ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

I – Tydzień „Chciałbym być muzykiem”

 • Słuchanie opowiadania Z. Chmurowej „O trębaczu z wieży mariackiej” ilustrowanego sylwetami.
 • Oglądanie i nazywanie instrumentów zgromadzonych w Sali
 • Słuchanie wiersza W. Kota „Rybki śpiewają
 • Zabawa artykulacyjna usprawniająca mięśnie warg podczas wymawiania samogłosek w izo­lacji

„Rybi koncert”.                                                   

 • Zabawa ruchowa rozwijająca zwinność „Rybki w sieci”.
 • Zabawa dźwiękonaśladowcza „Naśladujemy instrumenty”.
 • Słuchanie piosenki „Gra muzyka”(B. Forma)- rozmowa na temat piosenki, zabawy przy piosence. Instrumentalizacja piosenki.
 • Zabawa „Określamy nastrój melodii”.
 • Zabawa słuchowa „Echo rytmiczne”.
 • „Nasze bębenki” – wykonanie prostego instrumentu perkusyjnego. Samodzielne działania dzieci, pokaz gotowych bębenków.

 

II – Tydzień „Bawimy się w teatr”

 • Rozmowa na temat teatru, inspirowana wierszem W. Cerklewicza „Teatr lalek”.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Naśladujemy aktorów”.
 • Przedstawienie opowiadania A. Świrszczyńskiej „Julcia śpi” z wykorzystaniem teatrzyku cieni.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jestem cieniem”.
 • Zabawa dydaktyczna „W garderobie teatralnej”
 • Ćwiczenie spostrzegawczości „Pomieszane połowy”,
 • Zabawa rozwijająca inwencję twórczą „Jaką będę postacią?”.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa twórcza „W teatrze tańca”.
 • Słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej „Smok o siedmiu imionach” inscenizowanego sylwetami smoka i wróżki.
 • Zabawa plastyczna „ Malowane smoki”- malowanie smoków przez dzieci; zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się pędzlem i farbami.
 • Historyjka obrazkowa „Wędrowały krasnale” (na podstawie utworu M. Terlikowskiej). Układanie historyjki obrazkowej według właściwej kolejności.
 • Słuchanie piosenki „Dzieci w przedszkolu”. Rozmowa na temat piosenki.

 

III – Tydzień „W oczekiwaniu na wiosnę”

 • Wykonanie pracy plastycznej: ,, Wiosenne kwiaty”. Kolorowanie obrazków tulipana, przebiśniegu, żonkila, hiacynta, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawa ruchowa „Słonko świeci kwiaty rosną”.
 • Gra Wiosenne memo – doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Poznanie cech charakterystycznych dla wczesnej wiosny. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat przy pomocy ilustracji.
 • Poznanie piosenki „Pani wiosna”, zabawa inscenizacyjna przy piosence.
 • Zakładamy zielony ogródek, wspólne z dziećmi sadzenie sadzonek cebuli do ziemi pielęgnacja i obserwacja.
 • Zabawa „Kwiatowy rytm.”
 • Ćwiczenia słuchowe „Odgłosy wiosny.”
 • Zabawa matematyczna „Motyle na kwiatach”
 • Zabawa ruchowa „Wiosenna pogoda.”
 • ,,Wiosenne słoneczko’’- malowanie farbami słońca ma szarym papierze

IV – Tydzień „Wiosna idzie przez świat”

 • Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego „List od bociana”, ilustrowanego sylwetami postaci.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Bocian długonogi”.
 • Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „ Szukamy wiosny”, poznanie znaków wiosny
 • Zapoznanie z wyglądem przebiśniegu, wyjaśnienie jego nazwy.
 • Słuchanie i odgadywanie zagadek o wiośnie.
 • „W poszukiwaniu wiosny”- spacer z Marzanną do parku, przypomnienie oznak w przyrodzie świadczących o nadejściu wiosny
 • Słuchanie piosenki „Marzanna”(B. Forma)
 • Słuchanie wiersza „Bociek”, rozmowa na temat wiersza
 • Historyjka obrazkowa „Rodzina bocianów”. Wskazywanie przez dzieci odpowiednich obrazków podczas opowiadania nauczyciela.
 • Zabawy z wykorzystaniem przysłowia – „Marcowe przysłowie”.
 • Zabawa rozwijająca sprawność manualną „Marcowy garnek”.

 

 

V – Tydzień „Wielkanoc”

 • Wykonanie pracy plastycznej „Wielkanocna pisanka” Kolorowanie kredkami wodnymi wzorków na pisance.
 • Słuchanie opowiadania G. Kasdepke „Najpiękniejsze…” ilustrowanego obrazkami.
 • Zabawa ruchowa z elementem wyprostnym „Kurczątka”.
 • Słuchanie wiersza M. Golc ,,Wielkanocne przysmaki”, rozmowa na temat opowiadania , zapoznanie z przysmakami wielkanocnymi.
 • Zabawa rytmiczna ,,śmigus- dyngus”.
 • Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową „Jak wygląda kura?”.
 • Zabawa matematyczna „Trzy kurki” na podstawie rymowanki „Spacer kurek”, ilustrowanej sylwetami kurek.
 • Ćwiczenia matematyczne „Kurki i jajeczka”.
 • Słuchanie piosenki „Pisanki”, rozmowa na temat utworu, instrumentacja piosenki
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Kurki i polecenia”.

 

 

Wiersz do nauki w miesiącu marcu:

„Wiosna” D.  Wawiłow

Idzie wiosna po świecie,
Piszą o niej w gazecie.
Ma zziębnięte paluszki
i we włosach kwiatuszki.
Biega boso po trawie,
trzyma ptaki w rękawie.

 

Piosenka do nauki w miesiącu lutym:

„Marzanna” (Sł. i muz. B. Forma)

I. Marzanna odchodzi, a z nią groźna zima
Słoneczko na niebie mocniej grzać zaczyna

 1. Dosyć mamy śniegu, dosyć mrozów mamy,
  Dlatego do wody Marzanne wrzucamy.

III. Nie żal nam jej wcale, niech ją porwie rzeka.
Śpieszymy się przecież, wiosna na nas czeka.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY:

 

I – Tydzień „Zimo, baw się z nami”

 • Poznanie wiersza I. R. Salach „Śnieg” Ilustrowanie wiersza ruchem.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Na saneczkach.”
 • Zabawa rytmiczna „Zimowa zawierucha.” Oglądanie ilustracji krajobrazów zimowych, rozmowa na temat zimy.
 • Zabawa plastyczna „Zimowy obrazek”- rysowanie białą kredą na granatowej kartce.
 • Słuchanie piosenki „Bałwanek” (B.Forma). Nauka piosenki metodą ze słuchu.
 • Oglądanie obrazków przedstawiających sprzęt zimowy, nazywanie sprzętów przez dzieci. Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw zimowych.
 • Słuchanie wiersza W.Grodzieńskiej „Na saneczkach”. Rozmowa na jego temat.
 • Zabawy przy piosence „Śniegowe gwiazdki” (B.Forma)
 • Zabawa „ Liczymy śnieżynki”- przeliczanie w zakresie trzech.
 • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki „ Zima”.

 

II – Tydzień „Jesteśmy bezpieczni w kuchni”

 • Oglądanie ilustracji przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych; nazywanie ich i określanie, do czego służą.
 • Zwiedzanie kuchni w przedszkolu, zapoznanie z jej wyglądem i wyposażeniem.
 • Ćwiczenia graficzne” Kolorowy garnek”- ozdabianie rysunku garnka gotowymi elementami
 • Wykonanie kolorowych kanapek z produktów lubianych przez dzieci.
 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych potraw. Zwrócenie uwagi na konieczność jedzenia zdrowych produktów.
 • Poznanie piosenki „Z mamą w kuchni” (B.Forma). Zabawa przy piosence.
 • Zabawa rozwijająca sprawność manualną „ Robimy kluseczki”- lepienie z plasteliny
 • Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego „ Gość”. Ukazanie konsekwencji niewłaściwych zachowań przy stole.
 • Inscenizacja wiersza T. Śliwiaka „Łyżka i widelec” Rysowanie kształtu widelca i łyżki palcem wskazującym w powietrzu i na dywanie.
 • Zabawa plastyczna „ Nasze sztućce”- stemplowanie sylwet łyżki i widelca z wykorzystaniem korka i farby.

