Menu Zamknij

Grupa VII – SŁONECZKA


                                

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYWYCHOWAWCZE NA MIESIĄC: MARZEC

 


TYDZIEŃ I – NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

 • Wzbogacenie kącika książek o literaturę tematyczną. Rozbudzanie zainteresowań kosmosem.
 • W Układzie Słonecznym – rozmowa inspirowana obrazkiem, połączona z zabawami badawczymi.
 • Tajemnicze planety – zajęcia plastyczne.
 • Ćwiczenia drobnych mięśni dłoni i przedramienia – Galaktyka.
 • Ada i kosmita – zabawy inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Uczulenie”.
 • Ćwiczenie techniczne „Nasza rakieta”. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności współpracy w zespole.
 • Słuchanie piosenki „Każdy chciałby być odkrywcą”. Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa.
 • Goście z kosmosu – zabawy słownikowe połączone z wykonaniem eksperymentu.
 • Konstruowanie lunetek z rolek po ręcznikach papierowych.
 • W obserwatorium astronomicznym – słuchanie wiersza I. R. Salach „Kopernik”, w powiązaniu z zajęciami matematycznymi.
 • Spotkanie z ufoludkami – zabawy dydaktyczne.

 

 

TYDZIEŃ II –  ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 • Wzbogacanie wiadomości na temat sposobu życia zwierząt egzotycznych.
 • Poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych żyjących na różnych kontynentach.
 • Poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, dżungla; zapoznanie z kontynentem afrykańskim.
 • Ciekawy świat zwierząt egzotycznych – rozmowa inspirowana obrazkiem.
 • Kolory w świecie zwierząt – rysowanie pastelami olejnymi.
 • Zabawy ruchowe z elementem czołgania się, zabawy naśladowcze, orientacyjno- porządkowe, muzyczno-ruchowe.
 • W zoo – rozmowa na podstawie obrazka, połączona z wysłuchaniem i recytowaniem wierszyków I. R. Salach.
 • Zabawa przy muzyce. Słuchanie piosenki Na sawannie– umuzykalnianie dzieci.
 • Zagadki od żyrafy – rozwiązywanie zagadek.
 • Zabawa Z Ilu sylab składa się nazwa? Odtwarzanie liczby sylab za pomocą układania takiej samej liczby kartoników.
 • Małpka i jej przyjaciel słoń – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Przyjaciel małpki, połączone z badaniem smaku bananów.
 • Zabawa Poszukiwane zwierzę. Rozwijanie umiejętności wytyczania kierunków od osi swego ciała i ustalania położenia przedmiotów w stosunku do siebie.
 • Kontynentalne safari – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. R. Salach Podróże, utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych.

 

TYDZIEŃ III –  ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka.
 • Słodkie jak miód – zabawy badawcze.
 • Porównywanie zdjęć osy, szerszenia, trzmiela, bzyga. Opisywanie różnic i podobieństw w wyglądzie owadów.

 

 • Co słychać w lesie? – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Leśny dom. Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie.
 • Poznajemy mieszkańców pól – rozwiązywanie zagadek.
 • Zajęcia umuzykalniające. Tworzenie akompaniamentu do refrenu piosenki W lesie.
 • Leśne zebranie – zajęcia matematyczne, wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady; tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy.
 • Kopiec kreta – budowanie z plasteliny kopca kreta, drążenie w nim tuneli.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, codzienne ćwiczenia ruchowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
 • Między gałęziami – słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby Leśne piosenki, z elementami ćwiczeń ortofonicznych, utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola, rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych.
 • Jaskółka – praca plastyczna inspirowana wierszem K. Datkun-Czerniak Jaskółka.

TYDZIEŃ IV- MARCOWA POGODA

 • Oglądanie przez lupy i szkła powiększające gałązek z baziami – wierzbowymi i leszczynowymi; porównywanie i opisywanie ich wyglądu.
 • Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki – rozmowa inspirowana wierszem S. Karaszewskiego Witaminowe abecadło, poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.
 • Wesoła cebula – zajęcia plastyczne, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Psotny marzec – słuchanie wiersza E. Stadtmüller Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu, kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku.
 • Psotny marzec – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Marcowy dzień, rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawa ilustracyjna – Żartowniś marzec.
 • Przepis na marcową pogodę – zajęcia matematyczne.
 • Ćwiczenia gimnastyczne , zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała.
 • Deszcz, śnieg, grad, wiatr – ćwiczenia dykcji i artykulacji.
 • Żegnaj, Marzanno, witaj, wiosno – inscenizowanie wiersza A. Widzowskiej Pożegnanie Marzanny.

 

TYDZIEŃ V- WIOSENNE PRZEBUDZENIA

 • Tajemnice ziemi – zabawy badawcze inspirowane wierszem B. Formy Nasze kwiaty.
  Kształcenie postawy badawczej, poznawanie właściwości ziemi i piasku, wzbogacanie na wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji.
 • Tulipany w wazonie – zajęcia plastyczne.
 • Szukamy oznak wiosny – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Oznaki wiosny.
  Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku; wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych kwiatów wiosny.
 • Wiosna idzie przez park – praca z obrazkiem, inspirowana wierszem B. Formy Nadeszła wiosna. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Nareszcie wiosna.
 • Wiosenne spacery pani Wiosny– inscenizacja wiersza A. Widzowskiej Wiosenna pobudka.
 • W poszukiwaniu wiosennych symetrii – zajęcia matematyczne, przybliżenie efektu odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt.
 • Zabawy ruchowe, naśladowcze, z elementem czworakowania.

W celu poprawy  jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni J

 

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU

 

Piosenka pt. ,,Nareszcie wiosna”

 1. Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna.

Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa. /2x

 1. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy. /2x

 1. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa

i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach. /2x

 1. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

tańczy razem z motylami na kwitnącej łące. /2x

 1. Woła do niedźwiedzia: „Wstawaj, misiu, wstawaj!

Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!” /2x

 1. I dzieci łaskocze słońca promieniami.

Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić. /2x

 

Wiersz B. Formy ,,Nadeszła wiosna”.

Spojrzał w okno mały Paweł, a w ogrodzie wiosna,

świeżą trawkę, przebiśniegi w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie, moi mili, o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni,

gdy ogrzeje nimi ziemię, świat się zazieleni.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

 

TYDZIEŃ I – BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

 • Wyszukiwanie książek z baśniami w kąciku książki. Rozpoznawanie tytułów baśni po obrazkach. Zachęcenie do przynoszenia do przedszkola swoich ulubionych książek.
 • Rozmowa na temat różnych rodzajów książek oraz ich znaczenia w życiu człowieka, o książkach dla dzieci i występujących w nich bohaterach.
 • Wyjaśnienie pojęć: legenda, baśń, bajka.
 • Słuchanie piosenki „Baśniowe postacie”- umuzykalnianie dzieci.
 • O tym, jak dobro zło zwycięża – słuchanie baśni S. Karaszewskiego „Złoty strumień” z elementami zabaw dramowych.
 • Scena z mojej bajki- zajęcia plastyczne, malowanie pastą do zębów zabarwioną na różne kolory.
 • Słuchanie baśni „Królewna Śnieżka”. Przygotowanie sylwet do teatru cieni. Samodzielne zorganizowanie teatrzyku cieni.
 • Przygody w krainie tajemnic – zajęcia matematyczne. Planowanie drogi do zamku – ćwiczenia orientacji przestrzennej. Budowanie zamku według kodu.
 • Przygoda ze smokiem – historyjka obrazkowa.
 • Z jakiej to jest baśni? – rozwiązywanie zagadek.
 • Udział w zabawach ruchowych, orientacyjno- porządkowych, naśladowczych oraz zabawach na świeżym powietrzu.

 

 TYDZIEŃ II i III – FERIE W PRZEDSZKOLU

 • Wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich                        w grupach;
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu;
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat;
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – obrazki po­cięte na kilka części, puzzle);
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych;
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: liczenie, przeliczanie, klasyfikowanie,
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych);
 •  Zabawy na świeżym powietrzu i na śniegu – wspólne lepienie bałwana Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.


TYDZIEŃ IV – MUZYKA WOKÓŁ NAS

 • Wspólne oglądanie albumów tematycznych. Wzbogacanie wiadomości na temat instrumentów muzycznych i muzyków. Zorganizowanie kącika muzycznego.
 • Co to jest muzyka? – rozmowa inspirowana wierszem A. Frączek „Przedszkolna orkiestra”, połączona z zabawami rytmicznymi.
 • Zabawa ze śpiewem „Muzykanci konszabelanci”.
 • Zabawa rytmiczna „Zimowa orkiestra”. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz percepcji słuchowej.
 • Muzykowanie na instrumentach muzycznych. Porównywanie dźwięków wydawanych przez poszczególne instrumenty. Rozwiązywanie zagadek muzycznych – przeliczanie dźwięków.
 • W filharmonii – rozmowa na podstawie zdjęcia, połączona z wysłuchaniem nagrania walca.
 • Poznawanie zasad zachowania obowiązujących podczas uczestniczenia w koncercie. Poszerzenie informacji na temat filharmonii.
 • Mali kompozytorzy – zabawy inspirowane muzyką Fryderyka Chopina.
 • Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki ,,Mały muzyczny świat”.
 • Skonstruowanie i rozegranie gry planszowej Orkiestra. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Hejnał z wieży mariackiej – zajęcia matematyczne inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Krakowskie historie”. Utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych.
 • Kolorowa gitara – zajęcia plastyczne.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły                                   w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek na zmianę w szatni J

 

  PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU LUTYM

Dorota Gellner „Domek”

Były w mieście domki małe,
złote, srebrne oraz białe.
Tylko jeden szaro-bury,
strasznie brzydki i ponury.

Więc od rana do wieczora
pusty stał, bez lokatora.
Aż się w końcu dom zbuntował:
-Sam się będę remontował!
Wziął drabinę i wiaderko,
przyniósł pędzel i lusterko.
Przed lusterkiem się malował,
farby sobie nie żałował.
No i patrzcie!
Już przed drzwiami
stoją ludzie z walizkami.
I dokoła słychać wrzaski:
-Domek w kółka! Domek w paski!
Na kominie kwiatki bzu!
Chcemy wszyscy mieszkać tu!
A dom na to:
-Takie tłumy?
Przecież ja nie jestem z gumy!

Piosenka „Każdy chciałby być odkrywcą”


Znam już dobrze kraj nasz, Polskę, miasta, góry, morze.
Byłem także w innych krajach – zwiedziłem Europę.

Ref.: Chcę poznać cały świat:
kontynenty, morza, oceany.
A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,
rakietą w kosmos polecę.

 1. Znam też inne kontynenty: Azję i Afrykę,
  a niedługo także zwiedzę ogromną Amerykę.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 1. Będę pływał wielkim statkiem, latał samolotem,
  podróżował autokarem i jeździł autostopem.

