Menu Zamknij

Grupa I – TYGRYSKI

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I i II FERIE ZIMOWE

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami ze starszych grup – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych.
 • Utrwalanie pisowni poznanych liter i liczb.
 • Układanie schematów wyrazów z poznanych liter, wyodrębnianie samogłosek i spółgłosek.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

TYDZIEŃ III – Mijają dni, miesiące, lata

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

TYDZIEŃ IV – Zima i zwierzęta

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na zadane pytania.
 • uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

W celu poprawy, jakości mowy dzieci codziennie podczas porannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych (prosimy o pozostawienie w szatni ubrań na zmianę).

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w poniedziałek w godz. 15:30- 16:00

 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

 

Dodatkowe dni

 

 1. 05.01.2021r. (wtorek) Dzień Bałwanka (Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola     

                                                                              ubrane w białą koszulkę.)

 

 1. 08.01.2021 r. (piątek)  – Dzień wróbelka Elemelka (Proszę, aby tego dnia dzieci przyniosły

                                                                                                  do przedszkola nasionka dla ptaszków)

 

 1. 15.01.2021r. (piątek) – Zimowy bal ( proszę, aby tego dnia dzieci były przebrane w

                                                                    zimowe stroje – bałwanek, Eskimos, niedźwiedź, pani            

                                                                    Zima itp.)

 

 1. 18.01.2021r. (piątek) Dzień Kubusia Puchatka (proszę aby tego dnia dzieci były ubrane

                                                                             w żółtą koszulkę)

 

 1. 21.01.2021r. (poniedziałek) – Dzień Babci i Dziadka (przygotowywanie laurek i upominków

                                                                                   dla Babć i Dziadków)                        

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU

 

                   Smutny czy wesoły”

 1. Kiedy słoneczko na niebie świeci,

             wtedy wesołe są wszystkie dzieci.  

             Kiedy deszcz pada i jest ponuro,

             każdy jest smutny i ma zły humor.

 

Ref.:    Raz i dwa, raz i dwa, la, la, la, la, la, la, la, la.

             Raz i dwa, raz i dwa, różne nastroje każdy ma.

 

 1. Kiedy się złoszczę na mego brata,

              to wtedy smutną minę ma tata.

              Kiedy się boję, drżą mi kolana,

              wiem, że pomoże mi wtedy mama.

 

Ref.:      Raz i dwa…

 

 1. Mogę być smutny albo wesoły,

             a czasem złościć się też potrafię.

             Biegnę do taty, kiedy się boję,

             cieszę się bardzo, gdy on jest ze mną.

 

Ref.:     Raz i dwa…

 Dokarmiany ptaszki

 

 1. W przedszkolnym ogrodzie

            wielkie zamieszanie,

            do karmnika przyfrunęły

            ptaszki na śniadanie.

 

Ref.:    Hu, hu, ha, zima zła.

            Kto nam dziś ziarenka da?

            Hu, hu, ha, zima zła.

            Pusty brzuszek każdy ma.

 

 1. Dzieci dnia każdego

             ptaki dokarmiają,

             ziarno niosą i słoninkę

            w karmniku wieszają.

 

Ref.:      Hu, hu, ha…

 1. Ptaszki podziękują,

            gdy wiosna nastanie,

            tirlu, tirlu, wiju, wiju,

            swym pięknym śpiewaniem.

 

Ref.      Hu, hu, ha…

Zabawy z językiem angielskim

 • Skidamarink A Dink A Dink I LOVE YOU
 • This Is The Way

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I – Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 • Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach- oglądanie encyklopedii i albumów o dinozaurach, wzbogacenie kącika książki.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat po wysłuchaniu opowiadania E. Stadtmüller „Dinozaur”
 • Kształtowanie poczucia rytmu- zabawa „W muzycznej krainie dinozaurów” w formie opowieści ruchowej oraz tworzenie orkiestry do piosenki „Kto widział dinozaura?”.
 • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych- nauka refrenu piosenki „Kto widział dinozaura?”
 • Zapoznanie z życiem dinozaurów.
 • Liczenie w zakresie 4 na konkretach w aspektach głównym i porządkowym.
 • Stopniowanie przymiotnika duży.
 • Poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów.
 • Kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników – Barbórki.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie puzzli przedstawiających dinozaury.

 

TYDZIEŃ II- Idzie zima ze śniegiem.

 • Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych związanych z nową porą roku- zimą,
 • Rozwijanie koncentracji uwagi- oglądanie albumów i plakatów przedstawiających zimowy krajobraz i wypowiadanie się na ich temat.
 • Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu na podstawie ilustracji.
 • Zabawa dydaktyczna „Segregujemy ubrania”. Nauka prawidłowego zakładania czapki, szalika i rękawiczek.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Śnieg”.
 • Poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki; tworzenie akompaniamentu do piosenki „Zima”
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych- nauka fragmentu piosenki „Zima”
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozwijanie spostrzegawczości- układanie puzzli o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnych- wykonanie pracy plastycznej „Idzie zima”- ozdabianie rysunków szalika i czapki bibułą.
 • Rozwijanie myślenia i mowy- rozmowa kierowana nt. „Na co zakładamy?”
 • Poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy.

+

TYDZIEŃ III i IV- Idą święta.

 • Wzbogacenie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia- oglądanie książek, słuchanie opowiadań i bajek świątecznych.
 • Założenie kalendarza adwentowego.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi- słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Święta”.
 • Rozwijanie mowy.
 • Umuzykalnianie dzieci- słuchanie kolęd.
 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia- zabawa dydaktyczna „Policz ile jest bombek”.
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne „Znajdź taką samą bombkę”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów- zabawa dydaktyczna „Kolor do koloru”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne- dorysowywanie igieł na gałązce, rysowanie oburącz w pionie „Jaki to kształt?”
 • Rozwijanie umiejętności manualnych- wykonanie łańcucha z pasków kolorowego papieru.
 • Zabawa twórcza „Taniec śnieżynek”.
 • Poznawanie tradycji świątecznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie pracy plastycznej „Bombka” jako prezentu dla rodziców.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Święta w domu”.
 • Poznawanie tradycji pieczenia i dekorowania pierników- wspólne dekorowanie pierniczków.
 • Poznanie tradycji ubierania choinki- wspólne ubieranie choinki.

 

TYDZIEŃ V- Projekt książka.

 • Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy: słowne, literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne i techniczne.
 • Wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką.
 • Wdrażanie do poszanowania książek.
 • Rozwijanie umiejętności formułowania pytań- tworzenie siatki pytań na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Moje książki”.
 • Poznawanie utworów literatury dziecięcej- słuchanie znanych bajek.
 • Integrowanie grupy poprzez zabawy i działania podczas pracy nad wspólną książką- zabawa „Spotkanie bajek”.
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.
 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej książek.
 • Rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni.

 

W celu poprawy jakości mowy dzieci codziennie podczas porannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych (prosimy o pozostawienie w szatni ubrań na zmianę).

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą  w poniedziałek w godz. 15:30- 16:00

 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

Dodatkowe dni

 

 1. 12.2020r. (czwartek) Dzień górnika (Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola    

                                                                      ubrane w czarną koszulkę.)

 

 1. 12.2020 r. (piątek)  – Mikołajki.  (Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola     

                                                                      ubrane na czerwono.)

 

 1. 12.2020r. (wtorek) – Dzień choinki (Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły ubrane na

                                                            Zielono i przyniosły 1 ozdobę choinkową)

 

 1. 12.2020r. (poniedziałek) – Dzień pierniczka – dekorowanie pierniczków.

 

 1. 12.2020r. (piątek)Dzień Elfa

 

 1. 12.2020r. (poniedziałek) – Pierwszy dzień zimy (Proszę, aby tego dnia dzieci miały ubraną

                                                                                                                         białą koszulkę)

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU

 

Piosenka pt. ,,Choinka”

1.Pachnąca, zielona,

przybyła dziś do nas.

Witamy cię wszyscy,

choinko zielona.

 

REF.: Kiedy pierwsza gwiazdka

na niebie zaświeci,

kolędę zanucą

z rodzicami dzieci

 

2.Na niej bombki, łańcuch,

 malutkie serduszka,

pachnące pierniczki

i małe jabłuszka.

 

REF.: Kiedy pierwsza gwiazdka…

 

                         3.Nasza choineczka

Pięknie przystrojona,

Kolorowym blaskiem

 

Wiersz pt. „Choinka”

 

Wiszą bombki na choince
 całe kolorowe.
 Małe pieski, małe kotki,
 gwiazdki purpurowe.

