ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ 

TYDZIEŃ I –  W krainie baśni.

 • Rozwijanie mowy i myślenia- rozmowa na temat ulubionych książek dzieci; prezentowanie przez dzieci swoich ulubionych książek przyniesionych z domu;
 • Konkurs wiedzy o książkach „Książka naszym przyjacielem”;
 • Zabawa dydaktyczna „Czy znamy te postacie?”- rozpoznawanie bohaterów znanych baśni;
 • Moja własna książeczka- twórcza zabawa plastyczna, rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej dzieci;
 • Wycieczka do pobliskiej księgarni- zakup książek do grupowej biblioteczki;
 • Kolorowe zakładki- wykonanie zakładek do książek;
 • Zachęcanie dzieci do oglądania i wspólnego rodzinnego czytania książek;
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Spacer z książką”;
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Postacie z bajek”;

 

TYDZIEŃ II – Zimowe potrzeby ptaków.

 • Teatrzyk sylwet wg utworu T. Fiutowskiej „Śniadanie wróbli”;
 • Uświadomienie dzieciom konieczności dokarmiania ptaków zimą;
 • Słuchanie wiersza F. Kobryńczyka „Wróbelek”;
 • Wróbelek- wykonanie pracy metodą wyklejanki z gazet;
 • Zabawa dydaktyczna „Zagadki o ptakach”;
 • Zabawy przy piosence „Ptasi bar”;
 • Zabawa dydaktyczna „Pomagamy ptakom”;
 • Zabawy orientacyjno- porządkowe „Po ile ptaków?” i „Ptaki w karmnikach”;
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Zmarznięty ptaszek- wesoły ptaszek”;

 

TYDZIEŃ III i IV – Ferie zimowe.

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami z grupy „Misiów” – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach;
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych;
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgło­sy zimy;
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni przestrzennej: układanie kompozycji z białych elementów, konstruowanie lodowego zamku dla pani Zimy;
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki;
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu;
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat;
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – sześcienne klocki, obrazki po­cięte na kilka części, puzzle);
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: w, na, pod, za;
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych);
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy;
 • Nabieranie przekonania, że zima wcale nie jest taka zła. Uczestniczenie w zabawach związanych z zimą w sali, na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa;

 

TYDZIEŃ V – Rodzice rodziców.

 • Nasze upominki dla najbliższych- wykonanie prezentów dla babci i dziadka;
 • Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do babci? Co pasuje do dziadka?”- rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości;
 • Portrety babci i dziadka- wykonanie portretów kredkami akwarelowymi;
 • Rozmowa nt: Jak pomagamy babci i dziadkowi?
 • Nauka wierszy i piosenek dla babci i dziadka- rozwijanie pewności siebie i radzenia sobie ze stresem podczas publicznych wystąpień;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, z partnerem- przygotowanie sali na przybycie Babć i Dziadków;

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka. 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa.

Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

4.01.2018 r. (czwartek) – Wycieczka do księgarni.

11.01.2018  r. (czwartek) – BAL KARNAWAŁOWY.

Od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r. – FERIE ZIMOWE W PRZEDSZKOLU.

W tym czasie pracujemy w formie grup łączonych.

31.01.2018 r. (środa) – Dzień Babci i Dziadka.

Zapraszamy Dziadków na przedstawienie z okazji Ich święta w wykonaniu dzieci

o godz. 12:00

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU

Wiersz „Dzieci z laurkami”

Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatów

są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami

już czekają przed domami.

Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

 

„Piosenka dla babci i dziadka”

Wyczaruję dla babuni suknię z kropel rosy,

szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy.

Babciu, droga babciu, to wszystko dla Ciebie

Babciu, droga babciu bardzo kocham Ciebie.

 

Namaluję dziadziusiowi rybek pełną rzekę,

koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę.

Dziadku, drogi dziadku, to wszystko dla Ciebie.

Dziadku, drogi dziadku bardzo kocham Ciebie.


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I –  Co robić w taki smutny czas?

