ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – Pada deszcz.

 • Słuchanie opowiadania M. Galicy ,, Wiercipiętek ogląda mieszkanie na zimę”- poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • Słuchanie wiersza W. Grodzieńskiej,, Zapasy na zimę”,
 • Zabawa dydaktyczna ,, Policz liście” – przeliczanie w zakresie trzech,
 • ,, Ruda wiewióreczka”- wykonanie pracy plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej,

                                                                                                   

TYDZIEŃ I I– Pada deszcz.

 • ilustracja ruchowa wiersza J. Porazińskiej „Dziadzio Mrok”rozwijanie inwencji twórczej,
 • ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Trzy parasole” rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech,
 • „Parasol i deszcz”  – ćwiczenia plastyczne; rozwijanie sprawności manualnej podczas tworzenia kompozycji płaskiej metodą origami,
 • zabawy przy piosence „Pada deszcz” – umuzykalnianie dzieci,
 • słuchanie opowiadania G. Kasdepke„ Rozmarzone kalosze” – wypowiadanie się na tematy kaloszy ich zastosowania, przydatności i kolorystyki,
 • „Kalosze” kolorowanie kredkami w konturze – zwracanie uwagi na poprawny chwyt kredki, właściwe ułożenie rąk (rysującej i towarzyszącej) podczas rysowania.

 

TYDZIEŃ II – Dbamy o zdrowie.

 • słuchanie wiersza R. Pisarskiego „Kot” –  rozwijanie mowy,
 • „Kolorowy ręcznik” – wykonywanie pracy plastycznej inspirowanej opowiadaniem M. Kownackiej „Kukuryku na ręczniku” – zamalowywanie powierzchni ręcznika, naklejanie na nim w dowolnym miejscu kogucika wyciętego przez nauczyciela z kolorowego papieru,
 • ćwiczenie spostrzegawczość „Takie same ręczniki”,
 • ćwiczenia klasyfikacyjne „Kto będzie zdrowy? Kto zachoruje?” – praca z obrazkiem ukazującym osoby, które ubrały się nieodpowiednio do pory roku i warunków pogodowych, jakie konsekwencje mogą im z tego powodu grozić; próby uzasadniania swojego zdania,
 • zabawy przy piosence „Czysty przedszkolak” –  rozpoznawanie wysokości dźwięków,
 • zabawa ruchowa z elementem równowagi „Między szczeblami drabiny”,
 • zabawy bańkami mydlanymi; porównywanie masy przedmiotów.

 

TYDZIEŃ III – Domowi ulubieńcy.

 • nauka wiersza I.R Salach „Idzie kotek” – rozwijanie mowy i pamięci, odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza,
 • zabawy przy piosence „Przyjaciel” –  rozpoznawanie wysokości dźwięków,
 • „Kotki, koteczki” – ćwiczenia liczbowe, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • „Papierowe dalmatyńczyki”ozdabianie sylwet psów czarnymi łatkami,
 • historyjka obrazkowa „Czarny kotek i biały kotek”, inspirowana wierszem H. Bechlerowej „O dwóch kotkach”- rozwijanie mowy i myślenia,
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – składanie w całość pociętych obrazków kota lub psa.

 

TYDZIEŃ IV – Urządzenia w moim domu.

 • słuchanie wierszy D. Gellner „Żelazko” i B. Kołodziejskiego „Odkurzacz”; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz skupiania uwagi. Zwracanie uwagi na treści wychowawcze zawarte w wierszu oraz wzbogacanie słownika  o nowe zwroty,
 • zabawy przy piosence „Mój dom” – umuzykalnienie dzieci,
 • Kolory”eksperymentowanie z mieszaniem barw, obserwowanie zjawiska tworzenia barw pochodnych od kolorów podstawowych,
 • „Tworzymy liczbę mnogą” – właściwe dobieranie obrazków, poprawne tworzenie liczby mnogiej,
 • „Prawda czy fałsz?” – określanie prawdziwości zdań(podniesienie obrazka z uśmiechniętą lub smutną twarzą).

