Menu

PIOTR KOPKA I MŁODZIEŻ Z II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,
lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”
~ Jan Paweł II ~

 

 

Dyrekcja

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla pana

PIOTRA KOPKI

I MŁODZIEŻY Z II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

za znakomitą atmosferę i zaangażowanie w przygotowanie atrakcji dla naszych wychowanków z okazji Dnia Dziecka. Okazane wsparcie traktujemy jako wyraz Waszej dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość we wspomaganiu organizacji życia przedszkolnego.

Mamy nadzieję na dalszą wzajemną owocną współpracę.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,
winno być szczerym sercem przyjęte”
~ A. Dumas ~