ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

 

TYDZIEŃ I –  II tydzień ferii zimowych

 • Zabawy integrujące grupę z dziećmi innych grup.
 • Zapoznanie dzieci z konsekwencjami niezachowania bezpieczeństwa podczas zabaw śnieżnych.
 • Zabawy chustą animacyjną.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez zabawy na świeżym powietrzu i zajęcia ruchowe w sali.
 • Doskonalenie sprawności matematycznych: zabawy cyframi, równania w zakresie 0-10, utrwalanie znaków <.>,=, klasyfikowanie, mierzenie, szeregowanie.
 • Usprawnianie motoryki małej: zabawy masami plastycznymi.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: zabawy głoską.
 • Utrwalanie poznanych liter w tym ich kreślenie po śladzie i samodzielnie.

TYDZIEŃ II – Baśnie, bajki, bajeczki.

 • Poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola.
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.
 • Kształtowanie myślenia logicznego: rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • Kształtowanie umiejętności językowych: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich, opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej: posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania), wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: g, G.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Umuzykalnianie; reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu, śpiewanie piosenek.
 • Słuchanie opowiadania: A. Onichimowska: „Teatrzyk”.
 • Słuchanie piosenki: (sł. i muzyka J. Kucharczyk) „Baśniowe postacie”.
 • Słuchanie baśni: S. Karaszewski „Złoty strumień”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Baśniowe zdjęcia, Dobre smoki i złe smoki, Dzień krasnoludka, Strona do strony, Czarownice na miotłach, Czarodziejskie pudełko, itp.

 

TYDZIEŃ III – Muzyka wokół nas.

 • Słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.
 • Poznawanie nazw różnych instrumentów: instrumenty perkusyjne: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich.
 • Akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • Tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka).
 • Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej: słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia, poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej: posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania), wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: w, W.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach: „Chopin”.
 • Słuchanie piosenki: (sł. i muz. K. Gowik) „Mały muzyczny świat”.
 • Słuchanie opowiadania: S. Karaszewski „Krakowskie historie”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Idź w kierunku, z którego dochodzi dźwięk, Muzyczna gra, Muzycy dają koncert, Ustawiamy się w gamę, Festiwal muzyków, Idź po ścieżce i klaszcz, Kałuże, z wykorzystaniem kija deszczowego, itp.

 

TYDZIEŃ IV – Nie jesteśmy sami w kosmosie.

 • Poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata, nazw wybranych planet Układu Słonecznego.
 • Gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet).
 • Poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych.
 • Poznawanie zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: p, P.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Słuchanie wiersza: I. R. Salach: „W Toruniu żył Kopernik…”.
 • Słuchanie piosenki: „Każdy chciałby być odkrywcą” (sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Uczulenie”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej:. Układ Słoneczny, Rakietą przez galaktykę, Planety, na miejsce!, Rakieta ufoludków, Podróż w kosmos, Lot międzygwiezdny, itp.

 

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU  LUTY 

Piosenka pt.: „Każdy chciałby być odkrywcą”

( sł. muz. J. Kucharczyk)

 

 1. Znam już dobrze kraj nasz, Polskę,

Miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach

zwiedziłem Europę.

 

Ref.: Chcę poznać cały świat:

Kontynenty, morza , oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwierzę

rakietą w kosmos polecę.

 

 1. Znam też inne kontynenty:

Azję i Afrykę,

A niedługi także zwierzę

ogromną Amerykę.

 

Ref.: Chcę poznać…

 

 1. Będę pływał wielkim statkiem,

latał samolotem

podróżował autokarem

 jeździł autostopem.

 

Ref.:  Chcę poznać…

 

 

Wiersz pt.: „Nutki”

( I. R. Salach)

 

Na pięciolinii siedzą nutki.

Wysunęły nóżki, pokazały butki.

A te butki czarne, małe,

do zabawy doskonałe.

 

Skoczyły czarne butki,

Uciekły nocą z piosenki nutki.