 Wiszą szyszki i orzeszki,
 malutkie jabłuszka.
 Duże jeże, muchomorki,
 czerwone serduszka.

 W blasku lampek teraz stoi.
 Pięknem nas urzeka.
 Przypomina wróżkę z bajki
 i Wigilii czeka.

 

               Zamruga dziś do nas.

REF.: Kiedy pierwsza gwiazdka…

 

Zabawy z językiem angielskim

 • Little snowflake
 • Hello reindeer

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – Moja rodzina.

 • Wiedza o rodzinie: podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry.
 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia; podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Ciapek i psia wróżka. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.
 • Wykonanie pracy Serduszko dla mojej rodziny.
 • Umuzykalnianie dzieci przy piosence Moja rodzina.
 • Poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki.
 • Zabawa dydaktyczna Porządki w szufladzie- kształtowanie pojęcia para.
 • Zabawa klockami w kształcie figur geometrycznych – Robot domowy.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Moja rodzina i ja– rozwijanie mowy i pamięci.
 • Utrwalanie nazw części ciała.
 • Odgadywanie zagadek dotyczących członków rodziny i wskazywanie rozwiązań na obrazkach.
 • Udział w zabawach ruchowych w sali i na placu przedszkolnym.

 

TYDZIEŃ II- Mój dom.

 • Zabawa dydaktyczna: Gdzie, kto mieszka.
 • Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Dom. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji.
 • Rozwijanie poczucia rytmu przy piosence
 • Układanie domu z figur. Zabawa dydaktyczna Uporządkuj przedmioty.
 • Nazywanie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 • Słuchanie dźwięków, jakie wydają urządzenia elektryczne. Poznawanie sprzętów elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
 • Rozmowa na podstawie wiersza B. Formy Moja rodzina.
 • Zabawa słuchowa Czyje to imię?
 • Praca plastyczna Mój dom– rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe, naśladowcze, muzyczne.

 

TYDZIEŃ III- Moje prawa i obowiązki.

 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Prawa i obowiązki- wyjaśnienie znaczenia słowa prawa i obowiązki.
 • Obowiązki dyżurnego w przedszkolu.
 • Reagowanie ruchem na zmianę rytmu. Wysłuchanie piosenki Lubię pomagać.
 • Zabawa grupowa Zmywarka– rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wykonanie pracy plastycznej Nasze obowiązki. Kolorowanie wybranego rysunku dotyczącego praw dziecka.
 • Rozmowa o prawach dziecka na podstawie wiersza. Rozmowa kierowana na temat: Co możemy zrobić, żeby każde dziecko w przedszkolu znało swoje prawa?
 • Quiz dydaktyczny Moje prawa.
 • Zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy z elementem naśladownictwa.

 

TYDZIEŃ IV- Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Dbanie o higienę rąk i całego ciała.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Rower- wdrażanie do dbania o własne bezpieczeństwo.
 • Utrwalanie znajomości numeru alarmowego
 • Zabawa dydaktyczna Akcesoria rowerowe.
 • Zabawa na powitanie, przy piosence W zdrowym ciele zdrowy duch.
 • Degustowanie soków z różnych owoców.
 • Rozmowa na temat: Jak się ubrać odpowiednio do pogody?
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Dbajmy o zdrowie! Rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie.
 • Eksperyment: Rozpuszczanie mydła.
 • Praca plastyczna Kolorowe kubeczki- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Ćwiczenia słownikowe Mydło.
 • Segregowanie przedmiotów służących do mycia.
 • Rozmowa na podstawie wiersza M. Witewskiej W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa.

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

Kontakty indywidualne z wychowawcą w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 15.30

(po wcześniejszym umówieniu się).

 

Dodatkowe dni

 

 1. 06.11.2020  (piątek)              Dzień postaci z bajek
 2. 09.11.2020  ( poniedziałek)   Dzień wiewiórki
 3. 13.11.2020  (piątek)              Dzień parasola
 4. 23.11.2020  (poniedziałek)   Dzień kredki
 5. 25.11.2020  (środa)              Dzień pluszowego misia
 6. 30.11.2020  (poniedziałek)   Andrzejki – wróżenie

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE:

 

 

Piosenka pt. ,,Posypały się listeczki dookoła”

Posypały się listeczki dookoła,
To już jesień te listeczki
z wiatrem woła:

Opadnijcie moje złote i czerwone,
jestem jesień przyszłam tutaj,
w waszą stronę.

