ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I – Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • Uświadomienie dzieciom, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie, kreślenie szlaczków i poznanych liter.
 • Przygotowanie do czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, e, i, m, k, t, l oraz czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 •  Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery l, L.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Lalki i pajacyki, Odbij balonik, W świecie dinozaurów, Jedziemy na Śląsk, Stąd do przeszłości, Dinozaur drapieżca, itp.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego. Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk): „Świat sprzed milionów lat”.
 • Słuchanie wiersza A. Widzowska: „Dinozaury w przedszkolu”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Węgiel”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie, wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska

„Piątek z eksperymentem”

 

TYDZIEŃ II – Idą święta

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb wyższych innych osób.
 • Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć.
 • Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Wdrażanie do stosowania form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie, kreślenie szlaczków i poznanych liter.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery d, D.
 • Przygotowanie do czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, e, i, m, k, t, l, d oraz czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Prezenty w paczkach, Świąteczne życzenia, Kto lubi…? Świąteczne ozdoby, Małe bombki i duże bombki, Łańcuchy choinkowe, Zimowy berek i sopelki, Celuj śnieżką
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego: zabawy głoską. Wyodrębnianie ze słów głosek w nagłosie, wygłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz. J. Kucharczyk): „Idą święta”.
 • Słuchanie wiersza J. Kochanowska: „Choinka”.
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Sąsiad”.

 

 

TYDZIEŃ III – Idzie zima ze śniegiem

 • Dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku.
 • Nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • Kształtowanie umiejętności dłuższego wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów literackich, kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…, opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną wypowiedzi: poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Przygotowanie do czytania: czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej litery: r, R.
 • Przygotowanie do czytania: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: o, a, e, i, m, k, t, l , r, d oraz czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Słuchanie wierszy A. Widzowska: „Szczypawka”; K. Datkun-Czerniak: „Pracowita zima”; P. Beręsewicz: „Podwórkowa olimpiada”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery r, R.
 • Słuchanie opowiadania: M. Strękowska-Zaremba: „Sekret bałwana”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „List do zimy”.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Taniec śnieżynek, Gdzie słychać głoskę? Śnieżki i sopelki, Zimowe zabawy, Hokej na lodzie.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

 

TYDZIEŃ IV – Projekt prezent

 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z Bożym Narodzeniem. Aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych i przedszkolnych
 • Dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych: dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów; klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy, mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami, porównywanie długości (szerokości), stosowanie określeń: dłuższy od, krótszy od, takiej samej długości, najdłuższy, najkrótszy.
 • Słuchanie wiersza A. Frączek: „Prezenty”.
 • Słuchanie piosenki (sł. D. Zawadzka, muz. S. Gąsieniec) : „Niech się spełnią marzenia”.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np.: Litery, do mnie; Miesiące, na miejsce! Dni tygodnia; Dzień i noc; Tak, nie.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDZIEŃ

 

 Piosenka pt.: „Idą święta”

            sł. muz. J. Kucharczyk

 

1.Na dworze śnieg już spadł,

na dworze szczypie mróz.

a w domu ciepo tak,

Bo święta przyszły już.

 

Ref.: Biały opłatek na stole

I potrawa świątecznych dwanaście, dzisiaj gwiazdka na niebie

dla wszystkich świeci jaśniej.

Płyną świąteczne życzenia

W mroźny, zimowy świat.

A pod choinką prezenty,

to piękny, radosny świat.

 

 1. Choinka błyszczy, lśni

Tysiącem różnych barw,

 migocze w świetle świec

i pachnie tak jak las.

 

 

 1. Datkun- Czerniak: „Pracowita zima”

 

Zima, zima biała

drogi zasypała.

 Chmury śnieg prószy,

Mróz szczypie w uszy.

Wszystko ubielone,

Śniegiem przyprószone,

lód lśni już na rzekach

a zima narzeka:

-Tyle pracy jeszcze mam!

Czy ja radę sobie dam?

Gdy już wszystko pobieliła,

Wodę w rzekach zamroziła,

Zaprosiła dzieci w koło:

-Śniegiem bawcie się wesoło!

Zróbcie śnieżki i bałwanki.

 I na górkę! I na sanki!

Rzekła jeszcze:

I niech każde z Was pamięta

Najważniejsza w zimie sprawa,

To bezpieczna jest zabawa.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD 

TYDZIEŃ I – MOJA OJCZYZNA- MÓJ KRAJ

 • Zaznajomienie się z mapą Polski. Odszukiwanie Polski na mapie Europy.
 • Nazywanie swojego państwa- kraju-ojczyzny, stolicy, głównych miast, rzek, gór.
 • Poznanie legend o powstawaniu państwa polskiego. Słuchanie legend: „ O Lechu, Czechu i Rusie”, „ O królu  Popielu”  i  „ O Piaście Kołodzieju”.
 • Poznanie sławnych Polaków i ich osiągnięć.
 • Odróżnianie muzyki klasycznej od rozrywkowej.
 • Poznanie wybranych regionów Polski, strojów ludowych, tańców i przyśpiewek regionalnych.
 • Nauka poleczki: „Poszło dziewczę po ziele”.
 • Zapoznanie się z niektórymi charakterystycznymi państwami (sąsiadami Polski) ich zwyczajami i kulturą.
 • Utrwalenie znajomości symboli narodowych godło, flaga, hymn.
 • Słuchanie wiersza W. Bełza: „Katechizm polskiego dziecka?.
 • Uczestniczenie w uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie

    szlaczków.

