Menu Zamknij

Grupa VI – ZAJĄCZKI

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO  DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – JESIEŃ W SADZIE

 • Oglądanie ilustracji sklepu, straganu; Zapoznanie z pracą ekspedientki
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia Turlamy jabłko
 • Ilustracja ruchowa piosenki Polka prawdziwa.
 • Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Pod drzewami
 • Zapoznanie z nazwami drzew owocowych
 • Zabawa dydaktyczna Pomagamy jabłonce. rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu,
 • Skąd mamy te owoce? – rozróżnianie owoców pochodzących z sadu i owoców południowych na podstawie naturalnych okazów i obrazków.
 • Badanie równoliczności zbiorów. Zabawa matematyczna Liczymy owoce.
 • Nauka piosenki Polka prawdziwa.
 • Słuchanie wiersza Marii Kownackiej W spiżarni. zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę
 • Moje owoce – wydzieranka z kolorowego papieru.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Zbieramy owoce.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Owoce i warzywa.

 
TYDZIEŃ II – JESIEŃ NA DZIAŁCE

 • Ilustracja ruchowa rymowanki Jechał wóz.
 • Zabawa ruchowa Pociąg warzyw, Układamy warzywa.
 • Ćwiczenia pod hasłem: Poznajemy warzywa. Wielozmysłowe poznawanie warzyw,
 • Historyjka obrazkowa Sen Oli.
 • Zabawy przy piosence Sałatka.
 • Odbijamy warzywa – wykonanie odbitek z matryc zrobionych z warzyw.
 • Liczenie niewidocznych obiektów i ustalanie ich liczby. Zabawa matematyczna
  W warzywniaku.
 • Układanie krótkich dialogów i opowiadań o warzywach.
 • Inscenizacja wiersza Jadwigi Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie, z wykorzystaniem kukiełek.
 • Codzienne ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe- zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną.

TYDZIEŃ III – O SOBIE SAMYM

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Pomniki przyjaźni.
 • Zabawa ruchowa Zamieniamy się miejscami.
 • Słuchanie piosenki Podaj rękę koleżance.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – kwadratem.
 • Malowanie obrazków pozytywnych i negatywnych bohaterów baśni. przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 • Rozmowa na temat stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Zabawy rytmami.
 • Słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej Mój przyjaciel.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Smutek i radość.
 • Zabawa dydaktyczna Nasze emocje.
 • Zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał Zapamiętaj, Tańczące koła.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć Zapamiętaj kształt.

TYDZIEŃ IV-  NASZE ZMYSŁY

 • Zabawa dydaktyczna Czy znam swoje ciało? rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
 • Zabawy i ćwiczenia pod hasłem Nasze zmysły. uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów
 • Ćwiczenia w liczeniu. Zabawa matematyczna Koty. rozwijanie umiejętności dodawania
  i odejmowania, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Nauka piosenki Nasze uszy słyszą świat.
 • Historyjka obrazkowa Nie przeszkadzaj, nie hałasuj! uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
 • Zabawy z wykorzystaniem lustra – W krzywym zwierciadle.
 • Zabawy z wykorzystaniem wiersza Juliana Tuwima Okulary.

TYDZIEŃ V – CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?

 • Ozdabianie elementów litero-podobnych według własnych pomysłów.
 • Zabawa Szklana muzyka. Rozwijanie wrażliwości dotykowej, czuciowej i słuchowej. Wydobywanie dźwięków.
 • Z wizytą w cukrowni i w mleczarni – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Cukier.
 • Degustowanie soku owocowego. Określanie jego smaku.
 • Zabawa w kole – Zawody i miejsca pracy.
 • Z czego robi się chleb? – zajęcia badawcze inspirowane historyjką obrazkową.
 • Zabawa Kłębki, kłębuszki. Rozwijanie wrażliwości dotykowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Szukanie odpowiedzi na pytanie: Skąd mamy wełnę? Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej.
 • Zabawa Co to jest? Z czego to jest? Rozwijanie wrażliwości dotykowej, utrwalanie wiadomości na temat pochodzenia różnych produktów.
 • Rozsypanka obrazkowa Kto tego potrzebuje? Rozpoznawanie, nazywanie i grupowanie przedmiotów wykorzystywanych w pracy przez osoby wykonujące wybrane zawody.
 • Zabawy z kartką – Coraz mniejszy prostokąt. Utrwalanie znajomości kształtu prostokąta, wykonanie własnej historyjki obrazkowej.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne. W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”.

