ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT

 • Ślady przeszłości – oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat z dawnych lat.
 • Poznajemy historię lalki – rozmowa inspirowana zagadką; wprowadzanie w świat techniki i jej rozwój na przestrzeni lat; porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności.
 • Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym. Poszukiwanie i opisywanie różnic i podobieństw w wyglądzie drzew, krzewów i traw w różnych porach roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: L, l (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • W świecie dinozaurów – słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Dinozaury w przedszkolu” – wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, na temat dinozaurów.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7; rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni, rozwijanie sprawności ruchowej.
 • „Podróż do kopalni” – utrwalanie wiedzy na temat kopalni; określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski; porównywanie liczebności zbiorów.
 • Wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, <, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa „Bączek”.
 • Rozpoznawanie i obserwowanie gawrona. Poznawanie ciekawostek na jego temat.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się, zwrócenie uwagi na odkładanie ubrań na swoją półkę.

 

 

TYDZIEŃ II IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

 • Preorientacja
 • „Domy pobielone śniegiem” – zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka; obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: Y, y (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematu i modelu słowa domy.
 • „W zimowej scenerii” – malowanie na folii aluminiowej – zajęcia plastyczne; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • „Sekret bałwana” – historyjka obrazkowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby; poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy, rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań.
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego; utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • „Bałwankowa rodzina” – przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli); rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania i czerpania radości ze wspólnej zabawy; rozwijanie umiejętności matematycznych; utrwalanie umiejętności liczenia – odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.
 • Praca plastyczna „Bałwanek i choinka” – wyklejanie konturów kulkami z plasteliny, rozwijanie umiejętności manualnych. Dbanie o estetyczny wygląd prac.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu i rozbieraniu się, zwrócenie uwagi na odkładanie ubrań na swoją półkę.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w okolicy przedszkola – „W poszukiwaniu zimy”.
 • Obserwowanie przyrody – poszukiwanie i opisywanie różnic i podobieństw w wyglądzie drzew, krzewów.
 • Czynności higieniczne przed i po posiłkach – mycie zębów.

 

 

TYDZIEŃ III IDĄ ŚWIĘTA

 • Ćwiczenia słuchowe „Wszystko, co świąteczne”. Wzbogacanie słownictwa o słowa związane ze świętami.
 • „Już niedługo święta” – rozmowa inspirowana obrazkiem, wzbogacanie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; obmyślanie niespodzianek dla innych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: R, r (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Układanie schematów i modeli słów. Odczytywanie wyrazów i zdań.
 • „Mój wymarzony prezent” – praca plastyczna, rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych pragnień w formie pracy plastycznej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zwracanie uwagi na witryny sklepowe ozdobione świątecznymi dekoracjami. Oglądanie udekorowanych domów.
 • „Nieoczekiwany gość” – rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby „Sąsiad”; poznawanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych; rozwijanie umiejętności dekodowania; wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8; rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo.
 • „Łańcuch z kolorowych serduszek” – rozwijanie sprawności manualnej, doprowadzenie pracy do końca, zachowanie porządku w miejscu pracy.
 • Przedświąteczny tydzień Olka – poznawanie nazw dni tygodnia; dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia; stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu; posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi.

 

TYDZIEŃ IV ŚWIĘTA

 • Słuchanie kolęd – nawiązanie do tradycji ich śpiewania w okresie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna, wytworzenie świątecznego nastroju.
 • „Świąteczne bingo” – wdrażanie do przestrzegania zasad gry, godzenie się z przegraną.
 • „Wigilia już dziś!” – rozmowa inspirowana obrazkiem, wypowiadanie się na temat przygotowań przedświątecznych w domach rodzinnych dzieci, porównywanie ich z tymi na obrazku.
 • Opowiadanie wg chronologii wydarzeń, używanie określeń: najpierw, potem, na końcu. Nazywanie przeżyć i uczuć postaci.
 • Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy z użyciem poprawnie gramatycznie zdań. Zachęcanie do pomagania rodzicom w prostych pracach domowych.
 • „Kolorowa choinka” – praca przestrzenna: wycinanie ozdób z kolorowego papieru, ozdabianie nimi szablonu choinki. Zwracanie uwagi na estetyczny wygląd pracy i porządek w miejscu pracy.
 • „Bombki” – ćwiczenie graficzne; doskonalenia umiejętności odwzorowywania układu barw i linii. Naprzemienne rysowanie linii pionowych i poziomych w rytmie po dwie, zgodnie ze wskazanym kierunkiem. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zwracanie uwagi na poprawną postawę przy stole i poprawny chwyt kredki.
 • Zabawy swobodne w kącikach zabaw.
 • Zabawa, „Jakie mogą być życzenia?”; rozwijanie twórczej inwencji słownej. Składanie sobie nawzajem życzeń świątecznych.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna – „Zimowy berek i sopelki” oraz „Rozgrzewamy się na mrozie”.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych; nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych.

