Menu Zamknij

Grupa V – KOTKI

Wirtualne przedszkole

Temat dnia: Pierwsze wiosenne kwiaty.

Kliknij aby otworzyć Wirtualne zajęcia Wiosna dla Gr V Kotki

Pozdrawiam mgr Agnieszka Osowska

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MARZEC

                                                                                              

TYDZIEŃ I-  Zwierzęta z dżungli i sawanny.

Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic o zwierzętach egzotycznych.

Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.

Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Nosorożce noszą pokrowce”.

Odkrywanie litery z, Z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: zebra, Zenek.

Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji- dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu.

Zabawy przy piosence „Dżungla”- umuzykalnianie dzieci.

Wykonanie pracy plastycznej „Pan lew”- rozwijanie sprawności manualnej.

Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych.

 Słuchanie wiersza Pawła Beręsewicza„ Gdzie jest żyrafa?”-  poznanie ciekawostek na temat zwierzęcia egzotycznego- żyrafy.

Udział w ćwiczeniach gimnastycznych- rozwijanie sprawności fizycznej.

TYDZIEŃ II-  Zwierzęta naszych pól i lasów.

Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).

Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami.Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.

Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.Poznawanie właściwości powietrza i jego roli w życiu ludzi i zwierząt.

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Ktosiek”- rozwijanie mowy.

Odkrywanie litery u, U: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: ule, Ula.

Kto szybciej? Kto powoli? – porównywanie tempa poruszania się wybranych zwierząt.

Zabawy przy piosence „Zające”- rozwijanie umiejętności wokalnych.

Wykonanie sów z pasków brązowego papieru.

Ćwiczenia klasyfikacyjne – Zwierzę z pola (z łąki) czy z lasu?

Gdzie jest powietrze? – ćwiczenia i zabawy.

Rozmowa na temat: Pożyteczne zwierzęta-  przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

TYDZIEŃ III-  Marcowa pogoda.

Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie).

Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych.

Poznawanie norm ekologicznych – nakazu:oszczędnego korzystania z wody.

Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby„W marcu jak w garncu”- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.

Odkrywanie litery c, C: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: cebula, Cela.

Kule i koła – ćwiczenia i zabawy.

Zabawy przy piosence „Marcowi przyjaciele”- umuzykalnianie dzieci.

Zabawa badawcza Jaka jest pogoda? Prowadzenie kalendarza pogody.

Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.

Słuch fonematyczny- wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.

Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ IV-  Wiosenne przebudzenia.

Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność).

Poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.

Poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np. tulipan, nasturcja.

Słuchanie wiersza Bożeny Głodkowskiej„Wiosna i moda”- poznawanie oznak wiosny.

Odkrywanie litery ł, Ł: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: łodyga, Łatka.

Zabawa matematyczna – Wiosna na łące, przeliczanie w zakresie 10.

Nauka piosenki „Wiosenne buziaki”- umuzykalnianie dzieci.

Pierwszy motyl – praca plastyczna.

Rozmowa na temat wczesnowiosennych kwiatów.

Wspólne powitanie wiosny przez wszystkie dzieci z przedszkola.

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Ozimina”- utrwalanie oznak wiosny.

Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 

                        WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU:

Piosenka pt. ,,Wiosenne buziaki”

 1. Już rozgościła się wiosna. Słońce i kwiaty przyniosła.
  Huśta się lekko na tęczy, motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, tańczymy z wiosenką ja i ty.
  Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
  to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
  Hop, hop, raz, dwa, trzy, bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
  A całe miasto całusy śle, bez wiosny było tu źle.

  II. Słońce rozdaje promyki, gonią się w lesie strumyki.
  Mrówki zaczęły porządki, a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

  Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, tańczymy z wiosenką ja i ty.
  Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
  to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
  Hop, hop, raz, dwa, trzy, bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
  A całe miasto całusy śle, bez wiosny było tu źle.

 

Wiersz pt. ,,Wiosna”

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą
Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.
– Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!
– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.
– Nieprawda, bo w karecie!
– W karecie? – Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną
i szumią – Witaj wiosno!

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

                                                                                                              

TYDZIEŃ I- Muzyka wokół nas.

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Franek– dostrzeganie piękna muzyki.

Odkrywanie litery w, W: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: waga, Wanda.

Zabawy przy piosence Czarodziejski koncert– rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych.

Wykonanie papierowego akordeonu- rozwijanie umiejętności manualnych, zapoznanie z akordeonem.

Łączenie ekspresji muzycznej z plastyczną  Malujemy nastrój utworu muzycznego Fryderyk Chopina.

Ćwiczenia słuchowe – Instrumenty.

Słuchanie wiersza Ewy Żylińskiej Muzyka- rozwijanie aktywności twórczej.

Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 

TYDZIEŃ II i III- Ferie zimowe w przedszkolu.

Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami ze starszych grup – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.

Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych.

Utrwalanie pisowni poznanych liter i liczb.

Układanie schematów wyrazów z poznanych liter, wyodrębnianie samogłosek i spółgłosek.

Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.

Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.

Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.

Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości.

Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni.

Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).

Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.

Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

TYDZIEŃ IV- Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.

Gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet).

Poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; oraz  ciekawostek, legend z nim związanych. Poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Mikrusek– zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego.

Odkrywanie litery p, P:  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: planety, Pola.

10 ufoludków – ćwiczenia w liczeniu. Układanie i odczytywanie zapisów działań.

Udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.

Zabawy przy piosence Kosmiczny sen- rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.

Obrazek o kosmosie – wycinanka uzupełniona rysunkiem.

Słuchanie wiersza Ireny Róży Salach W Toruniu żył Kopernik…- przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

 

Wiersz pt. ,, W Toruniu żył Kopernik…”.

 

W Toruniu żył Kopernik i obserwował niebo.

Chciał poznać nowe gwiazdy, chociaż nie wiedział, dlaczego.

W czarnym, bezkresnym kosmosie, jego myśl jak sputnik świeci.

Nie śniło mu się wcale, że człowiek tutaj doleci.

Oglądał złote słońcei srebrny księżyc badał.

Często nocował nad Wisłąo gwiazdach opowiadał.

On dowiódł, żenasza Ziemiapodąża wokół Słońca,

chociaż uczeni mężowie nie chcieli mu wierzyć do końca.

Rozsławił Kopernik Polskęna całym wspólnym świecie.

Dlatego wszyscy go znają, pytajcie jeśli chcecie.

 

Piosenka pt. ,, Kosmiczny sen”.

 1. Czterej kosmici przylecieli,

w moim pokoju przystanęli.

Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy,

ale pewnego chłopca szukamy.

Ten chłopiec  wielkim jest leniuszkiem

i  często chowa się pod łóżkiem,

Nie słucha taty, na brata krzyczy

i nie chce mamie swej pomóc w niczym.”

 

Ref.: A przecież trzeba dobrym być, słodką minę mieć,

bo inaczej trochę wstyd…

Być leniuszkiem? Nie!

Być kłamczuszkiem? Nie!

Lepiej iść do mamy i przytulić się.

 

 1. Czterej kosmici odlecieli,

bo porozmawiać z kim nie mieli.

A ja czerwony jak pan buraczek

pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę…

A potem bardzo się zdziwiłem,

bo się po prostu obudziłem.

To tylko sen był, och, wspaniale!

Już nigdy zły nie będę wcale.

 

Ref.: A przecież trzeba…

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ                                                                                                              

TYDZIEŃ I- Projekt ,,Bezpieczeństwo zimą”.

Ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych.

Zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy.

 Przypomnienie  numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy: język, wargi i żuchwę, autorstwa Iwony Zielińskiej – Z górki na pazurki.

Praca plastyczna Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie.

Słuchanie piosenki Ewy Chotomskiej Po co jest zima?- zabawy przy piosence.

Zajęcia matematyczne – Zimowe zabawy.

Zabawa badawcza – Po co dzieciom są potrzebne odblaski?

Zapoznanie z zawodem ratownika medycznego – z jego zadaniami, ubiorem i sprzętem, którym posługuje się na co dzień.

Udział w zabawach ruchowych w sali, na placu przedszkolnym, ćwiczeniach gimnastycznych.

TYDZIEŃ II- Mijają dni, miesiące, lata.

Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Odkrywanie litery s: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
i modeli słów: ser, Sara.

Słuchanie piosenki Biegnie miesiąc za miesiącem. Rozmowa na temat jej tekstu.

Układanie zdań ze słowami: czas, rok, tydzień, pory roku.

Słuchanie opowiadania Janiny PorazińskiejO dwunastu miesiącach.

Malowanie drzewa w czterech porach roku.

Układanie gry matematycznej Zbieramy punkty.

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Pląsające miesiące.

Zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na sygnał – Jak tańczymy?

Zabawa badawcza – zapoznanie ze zjawiskiem krystalizacji.

 

TYDZIEŃ III- Zima i zwierzęta.

Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach.

Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.

Słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej Wróbelek.

Wprowadzenie zapisu dodawania.

Odkrywanie litery n: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Umieszczenie karmnika na parapecie za oknem. Wsypywanie karmy dla ptaków. Obserwowanie ptaków przylatujących do karmnika.

Słuchanie piosenki Ptasi bar- umuzykalnianie dzieci.

Ptasi bar – ćwiczenia matematyczne.

 

Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8.

Wykonanie formy przestrzennej z gazet – Ptaszek gazeciuszek.

Lepienie figurek ptaków z plasteliny.

Opowieść Jak to z ptakami było.

Zabawa badawcza – Dlaczego ziemia zamarza?

Zabawa utrwalająca pojęcia: wysoko, nisko – Ptaki fruwają.

Wykonanie pracy plastycznej Głodne ptaszki.

Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Zimowy las.

Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:ze śpiewem, tanecznych.

 

TYDZIEŃ IV- Babcia i dziadek.

Wzbudzanie szacunku dla osób starszych.

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Broda- rozwijanie mowy.

Odkrywanie litery b: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
i modeli słów: balony, Borys.

Zabawa Upominek dla babci i dziadka – rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Maski i stroje balowe – ćwiczenia matematyczne.

Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9.

Zabawa ruchowo-naśladowcza – Co robią babcia i dziadek?

Wykonanie laurki dla babci i dziadka.

Zabawa w kole – Życzenia dla babci i dziadka.

Rozwijanie sprawności fizycznej- uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka- rozwijanie mowy i pamięci, umuzykalnianie dzieci.

 

TYDZIEŃ V- Baśnie, bajki, bajeczki.

Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby Stare baśnie- rozpoznawanie bohaterów starych baśni.

Odkrywanie litery g: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: garnek, Gala.

Słuchanie piosenki Bajkowe marzenia- zabawy przy utworze.

Zabawy z figurami- ćwiczenia w liczeniu.

Rozmowa na temat powstawania książek dla dzieci, dbania o książki.

Wykonanie pracy plastycznej – Kapelusz czarodzieja, kapelusz dla wróżki.

Zabawa ruchowa- Baśniowe postacie.

Wokół baśni Śnieżka- rozwijanie aktywności werbalnej.

Zabawa badawcza- Co dzieje się z lodem?

Zabawa relaksacyjna- Czarodziejski dywan.

Historyjka obrazkowa na podstawie baśni Śpiąca królewna- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU:

Piosenka  pt. ,„Poleczka dla babci i dziadka”.

