ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC Luty

 

 Ferie zimowe w przedszkolu. ( 2- tygodnie)

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami z grupy „Zajączki” – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych                o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgło­sy zimy.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej: układanie kompozycji      z białych elementów, konstruowanie lodowego zamku dla pani Zimy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia                                    i spostrzegawczości: (układanki – sześcienne klocki, obrazki po­cięte na kilka części, puzzle).
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: w, na, pod, za.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich  za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Nabieranie przekonania, że zima wcale nie jest taka zła. Uczestniczenie w zabawach związanych z zimą w sali, na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana. Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

TYDZIEŃ I – Jestem samodzielny w kuchni.

 

 • Zapoznanie z kuchnią- miejscem przygotowywania posiłków;
 • Zwiedzanie przedszkolnej kuchni i rozmawianie z paniami kucharkami;
 • Zachęcanie do spożywania zdrowej żywności;
 • Zachęcanie do samodzielnego przygotowywania prostych posiłków oraz pomagania rodzicom w kuchni,
 • Ćwiczenia artykulacyjne- różnicowanie głosek k-g,
 • Zabawa dydaktyczna „Podwieczorek dla lalek”-rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Zabawa przy piosence „Kiedy się nudzę”- umuzykalnianie dzieci,
 • „W kuchni”- ćwiczenia słuchowo- ruchowo- graficzne,
 • Rozwijanie sprawności rąk-wycinanie prostych kształtów,
 • Zabawy ruchowo- naśladowcze: Jestem kucharzem, Gotujemy zupę, Wesoło- smutno.

 

 

TYDZIEŃ II– W krainie baśni.

 • Nabywanie nawyku dbania o książki, szanowania ich,
 • Wzbudzanie zainteresowania literaturą- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Obudzona królewna”- rozwijanie mowy,
 • „Moja ulubiona postać bajkowa”- rozwijanie sprawności manualnej,
 • Umuzykalnianie dzieci przy piosence „O szewczyku Dratewce”,
 • „Baśniowe zamki”- ćwiczenia w liczeniu,
 • Inscenizacja ruchowa wiersza „Wielka wyprawa” H. Ożogowskiej,
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, dzielenie słów na sylaby „Postacie z bajek”,
 • Zabawy orientacyjno- porządkowe: Krasnoludki i wielkoludy, Groźny smok,
 • Zabawa ruchowa połączona z liczeniem „Duch w zamku”,
 • Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy”.

TYDZIEŃ III- Chcę być matematykiem.

 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • Porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • Łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej np. barwy, wielkości, kształtu,
 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych,
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Chcę być matematykiem”- zachęcanie dzieci do wypowiadania się całym zdaniem,
 • „Co do siebie pasuje”- utrwalenie pojęcia para,
 • „Obrazek z figur”- układanie dowolnych kompozycji z figur geometrycznych,
 • „Kolorowe domy”- rozwijanie umiejętności liczenia,
 • „Co jest dalej, co jest bliżej”- rozwijanie umiejętności mierzenia.

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.                                    Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 

UWAGA!

Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.                Tym, którzy poświęcili dzieciom czas i już wzięli udział serdecznie dziękuję.

 

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU LUTYM:

PIOSENKA „Szewczyk Dratewka”

                                                 Bardzo dawno temu

                                                 w prastarym Krakowie

                                                 mieszkał sobie Szewc Dratewka

                                                 o Którym opowiem

                                 Był on bardzo dzielny

                                 a więc wkrótce go poznało

                                 miasto prawie całe

                                 byłoby jak w raju

                                 gdyby nie godzina

                                 smok wawelski, który rykiem

                                 dzień każdy zaczyna

                                 wielu było śmiałków

                                 co go zgładzić chciało

                                 bardzo wszyscy się starali

                                 lecz się nie udało

                                 widząc szewc Dratewka

                                 twarze przerażone

                                 zaszył w skórach dwóch owieczek

                                 węgle rozżarzone

                                 co się później działo

                                  dobrze wszyscy wiecie

                                  od tej pory groźnych smoków

                                  nie ma już na świecie.

 

Wiersz pt. „Kuchareczka”

Kuchareczka mała ciasto ucierała,

ugniatała, wałkowała

i ciasteczka wycinała.

 

Wiersz I. Suchorzewskiej „Bolą ząbki na gołąbki…”

– Bolą ząbki na gołąbki,

a na ciasto jakoś nie!

Brzuszek wcale nie chce klusek,

lecz deseru chce!

– W gardle boli mnie gruczołek,

kiedy patrzę na rosołek,

i nie mogę jeść!

Nie chcę, Babciu, nawet wody,

tylko waniliowe lody.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ 

 TYDZIEŃ I i II – Zwierzęta są głodne.

 

 • Słuchanie wiersza I.Suchorzewskiej „Domek dla ptaków”-rozmowa na temat dokarmiania zwierząt w trudnych zimowych sytuacjach.
 • Zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami np. ptakami.
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik (sikorka, gil, wróbel, jemiołuszka).
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie karmnika dla ptaków.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia „Ile jest wróbli?”.
 • Zabawy przy piosence „Głodny wróbelek”- umuzykalnianie dzieci.
 • Rozwijanie mowy- słuchanie opowiadania S. Szuchowej „Spiżarnia ptaków”.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe :Wróbelki, Kot i wróble.

 

TYDZIEŃ III– Zimowe zabawy.

 • Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na podstawie ilustracji.
 • Zabawy na śniegu, na placu przedszkolnym- rozwijanie tężyzny fizycznej, hartowanie się.
 • Słuchanie wiersza W. Zechentera „Zima”- zachęcanie dzieci do tworzenia dłuższych wypowiedzi na temat zabaw zimowych.
 • „Śniegowy bałwanek”- wykonanie bałwanka z płatków kosmetycznych.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych- nauka piosenki „Zimo kochana”.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania- „Kolorowe nakrętki”.
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Jeżdżę na nartach”.

TYDZIEŃ IV-  Babcia i dziadek.

 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Pytanie zadał Olek babci”- wypowiadanie się na temat swojej babci.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie prezentu dla babci i dziadka.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych- nauka piosenki „Kochanej babci”.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej „Odłóż zabawkę”- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Zabawy ruchowo- naśladowcze: Pomagamy babci, Zabawki.

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU:

Wiersz pt.: „Ile gwiazd”

Ile gwiazd na niebie lśni

Tyle przynieś Nowy Roku

Naszym drogim Babciom, Dziadkom

Jasnych i szczęśliwych dni.

Nowy Roku dużo zdrowia

I pociechy z wnuków daj

By w radości i bez smutków

Każdy dzień się zmieniał w raj.

Piosenka „Kochanej babci”

I. Kochanej babci w naszej piosence

życzymy stu lat, a nawet więcej,

w szczęściu i zdrowiu tak wielu dni

życzymy dzisiaj, babuniu, ci,

życzymy dzisiaj, babuniu, ci.

II. Nie wiesz, jak bardzo ciebie kochamy,

ty jesteś mamą najdroższej mamy,

w szczęściu i zdrowiu tak wielu dni…

III. W ostatniej zwrotce znów zaśpiewamy,

żyj, babciu, sto lat, tak cię kochamy,

w szczęściu i zdrowiu tak wielu dni…

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

 TYDZIEŃ I – Domowi ulubieńcy

 

 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt  u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer.
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 • Słuchanie opowiadania A. Świrszczyńskiej „Pimpuś”- rozwijanie mowy.
 • Zabawy przy piosence „O zwierzętach domowych”.
 • Przed siebie, za siebie, w bok – ćwiczenia i zabawy w prawidłowym określaniu kierunków.
 • Zabawy ruchowo-naśladowcze: Jak Pimpuś, Kotki, Myszka, Jestem zwierzątkiem.
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski na spacer – pieski do budy”
 • Spotkanie z Świętym Mikołajem- uczestniczenie w obrzędach tradycji Mikołajkowych.