 

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie z liter i czytanie, według wzoru, a potem – bez wzoru
 • próby czytania – rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: L, l , Y, y, R, r.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • pisanie po śladzie i samodzielnie małych i wielkich liter: L, l , Y, y, R, r.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna – ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie:

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie cyfr i znaków: 0,1, 2, 3,4, 5, 6, 7,<, >,=.

 

Uwaga Rodzice!

 • 06.12.2018 r. (czwartek) spotkanie z Mikołajem, wręczenie dzieciom paczek. Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na czerwono.
 • 13.12.2018 r. (czwartek) wycieczka autokarowa do Fabryki Bombek Testpol w Nacławiu koło Polanowa.
 • 14.12.2018 r. (piątek) godz. 900 Zapraszam rodziców na zajęcie otwarte pt. „Bałwankowa rodzina” – rozwijanie umiejętności matematycznych: (przeliczanie, dodawanie, odejmowanie); odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.
 • 17.12.2018 r. (poniedziałek) godz.1020 „Muzyka z małego i wielkiego ekranu”; koncert umuzykalniający (w dniu koncertu obowiązuje strój galowy).
 • 17.12.2018 r. (poniedziałek) godz.1400 „Idą święta wigilijny czas” – jasełka występ dla rodziców.
 • 19.12.2018 r. (środa) godz.1400 bożonarodzeniowy kiermasz w przedszkolu.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„W grudniowe noce” – sł. Jadwiga Urbanowicz

 

W grudniowe noce, zimowe noce
Dzieciątko Boże z zimna dygoce.
Idzie przez pola pokryte szronem,
wiatr mu wydzwania piosnki znajome.

Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje, rączęta, kto schronienie mu da?
Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje, rączęta kto schronienie mu da?

Tyle tych domów i okien tyle,
może Go schronią choćby przez chwilę.
Może przygarną do serca ludzie,
może nakarmią, nim dalej pójdzie.

Ref. Hej kolęda, kolęda…..

Świeczki się jarzą w świerkach zielonych
i złote gwiazdy wieńczą korony,
bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
lecz o Nim, o Nim nikt nie pamięta.
Ref. Hej kolęda, kolęda….

 

WIERSZ DO NAUKI:

 „Wieczór wigilijny” – T. Kubiak 

Biały obrus lśni na stole,

pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince

co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,

karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu

dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

moc serdecznych życzeń.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

TYDZIEŃ I – Moja rodzina.

 • Wypowiadanie się na temat obrazka. Rysowanie swojej rodziny i wypowiadanie się na jej temat.
 • Wizyta pana Bałaganika – rozmowa inspirowana wierszem B. Kosmowskiej „Dziwny lokator” – rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: I, i (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Układanie schematów i modeli słów: igła, Iwo itp. Określanie miejsca samogłoski w słowach.
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych; przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii (rysowanie osi symetrii prostokąta i koła; składanie figur geometrycznych wzdłuż osi symetrii).
 • Rozwijanie umiejętności organizowania czasu i przestrzeni – odzwierciedlanie rytmu za pomocą kasztanów lub klocków.
 • Wypowiadanie się na temat ulubionych zajęć swoich rodziców oraz rodziców.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence „Jak dobrze mieć rodzinę”.

 

TYDZIEŃ II – Polska – moja ojczyzna.

 • Preorientacja zawodowa: wycieczka do Urzędu Miasta w Kołobrzegu – wizyta u Prezydenta Miasta Kołobrzegu pana Janusza Gromka.
 • Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste” i legendy M. Orłonia „O Lechu i białym orle”. Wypowiedzi dzieci na temat kraju, w którym mieszkają: nazwy, obowiązującego języka, mieszkającego w nim narodu (Polska, język polski, Polacy).
 • Wyjaśnianie zwrotów: Jesteśmy Polakami. Mieszkamy w Polsce. Mówimy po polsku.
 • Oglądanie flagi i godła Polski, wypowiedzi dzieci na temat ich wyglądu. Zwrócenie uwagi na kolory: ich kolejność oraz ich znaczenie. Czytanie całościowe wyrazów: flaga, godło.
 • Utrwalenie dotychczas poznanych liter: układanie sylab, wyrazów z liter alfabetu – samodzielne odczytywanie.
 • Zabawa dydaktyczna: „Odjeżdża autobus nr..” – rozwijanie sprawności rachunkowych, utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności wykonywania obliczeń.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5; rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 • „Przedszkolaki dla niepodległej” – zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków, przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie wydarzeń historycznych związanych z naszą ojczyzną oraz utrwalenie i wzbudzanie szacunku do symboli narodowych (godło, flaga i hymn).
 • Śpiewanie hymnu narodowego – zachowanie właściwej postawy.
 • Wykonanie puzzli: „Godło Polski” – doskonalenie małej motoryki podczas kolorowania i wycinania oraz kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Sprawne posługiwanie się nożyczkami.

 

TYDZIEŃ III – Mój dom.

 • Wiem, gdzie mieszkam – utrwalenie znajomości swojego nazwiska i adresu zamieszkania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: T, t (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 5 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie. Rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów według rodzajów.
 • W którym miejscu? – ćwiczenia ułatwiające orientacje na kartce papieru.
 • „Piękny dywanik do mojego pokoju” – poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki plastycznej (wykonanie pracy plastycznej według instrukcji) – przeplatanki.
 • Kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby. Udział w zbiórce karmy dla podopiecznych schroniska.
 • Zajęcia umuzykalniające: zabawy przy piosence „Magiczne miejsce”; ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu; wyrabianie szybkiej reakcji na określony sygnał.
 • Urządzenia domowe stosowane dawniej i dziś – zabawy badawcze; zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego.

 

TYDZIEŃ IV – Moje prawa i obowiązki.

 • Nauka piosenki „Moje prawa”
 • Co słychać w domu – rozmowa inspirowana obrazkiem; poznawanie wieloznaczności słowa „dom”. Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie; kształtowanie właściwych zachowań społecznych.
 • Praca plastyczna „Okno z witrażem” – zapoznanie z techniką witrażu.
 • Moje prawa – nauka na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”; zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka. Uświadomienie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i dorosłych.
 • „To prawo cenie najbardziej” – zajęcia plastyczne utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: D, d (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Poznanie zapisu cyfrowego cyfry 0 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie.
 • Nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt; przeliczanie ich, rozwijanie umiejętności rachunkowych.

TYDZIEŃ V – Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Wykonanie i składanie puzzli „Zdrowe produkty” – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Alergia na sierść – rozmowa inspirowana wierszem W. Grodzieńskiej „Chory kotek”, dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych, wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych.
 • Kotki z makaronu – praca plastyczna.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: K, k (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 6 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie – utrwalenie liczenia w zakresie 6.
 • Co służy do utrzymywania czystości – rozmowa połączona z rozwiązywanie zagadek I. R. Salach; poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, poznawanie czynników warunkujących zdrowie.
 • Zajęcia umuzykalniające – śpiew piosenki „Lekcja zdrowia” rozwijanie umiejętności wokalnych; wyrabianie reakcji na zmianę tempa.
 • Quiz o zdrowiu – utrwalenie wiadomości na temat zdrowia (ukazanie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych).
 • „Talerz pełen zdrowia” – tworzenie kompozycji z obrazków ukazujących zdrowe produkty, naklejanie elementów.