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

TYDZIEŃ I – MIJAJĄ DNI MIESIĄCE LATA

 • Witamy w nowym roku- rozmowa połączona z zabawami słownikowymi.
 • Noworoczne fajerwerki – zajęcia plastyczne.
 • Urodzinowe muffinki– zabawy badawcze połączone z zajęciem gospodarczym.
 • Ćwiczenia gimnastyczne- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 • Dwunastu braci.- zabawy dydaktyczne inspirowanej opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaręby Rzeka czasu– poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku.
 • Co robią zimą dni tygodnia- zajęcia matematyczne, utrwalenie nazw dni tygodnia..
 • Co robimy w dzień , a co robimy w nocy- zabawy dydaktyczne rozumienie pojęcia czasu i następstw dni i nocy.
 • Drzewo w czterech porach roku- zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence


TYDZIEŃ II – ZIMA I ZWIERZĘTA

 • Co robimy zimą?– rozmowa inspirowana obrazkiem opisywanie cech zimowego krajobrazu.
 • Wszędzie biało- zajęcia plastyczne.
 • Słuchanie ciekawostek na temat śniegu.
 • Spłoszony gil- historyjka obrazkowa, wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków.
 • Co jedzą ptaki?- zabawy badawcze inspirowane opowaiadaniemS. Kraszewskiego,,Dokarmnianie ptaków’’
 • Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki Pomóż ptakom.
 • Kto dba o zwierzęta leśne– rozumienie konieczności dokarmniania zwierząt leśnych zimą, zapoznanie z pracą leśnika..
 • Zimowe zabawy – rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza Podwórkowa olimpiada.
 • Wyprawa na biegun północny– zajęcia matematyczne.
 • Utrwalenie znajomości figur geometrycznych, tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech..

TYDZIEŃ III – BABCIA I DZIADEK

 • Zabawy z balonami, inspirowane wierszam Sen o balu.
 • Utrwalenie wiadomości na temat tradycji związanych z balem karnawałowym.
 • Bal balonów – praca plastyczna.
 • Niespodzianka dla dziadków- nauka wiersza na pamięć , kszałtowanie uczucia przywiązania do starszych osób
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Kraina babci i dziadka.
 • Nasi dziadkowie mają święto słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaręby Psotny prezent, rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat.
 • Poznajemy dziadków Olka i Ady- rozwiązywanie zagadek
 • Geometryczne niespodzianki dla dziadków. zajęcia matematyczne
 • Dzień babci i dziadka – uroczysty wystep dla dziadków.

TYDZIEŃ IV – PROJEKT ZABAWKI

 • Oglądanie zabawek przyniesionych z domu. Segregowanie według różnych kryteriów.
 • Ćwiczenia gramatyczne- układanie zdań zawierających słowo ,, zabawka’’.
 • W sklepie z zabawkami– wycieczka do sklepu, po powrocie rozmowa na temat spostrzeżeń z wycieczki.
 • Dom i jego wyposażenie – zajęcia techniczne.
 • Zajęcia umuzykalniające nauka piosenki Taniec Pajacyków.
 • Zabawki dawniej i dziś– porównywanie zabawek z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • Wywiad i wspólne zabawy z ekspertem, wykonanie zabawki.

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU

 

 „Kto pamięta o zwierzętach” 

Leśnik sarnom wyniósł siano
i sól do solniczki,
a wiewiórka chowa w dziupli
swoje smakołyczki.
Lis futerko kupił nowe,
wróble zaś zmieniły piórka.
W sen zapadły jeże, żaby,
śpi już nawet mała pszczółka.
Cisza w lesie coraz głębsza,
pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły?
Czy też o nich ktoś pamięta?
Pan leśniczy dba o sarny
w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać musimy,
lecz w naszym ogrodzie.

 

Piosenka pt.,, Pomóż ptaszkom”

Zastukały ptaszki w okno:

Hejże, hejże dzieci!

Zima mrozem postraszyła

Śnieżek z nieba leci.

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek

I okruszków chleba!

Gdy na dworze zima,

Ptakom pomóc trzeba

 

Tata zbija z desek karmnik

Chleb szykuje mama

Słonecznika ziarnka dzieci

Wysypują tutaj zaraz.

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek

 

                         

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I – JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT

 • Ślady przeszłości – oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat z dawnych lat. Czytanie fragmentów, które interesują dzieci.
 • Papierowa laleczka – zajęcia plastyczne.
 • Układanie wyrazu lalki wg wzoru.
 • Przygotowanie wystawy dinozaurów. Odnajdywanie w książkach obrazków przedstawiających dinozaury.
 • W świecie dinozaurów – słuchanie wiersza A. Widzowskiej Dinozaury w przedszkolu.
 • Odcisk dinozaura – odciskanie w plastelinie figurki dinozaura.
 • Mały archeolog – poszukiwanie śladu dinozaura ukrytego w piasku
 • Z wizytą pod ziemią – praca z obrazkiem, inspirowana opowiadaniem S. Karaszewskiego Węgiel.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Świat sprzed milionów lat
 • Podróż do kopalni – zajęcia matematyczne.
 • Renifery z zaprzęgu Świętego Mikołaja – poznawanie imion reniferów ciągnących zaprzęg Świętego Mikołaja. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Kolorowanie rysunku przedstawiającego postać Rudolfa. Słuchanie ciekawostek o Rudolfie.
 • Prezenty dla Mikołaja – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem P. Beręsewicza List od Świętego Mikołaja.
 


TYDZIEŃ II – IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

 • Oglądanie reprodukcji malarskich. Porównywanie krajobrazów – jesiennego i zimowego.
 • Domy pobielone śniegiem – zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka
 • W zimowej scenerii – malowanie na folii aluminiowej, zajęcia plastyczne.
 • Słuchanie ciekawostek na temat śniegu.
 • Przeglądanie zgromadzonych albumów o zimie. Wykonanie zimowej dekoracji sali.
 • Zabawa słownikowa Biały za białego. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych zdań,

      stosowanie przynajmniej dwóch przymiotników.

 • Sekret bałwana – historyjka obrazkowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Sekret

     bałwana.

 • Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki List do zimy.
 • Składanie z elementów obrazka przedstawiającego zimowe zabawy.
 • Zimowe zabawy – rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza Podwórkowa olimpiada.
 • Zabawa Karta z bałwankiem. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci.
 • Bałwankowa rodzina – zajęcia matematyczne.
 • Nocne niebo i śniegowe gwiazdki – zajęcia plastyczne.

TYDZIEŃ III – IDĄ ŚWIĘTA

 • Oglądanie obrazków o tematyce świątecznej. Zorganizowanie gazetki tematycznej i kącika świątecznego. Zachęcanie do kolekcjonowania pocztówek świątecznych.
 • Ćwiczenia słuchowe Wszystko co świąteczne. Wzbogacenie słownictwa o słowa związane ze świętami.
 • Mój wymarzony prezent – praca plastyczna.
 • Wykonanie wystawy kart świątecznych. Opisywanie obrazków. Wyodrębnianie powtarzających się motywów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Stawianie domków z kart. Samodzielne wykonanie puzzli Pocztówki świąteczne.
 • Nieoczekiwany gość – rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Sąsiad.
 • Ćwiczenie plastyczne Moja kartka świąteczna. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. Budowanie dłuższych, poprawnych gramatycznie, wypowiedzi. Samodzielne redagowanie życzeń.
 • Przy wigilijnym stole – rozmowa inspirowana obrazkiem.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Idą święta.
 • Ozdoby choinkowe – zabawy badawcze inspirowane wierszem J. Koczanowskiej Choinka.
 • Przedświąteczny tydzień Olka – zajęcia matematycz 

TYDZIEŃ IV – PROJEKT PREZENTY

 
 • Obserwowanie zgromadzonych, np. pod choinką, ozdobnych torebek oraz małych pudełek i dużych pudełek, opakowanych w różnego rodzaju papier.
 • Skąd się wzięła tradycja wręczania prezentów? – segregowanie obrazków według podanego kryterium; uzasadnianie swojego zdania.
 • Talizman szczęścia – zajęcia techniczne.
 • Ćwiczenie plastyczne Moja pocztówka. Rozwijanie inwencji twórczej, projektowanie pocztówki związanej z tematyką wybranego święta.
 • Zabawa Komu i z jakiej okazji wręczymy ten prezent? Odgadywanie nazw przedmiotów po opisie słownym.
 • Wręczamy i otrzymujemy prezenty – zabawy inspirowane wierszem Danuty Gellnerowej Wieczór mikołajowy.
 • Praca plastyczna Papiery ozdobne, z zastosowaniem trzech technik plastycznych.
 • Jak i w co można zapakować prezent – oglądanie filmu edukacyjnego Pakujemy prezenty.

 

 

W celu poprawy, jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

UWAGA!!!

 

06.12.2019r. (piątek) Mikołajki w przedszkolu. odwiedzi nas Mikołaj. Bardzo proszę aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w czerwoną bluzkę oraz przyniosły czapkę mikołajową.

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU

 

           Wiersz pt. „Pracowita zima”

Zima, zima biała,
drogi zasypała.
Z chmury śnieg prószy,
mróz szczypie w uszy.
Wszystko ubielone,
śniegiem przyprószone,
a zima narzeka:
– Tyle pracy jeszcze mam!
Czy ja sobie radę dam?
Gdy już wszystko pobieliła,
wodę w rzekach zamroziła,
zaprosiła dzieci w koło:

– Śniegiem bawcie się wesoło!
Zróbcie śnieżki i bałwanki.
I na górkę i na sanki!
Rzekła jeszcze:
– I niech każde z Was pamięta~

Najważniejsza w zimie sprawa
to bezpieczna jest zabawa.

 

 

Piosenka pt. „List do zimy”

 1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.               

A my tego białego śniegu mamy już dość!
Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś!

Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:
         by śnieg niebieski był i miał czekolady smak
         i by go można było zjadać jak lody,
         i by tych lodów nigdy nam nie było brak!
         A kiedy pada z nieba taki lekki i puchaty,
         to żeby miał smak cukrowej waty!

 1. Przeczytała list zima i odpisała tak:
  Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, by było go brak
  sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.
  Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start!

Ref.: Szanowna zimo….

 1. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma,
  w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da!
  I wspomnijmy troszeczkę tylko niebieski śnieg,
  śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć…

 

 

Piosenka „Idą święta”

 1. Na dworze śnieg już spadł, tysiącem różnych barw,

a w domu ciepło tak,   

bo święta przyszły już .         

                                                       

Ref.: Biały opłatek na stole
         i potraw świątecznych dwanaście,
         dzisiaj gwiazdka na niebie
         dla wszystkich świeci jaśniej.
         Płyną świąteczne życzenia
         w mroźny, zimowy świat.
         A pod choinką prezenty,
         to piękny, radosny czas.

 

 1. Choinka błyszczy, lśni
  na dworze szczypie mróz

migocze w świetle świec

i pachnie tak jak las.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

TYDZIEŃ I – LUBIMY MUZYKĘ

 • Dowolna improwizacja ruchowa do znanych dzieciom piosenek o jesieni.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy „Wiosenne porządki Języczka”.
 • Słuchanie piosenki „Skaczące nutki”.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Słuchamy uważnie”
 • Wykonanie instrumentu do gry „Grające kapsle”.
 • Zabawy z folią – Folia i wydawane przez nią dźwięki.
 • Słuchanie opowiadania na podstawie utworu Z. Chmurowej „O trębaczu z wieży mariackiej”; rozmowa n/t opowiadania. Słuchanie nagrania hejnału z wieży mariackiej.