 

III – Tydzień „Baśniowy świat”

 • Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Śpiąca królewna”.
 • Zabawa „Zaczarowane pudełko”- losowanie akcesoriów królewskich (korona, berło, tron, peleryna itp.) nazywanie wylosowanego elementu.
 • „Król i królowa”- przyklejanie na sylwetach króla i królowej elementów ich stroju. Dekorowanie prac gotowymi elementami i brokatem.
 • Słuchanie piosenki „Baśnie”. Rozmowa nt. treści piosenki. Zabawa taneczna przy piosence.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej- składanie w całość pociętego obrazka przedstawiającego królową i króla.
 • Baśniowe zamki- ćwiczenia w liczeniu.
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Chodzę jak król, chodzę jak królowa”.
 • Poznanie wiersza D. Gellner „Baśnie”.
 • Zabawa balonami- ćwiczenia logopedyczne: nadmuchiwanie balonów, podrzucanie, turlanie.
 • Zabawa twórcza- malowanie balonów mazakami.

 

IV – Tydzień „Chciałbym być matematykiem”

 • Ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowej „Kotek”
 • Słuchanie opowiadania D. Głośnickiej „Kokardka” inscenizowanego maskotkami.
 • Zabawa „Kolorowe wstążki”- segregowanie wstążek ze względu na ich kolor i długość. Posługiwanie się pojęciami: długi, krótki.
 • Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej „Przeciwnie”- dopowiadanie słów o znaczeniu przeciwnym.
 • Zabawa „Przeciwieństwa” na podstawie ilustracji
 • Zabawa dydaktyczna „Wysoki czy niski?”
 • Zabawa „Kto jest wysoki, a kto- niski?” – porównywanie wzrostu dzieci z grupy
 • Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „Leciutki żarcik”. Dopowiadanie brakujących słów zgodnie ze wskazanymi obrazkami.
 • Oglądanie ilustracji przedmiotów lekkich i ciężkich. Segregowanie ich.
 • Zapoznanie dzieci z wyglądem i zasadą działania różnych wag.
 • Kolorowa waga- ozdabianie rysunku wagi elementami wyciętymi z kolorowego papieru.
 • Słuchanie piosenki „Zakupy”. Rozmowa na temat piosenki. Zabawa taneczna.
 • Zabawa dydaktyczna „Robimy zakupy”- odgrywanie scenek w sklepie.

 

 

Wiersz do nauki w miesiącu lutym:

„Zima” W. Zechenter

Wesoło idzie na spacer zima,
za rączki małe bałwanki trzyma,
gdy się zaśmieje, śnieg z nieba leci,                                            aby na sankach, śmiały się dzieci.

 

 

Piosenka do nauki w miesiącu lutym:

„Z mamą w kuchni” (Sł. i muz. B. Forma)

I. Mama piecze ciasto, my jej pomagamy.
Z mąki, jajek, cukru, ciasto ugniatamy

Ref.: Pomagamy mamie w domowych pracach,   kiedy zmęczona do domu wraca.

 1. Zupę razem z mamą dzisiaj gotujemy,
  jeszcze wymieszamy i ze smakiem zjemy

Ref.: Pomagamy…

III. Kanapki z mamusią chcemy przygotować
z jajkiem i szczypiorkiem będą nam smakować.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

 

I – Tydzień „Zwierzęta są głodne”

 • Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „ Domek dla ptaszków”.
 • Zabawy dramowe: „ Jak dzieci pomagają ptakom?”.
 • Praca plastyczna „Karmnik” – przyklejanie sylwety karmnika, przyklejanie ziaren, ptaków
 • Opowiadanie „Na podwórku” ilustrowane sylwetami.
 • Ćwiczenia artykulacyjne „Głosy ptaków”.
 • Zabawy przy piosence „Głodny wróbelek” (B. Forma)
 • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej – „Ptaszki i kot”
 • „Ptaszek w karmniku” – wykonanie ptaka z kół techniką orgiami.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości „Pomieszane połowy”
 • Poznanie zabawy „Lata ptaszek po ulicy”
 • Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Spłoszone  wróbelki”.
 • Słuchanie wiersza M. Buczkówny „Sarenka w zimie”- rozmowa na temat wiersza, oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta żyjące w lesie.
 • Wyjaśnienie, na czym polega praca leśnika zimą, zwrócenie uwagi na sposoby opiekowania się zwierzętami.

II – Tydzień „Babcia i dziadek”

 • Nauka wiersza Doroty Gellner „Dla babci” metodą ze słuchu. Rozmowy na temat wiersza.
 • Nauka piosenki „Babcia i dziadek” (B. Forma).
 • Zabawa z wykorzystaniem rymowanki „Babcia i dziadek”
 • Słuchanie opowiadania I.R. Salach „Najlepszy prezent” ilustrowanego obrazkami
 • Praca plastyczna „Kwiaty dla babci i dziadka”
 • Wykonanie prezentu dla babci i dziadka – laurek
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej  „Pytanie zadał Olek babci”. Rozmowa na temat zbliżającego się święta.
 • Zabawa ruchowa „Śniadanie dla babci i dziadka”
 • Zabawa „Dobre zachowania i złe zachowania”

 

III i IV – Tydzień „Ferie zimowe w przedszkolu”

 • Zabawy graficzne: kolorowanie różnych kolorowanek, łączenie elementów, po śladzie
 • Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne różnymi klockami. Wznoszenie budowli według pomysłu dzieci
 • Zabawy muzyczno-ruchowe do piosenek. Improwizacje ruchowe.
 • Zabawy kołowe ze śpiewem „Stary niedźwiedź”, „Mam chusteczkę” itp.
 • Zabawy muzyczno – rytmiczne. Doskonalenie poczucia rytmu.
 • Zabawy integracyjne: Balonik, Turek, Lisek
 • Zabawy plastyczne o różnej tematyce. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci
 • Zabawy orientacyjno-porządkowe: „Ptaszki do domków”, „Zwierzęta są w lesie”, „Taniec baloników”, „ Śniegowe gwiazdki”, „Płatki śniegu” itp.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, dźwiękowych i obrazkowych
 • Gry i zabawy stolikowe: układanie puzzli, domino, memory obrazkowe, mozaiki geometryczne, nawlekanki itp.
 • Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej i sprzętu sportowego.


Wiersz do nauki w miesiącu styczniu:

„Dla babci” Dorota Gellner

Siadaj babciu, siadaj blisko, zaraz ci opowiem wszystko.
Prawie całą noc nie spałem, bo prezenty wymyślałem.
Na kanapie się kręciłem, aż dla ciebie wymyśliłem:
Z lodu broszkę i korale, i śniegowe cztery szale,
dziewięć czapek w śnieżną kratkę i lodową czekoladkę.
Jak nie będzie ci smakować, to mnie możesz poczęstować.

 

Piosenka do nauki w miesiącu styczniu:

„Babcia i dziadek” (Sł. i muz. B. Forma)

I. Pozdrawiamy babcię, dziadka,
Całym sercem pozdrawiamy.
Zaśpiewamy teraz głośno
Babciu mocno cię kochamy.

Ref. Wiwat babciu, wiwat dziadku
Żyjcie w zdrowiu nam sto lat.
Wiwat babciu, wiwat dziadku,
Niech wam śpiewa cały świat.

 1. Pozdrawiamy babcię, dziadka.
  Całym sercem pozdrawiamy,
  Zaśpiewamy teraz głośno:
  Dziadku mocno cię kochamy.

III. Dziadek wnuki swe przytuli,
Babcia zaraz da buziaka,
A to bardzo ważna sprawa
Dla każdego przedszkolaka.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE I „SŁONECZKA”

I – Tydzień „Spotkanie z Mikołajem”
– Słuchanie listu od Świętego Mikołaja, rozmowa na jego temat
– Poznanie wyglądu i atrybutów Świętego Mikołaja
– Praca plastyczna „Święty Mikołaj”
– Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zaprzęg reniferów”
– Śpiewanie piosenki „A Mikołaj pędzi”. Zabawa przy piosence.
-Zabawa matematyczna „Worek Świętego Mikołaja” (przeliczanie, porównywanie liczebności)
– Recytacja wiersza „Usiądź z nami Mikołaju”
– Spotkanie ze Świętym Mikołajem, wręczenie mu upominków, przyjęcie prezentu, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie wiersza