Lecą listki, lecą z klonu i kasztana
Będą z listków bukieciki
złote dla nas. Nazbieramy, nastawiamy na stoliku. Tych jesiennych, tych pachnących bukiecików.

 Wiersz pt.  „Mam trzy latka” –

 1. Suchorzewska

 

Mam trzy latka, trzy i pół,

 Sięgam brodą ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku.

O tchórzliwym koziołeczku

i o piesku, co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.

 

 

 

Zabawy z językiem angielskim:

 • Baby shark song
 • Big and small
 • Wheels on the bus

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TYDZIEŃ I –  Idzie jesień… przez ogród i sad.

 • Oglądanie owoców i warzyw, nazywanie ich.
 • Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Patisony– rozmowa na podstawie opowiadania.
 • Zabawa dydaktyczna Magiczne pudełko– rozpoznawanie owoców za pomocą dotyku.
 • Słuchanie piosenki Owoce i warzywa. Omówienie tekstu piosenki. Zabawa ruchowa do piosenki.
 • Rozwijanie sprawności manualnej – malowanie palcem umoczonym w farbie.
 • Zabawa połączona z degustacją, przełamująca opór przed próbowaniem wybranych warzyw.
 • Zabawa dydaktyczna Tyle samo owoców.
 • Zabawa badawcza Co warzywa mają w środku?
 • Wspólne przygotowanie produktów niezbędnych do wykonania owocowych szaszłyków. Działanie praktyczne oraz wspólne spożywanie posiłku.
 • Lepienie owocu i warzywa z plasteliny.
 • Słuchanie wiersza J. Brzechwy Na straganie.
 • Zabawy ruchowe w sali oraz na placu przedszkolnym.

TYDZIEŃ II –  Idzie jesień … do zwierząt.

 • Oglądanie albumów przyrodniczych o ptakach.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Ptaki w parku. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Wzbogacanie wiedzy o życiu wiewiórek.
 • Rozmowa o tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Słuchanie piosenki Zwierzęta jesienią. Utrwalanie tekstu pierwszej zwrotki i rytmizowanie refrenu. Zapoznanie z wyglądem grzechotki i sposobem gry na niej.
 • Zabawa dydaktyczna Porządki w spiżarni.
 • Zabawa ruchowa z elementami celowania i liczenia – Wiewiórki i dziuple.
 • Układanie puzzli dwuelementowych lub obrazków zwierząt leśnych pociętych na dwie lub na trzy części- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Praca plastyczna Pan jeżyk– poszerzenie doświadczeń plastycznych.
 • Stworzenie Kodeksu przyjaciela lasu- utrwalanie zasad właściwego zachowania się w lesie.
 • Zabawy ruchowe w sali i na placu przedszkolnym.

 

TYDZIEŃ III- Co z czego otrzymujemy?

 • Rozmowa na temat piekarni i piekarza.
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pieczemy chleb. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania, zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba.
 • Prezentowanie ziaren i kłosów zboża. Rozmowa o tym, skąd mamy chleb.
 • Zabawa ruchowa do słów piosenki Jak powstaje chleb.
 • Wykonanie bułeczek z masy solnej.
 • Dobieranie obrazków – Co do czego pasuje?
 • Zabawa dydaktyczna z kostką do gry i ziarnami zbóż.
 • Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela na temat: Skąd się bierze wełna?
 • Wykonanie pracy plastycznej Owieczka- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Poznanie różnych rodzajów pieczywa i produktów mlecznych- rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych.
 • Zabawy orientacyjno- porządkowe, naśladowcze, muzyczno- ruchowe w sali.

TYDZIEŃ IV- Idzie jesień… z deszczem.

 • Zabawy badawcze z wodą.
 • Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Kropelki. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania, poznawanie roli wody w życiu człowieka.
 • Zabawa dźwiękonaśladowcza Deszczyk.
 • Zabawy twórcze z gazetami.
 • Zabawa Jaka jest jesień?
 • Słuchanie piosenki Jesienna szaruga. Rozmowa na temat piosenki. Nauka refrenu piosenki. Zabawy dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem piosenki.
 • Zabawa Mały deszcz i duży deszcz.
 • Zabawa z chustą animacyjną – Ulewa i kapuśniaczek.
 • Zabawa dydaktyczna Parasolki i krople deszczu.
 • Zabawa Duży czy mały? – utrwalanie pojęć: duży, mały.
 • Praca plastyczna Żółte kalosze– poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozmowa na temat: Co by było, gdyby nigdy nie padał deszcz?
 • Badanie i opisywanie właściwości wody – Jaka jest woda?
 • Zabawa badawcza Co pływa, a co tonie?

