„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,
lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”
~ Jan Paweł II ~

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Józefa Wybickiego
w Kołobrzegu

Dyrekcja

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania

za zaangażowanie i znakomitą atmosferę podczas przygotowania atrakcji dla naszych wychowanków.

Okazane wsparcie traktujemy jako wyraz Waszej dobroci i chęci niesienia pomocy.

Mając na uwadze okazaną życzliwość i zrozumienie w trakcie wspólnie podejmowanych działań wierzymy, że będziemy mieć okazję do dalszej współpracy na rzecz dobra wspólnego.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc.