Menu Zamknij

Grupa VI – PSZCZÓŁKI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

                                                                                       

TYDZIEŃ I- Idzie jesień… przez ogród i sad.

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach, wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie), wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli.
 • Rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania, zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Smaczki zgadywaczki– rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą dotyku, smaku, wzroku.
 • Odkrywanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: oko, Olek. Poznanie samogłosek.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2.
 • Jesienne skarby – jabłka i gruszki- wykonanie pracy przestrzennej.
 • Zabawy przy piosence Idą witaminki.
 • Zabawa badawcza – Co kryje w sobie ziemniak?
 • Lepienie z plasteliny figurek wybranych warzyw.

 

TYDZIEŃ II- Idzie jesień…do zwierząt.

 • Omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów
 • Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała.
 • Odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ananas, Ada.
 • Słuchanie piosenki Wiewióreczka– umuzykalnianie dzieci.
 • Ćwiczenia matematyczne – Spiżarnia wiewiórki.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3.
 • Wprowadzenie nazw: ptaki, ssaki– podanie ich przedstawicieli.
 • Pan jeż – wykonanie pracy przestrzennej.
 • Robienie różyczek z liści klonu.
 • Czym jest dźwięk? Ćwiczenia badawcze z dźwiękiem.
 • Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kto odlatuje, kto zostaje? wypowiadanie się pełnymi zdaniami, rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków odlatujących z Polski przed zimą (bocian, jaskółka…).

 

TYDZIEŃ III- Co z czego otrzymujemy?

 • Słuchanie piosenki Co z czego otrzymujemy.
 • Zabawa badawcza – Jaka jest glina? Jaki jest piasek? Co z nich otrzymujemy?
 • Odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: mama, Marta.
 • Rysowanie na piasku (rysowanie w pudełkach z piaskiem, układanie do tego fabuły).
 • Degustowanie różnych serów. Wykonanie twarożków smakowych.
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej Z czego otrzymujemy chleb?
 • Rozmowa na temat wełny – jej pochodzenia, właściwości.
 • Wykonanie wełnianego obrazka.
 • Oglądanie papieru różnego rodzaju – ćwiczenie badawcze.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Drewniany papier.
 • Zabawy z wiatrem. Badanie kierunku i natężenia wiatru (ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym). Określanie pożytecznej roli wiatru i szkodliwej roli wiatru.

 

 

TYDZIEŃ IV- Idzie jesień z deszczem.

 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Słuchanie piosenki Taniec w deszczu. Rozmowa na temat jej tekstu.
 • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem wiersza I. Słuchorzewskiej Słota.
 • Odkrywanie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ekran, Ewa.
 • Ćwiczenia badawcze Jaka jest woda?
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
 • Tęczowy parasol – wykonanie pracy według instrukcji.
 • Ćwiczenia badawcze – barwienie wody; mieszanie barw podstawowych.
 • Jak należy ubierać się na spacer późną jesienią? – rozmowa kierowana.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Dziwne przygody kropelki wody.
 • Wypełnianie dużej sylwety kropli deszczu rysunkami małych kropli.

 

 

TYDZIEŃ V-  Moja rodzina.

 

 • Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców, określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie. Rysowanie swojej rodziny. Nazywanie jej członków. Czytanie całościowe wyrazów – nazw członków rodziny.
 • Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata– wypowiada się pełnymi zdaniami, odnosi się z szacunkiem do rodziców.
 • Odkrywanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Kolorowe figury – ćwiczenia w liczeniu.

 

 

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby
 • Zabawy przy piosence Moja mama.
 • Zabawy badawcze z magnesem.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wywiad.

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 • Zachęcam ponownie rodziców do czynnego udziału w akcji                                                „Cała Polska czyta dzieciom”.              
 •  Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

Piosenka pt.,, Taniec w deszczu”

 1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!

Lato odfrunęło razem z bocianami,

zostawiło stado szarych chmur.

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą.

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

 1. Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas:

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!

Zatańczymy razem pod parasolkami,

ze mną nigdy nie znudzicie się!”

Ref.: Gdy jesienny…

 

Wiersz pt. ,,Pani Jesień”

Przeszedł sobie dawno -śliczny, złoty wrzesień…
Teraz nam październik dała pani jesień…

Słono takie śpiące, coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują, hen, w dalekie kraje.

W cieniu, pod drzewami cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie, niby malowany.

Lecą liście z drzewa różnokolorowe,
te są żółto – złote,
a tamte – brązowe.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ                                                                                       

TYDZIEŃ I- To jestem ja.

 • Informacje o sobie: przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, określanie swoich zainteresowań.
 • Emocje, radzenie sobie z nimi, rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie), wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Nasze ciało, określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów, dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.
 • Rozmowa na temat wakacji, wykonanie pracy ,,Wspomnienia z wakacji”,
 • Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu, rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • Początkowa nauka czytania i pisania : słuch fonematyczny-

– wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.),

– wprowadzenie pojęcia sylaba, wyodrębnianie sylab ze słów,

– analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

 • Przygotowanie do czytania:

– czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali,

– układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

 • Przygotowanie do pisania:

– posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.),

– dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.

 • Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Zabawy przy piosence ,,Poznaję świat”- umuzykalnianie dzieci.

TYDZIEŃ II- Moja grupa.

 • Dziecięce relacje, przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzegania.
 • Współdziałanie w grupie, uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych, umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych.
 • Komunikowanie się w grupie, komunikowanie się poprzez: budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji, opowiadanie o przebiegu wydarzeń w sposób logiczny.
 • Spostrzeganie wzrokowe, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Spostrzeganie słuchowe: odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa, określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 • Zabawy przy piosence „Dziękuję, proszę, przepraszam”,
 • Wprowadzenie pojęcia głoska. Określanie pierwszych głosek w nazwach obrazków.
 • Prawa, lewa – rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej- udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie prac plastycznych, technicznych, ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Linie papilarne.
 • Wykonanie obrazka dla kolegi, koleżanki z grupy.

TYDZIEŃ III- Moja droga do przedszkola.

 • Dbałość o bezpieczeństwo, zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Środki transportu i ruch drogowy: poznawanie zasad ruchu drogowego, wybranych znaków drogowych oraz samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia.
 • Przygotowanie do pisania: dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • Podział nazw obrazków (trzygłoskowych, czterogłoskowych) na głoski.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • Malowanie na temat: Ruch uliczny.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach Na pomoc! – utrwalanie numerów alarmowych.
 • Instrumentacja piosenki „Ruch uliczny”.

TYDZIEŃ IV- Idzie jesień… przez las, park.