 

 TYDZIEŃ II – To już zima.

 

 • Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę”- zapoznanie                   z oznakami nowej pory roku- zimy.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie „Śniegowego bałwanka”,
 • Zabawy przy piosence „Zima biała”- umuzykalnianie dzieci,
 • „Cztery bałwanki”- przeliczanie w zakresie czterech.
 • Zapoznanie z wierszem I. Suchorzewskiej „Zimowa piosenka”- rozwijanie mowy.
 • Zabawa ruchowa „Bałwanki”.
 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu,
 • Zabawa muzyczno- ruchowa „Pada śnieg”.

 

TYDZIEŃ III i IV- Święta tuż-tuż.

 

 • Rozmowa na temat tradycji świątecznych na podstawie ilustracji- wdrażanie dzieci do wypowiadania się na podany temat,
 • Słuchanie wiersza T. Kubiaka „Wesoła choinka” – ilustracja ruchowa wiersza,
 • Rozwijanie umiejętności wycinania, wykonanie pracy plastycznej „Choinka”,
 • Zabawy przy piosence „Pod zieloną choineczką”- rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • „Kolorowe bombki”- dostrzeganie rytmu i kontynuowanie go.
 • Rozmowa na temat „Skąd mamy choinki?”- na podstawie wiersza J.Koczanowskiej „Choinka”.
 • Zabawa rytmiczno- ruchowa „Choinka”.
 • Przygotowanie świątecznego wystroju sali i kącika, wspólne ubieranie choinki;
 • Przygotowanie występu dla rodziców o tematyce świątecznej,, Jasełka”;
 • Recytacja wierszy, śpiewanie piosenek i kolęd;
 • Wypiek i dekorowanie świątecznych ciasteczek;
 • Zabawa twórcza- kolorowanie i wyklejanie sylwety bombki.

 

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy                               o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

Codziennie o godz. 8:30 prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne rozwijające narządy mowy.

UWAGA!

6.12.2018 r. (czwartek) odwiedzi nas Mikołaj (proszę, aby dzieci przyniosły czapkę Mikołaja),

– Zachęcam rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.                Tym, którzy poświęcili dzieciom czas i już wzięli udział serdecznie dziękuję.

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU:

 

Piosenka pt.: „Choinka”

 

 1. Stała pod śniegiem panna zielona

Nikt prócz zająca nie kochał jej

Nadeszły święta i przyszła do nas

Pachnący gościu ,prosimy wejdź!

 

Ref. Choinko piękna jak las,

Choinko zostań wśród nas! 2x

 

 1. Jak długo zechcesz, z nami pozostań,

niech pachnie tobą domowy kąt.

Wieszając jabłka na twych gałązkach

życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

 

 Ref. Choinko…

 

 

                                                      Wiersz  I. Salach „Choineczka”

 

                                                        Choineczka mała

                                                        w lesie sobie stała.

                                                       Wiatr ją lulał do snu,

                                                       więc się kołysała.

 

                                                       Przywieźli ją ludzie

                                                       po zmarzniętej grudzie.

                                                      Teraz cieszy dzieci.

                                                      Widzicie, jak świeci?

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I  – Pada deszcz.

 

 • Zapoznanie z oznakami późnej jesieni na podstawie wiersza I. Suchorzewskiej „Słota”,
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wyklejanie rysunku parasola gotowymi elementami,
 • Nauka piosenki „Listopadzie”- umuzykalnianie dzieci,
 • Ćwiczenia w liczeniu „Krople deszczu”- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech,
 • Słuchanie opowiadania G. Kasdepke „Rozmarzone kalosze”, zachęcanie dzieci do tworzenia dłuższych wypowiedzi, rozwijanie mowy,
 • Zabawa muzyczno- ruchowa „Marsz kaloszowy”.