1.Dziś w przedszkolu piękny bal, 
bal wspaniały na sto par.
Bal dla dziadków i dla babć-
pięknie zapraszamy was.

Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
kto poleczkę naszą zna, 
niech zatańczy tak jak ja. / bis

2.Do przedszkola zapraszamy
babcię, dziadka, tatę, mamę.
Gdy tańczymy polkę wraz, 
bardzo miło płynie czas.

Ref. To jest polka…

 

Wiersz pt. ,,Wyliczanka na Dzień Babci i Dziadka” 

 

Kto nas kocha najgoręcej, kogo my kochamy?

Komu dziś życzenia gorące składamy?

To jest nasza Babunia, której pokażemy,

Jak dzielić uczucia i słowa umiemy:
BABCIA! BABCIA! B A B C I A !

To niezwykły przypadek, super także jest dziadek.
Bo nawet w środku nocy nie odmówi pomocy,

Gdy sytuacja jest groźna , liczyć na niego można.
Niechaj nastawi ucha i swoich wnuków posłucha:
DZIADEK! DZIADEK! DZIADEK!

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

                                                                                       

TYDZIEŃ I- Idzie zima ze śniegiem.

 • Obserwowanie zmian występujących zimą (opady deszczu, śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, krótkie dni, długie noce, niska temperatura itp.)
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • Słuchanie piosenki Zima. Rozmowa na temat tekstu piosenki, umuzykalnianie dzieci.
 • Rozmowa na temat nowej pory roku – zimy, wymienianie oznak zimy.
 • Odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematu i modelu słowa lody.
 • Wprowadzenie nazw dni tygodnia. Zabawa ruchowa – Tańczące dni tygodnia.
 • Wykonanie pracy plastycznej Zimowy krajobraz, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 • Sporty zimowe- wymienianie nazw sportów zimowych.
 • Ćwiczenia w czytaniu – przyporządkowanie wyrazów do obrazków.
 • Wykonywanie śniegowych gwiazdek.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:ze śpiewem, tanecznych.
 • Słuch fonematyczny:tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków.
 • Próby czytania:rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż, czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Przygotowanie do pisania: odróżnianie druku od pisma, dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Liczenie:kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

TYDZIEŃ II- Projekt ,,Przyjaźń”.

 • Pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • Właściwe zachowanie się w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, sporach, konfliktach.
 • Kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
 • Tworzenie siatki pytań na temat: Czym jest przyjaźń?
 • Słuchanie i omawianie wiersza Iwony Zielińskiej Nie ma nic cudowniejszego jak przyjaciel – mój kolego!
 • Słuchanie bajki terapeutycznej Marii Molickej Bajka o dwóch ołówkach.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość i spostrzegawczość – Przyjacielskie barwy.
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi, z wykorzystaniem puzzli – Z przyjacielem jest raźniej.
 • Zabawa taneczna do piosenki Silny człowiek.
 • Zabawy rozładowujące emocje.
 • Odrysowywanie dłoni na arkuszach kolorowego papieru i wycinanie ich konturów.
 • Zabawa integracyjna z wykorzystaniem opowieści ruchowej – Kładka przyjaźni.

 

TYDZIEŃ III i IV- Idą święta.

 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • Oglądanie w małych zespołach książek o świętach Bożego Narodzenia. Zachęcanie do dzielenia się wiedzą na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wymarzona choinka.
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Choinka rośnie.
 • Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: rak, Romek.
 • Ćwiczenia w czytaniu – układanie wyrazów z poznanych liter.
 • Umuzykalnianie dzieci- nauka kolęd metodą ze słuchu.
 • Omawianie etapów ubierania choinki w ozdoby świąteczne. Wspólne ubieranie choinki w sali.
 • Zabawy figurami- wybieranie figur według podanej cechy (podanych cech), rozumienie sensu informacji przedstawionych symbolicznie,
 • Wykonanie pracy plastycznej Świąteczna choineczka.
 • Zabawa badawcza – Dlaczego drzewa iglaste nie gubią igieł przed zimą.
 • Rozmowa na temat wigilii, inspirowana wierszem Jadwigi KoczanowskiejWigilia.
 • Słuchanie bajki J.CH. Andersena „ Królowa Śniegu”- wykonanie sylwety królowej śniegu.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU:

Wiersz pt. ,,Drogi Mikołaju”

Drogi święty Mikołaju

Przybądź do nas, bo już czas.

Wszystkie dzieci Cię kochają

i serduszka biją nam.

Tu w  przedszkolu wielu dzieciom

serca biją niby młot.

Nie pozwól nam długo czekać,

bo nadchodzi ciemna noc.

 

Piosenka pt.,,A Mikołaj pędzi”.

1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

                                                                                       

TYDZIEŃ I- Mój dom.

 • Urządzenia gospodarstwa domowego: dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom, porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • Słuchanie piosenki Maluję wielki dom. Określanie metrum, charakteru melodii i budowy piosenki. Nauka piosenki metodą ze słuchu.
 • Domy i domki – ćwiczenia w liczeniu, szeregowanie domków według wielkości.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5.
 • Odkrywanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: tata, Tomek.
 • Omawianie wyglądu swojego domu.Malowanie swojego wymarzonego domu.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby
 • Kolorowa lampa – wypełnianie rysunku wybranym materiałem.
 • Rozmowa na temat zwierząt hodowanych w domu.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Elektryczny sen Ady.
 • Zabawy ruchowe w sali, ćwiczenia gimnastyczne z przyborami.

 

TYDZIEŃ II- Moje prawa i obowiązki.

 • Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich, ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci literackich.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-ZarembyKluskowanie i odkluskowanie.
 • Odkrywanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: dom, Dorota.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem.
 • Porównywanie liczby trójkątów; wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości.
 • Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki – O prawach i obowiązkach.
 • Ilustrowanie wybranego prawa dzieci.
 • Utrwalanie piosenki Kundelek Felek – śpiewanie zbiorowe i indywidualne.
 • Ćwiczenia badawcze – Dlaczego metalowa łyżeczka się nagrzewa?
 • Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Małe cuda. Wypowiadanie się pełnymi zdaniami, 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 

 

TYDZIEŃ III- Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 • Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.
 • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • Nauka wierszyka Barbary Szelągowskiej Ruch to zdrowie. Wyjaśnienie znaczenia tego powiedzenia.
 • Rozmowa na temat zdrowego sposobu życia – Piramida zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
 • Odkrywanie litery k: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: kot, Kama.
 • Dbamy o czystość – ćwiczenia w liczeniu.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6.
 • Zabawy przy piosence Uśmiechnij się do sera.
 • Zabawa ruchowa – Uciekaj przed słodyczami.
 • Wykonanie zdrowych kanapek- przestrzeganie zasad higieny.
 • Rozmowa na temat sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dzieci oraz pracy lekarzy.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Zębowa przygoda.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych.

 

TYDZIEŃ IV-Jak wyglądał świat przed milionami lat?

 • Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, soli kamiennej.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • Oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat dinozaurów.
 • Słuchanie piosenki Dinozaur w szafie. Rozmowa na temat piosenki.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-ZarembyWegetozaur.
 • Odkrywanie litery l: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: lalka, Lola.
 • Lepienie figurki dinozaura – Park jurajski.
 • Dinozaury tu, dinozaury tam – ćwiczenia w liczeniu.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7.
 • Słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej Węglowa rodzinka.
 • Rysowanie węglem drzewnym na temat: Górnicy przy pracy.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:ze śpiewem, tanecznych.

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE:

Wiersz  pt.,,Listopad”

 

Przyszedł sobie do ogrodu
 siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

Na ławeczce sobie siada.
Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.

 

Piosenka pt. ,,Rudy rydz”

 

 1. Był sobie raz zielony las

A w lesie jakby nigdy nic

W zielonej pustce, na jednej nóżce

Stał sobie rudy rydz

 

Ref. O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Jaka piękna sztuka!

Rudy, rudy, rudy rydz

A ja rydzów szukam

O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Mam na rydza smaczek

Rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Lepszy niż maślaczek

 

 1. O, gdyby chciał i gdyby tak

Zerwać się dał, o Boże!

Lecz na to rydz nie mówi nic

Bo mówić wszak nie może

 

Ref: O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Tylko spuszcza oczy

Rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Gniewa się i boczy

O, rudy, rudy, rudy, rudy rydz

Boi się nożyka

Rudy, rudy, rudy rydz

Nie chce do koszyka

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

                                                                                                              

TYDZIEŃ I- Idzie jesień… przez ogród i sad.

Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach, wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.

Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie), wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli.

Rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka.

Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania, zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Smaczki zgadywaczki- rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą dotyku, smaku, wzroku.

Odkrywanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: oko, Olek. Poznanie samogłosek.

Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2.

Jesienne skarby – jabłka i gruszki- wykonanie pracy przestrzennej.

Zabawy przy piosence Idą witaminki.

Zabawa badawcza – Co kryje w sobie ziemniak?

Lepienie z plasteliny figurek wybranych warzyw.

 

TYDZIEŃ II- Idzie jesień…do zwierząt.

Omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów

Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała.

Odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ananas, Ada.

Słuchanie piosenki Wiewióreczka- umuzykalnianie dzieci.

Ćwiczenia matematyczne – Spiżarnia wiewiórki.

Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3.

Wprowadzenie nazw: ptaki, ssaki- podanie ich przedstawicieli.

Pan jeż – wykonanie pracy przestrzennej.

Robienie różyczek z liści klonu.

Czym jest dźwięk? Ćwiczenia badawcze z dźwiękiem.

Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kto odlatuje, kto zostaje? Wypowiadanie się pełnymi zdaniami, rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków odlatujących z Polski przed zimą (bocian, jaskółka…).

 

TYDZIEŃ III- Co z czego otrzymujemy?

Słuchanie piosenki Co z czego otrzymujemy.

Zabawa badawcza – Jaka jest glina? Jaki jest piasek? Co z nich otrzymujemy?

Odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: mama, Marta.

Rysowanie na piasku (rysowanie w pudełkach z piaskiem, układanie do tego fabuły).

Degustowanie różnych serów. Wykonanie twarożków smakowych.

Opowiadanie historyjki obrazkowej Z czego otrzymujemy chleb?

Rozmowa na temat wełny – jej pochodzenia, właściwości.

Wykonanie wełnianego obrazka.

Oglądanie papieru różnego rodzaju – ćwiczenie badawcze.

Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Drewniany papier.

Zabawy z wiatrem. Badanie kierunku i natężenia wiatru (ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym). Określanie pożytecznej roli wiatru i szkodliwej roli wiatru.

 

 

TYDZIEŃ IV- Idzie jesień z deszczem.

Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

Słuchanie piosenki Taniec w deszczu. Rozmowa na temat jej tekstu.

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem wiersza I. Słuchorzewskiej Słota.

Odkrywanie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ekran, Ewa.

Ćwiczenia badawcze Jaka jest woda?

Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.

Tęczowy parasol – wykonanie pracy według instrukcji.

Ćwiczenia badawcze – barwienie wody; mieszanie barw podstawowych.

Jak należy ubierać się na spacer późną jesienią? – rozmowa kierowana.

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Dziwne przygody kropelki wody.

Wypełnianie dużej sylwety kropli deszczu rysunkamimałych kropli.