 • Obserwacja przyrody: uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi, zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Przyroda jesienią: nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych, rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona), wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 • Słuch fonematyczny: wyodrębnianie zdań w wypowiedzi wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów, wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Orientacja przestrzenna: wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu.
 • Słuchanie piosenki „Idzie jesień poprzez świat”.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Jesienna wyprawa”.
 • Przestrzenne, jesienne drzewo- rozwijanie sprawności manualnej.

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni oraz czapek ochronnych na głowę.

 • Zachęcam ponownie rodziców do czynnego udziału w akcji                                                „Cała Polska czyta dzieciom”.              
 •  Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA:

– 13.09.2019 (piątek) ,,Dzień Kropki”- zabawy integracyjne z gr. III ,,Zajączki”-          proszę, aby dzieci miały koszulki w kropki.

20.09.2019 (piątek) ,,Dzień Przedszkolaka”.

23.09.2019 (poniedziałek) ,,Dzień Śliwki”- zabawy integracyjne z gr. III ,,Zajączki”-proszę, aby w tym dniu dzieci ubrane były w kolorze fioletowym i przyniosły 2 fioletowe śliwki.

 

                        WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU:

Piosenka pt.,, Idzie jesień”

 1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Jabłka, gruszki, winogrona,

wszystko w koszu chowa.

Ref: Jesień – deszcz i słota,

Jesień- złote liście,

 Jesień- dużo grzybów oczywiście.

Jesień – jarzębina,

Jesień- głóg, kalina,

 Jesień- co nam przyniesie?

 1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Marchew, buraki ,ziemniaki

wszystko w koszu chowa.

Ref.: Jesień – stos orzechów.

 Jesień to żołędzie.

 Jesień kasztanów pełno wszędzie.

Jesień – odlot ptaków.

Jesień dookoła – jesień, jesień nas woła.

 

Wiersz pt. „ Wrzesień”

Już września czar nam nadszedł dzisiaj…

Już wrzosy kwitną w ciemnym lesie.

Zaczęły żółknąć pierwsze liście,

I serce czuje bliską jesień…

 

Słoneczko świeci miękko, zgrzewa,

I aksamitem świat otula.

W piękności płomienieją drzewa,

Jak w szatach wielmożnego króla.

 

Te dni przepiękne, czarujące,

Powoli, cicho, ledwie płyną,

Przedziwnych marzeń nić snujące,

Cudowną bajką wnet przeminą…

 

 

 

NA MIESIĄC CZERWIEC                                                                                       

TYDZIEŃ I- Wakacyjne podróże.

 • Przeglądanie przewodników, map i albumów o Polsce. Poznawanie ciekawych miejsc, które warto zwiedzić z rodzicami podczas wakacyjnych podróży.
 • Wakacyjne plany – rozmowa inspirowana wierszem L. Łącz Letnie wakacje.
 • Wakacyjna wyprawa – zajęcia plastyczne.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość i słuch fonematyczny – Jedzie pociąg.
 • Wakacje nad morzem – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Bursztynek.
 • Zabawa ruchowa integracyjna, z chustą animacyjną – Sztorm i rybki.
 • Jedziemy na wakacje – zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu E. Stadtmüller Wakacyjny pociąg, poznawanie miejsc letniego wypoczynku.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Lato w kawiarence.
 • Letnie ogrody – zajęcia matematyczne, umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, wzbogacanie doświadczeń o efekty przesunięcia i obrotu.
 • Lato i letnie zabawy – rozwiązywanie zagadek, poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw.

TYDZIEŃ II- Pożegnania nadszedł czas.

 • Za co lubimy lato? – rozmowa połączona z rozwiązywaniem zagadek i zabawami badawczymi.
 • Wodno-piaskowe czary-mary – zajęcia plastyczne – rysowanie kredkami wodnymi.
 • Zabawa ruchowa Taniec motyli.
 • Za co lubimy wakacje? – rozmowa inspirowana wierszem G. Lech Co robią latem dni tygodnia?, rozwijanie mowy, utrwalanie nazw dni tygodnia.
 • Zabawy w liczenie z Adą i Olkiem – rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza Czemu?, połączona z zajęciami matematycznymi.
 • Zajęcia umuzykalniające. Wykonywanie układu ruchowego do piosenki Moje marzenia.
 • Wymarzone wakacje Olka i Ady – rozmowa na temat obrazków, połączona z wykonaniem plakatu Rady na wakacje, poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.
 • Dużo już wiemy, dużo już umiemy – rozmowa połączona z zabawami integracyjnymi.
 • Moje wspomnienia z przedszkola – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ III- Projekt ,,Sport”.

 • Zainteresowanie tematem olimpiad sportowych. Prezentowanie symboli olimpijskich.
 • Określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie, wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych.
 • Piłki w grze – zabawy badawcze.
 • Letnia olimpiada sportowa – oglądanie filmu edukacyjnego, zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami sportowymi.
 • Sport to zdrowie, każdy przedszkolak ci to powie – zajęcia plastyczne.
 • Wyścigi – słuchanie opowiadania P. Beręsewicza Wyścigi, połączone z turniejem sportowym.
 • Zamówienia na sprzęt sportowy – zajęcia matematyczne.
 • Czego dowiedzieliśmy się o sporcie- rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi.
 • Zawody sportowe na placu przedszkolnym, mecz piłki nożnej.

TYDZIEŃ IV- Bezpieczne wakacje.

 • Słuchanie wiersza A. Bober „Bezpieczne wakacje”, poruszenie tematyki bezpieczeństwa podczas wakacji, przypomnienie numerów alarmowych.
 • Wakacyjny pociąg- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Niebezpieczna kąpiel- historyjka obrazkowa uwzględniająca zasady bezpiecznej kąpieli.
 • Zabawa improwizowana ruchem „Jak spędzamy czas nad wodą?”.
 • Zapoznanie ze znakami zakazu kąpieli.
 • Zabawa dydaktyczna „Zasady bezpiecznych wakacji”.
 • Zabawa ruchowa „Pociągi”.
 • Wakacyjne rady- udzielenie dzieciom wakacyjnych rad dotyczących bezpieczeństwa.
 • Zabawa matematyczna „Pakujemy plecak”- rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów, klasyfikowania względem wielkości i koloru.

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni oraz czapek ochronnych na głowę.

UWAGA!

 • 06.2019 (środa) „Motylkowy zawrót głowy”- zajęcia otwarte dla rodziców, godz. 9:00, mile widziany ubiór motylkowy, chłopcy opaski, dziewczynki skrzydełka.
 • 06.2019 (wtorek) ,,Dzień Truskawki” – ubiór w kolorze czerwonym, proszę o przyniesienie kilku truskawek.
 • Wyjście na lody do lodziarni.
 • Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.                Tym, którzy poświęcili dzieciom czas i już wzięli udział serdecznie dziękuję,
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w każdą środę godz. 15:30 po wcześniejszym umówieniu się.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU CZERWCU:

Piosenka pt. „Lato w kawiarence”

 1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.

