ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

TYDZIEŃ I : W KRAINIE  BAŚNI   

 • burza mózgów „Co nam daje czytanie książek?”
 • rozmowa na temat ulubionych książek dzieci
 • zabawa dydaktyczna „Czy znamy te postacie?”
 • zabawy przy piosence „Bajkowe marzenia”
 • słuchanie baśni „Marchewkowy smok”
 • „Moja własna książeczka” – twórcza zabawa plastyczna
 • piosenka do rysowania „Słonko wschodzi”
 • konkurs wiedzy o książkach „Książka naszym przyjacielem”
 • „Kolorowe zakładki”- wykonywanie zakładek do książek
 • wyjście do pobliskiej księgarni,
 • ćwiczenia w książce, Karta pracy, cz.2 (s.54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie i w przedszkolu 
 • zachęcanie do wspólnego czytania książek- z rodzicami, starszym rodzeństwem w domach dzieci

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA:

 -zabawa bieżna „Zamień książki”                                                                                                              -zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał „Zbieramy rozrzucone książki”, „Postacie z bajki”                                                                                                                                                            -zabawa ruchowa z elementem równowagi „Spacer z książką”                                                                                                                                                                                                                                        – ćwiczenia poranne – zestaw XVI ; ćwiczenia gimnastyczne-zestaw XII,                                                                    – zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

TYDZIEŃ II : ZIMOWE  POTRZEBY  PTAKÓW

 • teatrzyk sylwet według utworu „Śniadanie wróbli”
 • słuchanie wiersza „Wróbelek”
 • „Wróbelek”- wyklejanka z gazet
 • zabawa dydaktyczna „Zagadki o ptakach”, „Pomagamy ptakom”
 • „Nasze ptaki”- wykonanie formy przestrzennej z plasteliny i piórek
 • zabawy badawcze „Dlaczego ziemia zamarza?”
 • zabawy przy piosence „ Ptasi bar”
 • historyjka obrazkowa „Pomagamy ptakom”
 • Karta pracy, cz.2 (s.62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie, w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.    

SPRAWNOŚĆ RUCHOWA:

-zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaki w karmnikach”; „Po ile ptaków?”                                                                                         -zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał : „Posłuszne ptaszki”;                             „Budzimy ptaki”                                                                                                                                                                                                                                                                                           -zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Zmarznięty ptaszek- wesoły ptaszek”                                                                                                                                                                                                                                                                            -ćwiczenia poranne – zestaw XVII;  ćwiczenia gimnastyczne-zestaw XII,                                                 zabawy  w ogrodzie przedszkolnym.

TYDZIEŃ III i IV:  FERIE ZIMOWE  W PRZEDSZKOLU

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami z grupy „Biedronki” – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgło­sy zimy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej: układanie kompozycji z białych elementów, konstruowanie lodowego zamku dla pani Zimy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – sześcienne klocki, obrazki po­cięte na kilka części, puzzle).
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: w, na, pod, za, itd.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Nabieranie przekonania, że zima wcale nie jest taka zła. Uczestniczenie w zabawach związanych z zimą w sali, na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana. Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

Piosenka  do nauki:

„Ptasi bar” – K. Gowik

 1. Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar,

w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar.

 Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak:

 Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!

 

Ref.: Ptasi bar czynny jest cały dzień. 

Można dostać tu śniadanko i obiadek też. 

Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak. 

Karmnik to jest ptasi bar, tak, tak!

 1. W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam,

 ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam.

 Dwie sikorki już czekają na słoninki smak.

  Zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

Ref.: Ptasi bar…..

 

Wiersz do nauki: 

„Moje bajki” –  B. Szelągowska

Gdy wieczór nadchodzi,   

z książkami się witam.

Siadam cichutko,

a  mama mi czyta.

I czyta mi bajki

o dzielnych rycerzach,

smokach, czarownicach

i zaklętych wieżach.

O śpiącej królewnie

 
   

i o rybce złotej,

i o tym, jak młynarz

przyjaźnił się z kotem.