 

 

TYDZIEŃ V-  Moja rodzina.

 

Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców, określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.Rysowanie swojej rodziny. Nazywanie jej członków. Czytanie całościowe wyrazów – nazw członków rodziny.

Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata- wypowiada się pełnymi zdaniami, odnosi się z szacunkiem do rodziców.

Odkrywanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Kolorowe figury – ćwiczenia w liczeniu.

 

 

Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4.

Zabawy przy piosence Moja mama.

Zabawy badawcze z magnesem.

Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wywiad.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

Piosenka pt.,, Taniec w deszczu”

 1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!

Lato odfrunęło razem z bocianami,

zostawiło stado szarych chmur.

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą.

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

 1. Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas:

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!

Zatańczymy razem pod parasolkami,

ze mną nigdy nie znudzicie się!”

Ref.: Gdy jesienny…

 

]Wiersz pt. ,,Pani Jesień”

Przeszedł sobie dawno -śliczny, złoty wrzesień…
Teraz nam październik dała pani jesień…

Słono takie śpiące, coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują, hen, w dalekie kraje.

W cieniu, pod drzewami cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie, niby malowany.

Lecą liście z drzewa różnokolorowe,
te są żółto – złote,
a tamte – brązowe.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

                                                                                       

TYDZIEŃ I- To jestem ja.

Informacje o sobie: przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, określanie swoich zainteresowań.

Emocje, radzenie sobie z nimi, rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie), wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny.

Nasze ciało, określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów, dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.

Rozmowa na temat wakacji, wykonanie pracy ,,Wspomnienia z wakacji”,

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu, rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.

TYDZIEŃ II- Moja grupa.

Dziecięce relacje, przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzegania.

Współdziałanie w grupie, uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych, umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych.

Komunikowanie się w grupie, komunikowanie się poprzez:budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji,opowiadanie o przebiegu wydarzeń w sposób logiczny.

Wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa, określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.

Zabawy przy piosence „Dziękuję, proszę, przepraszam”,

Wprowadzenie pojęcia głoska. Określanie pierwszych głosek w nazwach obrazków.

Prawa, lewa – rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała.

Rozwijanie sprawności ruchowej- udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych.

Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie prac plastycznych, technicznych, ćwiczeń grafomotorycznych.

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka.

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Linie papilarne.

Wykonanie obrazka dla kolegi, koleżanki z grupy.

TYDZIEŃ III- Moja droga do przedszkola.

Dbałość o bezpieczeństwo, zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.

Środki transportu i ruch drogowy: poznawanie zasad ruchu drogowego, wybranych znaków drogowych oraz  samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia.

Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali

Podział nazw obrazków (trzygłoskowych, czterogłoskowych) na głoski.

Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

Malowanie na temat: Ruch uliczny.

Słuchanie wiersza I. R. Salach Na pomoc! – utrwalanie numerów alarmowych.

Instrumentacja piosenki „Ruch uliczny”.

TYDZIEŃ IV- Idzie jesień… przez las, park.

Obserwacja przyrody: uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi, zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Przyroda jesienią: nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych, rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona), wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.

Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).

Wyodrębnianie zdań w wypowiedzi wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów, wyodrębnianie sylab ze słów.

Orientacja przestrzenna: wyznaczanie kierunków  od osi własnego ciała.

Przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.

Rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu.

Słuchanie piosenki „Idzie jesień poprzez świat”.

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Jesienna wyprawa”.

Przestrzenne, jesienne drzewo- rozwijanie sprawności manualnej.

 

WIERSZ I PIOSENKA

Piosenka pt.,, Idzie jesień”

 1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Jabłka, gruszki, winogrona,

wszystko w koszu chowa.

Ref: Jesień – deszcz i słota,

Jesień- złote liście,

 Jesień- dużo grzybów oczywiście.

Jesień – jarzębina,

Jesień- głóg, kalina,

 Jesień- co nam przyniesie?

 1. Idzie jesień, plony niesie,jesień kolorowa.

Marchew, buraki ,ziemniaki

wszystko w koszu chowa.

Ref.: Jesień – stos orzechów.

 Jesień to żołędzie.

 Jesień kasztanów pełno wszędzie.

Jesień – odlot ptaków.

Jesień dookoła – jesień, jesień nas woła.

 

Wiersz pt. „ Wrzesień”

Już września czar nam nadszedł dzisiaj…

Już wrzosy kwitną w ciemnym lesie.

Zaczęły żółknąć pierwsze liście,

I serce czuje bliską jesień…

 

Słoneczko świeci miękko, zgrzewa,

I aksamitem świat otula.

W piękności płomienieją drzewa,

Jak w szatach wielmożnego króla.

 

Te dni przepiękne, czarujące,

Powoli, cicho, ledwie płyną,

Przedziwnych marzeń nić snujące,

Cudowną bajką wnet przeminą…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC: CZERWIEC

TYDZIEŃ IWIOSNA NA WSI

 • Wyszukiwanie w książkach i czasopismach obrazków lub zdjęć przedstawiających zwierzęta z wiejskiego podwórka. Swobodne wypowiedzi na temat pobytu na wsi. Dzielenie się wrażeniami.
 • W poszukiwaniu zieleni – praca z obrazkiem, wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozwijanie mowy.
 • Komponowanie z figur geometrycznych obrazka „Zielone osiedle”.
 • Czytanie tekstów ze zrozumieniem, utrwalanie litery ż.
 • Teatrzyk cieni na podstawie wiersza A. Widzowskiej „Kogutek”, wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi. Utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas oglądania przedstawienia.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15.
 • Zabawy przy piosence „Podwórkowa awantura” – umuzykalnianie dzieci.
 • Czego brakuje? – odnajdywanie różnic między obrazkami. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiego podwórka.
 • „Co nam dają zwierzęta?” – rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmüller „Śniadanie”; zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka, rozwijanie wrażliwości dotykowej, usprawnianie narządów mowy.
 • „Na wiejskim podwórku” – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem W. Chotomskiej „Kaczki siedmioraczki”; utrwalanie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozwiązywanie prostych zadań matematycznych, układanie i rozwiązywanie działań matematycznych. Utrwalanie liczb i znaków: +, –, =, >, <.
 • „Łaciata krówka” – praca techniczna, rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.
 • Zabawy na świeżym powietrzu, uczestniczenie w zabawach kierowanych. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

TYDZIEŃ II DBAMY O PRZYRODĘ

 • Oglądanie albumów i książek tematycznych. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Szukanie odpowiedzi na pytanie: „Co zagraża przyrodzie?”.
 • Praca z globusem – Oceany i kontynenty na Ziemi. Odnajdywanie dużych akwenów na modelu Ziemi. Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawa „Gdzie ukryła się żabka?” – kształtowanie umiejętności rozróżniania kierunków (prawa, lewa) oraz posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne: rozwijanie umiejętności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Słuchanie piosenki „Dbajmy o przyrodę”; rozwijanie umiejętności łączenia prostych ruchów tanecznych ze śpiewem, reakcja na zmiany muzyki.
 • Ćwiczenia poranne – zestaw nr 32.
 • Czysta woda zdrowia doda – rozmowa inspirowana wierszem J. Papuzińskiej „Chora rzeka”, połączona z eksperymentowaniem. Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz nawyków proekologicznych.
 • Piękno przyrody – wprowadzenie wiersza M. Buczkówny „Tylko jeden raz” do nauki na pamięć, rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, ćwiczenie pamięci, prezentowanie wyuczonego wiersza, poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: sprawdzenie pogody – ubieranie się odpowiednio do warunków pogodowych (chronienie głowy przed nadmiernym przegrzaniem). Udzial w spacerach i wycieczkach.
 • Warto sprzątać – wspólne wykonywanie prac porządkowych, rozwijanie zainteresowań stanem czystości najbliższego środowiska. Obserwowanie miejsc czystych ekologicznie oraz takich, gdzie widać niszczycielski wpływ ludzi. Zachęcanie do aktywności proekologicznej.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych i niesienia sobie nawzajem pomocy.

TYDZIEŃ III- WAKACYJNE PODRÓŻE

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza.
 • Kształtowanie poczucie przynależności narodowej: rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce, nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr, dostrzeganie piękna Polski.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana)
 • Doskonalenie procesów poznawczych: rozwiązywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin, analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…).
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań), czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej), czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych liczenie, rozwiązywania równań                  w zakresie 0-10.
 • Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej, uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form ekspresji na forum grupy.
 • Słuchanie wiersza: L. Łącz „Letnie wakacje”, E.Stadtmuller: „Wakacyjny pociąg”
 • Słuchanie piosenki: „Lato w kawiarence” (sł. muz. B. Gowik)
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „Bursztynek”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.

 

TYDZIEŃ IV – POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

 • Kształtowanie postawy bezpiecznego przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu, zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw, przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku
 • Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niebezpiecznych zabaw                           i niewłaściwego zachowania.
 • Wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy)                            i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).
 • Doskonalenie umiejętności językowych: formułowanie dłuższych wypowiedzi                     o ważnych sprawach, poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego.
 • Doskonalenie słuch fonematycznego.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: dodawanie i odejmowanie w zakresie 0-10, rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom, rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).
 • Słuchanie wierszy: „Co robią latem dni tygodnia?” (G. Lech), „Czemu?” (P. Beręsewicz),
 • Słuchanie piosenki: „Moje marzenia” ( sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.

 

Uwaga Rodzice!

 • 06.2019 r. (poniedziałek) – wycieczka do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i na lody.
 • 06.2019 r. (czwartek) godz. 1600 zebranie informacyjno-podsumowujące pracę w II półroczu. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • 06.2019 r. (poniedziałek) wycieczka do Pomerania Fun Park – rodzinny park rozrywki w Pyszce – proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w wygodny strój (obowiązkowo czapka chroniąca przed słońcem) i przyniosły plecak na suchy prowiant.
 • 06.2019 r. (wtorek) wycieczka do Straży Granicznej w Kołobrzegu – proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w wygodny strój (obowiązkowo czapka chroniąca przed słońcem i wygodne nie spadające obuwie).
 • 06.2019 r. (środa) „Żegnaj przedszkole” uroczyste zakończenie przedszkola godz. 1400obowiązuje strój galowy (biała bluzka, koszula – granatowa lub czarna spódniczka, spodnie).
 • Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Czytamy „Misiom”. Wszystkim tym, którzy poświęcili dzieciom czas i już wzięli udział serdecznie dziękuję.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

PIOSENKA DO NAUKI:

„Żegnamy dziś przedszkole” (sł. i muz. J. Kucharczyk)  

 

 1. Tak niedawno przyszły dzieci do przedszkola,

jednak to już pożegnania dzisiaj pora.

Czas pożegnać lalki, misie i pajace,

czeka na nas szkoła.

Ref.: Dziś żegnamy się, choć tak smutno nam,

lecz przed nami nowy etap życia,

szkoła woła nas.

Zabierzemy stąd dobrych wspomnień moc.

Gdy będziemy tęsknić za przedszkolem,

odwiedzimy was.

 1. Już czekają nowe książki i zeszyty,

nowy plecak, nowy piórnik, długopisy.

Koleżanki i koledzy, nowa pani,

więc się już żegnamy.

Ref.: Dziś żegnamy się…

 

WIERSZ DO NAUKI:

 „Wakacyjne rady” – Wiera Badalska

Głowa nie jest od parady
I służyć Ci musi dalej
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
Kiedy słońce pali.Płynie w rzece woda,
Chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
Z kąpieli korzystajJagody nieznane,
Gdy zobaczysz w borze,
Nie zrywaj! Nie zjadaj,
Bo zatruć się możesz.Biegać boso – przyjemnie,
Ale ważna rada:
Idąc na wycieczkę
Dobre buty wkładaj. Urządzamy grzybobranie.Jaka rada stąd wynika?Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,Nie wkładaj go do koszyka.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC: MAJ

TYDZIEŃ I MOJA OJCZYZNA

 • Poczucie przynależności narodowej: podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy.
 • Utrwalenie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego.
 • Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.
 • Wskazywanie Polski na mapie Europy.
 • Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską.
 • Wyjaśnienie znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o ważnych sprawach,
 • Zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur).
 • Kształtowanie myślenia logicznego: rozwiazywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, m.in..: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na liczmanach, rozwiązywanie zadań z treścią.
 • Słuchanie wiersza: E. Stadtmuller: „Kim jesteś?”.
 • Słuchanie piosenki: „Jestem Polakiem” ( sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Poznanie legendy „O smoku wawelskim”.
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowskiej-Zaremby: „Dzień Flagi”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się, zwrócenie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody oraz na odkładanie ubrań na swoją półkę.

 

TYDZIEŃ II ŁĄKA W MAJU

 • Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami.
 • Poznanie sposobów wykorzystanie łąki przez rolników.
 • Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 • Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Wyjaśnianie zjawiska tęczy.
 • Poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki).
 • Wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków. Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, np. składanie przedmiotów z części, budowanie różnych konstrukcji przestrzennych z klocków.
 • Kształtowanie umiejętności językowych: stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.), doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi: poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: B. Forma: „Łąka”.
 • Słuchanie piosenki: „Karuzela na łące” (sł. muz. K. Gowik).
 • Słuchanie opowiadań: „Barwy ochronne” (M. Strękowskiej-Zaremby).
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej
 • Zabawy na świeżym powietrzu, uczestniczenie w zabawach kierowanych. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie: Obserwowanie liści na drzewach i na krzewach. Porównywanie kształtu i wielkości liści.

TYDZIEŃ III ŚWIĘTO RODZICÓW

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i utrwalanie wiedzy o rodzinie.
 • Opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter). Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców. Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • Wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.
 • Określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych
 • Aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych na terenie przedszkola.
 • Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Utrwalenie poznanych liter.
 • Kontynowanie ćwiczeń w czytaniu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, zabawy masą plastyczną, przeplatanki.
 • Słuchanie wierszy: „ Dla Mamy i Taty” (A. Widzowska), „Dzień Taty” (B. Kosmowska), „Mama i Tata” (J. Koczanowskiej).
 • Słuchanie piosenki: „M jak mama, t jak tata” ( sł. muz. K. Gowik).
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej
 • Ćwiczenia gimnastyczne.

TYDZIEŃ IV NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

 • Poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu.
 • Poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości. Akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.
 • Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • Kształtowanie postawy tolerancyjnej: niewyśmiewanie innych, nie chwalenie się bogactwem, pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy, przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich, dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich, szanowanie odmienności innych dzieci.
 • Uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci ( osób niepełnosprawnych).
 • Celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru.
 • Utrwalanie liter.
 • Doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Usprawnianie pamięci: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek, zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: A. Widzowska: „Dzieci na Ziemi”,
 • Słuchanie piosenki: „Inni a tacy sami” (sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „Karim”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych i niesienia sobie nawzajem pomocy.

Uwaga Rodzice!

 • 05.2019 r. (wtorek) – proszę, aby dzieci przyszły ubrane na galowo, ponieważ będą wykonywane zdjęcia do tablo.
 • 05.2019 r. (poniedziałek) koncert umuzykalniający „Przygody pszczółki Poli w bajkowym świecie”, obowiązuje strój galowy.
 • 05.2019 (czwartek) godz. 16 00zebranie informacyjne dla rodziców dotyczące wyników przeprowadzonej diagnozy. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • 05.2019 (czwartek) – „Dzień Rodziny” godz. 1400; wspólne uczestnictwo w „Wyprawie po skarb”; zabawy, konkurencje zespołowe.
 • Wycieczki po Kołobrzegu, odwiedzanie zakładów pracy w ramach realizacji programów: „Mały patriota” i „Preorientacji zawodowej”.
 • Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Czytamy „Misiom”. Wszystkim tym, którzy poświęcili dzieciom czas i już wzięli udział serdecznie dziękuję.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

PIOSENKA DO NAUKI:

„M jak mama, t jak tata” – (sł. i muz. K. Gowik)  

 1. Kiedy mama z tata mają wreszcie dla nas czas, wtedy, co najlepsze dają, bo kochają nas.

Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,

I wieczorne przytulańce, którym nie ma końca!

Ref.

M jak mama, t jak tata to jest, co lubię mieć!

Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!!

M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

Wołam siostrę, wołam brata i ruszamy w wielki świat.

 1. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,

gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!

Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,

Gry, zabawy, buźki, noski w bajek świat wyprawy.

Ref…

WIERSZ DO NAUKI:

 „Mama i Tata” – A. Widzowska

Mama i Tata to świat nasz cały,

Ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

To dobre, czułe, pomocne ręce

I kochające najmocniej serce.

To wyprawy do kraju baśni,

Wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

Loty huśtawką, prawie do słońca

Oraz cierpliwość, co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato,

Dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

Że nas kochacie, że o nas dbacie i wszystkie psoty nam wybaczacie.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC: KWIECIEŃ

TYDZIEŃ I WIOSENNE POWROTY

 • Oglądanie albumów ze zwierzętami. Rozpoznawanie i nazywanie znanych dzieciom gatunków, które są jajorodne. Słuchanie ciekawostek na ich temat.
 • Doświadczenia z jajkiem – zabawy badawcze.
 • Co słychać, panie Bocianie? – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Ptaki”; wzbogacanie wiadomości na temat ptaków, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: J, j, (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematów i modeli słów: jajka, Jola.
 • Rozwijanie umiejętności czytania: czytanie sylab, wyrazów z poznanymi literami.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna „Ptaki i kot”.
 • Obserwowanie zachowania ptaków w ogrodzie; wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków, rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska, uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej ptaków.
 • Układanie i rozwiązywanie zagadek o ptakach.
 • Wskazywanie różnic między monetami i banknotami. Czytanie nominałów monet. Liczenie pieniędzy, rozmienianie na drobne.
 • „Leśny koncert” – zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń artykulacyjnych; rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym w zakresie 10; usprawnianie aparatu artykulacyjnego.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się, zwrócenie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody oraz na odkładanie ubrań na swoją półkę. Zabawy na świeżym powietrzu. Spacer w okolice przedszkola.

TYDZIEŃ II WIOSNA NA WSI

 • Wyszukiwanie w książkach i czasopismach obrazków lub zdjęć przedstawiających zwierzęta z wiejskiego podwórka. Swobodne wypowiedzi na temat pobytu na wsi. Dzielenie się wrażeniami.
 • Kopiowanie, rysowanie i wycinanie sylwet zwierząt. Tworzenie kompozycji ze stempli.
 • W poszukiwaniu zieleni – praca z obrazkiem, wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozwijanie mowy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: Ż, ż (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematów i modeli słów: żaba, Żaneta. Czytanie sylab, wyrazów z poznanymi literami.
 • Komponowanie z figur geometrycznych obrazka „Zielone osiedle”.
 • Czytanie tekstów ze zrozumieniem, utrwalanie litery ż.
 • Teatrzyk cieni na podstawie wiersza A. Widzowskiej „Kogutek”, wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi. Utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas oglądania przedstawienia.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15.
 • Zabawy przy piosence „Podwórkowa awantura” – umuzykalnianie dzieci.
 • Czego brakuje? – odnajdywanie różnic między obrazkami. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiego podwórka.
 • „Co nam dają zwierzęta?” – rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmüller „Śniadanie”; zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka, rozwijanie wrażliwości dotykowej, usprawnianie narządów mowy.
 • „Na wiejskim podwórku” – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem W. Chotomskiej „Kaczki siedmioraczki”; utrwalanie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozwiązywanie prostych zadań matematycznych, układanie i rozwiązywanie działań matematycznych. Utrwalanie liczb i znaków: +, –, =, >, <.
 • „Łaciata krówka” – praca techniczna, rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.
 • Zabawy na świeżym powietrzu, uczestniczenie w zabawach kierowanych. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie: Obserwowanie liści na drzewach i na krzewach. Porównywanie kształtu i wielkości liści.

TYDZIEŃ III WIELKANOC

 • Wypowiadanie się na temat obrazków związanych ze świętami wielkanocnymi. Dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami. Rozpoznawanie obrazka po opisie słownym.
 • Szlaczki z kraszanek – ozdabianie sylwet jajek dowolnymi wzorami lub szlaczkami literopodobnymi, utrwalanie umiejętności dostrzegania regularności i kontynuowania rytmu.
 • Pisanka wielkanocna – kultywowanie tradycji związanych z ozdabianiem jajek, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zabawy kolorami – zabawy badawcze; utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych.
 • Układanie nowych wyrazów z liter znajdujących się w wyrazie Wielkanoc.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: F, f (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematów i modeli słów: farby, Franek. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter. Czytanie sylab, wyrazów z poznanymi literami.
 • Gdy skorupka jajka pęka – historyjka obrazkowa z elementami ćwiczeń słownikowych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie myślenia twórczego.
 • Czytanie tekstu. Odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem. Rozwiązywanie krzyżówki. Naklejanie liter tworzących nazwy obrazków. Utrwalanie liter f, F.
 • Co słychać w koszyku wielkanocnym? – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Wielkanocny koszyczek”, wzbogacanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, rozwijanie mowy.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się: ćwiczenia w zapinaniu suwaków, guzików. Zwrócenie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody oraz na odkładanie ubrań na swoją półkę.
 • Zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy pogody panującej podczas pobytu na świeżym powietrzu. Oglądanie drzewa przeznaczonego do całorocznej obserwacji – jabłonka.
 • Ćwiczenia gimnastyczne.

TYDZIEŃ IV DBAMY O PRZYRODĘ

 • Oglądanie albumów i książek tematycznych. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Szukanie odpowiedzi na pytanie: „Co zagraża przyrodzie?”.
 • Praca z globusem – Oceany i kontynenty na Ziemi. Odnajdywanie dużych akwenów na modelu Ziemi. Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawa „Gdzie ukryła się żabka?” – kształtowanie umiejętności rozróżniania kierunków (prawa, lewa) oraz posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne: rozwijanie umiejętności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Słuchanie piosenki „Dbajmy o przyrodę”; rozwijanie umiejętności łączenia prostych ruchów tanecznych ze śpiewem, reakcja na zmiany muzyki.
 • Ćwiczenia poranne – zestaw nr 32.
 • Czysta woda zdrowia doda – rozmowa inspirowana wierszem J. Papuzińskiej „Chora rzeka”, połączona z eksperymentowaniem. Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz nawyków proekologicznych.
 • Piękno przyrody – wprowadzenie wiersza M. Buczkówny „Tylko jeden raz” do nauki na pamięć, rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, ćwiczenie pamięci, prezentowanie wyuczonego wiersza, poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: H, h (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematu i modelu słowa: herbata. Czytanie sylab, wyrazów z poznanymi literami.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: sprawdzenie pogody – ubieranie się odpowiednio do warunków pogodowych. Spacer.
 • Warto sprzątać – wspólne wykonywanie prac porządkowych, rozwijanie zainteresowań stanem czystości najbliższego środowiska. Obserwowanie miejsc czystych ekologicznie oraz takich, gdzie widać niszczycielski wpływ ludzi. Zachęcanie do aktywności proekologicznej.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych i niesienia sobie nawzajem pomocy.

 

 

 

 

Uwaga Rodzice!

 • 04.2019 r. (poniedziałek) – koncert umuzykalniający „Perkusyjne igraszki”, obowiązuje strój galowy.
 • 04.2019 r. (czwartek) – proszę, aby dzieci przyszły ubrane w wygodny strój, ponieważ wychodzimy do Salonu zabaw dla dzieci „Piotruś” w Kołobrzegu.
 • 04.2019 (piątek) „Dzień Czekolady” – proszę, aby w tym dniu dzieci przyniosły małą tabliczkę czekolady i ubrane były w kolorze brązowym.
 • 04.2019 (poniedziałek) – proszę, aby dzieci przyniosły kartki pocztowe o tematyce wielkanocnej do wykonania gazetki.
 • 04.2019 (wtorek) zajęcie otwarte „Na wielkanocnym stole miesza się kolor z kolorem” godz. 930.
 • 04.2019 (środa) „Kiermasz wielkanocny”.
 • Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Czytamy „Misiom”. Wszystkim tym, którzy poświęcili dzieciom czas i już wzięli udział serdecznie dziękuję.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„Bocianek” (sł. i muz. K. Gowik)

Powróciły już bociany z dalekiego lotu.

Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu.

Małe bocianki mocno dokazują

i rodzicom z gniazda wylatują.

Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

To bocianek wita wiosnę.

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

To bocianek w polu śpiewa.

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

Grzeje słonko i wiosennie szumią drzewa.

 1. Już bociany widać w gniazdach

przy polach i drogach.

Już po łąkach chodzą sobie

na swych długich nogach.

Małe bocianki, psotne i ciekawe,

już lądują z gniazda prosto w trawę!

Ref.: A tu kle, kle, kle…

 1. Jak to dobrze, że wróciły takie miłe ptaki.

Będą sobie zajadały żabki i ślimaki.

Małe bocianki bardzo szybko rosną,

tak jak wszystkie dzieci rosną wiosną!

 

WIERSZ DO NAUKI:

 „Strażnicy przyrody” – A. Widzowska

Kuku, kuku! – echo niesie.

To kukułkę słychać w lesie.

– Kuku, czekam! Kuku, dzieci!

Czy sprzątniecie swoje śmieci?

Płaczą sarny i jeżyki:

– Ach! Zamienią las w śmietniki!

Rudy lisek wyszedł z norki.

– Dzieci to są mądre stworki.

O! Zbierają już butelki

i zakrętki, i papierki.

Wiedzą, że ze szkiełka w lesie

straszny pożar się rozniesie!

Hyc! Wyskoczył zając Kicek.

– Chcecie poznać tajemnicę?

Każdy maluch las szanuje

i porządku w nim pilnuje.

Wie, że drzewo i roślina

oczyszczają dym z komina.

– Prawda – szepnął wilczek młody.

– Dzieci bronią swej przyrody.

Nikt nie goni nas z patykiem

i nie płoszy zwierząt krzykiem.

Po mrowiskach też nie skaczą.

Przecież wtedy mrówki płaczą!

Odezwała się sarenka:

– Pamiętają o ziarenkach,

w zimie dokarmiają ptaki.

Lubią nas te przedszkolaki!

Cieszmy się więc do rozpuku

i śpiewajmy: Kuku, kuku!

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC: MARZEC

TYDZIEŃ I ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 • Wzbogacanie wiadomości na temat sposobu życia zwierząt egzotycznych.
 • Oglądanie albumów przedstawiających dżunglę, zwłaszcza jej faunę. Poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych żyjących na różnych kontynentach. Wzbogacanie słownictwa.
 • Ćwiczenia manualne. Przygotowanie obrazków zwierząt potrzebnych do zajęć, wycinanie ich ze starych czasopism o zwierzętach, przeliczanie. Kompletowanie obrazków.
 • „Ciekawy świat zwierząt egzotycznych” – rozmowa inspirowana obrazkiem; poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, dżungla; zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent, rozwijanie inwencji twórczej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: Z, z, (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematów i modeli słów: zebra, Zola. Czytanie sylab, wyrazów z poznanymi literami.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się, zwrócenie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody oraz na odkładanie ubrań na swoją półkę. Zabawy na świeżym powietrzu. Spacer w okolice przedszkola.

TYDZIEŃ II ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • Uczestniczenie w tworzeniu gazetki tematycznej. Wypowiadanie się na temat obrazków przedstawiających zwierzęta mieszkające w lesie i na polu.
 • Zabawa „Posłuchaj, policz, wykonaj” – ćwiczenie słuchu fonematycznego.
 • „Słodkie jak miód” – zabawy badawcze; wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: U, u (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematów i modeli słów: ule, Ula. Czytanie sylab, wyrazów z poznanymi literami.
 • Kto mieszka w lesie? – ćwiczenie rozwijające sprawność manualną. Kalkowanie i wycinanie sylwet zwierząt leśnych.
 • „Co słychać w lesie?” – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Leśny dom”; wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie, dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań.
 • Powiedzenia o zwierzętach – rytmiczne wyklaskiwanie i dzielenie słów na sylaby.
 • „Między gałęziami” – słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby „Leśne piosenki”, z elementami ćwiczeń ortofonicznych; utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola, rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych– rozwiązanie krzyżówki.
 • „Jaskółka” – praca plastyczna inspirowana wierszem K. Datkun-Czerniak „Jaskółka”; rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozwijanie umiejętności wykonywania pracy plastycznej na podstawie instrukcji fotograficznej.
 •  

TYDZIEŃ III MARCOWA POGODA

 • Oglądanie przez lupy i szkła powiększające gałązek z baziami – wierzbowymi i leszczynowymi; porównywanie i opisywanie ich wyglądu.
 • Założenie zielonego ogródka w sali – sadzenie cebuli.
 • „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” – rozmowa inspirowana wierszem S. Karaszewskiego „Witaminowe abecadło”; poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: C, c (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematów i modeli słów: cebula, Cela. Czytanie sylab, wyrazów z poznanymi literami.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się: ćwiczenia w zapinaniu suwaków, guzików. Zwrócenie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody oraz na odkładanie ubrań na swoją półkę.
 • Wykonanie pracy „Witaminowe abecadło” – umieszczenie przy odpowiedniej literze, będącej oznaczeniem witaminy, właściwego zestawu produktów spożywczych. Praca w zespołach.
 • Zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy pogody panującej podczas przedwiośnia. Oglądanie drzewa przeznaczonego do całorocznej obserwacji – jabłonka.
 • „Psotny marzec” – słuchanie wiersza E. Stadtmüller „Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu”; kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku, rozpoznawanie znaków synoptycznych, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Co było najpierw? Co było potem?”– układanie historyjki obrazkowej o tematyce wczesnowiosennej.
 • „Przepis na marcową pogodę” – zajęcia matematyczne; rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym (w zakresie 10). Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Ćwiczenia gimnastyczne.

TYDZIEŃ IV WIOSENNE PRZEBUDZENIA

 • Wykonanie kolorowanki wodnej „Tulipany”.
 • Przygotowanie gazetki tematycznej. Swobodne wypowiedzi na temat obrazków. Wskazywanie szczegółów na obrazkach.
 • Obserwowanie hodowli roślin w kąciku przyrody. Sprawdzanie i porównywanie wzrostu roślin.
 • Rozmowa na temat wędrówki słońca po niebie. Utrwalanie nazw pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór.
 • „Tajemnice ziemi” – zabawy badawcze inspirowane wierszem B. Formy „Nasze kwiaty”; kształcenie postawy badawczej, poznawanie właściwości ziemi i piasku, wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji. Układanie zdań i głośne czytanie.
 • Szukamy oznak wiosny – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Oznaki wiosny”, zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku; wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych kwiatów wiosny; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
 • Zajęcia umuzykalniające – zabawy i instrumentacja piosenki „Nareszcie wiosna”.
 • W poszukiwaniu wiosennych symetrii – zajęcia matematyczne, przybliżenie efektu odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt, rozwijanie umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego.
 • „Wiosenne kwiaty” – zajęcia artystyczno-techniczne; rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych i niesienia sobie nawzajem pomocy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: Ł, ł (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematów i modeli słów: łopata, Łatka. Czytanie sylab, wyrazów z poznanymi literami.

 

Uwaga Rodzice!

 • 03.2019 r. (piątek) – „Dzień Kobiet” (proszę, aby w tym dniu chłopcy przyszli do przedszkola w strojach galowych).
 • 03.2019 r. (poniedz.) – proszę, aby dzieci przyniosły ilustracje przedstawiające zwierzęta mieszkające w lesie i na polu wycięte samodzielnie z gazet do wykonania plakatu, gazetki tematycznej.
 • 03.2019 r. (poniedziałek) – zakładamy zielony ogródek w sali – proszę, aby każde dziecko przyniosło mały plastikowy pojemniczek i cebulkę.
 • 03.2019 r. (czwartek) – „Pierwszy dzień wiosny” spacer do parku w barwnym korowodzie z marzanną – pożegnanie zimy (proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w kolorze zielonym i przyniosły bibułkowy kwiat).
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„Żartowniś marzec” (sł. i muz. K. Gowik)

 

 1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

taki pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap – deszcz.

Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.

Puk, puk, puk, puk – grad.

Uuuuu – wiatr!

 1. Wiosna wzięła się pod boki,

dzieci jest jej szkoda.

– Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

Ref.: W marcu, w marcu…

 1. Marzec skoczył hop! pod chmury

i mówi do cioci:

– Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu…

 

WIERSZ DO NAUKI:

 „Leśne piosenki” – M. Strękowska-Zaremba

Do, re, mi, do, re, mi,

skaczę sobie, dwa i trzy,

jedna nuta – jeden skok,

w przód, do góry, potem w bok.

Skaczę sobie pośród drzew,

a nad głową słyszę śpiew:

do, re, mi,

fa, sol, la,

ktoś te nuty w lesie gra.

Mruczy, nuci, gwiżdże, śpiewa,

w rytm melodii szumią drzewa,

wkoło słyszę skoczne dźwięki…

Czy to leśne są piosenki?

Tony niskie i wysokie,

zerkam w górę jednym okiem,

widzę ptaki, ćwiczą gamę,

myślą, że są w lesie same.