 

Do-dobrze tańcowało,

re-w stawie rechotało,

mi-gawędziło miło

fa- fasole i groch sadziło,

sol-malowało parasol,

la-lato pozdrawiało,

si-po włosku gadało,

do-wszystko dokładnie powtórzyło

i na pięciolinię wróciło.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I – Mijają dni, miesiące, lata.

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy; poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań); sylab.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: s, S.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach paluszkowych, ćwiczeniach grafomotorycznych; działalność plastyczna; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Umuzykalnianie: słuchanie muzyki o różnym charakterze; śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie oraz piosenek.
 • Słuchanie piosenki: „Czasolot” ( sł. muz. K. Gowik).
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Rzeka czasu”.
 • Słuchanie wierszy T Fiutkowska: „Co robią zimą dni tygodnia”.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Litery, do mnie; Miesiące, na miejsce! Dni tygodnia; Dzień i noc; Tak, nie, Zbiórka! Pory roku, Która godzina? Taniec pór roku, itp.

TYDZIEŃ II – Zima i zwierzęta.

 • Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach.
 • Poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją.
 • Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa; wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz; zabawy z globusem, np. Palcem po świecie.
 • Słuchanie krótkich utworów literackich: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań); sylab.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: n, N.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • Umuzykalnianie; reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu, śpiewanie piosenek.
 • Uwrażliwianie do przewidywania skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach: „Kto pamięta”.
 • Słuchanie piosenki: „Pomóż ptakom” ( sł. muz. J.Kucharczyk).
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Dokarmianie ptaków”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Rozgrzewamy się na mrozie, Pada śnieżek, Kolory ptaków, Ptaki fruwają, Przyleciały ptaszki, Zima i gil, Ptaki w karmniku, itp.

 

 

TYDZIEŃ III – Babcia i dziadek.

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych Dzień Babci i Dziadka; przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
 • Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.).
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie; wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
 • Słuchanie tekstów literackich, formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań); sylab.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: b, B
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Słuchanie wiersza D. Gellner: „Sen o balu”, Forma: „Kocham babcię i dziadka”.
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Psotny prezent”.
 • Nauka piosenki „Kraina babci i dziadka”, (sł. muz. K.Gowik).
 • Kształtowanie sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne: Herbatka dla dziadka, Idziemy z życzeniami, Odwiedziny, Moja babcia, Latające talerze, Dyscyplina, Akrobata, itp.

TYDZIEŃ IV – Kołobrzeg moje miasto

 • Wzbudzanie patriotyzmu do miasta, w którym mieszkamy: poznanie historii Kołobrzegu, legend, ciekawostek związanych z miastem Kołobrzeg, zapoznanie z zabytkami, pomnikami,
 • Poznanie symboliki miasta, herbu, flagi.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne.
 • Słuchanie tekstów literackich, formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • Utrwalenie poznanych liter: Zabawy literą.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań); sylab.
 • Słuchanie piosenek o tematyce morskiej, szant oraz piosenek o Kołobrzegu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.

TYDZIEŃ V – Projekt zabawki.

 • Wzbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 • Budowanie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem.
 • Poznawanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych w toku przeprowadzania doświadczeń.
 • Wzbogacenie słownictwa, inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • Dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna poBeręsewicz „M\moc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.)
 • Dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów, klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.
 • Utrwalenie poznanych liter: Zabawy literą.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Słuchanie piosenki: „Taniec pajacyków”, sł. muz. K. Gowik.
 • Beręsewicz: „Nasza Julka”
 • Oglądanie filmu edukacyjnego: „Zabawki dawniej zabawki dziś”.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne: Roboty, Okazy muzealne, Komórki do wynajęcia, Pochód pajaców, Poczęstunek dla misia Śnieżką do pudełka, Skaczące piłki, Lalki i pajacyki.

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU

 

 

 

Piosenka pt.: „Kraina babci i dziadka”

( sł. muz. K. Gowik)

1.Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.

Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.

Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref:

A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

karuzela i spacer z psem

wszystko wyczarował dziadek z babcią,

ja to wiem!

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

Potem pizza, a może dżem?

Wszystko wyczarował dziadek z babcią,

ja to wiem!

 1. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,

ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!

Tata stara się jak może, aby z nami być!

Ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.

Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

Ref.A tam lody…

 

Wiersz pt.: „Kocham babcię i dziadka”

( B. Forma)

Kocham mocno babcię, dziadka-

To nie żart, moi mili,

dzisiaj im życzenia składam,

by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia

I wszystkiego mam już dosyć,

dziadek mocno mnie przytuli,

o to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,

babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać, te wypieki

Najwspanialsze są na świecie.

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach

Przekazują wciąż wytrwale

Swym kochanym wnukom, wnuczkom

rad życiowych całą gamę.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I – Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • Uświadomienie dzieciom, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie, kreślenie szlaczków i poznanych liter.
 • Przygotowanie do czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, e, i, m, k, t, l oraz czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 •  Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery l, L.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Lalki i pajacyki, Odbij balonik, W świecie dinozaurów, Jedziemy na Śląsk, Stąd do przeszłości, Dinozaur drapieżca, itp.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego. Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk): „Świat sprzed milionów lat”.
 • Słuchanie wiersza A. Widzowska: „Dinozaury w przedszkolu”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Węgiel”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie, wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska

„Piątek z eksperymentem”

 

TYDZIEŃ II – Idą święta

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb wyższych innych osób.
 • Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć.
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Wdrażanie do stosowania form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie, kreślenie szlaczków i poznanych liter.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery d, D.
 • Przygotowanie do czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, e, i, m, k, t, l, d oraz czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Prezenty w paczkach, Świąteczne życzenia, Kto lubi…? Świąteczne ozdoby, Małe bombki i duże bombki, Łańcuchy choinkowe, Zimowy berek i sopelki, Celuj śnieżką
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: zabawy głoską. Wyodrębnianie ze słów głosek w nagłosie, wygłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz. J. Kucharczyk): „Idą święta”.
 • Słuchanie wiersza J. Kochanowska: „Choinka”.
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Sąsiad”.

 

 

TYDZIEŃ III – Idzie zima ze śniegiem

 • Dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku.
 • Nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • Kształtowanie umiejętności dłuższego wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów literackich, kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…, opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną wypowiedzi: poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej litery: r, R.
 • Przygotowanie do czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, e, i, m, k, t, l , r, d oraz czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Słuchanie wierszy A. Widzowska: „Szczypawka”; K. Datkun-Czerniak: „Pracowita zima”; P. Beręsewicz: „Podwórkowa olimpiada”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery r, R.
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „Sekret bałwana”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „List do zimy”.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Taniec śnieżynek, Gdzie słychać głoskę? Śnieżki i sopelki, Zimowe zabawy, Hokej na lodzie.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

 

TYDZIEŃ IV – Projekt prezent

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z Bożym Narodzeniem. Aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych i przedszkolnych
 • Dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych: dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów; klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy, mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami, porównywanie długości (szerokości), stosowanie określeń: dłuższy od, krótszy od, takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy.
 • Słuchanie wiersza A. Frączek: „Prezenty”.
 • Słuchanie piosenki (sł. D. Zawadzka, muz. S. Gąsieniec) : „Niech się spełnią marzenia”.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np.: Litery, do mnie; Miesiące, na miejsce! Dni tygodnia; Dzień i noc; Tak, nie.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDZIEŃ

 

 Piosenka pt.: „Idą święta”

            sł. muz. J. Kucharczyk

 

1.Na dworze śnieg już spadł,

na dworze szczypie mróz.

a w domu ciepo tak,

Bo święta przyszły już.