I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas !

Byśmy za Tobą pobiegli w ciepły las.

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

 1. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.

I niesie dla nas lody w polewie malinowej!

,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”.

Ref:…

 1. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!

Bo wakacje to atrakcje- teraz, już!

Ref:…

Wiersz L. Łącz „Letnie wakacje”

Kiedy są wakacje i nie pada deszcz,

Możesz gdzieś wyjechać, jeśli tylko chcesz.

Kiedy są wakacje- morze, góry, las,

Gdzie tylko się znajdziesz miło spędzisz czas.

Latem złociste promienie słońca, padają na ziemie,

Popatrz- rozwiały się chmury,

Baw się i nie bądź ponury.

Morze- muszelki i piasek, góry lub łąka za lasem,

Warmia- czekają jeziora, Lato- już wyjechać pora !

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MAJ

                                                                                       

TYDZIEŃ I- Moja miejscowość, mój region.

 • Rozbudzanie zainteresowań miejscem zamieszkania. Zachęcanie do gromadzenia pocztówek, zdjęć i obrazków z kalendarzy, przedstawiających widok własnej miejscowości oraz wytworów sztuki regionalnej.
 • Poznajemy naszą miejscowość – wycieczka po Kołobrzegu.
 • Dom – rozmowa inspirowana wierszem I. R. Salach Dom, połączona z rozwiązywaniem zagadek obrazkowych.
 • Wykonanie pracy Album naszej miejscowości.
 • Duże miasta i małe miasta – zabawy inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaremby A u nas… , poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach.
 • Wykonanie i rozegranie gry planszowej Nasza miejscowość/nasz region.
 • Słuchanie piosenki To tu, improwizacja ruchowa do piosenki.
 • Zabawy ruchowe w sali, ćwiczenia gimnastyczne z przyborami.

TYDZIEŃ II- Moja ojczyzna.

 • Polska i jej symbole narodowe – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi.
 • Wykonanie puzzli Mapa Polski. Kolorowanie flagi Polski.
 • Podróż do Warszawy – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy, poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.
 • Budujemy miasto – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem E. Stadtmüller Kim jesteś?
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy z piosenką Jestem Polakiem, wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał.
 • Z wizytą u naszych sąsiadów – poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską.
 • Poznajemy Unię Europejską – rozmowa przy mapie, zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej.
 • Wizyta w Krakowie – poznawanie charakterystycznych symboli Krakowa. Słuchanie hejnału z wieży mariackiej. Poznawanie legendy o smoku wawelskim.

 

TYDZIEŃ III- Łąka w maju.

 • Na łące w maju – wycieczka na łąkę, połączona z zabawami badawczymi, wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną, rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki.
 • Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych – Rozmowy na łące.
 • Kolorowa łąka – słuchanie wiersza B. Formy Łąka, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Wiosenne kwiaty – wykonywanie kwiatów z papieru.
 • Małe owady i duże owady – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby Barwy ochronne, rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii.
 • Wiosenne zabawy na łące – zajęcia matematyczne, rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Żuczki.
 • Łąka w maju. Biedronki i żuczki – zajęcia artystyczno-techniczne, rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.

TYDZIEŃ IV- Święto Rodziców.

 • Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii przyniesionych przez dzieci. Wypowiadanie się na temat swojej rodziny.
 • Rozmowa na temat: Jaka jest moja rodzina? W jaki sposób spędzam czas z najbliższymi?
 • Portret mojej mamy – zajęcia plastyczne – rysowanie pastelami olejnymi.
 • Kwiaty dla mamy – zajęcia językowo-matematyczne.
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Podwieczorek dla rodziców.
 • Zabawa rytmiczna Koncert dla mamy, z wykorzystaniem instrumentów.
 • Mój kochany tatuś – rozmowa na temat wiersza B. Kosmowskiej Dzień Taty.
 • Przygotowania do uroczystości z okazji Dnia Mamy, nauka wierszy i piosenek.
 • Przygotowanie upominków dla mam.
 • Co robimy w wolnym czasie? – rozmowa na temat wiersza J. Koczanowskiej Mama i Tata, połączona z rozwiązywaniem zagadek, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami.
 • Z czego ucieszą się rodzice? – zagadki inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego Pychotka dla mamy.

 

TYDZIEŃ V- Niby tacy sami, a jednak inni.

 • Rysowanie swojego portretu. Ozdabianie ramki.
 • Różni nas wygląd, a łączy zabawa – rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej Małe cuda, poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją.
 • Dziecięce marzenia – zajęcia plastyczne, wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • W kręgu kultury arabskiej – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby Karim, poznawanie innych kultur, kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości, szanowanie odmienności innych dzieci.
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Przejdź pod przeszkodą.
 • Osoby niepełnosprawne są wśród nas – układanie historyjki obrazkowej, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki Inni, a tacy sami.
 • Jak rozpoznać dobrego przyjaciela? – zabawy dramowe inspirowane wierszem B. Szelągowskiej Mój przyjaciel.
 • Zabawy z przyjaciółmi – zajęcia matematyczne, mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary, utrwalanie stron: prawej, lewej; rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

UWAGA!

 • 08.05.2019- (środa) Wyjazd do Teatru w Koszalinie z gr. III „Zajączki”, w programie zwiedzanie teatru oraz spektakl „Kraina Śpiochów”.
 • Wycieczka do Muzeum Oręża Polskiego,
 • Wycieczka do Biblioteki,
 • 17.05.2019- (piątek) „Bal Pasiastych”-proszę o ubiór w paski,
 • 24.05.2019- (piątek) ,,Dzień Mamy”- strój galowy, godz. 9:30.
 • 29.05.2019- (środa) „Dzień Dziecka”.
 • Wycieczki po Kołobrzegu, odwiedzanie zakładów pracy (wojsko, krawcowa itp.)
 • Wyjście do kina.
 • Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.                Tym, którzy poświęcili dzieciom czas i już wzięli udział serdecznie dziękuję,
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w każdą środę godz. 15:30 po wcześniejszym umówieniu się.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MAJU:

Piosenka pt. ,, Jesteś mamo skarbem mym”.

 1. Kiedy mija noc i dzień nastaje,
  Zawsze mówisz mi – witaj kochanie
  Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
  Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję
  Proszę otwórz serce swe,
  Niech w nie wpadną słowa te,
  Które Tobie teraz ja,
  Podarować właśnie chcę

Ref: Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam 2x
2. Kiedy mija dzień i noc nastaje,
Mówisz – miłych snów, moje kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję
Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę

Ref: Jesteś mamo skarbem mym…2x

 

 

Wiersz pt. „Dziękuję Mamo!” 

 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, 
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku, 
Za to, że dni moje tęczą malujesz 
dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ

                                                                                       

TYDZIEŃ I- Wiosenne powroty.

 • Oglądanie albumów ze zwierzętami. Rozpoznawanie i nazywanie znanych dzieciom gatunków, które są jajorodne.
 • Doświadczenia z jajkiem – zabawy badawcze, zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków, zapoznanie z właściwościami jajka.
 • Bocian w locie – zajęcia plastyczne, poznawanie różnych technik plastycznych.
 • Co słychać, panie Bocianie? – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby „Ptaki”, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Poznajemy ptaki – rozmowa na temat obrazków, inspirowana wierszem K. Datkun-Czerniak „Ptaszek opowiada”.
 • Zajęcia umuzykalniające, zabawy przy piosence Bocianek.
 • Zabawa ruchowa z elementem spostrzegawczości – Rozpoznaj swoje gniazdo.
 • Lepienie ptaków z plasteliny.
 • Leśny koncert – zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń artykulacyjnych.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca refleks i koncentrację uwagi – Kukułka podrzuca jajko.
 • Ptaki i ich pióra – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.

TYDZIEŃ II- Wiosna na wsi.

 • Oglądanie obrazków lub zdjęć przedstawiających zwierzęta z wiejskiego podwórka.
  Swobodne wypowiedzi na temat pobytu na wsi.
 • W poszukiwaniu zieleni – praca z obrazkiem, wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym.
 • W magicznym, zielonym świecie – zajęcia plastyczne, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Na wiejskim podwórku – teatrzyk cieni na podstawie wiersza A. Widzowskiej Kogutek.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Kury na grządkach.
 • Co nam dają zwierzęta – rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmüller Śniadanie,  zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Zabawa przy piosence Podwórkowa awantura.
 • Na wiejskim podwórku – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem W. Chotomskiej Kaczki siedmioraczki, , układanie i rozwiązywanie działań matematycznych, przeliczanie w zakresie 6.
 • Codzienne ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe- zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną.

TYDZIEŃ III- Wielkanoc.

 • Oglądanie obrazków związanych ze świętami wielkanocnymi. Dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami. Rozpoznawanie obrazka po opisie słownym.
 • Zabawy kolorami – zabawy badawcze.
 • Pisanka wielkanocna – zajęcia plastyczne, wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Co słychać w koszyku wielkanocnym? – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Wielkanocny koszyczek.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność szybkiej reakcji na sygnał – Kraszanki, do koszyków.
 • Układanie wyrazu Wielkanoc według wzoru.
 • Gdy skorupka jajka pęka – historyjka obrazkowa z elementami ćwiczeń słownikowych,  rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Nauka piosenki Wielkanoc, zabawy przy piosence.
 • Zabawy kartami świątecznymi – zajęcia matematyczne, rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Przygotowania do świąt – rozmowa inspirowana opowiadaniem B. Kosmowskiej Pamiętnik Kasi.
 • Kurczaczek wielkanocny – praca plastyczna.

TYDZIEŃ IV- Dbamy o przyrodę.

 • Oglądanie albumów i książek tematycznych. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Co zagraża przyrodzie?
 • Czysta woda zdrowia doda – rozmowa inspirowana wierszem J. Papuzińskiej Chora rzeka, połączona z eksperymentowaniem.
 • Piękno przyrody – wprowadzenie wiersza M. Buczkówny Tylko jeden raz do nauki na pamięć, rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Poznajemy rozwój żaby – historyjka obrazkowa połączona z ćwiczeniami matematycznymi.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Dbajmy o przyrodę.
 • Co nam daje las? – rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej Strażnicy przyrody, poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska.
 • Segregujemy śmieci – zabawy inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Kosz , poznawanie znaczenia nowych słów: ekolog, recykling; kształtowanie nawyków proekologicznych.
 • Zabawa ruchowa z elementem skłonu – Wyrzuć śmieci!

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 UWAGA!

 • 05.04.2019 (piątek) ,,Dzień Sportu”- proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w wygodny dres i obuwie sportowe.
 • 12.04.2019 (piątek) „Dzień Czekolady”- proszę, aby w tym dniu dzieci przyniosły małą tabliczkę czekolady i ubrane były w kolorze brązowym.
 • 17.04.2019 ( środa) „Kiermasz wielkanocny”.
 • 17.04.2019 (środa) zajęcia otwarte „Wielkanocne zabawy z mamą” godz. 9:30.
 • 23.04.2019 (wtorek) „Dzień Książki”- przynosimy ulubioną książkę.
 • 26.04.2019 (piątek) „Dzień Tańca”- proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w strój dyskotekowy.
 • Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.                Tym, którzy poświęcili dzieciom czas i już wzięli udział serdecznie dziękuję,
 • Kontakty indywidualne z wychowawcą w każdą środę godz. 15:30 po wcześniejszym umówieniu się.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU KWIETNIU:

 

Piosenka pt. ,,Wielkanoc”

 1. Gdy przychodzi do nas wiosna, ciepła, uśmiechnięta,

to przychodzą razem z wiosną wielkanocne święta.

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

Święta, święta, wielkanocne święta.

 1. Barwne palmy wielkanocne pysznią się w wazonie,

jajka w różne piękne wzorki są przyozdobione.

Ref.: Święta, święta…

 1. Jest koszyczek ze święconką, w nim kilka pisanek,

chleb, kiełbasa, chrzan i jajka, cukrowy baranek.

Ref.: Święta, święta…

 1. W poniedziałek wielkanocny jest świetna zabawa.

Śmigus-dyngus wszystkich wodą leje już od rana.

Ref.: Święta, święta…

Wiersz  ,,Święta wielkanocne”.

Słońce mocniej grzeje, ciepłe już  poranki,

a my z naszą babcią robimy pisanki.

Mama piecze ciasta, kupiła baranka.

My jej pomagamy od samego ranka.

Bo już nadchodzą Wielkanocne Święta

i cała rodzina jest uśmiechnięta.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MARZEC

 

TYDZIEŃ I- Zwierzęta z dżungli i sawanny.