Choć jestem przy mamie,

to mi się wydaje,

że widzę naprawdę

te postacie z bajek.

  

Uwaga Rodzice!

 • 01.2018 r. (czwartek) godz.900 – Bal karnawałowy w przedszkolu. Proszę o przygotowanie strojów karnawałowych dzieciom. W dniu balu dzieci przychodzą do przedszkola przebrane już od samego rana. Przewidziana jest wizyta fotografa, który wykona dzieciom zdjęcia grupowe oraz podczas zabawy.
 • Ferie zimowe w przedszkolu – od 15.01.2018 r. do 26.01. 2018 r. pracujemy w formie grup łączonych.
 • Nowy adres przedszkolnego Facebooka: https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-7-w-Kołobrzegu-736584789864464/
 • Bardzo proszę o zapasowy komplet ubrań dla dzieci pozostawiony w szatni oraz  dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Serdecznie zachęcam rodziców do włączenia się w grupową akcję: „Czytamy Misiom”.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami mgr Janina Hołowczak  środa 1530 – 1630 (po uprzednim umówieniu się).  Zapraszam.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I : CO ROBIĆ W TAKI  SMUTNY CZAS?     

 • rozmowa na temat „Co robić,  by się nie nudzić? ”;
 • ćwiczenia słownikowe „Co robi kucharz?” ;
 • słuchanie wiersza „Słodki kucharz”;
 • twórcza zabawa plastyczna „Talerz pyszności”;
 • słuchanie opowiadania „Bajka o mydlanej bańce” ; badanie rozpuszczalności wybranych substancji w wodzie;
 • ćwiczenia w liczeniu – „Liczymy zabawki”; ćw. emisyjne na sylabach- na ,la…;
 • zabawy przy piosence „Mały marsz”;
 • ćwiczenia w książce, karty pracy;
 • ćwiczenia gimnastyczne – zestaw IX, ćwiczenia poranne – zestaw nr XIII;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie, w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.

TYDZIEŃ II : WĘGIEL CIEPŁO DAJE – MIKOŁAJ PREZENTY ROZDAJE

 • wysłuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej: „O czym szeptały iskierki” – zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla;
 • oglądanie ilustracji związanych z kopalnią i pracą górników; nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi z użyciem poprawnych gramatycznie zdań;
 • globalne czytanie wyrazów: kopalnia, górnik – dzielenie na sylaby i głoski;
 • poznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i roślin (np. olbrzymich paproci) występujących w tamtym okresie;
 • „Jak żyły dinozaury” – słuchanie opowiadania na podstawie książki; zapoznanie z przypuszczalnymi, hipotetycznymi przyczynami wyginięcia dinozaurów;
 • zabawy przy piosence „W kopalni’ – zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki (instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu);
 • zabawy badawcze – poznawanie właściwości fizycznych minerałów: soli i węgla kamiennego;
 • słuchanie wiersza D. Gellner: „Orszak mikołajowy” połączone z omawianiem ilustracji do wiersza, uważne słuchanie i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści;
 • „Sanie Mikołaja” – ćwiczenie spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie szczegółów różniących dwa obrazki;
 • spotkanie z Mikołajem: prezentacja wierszy i piosenek dla gościa, otrzymanie prezentów;
 • ćwiczenia w książce, karty pracy;
 • ćwiczenia gimnastyczne – zestaw IX, ćwiczenia poranne – zestaw nr XIII zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie, w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.      

TYDZIEŃ III :  NADCHODZI  ZIMA

 • ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie szlaczków po śladach (chętne dzieci rysują samodzielnie);
 • słuchanie wiersza „Szczypawka”;
 • rozwiązywanie zagadek o zimie; oglądanie zdjęć obrazów „Pejzaż zimowy”, „Bulwar w Argenteuil zimą”;
 • zabawy pod hasłem „Bawimy się  z bałwankiem”;
 • ćwiczenia słuchowe „Wokół zimy” – dostrzeganie cykliczności pór roku. Wprowadzenie do globalnego czytania wyrazu zima, wiosna, lato, jesień, lód, śnieg;
 • rozmowy i doświadczenia dotyczące śniegu – Skąd się bierze śnieg?;
 • zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia „ Poszukaj i pokaż”;
 • zabawa dydaktyczna „ Lepimy bałwanka”;
 • „Nowoczesne bałwanki”- łączenie masy solnej z materiałem przyrodniczym;
 • słuchanie i zabawy przy piosence „Zima biała” (sł. J. Mackiewicz, muz. K. Kwiatkowska);
 • teatrzyk sylwet na podstawie utworu „Kręć się koło” rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami;
 • wspólne dekorowanie pierniczków świątecznych;
 • ćwiczenia w książce, karty pracy;
 • ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XI, ćwiczenia poranne – zestaw nr XIV;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie i w przedszkolu.

TYDZIEŃ IV :  ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

 • słuchanie fragmentu opowiadania „ Choinka ”  zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami;
 • zabawa matematyczna „Bombki na choince” rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • „Świąteczna serwetka”- tworzenie własnych kompozycji z motywami                             świątecznymi;
 • rozmowy o zwyczajach świątecznych, zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu inspirowane wierszem „Wigilia”;
 • układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;
 • zabawy przy piosence „Choinkowe całusy”;
 • wspólne ubieranie choinki;
 • „Jasełka”- występ dla rodziców ;
 • ćwiczenia w książce, karty pracy;
 • ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XI, ćwiczenia poranne – zestaw nr XV, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie,                                     w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.


Piosenka  do nauki:

„Aniołki i choinka” – K. Komińska – Bayer, A. Wacławski

 1. My aniołki tutaj w niebie cichutko siedzimy

i o pięknej choineczce tak sobie marzymy.

Ref. Choinka, choineczka, tu bombka, lampeczka.

Choinka, choineczka, na czubku gwiazdeczka.

2.Bez choinki, tutaj w niebie, jest nam bardzo smutno.

Może ktoś nam ją przyniesie, chociażby malutką.

Ref. Choinka, choineczka, tu bombka, lampeczka.

Choinka, choineczka, na czubku gwiazdeczka.

 

Wiersz do nauki: 

„Zima biała” – sł. J. Mackiewicz

 1. Rankiem się zbudziła,

śniegu nasypała.

Będzie sanna,

bo nareszcie

przyszła zima biała.

 1. Drzewa w białych czapach,

droga w śniegu cała.

Lecą, lecą

małe piórka,

przyszła zima biała.

 

Uwaga Rodzice!

 • 06.12.2017 r. (środa) mikołajki – spotkanie z Mikołajem, wręczenie dzieciom paczek. Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na czerwono.
 • 14.12.2017 r. (czwartek) godz.900 – Zapraszam rodziców do wspólnego z dziećmi dekorowania pierniczków na kiermasz świąteczny.
 • 12.2017 r. (poniedziałek) od godz. 14 00 – Kiermasz świąteczny.
 • 12.2017r. (czwartek) – godz.1400 zapraszamy rodziców na przedstawienie pt. „Aniołki i choinka” w wykonaniu dzieci z gr. V.
 • Nowy adres przedszkolnego Facebooka: https://www.facebook.com/Przedszkole-Miejskie-nr-7-w-Kołobrzegu-736584789864464/
 • Bardzo proszę o zapasowy komplet ubrań dla dzieci pozostawiony w szatni oraz  dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Serdecznie zachęcam rodziców do włączenia się w grupową akcję: „Czytamy Misiom”.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami mgr Janina Hołowczak  środa 1530 – 1630 (po uprzednim umówieniu się).  Zapraszam.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

TYDZIEŃ I : DOMY I DOMKI     

 • oglądanie zdjęć różnych domów ; nazywanie ich i porównywanie
 • ćwiczenia grafomotoryczne „Małe domy i duże domy”
 • zabawy przy piosence „Maluję wielki dom” ; określanie tempa i nastroju piosenki
 • „Plastelinowy dom”- wylepianka z plasteliny ; rysowanie swoich rodzin na tle  swoich domów „Moja rodzina, mój dom”
 • spacer po okolicy – poszukiwanie jak największej liczby określeń domów
 • ćwiczenia słuchowe „W domu”, „Porozmawiajmy o domu”
 • „Imię i głoska” –określanie pierwszej głoski w imieniu
 • zabawa dydaktyczna „Różne domy”
 • rozmowa na temat sytuacji zagrażających bezpieczeństwa dzieci w domu
 • ćwiczenia w książce, karty pracy
 • ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VI
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie, w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.