 

Ref.: Biały opłatek na stole

I potrawa świątecznych dwanaście, dzisiaj gwiazdka na niebie

dla wszystkich świeci jaśniej.

Płyną świąteczne życzenia

W mroźny, zimowy świat.

A pod choinką prezenty,

to piękny, radosny świat.

 

 1. Choinka błyszczy, lśni

Tysiącem różnych barw,

 migocze w świetle świec

i pachnie tak jak las.

 

 

 1. Datkun- Czerniak: „Pracowita zima”

 

Zima, zima biała

drogi zasypała.

 Chmury śnieg prószy,

Mróz szczypie w uszy.

Wszystko ubielone,

Śniegiem przyprószone,

lód lśni już na rzekach

a zima narzeka:

-Tyle pracy jeszcze mam!

Czy ja radę sobie dam?

Gdy już wszystko pobieliła,

Wodę w rzekach zamroziła,

Zaprosiła dzieci w koło:

-Śniegiem bawcie się wesoło!

Zróbcie śnieżki i bałwanki.

 I na górkę! I na sanki!

Rzekła jeszcze:

I niech każde z Was pamięta

Najważniejsza w zimie sprawa,

To bezpieczna jest zabawa.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD 

TYDZIEŃ I – MOJA OJCZYZNA- MÓJ KRAJ

 • Zaznajomienie się z mapą Polski. Odszukiwanie Polski na mapie Europy.
 • Nazywanie swojego państwa- kraju-ojczyzny, stolicy, głównych miast, rzek, gór.
 • Poznanie legend o powstawaniu państwa polskiego. Słuchanie legend: „ O Lechu, Czechu i Rusie”, „ O królu  Popielu”  i  „ O Piaście Kołodzieju”.
 • Poznanie sławnych Polaków i ich osiągnięć.
 • Odróżnianie muzyki klasycznej od rozrywkowej.
 • Poznanie wybranych regionów Polski, strojów ludowych, tańców i przyśpiewek regionalnych.
 • Nauka poleczki: „Poszło dziewczę po ziele”.
 • Zapoznanie się z niektórymi charakterystycznymi państwami (sąsiadami Polski) ich zwyczajami i kulturą.
 • Utrwalenie znajomości symboli narodowych godło, flaga, hymn.
 • Słuchanie wiersza W. Bełza: „Katechizm polskiego dziecka?.
 • Uczestniczenie w uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie

    szlaczków.

 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie,

    wyjaśnianie praw przyrody oraz  pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z    

   eksperymentem”.

 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym

powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Pajacyki i roboty, Dotknij i wróć, Zawody, Robot mojej mamy, itp.

TYDZIEŃ II – Mój dom

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • Przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
 • Poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego. Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery t, T.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej -określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów: „Zabawa Pajączek”
 • Utrwalanie znaków <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku.
 • Uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Magiczne miejsce”
 • Słuchanie wiersza P. Beręsewicz: „Dom rodzinny
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym

powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Pajacyki i roboty, Dotknij i wróć, Zawody, Robot mojej mamy, itp.

 

TYDZIEŃ III – Moje prawa i obowiązki.

 • Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka. Uświadamianie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych. Dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków. Konfrontowanie tego, co dzieci lubią, z tym, co im wolno.
 • Rozwijanie umiejętności kodowania informacji.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego. Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej litery d, D.
 • Słuchanie wierszy: Widziwska: „Ocieplaki”, M. Brykczyński: „O prawachdziecka”, I. Fabiszewwski: „Prawa i obowiązki”,
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Obowiązki”
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Emocje w kolorowych pokojach, Obserwuję cię, Wiewiórki, do dziupli, Kolorowe pokoje, W prawo, w lewo, itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ IV – Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych. Uświadamianie  o konieczności ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby chorych.
 • Poznawanie czynników warunkujących zdrowie
 • Rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych
 • Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
 • Słuchanie S. Karaszewskiego „Jazda bez trzymanki”.
 • Słuchanie wiersza Grodzieńskiej: „Chory kotek
 • Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad związanych z higieną.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie. Spożywanie różnorodnych pokarmów.
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Idź pod dyktando, Ruchliwe kropki, Na ratunek, Sałatka warzywno-owocowa, i
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : K, k w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie piosenki „Lekcja zdrowia” ( sł. muz. K. Gowik)
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „ Uważaj! Niebezpieczeństwo!”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

Piosenka pt.: „Lekcja zdrowia”

            sł. muz. K. Gowik

 

1.Dziś to będzie lekcja zdrowia,

a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić

I leniuszkiem był troszeczkę

A co robić chciał zaraz powiem Wam.

 

Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och!

Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

Byś brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

By zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

 

 1. Już posłuchał ludzik lekcji,

W głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

Wziąć szczoteczkę, umył zęby,

Potem wszedł do wanny

i szczęśliwą zrobił minę.

A co robić chciał? Zaraz powiem wam.

 

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak

Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, t

Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak

Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak.

Ważne by ze sobą robić coś

By zrozumieć, że każdy  z nas to zdrowy gość!

 

 Wiersz pt.: „ O prawach dziecka”

 1. Bryczyński

 

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa.

Chcąc wielu dzieci los odmienić

Stworzyli dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

Próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego

Mogę  uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać.

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa

A gdy różnię się od innych to już moja sprawa

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie

Byście w potrzebie z nich korzystały,

Najlepiej jak umiecie.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

TYDZIEŃ I – Idzie jesień…przez ogród i sad.

 • Poznawanie, w sposób pośredni, sadu i ogrodu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po, wybranych warzywach i owocach.
 • Rozpoznawanie owoców poprzez zmysły: dotyku, węchu, wzroku, smaku w tym zabawy badawcze jabłkiem.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • Poznanie znaczenia słów owoce egzotyczne, wymienianie.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw: dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki.
 • Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach np.: z zastosowaniem klamerek, spinaczy, podejmowanie działalności plastycznej, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karczewskiego: „Owocowa uczta”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz J. Kucharczyk) „Zbiory z sadu i ogrodu”-
 • Słuchanie wiersza W. Kostecka: „Na rynku”.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczb 1-2 w tym znaków : <,>,=, oraz stosowanie ich do sytuacji zadaniowych.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez: rytmiczny podział słów, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi, wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Poznanie i rozróżnianie samogłoski i spółgłoski.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : O,o w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Głoska do głoski, Jesienne zabawy, Drzewa w sadzie, Kolorowe łańcuchy, Wesoły buraczek itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień…do zwierząt.

 

 • Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Kształtowanie spostrzegania słuchowego: odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie); rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa; określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Jesienna zagadka”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez posługiwanie się umownymi znakami: strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Dary jesieni”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : A, a w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jeże, Parada zwierząt, Kot i myszy, Kasztankowa gra, Wilki i owce, Orzechem do dziupli itp.
 • Zabawy badawcze: „Orzechy i orzeszki.
 • Rozwijanie myślenia (przyczynowo-skutkowe): historyjka obrazkowa: „Jak jeż szukał mieszkania”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym w tym nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Kształtowanie myślenia logicznego poprzez czynności analizy, syntezy, porównywania i klasyfikowania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk) „Jak to z chlebem było?”-
 • Zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowska- Zaremba „Cukier” i historyjką obrazkową: „Z czego robi się chleb?”.
 • Zabawa dydaktyczna: „Surowce i produkty”- badanie i określanie właściwości fizycznych węgla.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: prostokąt: „Zabawy z prostokątem”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. , Kolorowe papierki, Loty ptaków, Taca z herbatką dla mamy, Do sklepu po pieczywo, Liście, Jesienny deszcz itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… z deszczem.