 • Wzbogacanie wiadomości na temat sposobu życia zwierząt egzotycznych.
 • Poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych żyjących na różnych kontynentach.
 • Poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, dżungla; zapoznanie z kontynentem afrykańskim.
 • Ciekawy świat zwierząt egzotycznych – rozmowa inspirowana obrazkiem.
 • Kolory w świecie zwierząt – rysowanie pastelami olejnymi.
 • Zabawy ruchowe z elementem czołgania się, zabawy naśladowcze, orientacyjno- porządkowe, muzyczno-ruchowe.
 • W zoo – rozmowa na podstawie obrazka, połączona z wysłuchaniem i recytowaniem wierszyków I. R. Salach.
 • Zabawa przy muzyce. Słuchanie piosenki Na sawannie– umuzykalnianie dzieci.
 • Zagadki od żyrafy – rozwiązywanie zagadek.
 • Zabawa Z Ilu sylab składa się nazwa? Odtwarzanie liczby sylab za pomocą układania takiej samej liczby kartoników.
 • Małpka i jej przyjaciel słoń – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Przyjaciel małpki, połączone z badaniem smaku bananów.
 • Zabawa Poszukiwane zwierzę. Rozwijanie umiejętności wytyczania kierunków od osi swego ciała i ustalania położenia przedmiotów w stosunku do siebie.
 • Kontynentalne safari – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. R. Salach Podróże, utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych.

TYDZIEŃ II- Zwierzęta naszych pól i lasów.

 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka.
 • Słodkie jak miód – zabawy badawcze.
 • Porównywanie zdjęć osy, szerszenia, trzmiela, bzyga. Opisywanie różnic i podobieństw w wyglądzie owadów.
 • Co słychać w lesie? – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Leśny dom. Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie.
 • Poznajemy mieszkańców pól – rozwiązywanie zagadek.
 • Zajęcia umuzykalniające. Tworzenie akompaniamentu do refrenu piosenki W lesie.
 • Leśne zebranie – zajęcia matematyczne, wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady; tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy.
 • Kopiec kreta – budowanie z plasteliny kopca kreta, drążenie w nim tuneli.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, codzienne ćwiczenia ruchowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Między gałęziami – słuchanie wiersza M. Strękowskiej- Zaremby Leśne piosenki, z elementami ćwiczeń ortofonicznych, utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola, rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych.
 • Jaskółka – praca plastyczna inspirowana wierszem K. Datkun-Czerniak Jaskółka.

TYDZIEŃ III- Marcowa pogoda.

 • Oglądanie przez lupy i szkła powiększające gałązek z baziami – wierzbowymi i leszczynowymi; porównywanie i opisywanie ich wyglądu.
 • Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki – rozmowa inspirowana wierszem S. Karaszewskiego Witaminowe abecadło, poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.
 • Wesoła cebula – zajęcia plastyczne, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Psotny marzec – słuchanie wiersza E. Stadtmüller Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu, kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku.
 • Psotny marzec – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Marcowy dzień, rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawa ilustracyjna – Żartowniś marzec.
 • Przepis na marcową pogodę – zajęcia matematyczne.
 • Ćwiczenia gimnastyczne , zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała.
 • Deszcz, śnieg, grad, wiatr – ćwiczenia dykcji i artykulacji.
 • Żegnaj, Marzanno, witaj, wiosno – inscenizowanie wiersza A. Widzowskiej Pożegnanie Marzanny.

 

TYDZIEŃ IV- Wiosenne przebudzenia.

 • Tajemnice ziemi – zabawy badawcze inspirowane wierszem B. Formy Nasze kwiaty.
  Kształcenie postawy badawczej, poznawanie właściwości ziemi i piasku, wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji.
 • Tulipany w wazonie – zajęcia plastyczne.
 • Szukamy oznak wiosny – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Oznaki wiosny.
  Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku; wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych kwiatów wiosny.
 • Wiosna idzie przez park – praca z obrazkiem, inspirowana wierszem B. Formy Nadeszła wiosna. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Nareszcie wiosna.
 • Wiosenne spacery pani Wiosny – inscenizacja wiersza A. Widzowskiej Wiosenna pobudka.
 • W poszukiwaniu wiosennych symetrii – zajęcia matematyczne, przybliżenie efektu odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt.
 • Zabawy ruchowe, naśladowcze, z elementem czworakowania.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU:

 

Piosenka pt. ,,Nareszcie wiosna”

 1. Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna.

Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa. /2x

 1. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy. /2x

 1. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa

i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach. /2x

 1. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

tańczy razem z motylami na kwitnącej łące. /2x

 1. Woła do niedźwiedzia: „Wstawaj, misiu, wstawaj!

Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!” /2x

 1. I dzieci łaskocze słońca promieniami.

Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić. /2x

 

Wiersz B. Formy ,,Nadeszła wiosna”.

Spojrzał w okno mały Paweł, a w ogrodzie wiosna,

świeżą trawkę, przebiśniegi w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie, moi mili, o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni,

gdy ogrzeje nimi ziemię, świat się zazieleni.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY 

TYDZIEŃ I- Ferie w przedszkolu.

 • Wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach;
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu;
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat;
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – obrazki po­cięte na kilka części, puzzle);
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych;
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: liczenie, przeliczanie, klasyfikowanie,
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych);
 •  Zabawy na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

TYDZIEŃ II- Baśnie, bajki, bajeczki.

 • Wyszukiwanie książek z baśniami w kąciku książki. Rozpoznawanie tytułów baśni po obrazkach. Zachęcenie do przynoszenia do przedszkola swoich ulubionych książek.
 • Rozmowa na temat różnych rodzajów książek oraz ich znaczenia w życiu człowieka, o książkach dla dzieci i występujących w nich bohaterach.
 • Wyjaśnienie pojęć: legenda, baśń, bajka.
 • Słuchanie piosenki „Baśniowe postacie”- umuzykalnianie dzieci.
 • O tym, jak dobro zło zwycięża – słuchanie baśni S. Karaszewskiego „Złoty strumień” z elementami zabaw dramowych.
 • Scena z mojej bajki- zajęcia plastyczne, malowanie pastą do zębów zabarwioną na różne kolory.
 • Słuchanie baśni „Królewna Śnieżka”. Przygotowanie sylwet do teatru cieni. Samodzielne zorganizowanie teatrzyku cieni.
 • Przygody w krainie tajemnic – zajęcia matematyczne. Planowanie drogi do zamku – ćwiczenia orientacji przestrzennej. Budowanie zamku według kodu.
 • Przygoda ze smokiem – historyjka obrazkowa.
 • Z jakiej to jest baśni? – rozwiązywanie zagadek.
 • Udział w zabawach ruchowych, orientacyjno- porządkowych, naśladowczych oraz zabawach na świeżym powietrzu.

 

TYDZIEŃ III- Muzyka wokół nas.

