwet kwiatów, drzew, figur geometrycznych, ozdabianie ich kredkami.
 • Mój portret – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ II – MOJA GRUPA

 • Nasze zasady – rozmowa inspirowana wierszem B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka.
 • Order grzeczności – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki kolażu, inspirowane wierszem M. Strękowskiej – Zaremba Uprzejmy Krzyś.
 • Poznawanie ciała człowieka – dowiadywanie się o znaczeniu linii papilarnych.
 • Wykonanie pracy Grupowe drzewo zainteresowań.
 • Jak być dobrym przyjacielem – zabawy dramowe inspirowane opowiadanie S. Karaszewskiego Nowy kolega.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – Ulubione zabawy z moim kolegą.
 • Wspólne wykonanie pracy plastycznej Bajkowa grupa.
 • Obowiązki dyżurnego – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Zabawy z misiem – zajęcia matematyczne.
 • Zabawy z piosenką Krąg dziecięcych rąk.
 • Jak wyglądają moje koleżanki i moi koledzy z grupy? – zajęcia plastyczne.
 • Co nam niesie wrzesień? – słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny Wrzesień.
 • Wykonanie kalendarza Drzewo w różnych porach roku.

 

TYDZIEŃ III – MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Oglądanie katalogów i albumów tematycznych. Rozbudzanie zainteresowań motoryzacyjnych. Nazywanie i opisywanie wyglądu pojazdów.
 • Gra planszowa Ruch drogowy. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Praca techniczna w zespołach – Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Poznawanie znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia. Rysowanie znaków drogowych po śladach.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Każdy chciałby być kierowcą.
 • Kołojak znaki nakazu i zakazu – zajęcia matematyczne.
 • Moje przedszkole na mapie – zapoznanie z mapą. Wypowiadanie się na temat swojej drogi do przedszkola.
 • Na pomoc! – zabawy dramowe inspirowane wierszem I. R. Salach Na pomoc.
 • Zadanie techniczne Telefon z numerami alarmowymi.

 

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK

 • Jesień na obrazach – oglądanie reprodukcji malarskich. Zabawa kształtująca pamięć i spostrzegawczość wzrokową – Co się zmieniło.
 • W poszukiwaniu jesieni – wycieczka w okolice przedszkola.
 • Kasztanowe ludziki – zajęcia artystyczno-techniczne inspirowane wierszem T. Fiutowskiej Kasztanowy świat.
 • Wykonanie zabawki do doświadczeń z wiatrem.
 • Przygoda w parku – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Liściobranie.
 • Zabawy z liśćmi – rozpoznawanie kształtów liści.
 • Poznajemy grzyby – inscenizacja utworu T. Fiutowskiej Dom pod grzybem.
 • Zajęcia umuzykalniające, nauka piosenki Niteczka do niteczki.
 • Poznajemy drzewa iglaste – zabawy badawcze.
 • Jesienne liczenie – zajęcia matematyczne.
 • Witamy panią Jesień – instrumentacja wiersza B. Formy

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Dodatkowo dzieci poznają najbliższą okolicę przedszkola, a podczas spacerów nauczą się chodzić
w parach. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni
J

06.09.2018 r. (czwartek) godz. 15: 30. Zebranie informacyjno – organizacyjne na rok szkolny 2018/2019.
                       Na zebranie proszę przybyć bez dzieci.
20.09.2018 r.(czwartek) „ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – zabawy grupowe, konkursy


              
PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

Piosenka pt. „Wspomnienia z wakacji”

 1. Choć wakacje się skończyły, 
  Chociaż minął wolny czas,
  Mamy tyle wspomnień,
  Tyle pięknych zdjęć
  Z wczasów i wyjazdów,
  Ze słonecznych miejsc.

Ref: 
Gdzie góry wysokie,
Jezior srebrnych blask,
Gdzie morze błękitne,
Piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc,
Warto zwiedzić je
I wrócić kiedyś tam,
Za rok czy za lat pięć.

 1. Warto zwiedzieć całą Polskę
  Od Bałtyku aż do Tatr.
  Poznać inne kraje,
  Lecz pamiętać też-
  Tam, gdzie babcia, dziadek
  Jest przecudna wieś.

Ref:
Gdzie góry wysokie…

 

Wiersz pt. „Witamy Panią Jesień”

Idzie przez świat Pani Jesień,

psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście z drzewa.

 

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci się bardzo cieszą,

szybko do parku śpieszą.

 

Spadają kasztany, żołędzie,

wkoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

 

Lecz kiedy ma humor ponury

maluje deszczowe chmury.