TYDZIEŃ II : URZADZENIA  ELEKTRYCZNE

 • rozpoznawanie i prawidłowe nazywanie przedmiotów wykorzystywanych w domach
 • teatrzyk według tekstu I. R. Salach „Światło”
 • słuchanie opowiadania „Ania pomaga mamusi”
 • zabawa rozwijająca koncentrację uwagi i umiejętność słuchania „Głuchy telefon”
 • zagadki o urządzeniach elektrycznych
 • zabawa matematyczna „W sklepie komputerowym”
 • zabawy przy piosence „Domowe sprzęty elektryczne”
 • ozdabianie sylwety lampki nocnej z wykorzystaniem papieru kolorowego, plasteliny
 • ćwiczenia w książce, karty pracy
 • ćwiczenia gimnastyczne – zestaw IV, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie, w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.      

TYDZIEŃ III :  A DESZCZ PADA  I PADA…

 • słuchanie wiersza „Listopad”, ćwiczenia grafomotoryczne „Pada deszcz”
 • słuchanie opowiadania „Niezwykła podróż kropel wody”
 • zabawy matematyczne „Kolorowe kalosze”
 • zabawy przy piosence „ Dola parasola”
 • zabawa dydaktyczna „Jesienne zagadki”
 • zabawy badawcze „Jak powstają chmury i deszcz”
 • zabawa twórcza „Deszczowe kompozycje”
 • ćwiczenia w książce, karty pracy
 • ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VII, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie, w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.

TYDZIEŃ IV : ZDROWIE NASZYM SKARBEM JEST

 • rozmowa dotycząca pokarmów, które spożywamy , dlaczego dieta powinna być zróżnicowana
 • słuchanie wiersza „Katar”- zabawa z wykorzystaniem tekstu wiersza
 • zabawy matematyczne „Liczymy czapki i szaliki”
 • zabawy przy piosence „Ser z malinami”
 • rozmowa na temat pracy lekarzy
 • liczenie słów w zdaniu, dzielenie nazw obrazków na głoski
 • rozmowa na temat praw dzieci z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
 • ćwiczenia w książce, karty pracy
 • ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VII, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie,                                       w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.


Piosenka  do nauki:

Dola parasola” –  (sł. H. Łochocka, muz. E. Pałłasz).

 1. Stał parasol koło ściany,

przekrzywiony, zapłakany,

chlip, chlip, chlap. (bis)

Nos drewniany wygiął w rurkę,

a łzy wkoło ciekną ciurkiem,

ciap, kap, ciap. (bis)

Ref.  Chlip, chlip, chlap,

ciap, kap, ciap. (bis)

 1. Wycieraczka rzekła: „Panie,

kiedyż wreszcie pan przestanie?”,

chlip, chlip, chlap. (bis)

„Gdy pan płakać chce nad sobą,

to już na mnie, a nie obok”,

ciap, kap, ciap. (bis)

Ref.  Chlip, chlip, chlap,

ciap, kap, ciap. (bis)

III. III. „Dzisiaj słota, kapuśniaczek,

nie dziwota, że popłaczę”,

chlip, chlip, chlap. (bis)

„Nosa wytrzeć też nie mogę,

muszę płakać na podłogę”,

ciap, kap, ciap. (bis)

Ref.: Chlip, chlip, chlap…

 1. „W każdą pluchę, zawieruchę

nie ma na mnie nitki suchej”,

chlip, chlip, chlap. (bis)

„Potem w kącie stoję co dzień,

chciałbym wyjść i przy pogodzie”,

klap, klap, klap. (bis)

 

 

 

Wiersz do nauki: 

„ Listopad” –  J. Koczanowska

Miesiąc listopad nie jest brzydki   i smutny być nie musi wcale,
wystarczy mu się dobrze przyjrzeć żeby zobaczyć wiele zalet.