 

TYDZIEŃ II  – Nasza Ojczyzna

 

 • Wysłuchanie legendy o smoku Wawelskim. Rozmowa na temat legendy, słuchanie ciekawostek na temat Krakowa, oglądanie ilustracji.

          

 • Nauka kroku podstawowego Krakowiaka,

 

 • Słuchanie wiersza ,,Barwy ojczyste” cz. Janczarskiego. Rozmowa na temat wiersza, wyjaśnienie znaczenia kolorystyki barw na fladze,
 • Wykonanie pracy plastycznej: ,,Flaga Polski”, malowanie farbami,
 • Wykonanie pracy plastycznej ,,Godło Polski”. Malowanie dłoni farbą, i odbijanie na kartce papieru, rozwijanie sprawności manualnej
 • Słuchanie wiersza ,,Kto ty jesteś, Polak mały”. Rozmowa na temat wiersza, Symbolów narodowych.
 • Słuchanie Hymnu Polski, nauka hymnu metodą ze słuchu.
 • Zabawy i ćwiczenia percepcji wzrokowej składanie w całość obrazka flagi Polski.

 

TYDZIEŃ II – Dbamy o nasze zdrowie.

 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w przyrodzie w danej porze roku,
 • Dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie  i zabawie na świeżym powietrzu,
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Katar”- zachęcanie do używania chusteczek podczas kataru.
 • Rozwiązywanie zagadek o środkach czystości i przyborach służących do mycia- rozwijanie mowy i myślenia.
 • Wycieczka do apteki- poznanie zawodu farmaceuty.
 • Zabawy przy piosence „O zdrowiu”- umuzykalnianie dzieci.
 • Zabawy ruchowe: „Katar”, „Hop! Bęc!”.
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Myjemy się”.
 • „Kolorowe serwetki” – wycinanie serwetek z kolorowego papieru, ćwiczenia w wycinaniu.
 • „Zabawy z misiem” – układanie zabawki względem siebie, rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie słów: na, pod, za, w, przed.

TYDZIEŃ III- Tutaj rosły paprocie.

 • Poznanie historii powstawania węgla kamiennego; jego właściwości na podstawie wiersza M. Terlikowskiej „Paprocie tutaj rosły”.
 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami prehistorycznymi- dinozaurami, poznanie nazw wybranych dinozaurów.
 • „Wagoniki z węglem” – wycinanie elementów z kolorowego papieru i przyklejanie na kartce.
 • Szeregowanie zabawek według wielkości „Mała, większa, największa”.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Dinozaury”.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych – śpiewanie piosenki „Smoko loko”.

TYDZIEŃ IV – Urządzenia elektryczne.

 • Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego,
 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Żelazko”.
 • Ćwiczenia artykulacyjne – prawidłowe artykułowanie głoski sz.
 • Słuchanie piosenki „Urządzenia domowe”, umuzykalnianie dzieci, reagowanie na zmianę dynamiki.
 • „Pełna lodówka” – liczenie w zakresie czterech.
 • „Kolorowy abażur” – wypełnianie rysunku lampy kuleczkami bibuły.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Tańcz ze mną”.
 • Zabawa ruchowa „Zrośnięte bliźniaki”.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Zapamiętaj swoją parę”.

TYDZIEŃ V – Dbamy o nasze zdrowie.

 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w przyrodzie w danej porze roku,
 • Dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie  i zabawie na świeżym powietrzu,
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Katar”- zachęcanie do używania chusteczek podczas kataru.
 • Rozwiązywanie zagadek o środkach czystości i przyborach służących do mycia- rozwijanie mowy i myślenia.
 • Wycieczka do apteki- poznanie zawodu farmaceuty.
 • Zabawy przy piosence „O zdrowiu”- umuzykalnianie dzieci.
 • Zabawy ruchowe: „Katar”, „Hop! Bęc!”.
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Myjemy się”.
 • „Kolorowe serwetki” – wycinanie serwetek z kolorowego papieru, ćwiczenia w wycinaniu.
 • „Zabawy z misiem” – układanie zabawki względem siebie, rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie słów: na, pod, za, w, przed.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

Codziennie o godz. 8:30  prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne rozwijające narządy mowy.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

 

                                           Piosenka do nauki pt. „Listopadzie”

 

 1. Listopadzie, listopadzie, pospadały liście z drzew.

Co się stało? Co się stało? Nawet ptaków umilkł śpiew.