UWAGA!!!  30.10.2020r. „Halloween”– w tym dniu Zajączki będą uczestniczyły w zabawach integracyjnych. Prosimy, aby przyszły ubrane na kolor czarny.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

                                               Piosenka pt. ,,Polka prawdziwa”(D. i K. Jagiełło)

 1. Śliweczka spadła z drzewa, okrągła i dojrzała,
  samotna bardzo  była i wokół spoglądała.
  Zobaczył to pomidor i podszedł do śliweczki,
  kłaniając się jej nisko, zaprosił do poleczki.
                                           Ref. Hop , hop, polka prawdziwa
  pomidor skacze, śliwka się kiwa.
  Hop , hop polka prawdziwa
           polka prawdziwa hej!
 2. Śliweczka się zmęczyła, usiadła w cieniu róży
  pomidor się  nie  zmieścił, bo trochę był za duży.
  Nie wiedział co ma robić , znów podszedł do śliweczki,
  kłaniając się jej nisko, zaprosił do poleczki.

 

Wiersz  ,,W spiżarni”. (M. Kownacka)

W spiżarni na półkach
Zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach
i grzyby suszone,
są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie,
tęgi mróz na dworze,
Zapachnie nam lato,
Gdy słoik otworzę.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – WITAMY W PRZEDSZKOLU

 • Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwracanie uwagi na ich wygląd i przeznaczenie.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej.\
 • Nauka zapamiętywania własnego znaczka rozpoznawczego na podstawie różnych ćwiczeń.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer po ogrodzie przedszkolnym, zapoznanie się z jego wyposażeniem, zwracanie na nie uwagi.
 • Ekspresja słowna – kończenie zdania W moim przedszkolu podoba mi się…
 • Nazywanie znaczków rozpoznawczych. Rysowanie po śladach ramek kredkami w odpowiednich kolorach. Rysowanie swojego znaczka rozpoznawczego w pustym okienku.
 • Zachęcanie do poznawania imion kolegów i koleżanek z grupy.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Informacje o sobie: przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, określanie swoich zainteresowań.
 • Emocje, radzenie sobie z nimi, rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie), wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Zachęcanie do bliższego poznawania swoich rówieśników.
 • Zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu.
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • Umuzykalnianie dzieci.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej.
 • Rozpoznawanie papieru o różnych fakturach.

TYDZIEŃ II – DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni.
 • Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji.
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
 • Umuzykalnianie dzieci.
 • Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa.
 • Zapoznanie z pojazdami specjalistycznymi na podstawie zagadek słuchowych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.
 • Układanie z liter alfabetu swojego imienia (według wzoru).
 • Wykonanie pracy plastycznej Droga do przedszkola.
 • Ustalanie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu, na podstawie opowiadania Zabawa Tygryska.
 • Zabawy przy piosence Zbójnicy w przedszkolu.
 • Oglądanie zdjęć wybranych znaków drogowych: ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu, nakazu. Omawianie ich znaczenia. Określanie, dlaczego na drogach są znaki drogowe.
 • Słuchanie fragmentu wiersza Krzysztofa Wiśniewskiego Kolorowe znaki.

 

TYDZIEŃ III – NADESZŁA JESIEŃ

 • Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park.
 • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki.
 • Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.
 • Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu.
 • Zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.
 • Nauka piosenki Kolorowe liście.
 • Wykonanie pracy plastycznej Jesienne liście.
 • Czytanie całościowe wyrazów: drzewa, kasztany; dopasowywanie podpisów do obrazków.
 • Określanie, z którego drzewa pochodzą liście przedstawione na rysunkach. Rysowanie obok rysunków liści owoców odpowiednich drzew. Kolorowanie rysunków.
 • Dopowiadanie słów rymujących się ze słowami w podanych zdaniach.
 • Wykonanie przestrzennego jesiennego drzewa.

 

TYDZIEŃ IV – CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

 • Rozwijanie mowy.
 • Zabawa dydaktyczna Dzień i noc – zwracanie uwagi na cykli-czność występowania dnia i nocy.
 • Słuchanie wiersza Hanny Łochockiej Spać się chce.
 • Zabawy przy piosence Wiewióreczka.
 • Zabawa bieżna Wiewiórki w dziuplach.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Nauka tańca śląskiego koziorajka.
 • Rytmizowanie fragmentu wiersza Hanny Zdzitowieckiej Jeż.
 • Zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Rozwijanie poczucia rytmu muzycznego.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy.

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni J

       

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 
 
Wiersz pt. „Królestwo Przyrody.


Zielone od roślin,

błękitne od wody,

  Królestwo Przyrody.

Królują w nim drzewa

i różne zwierzaki

, motyle i ptaki.

, Przeróżne owady

 żerują wśród liści,

a wszystko tak piękne,

że może się przyśnić. (…)

 

 

 

Piosenka pt. „Kolorowe listki”

 1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

            kolorowe listki na wietrze szumiały.

 

   Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło

        szu, szu , szu wirowały w koło. / bis

 

 1. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

             kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

 

   Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

         hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis

 

 1. Kolorowe listki spadły już na trawę,

             kolorowe listki skończyły zabawę.

 

      Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,

            cicho, sza, oczka zamykają. / bis