II – Tydzień „To już zima”
– Poznanie cech charakterystycznych zimy oraz zimowych zjawisk atmosferycznych
– Zabawa ruchowa „Bawimy się śnieżkami”
– Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę”
–  Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Nasza rodzina bałwanków”
– Zabawy przy piosence „Zimowe gwiazdki”
– Oglądanie ilustracji śnieżynek, swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich wyglądu
– Zabawa plastyczna „Nasze płatki śniegu” – malowanie białą farbą na niebieskiej kartce
– Słuchanie piosenki „Pani Zima”. Rozmowy na temat piosenki
– Zabawa muzyczno-ruchowa „Jedziemy na saneczkach”
– Słuchanie wiersza B. Formy „Zimowe wskazówki”
– Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
– Ćwiczenia logopedyczne „Co może nasz język i nasze wargi?”
III- Tydzień „Święta tuż-tuż”
– Poznanie tradycji i obrzędów związanych z Wigilią. Nazywanie potraw na stole wigilijnym.
– Oglądanie i smakowanie kolorowych posypek, lukrów, dekoracji cukierkowych, dekorowanie pierniczków.
– Zabawa rytmiczno-ruchowa „Choinka”
– Improwizacja ruchowa do piosenki „Pani Zima”
– Słuchanie wiersza „Choineczka”. Poznanie wyglądu choinki na podstawie ilustracji.
– Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Ubieramy choinkę”
-Zabawy przy piosence „Choinka”
– Zabawa twórcza – Kolorowanie sylwety bombki w wybranym kolorze
– Słuchanie wiersza T. Kubiaka „Wesoła choinka”, ilustrowanie wiersza ruchem
– Zabawa ruchowa „Zimowy spacer”
-Ćwiczenia logopedyczne warg i języka

IV – Tydzień „Czy smoki to dinozaury?”
– Oglądanie bryłek węgla, określanie koloru i twardości. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Co to jest węgiel?”
– Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „O czym szeptały iskierki”. Omówienie etapów tworzenia się węgla na podstawie opowiadania.
– Zabawa „Pełne wagoniki i puste wagoniki”
– Słuchanie wiersza T. Kubiaka „W kopalni”
 – Zabawa matematyczna „Liczymy wagoniki”
– Zabawa bieżna „Kto złapie dinozaura?”
– Oglądanie ilustracji dinozaurów w książkach i albumach
– Ćwiczenia mięśni warg i szczęki „W jakim nastroju jest dinozaur?”
– Zabawa twórcza – lepienie dinozaura z plasteliny

Piosenka do nauki w miesiącu październiku:

Wiersz do nauki w miesiącu październiku:

                „Choineczka” (I.R. Salach)

            Choineczka mała
            W lesie sobie stała.
            Wiatr ją lulał do snu,
            Więc się kołysała.
            Przywieźli ją ludzie
            Po zmarzniętej grudzie.
            Teraz cieszy dzieci,
            Widzicie jak świeci?

 

Choinka” (sł. i muz. B.Forma)

 1. Przyjechała do nas
  Choinka zielona,
  Stoi w naszej sali
  Pięknie przystrojona

Ref.: La, la, la, choinka zielona
Stoi w naszej sali,
pięknie przystrojona

 

 1. Wiszą na niej bombki,
  pierniki pachnące,
  Duża złota gwiazda,
  Ciasteczka chrupiące

 

 1. Święta się zbliżają,
  Tańczą wszystkie dzieci,
  Choinka lampkami,
  jasno wszystkim świeci.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – Pada deszcz.

 • Słuchanie opowiadania M. Galicy ,, Wiercipiętek ogląda mieszkanie na zimę”- poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • Słuchanie wiersza W. Grodzieńskiej,, Zapasy na zimę”,
 • Zabawa dydaktyczna ,, Policz liście” – przeliczanie w zakresie trzech,
 • ,, Ruda wiewióreczka”- wykonanie pracy plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej,

                                                                                                   

TYDZIEŃ I I– Pada deszcz.

