Menu Zamknij

Grupa VII – SŁONECZKA

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I i II- Ferie zimowe w przedszkolu.

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami ze starszych grup – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych.
 • Utrwalanie pisowni poznanych liter i liczb.
 • Układanie schematów wyrazów z poznanych liter, wyodrębnianie samogłosek                       i spółgłosek.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

TYDZIEŃ III- Mijają dni, miesiące, lata.

 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Odkrywanie litery s: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
  i modeli słów: ser, Sara.
 • Słuchanie piosenki Biegnie miesiąc za miesiącem. Rozmowa na temat jej tekstu.
 • Układanie zdań ze słowami: czas, rok, tydzień, pory roku.
 • Słuchanie opowiadania Janiny Porazińskiej O dwunastu miesiącach.
 • Malowanie drzewa w czterech porach roku.
 • Układanie gry matematycznej Zbieramy punkty.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Pląsające miesiące.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na sygnał – Jak tańczymy?
 • Zabawa badawcza – zapoznanie ze zjawiskiem krystalizacji.

 

TYDZIEŃ IV- Babcia i dziadek.

 • Wzbudzanie szacunku dla osób starszych.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Broda– rozwijanie mowy.
 • Odkrywanie litery b: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
  i modeli słów: balony, Borys.
 • Zabawa Upominek dla babci i dziadka – rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Maski i stroje balowe – ćwiczenia matematyczne.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 8.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza – Co robią babcia i dziadek?
 • Wykonanie laurki dla babci i dziadka.
 • Zabawa w kole – Życzenia dla babci i dziadka.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej- uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU:

Piosenka  pt. ,„Poleczka dla babci i dziadka”.

1.Dziś w przedszkolu piękny bal, 
bal wspaniały na sto par.
Bal dla dziadków i dla babć-
pięknie zapraszamy was.

Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
kto poleczkę naszą zna, 
niech zatańczy tak jak ja. / bis

2.Do przedszkola zapraszamy
babcię, dziadka, tatę, mamę.
Gdy tańczymy polkę wraz, 
bardzo miło płynie czas.

Ref. To jest polka…

 

Wiersz pt. ,, Wyliczanka na Dzień Babci i Dziadka” 

 

Kto nas kocha najgoręcej, kogo my kochamy?

Komu dziś życzenia gorące składamy?

To jest nasza Babunia, której pokażemy,

Jak dzielić uczucia i słowa umiemy:
BABCIA! BABCIA! B A B C I A !

To niezwykły przypadek, super także jest dziadek.
Bo nawet w środku nocy nie odmówi pomocy,

Gdy sytuacja jest groźna , liczyć na niego można.
Niechaj nastawi ucha i swoich wnuków posłucha:
DZIADEK! DZIADEK! DZIADEK!

 

        

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

                                                                                       

TYDZIEŃ I- Idzie zima ze śniegiem.

 • Obserwowanie zmian występujących zimą (opady deszczu, śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, krótkie dni, długie noce, niska temperatura itp.)
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • Słuchanie piosenki Zima. Rozmowa na temat tekstu piosenki, umuzykalnianie dzieci.
 • Rozmowa na temat nowej pory roku – zimy, wymienianie oznak zimy.
 • Odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematu i modelu słowa lody.
 • Wprowadzenie nazw dni tygodnia. Zabawa ruchowa – Tańczące dni tygodnia.
 • Wykonanie pracy plastycznej Zimowy krajobraz, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 • Sporty zimowe- wymienianie nazw sportów zimowych.
 • Ćwiczenia w czytaniu – przyporządkowanie wyrazów do obrazków.
 • Wykonywanie śniegowych gwiazdek.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, tanecznych.
 • Słuch fonematyczny: tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków.
 • Próby czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż, czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Przygotowanie do pisania: odróżnianie druku od pisma, dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Liczenie: kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

TYDZIEŃ II- Nadchodzi zima.