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
 • Zwracanie uwagi na konieczność szanowanie wody, niemarnowanie jej, wyjaśnienie znaczenia dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi, uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach, kończenie rysunków według wzoru.
 • Rozwijanie spostrzegania słuchowego: rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczenie głosek.
 • Rozwijanie myślenia logicznego: wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne.
 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jesienne dźwięki, Taniec kropelek, Wiatr i liście, Zmienna pogoda, Wiatr i chmurki, Zbijak –Liściak, itp.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik) „Kłótnia kaloszy”-
 • Słuchanie opowiadania S. Karszewski „Woda krąży”- zabawy badawcze z wodą.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Jesienna muzyka”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

  

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 

Piosenka pt.: „Kłótnia kaloszy”

            sł. muz. K. Gowik

 

1.Pada z nieba deszcz, zimny deszcz

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap

 

Ref.: Kap, kap, kap…,

 

 1. Aż, jednego dnia kalosz siadł,

A z kaloszem też jego brat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

 1. Jeden klosz chciał w sklepie stać,

Drugi klosz chciał w piłkę grać.

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraza pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

 1. Prawy kalosz aż tupnął: tup!

Lewy kalosz aż skoczył: sipu!

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

 

Ref.: Kap, Kap, kap,…

 

 1. No i wreszcie już kłótni kres.

Mama mówi: – Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

Wiersz pt.: :Szara pogoda”

 1. Datkun-Czerniak

 

Szara chmurka, obok druga

Pełne kropel dżdżu,

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare

Kiedy pada deszcz

Szare niebo, łąki szare

Wszędzie szaro jest

A tu pada, pada, pada

Już przez cały dzień!

Oj deszczyku, już wystarczy,

Zmień pogodę-zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną,

Już słoneczka czas.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Zabawy integrujące grupę i wychowawcę;
 • Utrwalenie nazw części ciała;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na swój temat oraz w różnych sytuacjach;
 • Zapoznanie się z bohaterami pakietu: Olkiem i Adą; słuchanie piosenki: „Olek i Ada”;
 • Przypomnienie zasad obowią zujących na placu zabaw w tym instrukcji korzystania ze sprzętu;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu: „Lis i kury”, „Z kamyka na kamyk”, „Stop- klatka”, „Co najbardziej lubię robić w wolnym czasie?”,„Co lubią Olek i Ada?”,” Zwierzęta i ich ulubione litery”, „Taniec części ciała”
 • Ćwiczenia gimnastyczne- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;
 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych: „radość”, „smutek”, „strach”, „złość”;
 • Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej: „To jestem ja”
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby: „Przyjaciel”;
 • Nauka piosenki: „Wspomnienia z wakacji” – umuzykalnianie;
 • Przygotowanie do nauki czytania: wprowadzenie pojęcia – „zdanie”, „litera”; zabawy z literami: „Moja wizytówka”
 • Ćwiczenie orientacji na kartce: „Zabawy na zielonej łące”;
 • Utrwalenie pojęć: „przygrywka”, „zwrotka”, „refren”
 • Ćwiczenie pamięci: „Imię i czynność”
 • „Poznajemy nasze zmysły”-rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka w tym uwrażliwienie o konieczności ochrony i higieny narządów zmysłów;
 • Wykonanie pracy plastycznej: „Słoiczki z przyprawami”, „Mój portret”
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej; „Czas do przedszkola”;

TYDZIEŃ II – Moja grupa.