Ref.: Zła pogoda, wieje wiatr, szare chmury niesie,

z nieba pada deszcz i grad, strąca liście w lesie.

 1. Listopadzie, listopadzie, coraz trudniej rano wstać.

Bo gdy ciemno za oknami, każdy chciałby dłużej spać.

Ref.: Zła pogoda, wieje wiatr…

                                                Wiersz do nauki pt. „ Pada deszcz”

 

Pada, pada deszcz,
do przedszkola śpiesz się, śpiesz.

Masz parasol, masz kalosze,
pelerynę załóż proszę.

Do przedszkola śpiesz się, śpiesz,
śpiesz się, śpiesz.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

  

TYDZIEŃ I  – Jesień w sadzie.

 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.
 • Zapoznanie z drzewami owocowymi, wyjaśnienie znaczenia słowa: sad.
 • Słuchanie opowiadania M. Kowalewskiej „Sąsiedzi”- zachęcanie do tworzenia dłuższych wypowiedzi.
 • „Kolorowe jabłuszko”- wypełnianie sylwety jabłka kuleczkami plasteliny- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawy przy piosence „ Jesień w sadzie i ogrodzie”-kształtowanie poczucia rytmu.
 • „Liczymy owoce”- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech.
 • Zabawa muzyczno- ruchowa „Zrywamy owoce”.
 • Zabawa dydaktyczna „Owoce egzotyczne”- poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

 

TYDZIEŃ II – Jesień w ogrodzie.

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Słuchanie wiersza S. Grabowskiego „Dary jesieni”- rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wydzieranka z kolorowego papieru „Ulubione warzywa”.
 • Umuzykalnianie dzieci- słuchanie piosenki „Czerwony pomidorek”.
 • „Długi, krótki”- porównywanie długości pasków.
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Zbieramy ziemniaki”.
 • Zabawy muzyczno- ruchowe „Tańcz ze mną”, „Labada”.
 • „Co można zrobić z ziemniaka?”- zachęcanie do wypowiadania się na określony temat.

 

TYDZIEŃ III- O sobie samym.

 • Określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu.
 • Zabawy imionami- przygotowanie do czytania.
 • Wskazywanie części ciała i nazywanie ich.
 • Zabawy pod hasłem „Znam nazwy części ciała”- rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Umuzykalnianie dzieci- zabawy przy piosence „O charakterach”.
 • „Moja twarz”- ćwiczenia plastyczne, staranne wykonanie pracy.
 • Zabawa ruchowa „Chodzimy i dotykamy”.
 • Słuchanie opowiadania E. Kaniewskiej „Szuflada”- rozwijanie mowy.

 

 

TYDZIEŃ IV – Moje zmysły.

 • Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.
 • Wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka.
 • „Miękkie czy twarde?”- rozwijanie zmysłu dotyku, wykonanie kompozycji z materiałów o różnych fakturach.
 • Zabawy przy piosence „O zmysłach”- reagowanie ruchem na wolną i szybką melodię.
 • „Wszystko ma kolory”- ćwiczenia w utrwalaniu nazw kolorów.
 • „Ładne i brzydkie zapachy”- ćwiczenia rozwijające zmysł węchu.
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Kolory oczu”.

 

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 

                                              Wiersz pt.: „Smaczne śliwki i jabłuszka”

                                                           Smaczne śliwki i jabłuszka

                                                           wędrują z buzi do brzuszka.

                                                           Smaczne są i bardzo zdrowe

                                                           gruszki jabłka surowe.