 • Nauka wiersza Doroty Gellner Pada śnieżek- rozwijanie pamięci słuchowej.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Buch w śnieżny puch.
 • Układanie gry matematycznej Zimowa podróż.
 • Utrwalanie nazw elementów pogody. Przypomnienie znaczenia pojęć:

śnieg, szron, grad, zamieć, odwilż.

 • Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kulki waty.
 • Rysowanie bałwanka według rymowanki Rysuję bałwanka…
 • Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki ,,Zima, zima…”
 • Omawianie budowy termometru, oglądanie wskazań termometru za oknem, czytanie całościowe wyrazu termometr.
 • Zabawa matematyczna Liczymy śniegowe kule.
 • Opowiadanie o zimie – tworzenie dłuższych wypowiedzi.
 • Zabawy konstrukcyjne Zamek pani Zimy.
 • Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Szczypawka- rozwijanie mowy.
 • Zabawa ruchowa Rzeźby ze śniegu.

 

TYDZIEŃ III – Idą święta.

 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • Oglądanie w małych zespołach książek o świętach Bożego Narodzenia. Zachęcanie do dzielenia się wiedzą na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby Wymarzona choinka.
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Choinka rośnie.
 • Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: rak, Romek.
 • Ćwiczenia w czytaniu – układanie wyrazów z poznanych liter.
 • Umuzykalnianie dzieci- nauka kolęd metodą ze słuchu.
 • Omawianie etapów ubierania choinki w ozdoby świąteczne. Wspólne ubieranie choinki w sali.
 • Zabawy figurami- wybieranie figur według podanej cechy (podanych cech), rozumienie sensu informacji przedstawionych symbolicznie,
 • Wykonanie pracy plastycznej Świąteczna choineczka.
 • Zabawa badawcza – Dlaczego drzewa iglaste nie gubią igieł przed zimą.
 • Rozmowa na temat wigilii, inspirowana wierszem Jadwigi Koczanowskiej Wigilia.
 • Słuchanie bajki J.CH. Andersena „ Królowa Śniegu”- wykonanie sylwety królowej śniegu.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

TYDZIEŃ IV- Święta, święta.

 

 • Słuchanie fragmentu opowiadania Hansa Christiana Andersena
 • Zabawy i ćwiczenia z literą Ozdabianie rysunku liter r, R.
 • Improwizacje ruchowe (w parach lub indywidualnie) przy muzyce tanecznej – Wesoła zabawa przy choince.
 • Zabawa logopedyczna Świąteczne ciasto.
 • Słuchanie wiersza Barbary Lewandowskiej Zanim przyjdzie Gwiazdka, rozmowa na temat utworu.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Choinki na wietrze.
 • Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Niespodzianka.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Potłuczona bombka.
 • Zabawa matematyczna Bombki– rozwijanie umiejętności liczenia.

 

TYDZIEŃ V- Projekt ,,Przyjaźń”.

 • Pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń.
 • Właściwe zachowanie się w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, sporach, konfliktach.
 • Kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
 • Tworzenie siatki pytań na temat: Czym jest przyjaźń?
 • Słuchanie i omawianie wiersza Iwony Zielińskiej Nie ma nic cudowniejszego jak przyjaciel – mój kolego!
 • Słuchanie bajki terapeutycznej Marii Molickej Bajka o dwóch ołówkach.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość i spostrzegawczość – Przyjacielskie barwy.
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi, z wykorzystaniem puzzli – Z przyjacielem jest raźniej.
 • Zabawa taneczna do piosenki Silny człowiek.
 • Zabawy rozładowujące emocje.
 • Odrysowywanie dłoni na arkuszach kolorowego papieru i wycinanie ich konturów.
 • Zabawa integracyjna z wykorzystaniem opowieści ruchowej – Kładka przyjaźni.

 

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 

  

                      WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU:

 Wiersz pt. ,,Drogi Mikołaju”

Drogi święty Mikołaju

Przybądź do nas, bo już czas.

Wszystkie dzieci Cię kochają

i serduszka biją nam.

Tu w  przedszkolu wielu dzieciom

serca biją niby dzwon.

Nie pozwól nam długo czekać,

bo nadchodzi ciemna noc.

 

Piosenka pt.,,A Mikołaj pędzi”.

1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko o prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi…

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

                                                                                       

TYDZIEŃ I- Mój dom.

 • Urządzenia gospodarstwa domowego: dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom, porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • Słuchanie piosenki Maluję wielki dom. Określanie metrum, charakteru melodii i budowy piosenki. Nauka piosenki metodą ze słuchu.
 • Domy i domki – ćwiczenia w liczeniu, szeregowanie domków według wielkości.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5.
 • Odkrywanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: tata, Tomek.
 • Omawianie wyglądu swojego domu. Malowanie swojego wymarzonego domu.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby
 • Kolorowa lampa – wypełnianie rysunku wybranym materiałem.
 • Rozmowa na temat zwierząt hodowanych w domu.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Elektryczny sen Ady.
 • Zabawy ruchowe w sali, ćwiczenia gimnastyczne z przyborami.

 

TYDZIEŃ II- Moje prawa i obowiązki.

 • Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich, ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci literackich.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Kluskowanie i odkluskowanie.
 • Odkrywanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: dom, Dorota.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem.
 • Porównywanie liczby trójkątów; wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości.
 • Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki – O prawach i obowiązkach.
 • Ilustrowanie wybranego prawa dzieci.
 • Utrwalanie piosenki Kundelek Felek – śpiewanie zbiorowe i indywidualne.
 • Ćwiczenia badawcze – Dlaczego metalowa łyżeczka się nagrzewa?
 • Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Małe cuda. Wypowiadanie się pełnymi zdaniami, 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 

 

TYDZIEŃ III- Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 • Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.
 • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • Nauka wierszyka Barbary Szelągowskiej Ruch to zdrowie. Wyjaśnienie znaczenia tego powiedzenia.
 • Rozmowa na temat zdrowego sposobu życia – Piramida zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
 • Odkrywanie litery k: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: kot, Kama.
 • Dbamy o czystość – ćwiczenia w liczeniu.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6.
 • Zabawy przy piosence Uśmiechnij się do sera.
 • Zabawa ruchowa – Uciekaj przed słodyczami.
 • Wykonanie zdrowych kanapek- przestrzeganie zasad higieny.
 • Rozmowa na temat sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dzieci oraz pracy lekarzy.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Zębowa przygoda.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych.

TYDZIEŃ IV- Jak wyglądał świat przed milionami lat?

 • Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, soli kamiennej.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • Oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat dinozaurów.
 • Słuchanie piosenki Dinozaur w szafie. Rozmowa na temat piosenki.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wegetozaur.
 • Odkrywanie litery l: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: lalka, Lola.
 • Lepienie figurki dinozaura – Park jurajski.
 • Dinozaury tu, dinozaury tam – ćwiczenia w liczeniu.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7.
 • Słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej Węglowa rodzinka.
 • Rysowanie węglem drzewnym na temat: Górnicy przy pracy.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, tanecznych.

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE:

Wiersz  pt.,, Listopad”

 

Przyszedł sobie do ogrodu
 siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

Na ławeczce sobie siada.
Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.

 

Piosenka pt. ,,Jesienny kujawiaczek”

 

 1. Jesienny kujawiaczek na skakance z wiatru skacze,

płaszczyk ma w deszczowych kropkach,

daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!

Ref. Kujawiak, kujawiaczek

la, la, la la, la, la, la, la la, la.

Kujawiak, kujawiaczek m – m – m…

 1. Jesienny kujawiaczek z rudych liści ma kubraczek,

czasem gwiżdże, czasem dzwoni,

bukiet wrzosów trzyma w dłoni.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek

 la, la, la la, la, la, la, la la, la.

Kujawiak, kujawiaczek m – m – m…

 1. Jesienny kujawiaczek czasem w deszczu cicho płacze,

nieraz śmieje się do słońca i orzechy z drzewa strąca.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek

 la, la, la la, la, la, la, la la, la.

Kujawiak, kujawiaczek m – m – m…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

                                                                                       

TYDZIEŃ I- Idzie jesień… przez ogród i sad.

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach, wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie), wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli.
 • Rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania, zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Smaczki zgadywaczki– rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą dotyku, smaku, wzroku.
 • Odkrywanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: oko, Olek. Poznanie samogłosek.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2.
 • Jesienne skarby – jabłka i gruszki- wykonanie pracy przestrzennej.
 • Zabawy przy piosence Idą witaminki.
 • Zabawa badawcza – Co kryje w sobie ziemniak?
 • Lepienie z plasteliny figurek wybranych warzyw.

 

TYDZIEŃ II- Idzie jesień…do zwierząt.

 • Omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów
 • Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała.
 • Odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ananas, Ada.
 • Słuchanie piosenki Wiewióreczka– umuzykalnianie dzieci.
 • Ćwiczenia matematyczne – Spiżarnia wiewiórki.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3.
 • Wprowadzenie nazw: ptaki, ssaki– podanie ich przedstawicieli.
 • Pan jeż – wykonanie pracy przestrzennej.
 • Robienie różyczek z liści klonu.
 • Czym jest dźwięk? Ćwiczenia badawcze z dźwiękiem.
 • Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kto odlatuje, kto zostaje? wypowiadanie się pełnymi zdaniami, rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków odlatujących z Polski przed zimą (bocian, jaskółka…).

 

TYDZIEŃ III- Co z czego otrzymujemy?

 • Słuchanie piosenki Co z czego otrzymujemy.
 • Zabawa badawcza – Jaka jest glina? Jaki jest piasek? Co z nich otrzymujemy?
 • Odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: mama, Marta.
 • Rysowanie na piasku (rysowanie w pudełkach z piaskiem, układanie do tego fabuły).
 • Degustowanie różnych serów. Wykonanie twarożków smakowych.
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej Z czego otrzymujemy chleb?
 • Rozmowa na temat wełny – jej pochodzenia, właściwości.
 • Wykonanie wełnianego obrazka.
 • Oglądanie papieru różnego rodzaju – ćwiczenie badawcze.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Drewniany papier.
 • Zabawy z wiatrem. Badanie kierunku i natężenia wiatru (ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym). Określanie pożytecznej roli wiatru i szkodliwej roli wiatru.

 

 

TYDZIEŃ IV- Idzie jesień z deszczem.

 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Słuchanie piosenki Taniec w deszczu. Rozmowa na temat jej tekstu.
 • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem wiersza I. Słuchorzewskiej Słota.
 • Odkrywanie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ekran, Ewa.
 • Ćwiczenia badawcze Jaka jest woda?
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
 • Tęczowy parasol – wykonanie pracy według instrukcji.
 • Ćwiczenia badawcze – barwienie wody; mieszanie barw podstawowych.
 • Jak należy ubierać się na spacer późną jesienią? – rozmowa kierowana.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Dziwne przygody kropelki wody.
 • Wypełnianie dużej sylwety kropli deszczu rysunkami małych kropli.

 

 

TYDZIEŃ V-  Moja rodzina.

 

 • Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców, określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie. Rysowanie swojej rodziny. Nazywanie jej członków. Czytanie całościowe wyrazów – nazw członków rodziny.
 • Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata– wypowiada się pełnymi zdaniami, odnosi się z szacunkiem do rodziców.
 • Odkrywanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Kolorowe figury – ćwiczenia w liczeniu.

 

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby
 • Zabawy przy piosence Moja mama.
 • Zabawy badawcze z magnesem.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wywiad.

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 

                

                    WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

Piosenka pt.,, Taniec w deszczu”

 1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!

Lato odfrunęło razem z bocianami,

zostawiło stado szarych chmur.

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą.

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

 1. Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas:

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!

Zatańczymy razem pod parasolkami,

ze mną nigdy nie znudzicie się!”

Ref.: Gdy jesienny…

 

Wiersz pt. ,,Pani Jesień”

Przeszedł sobie dawno -śliczny, złoty wrzesień…
Teraz nam październik dała pani jesień…

Słono takie śpiące, coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują, hen, w dalekie kraje.

W cieniu, pod drzewami cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie, niby malowany.

Lecą liście z drzewa różnokolorowe,
te są żółto – złote,
a tamte – brązowe.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

                                                                                       

TYDZIEŃ I- To jestem ja.

 • Informacje o sobie: przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, określanie swoich zainteresowań.
 • Emocje, radzenie sobie z nimi, rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie), wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Nasze ciało, określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów, dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.
 • Rozmowa na temat wakacji, wykonanie pracy ,,Wspomnienia z wakacji”,
 • Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu, rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • Początkowa nauka czytania i pisania : słuch fonematyczny-

– wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.),

– wprowadzenie pojęcia sylaba, wyodrębnianie sylab ze słów,

– analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

 • Przygotowanie do czytania:

– czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali,

– układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

 • Przygotowanie do pisania:

– posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.),

– dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.

 • Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Zabawy przy piosence ,,Poznaję świat”- umuzykalnianie dzieci.

TYDZIEŃ II- Moja grupa.

 • Dziecięce relacje, przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzegania.
 • Współdziałanie w grupie, uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych, umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych.
 • Komunikowanie się w grupie, komunikowanie się poprzez: budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji, opowiadanie o przebiegu wydarzeń w sposób logiczny.
 • Spostrzeganie wzrokowe, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Spostrzeganie słuchowe: odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa, określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 • Zabawy przy piosence „Dziękuję, proszę, przepraszam”,
 • Wprowadzenie pojęcia głoska. Określanie pierwszych głosek w nazwach obrazków.
 • Prawa, lewa – rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej- udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie prac plastycznych, technicznych, ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Linie papilarne.
 • Wykonanie obrazka dla kolegi, koleżanki z grupy.

TYDZIEŃ III- Moja droga do przedszkola.

 • Dbałość o bezpieczeństwo, zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Środki transportu i ruch drogowy: poznawanie zasad ruchu drogowego, wybranych znaków drogowych oraz samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia.
 • Przygotowanie do pisania: dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • Podział nazw obrazków (trzygłoskowych, czterogłoskowych) na głoski.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • Malowanie na temat: Ruch uliczny.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach Na pomoc! – utrwalanie numerów alarmowych.
 • Instrumentacja piosenki „Ruch uliczny”.

TYDZIEŃ IV- Idzie jesień… przez las, park.

 • Obserwacja przyrody, zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Przyroda jesienią: nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych, rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona), wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 • Słuch fonematyczny: wyodrębnianie zdań w wypowiedzi wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów, wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Orientacja przestrzenna: wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu.
 • Słuchanie piosenki „Idzie jesień poprzez świat”.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Jesienna wyprawa”.
 • Przestrzenne, jesienne drzewo- rozwijanie sprawności manualnej.

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni oraz czapek ochronnych na głowę.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU:

Piosenka pt.,, Idzie jesień”

 1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Jabłka, gruszki, winogrona,

wszystko w koszu chowa.

Ref: Jesień – deszcz i słota,

Jesień- złote liście,

 Jesień- dużo grzybów oczywiście.

Jesień – jarzębina,

Jesień- głóg, kalina,

 Jesień- co nam przyniesie?

 1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Marchew, buraki ,ziemniaki

wszystko w koszu chowa.

Ref.: Jesień – stos orzechów.

 Jesień to żołędzie.

 Jesień kasztanów pełno wszędzie.

Jesień – odlot ptaków.

Jesień dookoła – jesień, jesień nas woła.

 

Wiersz pt. „ Wrzesień”

Już września czar nam nadszedł dzisiaj…

Już wrzosy kwitną w ciemnym lesie.

Zaczęły żółknąć pierwsze liście,

I serce czuje bliską jesień…

 

Słoneczko świeci miękko, zgrzewa,

I aksamitem świat otula.

W piękności płomienieją drzewa,

Jak w szatach wielmożnego króla.

 

Te dni przepiękne, czarujące,

Powoli, cicho, ledwie płyną,

Przedziwnych marzeń nić snujące,

Cudowną bajką wnet przeminą…