 • Przypomnienie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania;
 • Słuchanie wierszy: B. Szelągowskiej: „Zasady przedszkolaka”, M. Strękowska – Zaremba: „Uprzejmy Krzyś” – zwrócenie uwagi na kodeks zasad grupy;
 • Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy: praca plastycznej techniką kolażu: „Order grzeczności”;
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe:„Wróć na miejsce”, „Naśladujemy zabawki”, „Wyścigi kotów”;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności ruchowej: „Znajdź swoją parę”, „Zabawy z piłką”, „Idziemy na grzyby”,” „Złap ogonek”, itp.;
 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych: „Grupowe drzewo zainteresowań” w tym pojmowanie charakteru kontaktu społecznego: „przyjaźń”;
 • Zabawy dramowe inspirowane opowiadaniem S. Karaszewski: „Nowy kolega”;
 • Ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej: „Ulubione zabawy z moim kolegą”; „Przedszkolne memory, „ Co jest nie w porządku?”, itp.;
 • Wprowadzenie dyżurów- omówienie zakresu czynności dyżurnych w tym rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych – zabawy piosenką ( sł. i muz. K.Gowik): „Krąg dziecięcych rąk”;
 • Zabawy matematyczne; kształtowanie umiejętności położenia przedmiotu w przestrzeni oraz  różnicowanie prawej – lewej strony: „Zabawa z misiem”;
 • Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych -poznanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich cech charakterystycznych: „Moja koleżanka – mój kolega”;

 

 

TYDZIEŃ III – Moja droga do przedszkola.

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w tym kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego w nim uczestniczenia;
 • Zabawy z piosenką (sł. muz. J. Kucharczyk):„Każdy chciałby być kierowcą”- umuzykalnianie dzieci;
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Skrzyżowanie bez świateł”;
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie – nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności ruchowej: „Jedź gdy zielone, stój gdy czerwone!”, „Zmieniamy oponę”, „Taksówki”, „Światła sygnalizatora”, „Policjant kieruje ruchem”; „GPS”
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej: „Kolorowe figury”,
 • Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni – posługiwanie się określeniami: przed, za, obok, nad, w prawo, w lewo;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowska: „Przejście przez ulicę”;
 • Zabawa dydaktyczna: „Ruch uliczny w Zwierzątkowie”;
 • Poznanie wybranych rodzajów znaków i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
 • Rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania;
 • Spotkanie z policjantem: przestrzeganie przed podawaniem swoich danych osobowych obcej osobie, utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestniczenia w ruchu drogowym;
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: koło;
 • Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej;
 • Poznanie i utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • Poznanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym – zabawa dramowa: „Na pomoc”;
 • Zadanie techniczne: „Telefon z numerami alarmowymi”;

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… przez las, park.

 • Rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią;
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznanie ich budowy;
 • Kształtowanie spostrzegawczości i pamięci: „Co się zmienił?”;
 • Nauka
 • Zabawy przy piosence: „Niteczka do niteczki”;
 • Wycieczka w okolice przedszkola: „W poszukiwaniu jesieni”
 • Rozwijanie prawności rychowej poprzez zabwy w Sali i na świeżym powietrzu: „Wirujące liscie”, „Żołędziowe liczydło”, itp.;
 • Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt;
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Liściobranie”;
 • Wdrażanie do uważnego oglądania przedstawień teatralnych; inscenizacja utworu T. Fiutowskiej: „Dom pod grzybem”;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Poznanie wybranych gatunków grzybów- jadalnych i trujących;
 • Nazywanie wybranych drzew iglastych;
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych;

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

 

 

 

Piosenka pt.: „Niteczka do niteczki”

1.Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

grzybek go grzybka we wrzosach w lesie,

tak rozpoczyna się jesień

Listek do listka wiatr ciepły niesie.

Tak rozpoczyna się jesień

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuu

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

 1. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek d orzeszka,

         gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

        To jesień u nas już mieszka!

         I jarzębina w parku szumiącym

         To jesień u nas już mieszka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz pt.: „Na pomoc”

Gdy przytrafi się wypadek,

wiem co trzeba robić.

Nauczyła mnie mama

do kogo zadzwonić.

Gdy się zderzą samochody

Okradną Alicję,

997 stukam

dzwonię na policję

Widać z okna ogień

Chmurę jak noc czarną,

998 stukam

Wzywam straż pożarną

Gdy ktoś złamie rękę, nogę

Albo się skaleczy

999 to numer,

Gdzie pa doktor leczy.

A gdy w domu czasem

 potrzebuję pomocy,

do babci mogę dzwonić

rano, wieczorem i w nocy