 

TYDZIEŃ II – MOJA RODZINA

 • Wypowiadanie się na temat obrazka. Rysowanie swojej rodziny i wypowiadanie się na jej temat.
 • Zachęcanie do przynoszenia do przedszkola zdjęć swoich bliskich.
 • Wizyta pana Bałaganika – rozmowa inspirowana wierszem B. Kosmowskiej Dziwny lokator.
 • Miś mój pluszowy przyjaciel – zajęcia plastyczne.
 • Rozwijanie umiejętności organizowania czasu i przestrzeni – odzwierciedlanie rytmu za pomocą kasztanów lub klocków.
 • Rodzina jest najważniejsza – słuchanie baśni M. Strękowskiej-Zaremby Napój zapomnienia.
 • Moja rodzina – ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 • Poznajemy zawody – rozwiązywanie i układanie zagadek.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Jak dobrze mieć rodzinę.
 • Meble z figur symetrycznych – zajęcia matematyczne.
 • Wspólne zabawy z rodzicami – zabawy badawcze.
 • Dzień z rodziną – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ III – MÓJ DOM

 • Rozmowy na temat architektury, z wykorzystaniem zdjęć, pocztówek. Przygotowanie dekoracji na tablicę tematyczną.
 • Słuchanie piosenki Magiczne miejsce.
 • W moim rodzinnym domu – zabawy językowe połączone z rozwiązywaniem zagadek.
 • Praca plastyczna – Mój tata i jego zawód – szkic ołówkiem.
 • Zabawa W którym miejscu? Ćwiczenia ułatwiające orientację na kartce papieru.
 • Przedszkole – nasz drugi dom – praca z obrazkiem na podstawie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Plan przedszkola.
 • Projektowanie – wykonanie pracy Przedszkole moich marzeń. Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.
 • Przeglądanie albumów oraz poradników. Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt domowych.
 • Nasze domowe zwierzęta – rozmowa połączona z ćwiczeniami dramowymi.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem kalki technicznej – Jedno zwierzątko, dwa zwierzątka. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia precyzji ruchów.
 • Wykonanie puzzli przedstawiających przedmioty domowe.
 • Dekoratorzy wnętrz – zajęcia matematyczne.
 • Piękny dywanik do mojego pokoju – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ IV – MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Ocieplaki. Opisywanie jesiennych części garderoby.
 • Co słychać w domu – rozmowa inspirowana obrazkiem.
 • Wykonanie pracy plastycznej Okno z witrażem.
 • Ćwiczenia słownikowe – Ciekawe ulice. Podawanie nazw ulic, przy których znajdują się domy, pochodzących od różnych nazw.
 • Moje prawa – nauka na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego O prawach dziecka.
 • Mamy prawa, ale i obowiązki – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej Prawa i obowiązki.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Moje prawa.
 • Przedszkolne drzewko zaufania – swobodne wypowiedzi na temat osób, które budzą w dzieciach największe zaufanie.
 • Obowiązki i prawo do zabawy – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Obowiązki.
 • Domowe obowiązki – zajęcia matematyczne. Rozwijanie umiejętności rachunkowych.
 • To prawo cenię najbardziej – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ V – MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • Wykonywanie i składanie puzzli Zdrowe produkty.
 • Alergia na sierść – rozmowa inspirowana wierszem W. Grodzieńskiej Chory kotek.
 • Kotki z makaronu – praca plastyczna.
 • Wielkie koty i małe koty. Przeglądanie albumów przyrodniczych. Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt z rodziny kotowatych. Rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zewnętrznego.
 • Rozmowy na temat sposobu dbania o czystość i zdrowie. Utrwalanie nazw części ciała człowieka.
 • Co służy zdrowiu? – zabawy badawcze.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Lekcja zdrowia.

 

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

 
 

Wiersz pt. „Prawa i obowiązki”
1.      Słuchajcie wszyscy, duzi i mali,
to bardzo ważna sprawa!Ludzie dorośli dla wszystkich dziecistworzyli mądre prawa.Lecz to nie wszystko, moi kochani,

są także obowiązki.

I daję słowo – spytajcie mamę –

zakres ich nie jest wąski.

lecz jeśli obok przyjaciel stoi

i oczy ma życzliwe,

to wykonanie nawet tych trudnych

będzie zawsze możliwe.

 

 

 


Piosenka pt. „Moje prawa”

 1. Chociaż lat mam tak niewiele,
  mam już swoje prawa,
  chcę być zawsze szanowany
  i chcę być kochany.
  I chcę, by dorośli o mnie dbali,
  bym mógł szczęśliwie dorastać .

Bo prawo do szczęścia każdy ma,
nawet gdy ma mało lat.

 

 1. Każdy człowiek, nawet mały,

ma też obowiązki,
więc jak umiem, tak pomagam
mamie, tacie, siostrze.

Uczę się najlepiej jak potrafię,

by kiedyś dobrze pracować.

Bo obowiązki też każdy ma,
nawet gdy ma mało lat.

 

 

 

 


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TYDZIEŃ I – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD

 • Wypowiedzi dzieci na temat obrazków przedstawiających sad i ogród jesienią. Nazywanie znanych dzieciom gatunków roślin.
 • Przygoda z osą – rozmowa inspirowana rymowanką I. Fabiszewskiej Ola w sadzie.
 • Nauka piosenki Zbiory z sadu i ogrodu.
 • Wykonanie pracy plastycznej Sad jesienią.
 • Jesienna wizyta u dziadków – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Owocowa uczta. wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt.
 • Określanie położenia sylwety jabłka na kartce.
 • Poznajemy owoce – zabawy badawcze. rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej, rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.
 • Odczytywanie tekstu wyrazowo-obrazkowego, podawanie nazw obrazków, przeliczanie warzyw i owoców.
 • Warzywa z targu – zajęcia matematyczne.
 • Warzywa i owoce – papieroplastyka.
 • Zabawa kierowana Targ. Nazywanie warzyw, podawanie nazw warzyw zaczynających się lub kończących sylabą
 • Wykonanie sałatki owocowej.

 

TYDZIEŃ II – IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT

 • Ćwiczenia w wycinaniu. Gromadzenie obrazków i sylwet zwierząt leśnych. Wykonanie gazetki tematycznej i albumu o zwierzętach.
 • Zwierzątko ze skarpetki – praca techniczna.
 • Ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek o, a.
 • Zabawa rozwijająca reakcję na ustalone hasło – Wiewiórki w parku.
 • Jak zwierzęta przygotowują się do zimy – rozmowa na podstawie opowiadania S. Karaszewskiego Jak zwierzęta szykują się do zimy?
 • Zabawa dydaktyczna Zaginione pudełko. Utrwalanie kierunków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Ćwiczenia słownikowe – Zwierzę na głoskę, ćwiczenia analizy słuchowej.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Jesienna zagadka.
 • Jak jeż szukał mieszkania – historyjka obrazkowa.
 • Zwierzęta w lesie – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I. R. Salach Dary jesieni.
 • Las pełen zwierząt – naklejanka przestrzenna.
 • Zabawa rozwijająca wrażliwość słuchową – Ile słyszysz dźwięków.
 • Gra z kostką – Zwierzęta i ich przysmaki. Przeliczanie w zakresie 6. Utrwalanie wiadomości na temat sposobu życia wybranych zwierząt.
 • Zabawy z samogłoskami. Ćwiczenia w różnicowaniu czasu trwania głosek.
 • Orzechy i orzeszki – zajęcia badawcze.
 • Wiewiórka i jej zapasy – zajęcia plastyczne.
 • Zwierzątko z liści. Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.
 • Zabawa paluszkowa Wiewiórka. Utrwalanie nazw palców dłoni.

TYDZIEŃ III – CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?

 • Zorganizowanie kącika małego badacza. Zachęcanie do gromadzenia ciekawych materiałów do badania.
 • Wykonanie pracy plastycznej Moja mama.
 • Ozdabianie elementów litero-podobnych według własnych pomysłów.
 • Zabawa Szklana muzyka. Rozwijanie wrażliwości dotykowej, czuciowej i słuchowej. Wydobywanie dźwięków.
 • Z wizytą w cukrowni i w mleczarni – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Cukier.
 • Degustowanie soku owocowego. Określanie jego smaku.
 • Zabawa w kole – Zawody i miejsca pracy.
 • Z czego robi się chleb? – zajęcia badawcze inspirowane historyjką obrazkową.
 • Praca techniczna Gniotek. Ćwiczenie mięśni drobnych dłoni.
 • Zabawa Kłębki, kłębuszki. Rozwijanie wrażliwości dotykowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Szukanie odpowiedzi na pytanie: Skąd mamy wełnę? Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej.
 • Zabawa Co to jest? Z czego to jest? Rozwijanie wrażliwości dotykowej, utrwalanie wiadomości na temat pochodzenia różnych produktów.
 • Rozsypanka obrazkowa Kto tego potrzebuje? Rozpoznawanie, nazywanie i grupowanie przedmiotów wykorzystywanych w pracy przez osoby wykonujące wybrane zawody.
 • Zabawy z kartką – Coraz mniejszy prostokąt. Utrwalanie znajomości kształtu prostokąta, wykonanie własnej historyjki obrazkowej.

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM

 • Przygotowanie wspólnie z dziećmi dekoracji związanej z późną jesienią.
 • Składanie obrazka przedstawiającego jesienny krajobraz.
 • Odgłosy późnej jesieni – ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza I. R. Salach Jesienna muzyka.
 • Moja ulubiona bajka lub mój ulubiony filmzajęcia plastyczne.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej – odtwarzanie rytmu za pomocą sylwet kropli deszczu.
 • Przygody kropelki – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego Woda krąży.
 • Zabawa kolorami – malowanie jesiennej szarugi z wykorzystaniem szarej farby uzyskanej podczas wcześniejszego doświadczenia.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – zabawa Popatrz – zapamiętaj.
 • Szary, jesienny dzień – zabawy słownikowo-gramatyczne inspirowane wierszem K. Datkun-Czerniak Szara pogoda.
 • Przygotowanie do pisania – praca plastyczna Jesienny deszcz.
 • Rozwijanie sprawności manualnej – kalkowanie elementów i tworzenie z nich jesiennych wzorów.
 • Jesienne zabawy z wiatrem – zajęcia matematyczne.
 • Ubranie na jesienne chłody – zajęcia przyrodnicze prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Wielki parasol – zajęcia plastyczne.
 • Zabawa z piosenką Kłótnia kaloszy.

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia
i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa! – realizujemy program profilaktyczny „Bezpieczne przedszkole”. Realizując program autorski „Życie w lesie” będziemy uczestniczyć w wycieczkach i wyjściach na spacer, gdzie poznamy środowisko, przyrodę ożywioną oraz będziemy obserwować ich zmiany w związku z sezonowością.
            

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

„Szara godzina” E. Szelburg – Zarembina

Szare niebo za oknem,
Szare drzewa w sadzie,
Szary deszcz się na wszystkim,
szarą mgiełką kładzie.
Szary piesek pod piecem
krótką pali fajkę
i szaremu kotkowi
prawi długą bajkę
o małej, szarej myszce,
która siedzi w norze
i wcale w ten dzień słotny
na dwór wyjść nie może.

 

 

Piosenka pt. „Zbiory z sadu i ogrodu”

 1. Już owoce i warzywa

pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny

plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki,

na powidła i śliwki,

żółte i czerwone jabłka

i smaczne malinki.