 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną;
 • Badanie rozpuszczalności wybranych substancji w wodzie- samodzielne doświadczenia badawcze;
 • Słuchanie wiersza M. Bartkowicza „Słodki kucharz”;
 • Talerz pyszności- twórcza zabawa plastyczna;
 • „Smaczne bałwanki” – zachęcanie dzieci do wykonywania prostych potraw;
 • Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie poprzez spożywanie zdrowych potraw;
 • Ćwiczenia w liczeniu- „Liczymy zabawki”
 • Zabawa „Małe figury, duże figury”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • Zabawy „Wokół emocji”- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci;
 • Spotkanie z Mikołajem;

 

TYDZIEŃ II – Nadeszła zima.

 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Szczypawka”- zapoznanie dzieci z oznakami zimy;
 • Rozmowy i doświadczenia dotyczące śniegu- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu;
 • Zabawy pod hasłem „Bawimy się z bałwankiem”- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci;
 • Zabawy rozwijające orientację przestrzenną dzieci;
 • „Wokół zimy”- ćwiczenia słuchowe;
 • Zabawy na śniegu- zachęcanie do zabaw zorganizowanych i dowolnych na świeżym powietrzu;
 • Teatrzyk sylwet na podstawie utworu H. Bechlerowej „Kręć się koło”- rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami;
 • „Nowoczesne bałwanki”- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
 • Rozmowy i obserwacje dotyczące wyglądu drzew iglastych zimą;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci- nauka piosenek na przestawienie zimowe;

 

TYDZIEŃ III – Święta tuż- tuż.

 • Słuchanie fragmentów opowiadania H. Ch. Andersena „Choinka”- zapoznanie dzieci z tradycjami związanymi ze świętami;
 • Zabawa matematyczna „Bombki na choince”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia i dodawania;
 • Rozmowy o zwyczajach świątecznych inspirowane literaturą;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Wigilia”- zapoznanie dzieci z wyglądem świątecznego stołu;
 • Świąteczna serwetka”- tworzenie kompozycji z wykorzystaniem ozdobnych papierów z motywem świątecznym;
 • Kolorowe ciasteczka- wykonanie poczęstunku dla rodziców;
 • Wspólne ubieranie choinki- rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali;
 • Nauka wierszy i piosenek o tematyce zimowej na przedstawienia dla rodziców- rozwijanie umiejętności i talentów scenicznych dzieci;

 

TYDZIEŃ IV – W oczekiwaniu na Nowy Rok.

 • Układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;
 • Utrwalanie swojego adresu;
 • Zabawy przy piosence „Choinkowe całusy”- umuzykalnianie dzieci;
 • Zabawa ruchowa „Żywa choinka”;
 • Zabawa „Żegnamy stary rok”- poznanie nazw miesięcy;

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa.

Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

5.12.2017 r. (wtorek) –Smaczne bałwanki- wykonanie bałwanków z jajek.

Proszę, aby dzieci przyniosły do przedszkola 2 ugotowane jajka.

6.12.2017  r. (środa) – Mikołajki- spotkanie z Mikołajem, wręczenie dzieciom paczek.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na czerwono.

18.12.2017 r. (poniedziałek) – Kiermasz świąteczny od godz. 14:00

20.12.2017 r.(środa) – będziemy dekorowali pierniczki.

21.12.2017 r. (czwartek) – Zapraszamy rodziców na przedstawienie w wykonaniu dzieci

o godz. 12:30

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU

Wiersz „Przyjedź do nas Mikołaju”

Kiedy za oknami

W śniegu rosną drzewa

Kiedy nad polami

Wiatr o zimie śpiewa.

Przyjedź do nas Mikołaju

Z workiem jak to niebo

Przywieź radość i zabawki

Dla nas, dla każdego.

Przyjedź do nas Mikołaju

Na saniach srebrzystych

Niech Ci gwiazdy drogę wskażą

Gdzie czekamy wszyscy.

Usiądź pod choinką

Porozmawiaj z nami

I tak, jak się śniło

Obdziel prezentami.

 

Piosenka pt.: „Grudzień”

Już od dawna z kolegą czekaliśmy na niego,

aż przysypie ziemię śniegiem, wodę zmieni w lód.

