„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,

lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”

~ Jan Paweł II ~

 

Dyrektor

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla Pani weterynarz

KATARZYNY KOLMAN

-Lecznica Małych Zwierząt-

za  wsparcie naszej placówki i przeznaczenie środków na rzecz przedszkola. Traktujemy to jako wyraz Pani dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za okazaną pomoc i sponsorowanie przy okazji różnych przedsięwzięć.

 

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”

~ A. Dumas ~