 

 1. A w ogrodzie jest marchewka,

 pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa

z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy

aż do końca zimy,

bo sałatki i surówki

chętnie z nich robimy.

 

 

 

                         

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – TO JESTEM JA

 • Wakacyjne wspomnienia – swobodne rozmowy na tematsposobu spędzania wakacji.
 • Ja wśród innych – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej To jestem ja.
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kamyka na kamyk.
 • Zorganizowanie kącika wakacyjnego oraz nadanie mu wymyślonej przez dzieci nazwy.
 • Jak lubię spędzać wolny czas – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Przyjaciel.
 • Zwiedzanie przedszkola. Obserwowanie pracy wykonywanej w poszczególnych pomieszczeniach.
 • Poznanie drogi ewakuacyjnej i znajdujących się na niej symboli
 • Nauka piosenki Wspomnienia z wakacji.
 • Moje ulubione przedszkolne zajęcia – rysowanie.
 • Poznajemy nasze zmysły – zabawy badawcze.
 • Zabawa ruchowa z elementem spostrzegawczości – Zamiana wizytówek.
 • Czas do przedszkola – zajęcia matematyczne.
 • Wycinanie z kartonu sylwet kwiatów, drzew, figur geometrycznych, ozdabianie ich kredkami.
 • Mój portret – zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ II – MOJA GRUPA

 • Nasze zasady – rozmowa inspirowana wierszem B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka.
 • Order grzeczności – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem techniki kolażu, inspirowane wierszem M. Strękowskiej – Zaremba Uprzejmy Krzyś.
 • Poznawanie ciała człowieka – dowiadywanie się o znaczeniu linii papilarnych.
 • Wykonanie pracy Grupowe drzewo zainteresowań.
 • Jak być dobrym przyjacielem – zabawy dramowe inspirowane opowiadanie Karaszewskiego Nowy kolega.
 • Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej – Ulubione zabawy z moim kolegą.
 • Wspólne wykonanie pracy plastycznej Bajkowa grupa.
 • Obowiązki dyżurnego – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Zabawy z misiem – zajęcia matematyczne.
 • Zabawy z piosenką Krąg dziecięcych rąk.
 • Jak wyglądają moje koleżanki i moi koledzy z grupy? – zajęcia plastyczne.
 • Co nam niesie wrzesień? – słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny Wrzesień.
 • Wykonanie kalendarza Drzewo w różnych porach roku.

 

TYDZIEŃ III – MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Oglądanie katalogów i albumów tematycznych. Rozbudzanie zainteresowań motoryzacyjnych. Nazywanie i opisywanie wyglądu pojazdów.
 • Gra planszowa Ruch drogowy. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Praca techniczna w zespołach – Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Poznawanie znaków drogowych, ich kształtu, wyglądu i znaczenia. Rysowanie znaków drogowych po śladach.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Każdy chciałby być kierowcą.
 • Kołojak znaki nakazu i zakazu – zajęcia matematyczne.
 • Moje przedszkole na mapie – zapoznanie z mapą. Wypowiadanie się na temat swojej drogi do przedszkola.
 • Na pomoc! – zabawy dramowe inspirowane wierszem I. R. Salach Na pomoc.
 • Zadanie techniczne Telefon z numerami alarmowymi.

 

TYDZIEŃ IV – IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK

 • Jesień na obrazach – oglądanie reprodukcji malarskich. Zabawa kształtująca pamięć  i spostrzegawczość wzrokową – Co się zmieniło.
 • W poszukiwaniu jesieni – wycieczka w okolice przedszkola.
 • Kasztanowe ludziki – zajęcia artystyczno-techniczne inspirowane wierszem Fiutowskiej Kasztanowy świat.
 • Wykonanie zabawki do doświadczeń z wiatrem.
 • Przygoda w parku – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Liściobranie.
 • Zabawy z liśćmi – rozpoznawanie kształtów liści.
 • Poznajemy grzyby – inscenizacja utworu T. Fiutowskiej Dom pod grzybem.
 • Zajęcia umuzykalniające, nauka piosenki Niteczka do niteczki.
 • Poznajemy drzewa iglaste – zabawy badawcze.
 • Jesienne liczenie – zajęcia matematyczne.
 • Witamy panią Jesień – instrumentacja wiersza B. Formy

W celu poprawy jakości wymowy – codziennie, podczas rannych zajęć prowadzone będą ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

W ramach kształtowania sprawności ruchowej dzieci będą uczestniczyły w codziennych zabawach na podwórku przedszkolnym. Będziemy szczególnie zwracać uwagę                        na zachowanie bezpieczeństwa! Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne bardzo proszę o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru i zestawu ubranek                      na zmianę w szatni J

04.09.2019r. (czwartek) godz. 15:30. Zebranie informacyjno – organizacyjne na rok szkolny 2019/2020.
                     
              
PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

Piosenka pt. „Wspomnienia z wakacji”

 1. Choć wakacje się skończyły, 
  Chociaż minął wolny czas,
  Mamy tyle wspomnień,
  Tyle pięknych zdjęć
  Z wczasów i wyjazdów,
  Ze słonecznych miejsc.

Ref: 
Gdzie góry wysokie,
Jezior srebrnych blask,
Gdzie morze błękitne,
Piasek złotych plaż.
Jest tyle pięknych miejsc,
Warto zwiedzić je
I wrócić kiedyś tam,
Za rok czy za lat pięć.

 1. Warto zwiedzieć całą Polskę
  Od Bałtyku aż do Tatr.
  Poznać inne kraje,
  Lecz pamiętać też-
  Tam, gdzie babcia, dziadek
  Jest przecudna wieś.

Ref:
Gdzie góry wysokie…

 

Wiersz pt. „Witamy Panią Jesień”

Idzie przez świat Pani Jesień,

psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście z drzewa.

 

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci się bardzo cieszą,

szybko do parku śpieszą.

 

Spadają kasztany, żołędzie,

wkoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

 

Lecz kiedy ma humor ponury

maluje deszczowe chmury.

 

 

NA MIESIĄC CZERWIEC

 

TYDZIEŃ I – WIOSNA NA WSI

 • Poznawanie, w sposób pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów.
 • Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.).
 • Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Kształtowanie myślenia logicznego, tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…) tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności językowych: stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta ) Wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko).
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: Stadmuller: „.Śniadanie”.
 • Słuchanie piosenki: „Podwórkowa awantura”(sł. muz. K. Gowik)
 • Słuchanie opowiadań: „Kaczęta, prosięta, konięta? (M. Strękowskiej-Zaremby)
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Żabki, Odgłosy z wiejskiego podwórka, Koniki, Co to za zwierzę?, Złap ogonek, Sprytny piesek, Sprytny kotek, Bocianie łowy, Piłka pod kolanami, itp.

 

TYDZIEŃ II –DBAMY O PRZYRODĘ

 • Poznanie etapów rozwojowych żaby, motyla.
 • Wdrażanie do szanowania wody, niemarnowanie jej.
 • Poznawanie sposobów ochrony środowiska. Poznawanie przejawów działalności ekologicznej:

– segregowanie odpadów

– oczyszczanie ścieków

– zakładanie filtrów na kominy

– ochrona roślin i zwierząt

– oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii)

– tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody

– sadzenie drzew i krzewów

– dokarmianie zwierząt

 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu:

-segregowania odpadów

– oszczędnego gospodarowania materiałami

– oszczędnego korzystania z wody.

 • Doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Usprawnianie pamięci: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek, zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: J. Papuzińska „Chora rzeka”, Widzowska: „Strażnicy przyrody”,
 • Słuchanie piosenki: „Dbamy o przyrodę” (sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „Kosz”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Zwierzęta w lesie, Powiedz i zrób, Krople deszczu, Szanuj zieleń, Dbam o przyrodę, Bociani berek, Na zielonej łące, Wyrzuć śmieci

 

TYDZIEŃ III- WAKACYJNE PODRÓŻE

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza.
 • Kształtowanie poczucie przynależności narodowej: rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce, nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr, dostrzeganie piękna Polski.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana)
 • Doskonalenie procesów poznawczych: rozwiązywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin, analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…).
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań), czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej), czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych liczenie, rozwiązywania równań w zakresie 0-10.
 • Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej, uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form ekspresji na forum grupy.
 • Słuchanie wiersza: Łącz „Letnie wakacje”, E.Stadtmuller: „Wakacyjny pociąg”
 • Słuchanie piosenki: „Lato w kawiarence” (sł. muz. B. Gowik)
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „Bursztynek”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Kolorowe kulki, Szum morskich fal, Wakacyjny pociąg, Rabatki i klomby, Przyszło lato, Podróżnicy! W drogę, Na szlaku, Przejdź pod przeszkodą, Nad strumykiem, Sztorm i rybki, Spłoszone jaskółki, itp.

 

TYDZIEŃ IV – POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

 • Kształtowanie postawy bezpiecznego przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu, zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie, organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw, przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku
 • Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).
 • Doskonalenie umiejętności językowych: formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach., poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego.
 • Doskonalenie słuch fonematycznego.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: dodawanie i odejmowanie w zakresie 0-10, rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom, rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).
 • Słuchanie wierszy: „ Co robią latem dni tygodnia?” ( G. Lech), „Czemu?” ( P. Beręsewicz),
 • Słuchanie piosenki: „Moje marzenia” ( sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Podróż samolotem, Taniec motyli, Samochodem przez miasto, Pory roku, do mnie; Czym na wakacje?, Razem w podróż (z wykorzystaniem krzesełek), Moja ulubiona zabawka, Na do widzenia, Ćwicz, jak ci zagram; Wyjazdy na wakacje, Wyścig z kubkami z wodą, itp.

 

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU CZERWIEC

 

 

Piosenka pt.: „Lato w kawiarence”

( sł. muz. K. Gowik)

 

1.Za rogiem czeka lato w maleńkiej kawiarence.

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce

I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref.

Lato, ach lato, zaczaruj wszystkich nas!

Byśmy za Tobą pobiegali w ciepły las

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli

Na ptaki popatrzeli i wracać stąd nie chcieli.

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

 1. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.

I niesie dla nas lody w polewie malinowej!

„Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”

Ref.: Lato, ach lato,…

 1. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!

Bo wakacje to atrakcje-teraz, już!

 

Wiersz pt.: „ Czemu?”

                  ( P. Beręsewicz)

 

Czemu styczeń nosi skarpety?

Bo mu nogi marzną tak, że o rety!

Czemu luty taki blady stąd smutki?

Bo się martwi, że jest taki krótki!

Czemu marzec się złości i burzy?

Bo za wolno wraca wiosna z podróży.

Czemu kwiecień taki strój ma pstrokaty?

Bo gdzie spojrzy wszędzie kwiaty i kwiaty!

Czemu maj jest zielony u świeży?

Coś się mamom na Dzień Matki należy.

Czemu czerwiec w krótkich spodniach już gania?

Bo to Lato, czas na letnie ubrania!

Czemu lipiec, taki dziwnie wesoły?

Cóż, wygląda, że nie tęskni do szkoły.

Czemu sierpień tak się śmiesznie nazywa?

Kiedyś z sierpem chodził rolnik na żniwa,

Czemu wrzesień wciąż się włóczy po lesie?

Szuka grzybów, może nam też przyniesie.