Kiedy ostatnie liście spadną i szare chmury skryją niebo
listopad jest jak baśń ciekawa, ma w sobie coś tajemniczego.

Wiatr głośno śpiewa , mgły wirują, deszcz kropelkami w okno stuka,                                                          to jest melodia listopada, niezwykle piękna, chociaż smutna.


 

Uwaga Rodzice!

 • 08.11.2017 r. (środa) – wykonamy koktajle mleczno- owocowe.        
 • 15.11.2017 r. (środa) o godz. 1600 – zebranie informacyjne dla rodziców (omówimy sprawy związane z andrzejkami i mikołajkami).  Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • 17.11.2017 r. (piątek) godz.900 – Zapraszam rodziców na zajęcie otwarte pt. „Jesienne zabawy przyrodnicze z wiatrem i deszczem”.
 • 21.11.2017 r. (wtorek) – Dzień Pluszowego Misia. Wspólne zabawy integracyjne z rówieśnikami z gr. VII „Biedronki”.
 • 22.11.2017 r. (środa) – „Wokół Praw Dziecka” –  spotkanie integracyjne z uczniami klasy III c w Szkole Podstawowej nr 3.
 • 30.11.2017 r.(czwartek) o godz. 1630 zapraszam rodziców i dzieci do wspólnej zabawy andrzejkowej.
 • Bardzo proszę o zapasowy komplet ubrań dla dzieci pozostawiony  w szatni oraz  dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Serdecznie zachęcam rodziców do włączenia się w grupową akcję: „Czytamy Misiom”.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami  mgr Janina Hołowczak  środa 1530 – 1630 (po uprzednim umówieniu się).  Zapraszam.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I : JESIEŃ W SADZIE     

 • rozpoznawanie wybranych owoców oraz nazywanie drzew owocowych
 • rozwiązywanie zagadek słownych (wskazywanie owoców na obrazkach)
 • rysowanie po śladach rysunków owoców kredkami w odpowiednich kolorach
 • ilustracja ruchowa wiersza „Jesienią”, rozmowa na temat sadu na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń dzieci
 • rozwijanie umiejętności liczenia „Owoce z sadu”
 • wycieczka do pobliskiego sklepu, w którym można oglądać owoce
 • malowanie sylwet owoców
 • wykonanie sałatki owocowej- doświadczanie wrażeń smakowych i dotykowych
 • zabawy z wykorzystaniem rymowanki „W sadzie”, „Spadła gruszka” ,                           zabawa „Prawda-fałsz”
 • ćwiczenia w książce, karty pracy
 • ćwiczenia gimnastyczne -zestaw IV , zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Owoce do koszyków”
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie,                                      w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.

TYDZIEŃ II : JESIEŃ NA DZIAŁCE

 • zabawy z wykorzystaniem rymowanki „Kosz warzyw”
 • wycieczka na pobliskie działki – rozmowy z działkowiczami na temat potrzeby wykonania prac w ogrodzie i przyczynach zmian związanych z porami roku
 • zabawa dydaktyczna „Które części warzyw zjadamy”
 • zabawy badawcze „Co kryje w sobie ziemniak”
 • historyjka obrazkowa „Pracowity dzień babci Honoraty”
 • zabawy przy piosence „Pomidorek”
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego  opowiadania „Jesienne opowiadanie”
 • wykonanie przetworów na zimę – kiszenie kapusty; zapoznanie ze sposobem kiszenia i kolejnymi etapami pracy
 • ćwiczenia w książce, karty pracy
 • ćwiczenia gimnastyczne -zestaw IV, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie, w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.      