 • ilustracja ruchowa wiersza J. Porazińskiej „Dziadzio Mrok”rozwijanie inwencji twórczej,
 • ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Trzy parasole” rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech,
 • „Parasol i deszcz”  – ćwiczenia plastyczne; rozwijanie sprawności manualnej podczas tworzenia kompozycji płaskiej metodą origami,
 • zabawy przy piosence „Pada deszcz” – umuzykalnianie dzieci,
 • słuchanie opowiadania G. Kasdepke„ Rozmarzone kalosze” – wypowiadanie się na tematy kaloszy ich zastosowania, przydatności i kolorystyki,
 • „Kalosze” kolorowanie kredkami w konturze – zwracanie uwagi na poprawny chwyt kredki, właściwe ułożenie rąk (rysującej i towarzyszącej) podczas rysowania.

 

TYDZIEŃ II – Dbamy o zdrowie.

 • słuchanie wiersza R. Pisarskiego „Kot” –  rozwijanie mowy,
 • „Kolorowy ręcznik” – wykonywanie pracy plastycznej inspirowanej opowiadaniem M. Kownackiej „Kukuryku na ręczniku” – zamalowywanie powierzchni ręcznika, naklejanie na nim w dowolnym miejscu kogucika wyciętego przez nauczyciela z kolorowego papieru,
 • ćwiczenie spostrzegawczość „Takie same ręczniki”,
 • ćwiczenia klasyfikacyjne „Kto będzie zdrowy? Kto zachoruje?” – praca z obrazkiem ukazującym osoby, które ubrały się nieodpowiednio do pory roku i warunków pogodowych, jakie konsekwencje mogą im z tego powodu grozić; próby uzasadniania swojego zdania,
 • zabawy przy piosence „Czysty przedszkolak” –  rozpoznawanie wysokości dźwięków,
 • zabawa ruchowa z elementem równowagi „Między szczeblami drabiny”,
 • zabawy bańkami mydlanymi; porównywanie masy przedmiotów.

 

TYDZIEŃ III – Domowi ulubieńcy.

 • nauka wiersza I.R Salach „Idzie kotek” – rozwijanie mowy i pamięci, odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza,
 • zabawy przy piosence „Przyjaciel” –  rozpoznawanie wysokości dźwięków,
 • „Kotki, koteczki” – ćwiczenia liczbowe, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • „Papierowe dalmatyńczyki”ozdabianie sylwet psów czarnymi łatkami,
 • historyjka obrazkowa „Czarny kotek i biały kotek”, inspirowana wierszem H. Bechlerowej „O dwóch kotkach”- rozwijanie mowy i myślenia,
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – składanie w całość pociętych obrazków kota lub psa.

 

TYDZIEŃ IV – Urządzenia w moim domu.

 • słuchanie wierszy D. Gellner „Żelazko” i B. Kołodziejskiego „Odkurzacz”; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz skupiania uwagi. Zwracanie uwagi na treści wychowawcze zawarte w wierszu oraz wzbogacanie słownika  o nowe zwroty,
 • zabawy przy piosence „Mój dom” – umuzykalnienie dzieci,
 • Kolory”eksperymentowanie z mieszaniem barw, obserwowanie zjawiska tworzenia barw pochodnych od kolorów podstawowych,
 • „Tworzymy liczbę mnogą” – właściwe dobieranie obrazków, poprawne tworzenie liczby mnogiej,
 • „Prawda czy fałsz?” – określanie prawdziwości zdań(podniesienie obrazka z uśmiechniętą lub smutną twarzą).

SAMOOBSŁUGA I DOBRE MANIERY:

 • wykazywanie większej samodzielności i biegłości w czynnościach samoobsługowych: samodzielne zakładanie i zdejmowanie obuwia, kapci, odzieży wierzchniej;
 • wyrabianie dbałości o własne ubranie poprzez uczenie samodzielnego wieszania, układania na wyznaczonym miejscu w szafeczkach w szatni;
 • wyrabianie nawyku utrzymywania porządku wokół siebie;
 • sprawne i poprawne mycie rąk, buzi w łazience bez chlapania wodą, zabaw  mydłem,
 • nabywanie nawyku sygnalizowania potrzeb fizjologicznych oraz właściwego zachowania się w ubikacji,
 • kształtowanie nawyku właściwego zachowania się przy stole (dotyczy to  wszystkich  czynności  wykonywanych w trakcie spożywania posiłków),
 • przestrzeganie kulturalnego zwracania się do siebie nawzajem, stosowanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam,
 • savoir vivre przy powitaniu i pożegnaniu: dzień dobry  i do widzenia.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE


Wiersz

„Mam trzy latka” – I. Suchorzewska

 

Mam trzy latka, trzy i pół,

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku.