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie z liter i czytanie, według wzoru, a potem – bez wzoru
 • próby czytania – rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: I, i, T, t, D, d, K, k.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • pisanie po śladzie i samodzielnie małych i wielkich liter: I, i, T, t, D, d, K, k.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna – ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie:

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie cyfr i znaków: 0,1, 2, 3,4, 5, 6, <, >,=.

 

Uwaga Rodzice!

 • 05.11.2018 r. poniedziałek godz. 930 Preorientacja zawodowa: wycieczka do Urzędu Miasta w Kołobrzegu – wizyta u Prezydenta Miasta Kołobrzegu pana Janusza Gromka.
 • 09.11.2018 r. obchodzimy w przedszkolu 100-lecie Niepodległości Polski proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola w stroju galowym.         
 • 15.11.2018 r. (czwartek)  godz. 1600 króciutkie zebranie informacyjne dotyczące organizacji mikołajek i imprez grupowych. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • 19.11.2018 r. poniedziałek godz.1020 „Baśń o trzech małych świnkach”; koncert umuzykalniający (w dniu koncertu obowiązuje strój galowy).
 • 29.11.2018 r. (czwartek) godz. 1600„Andrzejek to czas, niech magia i wróżby królują wśród nas”. Spotkanie integracyjne. Chętnych rodziców proszę o pomoc w organizacji spotkania: nakrycie stołów oraz przygotowanie poczęstunku.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami – mgr Janina Hołowczak poniedziałek 1530 – 1600 (po uprzednim umówieniu się).  Zapraszam.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„Magiczne miejsce” – sł. i muz. K. Gowik

1.Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,

a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

 

Ref.: Teraz już wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

2.Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.

Ref.: Teraz wiem…

 1. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.

Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.

Ref.: Teraz wiem….

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

 „Moje prawa” – J. Kucharczyk

 Chociaż lat mam tak niewiele,

 mam już swoje prawa,

 chcę być zawsze szanowany

 i chcę być kochany.

 I chcę, by dorośli o mnie dbali,

 bym mógł szczęśliwie dorastać.

 Bo prawo do szczęścia każdy ma,

 nawet gdy ma mało lat.

Każdy człowiek, nawet mały,

 ma też obowiązki,

 więc jak umiem, tak pomagam

 mamie, tacie, siostrze.

 Uczę się najlepiej jak potrafię,

 by kiedyś dobrze pracować.

 Bo obowiązki też każdy ma,

 nawet, gdy ma mało lat.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – Idzie jesień…przez ogród i sad.

 • Poznawanie, w sposób pośredni, sadu i ogrodu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po, wybranych warzywach i owocach.
 • Rozpoznawanie owoców poprzez zmysły: dotyku, węchu, wzroku, smaku w tym zabawy badawcze jabłkiem.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • Poznanie znaczenia słów owoce egzotyczne, wymienianie.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw: dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki.
 • Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach np.: z zastosowaniem klamerek, spinaczy, podejmowanie działalności plastycznej, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karczewskiego: „Owocowa uczta”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz J. Kucharczyk) „Zbiory z sadu i ogrodu”-
 • Słuchanie wiersza W. Kostecka: „Na rynku”.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczb 1-2 w tym znaków: <, >,=, oraz stosowanie ich do sytuacji zadaniowych.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez: rytmiczny podział słów, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi, wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Poznanie i rozróżnianie samogłoski i spółgłoski.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: O, o w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień…do zwierząt.

 

 • Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Kształtowanie spostrzegania słuchowego: odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie); rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa; określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Jesienna zagadka”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez posługiwanie się umownymi znakami: strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Dary jesieni”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: A, a w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jeże, Parada zwierząt, Kot i myszy, Kasztankowa gra, Wilki i owce, Orzechem do dziupli itp.
 • Zabawy badawcze: „Orzechy i orzeszki.
 • Rozwijanie myślenia (przyczynowo-skutkowe): historyjka obrazkowa: „Jak jeż szukał mieszkania”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

 

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym w tym nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Kształtowanie myślenia logicznego poprzez czynności analizy, syntezy, porównywania i klasyfikowania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk) „Jak to z chlebem było?”- umuzykalnianie.
 • Zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowska- Zaremba „Cukier” i historyjką obrazkową:, „Z czego robi się chleb?”.
 • Zabawa dydaktyczna: „Surowce i produkty”- badanie i określanie właściwości fizycznych węgla.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: prostokąt: „Zabawy z prostokątem”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… z deszczem.