A październik? Czemu drzewa rumieni?

Bo w kolorach jest do twarzy jesieni.

A listopad? Czemu smutny i bury?

Bo mu liście z drzew zdmuchują wichury.

Czemu grudzień w biały puch się owinął?

Bo mu cieplej pod śniegową pierzyną.

Czemu na tym w wierszu się kończą się słowa?

Bo tu rok się zaczyna od nowa.

 

 

 

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MAJ 

TYDZIEŃ I –  MOJA OJCZYZNA

 • Poczucie przynależności narodowej: podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy.
 • Utrwalenie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego.
 • Stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.
 • Wskazywanie Polski na mapie Europy.
 • Wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską.
 • Wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o ważnych sprawach,
 • Zwracanie uwagi na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur).
 • Kształtowanie myślenia logicznego: rozwiazywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach
 • i metodach aktywizujących, m.in..: wizualizacja, personifikacja, analogia, dramy.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na liczmanach, rozwiązywanie zadań z treścią.
 • Słuchanie wiersza: E. Stadtmuller: „Kim jesteś?”:
 • Słuchanie piosenki: „Jestem Polakiem” ( sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Poznanie legendy o smoku wawelskim.
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowskiej-Zaremby: „Dzień Flagi”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności fizycznej: Podróż po Polsce, Wycieczka do dużego miasta, Przejazd przez most, Metro, Zielony parzy, W parku na ławce, Motyle w parku miejskim, itp.

 

TYDZIEŃ II – ŁĄKA W MAJU

 • Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami.
 • Poznanie sposobów wykorzystanie łąki przez rolników.
 • Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 • Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Wyjaśnianie zjawiska tęczy.
 • Poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki).
 • Wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków. Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, np. składanie przedmiotów z części, budowanie różnych konstrukcji przestrzennych z klocków.
 • Kształtowanie umiejętności językowych: stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta ), doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi: poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: Forma: „Łąka”.
 • Słuchanie piosenki: „Karuzela na łące” (sł. muz. K.Gowik).
 • Słuchanie opowiadań: „Barwy ochronne” (M. Strękowskiej-Zaremby).
·    Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Kwiaty, Przeciągamy linę, Mieszkańcy łąki, Biedronki i motyle., Ślimaki, Wyścigi rzędów, Muzyka świerszcza, Idziemy na łąkę, Żuczki, Zabawy na łące, itp.

 

 

TYDZIEŃ III – ŚWIĘTO RODZICÓW

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych I utrwalanie wiedzy o rodzinie.
 • Opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter). Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców. Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • Wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.
 • Określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych
 • Aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych na terenie przedszkola.
 • Wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Utrwalenie poznanych liter.
 • Kontynowanie ćwiczeń w czytaniu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, zabawy masą plastyczną, przeplatywanki.
 • Słuchanie wierszy: „ Dla Mamy i Taty” ( A. Widzowska), „Dzień Taty” ( B. Kosmowska), „Mama i Tata” ( J. Koczanoewski.
 • Słuchanie piosenki: „M jak mama, t jak tata” ( sł. muz. K. Gowik).
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Od młodego do starego, Zdjęcie z mamą i tatą, Ruchome bukiety, Tata woła!, Zrób tyle samo, Tworzymy rodziny, Bukiety wielokwiatowe, Mama i dziecko, Kto pierwszy dobiegnie do swojej mamy?, Podwieczorek dla rodziców, Pomagamy w sprzątaniu, W co się bawić? Ćwiczenie chwytu i rzutu oburącz, Taniec z mamą, taniec z tatą, itp.

 

TYDZIEŃ IV – NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI

 • Poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu.
 • Poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości. Akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.
 • Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • Kształtowanie postawy tolerancyjnej: niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem, pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy, przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, akceptowanie równości praw wszystkich, dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich, szanowanie odmienności innych dzieci.
 • Uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci ( osób niepełnosprawnych).
 • Celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru.
 • Utrwalanie liter.
 • Doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • \Usprawnianie pamięci: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek, zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: A. Widzowska: „Dzieci na Ziemi”,
 • Słuchanie piosenki: „Inni a tacy sami” (sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „Karim”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Kto dalej?, Kabaddi, Powitania, Rzeźba przyjaciół, Znajdź swojego przyjaciela, Podaj piłkę, Minisiatkówka, Niewidomy na drodze, W kręgu przyjaciół,  Zakręcony berek.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MAJU

 

 

 

Piosenka pt.: „M jak mama, t jak tata”

( sł. muz. K. Gowik)

 

 1. Kiedy mama z tata mają wreszcie dla nas czas, wtedy co najlepsze dają , bo kochają nas.

Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,

I wieczorne przytulańce, którym nie ma końca!

Ref.

M jak mama, t jak tata to jest, co lubię mieć!

Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!!

M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

Wołam siostrę, wołam brata i ruszamy w wielki świat.

 1. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,

gdy od rana już wiadomo że dziś tylko my!

Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,

Gry, zabawy, buźki, noski w bajek świat wyprawy.

Ref…

 

 

 

Wiersz pt.: „ Mama i Tata”

             ( A. Widzowska)

 

Mama i Tata to świat nasz cały,

Ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

To dobre, czułe, pomocne ręce

I kochające najmocniej serce.

To wyprawy do kraju baśni,

Wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

Loty huśtawką, prawie do słońca

Oraz cierpliwość, co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato,

Dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

Że nas kochacie, że o nas dbacie i wszystkie psoty nam wybaczacie.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

TYDZIEŃ I – WIOSENNE POWROTY

 • Poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
 • Zrozumienie znaczenia wyrażeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • Kształtowanie umiejętności skupiania uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań. Dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych: zabawy badawcze jajkiem.
 • Kształtowanie myślenia logicznego: rozwiazywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Odróżnianie druku od pisma-wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: j, J.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 na liczmanach.
 • Słuchanie wierszy: K. Datkun-Czerniak: „Ptaszek opowiada”.
 • Słuchanie piosenki: „Bocianek” (sł. muz. K. Gowik).
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowskiej-Zaremby: „Ptaki
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności fizycznej: Jajko w gnieździe, Ptaki i kot, Czarodziej, Bocian i wrony, Bociany i bocianiątka, Ptaki – do gniazd, Kukułka podrzuca jajko, itp.

 

TYDZIEŃ II – WIOSNA NA WSI

 • Poznawanie, w sposób pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów
 • Wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)
 • Wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Kształtowanie myślenia logicznego, tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…) tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności językowych: stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta ) Wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko).
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: ż, Ż.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: Stadmuller:”.Śniadanie”, W. Chotomska”
 • Słuchanie piosenki: „Podwórkowa awantura” (sł. muz. K. Gowik)
 • Słuchanie opowiadań: „Kaczęta, prosięta… konięta? (M. Strękowskiej-Zaremby)
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Żabki, Odgłosy z wiejskiego podwórka, Koniki, Co to za zwierzę?, Złap ogonek, Sprytny piesek, Sprytny kotek, Bocianie łowy, Piłka pod kolanami, itp.
 •  

TYDZIEŃ III – WIELKANOC

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z Wielkanocą, przejmowanych od pokoleń.
 • Nazywanie barw – ciepłych i zimnych.
 • Zainteresowania plastyczne: wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.
 • Doskonalenie sprawności językowych: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń. Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: f, F.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, zabawy masą plastyczną, przeplatywanki.
 • Słuchanie piosenki: „Wielkanoc” ( sł. muz. J.Kucharczyk)
 • Słuchanie opowiadań: „Wielkanocny koszyczek ( S. Karaszewski), Kosmowskiej „Pamiętnik Kasi”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: W poszukiwaniu kolorów, Taniec kurcząt, Rodzinne spotkania, Świąteczne życzenia, Kwoka i jastrząb Przenieś piłkę, Lis i kurczęta, Jajko, Kraszanki do koszyków, Kury i kurczęta, Pisanki itp.

 

TYDZIEŃ IV – DBAMY O PRZYRODĘ

 • Poznanie etapów rozwojowych żaby, motyla.
 • Wdrażanie do szanowania wody, niemarnowanie je
 • Poznawanie sposobów ochrony środowiska
 • Poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii)
 • Poznawanie przejawów działalności ekologicznej:

– segregowanie odpadów

– oczyszczanie ścieków

– zakładanie filtrów na kominy

– ochrona roślin i zwierząt

– oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii)

– tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody

– sadzenie drzew i krzewów

– dokarmianie zwierząt

 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu:

-segregowania odpadów

– oszczędnego gospodarowania materiałami

– oszczędnego korzystania z wody.

 • Doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Usprawnianie pamięci: powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek, zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: h, H.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: J. Papuzińska „Chora rzeka”, Widzowska: „Strażnicy przyrody”,
 • Słuchanie piosenki: „Dbamy o przyrodę” (sł. muz. J. Kucharczyk)
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „Kosz”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Zwierzęta w lesie, Powiedz i zrób, Krople deszczu, Szanuj zieleń, Dbam o przyrodę, Bociani berek, Na zielonej łące, Wyrzuć śmieci!

 

TYDZIEŃ V – DBAMY O PRZYRODĘ

·    Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc. 

·    Poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem.

·    Poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości

·    Poznawanie herbu swojej miejscowości.

·    Kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.

·    Poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji

·    Poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych. Zwracanie uwagi na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w swojej miejscowości

·    Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

·    Doskonalenie sprawności manualnej : zabawy paluszkowe, prace plastyczne,

·    Doskonalenie umiejętności matematycznych: kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfra, ważenie-porównywanie masy przedmiotów na oko; poznanie różnych rodzajówo wag, wyjaśnienie ich roli w określaniu masy przedmiotów.

·    Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter oraz ich kreślenie.

·    Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

·    Słuchanie wiersza: I. R. Salach. „Dom”, M. Strękowska-Zaremba: „Małe miasteczko”

·    Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „ A tu u nas..”

·     Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie

·    Słuchanie piosenki: „To tu” (sł. muz. J. Gowik ).

·    Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne-  rozwijanie sprawności ruchowej: Zwiedzamy nasz region i naszą miejscowość, Pomniki, Na wycieczce, Rozsypane przesyłki, Poranna mgła, Po drodze do sklepu, Wycieczka, Samochody i garaże, Śmieci, do kosza, itp.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU KWIETNIU

 

 

Piosenka pt.: „Bocianek”

( sł. muz. K. Gowik)

 

Powróciły już bociany z dalekiego lotu.

Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu.

Małe bocianki mocno dokazują

i rodzicom z gniazda wylatują.

Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

To bocianek wita wiosnę.

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

To bocianek w polu śpiewa.

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.

Grzeje słonko i wiosennie szumią drzewa.

 1. Już bociany widać w gniazdach

przy polach i drogach.

Już po łąkach chodzą sobie

na swych długich nogach.

Małe bocianki, psotne i ciekawe,

już lądują z gniazda prosto w trawę!

Ref.: A tu kle, kle, kle…

 1. Jak to dobrze, że wróciły takie miłe ptaki.

Będą sobie zajadały żabki i ślimaki.

Małe bocianki bardzo szybko rosną,

tak jak wszystkie dzieci rosną wiosną!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz pt.: „ Strażnicy przyrody”

             ( A. Widzowska)

 

Kuku, kuku! – echo niesie.

To kukułkę słychać w lesie.

– Kuku, czekam! Kuku, dzieci!

Czy sprzątniecie swoje śmieci?

Płaczą sarny i jeżyki:

– Ach! Zamienią las w śmietniki!

Rudy lisek wyszedł z norki.

– Dzieci to są mądre stworki.

O! Zbierają już butelki

i zakrętki, i papierki.

Wiedzą, że ze szkiełka w lesie

straszny pożar się rozniesie!

Hyc! Wyskoczył zając Kicek.

– Chcecie poznać tajemnicę?

Każdy maluch las szanuje

i porządku w nim pilnuje.

Wie, że drzewo i roślina

oczyszczają dym z komina.

– Prawda – szepnął wilczek młody.

– Dzieci bronią swej przyrody.

Nikt nie goni nas z patykiem

i nie płoszy zwierząt krzykiem.

Po mrowiskach też nie skaczą.

Przecież wtedy mrówki płaczą!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MARZEC

 

TYDZIEŃ I –  ZWIERZĘTA Z DŹUNGLI I SAWANNY.

 • Poznawanie zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne) w tym zoo (filmy, albumy).Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz: zabawy z globusem.
 • Kształtowanie myślenia logicznego: rozwiazywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • Usprawnianie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Odróżnianie druku od pisma-wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Usprawnianie umiejętności matematycznych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: z, Z.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Słuchanie wierszy: I. R. Salach: „W zoo”, „ Podróże”.
 • Słuchanie piosenki: „Na sawannie” (sł. muz. K. Gowik).
 • Słuchanie opowiadania: S. Karaszewskiego „Przyjaciel małpki”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Węże, Zwierzęta – na wybiegi!, Parada zwierząt, Lwy i żyrafy, Jak poruszały się zwierzęta?, Uważaj na mnie, Węże, Skoki kangura, Przedszkolne zoo, Gońcie żyrafę gońcie…!, itp.

 

TYDZIEŃ II – ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • Poznanie ekosystemu łąki, pól, lasów; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące. Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • Definiowanie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 • Kształtowanie myślenia logicznego, ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe), tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: u, U.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: Strękowskiej-Zaremby „Leśne piosenki”.
 • Słuchanie piosenki: „W lesie” ( sł. muz. J. Kucharczyka)
 • Słuchanie opowiadania: „Leśny dom” ( S. Karaszewski)
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Leśne zwierzęta, Dziki na spacerze, W krecich tunelach, Koncert, Celuj do obręczy, Zając w kryjówce, Myszki, do norki, Wesołe wiewiórki, Do drzewa i z powrotem, Jaskółki.
 • Kształtowanie umiejętności językowych: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich, opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, klasyfikowanie: tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku, klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

TYDZIEŃ III – MARCOWA POGODA

 • Poznawanie oznak nadchodzącej wiosny. Uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem.
 • Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
 • Poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.
 • Zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw. Nazywanie pokarmów koniecznych do utrzymania zdrowia.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy, posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: c, C.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, zabawy masą plastyczną, przeplatanki.
 • Słuchanie wiersza: „ Witaminowe abecadło” ( S. Karaszewski), A. Widzowskiej „Pożegnanie Marzanny”. E. Stadtmüller „Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu”
 • Słuchanie piosenki: „Żartowniś marzec” (sł. muz. K.Gowik).
 • Słuchanie opowiadania: „Marcowy dzień” ( S. Karaszewski).
 • Kształtowanie umiejętności językowych: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich, opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Taniec witaminek, Wiosenna wycieczka, Przedwiosenny spacer, Marcowe słoneczko, Pory roku, Zaczarowany berek, Sprawna noga, Znajdź swoje miejsce, Przesyłka, Ruchomy woreczek, Przejdź przez szarfę, Zabawy kotków.

 

TYDZIEŃ IV – WIOSENNE PRZEBUDZENIA.

 • Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach
 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność).
 • Obserwowanie, w sposób pośredni (filmy, książki), prac wiosennych na działkach i w polu. Poznawanie etapów rozwojowych żaby, motyla.
 • Uprawa roślin i hodowla zwierząt. Zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.
 • Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia: lupy, lornetki, mikroskopu.
 • Usprawnianie procesów poznawczych: zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać; skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań; dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych; liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach), dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych; dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).
 • Umuzykalnianie: reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: ł, Ł.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Słuchanie wiersza: „Nasze kwiaty” Forma.
 • Słuchanie piosenki: „Nareszcie wiosna” ( sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Słuchanie opowiadania: „Oznaki wiosny” S. Karaszewski.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Zadbane – zaniedbane, Piłka w górę, Zwiastuny wiosny, Wiosenny taniec, Motyl w ogrodzie, Znajdź drugą połowę swojego obrazka, Tulipany na grządce, Obudź się, nadeszła wiosna, Wielka woda, Wyścig z piłką, Gramy w zielone, Z kwiatka na kwiatek, Berek tunelek. W poszukiwaniu miodu, itp.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MARZEC

Piosenka pt.: „Żartowniś marzec”

( sł. muz. K. Gowik)

 

1.Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

Tak i pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap,kap, kap, kap – deszcz.

Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.

Puk, puk, puk, puk – grad.

Uuuuu – wiatr!

 1. Wiosna wzięła się pod boki,

dzieci jest jej szkoda.

– Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

Ref.: W marcu, w marcu…

 1. Marzec skoczył hop! pod chmury

i mówi do cioci:

– Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu…

 

 Wiersz pt.: „Pożegnanie Marzanny”

 • Widzowska)

 

Wskakuj na miotłę, mroźna Marzanno!

Czas się pożegnać, zimowa panno!

Nadal ze szronu dziergasz nam getry,

a dla bałwanków bielutkie swetry?

Przestań zamieniać nosy w mrożonki

i pieskom wplatać sople w ogonki!

Spójrz! Wiosna biegnie do nas ze słonkiem,

próbuje zbudzić misia skowronkiem!

Obsypie drzewa brokatem z kwiatków,

na łąkach złoży dywan z bławatków,

z norek wygoni śpiochy – zwierzaki,

zwoła na koncert pszczoły i ptaki!

– Jestem Marzanną, panią zamieci,

zmiotę was miotłą, wiosenne dzieci!

Czy nie lubicie śmigać na sankach,

nurkować w zaspach, lepić bałwanka?

Dla was wymyślam bitwy na śnieżki,

wiewiórkom w dziuplach mrożę orzeszki,

sypię wam białe gwiazdki na głowy!

Ja mam stąd znikać? Nie! Nie ma mowy!

– A kysz, Marzanno, mrożąca lodem!

Czas na słoneczko i ule z miodem.

Witamy Wiosnę, twą koleżankę!

A ty idź wcinać zimną owsiankę!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

 

TYDZIEŃ I –  II tydzień ferii zimowych

 • Zabawy integrujące grupę z dziećmi innych grup.
 • Zapoznanie dzieci z konsekwencjami niezachowania bezpieczeństwa podczas zabaw śnieżnych.
 • Zabawy chustą animacyjną.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez zabawy na świeżym powietrzu i zajęcia ruchowe w sali.
 • Doskonalenie sprawności matematycznych: zabawy cyframi, równania w zakresie 0-10, utrwalanie znaków <.>,=, klasyfikowanie, mierzenie, szeregowanie.
 • Usprawnianie motoryki małej: zabawy masami plastycznymi.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: zabawy głoską.
 • Utrwalanie poznanych liter w tym ich kreślenie po śladzie i samodzielnie.

TYDZIEŃ II – Baśnie, bajki, bajeczki.

 • Poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola.
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.
 • Kształtowanie myślenia logicznego: rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • Kształtowanie umiejętności językowych: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich, opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej: posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania), wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: g, G.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Umuzykalnianie; reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu, śpiewanie piosenek.
 • Słuchanie opowiadania: A. Onichimowska: „Teatrzyk”.
 • Słuchanie piosenki: (sł. i muzyka J. Kucharczyk) „Baśniowe postacie”.
 • Słuchanie baśni: S. Karaszewski „Złoty strumień”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Baśniowe zdjęcia, Dobre smoki i złe smoki, Dzień krasnoludka, Strona do strony, Czarownice na miotłach, Czarodziejskie pudełko, itp.

 

TYDZIEŃ III – Muzyka wokół nas.

 • Słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.
 • Poznawanie nazw różnych instrumentów: instrumenty perkusyjne: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich.
 • Akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • Tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka).
 • Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej: słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia, poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej: posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania), wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: w, W.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach: „Chopin”.
 • Słuchanie piosenki: (sł. i muz. K. Gowik) „Mały muzyczny świat”.
 • Słuchanie opowiadania: S. Karaszewski „Krakowskie historie”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Idź w kierunku, z którego dochodzi dźwięk, Muzyczna gra, Muzycy dają koncert, Ustawiamy się w gamę, Festiwal muzyków, Idź po ścieżce i klaszcz, Kałuże, z wykorzystaniem kija deszczowego, itp.

 

TYDZIEŃ IV – Nie jesteśmy sami w kosmosie.

 • Poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata, nazw wybranych planet Układu Słonecznego.
 • Gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet).
 • Poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych.
 • Poznawanie zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: p, P.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Słuchanie wiersza: I. R. Salach: „W Toruniu żył Kopernik…”.
 • Słuchanie piosenki: „Każdy chciałby być odkrywcą” (sł. muz. J. Kucharczyk).
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Uczulenie”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej:. Układ Słoneczny, Rakietą przez galaktykę, Planety, na miejsce!, Rakieta ufoludków, Podróż w kosmos, Lot międzygwiezdny, itp.

 

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU  LUTY 

Piosenka pt.: „Każdy chciałby być odkrywcą”

( sł. muz. J. Kucharczyk)

 

 1. Znam już dobrze kraj nasz, Polskę,

Miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach

zwiedziłem Europę.

 

Ref.: Chcę poznać cały świat:

Kontynenty, morza , oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwierzę

rakietą w kosmos polecę.

 

 1. Znam też inne kontynenty:

Azję i Afrykę,

A niedługi także zwierzę

ogromną Amerykę.

 

Ref.: Chcę poznać…

 

 1. Będę pływał wielkim statkiem,

latał samolotem

podróżował autokarem

 jeździł autostopem.

 

Ref.:  Chcę poznać…

 

 

Wiersz pt.: „Nutki”

( I. R. Salach)

 

Na pięciolinii siedzą nutki.

Wysunęły nóżki, pokazały butki.

A te butki czarne, małe,

do zabawy doskonałe.

 

Skoczyły czarne butki,

Uciekły nocą z piosenki nutki.

 

Do-dobrze tańcowało,

re-w stawie rechotało,

mi-gawędziło miło

fa- fasole i groch sadziło,

sol-malowało parasol,

la-lato pozdrawiało,

si-po włosku gadało,

do-wszystko dokładnie powtórzyło

i na pięciolinię wróciło.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I – Mijają dni, miesiące, lata.

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy; poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań); sylab.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: s, S.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach paluszkowych, ćwiczeniach grafomotorycznych; działalność plastyczna; budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Umuzykalnianie: słuchanie muzyki o różnym charakterze; śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie oraz piosenek.
 • Słuchanie piosenki: „Czasolot” ( sł. muz. K. Gowik).
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Rzeka czasu”.
 • Słuchanie wierszy T Fiutkowska: „Co robią zimą dni tygodnia”.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Litery, do mnie; Miesiące, na miejsce! Dni tygodnia; Dzień i noc; Tak, nie, Zbiórka! Pory roku, Która godzina? Taniec pór roku, itp.