Wreszcie będzie tu z nami, jedzie do nas saniami,

z nieba lecą srebrne gwiazdy, to prawdziwy cud.

Ref.: Grudzień, grudzień, grudzień,

tak mówią o nim ludzie.

Grudzień, grudzień, grudzień,

odwiedził nas.

Jadą drogą saneczki, dzwonią srebrne dzwoneczki,

a w nich sam Mikołaj z prezentami jedzie tu.

Grudzień o nas pamięta i przynosi nam święta,

więc na powitanie zaśpiewajmy mu.

Ref.: Grudzień, grudzień, grudzień…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD 

TYDZIEŃ I –  Domy i domki.

 • Zabawy przy piosence „Maluję wielki dom”- rozwijanie w dzieciach wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu;
 • Zabawa dydaktyczna „Różne domy” – zapoznanie dzieci z wyglądem i budową różnych domów w różnych miejscach świata;
 • Zabawy matematyczne „Pocięty obrazek”, rozwijanie umiejętności liczenia;
 • Zapoznanie dzieci z figurą geometryczną – trójkątem;
 • Domek w figur- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem figur geometrycznych;
 • Układanie planu swojego mieszkania;
 • Ćwiczenia słuchowe „Porozmawiajmy o domu” – rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Co robią skrzaty w zimie?”- rozwijanie mowy dzieci i koncentracji uwagi na jednej czynności;
 • Zabawa ruchowa z użyciem chusty animacyjnej „Kolorowe wycieczki”;
 • Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Ojciec Wirgiliusz”;

 

TYDZIEŃ II – Urządzenia elektryczne.

 • Zabawy przy piosence „Domowe sprzęty elektryczne”- kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej dzieci;
 • Kolorowe żelazko- wykonanie formy przestrzennej z kolorowego kartonu;
 • Teatrzyk kukiełkowy wg tekstu I. R. Salach „Światło”- zapoznanie dzieci ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie;
 • Słuchanie opowiadania I. R. Salach pt. „Ania pomaga mamusi”;
 • Zachęcanie dzieci do pomagania rodzicom w wykonywaniu drobnych prac domowych oraz samodzielnego wykonywania prostych posiłków;
 • Wykonanie koktajlu mleczno- owocowego z wykorzystaniem miksera;
 • Rozwiązywanie zagadek o urządzeniach elektrycznych;
 • Zabawa matematyczna „W sklepie komputerowym” – rozwijanie umiejętności liczenia i dodawania;
 • Zapoznanie dzieci z zapisem cyfrowym liczby 5;
 • „Co ułatwia nam pracę w domu” – ćwiczenia słuchowe i logiczne;
 • Ozdabianie sylwety lampki nocnej różnym materiałem plastycznym;
 • Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność szybkiej reakcji na sygnał „Naśladujemy urządzenia elektryczne”;

TYDZIEŃ III – Zdrowie naszym skarbem.

 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej pt. „Katar”;
 • Rozmowa na temat pracy lekarza, uświadomienie dzieciom konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby;
 • Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby i ich leczenia;
 • Zabawy badawcze „Chcę mieć zdrowe zęby”;
 • Smakowite myszki- wykonanie zdrowej przekąski;
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcje na sygnał „Hop, szczoteczka do kubeczka”;
 • Rozmowa na temat praw dzieci z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw dziecka;
 • Zabawa matematyczna „Liczymy czapki i szaliki” – rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach;
 • Zabawy integracyjne z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia;

 

TYDZIEŃ IV – A deszcz pada i pada…

 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej pt. „Listopad”, nauka wiersza na pamięć;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Zabawy przy piosence „Dola parasola” – rozwijanie muzykalności;
 • Zabawa dydaktyczna „Jesienne zagadki” – rozwijanie mowy i logicznego myślenia;
 • Zabawa matematyczna „Kolorowe kalosze”- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby pt. „Niezwykła podróż kropel wody”- zapoznanie dzieci ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie;
 • Zabawy badawcze „Jak powstają chmury i deszcz? Rozpoznawanie zjawiska parowania i skraplania wody;
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pomiędzy kroplami deszczu” i „Kałuże”;
 • Andrzejkowe czary- zapoznanie dzieci z tradycjami i obrzędami związanymi z andrzejkami;

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa.

Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

2.11.2017 r. (czwartek) – Dyniowe cudaki.

Proszę, aby chętne dzieci przyniosły do przedszkola dynie.

3.11.2017  r. (piątek) – Wesołe Halloween. Zabawy pod hasłem: cukierek albo psikus.

14.11.2017 r. (wtorek) – wykonamy koktajle mleczno- owocowe.

20.11.2017 r.(poniedziałek) – Dzień Ochrony Praw Dziecka.

21.11.2017 r. (wtorek) – Dzień Pluszowego Misia.

Wspólne misiowe zabawy integracyjne z rówieśnikami z gr. V „Misie”.

21.11.2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 – Zapraszam rodziców na zebranie grupowe.

30.11.2017 r. (czwartek) – Andrzejki przedszkolaków.

Proszę, aby tego dnia dzieci przyszły do przedszkola przebrane.

 

 WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE


Wiersz J. Koczanowskiej pt. „Listopad”

 

Miesiąc listopad nie jest brzydki
i smutny być nie musi wcale,
wystarczy mu się dobrze przyjrzeć
żeby zobaczyć wiele zalet.
Kiedy ostatnie liście spadną
i szare chmury skryją niebo
listopad jest jak baśń ciekawa,
ma w sobie coś tajemniczego.
Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują
deszcz kropelkami w okno stuka
to jest melodia listopada
niezwykle piękna, chociaż smutna.

 

Piosenka pt. „Pan Listopad”

Pan listopad gra na basie
dylu, dylu, dyl.
Na jesiennym graniu zna się
trawką dotknął strun.

Wesoło gra muzyka,
pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka
tańcz, gdy chcesz.

Pan listopad gra na bębnie
bara, bara, bum.
Z deszczem puka równo,
pięknie koncert daje mu.

Wesoło gra muzyka…

Pan listopad gra na flecie
fiju, fiju, fiu.
Z liści złotych ma berecik
a kubraczek z nut.

Wesoło gra muzyka…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TYDZIEŃ I –  Jesień w sadzie.

 • Rozmowa na temat sadu na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń dzieci;
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych drzew owocowych oraz owoców;
 • Ćwiczenia w liczeniu „Owoce z sadu”- rozwijanie umiejętności liczenia;
 • Konstruowanie gry matematycznej „Zbieramy owoce w sadzie”- zachęcanie dzieci do wymyślania i przestrzegania prawideł gry atematycznej;
 • „Skąd są te owoce?” – rozróżnianie owoców pochodzących z sadu i owoców południowych na podstawie naturalnych okazów i ilustracji;
 • Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie;
 • Zabawy z wykorzystaniem tekstu rymowanki: „Jabłuszko czerwone” i „Spadała gruszka do fartuszka”- rozwijanie mowy;
 • Wykonanie sałatki owocowej- doświadczanie wrażeń smakowych i dotykowych;
 • Wycieczka do pobliskiego sklepu, w którym można oglądać owoce;
 • Zachęcanie dzieci do jedzenia owoców, poznawanie nowych smaków;
 • Wprowadzenie zapisów cyfrowych 1 i 2;
 • Wprowadzenie litery o:małą i wielką, drukowaną i pisaną;

 

TYDZIEŃ II – Nasze rodziny.

 • Słuchanie opowiadania M. Terlikowskiej „Nikt się nie trzęsie” – rozwijanie mowy i myślenia;
 • Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza T. Fiutowskiej „Kim jestem?”- określanie relacji między członkami rodziny;
 • Zabawy przy piosence „Maszerują przedszkolaki”;
 • Wyrabianie spostrzegawczości poprzez zabawy matematyczne „W rodzinnej szafie”;
 • Zabawa dydaktyczna „Rodzinne przyjęcie”;
 • Rozwijanie w dzieciach zainteresowania domowymi czynnościami i obowiązkami;
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych w zabawie „Stary dom”;
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: kwadratem – zabawy z wykorzystaniem kwadratów;
 • Wycieczka do apteki- poznanie zawodu farmaceuty;
 • Wypowiadanie się na temat pracy zawodowej rodziców;
 • Wprowadzenie litery m: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

 

TYDZIEŃ III – Jesień na działce.

 • Słuchanie opowiadania I. R. Salach „Jesienne opowiadanie”- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
 • Inscenizowanie wiersza J. Koczanowskiej „W jesiennym ogrodzie”- rozwijanie mowy dzieci;
 • Historyjka obrazkowa „Pracowity dzień babci Honoraty”- dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego;
 • Zabawy z wykorzystaniem piosenki „Pomidorek” i „Urodziny marchewki”;
 • Zabawa dydaktyczna „Które części warzyw zjadamy?”;
 • Zabawy badawcze „Co kryje w sobie ziemniak?”;
 • Wykonanie przetworów na zimę;
 • Wycieczka do pobliskiego warzywniaka- rozwijanie umiejętności obserwacji;
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw;
 • Zachęcanie dzieci do jedzenia warzyw- doświadczenia smakowe;
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3;
 • Wprowadzenie litery a: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

 

TYDZIEŃ IV – Nasi domowi ulubieńcy.

 • Słuchanie opowiadania E. Lechowicz „Skąd się wzięły koty?”- stymulowanie rozwoju mowy;
 • Ćwiczenia słuchowe i zabawy artykulacyjne „Kocie kłopoty”;
 • Wykonanie pracy plastycznej „Wełniany piesek”- rozwijanie sprawności manualnej;
 • Zabawy przy piosence „Popatrzcie na jamniczka”;
 • Zabawa matematyczna „Duże koty i małe koty”- porównywanie zbiorów równolicznych;
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego 4;
 • Wycieczka do sklepu zoologicznego- oglądanie różnych gatunków zwierząt;
 • Akwarium- wykonanie pracy plastycznej;
 • Wprowadzenie litery e: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa.

Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

6.10.2017  r. (piątek) – Będziemy robili sałatkę owocową.

10.10.2017 r. (wtorek) – Odbędziemy wycieczkę do apteki, aby poznać zawód farmaceuty.

18.10.2017 r.(środa) o godz. 16:30 zapraszam rodziców i dzieci do wspólnej zabawy

pod hasłem „Marchewkowy zawrót głowy”.

20.10.2017 r. (piątek) – Wykonamy przetwory na zimę.

24.10.2017 r. – Odbędziemy wycieczkę do sklepu zoologicznego.

31.10.2017 r. (wtorek) o godz. 9:00 – Zapraszam rodziców na zajęcia otwarte

 1. „Jesienne zabawy matematyczne”.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU


Piosenka pt.: „Pomidorek”

 

Wyrósł pomidorek

Mały i zielony

Pięknie się rozejrzał

Na obie strony

Tam zielony goździk

Tutaj róże widzi

Więc się zieloności

Swojej zawstydził

 

Ref: Pomi, pomi pomidorek

Krasnym okrył się kolorem

Płaszczyk włożył gładki nowy

pomi, pomi pomidorowy

 

A ten pomidorek

dobrze jest nam znany

dobrze jest nam znany

– bardzo lubiany

Bo i kolor ładny

I potrawa zdrowa

Zupa lub sałatka pomidorowa

 

Ref: Pomi, pomi pomidorek…

 

Wiersz M. Konopnickiej pt.: „Jesienią”

 

 Jesienią, jesienią

Sady się rumienią;

Czerwone jabłuszka

Pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,

Złociste gruszeczki

Świecą się jak gwiazdy

Pomiędzy listeczki.

Pójdę ja się, pójdę

Pokłonić jabłoni,

Może mi jabłuszko

W czapeczkę uroni!

Pójdę ja do gruszy,

Nastawię fartuszka,

Może w niego spadnie

Jaka śliczna gruszka!

Jesienią, jesienią

Sady się rumienią;

Czerwone jabłuszka

Pomiędzy zielenią.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I i II – Przedszkole drugi dom.

 • Tworzenie warunków do adaptacji dzieci w nowej grupie i poznania przedszkola;
 • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem nowej sali, omówienie sposobu korzystania z niej;
 • Ustalenie porządku dnia w przedszkolu;
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad  w grupie, uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy – rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi oraz podejmowanie prób wspólnych zabaw;
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu;
 • Rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych, wyjaśnienie do czego służą;
 • Zintegrowanie grupy poprzez różne zabawy i ćwiczenia;
 • Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Wesoła zabawa”;
 • Słuchanie opowiadania I. Salach „Kto posprząta”;
 • Zabawa matematyczna „Porządkujemy nasze zabawki”;
 • Zabawy przy piosence „ Do przedszkola” i „Jestem przedszkolakiem”- umuzykalnianie dzieci;
 • Zabawy dydaktyczne pod hasłem „Bawię się z kolegami”;
 • Zabawy i ćwiczenia wyrabiające orientację w schemacie ciała drugiej osoby – „Nasze ciała są podobne”;
 • Zabawa rysunkowa w parach „Obraz mojego ciała”;
 • „Mój ulubiony kolega”- malowanie farbami postaci ludzkiej;
 • Słuchanie wiersza J. Jałowiec „Powrót z wakacji”, zachęcanie dzieci do samodzielnych wypowiedzi na temat minionych wakacji;

TYDZIEŃ II – Uliczne sygnały.

 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Uliczne sygnały”;
 • Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie ; nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • Zabawa dydaktyczna „Kto nam pomoże?”
 • Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza K. Wiśniewskiego „Kolorowe znaki”. Zapoznanie dzieci z wyglądem i znaczeniem wybranych znaków drogowych;
 • „Ruch uliczny”- praca zespołowa przy tworzeniu makiety skrzyżowania;
 • Zabawa dydaktyczna „Szybko czy wolno”;
 • „Samochód przestrzenny” – wykonanie pracy przestrzennej;
 • Zabawa rytmiczna przy piosence „Uwaga – czerwone światło”;
 • Spotkanie z policjantem- rozmowa dotycząca bezpieczeństwa na drodze;

 

TYDZIEŃ III – Jesień w lesie.

 • Wycieczka do lasu pod hasłem „I po lesie chodzi jesień”;
 • Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej „Ranek na leśnej polanie”;
 • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Grzybobranie”. Rozwijanie umiejętności przeliczania i klasyfikowania;
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych i trujących na podstawie ilustracji;
 • Zabawy przy piosence „Leśna muzyka”;
 • Zabawa dydaktyczna „Rozpoznajemy drzewa”- rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew;
 • Zabawy badawcze pod hasłem „Dlaczego nie wszystkie drzewa tracą liście?”;
 • Słuchanie wiersza I. Salach „Zapasy”;
 • „Las i jego mieszkańcy”- wykonanie pracy plastycznej;

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

5.09.2017  r. (wtorek) o godz. 16:00 – Pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie organizacyjne dla rodziców.

20.09.2017 r. (środa) – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

27.09.2017 r. (środa) o godz. 16:30 – Zebranie dla rodziców.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU


 

Piosenka pt.: „Leśna muzyka”

1.Słoneczko dziś świeci i pięknie pachnie las.
Tak cieszą się dzieci,
spójrz, jak dużo nas.

Ref: Wietrzyk śpiewnie gra,
Tralala, la, la,
Z nim także zagram ja.

 1. Ptaszęta ćwierkają,
  A dzięcioł puk, puk, puk
  Kasztany spadają
  W trawę stuk, stuk, stuk.

Ref: Wietrzyk śpiewnie gra,
Tralala, la, la,
Z nim także zagram ja.

 

 

 

Wiersz pt.: „Jesień”

Jesień na paluszkach

Spaceruje w parku

I rozdaje wszystkim

Swe skarby w podarku

Wręcza nam bukiety

Kolorowych liści

I smutek zamienia

W roześmiane myśli

Nasypie w berety

Albo do kieszeni –

Kasztanów, żołędzi

I złotych promieni

Pozdrowi wiewiórkę

Roześmianym echem

A potem pożegna –

Cichutko, z uśmiechem…