ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I – Tydzień ,,Poznajemy się”

– zapoznanie dzieci z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu,

– zapoznanie dzieci z harmonogramem dnia w przedszkolu,

– zapoznanie dzieci z kącikami zabaw i omówienie sposobu korzystania z nich,

– zabawy przy piosence ,, Przedszkolaczek”,

– słuchanie rymowanki : ,, Kto jest w przedszkolu”- utrwalenie imion w grupie,

– rozmowy na temat ilustracji : ,, Co można robić w przedszkolu?’’,

– słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego,, Znaczek”- rozpoznawanie swoich znaczków               w łazience i w szatni,

– zabawy z wykorzystaniem piosenki : ,, Jestem przedszkolakiem”, rytmiczne wyklaskiwanie i ilustrowanie piosenki ruchem.

– słuchanie opowiadania I . R. Salach : ,, Kłopoty Krysi”, uświadomienie dziecku, że jest częścią grupy,

– zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał,

– kolorowanie obrazków przedstawiających zabawki, rozwijanie sprawności manualnej,

 

II – Tydzień ,,Jesteśmy bezpieczni”

omówienie i utrwalenie na podstawie ilustracji zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego: zjeżdżalni, huśtawek, karuzeli, piaskownicy itp.

– zabawa dydaktyczna „Bawimy się bezpiecznie na sali”, ustalenie kodeksu bezpiecznych zabaw, odbijanie kolorowych dłoni malowanych farbą na kodeksie,

– uwaga dzieci- kolorowanie kredkami sylwety znaku na odpowiednie kolory (żółty, czerwony, czarny),

 

– wycieczka na najbliższe przejście dla pieszych, oglądanie po drodze napotkanych znaków drogowych, zwrócenie uwagi na poruszanie się po prawej stronie chodnika,

 

– kolorowanie sygnalizatora czarną kredką i przyklejanie świateł na kartce papieru według podanego wzoru,

– zabawy z wykorzystaniem piosenki:,, Samochody’’, wyrażanie muzyki ruchem,

 

III – Tydzień ,, Poznajemy owoce”

zabawa dydaktyczna „Gdzie schowały się jabłka?” – wielozmysłowe poznanie jabłka, oglądanie, wąchanie, dotykanie, smakowanie, stosowanie słów: na, pod, obok, rozwijanie orientacji przestrzennej,

 

– wykonanie koreczków owocowych,

– praca plastyczna „Rumiane jabłuszko”- malowanie palcem umoczonym w farbie                  w konturach jabłka i doklejanie listka,

– nauka wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”,

– lepienie jabłuszek z masy solnej, rozwijanie sprawności manualnej,

– zabawy pantomimiczne : ,, Wizyta u jabłoni”,

– ćwiczenia narządów artykulacyjnych ,, Gimnastyka z wykorzystaniem owoców“ ,

 

IV – Tydzień ,, Smaczne warzywa”

zabawy przy piosence „Na marchewki urodziny”- tworzenie prostego tańca w parach,

– słuchanie opowiadania D. Szyporowskiej: ,, Kto ważniejszy?- rozmowa na temat opowiadania, zwrócenie uwagi do czego wykorzystujemy warzywa, utrwalenie nazw warzyw,

– stemplowanie kartek stemplami wykonanymi z ziemniaków,

– instrumentacja piosenki „Warzywa– nauka  refrenu piosenki metodą ze słuchu,

– zabawa plastyczne- „Jesienne kwiaty”– malowanie palcami,

– zabawa w „Sklep owocowo- warzywny”, kupowanie warzyw i owoców za otrzymane           listki,

 

 PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Piosenka pt.;,, Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

WIERSZ DO NAUKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Wpadła gruszka do fartuszka

A za gruszką dwa jabłuszka

A śliweczka wpaść nie chciała

Bo śliweczka nie dojrzała