SAMOOBSŁUGA I DOBRE MANIERY:

 • wykazywanie większej samodzielności i biegłości w czynnościach samoobsługowych: samodzielne zakładanie i zdejmowanie obuwia, kapci, odzieży wierzchniej;
 • wyrabianie dbałości o własne ubranie poprzez uczenie samodzielnego wieszania, układania na wyznaczonym miejscu w szafeczkach w szatni;
 • wyrabianie nawyku utrzymywania porządku wokół siebie;
 • sprawne i poprawne mycie rąk, buzi w łazience bez chlapania wodą, zabaw  mydłem,
 • nabywanie nawyku sygnalizowania potrzeb fizjologicznych oraz właściwego zachowania się w ubikacji,
 • kształtowanie nawyku właściwego zachowania się przy stole (dotyczy to  wszystkich  czynności  wykonywanych w trakcie spożywania posiłków),
 • przestrzeganie kulturalnego zwracania się do siebie nawzajem, stosowanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam,
 • savoir vivre przy powitaniu i pożegnaniu: dzień dobry  i do widzenia.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE


Wiersz

„Mam trzy latka” – I. Suchorzewska

 

Mam trzy latka, trzy i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku.

O tchórzliwym koziołeczku

i o piesku, co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.

Piosenka:
„Pada deszcz

 

I.Pada deszcz kapu kap,

Idą dzieci człap, człap, człap.

Idzie też Oli brat

Po kałużach człap, człap człap.

 

Ref.: Dziś od rana deszczyk pada,

Z deszczem świetna jest zabawa.

 

 1. Pada deszcz kapu kap,

Wszyscy tańczą szlap, szlap, szlap.

I ja też, szlap, szlap, szlap,

Tańczę z deszczem chlap, chlap, chlap.

 

Ref.: Dziś….

 

III. Złoty deszcz, kapu, kap,

Lubią dzieci człap, człap człap.

Jaki dziś mokry świat,

Bo jesienny deszczyk spadł.

 

Ref.: Dziś….

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

I – Tydzień „Nadeszła jesień”
– Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na jesienną kolorystykę oraz pogodę . Oglądanie ilustracji jesiennych: lasu, parku, drzew.
– Poznanie nazw wybranych drzew: dębu, kasztanowca, klonu i jarzębiny
– Słuchanie wiersza D. Gellner „Jesień”, rozmowa na temat wiersza
– Zabawy twórcze – wspólne tworzenie bukiecików z liści, wypełnianie konturu liścia metodą wydzieranek
– Jesienne zabawy przy piosence B. Forma „Liście w parku”
-Teatrzyk sylwet na podstawie utworu T. Fiutowskiej „Chciałabym mieć szal”

II – Tydzień „Co robią zwierzęta jesienią?”
– Poznanie sposobów przetrwania zimy przez zwierzęta takie jak wiewiórka, jeż, bocian
– Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Kolczatek”
– Zabawy przy piosence B. Forma „Jeż”
– Ćwiczenia ortofoniczne – powtarzanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta, zabawa logopedyczna „w lesie”
– Jesienna matematyka – ćwiczenia w liczeniu kasztanów i liści
– Praca plastyczna – wyklejanie włóczką konturów wiewiórki
– Poznanie wiersza I. R. Salach „Wiewióreczka”
III- Tydzień „Jaki jestem?”
– wskazywanie części ciała i nazywanie ich
– Poznanie rymowanki „To jest Ania”, zabawa logorytmiczna z rymowanką
– Ćwiczenia spostrzegawczości –odszukiwanie symetrycznych części ilustracji
– Słuchanie piosenki „Jestem samodzielny”. Zabawa przy piosence
– Zabawa naśladowcza według M. Bogdanowicz „Jeśli Ci wesoło”
– Praca plastyczna – serduszko dla kolegi – wyklejanie serduszka dla kogoś bliskiego
-Ćwiczenia logopedyczne warg i języka

IV – Tydzień „Moje zmysły”
– Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą słuchu i dotyku
– Zabawa z wykorzystaniem wiersza B. Formy „Moje oczy”
– Ćwiczenia artykulacyjne „Strach ma wielkie oczy”. Ćwiczenia poprawnej wymowy. Ćwiczenia narządów mowy z wykorzystaniem rurki do napojów
– Zabawy taneczne przy piosence B. Forma „Nasze zmysły”
– Ćwiczenia rozwijające zmysł węchu – określanie zapachów silnych, słabych, przyjemnych,  nieprzyjemnych, takich samych.
– wykonanie ćwiczenia graficznego „Domek”  – łączenie punktów linią

Piosenka do nauki w miesiącu październiku:

Jeż” (sł. i muz. B.Forma)

 1. Jestem sobie jeżyk mały.
  Chcę, by dzieci mnie poznały.
  Chociaż igły mam na grzbiecie,
  kłuć nie muszę nimi przecież.

