ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

Domy i domki

– wprowadzenie litery i jak igła – małej i wielkiej, drukowanej i    pisanej

– ćwiczenia dźwiękonaśladowcze- „W domu”.

– wykonanie z gazet sylwety domu

– zabawy przy piosence „Rodzinka pór roku”.

– „Domki z figur”- wykonanie domów i otoczenia z figur geometrycznych

– zapoznanie z figurą geometryczną :trójkąt

– „Kto gdzie mieszka ?” – rozmowa na temat domów zwierząt

Urządzenia elektryczne

– T jak telewizor, telefon- wprowadzenie litery t- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

– słuchanie opowiadania W. Chotomskiej „Lodówka”.

– zabawy przy piosence „Domowe urządzenia”

– „Domowe urządzenia elektryczne „- wydzieranka z kolorowego papieru

– wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5.

– ćwiczenia słuchowe „Urządzenia elektryczne”.

– wykonanie koktajlu owocowego

Pada deszcz

– wprowadzenie litery d- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

– słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Listopad”

– zabawy badawcze „Co pływa co tonie?”

-zabawa przy piosence „Taniec w deszczu”

– „Listopadowa szaruga „ malowanie mokre na mokrym

– zapoznanie a figurą geometryczną prostokątem

– słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Wędrówka kropelki wody”.

Zdrowie naszym skarbem

– wprowadzenie litery k- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

– słuchanie wiersza L. Łącz „Zdrowe odżywianie”

– zabawy przy piosence „Uśmiechnij się do sera”

– wykonywanie zdrowych i smacznych kanapek

– „Znamy różne figury”- ćwiczenia klasyfikacyjne

– rozmowa na temat praw dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

– rozmowa z mamą jednego z dzieci, która jest pielęgniarką o tym co trzeba robić aby być zdrowym.

 

Wiersz do nauki

Są domy duże, małe i stare,

Domy zabytki, domy jak hale,

Lecz najważniejszy jest dla każdego

Jego dom własny – coś najbliższego.

 

Piosenka do nauki

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima, idą krok w krok,

Pory roku jak rodzina razem cały rok.

 

Wiosna w pąkach , lato w kwiatach,

Jesień w liściach, zima w płatkach.

Raz zielono, raz kwieciście,

Raz brązowo, raz srebrzyście.

 

Trochę słońca, trochę chłodu,

Trochę wiatru, trochę lodu.

I tak sobie pory roku,

W kółko krążą zawsze zdążą.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik.

Grupa VI „Motylki”.

Jesienią w sadzie

ü Wycieczka do sklepu z owocami.

ü O jak osa . Wprowadzenie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Utrwalanie litery o.

ü Zabawy przy piosen­ce W sadzie jesienią.

ü 1 owoc, 2 owoce.  Wprowadzenie zapi­sów cyfrowych liczb 1 i 2.

ü Moje ulubione owoce – wydzieranka z ko­lorowego papieru.

ü Omówienie historyjki obrazkowej .

 

Warzywa znane i lubiane

 

ü Wprowadzenie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

                        Utrwalanie pozna­nych liter.

ü 3 warzywa- wprowadzenie zapisów cyfrowych liczby 3.

ü Zabawa przy piosen­ce Idą witaminki

ü Wykonanie sałatki jarzynowej.

ü Wykonanie obrazka ulubionego warzywa.

ü Słuchanie opowiada­nia M. Terlikowskiej Zapasy.

ü Zabawy pod hasłem Warzywa? Owoce?

 

Moja rodzina

 

ü Wprowadzenie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

ü Utrwalanie pozna­nych liter.

ü Słuchanie opowiada­nia A. Onichimow­skiej Rodzinka.

ü Zabawy przy piosen­ce Moja rodzina.

ü Wazonik dla mamy i taty – wylepianie plasteliną butelki po małym soku.

 

Zwierzęta domowe

 

ü Wprowadzenie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

ü Słuchanie opowiada­nia J. Papuzińskiej Agnieszka opowiada bajkę.