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
 • Zwracanie uwagi na konieczność szanowanie wody, niemarnowanie jej, wyjaśnienie znaczenia dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi, uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach, kończenie rysunków według wzoru.
 • Rozwijanie spostrzegania słuchowego: rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczenie głosek.
 • Rozwijanie myślenia logicznego: wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne.
 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jesienne dźwięki, Taniec kropelek, Wiatr i liście, Zmienna pogoda, Wiatr i chmurki, Zbijak –Liściak, itp.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: E, e w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Utrwalenie dotychczas poznanych: O, o, A, a, M, m E, e.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik) „Kłótnia kaloszy”-umuzykalnianie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karszewski „Woda krąży”- zabawy badawcze z wodą.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Jesienna muzyka”.

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układnie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie i czytanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru
 • próby czytania – rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: O, o, A, a, M, m, E, e.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • pisanie po śladzie i samodzielnie małych i wielkich liter: O, o, A, a, M, m, E, e.
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna – ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie:

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie cyfr i znaków: 1, 2, 3, <, >,=.

Uwaga Rodzice!

 • 01.10.2018 r. poniedziałek godz.1020 koncert umuzykalniający (w dniu koncertu obowiązuje strój galowy).
 • 05.10.2018 r. piątek wycieczka na działki lub do najbliższego warzywniaka; zapoznanie z wyglądem wybranych warzyw i owoców.
 • 18.10.2018 r. (czwartek)  godz. 1600 zebranie informacyjne dla rodziców dotyczące wyników diagnozy. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • 25.10.2018 r. (czwartek) godz. 1600„Warzywno-owocowy zawrót głowy”. Spotkanie integracyjne. W programie wspólna zabawa oraz degustacja warzywno-owocowych smakołyków. Mile widziane przebranie za warzywo lub owoc.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami – mgr Janina Hołowczak poniedziałek 1530 – 1600 (po uprzednim umówieniu się). Zapraszam J

PIOSENKA DO NAUKI:

„Niteczka do niteczki” – sł. i muz. K. Gowik

1.Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

grzybek go grzybka we wrzosach w lesie,

tak rozpoczyna się jesień.

Listek do listka wiatr ciepły niesie.

Tak rozpoczyna się jesień

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuu

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

 1. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,

gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

to jesień u nas już mieszka!

I jarzębina w parku szumiącym

To jesień u nas już mieszka!

Ref: I wirujemy, wirujemy…..

WIERSZ DO NAUKI:

 „Szara pogoda” – K. Datkun-Czerniak

Szara chmurka, obok druga,

pełne kropel dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest.

A tu pada, pada, pada

już przez cały dzień!

Oj, deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Wakacyjne wspomnienia – swobodne rozmowy na temat sposobu spędzania wakacji.
 • Zorganizowanie kącika wakacyjnego, gromadzenie w kąciku pamiątek przywiezionych z wakacji. Zwrócenie uwagi na konieczność szanowania cudzej własności.
 • Ja wśród innych – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej „To jestem ja”; tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie,
  utrwalanie nazw części ciała, wzbogacanie słownictwa.
 • Zapoznanie z bohaterami pakietu: Olkiem i Adą.
 • Zapoznanie z regulaminem placu zabaw oraz z instrukcjami korzystania z poszczególnych urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • Zapoznanie z salą zabaw – czytanie całościowe nazw kącików zainteresowań.
 • Moja wizytówka – zabawy z literami, stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania.
 • Ćwiczenie pamięci – łączenie w pary rysunków przedstawiających zajęcia przedszkolne z imionami dzieci.
 • Poznajemy nasze zmysły – różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku. Rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka.
 • Konstruowanie budowli z klocków. Wycinanie sylwet kwiatów, drzew, figur geometrycznych, ozdabianie ich kredkami.
 • Mój portret – przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki, rozwijanie sprawności manualnej.
 •  

TYDZIEŃ II– Moja grupa.