 • Wspólne oglądanie albumów tematycznych. Wzbogacanie wiadomości na temat instrumentów muzycznych i muzyków. Zorganizowanie kącika muzycznego.
 • Co to jest muzyka? – rozmowa inspirowana wierszem A. Frączek „Przedszkolna orkiestra”, połączona z zabawami rytmicznymi.
 • Zabawa ze śpiewem „Muzykanci konszabelanci”.
 • Zabawa rytmiczna „Zimowa orkiestra”. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz percepcji słuchowej.
 • Muzykowanie na instrumentach muzycznych. Porównywanie dźwięków wydawanych przez poszczególne instrumenty. Rozwiązywanie zagadek muzycznych – przeliczanie dźwięków.
 • W filharmonii – rozmowa na podstawie zdjęcia, połączona z wysłuchaniem nagrania walca.
 • Poznawanie zasad zachowania obowiązujących podczas uczestniczenia w koncercie. Poszerzenie informacji na temat filharmonii.
 • Mali kompozytorzy – zabawy inspirowane muzyką Fryderyka Chopina.
 • Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki ,,Mały muzyczny świat”.
 • Skonstruowanie i rozegranie gry planszowej Orkiestra. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Hejnał z wieży mariackiej – zajęcia matematyczne inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Krakowskie historie”. Utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych.
 • Kolorowa gitara – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ IV- Nie jesteśmy sami w kosmosie.

 • Wzbogacenie kącika książek o literaturę tematyczną. Rozbudzanie zainteresowań kosmosem.
 • W Układzie Słonecznym – rozmowa inspirowana obrazkiem, połączona z zabawami badawczymi.
 • Tajemnicze planety – zajęcia plastyczne.
 • Ćwiczenia drobnych mięśni dłoni i przedramienia – Galaktyka.
 • Ada i kosmita – zabawy inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Uczulenie”.
 • Ćwiczenie techniczne „Nasza rakieta”. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności współpracy w zespole.
 • Słuchanie piosenki „Każdy chciałby być odkrywcą”. Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa.
 • Goście z kosmosu – zabawy słownikowe połączone z wykonaniem eksperymentu.
 • Konstruowanie lunetek z rolek po ręcznikach papierowych.
 • W obserwatorium astronomicznym – słuchanie wiersza I. R. Salach „Kopernik”, w powiązaniu z zajęciami matematycznymi.
 • Spotkanie z ufoludkami – zabawy dydaktyczne.

Wiersz i piosenka do nauki w miesiącu lutym

Wiersz J. Koczanowskiej „Ufoludki”.

W piaskownicy za przedszkolem wylądował srebrny spodek,

a ze spodka już po chwili ufoludki wyskoczyły.

Małe, zwinne i zielone, mądre i zaciekawione,

wymierzyły i zbadały ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną Drogą na planetę Togo-Togo.

Został po nich pył magiczny,

taki był mój sen kosmiczny.

 

Piosenka „Każdy chciałby być odkrywcą”.

 

 1. Znam już dobrze kraj nasz, Polskę, miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach –  zwiedziłem Europę.

Ref.: Chcę poznać cały świat:

kontynenty, morza, oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

rakietą w kosmos polecę.

 1. Znam też inne kontynenty: Azję i Afrykę,

a niedługo także zwiedzę ogromną Amerykę.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 1. Będę pływał wielkim statkiem, latał samolotem,

podróżował autokarem i jeździł autostopem.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 •  

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I- Mijają dni, miesiące lata…

 • Przeglądanie albumów rodzinnych. Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji, porównywanie wyglądu, dostrzeganie upływu czasu, lat, na podstawie zmieniającego się wyglądu.
 • „Witamy w Nowym Roku”- rozmowa połączona z zabawami słownikowymi. Poznanie tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Zabawa integracyjna „Życzenia noworoczne”.
 • „Noworoczne fajerwerki”- rozdmuchiwanie farby na kartkach papieru.
 • „Dwunastu braci”- zabawy dydaktyczne inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaremby „Rzeka czasu”. Poszerzenie wiadomości na temat miesięcy i pór roku.
 • Nauka piosenki „Czasolot”- umuzykalnianie dzieci.
 • Zajęcia matematyczne „Co robią zimą dni tygodnia? na podstawie wiersza T. Fiutowskiej.
 • Wykonanie tygodniowego kalendarza zabaw, rozwijanie umiejętności planowania.
 • Zabawa ruchowa z piosenką „Laurencja”- utrwalanie nazw tygodnia.
 • Zabawa dydaktyczna „Co robimy w dzień, a co robimy w nocy?”, dostrzeganie następstwa dni i nocy oraz pór roku.
 • Zabawa „Mój plan dnia i nocy”.
 • Zabawa w formie opowieści ruchowej „Dzień i noc”.
 • Zajęcia plastyczne „Drzewo w czterech porach roku”.
 • Rytmiczne dzielenie nazw wyrazów, czytanie tekstów wyrazowo- obrazkowych.

TYDZIEŃ II-  Zima i zwierzęta.

 • Oglądanie ilustracji przedstawiających przyrodę w zimowej szacie, rozmowa na temat cech zimowego krajobrazu.
 • Zajęcia plastyczne „Wszędzie biało”- malowanie pastą do zębów zimowego krajobrazu.
 • Historyjka obrazkowa „Spłoszony gil”. Rozmowa na temat wybranych gatunków ptaków, koloru upierzenia oraz znaczenia piór w ich życiu.
 • Zabawa ruchowa z rymowanką „Zima i gil”.
 • „Co jedzą ptaki?”- zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Dokarmianie ptaków”. Całościowe czytanie wyrazów: karmnik, sroka, sikora, dzielenie na sylaby.
 • Nauka piosenki „Pomóż ptakom” metodą ze słuchu.
 • „Kto dba o zwierzęta leśne”, rozmowa inspirowana wierszem I.R. Salach „Kto pamięta”. Zapoznanie z pracą leśnika, rozmowa na temat dokarmiania zwierząt leśnych zimą.
 • Zabawa badawcza „Lodowe kafelki”.
 • „Wyprawa na biegun północny” – zajęcia matematyczne.
 • Pomóż ptakom – instrumentacja piosenki.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.

 

TYDZIEŃ III-  Projekt „Zabawki”.

 • Oglądanie zabawek przyniesionych przez dzieci z domu. Segregowanie zabawek według różnych kryteriów.
 • Zabawy badawcze Poznajemy zabawki.
 • Fruczka – samodzielne wykonanie zabawki rozwijającej zdolności manualne.
 • Wycieczka do sklepu z zabawkami.
 • Oglądanie różnych zabawek ludowych oraz obrazków przedstawiających ludzi, którzy je wytwarzają
 • Zabawki dawniej i dziś – oglądanie filmu edukacyjnego.
 • Samodzielne konstruowanie gry planszowej „Przygody Czerwonego Kapturka”.
 • Zabawa przy piosence „Taniec pajacyków”.