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

Kontakty indywidualne z wychowawcą w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 15.30

(po wcześniejszym umówieniu się).

 

 

Dodatkowe dni

 1. 02.10.2020 (piątek)            Światowy dzień uśmiechu
 2. 09.10.2020 (piątek)            Światowy dzień poczty
 3. 12.10.2020 (poniedziałek) Dzień drzewa
 4. 14.10.2020  (środa)           Dzień nauczyciela
 5. 20.10.2020  (wtorek)         Dzień jeża 
 6. 26.10.2020 (poniedziałek) Dzień kundelka – rozpoczęcia akcji zbiórki karmy
 1. „Zamiast lizaka – karma dla zwierzaka”
 1. 30.10.2020 (piątek)           Dzień dyni – wspólne wydrążanie dyni

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

Wiersz pt. ,, Lato ukryło się w dziupli”

Lato ukryło się w dziupli,

Z kokardą słońca we włosach.

Na ziemię spłynęła jesień,

Z deszczem i chustką do nosa.

 

Piosenka pt. „ Kolorowe liście,,

 1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,

szu, szu, szu, wirowały w koło.

 1. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, w koło wirowały.

III. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają

Zabawy z językiem angielskim:

 • “Wash your hands song”
 • “If You’re Happy And You Know It”
 • „A Ram Sam Sam”

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

I Tydzień – To jestem ja

 • Koledzy, grupa przedszkolna :
 • Dziecięce relacje: poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.
 • Współdziałanie w grupie: uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Komunikowanie się w grupie: odpowiadanie na zadane pytania.
 • Aktywność językowa:
 • Słownictwo: nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Elementy matematyki:
 • Klasyfikowanie: porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew: słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 •  
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

 

II Tydzień – Moja grupa

 • Koledzy, grupa przedszkolna :
 • Współdziałanie w grupie: uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Procesy poznawcze
 • Kontakty ze znakami i z symbolami: rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków.
 • Myślenie przyczynowo – skutkowe: określanie, na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później.
 • Uwaga: skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Aktywność językowa
 • Słownictwo: nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Elementy matematyki
 • Orientacja przestrzenna: określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • Klasyfikowanie: porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne: rysowanie kredkami.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew: słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 •  
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

 

III Tydzień – Moja droga do przedszkola

 • Bezpieczeństwo
 • Dbałość o bezpieczeństwo: poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
 • Miejscowość, region
 • Praca dorosłych: poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy.
 • Koledzy, grupa przedszkolna
 • Współdziałanie w grupie: uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Procesy poznawcze
 • Kontakty ze znakami i z symbolami: rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.
 • Uwaga: skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Elementy matematyki
 • Orientacja przestrzenna: określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne: malowanie palcami, dłonią, pędzlem.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew: słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 •  
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa:
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych (orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem).

 

IV Tydzień – Idzie jesień… przez las, park

 

 • Przyroda
 • Obserwacja przyrody: obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu przedszkola, domu; dostrzeganie zmian kolorów liści: gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.
 • Procesy poznawcze
 • Myślenie (twórcze): uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
 • Aktywność językowa
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Początkowa nauka czytania i pisania
 • Percepcja wzrokowa: układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
 • Elementy matematyki
 • Liczenie: wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.
 • Klasyfikowanie: porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Koledzy, grupa przedszkolna
 • Współdziałanie w grupie: uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew: słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa:
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych (orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem).

 

W celu poprawy jakości mowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Szczególną uwagę zwracać będziemy na zachowanie bezpieczeństwa – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne uprzejmie proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru wraz z kompletem ubrań na zmianę.

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę  każdego miesiąca o godzinie 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

Uwaga:

 • 21.09.2020r. (poniedziałek) – „ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” – zabawy grupowe – proszę aby dzieci miały pomarańczową koszulkę;
 • 23.09.2020r. (środa) – „ Dzień gruszki” – proszę, aby w tym dniu były ubrane na żółto lub zielono;
 • 29.2020r. (wtorek) – „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” .