ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

TYDZIEŃ I – Idzie jesień…przez ogród i sad.

 • Poznawanie, w sposób pośredni, sadu i ogrodu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po, wybranych warzywach i owocach.
 • Rozpoznawanie owoców poprzez zmysły: dotyku, węchu, wzroku, smaku w tym zabawy badawcze jabłkiem.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • Poznanie znaczenia słów owoce egzotyczne, wymienianie.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw: dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki.
 • Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach np.: z zastosowaniem klamerek, spinaczy, podejmowanie działalności plastycznej, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karczewskiego: „Owocowa uczta”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz J. Kucharczyk) „Zbiory z sadu i ogrodu”-
 • Słuchanie wiersza W. Kostecka: „Na rynku”.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczb 1-2 w tym znaków : <,>,=, oraz stosowanie ich do sytuacji zadaniowych.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez: rytmiczny podział słów, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi, wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Poznanie i rozróżnianie samogłoski i spółgłoski.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : O,o w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Głoska do głoski, Jesienne zabawy, Drzewa w sadzie, Kolorowe łańcuchy, Wesoły buraczek itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień…do zwierząt.

 

 • Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Kształtowanie spostrzegania słuchowego: odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie); rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa; określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Jesienna zagadka”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez posługiwanie się umownymi znakami: strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Dary jesieni”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : A, a w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jeże, Parada zwierząt, Kot i myszy, Kasztankowa gra, Wilki i owce, Orzechem do dziupli itp.
 • Zabawy badawcze: „Orzechy i orzeszki.
 • Rozwijanie myślenia (przyczynowo-skutkowe): historyjka obrazkowa: „Jak jeż szukał mieszkania”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym w tym nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Kształtowanie myślenia logicznego poprzez czynności analizy, syntezy, porównywania i klasyfikowania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk) „Jak to z chlebem było?”-
 • Zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowska- Zaremba „Cukier” i historyjką obrazkową: „Z czego robi się chleb?”.
 • Zabawa dydaktyczna: „Surowce i produkty”- badanie i określanie właściwości fizycznych węgla.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: prostokąt: „Zabawy z prostokątem”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. , Kolorowe papierki, Loty ptaków, Taca z herbatką dla mamy, Do sklepu po pieczywo, Liście, Jesienny deszcz itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… z deszczem.

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
 • Zwracanie uwagi na konieczność szanowanie wody, niemarnowanie jej, wyjaśnienie znaczenia dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi, uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach, kończenie rysunków według wzoru.
 • Rozwijanie spostrzegania słuchowego: rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczenie głosek.
 • Rozwijanie myślenia logicznego: wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne.
 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jesienne dźwięki, Taniec kropelek, Wiatr i liście, Zmienna pogoda, Wiatr i chmurki, Zbijak –Liściak, itp.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik) „Kłótnia kaloszy”-
 • Słuchanie opowiadania S. Karszewski „Woda krąży”- zabawy badawcze z wodą.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Jesienna muzyka”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

  

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 

Piosenka pt.: „Kłótnia kaloszy”

            sł. muz. K. Gowik

 

1.Pada z nieba deszcz, zimny deszcz

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap

 

Ref.: Kap, kap, kap…,

 

 1. Aż, jednego dnia kalosz siadł,

A z kaloszem też jego brat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

 1. Jeden klosz chciał w sklepie stać,

Drugi klosz chciał w piłkę grać.

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraza pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

 1. Prawy kalosz aż tupnął: tup!

Lewy kalosz aż skoczył: sipu!

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

 

Ref.: Kap, Kap, kap,…

 

 1. No i wreszcie już kłótni kres.

Mama mówi: – Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

Wiersz pt.: :Szara pogoda”

 1. Datkun-Czerniak

 

Szara chmurka, obok druga

Pełne kropel dżdżu,

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare

Kiedy pada deszcz

Szare niebo, łąki szare

Wszędzie szaro jest

A tu pada, pada, pada

Już przez cały dzień!

Oj deszczyku, już wystarczy,

Zmień pogodę-zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną,

Już słoneczka czas.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Zabawy integrujące grupę i wychowawcę;
 • Utrwalenie nazw części ciała;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na swój temat oraz w różnych sytuacjach;
 • Zapoznanie się z bohaterami pakietu: Olkiem i Adą; słuchanie piosenki: „Olek i Ada”;
 • Przypomnienie zasad obowią zujących na placu zabaw w tym instrukcji korzystania ze sprzętu;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu: „Lis i kury”, „Z kamyka na kamyk”, „Stop- klatka”, „Co najbardziej lubię robić w wolnym czasie?”,„Co lubią Olek i Ada?”,” Zwierzęta i ich ulubione litery”, „Taniec części ciała”
 • Ćwiczenia gimnastyczne- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;
 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych: „radość”, „smutek”, „strach”, „złość”;
 • Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej: „To jestem ja”
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby: „Przyjaciel”;
 • Nauka piosenki: „Wspomnienia z wakacji” – umuzykalnianie;
 • Przygotowanie do nauki czytania: wprowadzenie pojęcia – „zdanie”, „litera”; zabawy z literami: „Moja wizytówka”
 • Ćwiczenie orientacji na kartce: „Zabawy na zielonej łące”;
 • Utrwalenie pojęć: „przygrywka”, „zwrotka”, „refren”
 • Ćwiczenie pamięci: „Imię i czynność”
 • „Poznajemy nasze zmysły”-rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka w tym uwrażliwienie o konieczności ochrony i higieny narządów zmysłów;
 • Wykonanie pracy plastycznej: „Słoiczki z przyprawami”, „Mój portret”
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej; „Czas do przedszkola”;

TYDZIEŃ II – Moja grupa.