 

TYDZIEŃ IV- Babcia i dziadek.

 • Zorganizowanie w sali kącika pamiątek rodzinnych- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych.
 • Niespodzianka dla dziadków – wprowadzenie wiersza B. Formy Kocham babcię i dziadka do nauki na pamięć.
 • Nauka piosenki „Kraina babci i dziadka”- umuzykalnianie dzieci.
 • Przygotowanie zaproszeń na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
 • „Co robię z dziadkami?” – odgadywanie zagadek przedstawianych za pomocą pantomimy.
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Dziadek”- rozwijanie mowy.
 • Geometryczne niespodzianki dla dziadków – zajęcia matematyczne.
 • Przygotowania do uroczystości. Wykonanie prezentów dla babci i dziadka.
 • Ćwiczenie usprawniające koordynację i sprawność ruchową obu rąk – Muzyczne znaki.

TYDZIEŃ V- Ferie zimowe w przedszkolu.

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami– wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach;
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych;
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgło­sy zimy;
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej: układanie kompozycji z białych elementów, konstruowanie lodowego zamku dla pani Zimy;
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki;
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu;
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat;
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – sześcienne klocki, obrazki po­cięte na kilka części, puzzle);
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: w, na, pod, za;
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych);
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy;
 • Nabieranie przekonania, że zima wcale nie jest taka zła. Uczestniczenie w zabawach związanych z zimą w sali, na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa;

PIOSENKA DO NAUKI: „Kraina babci i dziadka”

1.Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.

Ale za to babcia z dziadkiem, zawsze mają czas.

Mama w biegu, tata w biegu, spieszą się co dnia,

Ale za to babcia z dziadkiem, mają niezły plan!

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

Karuzela i spacer z psem.

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem,

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

Potem pizza, a może dżem !

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

 

WIERSZ DO NAUKI „Kocham babcię i dziadka” B. Formy

Kocham mocno babcię, dziadka- to nie żarty moi mili,

Dzisiaj im życzenia składam, by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam już dosyć,

Dziadek mocno mnie przytuli, o to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach, babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać te wypieki, najwspanialsze są na świecie.

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach, przekazują wciąż  wytrwale,

Swym kochanym wnukom, wnuczkom, rad życiowych całą gamę.

 

 

 ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ

I tydzień „Jak wyglądał świat przed milionami lat”

poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat

-poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.

-poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.

stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.

wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.

słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku

– wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

– wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

– reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

II tydzień „Idzie zima ze śniegiem”

– dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.

– poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej

– wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

– nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

-wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

-kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…

– opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

– poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników

– stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

– poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

-tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; różnicowanie samogłosek i spółgłosek.

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).; rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;

– rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.

 

 

 

III tydzień „Idą święta”

kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia), przejmowanych od pokoleń.

– dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób

– poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć

– dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach

– wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku; układanie rymów do podanych słów

– wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów

– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

– nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy

– poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.

– poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik.

 

IV tydzień „ Święta, święta…”

-poznawanie zwyczajów, tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia w innych krajach europejskich;

-wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez: poznanie historii rodziny, jej rodowodu, kultywowanie tradycji, zwyczajów, wzajemne okazywanie sobie uczuć;

– wspólne wykonywanie dekoracji świątecznych – ubieranie choinki;

-utrwalenie znajomości własnego adresu oraz poznanie zwyczaju przesyłania życzeń świątecznych i noworocznych na podstawie opowiadania H. Łochockiej pt. „Ptaszek z torby wypuszczony, śle życzenia w różne strony”;

– słuchanie wiersza T. Kubiaka „Wieczór wigilijny” – zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią;

– wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;

– poznanie tekstów i melodii kolęd i pastorałek;

-wykonanie kartek i ozdób świątecznych – zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej;

– „Papierowa choinka” – wykonanie choinki z wykorzystaniem techniki origami;

– kształcenie umiejętności poprawnego różnicowania i artykułowania samogłosek i spółgłosek podczas ćwiczeń i zabaw;

– aktywizowanie myślenia – rozwiązywanie zagadek tematycznie związanych z omawianymi zagadnieniami;

– rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie określonego zbioru (tworzenie zbiorów ze względu na jedna cechę);

– przestrzeganie zasady – nie biorę cudzych zabawek bez pozwolenia;

– wdrażanie do dbania o porządek w przedszkolu: oczyszczanie obuwia przed powrotem do przedszkola;

– czynności higieniczno-samoobsługowe przed i po posiłkach; mycie zębów, dbanie o czystość osobistą i przyborów toaletowych;

– spokojne oczekiwanie na swoją kolej, przezwyciężanie chęci impulsywnego działania i zniecierpliwienia zwracanie uwagi na prawidłową postawę przy stole podczas posiłków i zajęć;

– zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci – zgodne korzystanie z miejsc przeznaczonych do wspólnej zabawy, przestrzeganie zasady kulturalnego zwracania się do siebie.

ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;

– przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną;

– uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie; spożywanie różnorodnych pokarmów;

– przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;

– rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu;

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;

– tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów;

Piosenka do nauki na pamięć pt. „Świat sprzed milionów lat”

 1. Wiele milionów lat temu

na naszej planecie żyły

na lądach, w powietrzu, w wodach

ogromne dinozaury.

Ref.: Dawno temu na Ziemi

mieszkały dinozaury.

Miały wielkie głowy, ogony,

straszne zęby, pazury.

 

 1. Rosły olbrzymie rośliny,

jak teraz najwyższe drzewa.

Widłaki, paprocie, skrzypy

sięgały prawie nieba.

Ref. Dawno temu…

 

 • Dzisiaj jest już tak niewiele

dowodów tamtej epoki:

odciski odbite na skałach,

odkryte wielkie kości.

Ref.: Dawno temu…

Wiersz do  nauki na pamięć pt. „Pracowita zima”

Zima, zima biała,

drogi zasypała.

Z chmury śnieg prószy,

mróz szczypie w uszy.

Wszystko ubielone,

Śniegiem przyprószone.

Lód lśni już na rzekach,

a zima narzeka:

– Tyle pracy jeszcze mam!

Czy ja sobie radę dam?

Gdy już wszystko pobieliła,

wodę rzekach zamroziła,

Zaprosiła dzieci w koło:

– Śniegiem bawcie się wesoło!

Zróbcie śnieżki i bałwanki.

I na górkę! I na sanki!

Rzekła jeszcze:

– I niech każde z was pamięta!

Najważniejsza w zimie sprawa

to bezpieczna jest zabawa.

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

I tydzień „Moja rodzina”

– określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.);

– opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny;

– podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców;

– łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia, jako źródła budżetu;

– określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny;

– dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie;

rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

– wskazywanie takich samych liter, cyfr;

rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji;

– rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek;

– wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

– liczenie głosek; rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek;

– dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych;

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;

– tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku; układanie rymów do podanych słów;

– wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań);

– wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech;

– dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.);

– poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.

 

II tydzień „Mój dom”

gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji);

określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;

dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom;

porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami;

oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego);

przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt;

poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa

 – nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych;

– wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich;

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów;

– tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku;

– uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.

wycinanie, wydzieranie, składanie papieru;

odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem;

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

III tydzień „Moje prawa i obowiązki”

przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach;

akceptowanie równości praw wszystkich;

wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich;

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku;

układanie rymów do podanych słów; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;

wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach;

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

IV tydzień „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;

-przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną;

-uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie; spożywanie różnorodnych pokarmów;

– uświadomienie zagrożeń wynikających z: niewłaściwego zachowania się względem zwierząt, kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielnego spożywania lekarstw; samodzielnego stosowania środków chemicznych;

– przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;

– rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu;

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;

– tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów;

– wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań);

– rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

– uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Piosenka do nauki na pamięć pt. „Jak dobrze mieć rodzinę”

 1. Nigdy nie jestem sam,

bo rodzinę mam.

Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,

rodzina wspiera mnie. /2x

 

Ref. Mama i tata przytula do serca,

                         siostra i brat zabawią mnie.

                        Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,

                      cała rodzina kocha się.

 1. Lepiej i łatwiej żyć ,

gdy ktoś obok jest.

Kiedy zrozumie pocieszy mnie

i zawsze pomóc chce. / 2x

 

Wiersz do  nauki na pamięć pt. „Prawa i obowiązki” I. Fabiszewska

Słuchajcie wszyscy, duzi i mali,

To bardzo ważna sprawa!

Ludzie dorośli dla wszystkich dzieci

stworzyli mądre prawa.

Lecz to nie wszystko, moi kochani,

są także obowiązki.

I dają słowo – spytajcie mamę –

zakres ich nie jest wąski.

Lecz jeśli obok przyjaciel stoi

i oczy m życzliwe,

to wykonanie nawet  tych trudnych

będzie zawsze możliwe.

 

 ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE W PAŹDZIERNIKU 

I tydzień „Idzie jesień… przez ogród i sad” 

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, ilustracyjnych, tanecznych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania z elementem skoku, podskoku,

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

II tydzień „Idzie jesień… do zwierząt”

 

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cy
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach;
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

 

III tydzień „Co z czego otrzymujemy”

– określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym

– nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

– wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania

– porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.

 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

–  posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

– rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

– uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

– poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.

– poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu

– lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

IV tydzień „Idzie jesień… z deszczem”

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią

– zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

– obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

szanowanie wody, niemarnowanie jej.

– obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu

– uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi

– uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach

– kończenie rysunków według wzoru.

– rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji

– rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.

– dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).

dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek.

– rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

– wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

– tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Wiersz do nauki na pamięć K. Datkun-Czerniak pt. „Szara pogoda”

 

Szara chmurka, obok druga,

Pełne kropel dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare,

kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest.

A tu pada, pada, pada

już przez cały dzień!

Oj, deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas!

 

Piosenka do nauki na pamięć pt. „Zbiory z sadu i ogrodu”

 

 1. Już owoce i warzywa pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki, na powidła śliwki,

żółte i czerwone jabłka i smaczne malinki.

 1. A w ogrodzie jest marchewka, pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy aż do końca zimy,

Bo sałatki i surówki chętnie z nich  zrobimy.

 

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I tydzień „To jestem ja”

– swobodne rozmowy z dziećmi na temat spędzenia wakacji;

– tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie, utrwalanie nazw części ciała, wzbogacanie słownictwa z wykorzystaniem wiersza I. Fabiszewskiej pt. „To jestem ja”;

– słuchanie opowiadania M. Skrętkowskiej – Zaremby pt. „Przyjaciel”;  rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych sytuacjach;

-poznanie zapisu graficznego swojego imienia;

-poznawanie ciała człowieka oraz określanie zachodzących w nim zmian;

– różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawczych za pomocą dotyku, smaku, słuchu i wzroku podczas zabawy pt. „Poznajemy nasze zmysły”;

-kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności liczenia podczas zajęcia matematycznego pt. „Czas do przedszkola”;

II tydzień „Moja grupa”

-ustalenia zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania;

– zabawy dramowe inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego pt. „Nowy kolega”- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;

-rozwijanie umiejętności wokalnych podczas nauki piosenki pt. „Krąg dziecięcych rąk”;

-określanie położenia przedmiotów w przestrzeni – zajęcie matematyczne z wykorzystaniem pluszowego misia;

– wzbogacanie wiadomości przyrodniczych, poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody, rozumienie potrzeby konieczności dostosowywania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych;

III tydzień „Moja droga do przedszkola”

-zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy;

-kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym;

– utrwalenie znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę na podstawie wiersza J. Koczanowskiej  pt. „Przejście przez ulicę”;

-poznanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich znaczenia  dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; wyjaśnienie znaczenia konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania;

-zapoznanie z nową figurą geometryczną kołem;

-poznanie i utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych;

IV tydzień „Idzie jesień … przez las, park”

-rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych, poznawanie ich podstawowych cech;

-dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie;

-wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt;

-rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej podczas zabawy badawczej z wykorzystaniem owoców;

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej podczas zajęcia matematycznego  „Warzywa z targu”;

-rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów;

-rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych.

 

Wiersz do nauki na pamięć pt. „Witamy panią Jesień” autor B. Forma

Idzie przez las pani Jesień,

psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście i drzewa.

Witamy panią Jesień.

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy  w słońcu się mienią.

Dzieci bardzo się cieszą,

szybko do parku spieszą.

Witamy panią Jesień.

Spadają kasztany, żołędzie,

wkoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

Witamy panią Jesień.

Lecz kiedy ma humor ponury,

maluje deszczowe chmury.

Piosenka do nauki na pamięć pt. „Krąg dziecięcych rąk”

 1. Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg, tak dużo innych,

 dziecięcych rąk przyjaciół, co uśmiechnięci są, tak dużo rąk…

Ref. Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć i codziennie wesoło bawić się;

szukać przygód tu i tam,  w bajki wierzyć też, bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.

 1. Samemu być to bardzo źle, smutno i z łezką,

 więc nie, nie, nie!

Muzyka, śmiech i serca w krąg, tak dużo, tak dużo rąk…

Ref. Bo tak dobrze …