TYDZIEŃ II – Zima i zwierzęta.

 • Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach.
 • Poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją.
 • Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa; wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz; zabawy z globusem, np. Palcem po świecie.
 • Słuchanie krótkich utworów literackich: wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich; opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań); sylab.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: n, N.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • Umuzykalnianie; reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu, śpiewanie piosenek.
 • Uwrażliwianie do przewidywania skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach: „Kto pamięta”.
 • Słuchanie piosenki: „Pomóż ptakom” ( sł. muz. J.Kucharczyk).
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Dokarmianie ptaków”.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęcia gimnastyczne– rozwijanie sprawności ruchowej: Rozgrzewamy się na mrozie, Pada śnieżek, Kolory ptaków, Ptaki fruwają, Przyleciały ptaszki, Zima i gil, Ptaki w karmniku, itp.

 

 

TYDZIEŃ III – Babcia i dziadek.

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych Dzień Babci i Dziadka; przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
 • Określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.).
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie; wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
 • Słuchanie tekstów literackich, formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań); sylab.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej, drukowanej i pisanej litery: b, B
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Słuchanie wiersza D. Gellner: „Sen o balu”, Forma: „Kocham babcię i dziadka”.
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Psotny prezent”.
 • Nauka piosenki „Kraina babci i dziadka”, (sł. muz. K.Gowik).
 • Kształtowanie sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne: Herbatka dla dziadka, Idziemy z życzeniami, Odwiedziny, Moja babcia, Latające talerze, Dyscyplina, Akrobata, itp.

TYDZIEŃ IV – Kołobrzeg moje miasto

 • Wzbudzanie patriotyzmu do miasta, w którym mieszkamy: poznanie historii Kołobrzegu, legend, ciekawostek związanych z miastem Kołobrzeg, zapoznanie z zabytkami, pomnikami,
 • Poznanie symboliki miasta, herbu, flagi.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne.
 • Słuchanie tekstów literackich, formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • Utrwalenie poznanych liter: Zabawy literą.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań); sylab.
 • Słuchanie piosenek o tematyce morskiej, szant oraz piosenek o Kołobrzegu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.

TYDZIEŃ V – Projekt zabawki.

 • Wzbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 • Budowanie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem.
 • Poznawanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych w toku przeprowadzania doświadczeń.
 • Wzbogacenie słownictwa, inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • Dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna poBeręsewicz „M\moc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.)
 • Dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów, klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.
 • Utrwalenie poznanych liter: Zabawy literą.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Słuchanie piosenki: „Taniec pajacyków”, sł. muz. K. Gowik.
 • Beręsewicz: „Nasza Julka”
 • Oglądanie filmu edukacyjnego: „Zabawki dawniej zabawki dziś”.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej: uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne: Roboty, Okazy muzealne, Komórki do wynajęcia, Pochód pajaców, Poczęstunek dla misia Śnieżką do pudełka, Skaczące piłki, Lalki i pajacyki.

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU

 

 

 

Piosenka pt.: „Kraina babci i dziadka”

( sł. muz. K. Gowik)

1.Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.

Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.

Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref:

A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

karuzela i spacer z psem

wszystko wyczarował dziadek z babcią,

ja to wiem!

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

Potem pizza, a może dżem?

Wszystko wyczarował dziadek z babcią,

ja to wiem!

 1. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,

ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!

Tata stara się jak może, aby z nami być!

Ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.

Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

Ref.A tam lody…

 

Wiersz pt.: „Kocham babcię i dziadka”

( B. Forma)

Kocham mocno babcię, dziadka-

To nie żart, moi mili,

dzisiaj im życzenia składam,

by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia

I wszystkiego mam już dosyć,

dziadek mocno mnie przytuli,

o to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,

babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać, te wypieki

Najwspanialsze są na świecie.

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach

Przekazują wciąż wytrwale

Swym kochanym wnukom, wnuczkom

rad życiowych całą gamę.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I – Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • Uświadomienie dzieciom, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie, kreślenie szlaczków i poznanych liter.
 • Przygotowanie do czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, e, i, m, k, t, l oraz czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 •  Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery l, L.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Lalki i pajacyki, Odbij balonik, W świecie dinozaurów, Jedziemy na Śląsk, Stąd do przeszłości, Dinozaur drapieżca, itp.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego. Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk): „Świat sprzed milionów lat”.
 • Słuchanie wiersza A. Widzowska: „Dinozaury w przedszkolu”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Węgiel”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie, wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska

„Piątek z eksperymentem”

 

TYDZIEŃ II – Idą święta

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb wyższych innych osób.
 • Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć.
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Wdrażanie do stosowania form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie, kreślenie szlaczków i poznanych liter.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery d, D.
 • Przygotowanie do czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, e, i, m, k, t, l, d oraz czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Prezenty w paczkach, Świąteczne życzenia, Kto lubi…? Świąteczne ozdoby, Małe bombki i duże bombki, Łańcuchy choinkowe, Zimowy berek i sopelki, Celuj śnieżką
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: zabawy głoską. Wyodrębnianie ze słów głosek w nagłosie, wygłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz. J. Kucharczyk): „Idą święta”.
 • Słuchanie wiersza J. Kochanowska: „Choinka”.
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Sąsiad”.

 

 

TYDZIEŃ III – Idzie zima ze śniegiem

 • Dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku.
 • Nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • Kształtowanie umiejętności dłuższego wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów literackich, kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…, opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną wypowiedzi: poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej litery: r, R.
 • Przygotowanie do czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, e, i, m, k, t, l , r, d oraz czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Słuchanie wierszy A. Widzowska: „Szczypawka”; K. Datkun-Czerniak: „Pracowita zima”; P. Beręsewicz: „Podwórkowa olimpiada”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery r, R.
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „Sekret bałwana”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „List do zimy”.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Taniec śnieżynek, Gdzie słychać głoskę? Śnieżki i sopelki, Zimowe zabawy, Hokej na lodzie.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

 

TYDZIEŃ IV – Projekt prezent

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z Bożym Narodzeniem. Aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych i przedszkolnych
 • Dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych: dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów; klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy, mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami, porównywanie długości (szerokości), stosowanie określeń: dłuższy od, krótszy od, takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy.
 • Słuchanie wiersza A. Frączek: „Prezenty”.
 • Słuchanie piosenki (sł. D. Zawadzka, muz. S. Gąsieniec) : „Niech się spełnią marzenia”.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np.: Litery, do mnie; Miesiące, na miejsce! Dni tygodnia; Dzień i noc; Tak, nie.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDZIEŃ

 

 Piosenka pt.: „Idą święta”

            sł. muz. J. Kucharczyk

 

1.Na dworze śnieg już spadł,

na dworze szczypie mróz.

a w domu ciepo tak,

Bo święta przyszły już.

 

Ref.: Biały opłatek na stole

I potrawa świątecznych dwanaście, dzisiaj gwiazdka na niebie

dla wszystkich świeci jaśniej.

Płyną świąteczne życzenia

W mroźny, zimowy świat.

A pod choinką prezenty,

to piękny, radosny świat.

 

 1. Choinka błyszczy, lśni

Tysiącem różnych barw,

 migocze w świetle świec

i pachnie tak jak las.

 

 

 1. Datkun- Czerniak: „Pracowita zima”

 

Zima, zima biała

drogi zasypała.

 Chmury śnieg prószy,

Mróz szczypie w uszy.

Wszystko ubielone,

Śniegiem przyprószone,

lód lśni już na rzekach

a zima narzeka:

-Tyle pracy jeszcze mam!

Czy ja radę sobie dam?

Gdy już wszystko pobieliła,

Wodę w rzekach zamroziła,

Zaprosiła dzieci w koło:

-Śniegiem bawcie się wesoło!

Zróbcie śnieżki i bałwanki.

 I na górkę! I na sanki!

Rzekła jeszcze:

I niech każde z Was pamięta

Najważniejsza w zimie sprawa,

To bezpieczna jest zabawa.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD 

TYDZIEŃ I – MOJA OJCZYZNA- MÓJ KRAJ

 • Zaznajomienie się z mapą Polski. Odszukiwanie Polski na mapie Europy.
 • Nazywanie swojego państwa- kraju-ojczyzny, stolicy, głównych miast, rzek, gór.
 • Poznanie legend o powstawaniu państwa polskiego. Słuchanie legend: „ O Lechu, Czechu i Rusie”, „ O królu  Popielu”  i  „ O Piaście Kołodzieju”.
 • Poznanie sławnych Polaków i ich osiągnięć.
 • Odróżnianie muzyki klasycznej od rozrywkowej.
 • Poznanie wybranych regionów Polski, strojów ludowych, tańców i przyśpiewek regionalnych.
 • Nauka poleczki: „Poszło dziewczę po ziele”.
 • Zapoznanie się z niektórymi charakterystycznymi państwami (sąsiadami Polski) ich zwyczajami i kulturą.
 • Utrwalenie znajomości symboli narodowych godło, flaga, hymn.
 • Słuchanie wiersza W. Bełza: „Katechizm polskiego dziecka?.
 • Uczestniczenie w uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie

    szlaczków.

 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie,

    wyjaśnianie praw przyrody oraz  pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z    

   eksperymentem”.

 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym

powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Pajacyki i roboty, Dotknij i wróć, Zawody, Robot mojej mamy, itp.

TYDZIEŃ II – Mój dom

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • Przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
 • Poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego. Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery t, T.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej -określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów: „Zabawa Pajączek”
 • Utrwalanie znaków <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku.
 • Uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Magiczne miejsce”
 • Słuchanie wiersza P. Beręsewicz: „Dom rodzinny
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym

powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Pajacyki i roboty, Dotknij i wróć, Zawody, Robot mojej mamy, itp.

 

TYDZIEŃ III – Moje prawa i obowiązki.

 • Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka. Uświadamianie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych. Dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków. Konfrontowanie tego, co dzieci lubią, z tym, co im wolno.
 • Rozwijanie umiejętności kodowania informacji.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego. Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej litery d, D.
 • Słuchanie wierszy: Widziwska: „Ocieplaki”, M. Brykczyński: „O prawachdziecka”, I. Fabiszewwski: „Prawa i obowiązki”,
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Obowiązki”
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Emocje w kolorowych pokojach, Obserwuję cię, Wiewiórki, do dziupli, Kolorowe pokoje, W prawo, w lewo, itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ IV – Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych. Uświadamianie  o konieczności ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby chorych.
 • Poznawanie czynników warunkujących zdrowie
 • Rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych
 • Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
 • Słuchanie S. Karaszewskiego „Jazda bez trzymanki”.
 • Słuchanie wiersza Grodzieńskiej: „Chory kotek
 • Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad związanych z higieną.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie. Spożywanie różnorodnych pokarmów.
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Idź pod dyktando, Ruchliwe kropki, Na ratunek, Sałatka warzywno-owocowa, i
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : K, k w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie piosenki „Lekcja zdrowia” ( sł. muz. K. Gowik)
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „ Uważaj! Niebezpieczeństwo!”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

Piosenka pt.: „Lekcja zdrowia”

            sł. muz. K. Gowik

 

1.Dziś to będzie lekcja zdrowia,

a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić

I leniuszkiem był troszeczkę

A co robić chciał zaraz powiem Wam.