Chcesz im pomóc, powtórz to:

do, re, mi,

fa, sol, la,

si, do.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC: LUTY

TYDZIEŃ I FERIE W PRZEDSZKOLU

 • Wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych; nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań.
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – obrazki po­cięte na kilka części, puzzle).
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: liczenie, przeliczanie, klasyfikowanie.

 

TYDZIEŃ II BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

 • Rozmowa na temat różnych rodzajów książek oraz ich znaczenia
  w życiu człowieka, rozpoznawanie tytułów baśni po obrazkach.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: G, g (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kalkowanie i kolorowanie postaci bohaterów pochodzących z różnych baśni; rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą.
 • Na scenie teatru – słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej „Teatrzyk”, z elementami zabaw teatralnych (samodzielne zorganizowanie teatrzyku cieni, odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni według ustalonego scenariusza).
 • Wzbogacanie wiedzy na temat teatru; utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego.
 • „Przygody w krainie tajemnic” – zajęcia matematyczne, rozszerzenie zakresu liczenia, wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych, posługiwanie się umownymi znakami – przygotowanie do programowania.
 • Utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się, zwrócenie uwagi na odkładanie ubrań na swoją półkę.

 

TYDZIEŃ III MUZYKA WOKŁÓŁ NAS

 • Wspólne oglądanie albumów tematycznych. Wzbogacanie wiadomości na temat instrumentów muzycznych i muzyków.
 • „Co to jest muzyka?” – rozmowa inspirowana wierszem A. Frączek „Przedszkolna orkiestra”, połączona z zabawami rytmicznymi.
 • Poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta; poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki.
 • Muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych; rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu muzycznego; wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: W, w (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Oglądanie i omawianie obrazków. Rozwijanie analizy głoskowej i sylabowej.
 • Wykonywanie ćwiczeń graficznych.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9.
 • Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym.

 

TYDZIEŃ IV NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

 • W Układzie Słonecznym – poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie,
  wyglądu i nazw planet.
 • Przybliżanie sylwetki wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika; poszerzanie wiedzy na temat Słońca i Księżyca oraz przyrządów służących do obserwowania kosmosu.
 • Zorganizowanie kącika małego astronoma. Rozbudzanie zainteresowań kosmosem.
 • Układanie pojazdów kosmicznych z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: P, p (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematów i modeli słów: planety, Pola.
 • Utrwalanie poznanych znaków matematycznych: +, =, oraz liczb od 1 do 9; przeliczanie w zakresie
 • „Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy”– zajęcia plastyczne, dostarczanie wiadomości na temat gwiazd, poznawanie nazw wybranych gwiazdozbiorów oraz rozwijanie sprawności manualnej.
 • Śpiew, zbiorowy i indywidualny, poznanej piosenki: „Każdy chciałby być odkrywcą”.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym.

 

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie z liter i czytanie, według wzoru, a potem – bez wzoru
 • próby czytania – rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: G, g , W, w, P, p.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • pisanie po śladzie i samodzielnie małych i wielkich liter: G, g , W, w, P, p .

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna – ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie:

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9.
 • rozpoznawanie cyfr i znaków: 0,1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,<, >,=.
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych: +, =, oraz liczb od 1 do 9; przeliczanie w zakresie

 

 

Uwaga Rodzice!

 • 18.02.2019 r. (poniedziałek) godz. 1020   „Podróż do krainy lodu”; koncert umuzykalniający (w dniu koncertu obowiązuje strój galowy).
 • 21.02.2019 r. (czwartek)  godz.1600 zebranie informacyjne podsumowujące pracę w I półroczu. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„Każdy chciałby być odkrywcą”.” – sł. i muz. K. Gowik

 1. Znam już dobrze kraj nasz, Polskę, miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach –  zwiedziłem Europę.

Ref.: Chcę poznać cały świat:

kontynenty, morza, oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

rakietą w kosmos polecę.

 1. Znam też inne kontynenty: Azję i Afrykę,

a niedługo także zwiedzę ogromną Amerykę.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 1. Będę pływał wielkim statkiem, latał samolotem,

podróżował autokarem i jeździł autostopem.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

WIERSZ DO NAUKI:

 „Ufoludki” – J. Koczanowska

W piaskownicy za przedszkolem wylądował srebrny spodek,

a ze spodka już po chwili ufoludki wyskoczyły.

Małe, zwinne i zielone, mądre                              i zaciekawione,

wymierzyły i zbadały ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną Drogą na planetę Togo-Togo.

Został po nich pył magiczny,

taki był mój sen kosmiczny.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

TYDZIEŃ I i II MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA…

 • „Witamy w Nowym Roku” – rozmowa połączona z zabawami słownikowymi oraz poznawanie tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku.
 • Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym. Poszukiwanie i opisywanie różnic i podobieństw w wyglądzie drzew, krzewów i traw w różnych porach roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: S, s (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Oglądanie różnego rodzaju kalendarzy i zegarów. Zwrócenie uwagi na stałe następstwo dni tygodnia, miesięcy i lat.
 • „Drzewo w czterech porach roku” – zajęcia plastyczne, utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa tropiąca „Idź po śladach”.
 • Rozpoznawanie i obserwowanie ptaków. Poznawanie ciekawostek na ich temat.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się, zwrócenie uwagi na odkładanie ubrań na swoją półkę.

 

TYDZIEŃ III ZIMA I ZWIERZĘTA

 • „Wyprawa na biegun północny” – wzbogacanie wiadomości na temat Arktyki oraz rozwijanie umiejętności rachunkowych. Utrwalenie znajomości figur geometrycznych – wyodrębnianie części wspólnej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: N, n (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematu i modelu słowa: narty.
 • Co robimy zimą?” – rozmowa inspirowana obrazkiem. Opisywanie cech zimowego krajobrazu; utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych; rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwiązywanie krzyżówki. Odszukiwanie liter i sylab tworzących nazwy obrazków i naklejanie ich w odpowiednich miejscach.
 • Oglądanie albumów przyrodniczych z ptakami – rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które można spotkać w Polsce zimą.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne: „Ptaki zimą” – kalkowanie obrazków ptaków przez kalkę (granatową i techniczną).
 • Rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska; rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą; zapoznanie z pracą leśnika.
 • Obserwowanie ptaków. Poznawanie ciekawostek na ich temat. Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu i rozbieraniu się, zwrócenie uwagi na odkładanie ubrań na swoją półkę.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w okolicy przedszkola. Ubieranie się stosownie do pogody.
 • Czynności higieniczne przed i po posiłkach – mycie zębów.

 

TYDZIEŃ IV BABCIA I DZIADEK

 • „Niespodzianka dla dziadków” – kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych; zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom; poznawanie przybliżonych dat świąt rodzinnych; rozwijanie pamięci i uwagi.
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Psotny prezent” – orientowanie się, jakie istnieją pokrewieństwa w rodzinie.
 • Łączenie poszczególnych głosek w jedno słowo, odgadywanie imion dziadków Olka i Ady – praca indywidualna w książce.
 • Nauka piosenki „Kraina babci i dziadka” – umuzykalnianie dzieci.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: B, b (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Układanie schematów i modeli słów. Odczytywanie wyrazów i zdań.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 8.
 • Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu – występ. Zaprezentowanie wierszy, piosenek oraz tańców dla babci i dziadka. Złożenie życzeń, wręczenie laurek.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 9; rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo.

 

TYDZIEŃ V FERIE W PRZEDSZKOLU

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych; nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych.
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 •  

 

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie z liter i czytanie, według wzoru, a potem – bez wzoru
 • próby czytania – rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: S, s , N, n, B, b.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • pisanie po śladzie i samodzielnie małych i wielkich liter: S, s , N, n, B, b .

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna – ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie:

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie cyfr i znaków: 0,1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,<, >,=.

 

 

Uwaga Rodzice!

 • 07.01.2019 r. (poniedziałek) godz. 1020   „Najpiękniejsze melodie z bajek”; koncert umuzykalniający (w dniu koncertu obowiązuje strój galowy).
 • 21.01.2019 r. (poniedziałek) godz.1200 „Dzień Babci i Dziadka” – serdecznie zapraszamy wszystkie babcie oraz dziadków na występ.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„Kraina babci i dziadka” – sł. i muz. K. Gowik

 1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas
  Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.
  Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się, co dnia.
  Ale za to  babcia z dziadkiem mają niezły plan!
  Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

 

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,
karuzela i spacer z psem,
wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.
Potem pizza, a może dżem?
Wszystko wyczarowała dziadek z babcią, ja to wiem!

 

 1. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,
  ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!
  Tata stara się jak może, aby z nami być,
  ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.
  Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć! 

 

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe…

 

WIERSZ DO NAUKI:

 „Kocham babcię i dziadka” – B. Froma

Kocham mocno babcię, dziadka-

To nie żart, moi mili,

dzisiaj im życzenia składam,

by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia

i wszystkiego mam już dosyć,

dziadek mocno mnie przytuli,

o to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,

babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać, te wypieki

najwspanialsze są na świecie.

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach

przekazują wciąż wytrwale

swym kochanym wnukom, wnuczkom

rad życiowych całą gamę.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT

 • Ślady przeszłości – oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat z dawnych lat.
 • Poznajemy historię lalki – rozmowa inspirowana zagadką; wprowadzanie w świat techniki i jej rozwój na przestrzeni lat; porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności.
 • Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym. Poszukiwanie i opisywanie różnic i podobieństw w wyglądzie drzew, krzewów i traw w różnych porach roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: L, l (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • W świecie dinozaurów – słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Dinozaury w przedszkolu” – wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, na temat dinozaurów.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7; rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni, rozwijanie sprawności ruchowej.
 • „Podróż do kopalni” – utrwalanie wiedzy na temat kopalni; określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski; porównywanie liczebności zbiorów.
 • Wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, <, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa „Bączek”.
 • Rozpoznawanie i obserwowanie gawrona. Poznawanie ciekawostek na jego temat.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się, zwrócenie uwagi na odkładanie ubrań na swoją półkę.

 

 

TYDZIEŃ II IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

 • Preorientacja
 • „Domy pobielone śniegiem” – zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka; obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: Y, y (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Układanie schematu i modelu słowa domy.
 • „W zimowej scenerii” – malowanie na folii aluminiowej – zajęcia plastyczne; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • „Sekret bałwana” – historyjka obrazkowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby; poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy, rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań.
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego; utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • „Bałwankowa rodzina” – przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli); rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania i czerpania radości ze wspólnej zabawy; rozwijanie umiejętności matematycznych; utrwalanie umiejętności liczenia – odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.
 • Praca plastyczna „Bałwanek i choinka” – wyklejanie konturów kulkami z plasteliny, rozwijanie umiejętności manualnych. Dbanie o estetyczny wygląd prac.
 • Czynności samoobsługowe w szatni – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu i rozbieraniu się, zwrócenie uwagi na odkładanie ubrań na swoją półkę.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w okolicy przedszkola – „W poszukiwaniu zimy”.
 • Obserwowanie przyrody – poszukiwanie i opisywanie różnic i podobieństw w wyglądzie drzew, krzewów.
 • Czynności higieniczne przed i po posiłkach – mycie zębów.

 

 

TYDZIEŃ III IDĄ ŚWIĘTA

 • Ćwiczenia słuchowe „Wszystko, co świąteczne”. Wzbogacanie słownictwa o słowa związane ze świętami.
 • „Już niedługo święta” – rozmowa inspirowana obrazkiem, wzbogacanie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; obmyślanie niespodzianek dla innych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: R, r (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Układanie schematów i modeli słów. Odczytywanie wyrazów i zdań.
 • „Mój wymarzony prezent” – praca plastyczna, rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych pragnień w formie pracy plastycznej.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zwracanie uwagi na witryny sklepowe ozdobione świątecznymi dekoracjami. Oglądanie udekorowanych domów.
 • „Nieoczekiwany gość” – rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby „Sąsiad”; poznawanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych; rozwijanie umiejętności dekodowania; wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8; rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo.
 • „Łańcuch z kolorowych serduszek” – rozwijanie sprawności manualnej, doprowadzenie pracy do końca, zachowanie porządku w miejscu pracy.
 • Przedświąteczny tydzień Olka – poznawanie nazw dni tygodnia; dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia; stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu; posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi.

 

TYDZIEŃ IV ŚWIĘTA

 • Słuchanie kolęd – nawiązanie do tradycji ich śpiewania w okresie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna, wytworzenie świątecznego nastroju.
 • „Świąteczne bingo” – wdrażanie do przestrzegania zasad gry, godzenie się z przegraną.
 • „Wigilia już dziś!” – rozmowa inspirowana obrazkiem, wypowiadanie się na temat przygotowań przedświątecznych w domach rodzinnych dzieci, porównywanie ich z tymi na obrazku.
 • Opowiadanie wg chronologii wydarzeń, używanie określeń: najpierw, potem, na końcu. Nazywanie przeżyć i uczuć postaci.
 • Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy z użyciem poprawnie gramatycznie zdań. Zachęcanie do pomagania rodzicom w prostych pracach domowych.
 • „Kolorowa choinka” – praca przestrzenna: wycinanie ozdób z kolorowego papieru, ozdabianie nimi szablonu choinki. Zwracanie uwagi na estetyczny wygląd pracy i porządek w miejscu pracy.
 • „Bombki” – ćwiczenie graficzne; doskonalenia umiejętności odwzorowywania układu barw i linii. Naprzemienne rysowanie linii pionowych i poziomych w rytmie po dwie, zgodnie ze wskazanym kierunkiem. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zwracanie uwagi na poprawną postawę przy stole i poprawny chwyt kredki.
 • Zabawy swobodne w kącikach zabaw.
 • Zabawa, „Jakie mogą być życzenia?”; rozwijanie twórczej inwencji słownej. Składanie sobie nawzajem życzeń świątecznych.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna – „Zimowy berek i sopelki” oraz „Rozgrzewamy się na mrozie”.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych; nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych.

 

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie z liter i czytanie, według wzoru, a potem – bez wzoru
 • próby czytania – rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: L, l , Y, y, R, r.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • pisanie po śladzie i samodzielnie małych i wielkich liter: L, l , Y, y, R, r.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna – ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie:

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie cyfr i znaków: 0,1, 2, 3,4, 5, 6, 7,<, >,=.

 

Uwaga Rodzice!

 • 06.12.2018 r. (czwartek) spotkanie z Mikołajem, wręczenie dzieciom paczek. Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na czerwono.
 • 13.12.2018 r. (czwartek) wycieczka autokarowa do Fabryki Bombek Testpol w Nacławiu koło Polanowa.
 • 14.12.2018 r. (piątek) godz. 900 Zapraszam rodziców na zajęcie otwarte pt. „Bałwankowa rodzina” – rozwijanie umiejętności matematycznych: (przeliczanie, dodawanie, odejmowanie); odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.
 • 17.12.2018 r. (poniedziałek) godz.1020 „Muzyka z małego i wielkiego ekranu”; koncert umuzykalniający (w dniu koncertu obowiązuje strój galowy).
 • 17.12.2018 r. (poniedziałek) godz.1400 „Idą święta wigilijny czas” – jasełka występ dla rodziców.
 • 19.12.2018 r. (środa) godz.1400 bożonarodzeniowy kiermasz w przedszkolu.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„W grudniowe noce” – sł. Jadwiga Urbanowicz

 

W grudniowe noce, zimowe noce
Dzieciątko Boże z zimna dygoce.
Idzie przez pola pokryte szronem,
wiatr mu wydzwania piosnki znajome.

Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje, rączęta, kto schronienie mu da?
Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje, rączęta kto schronienie mu da?

Tyle tych domów i okien tyle,
może Go schronią choćby przez chwilę.
Może przygarną do serca ludzie,
może nakarmią, nim dalej pójdzie.

Ref. Hej kolęda, kolęda…..

Świeczki się jarzą w świerkach zielonych
i złote gwiazdy wieńczą korony,
bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
lecz o Nim, o Nim nikt nie pamięta.
Ref. Hej kolęda, kolęda….

 

WIERSZ DO NAUKI:

 „Wieczór wigilijny” – T. Kubiak 

Biały obrus lśni na stole,

pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince

co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,

karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu

dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

moc serdecznych życzeń.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

TYDZIEŃ I – Moja rodzina.

 • Wypowiadanie się na temat obrazka. Rysowanie swojej rodziny i wypowiadanie się na jej temat.
 • Wizyta pana Bałaganika – rozmowa inspirowana wierszem B. Kosmowskiej „Dziwny lokator” – rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: I, i (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Układanie schematów i modeli słów: igła, Iwo itp. Określanie miejsca samogłoski w słowach.
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych; przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii (rysowanie osi symetrii prostokąta i koła; składanie figur geometrycznych wzdłuż osi symetrii).
 • Rozwijanie umiejętności organizowania czasu i przestrzeni – odzwierciedlanie rytmu za pomocą kasztanów lub klocków.
 • Wypowiadanie się na temat ulubionych zajęć swoich rodziców oraz rodziców.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence „Jak dobrze mieć rodzinę”.

 

TYDZIEŃ II – Polska – moja ojczyzna.

 • Preorientacja zawodowa: wycieczka do Urzędu Miasta w Kołobrzegu – wizyta u Prezydenta Miasta Kołobrzegu pana Janusza Gromka.
 • Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste” i legendy M. Orłonia „O Lechu i białym orle”. Wypowiedzi dzieci na temat kraju, w którym mieszkają: nazwy, obowiązującego języka, mieszkającego w nim narodu (Polska, język polski, Polacy).
 • Wyjaśnianie zwrotów: Jesteśmy Polakami. Mieszkamy w Polsce. Mówimy po polsku.
 • Oglądanie flagi i godła Polski, wypowiedzi dzieci na temat ich wyglądu. Zwrócenie uwagi na kolory: ich kolejność oraz ich znaczenie. Czytanie całościowe wyrazów: flaga, godło.
 • Utrwalenie dotychczas poznanych liter: układanie sylab, wyrazów z liter alfabetu – samodzielne odczytywanie.
 • Zabawa dydaktyczna: „Odjeżdża autobus nr..” – rozwijanie sprawności rachunkowych, utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności wykonywania obliczeń.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5; rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 • „Przedszkolaki dla niepodległej” – zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków, przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie wydarzeń historycznych związanych z naszą ojczyzną oraz utrwalenie i wzbudzanie szacunku do symboli narodowych (godło, flaga i hymn).
 • Śpiewanie hymnu narodowego – zachowanie właściwej postawy.
 • Wykonanie puzzli: „Godło Polski” – doskonalenie małej motoryki podczas kolorowania i wycinania oraz kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Sprawne posługiwanie się nożyczkami.

 

TYDZIEŃ III – Mój dom.

 • Wiem, gdzie mieszkam – utrwalenie znajomości swojego nazwiska i adresu zamieszkania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: T, t (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 5 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie. Rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów według rodzajów.
 • W którym miejscu? – ćwiczenia ułatwiające orientacje na kartce papieru.
 • „Piękny dywanik do mojego pokoju” – poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie nowej techniki plastycznej (wykonanie pracy plastycznej według instrukcji) – przeplatanki.
 • Kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby. Udział w zbiórce karmy dla podopiecznych schroniska.
 • Zajęcia umuzykalniające: zabawy przy piosence „Magiczne miejsce”; ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu; wyrabianie szybkiej reakcji na określony sygnał.
 • Urządzenia domowe stosowane dawniej i dziś – zabawy badawcze; zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego.

 

TYDZIEŃ IV – Moje prawa i obowiązki.

 • Nauka piosenki „Moje prawa”
 • Co słychać w domu – rozmowa inspirowana obrazkiem; poznawanie wieloznaczności słowa „dom”. Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie; kształtowanie właściwych zachowań społecznych.
 • Praca plastyczna „Okno z witrażem” – zapoznanie z techniką witrażu.
 • Moje prawa – nauka na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”; zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka. Uświadomienie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i dorosłych.
 • „To prawo cenie najbardziej” – zajęcia plastyczne utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: D, d (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Poznanie zapisu cyfrowego cyfry 0 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie.
 • Nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt; przeliczanie ich, rozwijanie umiejętności rachunkowych.

TYDZIEŃ V – Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Wykonanie i składanie puzzli „Zdrowe produkty” – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Alergia na sierść – rozmowa inspirowana wierszem W. Grodzieńskiej „Chory kotek”, dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych, wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych.
 • Kotki z makaronu – praca plastyczna.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: K, k (drukowanej i pisanej) w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 6 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie – utrwalenie liczenia w zakresie 6.
 • Co służy do utrzymywania czystości – rozmowa połączona z rozwiązywanie zagadek I. R. Salach; poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, poznawanie czynników warunkujących zdrowie.
 • Zajęcia umuzykalniające – śpiew piosenki „Lekcja zdrowia” rozwijanie umiejętności wokalnych; wyrabianie reakcji na zmianę tempa.
 • Quiz o zdrowiu – utrwalenie wiadomości na temat zdrowia (ukazanie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych).
 • „Talerz pełen zdrowia” – tworzenie kompozycji z obrazków ukazujących zdrowe produkty, naklejanie elementów.

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie z liter i czytanie, według wzoru, a potem – bez wzoru
 • próby czytania – rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: I, i, T, t, D, d, K, k.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • pisanie po śladzie i samodzielnie małych i wielkich liter: I, i, T, t, D, d, K, k.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna – ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie:

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie cyfr i znaków: 0,1, 2, 3,4, 5, 6, <, >,=.

 

Uwaga Rodzice!

 • 05.11.2018 r. poniedziałek godz. 930 Preorientacja zawodowa: wycieczka do Urzędu Miasta w Kołobrzegu – wizyta u Prezydenta Miasta Kołobrzegu pana Janusza Gromka.
 • 09.11.2018 r. obchodzimy w przedszkolu 100-lecie Niepodległości Polski proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola w stroju galowym.         
 • 15.11.2018 r. (czwartek)  godz. 1600 króciutkie zebranie informacyjne dotyczące organizacji mikołajek i imprez grupowych. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • 19.11.2018 r. poniedziałek godz.1020 „Baśń o trzech małych świnkach”; koncert umuzykalniający (w dniu koncertu obowiązuje strój galowy).
 • 29.11.2018 r. (czwartek) godz. 1600„Andrzejek to czas, niech magia i wróżby królują wśród nas”. Spotkanie integracyjne. Chętnych rodziców proszę o pomoc w organizacji spotkania: nakrycie stołów oraz przygotowanie poczęstunku.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami – mgr Janina Hołowczak poniedziałek 1530 – 1600 (po uprzednim umówieniu się).  Zapraszam.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„Magiczne miejsce” – sł. i muz. K. Gowik

1.Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,

a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

 

Ref.: Teraz już wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

2.Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.