 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie,

    wyjaśnianie praw przyrody oraz  pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z    

   eksperymentem”.

 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym

powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Pajacyki i roboty, Dotknij i wróć, Zawody, Robot mojej mamy, itp.

TYDZIEŃ II – Mój dom

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • Przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
 • Poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego. Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej i wielkiej litery t, T.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej -określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów: „Zabawa Pajączek”
 • Utrwalanie znaków <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku.
 • Uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Magiczne miejsce”
 • Słuchanie wiersza P. Beręsewicz: „Dom rodzinny
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym

powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Pajacyki i roboty, Dotknij i wróć, Zawody, Robot mojej mamy, itp.

 

TYDZIEŃ III – Moje prawa i obowiązki.

 • Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka. Uświadamianie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych. Dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków. Konfrontowanie tego, co dzieci lubią, z tym, co im wolno.
 • Rozwijanie umiejętności kodowania informacji.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego. Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu. Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie małej, wielkiej litery d, D.
 • Słuchanie wierszy: Widziwska: „Ocieplaki”, M. Brykczyński: „O prawachdziecka”, I. Fabiszewwski: „Prawa i obowiązki”,
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowska-Zaremba: „Obowiązki”
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Emocje w kolorowych pokojach, Obserwuję cię, Wiewiórki, do dziupli, Kolorowe pokoje, W prawo, w lewo, itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ IV – Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych. Uświadamianie  o konieczności ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby chorych.
 • Poznawanie czynników warunkujących zdrowie
 • Rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych
 • Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
 • Słuchanie S. Karaszewskiego „Jazda bez trzymanki”.
 • Słuchanie wiersza Grodzieńskiej: „Chory kotek
 • Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad związanych z higieną.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie. Spożywanie różnorodnych pokarmów.
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Idź pod dyktando, Ruchliwe kropki, Na ratunek, Sałatka warzywno-owocowa, i
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : K, k w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie piosenki „Lekcja zdrowia” ( sł. muz. K. Gowik)
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „ Uważaj! Niebezpieczeństwo!”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

Piosenka pt.: „Lekcja zdrowia”

            sł. muz. K. Gowik

 

1.Dziś to będzie lekcja zdrowia,

a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić

I leniuszkiem był troszeczkę

A co robić chciał zaraz powiem Wam.

 

Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och!

Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

Byś brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

By zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!

 

 1. Już posłuchał ludzik lekcji,

W głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

Wziąć szczoteczkę, umył zęby,

Potem wszedł do wanny

i szczęśliwą zrobił minę.

A co robić chciał? Zaraz powiem wam.

 

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak

Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, t

Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak

Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak.

Ważne by ze sobą robić coś

By zrozumieć, że każdy  z nas to zdrowy gość!

 

 Wiersz pt.: „ O prawach dziecka”

 1. Bryczyński

 

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa.

Chcąc wielu dzieci los odmienić

Stworzyli dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

Próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego

Mogę  uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać.

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa

A gdy różnię się od innych to już moja sprawa

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie

Byście w potrzebie z nich korzystały,

Najlepiej jak umiecie.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

TYDZIEŃ I – Idzie jesień…przez ogród i sad.

 • Poznawanie, w sposób pośredni, sadu i ogrodu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po, wybranych warzywach i owocach.
 • Rozpoznawanie owoców poprzez zmysły: dotyku, węchu, wzroku, smaku w tym zabawy badawcze jabłkiem.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • Poznanie znaczenia słów owoce egzotyczne, wymienianie.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw: dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki.
 • Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach np.: z zastosowaniem klamerek, spinaczy, podejmowanie działalności plastycznej, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karczewskiego: „Owocowa uczta”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz J. Kucharczyk) „Zbiory z sadu i ogrodu”-
 • Słuchanie wiersza W. Kostecka: „Na rynku”.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczb 1-2 w tym znaków : <,>,=, oraz stosowanie ich do sytuacji zadaniowych.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez: rytmiczny podział słów, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi, wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Poznanie i rozróżnianie samogłoski i spółgłoski.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : O,o w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Głoska do głoski, Jesienne zabawy, Drzewa w sadzie, Kolorowe łańcuchy, Wesoły buraczek itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień…do zwierząt.