O tchórzliwym koziołeczku

i o piesku, co był w polu,

nauczyłam się w przedszkolu.

Piosenka:
„Pada deszcz

 

I.Pada deszcz kapu kap,

Idą dzieci człap, człap, człap.

Idzie też Oli brat

Po kałużach człap, człap człap.

 

Ref.: Dziś od rana deszczyk pada,

Z deszczem świetna jest zabawa.

 

 1. Pada deszcz kapu kap,

Wszyscy tańczą szlap, szlap, szlap.

I ja też, szlap, szlap, szlap,

Tańczę z deszczem chlap, chlap, chlap.

 

Ref.: Dziś….

 

III. Złoty deszcz, kapu, kap,

Lubią dzieci człap, człap człap.

Jaki dziś mokry świat,

Bo jesienny deszczyk spadł.

 

Ref.: Dziś….

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

I – Tydzień „Nadeszła jesień”
– Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na jesienną kolorystykę oraz pogodę . Oglądanie ilustracji jesiennych: lasu, parku, drzew.
– Poznanie nazw wybranych drzew: dębu, kasztanowca, klonu i jarzębiny
– Słuchanie wiersza D. Gellner „Jesień”, rozmowa na temat wiersza
– Zabawy twórcze – wspólne tworzenie bukiecików z liści, wypełnianie konturu liścia metodą wydzieranek
– Jesienne zabawy przy piosence B. Forma „Liście w parku”
-Teatrzyk sylwet na podstawie utworu T. Fiutowskiej „Chciałabym mieć szal”

II – Tydzień „Co robią zwierzęta jesienią?”
– Poznanie sposobów przetrwania zimy przez zwierzęta takie jak wiewiórka, jeż, bocian
– Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Kolczatek”
– Zabawy przy piosence B. Forma „Jeż”
– Ćwiczenia ortofoniczne – powtarzanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta, zabawa logopedyczna „w lesie”
– Jesienna matematyka – ćwiczenia w liczeniu kasztanów i liści
– Praca plastyczna – wyklejanie włóczką konturów wiewiórki
– Poznanie wiersza I. R. Salach „Wiewióreczka”
III- Tydzień „Jaki jestem?”
– wskazywanie części ciała i nazywanie ich
– Poznanie rymowanki „To jest Ania”, zabawa logorytmiczna z rymowanką
– Ćwiczenia spostrzegawczości –odszukiwanie symetrycznych części ilustracji
– Słuchanie piosenki „Jestem samodzielny”. Zabawa przy piosence
– Zabawa naśladowcza według M. Bogdanowicz „Jeśli Ci wesoło”
– Praca plastyczna – serduszko dla kolegi – wyklejanie serduszka dla kogoś bliskiego
-Ćwiczenia logopedyczne warg i języka

IV – Tydzień „Moje zmysły”
– Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą słuchu i dotyku
– Zabawa z wykorzystaniem wiersza B. Formy „Moje oczy”
– Ćwiczenia artykulacyjne „Strach ma wielkie oczy”. Ćwiczenia poprawnej wymowy. Ćwiczenia narządów mowy z wykorzystaniem rurki do napojów
– Zabawy taneczne przy piosence B. Forma „Nasze zmysły”
– Ćwiczenia rozwijające zmysł węchu – określanie zapachów silnych, słabych, przyjemnych,  nieprzyjemnych, takich samych.
– wykonanie ćwiczenia graficznego „Domek”  – łączenie punktów linią

Piosenka do nauki w miesiącu październiku:

Jeż” (sł. i muz. B.Forma)

 1. Jestem sobie jeżyk mały.
  Chcę, by dzieci mnie poznały.
  Chociaż igły mam na grzbiecie,
  kłuć nie muszę nimi przecież.

Ref.: Z jeżem wszyscy maszerują –
tupu-tupu, tup-tup, tupu-tupu, tup.
i wesoło przytupują – tupu-tupu, tup, tup,
tupu- tupu, tup.

 

Tuptam , tup – tup, idąc lasem,
odpoczywam sobie czasem.
Chętnie słucham śpiewu ptaków
i piosenki przedszkolaków.