 

Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och!

Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

Byś brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

By zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

 

 1. Już posłuchał ludzik lekcji,

W głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

Wziąć szczoteczkę, umył zęby,

Potem wszedł do wanny

i szczęśliwą zrobił minę.

A co robić chciał? Zaraz powiem wam.

 

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak

Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, t

Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak

Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak.

Ważne by ze sobą robić coś

By zrozumieć, że każdy  z nas to zdrowy gość!

 

 Wiersz pt.: „ O prawach dziecka”

 1. Bryczyński

 

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa.

Chcąc wielu dzieci los odmienić

Stworzyli dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

Próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego

Mogę  uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać.

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa

A gdy różnię się od innych to już moja sprawa

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie

Byście w potrzebie z nich korzystały,

Najlepiej jak umiecie.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

TYDZIEŃ I – Idzie jesień…przez ogród i sad.

 • Poznawanie, w sposób pośredni, sadu i ogrodu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po, wybranych warzywach i owocach.
 • Rozpoznawanie owoców poprzez zmysły: dotyku, węchu, wzroku, smaku w tym zabawy badawcze jabłkiem.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • Poznanie znaczenia słów owoce egzotyczne, wymienianie.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw: dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki.
 • Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach np.: z zastosowaniem klamerek, spinaczy, podejmowanie działalności plastycznej, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karczewskiego: „Owocowa uczta”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz J. Kucharczyk) „Zbiory z sadu i ogrodu”-
 • Słuchanie wiersza W. Kostecka: „Na rynku”.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczb 1-2 w tym znaków : <,>,=, oraz stosowanie ich do sytuacji zadaniowych.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez: rytmiczny podział słów, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi, wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Poznanie i rozróżnianie samogłoski i spółgłoski.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : O,o w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Głoska do głoski, Jesienne zabawy, Drzewa w sadzie, Kolorowe łańcuchy, Wesoły buraczek itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień…do zwierząt.

 

 • Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Kształtowanie spostrzegania słuchowego: odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie); rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa; określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Jesienna zagadka”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez posługiwanie się umownymi znakami: strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Dary jesieni”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : A, a w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jeże, Parada zwierząt, Kot i myszy, Kasztankowa gra, Wilki i owce, Orzechem do dziupli itp.
 • Zabawy badawcze: „Orzechy i orzeszki.
 • Rozwijanie myślenia (przyczynowo-skutkowe): historyjka obrazkowa: „Jak jeż szukał mieszkania”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym w tym nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Kształtowanie myślenia logicznego poprzez czynności analizy, syntezy, porównywania i klasyfikowania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk) „Jak to z chlebem było?”-
 • Zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowska- Zaremba „Cukier” i historyjką obrazkową: „Z czego robi się chleb?”.
 • Zabawa dydaktyczna: „Surowce i produkty”- badanie i określanie właściwości fizycznych węgla.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: prostokąt: „Zabawy z prostokątem”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. , Kolorowe papierki, Loty ptaków, Taca z herbatką dla mamy, Do sklepu po pieczywo, Liście, Jesienny deszcz itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… z deszczem.

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
 • Zwracanie uwagi na konieczność szanowanie wody, niemarnowanie jej, wyjaśnienie znaczenia dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi, uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach, kończenie rysunków według wzoru.
 • Rozwijanie spostrzegania słuchowego: rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczenie głosek.
 • Rozwijanie myślenia logicznego: wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne.
 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jesienne dźwięki, Taniec kropelek, Wiatr i liście, Zmienna pogoda, Wiatr i chmurki, Zbijak –Liściak, itp.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik) „Kłótnia kaloszy”-
 • Słuchanie opowiadania S. Karszewski „Woda krąży”- zabawy badawcze z wodą.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Jesienna muzyka”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

  

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 

Piosenka pt.: „Kłótnia kaloszy”

            sł. muz. K. Gowik

 

1.Pada z nieba deszcz, zimny deszcz

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap

 

Ref.: Kap, kap, kap…,

 

 1. Aż, jednego dnia kalosz siadł,

A z kaloszem też jego brat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

 1. Jeden klosz chciał w sklepie stać,

Drugi klosz chciał w piłkę grać.

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraza pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

 1. Prawy kalosz aż tupnął: tup!

Lewy kalosz aż skoczył: sipu!

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

 

Ref.: Kap, Kap, kap,…

 

 1. No i wreszcie już kłótni kres.

Mama mówi: – Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

Wiersz pt.: :Szara pogoda”

 1. Datkun-Czerniak

 

Szara chmurka, obok druga

Pełne kropel dżdżu,

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare

Kiedy pada deszcz

Szare niebo, łąki szare

Wszędzie szaro jest

A tu pada, pada, pada

Już przez cały dzień!

Oj deszczyku, już wystarczy,

Zmień pogodę-zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną,

Już słoneczka czas.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Zabawy integrujące grupę i wychowawcę;
 • Utrwalenie nazw części ciała;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na swój temat oraz w różnych sytuacjach;
 • Zapoznanie się z bohaterami pakietu: Olkiem i Adą; słuchanie piosenki: „Olek i Ada”;
 • Przypomnienie zasad obowią zujących na placu zabaw w tym instrukcji korzystania ze sprzętu;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu: „Lis i kury”, „Z kamyka na kamyk”, „Stop- klatka”, „Co najbardziej lubię robić w wolnym czasie?”,„Co lubią Olek i Ada?”,” Zwierzęta i ich ulubione litery”, „Taniec części ciała”
 • Ćwiczenia gimnastyczne- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;
 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych: „radość”, „smutek”, „strach”, „złość”;
 • Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej: „To jestem ja”
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby: „Przyjaciel”;
 • Nauka piosenki: „Wspomnienia z wakacji” – umuzykalnianie;
 • Przygotowanie do nauki czytania: wprowadzenie pojęcia – „zdanie”, „litera”; zabawy z literami: „Moja wizytówka”
 • Ćwiczenie orientacji na kartce: „Zabawy na zielonej łące”;
 • Utrwalenie pojęć: „przygrywka”, „zwrotka”, „refren”
 • Ćwiczenie pamięci: „Imię i czynność”
 • „Poznajemy nasze zmysły”-rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka w tym uwrażliwienie o konieczności ochrony i higieny narządów zmysłów;
 • Wykonanie pracy plastycznej: „Słoiczki z przyprawami”, „Mój portret”
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej; „Czas do przedszkola”;

TYDZIEŃ II – Moja grupa.

 • Przypomnienie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania;
 • Słuchanie wierszy: B. Szelągowskiej: „Zasady przedszkolaka”, M. Strękowska – Zaremba: „Uprzejmy Krzyś” – zwrócenie uwagi na kodeks zasad grupy;
 • Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy: praca plastycznej techniką kolażu: „Order grzeczności”;
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe:„Wróć na miejsce”, „Naśladujemy zabawki”, „Wyścigi kotów”;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności ruchowej: „Znajdź swoją parę”, „Zabawy z piłką”, „Idziemy na grzyby”,” „Złap ogonek”, itp.;
 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych: „Grupowe drzewo zainteresowań” w tym pojmowanie charakteru kontaktu społecznego: „przyjaźń”;
 • Zabawy dramowe inspirowane opowiadaniem S. Karaszewski: „Nowy kolega”;
 • Ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej: „Ulubione zabawy z moim kolegą”; „Przedszkolne memory, „ Co jest nie w porządku?”, itp.;
 • Wprowadzenie dyżurów- omówienie zakresu czynności dyżurnych w tym rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych – zabawy piosenką ( sł. i muz. K.Gowik): „Krąg dziecięcych rąk”;
 • Zabawy matematyczne; kształtowanie umiejętności położenia przedmiotu w przestrzeni oraz  różnicowanie prawej – lewej strony: „Zabawa z misiem”;
 • Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych -poznanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich cech charakterystycznych: „Moja koleżanka – mój kolega”;

 

 

TYDZIEŃ III – Moja droga do przedszkola.

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w tym kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego w nim uczestniczenia;
 • Zabawy z piosenką (sł. muz. J. Kucharczyk):„Każdy chciałby być kierowcą”- umuzykalnianie dzieci;
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Skrzyżowanie bez świateł”;
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie – nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności ruchowej: „Jedź gdy zielone, stój gdy czerwone!”, „Zmieniamy oponę”, „Taksówki”, „Światła sygnalizatora”, „Policjant kieruje ruchem”; „GPS”
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej: „Kolorowe figury”,
 • Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni – posługiwanie się określeniami: przed, za, obok, nad, w prawo, w lewo;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowska: „Przejście przez ulicę”;
 • Zabawa dydaktyczna: „Ruch uliczny w Zwierzątkowie”;
 • Poznanie wybranych rodzajów znaków i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
 • Rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania;
 • Spotkanie z policjantem: przestrzeganie przed podawaniem swoich danych osobowych obcej osobie, utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestniczenia w ruchu drogowym;
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: koło;
 • Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej;
 • Poznanie i utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • Poznanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym – zabawa dramowa: „Na pomoc”;
 • Zadanie techniczne: „Telefon z numerami alarmowymi”;

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… przez las, park.

 • Rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią;
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznanie ich budowy;
 • Kształtowanie spostrzegawczości i pamięci: „Co się zmienił?”;
 • Nauka
 • Zabawy przy piosence: „Niteczka do niteczki”;
 • Wycieczka w okolice przedszkola: „W poszukiwaniu jesieni”
 • Rozwijanie prawności rychowej poprzez zabwy w Sali i na świeżym powietrzu: „Wirujące liscie”, „Żołędziowe liczydło”, itp.;
 • Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt;
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Liściobranie”;
 • Wdrażanie do uważnego oglądania przedstawień teatralnych; inscenizacja utworu T. Fiutowskiej: „Dom pod grzybem”;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Poznanie wybranych gatunków grzybów- jadalnych i trujących;
 • Nazywanie wybranych drzew iglastych;
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych;

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

 

 

 

Piosenka pt.: „Niteczka do niteczki”

1.Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

grzybek go grzybka we wrzosach w lesie,

tak rozpoczyna się jesień

Listek do listka wiatr ciepły niesie.

Tak rozpoczyna się jesień

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuu

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

 1. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek d orzeszka,

         gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

        To jesień u nas już mieszka!

         I jarzębina w parku szumiącym

         To jesień u nas już mieszka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz pt.: „Na pomoc”

Gdy przytrafi się wypadek,

wiem co trzeba robić.

Nauczyła mnie mama

do kogo zadzwonić.

Gdy się zderzą samochody

Okradną Alicję,

997 stukam

dzwonię na policję

Widać z okna ogień

Chmurę jak noc czarną,

998 stukam

Wzywam straż pożarną

Gdy ktoś złamie rękę, nogę

Albo się skaleczy

999 to numer,

Gdzie pa doktor leczy.

A gdy w domu czasem

 potrzebuję pomocy,

do babci mogę dzwonić

rano, wieczorem i w nocy