                                                           Jedzą je Zosia i Witek,

                                                           ale tylko te umyte.

 

Piosenka pt. „ Małe czerwone jabłuszko”.

 

 1. Małe czerwone jabłuszko
  tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
  Ref. Za rączki się trzymają
  i w koło obracają        (x2)
 2. Małe czerwone jabłuszko
  tańczy dziś pod drzewem z gruszką
  Ref. Jabłuszko podskakuje
  a gruszka przytupuje   (x2)
 3. Małe czerwone jabłuszko
  tańczy dziś pod drzewem z gruszką
  Ref. W rączki klaszcze jabłuszko
  razem z dojrzałą gruszką  (x2)

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I  – W przedszkolu.

 • Tworzenie warunków do adaptacji dzieci i poznania przedszkola;
 • Zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu i poznanie pomieszczeń przedszkola;
 • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem swojej sali, omówienie sposobu korzystania z niej;
 • Ustalenie porządku dnia w przedszkolu;
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad  w grupie, uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy – rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi oraz podejmowanie prób wspólnych zabaw;
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących                        w przedszkolu;
 • Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej „Jestem sobie przedszkolaczek”.
 • Rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych, wyjaśnienie do czego służą;  
 • Rozwijanie poczucia rytmu, ilustrowanie piosenki ruchem;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na temat – słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Złość”.

TYDZIEŃ II – Droga do przedszkola.

 • Inscenizacja utworu D. Gellner „Światła sygnalizatora”- zapoznanie z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
 • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze „Jakie to pojazdy?”- poznanie różnych środków lokomocji;
 • Zabawa matematyczna „Kolorowe paski”- porównywanie liczebności zbiorów.
 • Wycieczka na skrzyżowanie- prawidłowe poruszanie się w ruchu ulicznym;
 • Zabawy przy piosence „Taniec pajacyka z misiem”- umuzykalnianie dzieci.

 

TYDZIEŃ III – Nadeszła jesień.

 • Zapoznanie z nadchodzącą porą roku, rozpoznawanie i nazywanie przedstawionej pory roku – jesień;
 • Wprowadzenie w świat podstawowych symboli charakterystycznych dla jesieni;
 • Wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla danej pory roku (kolor, smak, zapach);
 • Słuchanie wiersza T. Śliwiaka „Idzie jesień” , rozwijanie mowy.
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie i dominującą kolorystkę;
 • Rozwijanie poczucia rytmu, ilustrowanie piosenki ruchem;
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami popularnych grzybów rosnących w lasach, segregowanie sylwet grzybów.

TYDZIEŃ IV – Co robią zwierzęta jesienią?

 • Słuchanie wiersza M. Czerkawskiej „Jesienna rozmowa”- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących w lesie.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie pracy plastycznej „Wiewiórka”,
 • Zabawy przy piosence „Jesienne zapasy”- umuzykalnianie dzieci.
 • Poznanie jesiennych zwyczajów jeży na podstawie opowiadania H. Bechlerowej „Kolczatek”.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech „Liczymy zapasy”.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

05.09.2018 r. (czwartek) o godz. 15:30 – Zebranie organizacyjne dla rodziców

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

Piosenka pt.: „Zbieramy grzyby”

 1. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.

Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie?

Ref. Kurki, rydze i maślaki,

borowiki i kozaki

pozbieramy dziś. (bis)

 1. Muchomora ominiemy z daleka.

Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Ref. Kurki, rydze i maślaki…

 1. Poszukamy żółtych kurek pod sosną.

Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Ref. Kurki, rydze i maślaki…

 

 

                                                     Wiersz „Kolczasty jeżyk” D. Gellner
                                                                   To jest jeżyk.
                                                                   Mały jeżyk.
                                                                   Jeżyk z kolców ma kołnierzyk.
                                                                   Z kolców płaszczyk,
                                                                   z kolców szalik,
                                                                    tylko nosek jak koralik.