Ref.: Teraz wiem…

 1. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.

Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.

Ref.: Teraz wiem….

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

 „Moje prawa” – J. Kucharczyk

 Chociaż lat mam tak niewiele,

 mam już swoje prawa,

 chcę być zawsze szanowany

 i chcę być kochany.

 I chcę, by dorośli o mnie dbali,

 bym mógł szczęśliwie dorastać.

 Bo prawo do szczęścia każdy ma,

 nawet gdy ma mało lat.

Każdy człowiek, nawet mały,

 ma też obowiązki,

 więc jak umiem, tak pomagam

 mamie, tacie, siostrze.

 Uczę się najlepiej jak potrafię,

 by kiedyś dobrze pracować.

 Bo obowiązki też każdy ma,

 nawet, gdy ma mało lat.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – Idzie jesień…przez ogród i sad.

 • Poznawanie, w sposób pośredni, sadu i ogrodu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po, wybranych warzywach i owocach.
 • Rozpoznawanie owoców poprzez zmysły: dotyku, węchu, wzroku, smaku w tym zabawy badawcze jabłkiem.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • Poznanie znaczenia słów owoce egzotyczne, wymienianie.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw: dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki.
 • Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach np.: z zastosowaniem klamerek, spinaczy, podejmowanie działalności plastycznej, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karczewskiego: „Owocowa uczta”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz J. Kucharczyk) „Zbiory z sadu i ogrodu”-
 • Słuchanie wiersza W. Kostecka: „Na rynku”.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczb 1-2 w tym znaków: <, >,=, oraz stosowanie ich do sytuacji zadaniowych.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez: rytmiczny podział słów, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi, wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Poznanie i rozróżnianie samogłoski i spółgłoski.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: O, o w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień…do zwierząt.

 

 • Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Kształtowanie spostrzegania słuchowego: odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie); rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa; określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Jesienna zagadka”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez posługiwanie się umownymi znakami: strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Dary jesieni”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: A, a w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jeże, Parada zwierząt, Kot i myszy, Kasztankowa gra, Wilki i owce, Orzechem do dziupli itp.
 • Zabawy badawcze: „Orzechy i orzeszki.
 • Rozwijanie myślenia (przyczynowo-skutkowe): historyjka obrazkowa: „Jak jeż szukał mieszkania”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

 

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym w tym nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Kształtowanie myślenia logicznego poprzez czynności analizy, syntezy, porównywania i klasyfikowania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk) „Jak to z chlebem było?”- umuzykalnianie.
 • Zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowska- Zaremba „Cukier” i historyjką obrazkową:, „Z czego robi się chleb?”.
 • Zabawa dydaktyczna: „Surowce i produkty”- badanie i określanie właściwości fizycznych węgla.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: prostokąt: „Zabawy z prostokątem”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… z deszczem.

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
 • Zwracanie uwagi na konieczność szanowanie wody, niemarnowanie jej, wyjaśnienie znaczenia dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi, uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach, kończenie rysunków według wzoru.
 • Rozwijanie spostrzegania słuchowego: rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczenie głosek.
 • Rozwijanie myślenia logicznego: wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne.
 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jesienne dźwięki, Taniec kropelek, Wiatr i liście, Zmienna pogoda, Wiatr i chmurki, Zbijak –Liściak, itp.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: E, e w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Utrwalenie dotychczas poznanych: O, o, A, a, M, m E, e.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik) „Kłótnia kaloszy”-umuzykalnianie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karszewski „Woda krąży”- zabawy badawcze z wodą.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Jesienna muzyka”.

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układnie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie i czytanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru
 • próby czytania – rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: O, o, A, a, M, m, E, e.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • pisanie po śladzie i samodzielnie małych i wielkich liter: O, o, A, a, M, m, E, e.
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna – ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie:

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie cyfr i znaków: 1, 2, 3, <, >,=.

Uwaga Rodzice!

 • 01.10.2018 r. poniedziałek godz.1020 koncert umuzykalniający (w dniu koncertu obowiązuje strój galowy).
 • 05.10.2018 r. piątek wycieczka na działki lub do najbliższego warzywniaka; zapoznanie z wyglądem wybranych warzyw i owoców.
 • 18.10.2018 r. (czwartek)  godz. 1600 zebranie informacyjne dla rodziców dotyczące wyników diagnozy. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • 25.10.2018 r. (czwartek) godz. 1600„Warzywno-owocowy zawrót głowy”. Spotkanie integracyjne. W programie wspólna zabawa oraz degustacja warzywno-owocowych smakołyków. Mile widziane przebranie za warzywo lub owoc.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami – mgr Janina Hołowczak poniedziałek 1530 – 1600 (po uprzednim umówieniu się). Zapraszam J

PIOSENKA DO NAUKI:

„Niteczka do niteczki” – sł. i muz. K. Gowik

1.Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

grzybek go grzybka we wrzosach w lesie,

tak rozpoczyna się jesień.

Listek do listka wiatr ciepły niesie.

Tak rozpoczyna się jesień

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuu

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

 1. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,

gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

to jesień u nas już mieszka!

I jarzębina w parku szumiącym

To jesień u nas już mieszka!

Ref: I wirujemy, wirujemy…..

WIERSZ DO NAUKI:

 „Szara pogoda” – K. Datkun-Czerniak

Szara chmurka, obok druga,

pełne kropel dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest.

A tu pada, pada, pada

już przez cały dzień!

Oj, deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Wakacyjne wspomnienia – swobodne rozmowy na temat sposobu spędzania wakacji.
 • Zorganizowanie kącika wakacyjnego, gromadzenie w kąciku pamiątek przywiezionych z wakacji. Zwrócenie uwagi na konieczność szanowania cudzej własności.
 • Ja wśród innych – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej „To jestem ja”; tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie,
  utrwalanie nazw części ciała, wzbogacanie słownictwa.
 • Zapoznanie z bohaterami pakietu: Olkiem i Adą.
 • Zapoznanie z regulaminem placu zabaw oraz z instrukcjami korzystania z poszczególnych urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • Zapoznanie z salą zabaw – czytanie całościowe nazw kącików zainteresowań.
 • Moja wizytówka – zabawy z literami, stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania.
 • Ćwiczenie pamięci – łączenie w pary rysunków przedstawiających zajęcia przedszkolne z imionami dzieci.
 • Poznajemy nasze zmysły – różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku. Rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka.
 • Konstruowanie budowli z klocków. Wycinanie sylwet kwiatów, drzew, figur geometrycznych, ozdabianie ich kredkami.
 • Mój portret – przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki, rozwijanie sprawności manualnej.
 •  

TYDZIEŃ II– Moja grupa.

 • Nasze zasady – rozmowa inspirowana wierszem B. Szelągowskiej „Zasady przedszkolaka”; ustalanie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania, rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania swoich wypowiedzi.
 • „Order grzeczności” – wykorzystanie techniki kolażu, kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy.
 • Dzielenie nazw na sylaby, wyklaskiwanie i liczenie sylab, odnajdywanie nazw rozpoczynających się i kończących tą samą sylabą.
 • Różnicowanie prawej strony i lewej strony, przygotowanie do programowania: posługiwanie się umownymi znakami.
 • Co nam niesie wrzesień? – słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Wrzesień”; wzbogacanie wiadomości przyrodniczych, poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody, rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych.
 • „Jak wyglądają moje koleżanki i moi koledzy z grupy?” – dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich charakterystycznych cech, rozwijanie sprawności manualnej.

TYDZIEŃ III– Moja droga do przedszkola.

 • Oglądanie katalogów i albumów tematycznych. Rozbudzanie zainteresowań motoryzacyjnych. Nazywanie i opisywanie wyglądu pojazdów.
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie – zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach; kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.
 • Praca techniczna w zespołach – „Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów”.
 • Nauka piosenki „Każdy chciałby być kierowcą”.
 • Zabawa „Co oznaczają te znaki?” Utrwalanie znajomości wybranych znaków drogowych.
 • Koło – jak znaki nakazu i znaki zakazu; – zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.
 • Na pomoc! – zabawy dramowe inspirowane wierszem I.R. Salach „Na pomoc”; poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych.
 • Moje przedszkole na mapie – zapoznanie z mapą. Wypowiadanie się na temat swojej drogi do przedszkola i znajomości swojego adresu.

TYDZIEŃ IV– Idzie jesień… przez las, park.

 • Jesień na obrazach – oglądanie reprodukcji malarskich.
 • W poszukiwaniu jesieni – wycieczka w okolice przedszkola, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku.
 • Kasztanowe ludziki – zajęcia artystyczno-techniczne inspirowane wierszem T. Fiutowskiej „Kasztanowy świat”; rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych.
 • Przygoda w parku – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Liściobranie”; rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych.
 • „Jesienne liczenie” – rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych, poznawanie ich podstawowych cech; poznawanie sposobów dokonywania pomiaru długości i szerokości przedmiotów, posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • „Jesienny las” – rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji przestrzennych.
 • Układanie i rozwiązywanie zagadek – rozwijanie logicznego myślenia.
 • Nauka piosenki „Niteczka do niteczki” – rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, porannych – rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi rozdzielanie ich na słowa (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).

 

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Uwaga Rodzice!

 • 06.09.2018 r. (czwartek)  godz. 1530 – zebranie informacyjne dla rodziców. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 1. Jedźmy dziś do domu dziadków – prosi Ada

Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada.

Na wycieczkę – niespodziankę z nim pójdziemy,

a od babci pyszne lody dostaniemy.

 

Ref.: 

To jest Ada, a to Olek, siostra i brat.

Małe przedszkolaki, które odkrywają świat.

Z przyjaciółmi przygód mają wiele, co dnia

I wesoło uśmiechają się, o tak.

Z przyjaciółmi przygód mają wiele, co dnia

I wesoło uśmiechają się, o tak.

 

 1. Tata często na rowery dzieci bierze

Mówi, jak najlepiej jeździć na rowerze

Na wypadek, gdyby zranił ktoś kolana

Razem z nami jedzie lekarz, czyli mama.

Ref:
To jest Ada, a to Olek, siostra i brat….

 

WIERSZ  DO NAUKI:

„Światła sygnalizatora” – D. Gellner

 

Idą dzieci, idą dzieci,

a nad jezdnią sygnał świeci.

Mam czerwone wielkie oko,

buzię mam jak mak.

Gdy pokażę się nad jezdnią,

wołam do was tak –

Uwaga! Czerwone światło!

Stój! O wypadek łatwo.

Mam zielone piękne oko,

zielone jak liść –

gdy się zazielenię w górze,

to możecie iść.

Zielone światło, zielone!

Przechodźcie na drugą stronę.