 • Nasze zasady – rozmowa inspirowana wierszem B. Szelągowskiej „Zasady przedszkolaka”; ustalanie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania, rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania swoich wypowiedzi.
 • „Order grzeczności” – wykorzystanie techniki kolażu, kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy.
 • Dzielenie nazw na sylaby, wyklaskiwanie i liczenie sylab, odnajdywanie nazw rozpoczynających się i kończących tą samą sylabą.
 • Różnicowanie prawej strony i lewej strony, przygotowanie do programowania: posługiwanie się umownymi znakami.
 • Co nam niesie wrzesień? – słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Wrzesień”; wzbogacanie wiadomości przyrodniczych, poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody, rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych.
 • „Jak wyglądają moje koleżanki i moi koledzy z grupy?” – dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich charakterystycznych cech, rozwijanie sprawności manualnej.

TYDZIEŃ III– Moja droga do przedszkola.

 • Oglądanie katalogów i albumów tematycznych. Rozbudzanie zainteresowań motoryzacyjnych. Nazywanie i opisywanie wyglądu pojazdów.
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie – zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach; kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.
 • Praca techniczna w zespołach – „Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów”.
 • Nauka piosenki „Każdy chciałby być kierowcą”.
 • Zabawa „Co oznaczają te znaki?” Utrwalanie znajomości wybranych znaków drogowych.
 • Koło – jak znaki nakazu i znaki zakazu; – zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.
 • Na pomoc! – zabawy dramowe inspirowane wierszem I.R. Salach „Na pomoc”; poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych.
 • Moje przedszkole na mapie – zapoznanie z mapą. Wypowiadanie się na temat swojej drogi do przedszkola i znajomości swojego adresu.

TYDZIEŃ IV– Idzie jesień… przez las, park.

 • Jesień na obrazach – oglądanie reprodukcji malarskich.
 • W poszukiwaniu jesieni – wycieczka w okolice przedszkola, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku.
 • Kasztanowe ludziki – zajęcia artystyczno-techniczne inspirowane wierszem T. Fiutowskiej „Kasztanowy świat”; rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych.
 • Przygoda w parku – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Liściobranie”; rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych.
 • „Jesienne liczenie” – rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych, poznawanie ich podstawowych cech; poznawanie sposobów dokonywania pomiaru długości i szerokości przedmiotów, posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • „Jesienny las” – rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji przestrzennych.
 • Układanie i rozwiązywanie zagadek – rozwijanie logicznego myślenia.
 • Nauka piosenki „Niteczka do niteczki” – rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, porannych – rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi rozdzielanie ich na słowa (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).

 

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Uwaga Rodzice!

 • 06.09.2018 r. (czwartek)  godz. 1530 – zebranie informacyjne dla rodziców. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 1. Jedźmy dziś do domu dziadków – prosi Ada

Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada.

Na wycieczkę – niespodziankę z nim pójdziemy,

a od babci pyszne lody dostaniemy.

 

Ref.: 

To jest Ada, a to Olek, siostra i brat.

Małe przedszkolaki, które odkrywają świat.

Z przyjaciółmi przygód mają wiele, co dnia

I wesoło uśmiechają się, o tak.

Z przyjaciółmi przygód mają wiele, co dnia

I wesoło uśmiechają się, o tak.

 

 1. Tata często na rowery dzieci bierze

Mówi, jak najlepiej jeździć na rowerze

Na wypadek, gdyby zranił ktoś kolana

Razem z nami jedzie lekarz, czyli mama.

Ref:
To jest Ada, a to Olek, siostra i brat….

 

WIERSZ  DO NAUKI:

„Światła sygnalizatora” – D. Gellner

 

Idą dzieci, idą dzieci,

a nad jezdnią sygnał świeci.

Mam czerwone wielkie oko,

buzię mam jak mak.

Gdy pokażę się nad jezdnią,

wołam do was tak –

Uwaga! Czerwone światło!

Stój! O wypadek łatwo.

Mam zielone piękne oko,

zielone jak liść –

gdy się zazielenię w górze,

to możecie iść.

Zielone światło, zielone!

Przechodźcie na drugą stronę.