 • Przypomnienie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania;
 • Słuchanie wierszy: B. Szelągowskiej: „Zasady przedszkolaka”, M. Strękowska – Zaremba: „Uprzejmy Krzyś” – zwrócenie uwagi na kodeks zasad grupy;
 • Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy: praca plastycznej techniką kolażu: „Order grzeczności”;
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe:„Wróć na miejsce”, „Naśladujemy zabawki”, „Wyścigi kotów”;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności ruchowej: „Znajdź swoją parę”, „Zabawy z piłką”, „Idziemy na grzyby”,” „Złap ogonek”, itp.;
 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych: „Grupowe drzewo zainteresowań” w tym pojmowanie charakteru kontaktu społecznego: „przyjaźń”;
 • Zabawy dramowe inspirowane opowiadaniem S. Karaszewski: „Nowy kolega”;
 • Ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej: „Ulubione zabawy z moim kolegą”; „Przedszkolne memory, „ Co jest nie w porządku?”, itp.;
 • Wprowadzenie dyżurów- omówienie zakresu czynności dyżurnych w tym rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych – zabawy piosenką ( sł. i muz. K.Gowik): „Krąg dziecięcych rąk”;
 • Zabawy matematyczne; kształtowanie umiejętności położenia przedmiotu w przestrzeni oraz  różnicowanie prawej – lewej strony: „Zabawa z misiem”;
 • Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych -poznanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich cech charakterystycznych: „Moja koleżanka – mój kolega”;

 

 

TYDZIEŃ III – Moja droga do przedszkola.

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w tym kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego w nim uczestniczenia;
 • Zabawy z piosenką (sł. muz. J. Kucharczyk):„Każdy chciałby być kierowcą”- umuzykalnianie dzieci;
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Skrzyżowanie bez świateł”;
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie – nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności ruchowej: „Jedź gdy zielone, stój gdy czerwone!”, „Zmieniamy oponę”, „Taksówki”, „Światła sygnalizatora”, „Policjant kieruje ruchem”; „GPS”
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej: „Kolorowe figury”,
 • Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni – posługiwanie się określeniami: przed, za, obok, nad, w prawo, w lewo;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowska: „Przejście przez ulicę”;
 • Zabawa dydaktyczna: „Ruch uliczny w Zwierzątkowie”;
 • Poznanie wybranych rodzajów znaków i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
 • Rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania;
 • Spotkanie z policjantem: przestrzeganie przed podawaniem swoich danych osobowych obcej osobie, utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestniczenia w ruchu drogowym;
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: koło;
 • Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej;
 • Poznanie i utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • Poznanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym – zabawa dramowa: „Na pomoc”;
 • Zadanie techniczne: „Telefon z numerami alarmowymi”;

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… przez las, park.

 • Rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią;
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznanie ich budowy;
 • Kształtowanie spostrzegawczości i pamięci: „Co się zmienił?”;
 • Nauka
 • Zabawy przy piosence: „Niteczka do niteczki”;
 • Wycieczka w okolice przedszkola: „W poszukiwaniu jesieni”
 • Rozwijanie prawności rychowej poprzez zabwy w Sali i na świeżym powietrzu: „Wirujące liscie”, „Żołędziowe liczydło”, itp.;
 • Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt;
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Liściobranie”;
 • Wdrażanie do uważnego oglądania przedstawień teatralnych; inscenizacja utworu T. Fiutowskiej: „Dom pod grzybem”;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Poznanie wybranych gatunków grzybów- jadalnych i trujących;
 • Nazywanie wybranych drzew iglastych;
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych;

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

 

 

 

Piosenka pt.: „Niteczka do niteczki”

1.Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

grzybek go grzybka we wrzosach w lesie,

tak rozpoczyna się jesień

Listek do listka wiatr ciepły niesie.

Tak rozpoczyna się jesień

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuu

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

 1. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek d orzeszka,

         gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

        To jesień u nas już mieszka!

         I jarzębina w parku szumiącym

         To jesień u nas już mieszka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz pt.: „Na pomoc”

Gdy przytrafi się wypadek,

wiem co trzeba robić.

Nauczyła mnie mama

do kogo zadzwonić.

Gdy się zderzą samochody

Okradną Alicję,

997 stukam

dzwonię na policję

Widać z okna ogień

Chmurę jak noc czarną,

998 stukam

Wzywam straż pożarną

Gdy ktoś złamie rękę, nogę

Albo się skaleczy

999 to numer,

Gdzie pa doktor leczy.

A gdy w domu czasem

 potrzebuję pomocy,

do babci mogę dzwonić

rano, wieczorem i w nocy