Menu Zamknij

Grupa VII – SŁONECZKA

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

                                                                                       

TYDZIEŃ I- Idzie jesień… przez ogród i sad.

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach, wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie), wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli.
 • Rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania, zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Smaczki zgadywaczki– rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą dotyku, smaku, wzroku.
 • Odkrywanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: oko, Olek. Poznanie samogłosek.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2.
 • Jesienne skarby – jabłka i gruszki- wykonanie pracy przestrzennej.
 • Zabawy przy piosence Idą witaminki.
 • Zabawa badawcza – Co kryje w sobie ziemniak?
 • Lepienie z plasteliny figurek wybranych warzyw.

 

TYDZIEŃ II- Idzie jesień…do zwierząt.

 • Omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów
 • Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała.
 • Odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ananas, Ada.
 • Słuchanie piosenki Wiewióreczka– umuzykalnianie dzieci.
 • Ćwiczenia matematyczne – Spiżarnia wiewiórki.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3.
 • Wprowadzenie nazw: ptaki, ssaki– podanie ich przedstawicieli.
 • Pan jeż – wykonanie pracy przestrzennej.
 • Robienie różyczek z liści klonu.
 • Czym jest dźwięk? Ćwiczenia badawcze z dźwiękiem.
 • Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kto odlatuje, kto zostaje? wypowiadanie się pełnymi zdaniami, rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków odlatujących z Polski przed zimą (bocian, jaskółka…).

 

TYDZIEŃ III- Co z czego otrzymujemy?

 • Słuchanie piosenki Co z czego otrzymujemy.
 • Zabawa badawcza – Jaka jest glina? Jaki jest piasek? Co z nich otrzymujemy?
 • Odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: mama, Marta.
 • Rysowanie na piasku (rysowanie w pudełkach z piaskiem, układanie do tego fabuły).
 • Degustowanie różnych serów. Wykonanie twarożków smakowych.
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej Z czego otrzymujemy chleb?
 • Rozmowa na temat wełny – jej pochodzenia, właściwości.
 • Wykonanie wełnianego obrazka.
 • Oglądanie papieru różnego rodzaju – ćwiczenie badawcze.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Drewniany papier.
 • Zabawy z wiatrem. Badanie kierunku i natężenia wiatru (ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym). Określanie pożytecznej roli wiatru i szkodliwej roli wiatru.

 

 

TYDZIEŃ IV- Idzie jesień z deszczem.

 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Słuchanie piosenki Taniec w deszczu. Rozmowa na temat jej tekstu.
 • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem wiersza I. Słuchorzewskiej Słota.
 • Odkrywanie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ekran, Ewa.
 • Ćwiczenia badawcze Jaka jest woda?
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
 • Tęczowy parasol – wykonanie pracy według instrukcji.
 • Ćwiczenia badawcze – barwienie wody; mieszanie barw podstawowych.
 • Jak należy ubierać się na spacer późną jesienią? – rozmowa kierowana.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Dziwne przygody kropelki wody.
 • Wypełnianie dużej sylwety kropli deszczu rysunkami małych kropli.

 

 

TYDZIEŃ V-  Moja rodzina.

 

 • Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców, określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie. Rysowanie swojej rodziny. Nazywanie jej członków. Czytanie całościowe wyrazów – nazw członków rodziny.
 • Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata– wypowiada się pełnymi zdaniami, odnosi się z szacunkiem do rodziców.
 • Odkrywanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Kolorowe figury – ćwiczenia w liczeniu.

 

 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby
 • Zabawy przy piosence Moja mama.
 • Zabawy badawcze z magnesem.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wywiad.

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 

                

                    WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

Piosenka pt.,, Taniec w deszczu”

 1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!

Lato odfrunęło razem z bocianami,

zostawiło stado szarych chmur.

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą.

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

 1. Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas:

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!

Zatańczymy razem pod parasolkami,

ze mną nigdy nie znudzicie się!”

Ref.: Gdy jesienny…

 

Wiersz pt. ,,Pani Jesień”

Przeszedł sobie dawno -śliczny, złoty wrzesień…
Teraz nam październik dała pani jesień…

Słono takie śpiące, coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują, hen, w dalekie kraje.

W cieniu, pod drzewami cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie, niby malowany.