Ref.: Z jeżem wszyscy maszerują –
tupu-tupu, tup-tup, tupu-tupu, tup.
i wesoło przytupują – tupu-tupu, tup, tup,
tupu- tupu, tup.

 

Tuptam , tup – tup, idąc lasem,
odpoczywam sobie czasem.
Chętnie słucham śpiewu ptaków
i piosenki przedszkolaków.

Wiersz do nauki w miesiącu październiku:

Wiewióreczka” (I.R.Salach)                                                 

Wiewióreczka ruda
oczkiem sobie mruga.
Damy jej orzech,
może przyjdzie tutaj.
Ma rudy ogonek,
oczka jak węgielki,
a na uszach śmieszne,
czerwone pędzelki.
 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I – Tydzień ,,Poznajemy się”

– zapoznanie dzieci z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu,

– zapoznanie dzieci z harmonogramem dnia w przedszkolu,

– zapoznanie dzieci z kącikami zabaw i omówienie sposobu korzystania z nich,

– zabawy przy piosence ,, Przedszkolaczek”,

– słuchanie rymowanki : ,, Kto jest w przedszkolu”- utrwalenie imion w grupie,

– rozmowy na temat ilustracji : ,, Co można robić w przedszkolu?’’,

– słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego,, Znaczek”- rozpoznawanie swoich znaczków               w łazience i w szatni,

– zabawy z wykorzystaniem piosenki : ,, Jestem przedszkolakiem”, rytmiczne wyklaskiwanie i ilustrowanie piosenki ruchem.

– słuchanie opowiadania I . R. Salach : ,, Kłopoty Krysi”, uświadomienie dziecku, że jest częścią grupy,

– zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał,

– kolorowanie obrazków przedstawiających zabawki, rozwijanie sprawności manualnej,

 

II – Tydzień ,,Jesteśmy bezpieczni”

omówienie i utrwalenie na podstawie ilustracji zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego: zjeżdżalni, huśtawek, karuzeli, piaskownicy itp.

– zabawa dydaktyczna „Bawimy się bezpiecznie na sali”, ustalenie kodeksu bezpiecznych zabaw, odbijanie kolorowych dłoni malowanych farbą na kodeksie,

– uwaga dzieci- kolorowanie kredkami sylwety znaku na odpowiednie kolory (żółty, czerwony, czarny),

 

– wycieczka na najbliższe przejście dla pieszych, oglądanie po drodze napotkanych znaków drogowych, zwrócenie uwagi na poruszanie się po prawej stronie chodnika,

 

– kolorowanie sygnalizatora czarną kredką i przyklejanie świateł na kartce papieru według podanego wzoru,

– zabawy z wykorzystaniem piosenki:,, Samochody’’, wyrażanie muzyki ruchem,

 

III – Tydzień ,, Poznajemy owoce”

zabawa dydaktyczna „Gdzie schowały się jabłka?” – wielozmysłowe poznanie jabłka, oglądanie, wąchanie, dotykanie, smakowanie, stosowanie słów: na, pod, obok, rozwijanie orientacji przestrzennej,

 

– wykonanie koreczków owocowych,

– praca plastyczna „Rumiane jabłuszko”- malowanie palcem umoczonym w farbie                  w konturach jabłka i doklejanie listka,

– nauka wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”,

– lepienie jabłuszek z masy solnej, rozwijanie sprawności manualnej,

– zabawy pantomimiczne : ,, Wizyta u jabłoni”,

– ćwiczenia narządów artykulacyjnych ,, Gimnastyka z wykorzystaniem owoców“ ,

 

IV – Tydzień ,, Smaczne warzywa”

zabawy przy piosence „Na marchewki urodziny”- tworzenie prostego tańca w parach,

– słuchanie opowiadania D. Szyporowskiej: ,, Kto ważniejszy?- rozmowa na temat opowiadania, zwrócenie uwagi do czego wykorzystujemy warzywa, utrwalenie nazw warzyw,

– stemplowanie kartek stemplami wykonanymi z ziemniaków,

– instrumentacja piosenki „Warzywa– nauka  refrenu piosenki metodą ze słuchu,

– zabawa plastyczne- „Jesienne kwiaty”– malowanie palcami,

– zabawa w „Sklep owocowo- warzywny”, kupowanie warzyw i owoców za otrzymane           listki,

 

 PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Piosenka pt.;,, Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

WIERSZ DO NAUKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Wpadła gruszka do fartuszka

A za gruszką dwa jabłuszka

A śliweczka wpaść nie chciała

Bo śliweczka nie dojrzała