TYDZIEŃ III : NASZE RODZINY

 • słuchanie opowiadania „Nikt się nie trzęsie”- zwrócenie uwagi na członków rodziny i ich role w życiu ,ekspresja słowna „Moja rodzina składa się z …”
 • słuchanie wiersza „Kim jestem”, zabawa artykulacyjna „Dom”
 • zabawy matematyczne „W rodzinnej szafie”
 • zabawy przy piosence „Maszerują przedszkolaki”
 • zabawa dydaktyczna „Kim są nasi rodzice”, „Rodzinne przyjęcie”
 • zabawy badawcze „Bawimy się wiatrem”
 • rozwijanie sprawności manualnej „Portret rodzinny”
 • ćwiczenia w książce, karty pracy
 • ćwiczenia gimnastyczne -zestaw V, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie, w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.

TYDZIEŃ IV :NASI DOMOWI ULUBIEŃCY

 • ćwiczenia słuchowe i zabawy artykulacyjne „Kocie kłopoty”
 • słuchanie opowiadania „Skąd się wzięły koty?”, słuchanie wiersza „Pies Kruczek”
 • „Wełniany piesek”- wyklejanie sylwety psa kawałkami pociętej włóczki
 • zabawy matematyczne „Duże i małe koty”
 • zabawy przy piosence „Popatrzcie na jamniczka”
 • wycieczka do sklepu zoologicznego
 • ćwiczenia w książce, karta pracy
 • ćwiczenia gimnastyczne -zestaw V, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad obowiązujących w grupie,                                       w przedszkolu i podczas zabaw na powietrzu.


 

Piosenka  do nauki:

„ Pomidorek” – sł. H. Łochocka

 1. Wyrósł pomidorek mały i zielony,

pięknie się rozejrzał na obie strony.

Tam czerwony goździk tutaj różę widzi,

więc się zieloności swojej zawstydził.

Ref. Pomi, pomi, pomidorek,

krasnym okrył się kolorem,

Płaszczyk włożył piękny nowy –

pomi, pomi, pomidorowy.

 1. A ten pomidorek, dobrze jest nam znany ,

dobrze jest nam znany, bardzo lubiany.

Bo i kolor ładny i potrawa zdrowa,

zupa lub sałatka pomidorowa.

 

 

 

Wiersz do nauki: 

„ Jesienią” – M. Konopnicka

Jesienią, jesienią

sady się rumienią,

czerwone jabłuszka

pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,

złociste gruszeczki,

świecą się jak gwiazdy

pomiędzy listeczki.

Pójdę ja się, pójdę

pokłonić jabłoni,

może mi jabłuszko

w czapeczkę uroni.

Pójdę ja do gruszy,

nadstawię fartuszka,

może w niego wpadnie

jakaś śliczna gruszka.

Jesienią, jesienią

sady się rumienią,

czerwone jabłuszka

pomiędzy zielenią.


 

Uwaga Rodzice!

 • 04.10.2017 r. (środa)   – wycieczka do pobliskiego sklepu lub na stragany owocowo-warzywne.
 • 05.10.2017 r. (czwartek) – wykonamy sałatki owocowe.
 • 10.10.2017 r. (wtorek) – wycieczka na działki.       
 • 12.10.2017 r. (czwartek) – wykonamy przetwory na zimę – ukisimy kapustę.
 • 18.10.2017 r. (środa) o godz. 1530 – zebranie informacyjne dla rodziców – omówienie wyników diagnozy. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • 19.10.2017 r.(czwartek) o godz. 1600 zapraszam rodziców i dzieci do wspólnej zabawy integracyjnej pod hasłem „Dzień Rodziny”.
 • 24.10.2017 r.(wtorek) –  wycieczka do sklepu zoologicznego.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami  mgr Janina Hołowczak  środa 1530 – 1630 (po uprzednim umówieniu się).  Zapraszam.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 I i II tydzień –  PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM

 • wycieczka po przedszkolu- zapoznanie ze zmianami, jakie zaszły  w placówce podczas wakacji
 • ustalenie kodeksu przedszkolaka obowiązującego w grupie
 • integrowanie grupy poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia
 • słuchanie opowiadania „Wesoła zabawa”, „Kto posprząta?”, „Marchewkowy tort”, słuchanie wiersza „Powrót z wakacji”
 • zabawa matematyczna „Porządkujemy zabawki”; liczenie obiektów, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego
 • zabawy przy piosence „Do przedszkola”, „Jestem przedszkolakiem”
 • zabawy dydaktyczne „Jak dbamy o nasze zmysły”, „Bawimy się z kolegami”
 • „Przedszkole moich marzeń”- wykonanie pracy plastycznej, malowanie farbami postaci ludzkiej „Mój ulubiony kolega, koleżanka”
 • zabawa ruchowa „Skała”, „Odszukaj swoją parę”, „Pokaż kierunek”
 • uczymy się być samodzielni w domu i w przedszkolu, wdrażanie do przestrzegania zasad Kodeksu Przedszkolaka (zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie)
 • dbamy  o własne bezpieczeństwo w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów, wycieczek.

III tydzień –  ULICZNE SYGNAŁY

 • słuchanie wiersza „Uliczne sygnały”
 • wycieczka na skrzyżowanie – nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię
 • zabawa ruchowa „Samochody i garaże”, „Kolor czerwony każe stać”, „Coraz szybciej, coraz wolniej”
 • budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi (rozpoznawanie i nazywanie)
 • teatrzyk sylwet na podst. wiersza „Kolorowe znaki”
 • „Ruch uliczny”- malowanie farbami
 • zabawa dydaktyczna „Szybko, czy wolno?”
 • zabawy przy piosence „Uwaga czerwone światło!”
 • uczymy się być samodzielni w domu i w przedszkolu,
 • wdrażanie  do przestrzegania zasad Kodeksu Przedszkolaka
 • dbamy  o własne bezpieczeństwo w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów, wycieczek.

IV tydzień –  JESIEŃ W LESIE 

 • zabawa dydaktyczna „Rozpoznajemy drzewa”
 • słuchanie wiersza „Zapasy”, „Ranek na leśnej polanie”
 • praca plastyczna „Las i jego mieszkańcy”
 • zabawy przy piosence „ „Leśna muzyka”
 • ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Grzybobranie”
 • dbamy  o własne bezpieczeństwo w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym , podczas spacerów, wycieczek, podczas  zabaw, uczymy się być samodzielni w domu i w przedszkolu,  wdrażanie  do przestrzegania zasad Kodeksu Przedszkolaka.

Piosenka  do nauki: „ Do przedszkola”

 1. Rano budzę się, jaki piękny to czas,

Słońce wstało już, a więc pora też wstać.

Szybko myję się, jem śniadanie i już

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Ref. Do przedszkola, do przedszkola,

jak cudownie tutaj, co dzień mija czas.

Do przedszkola, do przedszkola,

o tym już od rana marzy każdy z nas.

 1. Pani czeka już i koledzy już są;

siadam w kole- to jest magiczny nasz krąg.

Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś

tu bawimy się, więc przychodzę, co dzień.

Ref. Do przedszkola, do przedszkola…

Wiersz do nauki:

 „ Uliczne sygnały” – J. Koczanowska

W dużym mieście wielki ruch,

samochodów wiele,

jeśli chcesz bezpiecznym być,

musisz o tym wiedzieć.

Przez ulicę można przejść

tylko w takim miejscu,

gdzie mrugają światła dwa,

pasy są na przejściu.

To czerwone woła: STOP,

stój i czekaj grzecznie,

a zielone prosi – idź,

możesz przejść bezpiecznie.

Zapamiętaj jeszcze to:

gdy po mieście chodzisz,

musisz pod opieką być

dorosłej osoby!

Uwaga Rodzice!

 • 06.09.2017 r. (środa)  godz. 1600 – zebranie informacyjne dla rodziców. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami  mgr Janina Hołowczak  środa 1530 – 1600 (po uprzednim umówieniu się).  Zapraszam.