Lecą liście z drzewa różnokolorowe,
te są żółto – złote,
a tamte – brązowe.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

                                                                                       

TYDZIEŃ I- To jestem ja.

 • Informacje o sobie: przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, określanie swoich zainteresowań.
 • Emocje, radzenie sobie z nimi, rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie), wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Nasze ciało, określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów, dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.
 • Rozmowa na temat wakacji, wykonanie pracy ,,Wspomnienia z wakacji”,
 • Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu, rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.
 • Początkowa nauka czytania i pisania : słuch fonematyczny-

– wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.),

– wprowadzenie pojęcia sylaba, wyodrębnianie sylab ze słów,

– analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

 • Przygotowanie do czytania:

– czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali,

– układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

 • Przygotowanie do pisania:

– posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.),

– dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.

 • Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Zabawy przy piosence ,,Poznaję świat”- umuzykalnianie dzieci.

TYDZIEŃ II- Moja grupa.

 • Dziecięce relacje, przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzegania.
 • Współdziałanie w grupie, uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych, umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych.
 • Komunikowanie się w grupie, komunikowanie się poprzez: budowanie wypowiedzi stosownej do sytuacji, opowiadanie o przebiegu wydarzeń w sposób logiczny.
 • Spostrzeganie wzrokowe, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Spostrzeganie słuchowe: odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa, określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 • Zabawy przy piosence „Dziękuję, proszę, przepraszam”,
 • Wprowadzenie pojęcia głoska. Określanie pierwszych głosek w nazwach obrazków.
 • Prawa, lewa – rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej- udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej- wykonanie prac plastycznych, technicznych, ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Linie papilarne.
 • Wykonanie obrazka dla kolegi, koleżanki z grupy.

TYDZIEŃ III- Moja droga do przedszkola.

 • Dbałość o bezpieczeństwo, zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Środki transportu i ruch drogowy: poznawanie zasad ruchu drogowego, wybranych znaków drogowych oraz samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia.
 • Przygotowanie do pisania: dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • Podział nazw obrazków (trzygłoskowych, czterogłoskowych) na głoski.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • Malowanie na temat: Ruch uliczny.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach Na pomoc! – utrwalanie numerów alarmowych.
 • Instrumentacja piosenki „Ruch uliczny”.

TYDZIEŃ IV- Idzie jesień… przez las, park.

 • Obserwacja przyrody, zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Przyroda jesienią: nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych, rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona), wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 • Słuch fonematyczny: wyodrębnianie zdań w wypowiedzi wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów, wyodrębnianie sylab ze słów.
 • Orientacja przestrzenna: wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu.
 • Słuchanie piosenki „Idzie jesień poprzez świat”.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Jesienna wyprawa”.
 • Przestrzenne, jesienne drzewo- rozwijanie sprawności manualnej.

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni oraz czapek ochronnych na głowę.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU:

Piosenka pt.,, Idzie jesień”

 1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Jabłka, gruszki, winogrona,

wszystko w koszu chowa.

Ref: Jesień – deszcz i słota,

Jesień- złote liście,

 Jesień- dużo grzybów oczywiście.

Jesień – jarzębina,

Jesień- głóg, kalina,

 Jesień- co nam przyniesie?

 1. Idzie jesień, plony niesie, jesień kolorowa.

Marchew, buraki ,ziemniaki

wszystko w koszu chowa.

Ref.: Jesień – stos orzechów.

 Jesień to żołędzie.

 Jesień kasztanów pełno wszędzie.

Jesień – odlot ptaków.

Jesień dookoła – jesień, jesień nas woła.

 

Wiersz pt. „ Wrzesień”

Już września czar nam nadszedł dzisiaj…

Już wrzosy kwitną w ciemnym lesie.

Zaczęły żółknąć pierwsze liście,

I serce czuje bliską jesień…

 

Słoneczko świeci miękko, zgrzewa,

I aksamitem świat otula.

W piękności płomienieją drzewa,

Jak w szatach wielmożnego króla.

 

Te dni przepiękne, czarujące,

Powoli, cicho, ledwie płyną,

Przedziwnych marzeń nić snujące,

Cudowną bajką wnet przeminą…