ü Nauka piosenki Popa­trzcie na jamniczka.

ü Spotkanie z posiada­czem psa – rozmowa na temat pielęgnacji i wychowania psa.

ü Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 4.

ü Wykonanie pracy plastycznej Kotki (lub Pieski).

ü Rozmowa na temat „Jak psy pomagają ludzim?”.

 

 
Piosenka do nauki

 

Kwitną  astry kolorowe , liście lecą mi na głowę,

W polu kopią kartofelki, bo już czas.

Jesień wita świat , wita nas.

 

Idzie jesień, idzie jesień przez świat,

Wrzesień w kolorowe liście wpadł,

Idzie jesień za nią słońca złoty blask.

Witaj, witaj wśród nas, wśród nas.

 

W sadzie jabłka malowane , do koszyka skaczą same,

Babie lato plącze nitki, bo już czas!

Jesień wita świat , wita nas.

 

W lesie kwitną piękne wrzosy,

Grzybki rosna w kroplach rosy,

Na wycieczkę chodźmy bo już czas!

Jesień wita świat , wita nas.

 

Wiersz do nauki

 

Idzie polami

rudy październik,

I mgły rozwiesza ,

Wśród pustych ściernisk.

 

Na koniec ziemię

ubieli szronem,

Po czym odchodzi

bardzo zmartwiony.

                           
 
 
 
    Zapoznanie z figurą geometryczną – kwa­dratem.

Wykonanie swojego (prostego) drzewa genealogicznego przez dzieci.

Rozmowa na temat zawodów rodziców.

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

    W  przedszkolu

 

Ø Poznawanie pomiesz­czeń znajdujących się w przedszkolu.

Ø  Znaczki przedszko­laczków – kolorowa­nie swojego znaczka rozpoznawczego.

Ø O sobie samym – podawanie różnych danych o sobie.

Ø Znam swoje ciało – utrwalanie nazw części ciała.

Ø Zabawy przy piosen­ce Zmysły.

Ø Rytmiczne dzielenie słów – wprowadzenie pojęcia sylaba.

Ø Moje emocje – nazy­wanie różnych sta­nów emocjonalnych.

Ø Kodeks przedszkolaka – ustalanie umów, któ­re należy przestrzegać w przedszkolu.

 

Znowu w przedszkolu

 

Ø Byliśmy na waka­cjach – rozmowa na temat wakacji.

Ø Moje wakacje – ry­sunek uzupełniony wycinanką.

Ø Zabawy przy piosen­ce Znowu w przed­szkolu.

Ø Pamiątki z wakacji – ćwiczenia w liczeniu.

Ø Moje imię i nazwisko – pozna­nie zapisu swojego imienia i nazwiska.

Ø Słuchanie wiersza Doroty Gellner Muszelki.

Ø Góry, nasze góry – malowanie na nie­równym podłożu.

 

Moja droga do przedszkola

 

Ø Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Przejście przez ulicę.

Ø Zabawy przy piosen­ce Ruch uliczny.

Ø Zabawy z kołem.

Ø Rozmowa na temat: Samochody specjali­styczne

Ø Wykonanie pracy plastycznej Znak dro­gowy.

Ø Spotkanie z policjantem

 

 
Nadeszła jesień

 

Ø Zapoznanie z nazwą miesiąca – wrzesień.

Ø Zabawy przy pio­sence Idzie jesień poprzez świat.

Ø  Jesienne drzewo – praca plastyczna z wykorzystaniem gazet.

Ø Zabawa dydaktyczna, Co słyszysz na początku nazwy obrazka?

Ø Prawa, lewa – rozróż­nianie prawej strony i lewej strony w sche­macie ciała.

Ø Zabawy badawcze, – Dlaczego kasztan kłuje?

Ø  Słuchanie opowiada­nia K. Drzewieckiej Jesienna paleta.

Ø  Zabawa dydaktyczna – Głosy lasu.