Wiersz do nauki w miesiącu październiku:

Wiewióreczka” (I.R.Salach)                                                 

Wiewióreczka ruda
oczkiem sobie mruga.
Damy jej orzech,
może przyjdzie tutaj.
Ma rudy ogonek,
oczka jak węgielki,
a na uszach śmieszne,
czerwone pędzelki.
 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I – Tydzień ,,Poznajemy się”

– zapoznanie dzieci z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu,

– zapoznanie dzieci z harmonogramem dnia w przedszkolu,

– zapoznanie dzieci z kącikami zabaw i omówienie sposobu korzystania z nich,

– zabawy przy piosence ,, Przedszkolaczek”,

– słuchanie rymowanki : ,, Kto jest w przedszkolu”- utrwalenie imion w grupie,

– rozmowy na temat ilustracji : ,, Co można robić w przedszkolu?’’,

– słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego,, Znaczek”- rozpoznawanie swoich znaczków               w łazience i w szatni,

– zabawy z wykorzystaniem piosenki : ,, Jestem przedszkolakiem”, rytmiczne wyklaskiwanie i ilustrowanie piosenki ruchem.

– słuchanie opowiadania I . R. Salach : ,, Kłopoty Krysi”, uświadomienie dziecku, że jest częścią grupy,

– zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał,

– kolorowanie obrazków przedstawiających zabawki, rozwijanie sprawności manualnej,

 

II – Tydzień ,,Jesteśmy bezpieczni”

omówienie i utrwalenie na podstawie ilustracji zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego: zjeżdżalni, huśtawek, karuzeli, piaskownicy itp.

– zabawa dydaktyczna „Bawimy się bezpiecznie na sali”, ustalenie kodeksu bezpiecznych zabaw, odbijanie kolorowych dłoni malowanych farbą na kodeksie,

– uwaga dzieci- kolorowanie kredkami sylwety znaku na odpowiednie kolory (żółty, czerwony, czarny),

 

– wycieczka na najbliższe przejście dla pieszych, oglądanie po drodze napotkanych znaków drogowych, zwrócenie uwagi na poruszanie się po prawej stronie chodnika,

 

– kolorowanie sygnalizatora czarną kredką i przyklejanie świateł na kartce papieru według podanego wzoru,

– zabawy z wykorzystaniem piosenki:,, Samochody’’, wyrażanie muzyki ruchem,

 

III – Tydzień ,, Poznajemy owoce”

zabawa dydaktyczna „Gdzie schowały się jabłka?” – wielozmysłowe poznanie jabłka, oglądanie, wąchanie, dotykanie, smakowanie, stosowanie słów: na, pod, obok, rozwijanie orientacji przestrzennej,

 

– wykonanie koreczków owocowych,

– praca plastyczna „Rumiane jabłuszko”- malowanie palcem umoczonym w farbie                  w konturach jabłka i doklejanie listka,

– nauka wiersza „Wpadła gruszka do fartuszka”,

– lepienie jabłuszek z masy solnej, rozwijanie sprawności manualnej,

– zabawy pantomimiczne : ,, Wizyta u jabłoni”,

– ćwiczenia narządów artykulacyjnych ,, Gimnastyka z wykorzystaniem owoców“ ,

 

IV – Tydzień ,, Smaczne warzywa”

zabawy przy piosence „Na marchewki urodziny”- tworzenie prostego tańca w parach,

– słuchanie opowiadania D. Szyporowskiej: ,, Kto ważniejszy?- rozmowa na temat opowiadania, zwrócenie uwagi do czego wykorzystujemy warzywa, utrwalenie nazw warzyw,

– stemplowanie kartek stemplami wykonanymi z ziemniaków,

– instrumentacja piosenki „Warzywa– nauka  refrenu piosenki metodą ze słuchu,

– zabawa plastyczne- „Jesienne kwiaty”– malowanie palcami,

– zabawa w „Sklep owocowo- warzywny”, kupowanie warzyw i owoców za otrzymane           listki,

 

 PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

Piosenka pt.;,, Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

WIERSZ DO NAUKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Wpadła gruszka do fartuszka

A za gruszką dwa jabłuszka

A śliweczka wpaść nie chciała

Bo śliweczka nie dojrzała