 

 • Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Kształtowanie spostrzegania słuchowego: odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie); rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa; określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Jesienna zagadka”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez posługiwanie się umownymi znakami: strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Dary jesieni”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : A, a w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jeże, Parada zwierząt, Kot i myszy, Kasztankowa gra, Wilki i owce, Orzechem do dziupli itp.
 • Zabawy badawcze: „Orzechy i orzeszki.
 • Rozwijanie myślenia (przyczynowo-skutkowe): historyjka obrazkowa: „Jak jeż szukał mieszkania”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym w tym nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Kształtowanie myślenia logicznego poprzez czynności analizy, syntezy, porównywania i klasyfikowania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk) „Jak to z chlebem było?”-
 • Zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowska- Zaremba „Cukier” i historyjką obrazkową: „Z czego robi się chleb?”.
 • Zabawa dydaktyczna: „Surowce i produkty”- badanie i określanie właściwości fizycznych węgla.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: prostokąt: „Zabawy z prostokątem”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. , Kolorowe papierki, Loty ptaków, Taca z herbatką dla mamy, Do sklepu po pieczywo, Liście, Jesienny deszcz itp.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… z deszczem.

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
 • Zwracanie uwagi na konieczność szanowanie wody, niemarnowanie jej, wyjaśnienie znaczenia dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi, uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach, kończenie rysunków według wzoru.
 • Rozwijanie spostrzegania słuchowego: rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczenie głosek.
 • Rozwijanie myślenia logicznego: wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne.
 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jesienne dźwięki, Taniec kropelek, Wiatr i liście, Zmienna pogoda, Wiatr i chmurki, Zbijak –Liściak, itp.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkie i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik) „Kłótnia kaloszy”-
 • Słuchanie opowiadania S. Karszewski „Woda krąży”- zabawy badawcze z wodą.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Jesienna muzyka”.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzec ochrony środowiska: „Piątek z eksperymentem”.

  

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

 

Piosenka pt.: „Kłótnia kaloszy”

            sł. muz. K. Gowik

 

1.Pada z nieba deszcz, zimny deszcz

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap

 

Ref.: Kap, kap, kap…,

 

 1. Aż, jednego dnia kalosz siadł,

A z kaloszem też jego brat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

I postanowili, że pójdą sobie w świat.

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

 1. Jeden klosz chciał w sklepie stać,

Drugi klosz chciał w piłkę grać.

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraza pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

 1. Prawy kalosz aż tupnął: tup!

Lewy kalosz aż skoczył: sipu!

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?

 

Ref.: Kap, Kap, kap,…

 

 1. No i wreszcie już kłótni kres.

Mama mówi: – Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

 

Ref.: Kap, kap, kap,…

 

Wiersz pt.: :Szara pogoda”

 1. Datkun-Czerniak

 

Szara chmurka, obok druga

Pełne kropel dżdżu,

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare

Kiedy pada deszcz

Szare niebo, łąki szare

Wszędzie szaro jest

A tu pada, pada, pada

Już przez cały dzień!

Oj deszczyku, już wystarczy,

Zmień pogodę-zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną,

Już słoneczka czas.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Zabawy integrujące grupę i wychowawcę;
 • Utrwalenie nazw części ciała;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na swój temat oraz w różnych sytuacjach;
 • Zapoznanie się z bohaterami pakietu: Olkiem i Adą; słuchanie piosenki: „Olek i Ada”;
 • Przypomnienie zasad obowią zujących na placu zabaw w tym instrukcji korzystania ze sprzętu;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu: „Lis i kury”, „Z kamyka na kamyk”, „Stop- klatka”, „Co najbardziej lubię robić w wolnym czasie?”,„Co lubią Olek i Ada?”,” Zwierzęta i ich ulubione litery”, „Taniec części ciała”
 • Ćwiczenia gimnastyczne- rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;
 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych: „radość”, „smutek”, „strach”, „złość”;
 • Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej: „To jestem ja”
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby: „Przyjaciel”;
 • Nauka piosenki: „Wspomnienia z wakacji” – umuzykalnianie;
 • Przygotowanie do nauki czytania: wprowadzenie pojęcia – „zdanie”, „litera”; zabawy z literami: „Moja wizytówka”
 • Ćwiczenie orientacji na kartce: „Zabawy na zielonej łące”;
 • Utrwalenie pojęć: „przygrywka”, „zwrotka”, „refren”
 • Ćwiczenie pamięci: „Imię i czynność”
 • „Poznajemy nasze zmysły”-rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka w tym uwrażliwienie o konieczności ochrony i higieny narządów zmysłów;
 • Wykonanie pracy plastycznej: „Słoiczki z przyprawami”, „Mój portret”
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej; „Czas do przedszkola”;

TYDZIEŃ II – Moja grupa.

 • Przypomnienie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania;
 • Słuchanie wierszy: B. Szelągowskiej: „Zasady przedszkolaka”, M. Strękowska – Zaremba: „Uprzejmy Krzyś” – zwrócenie uwagi na kodeks zasad grupy;
 • Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy: praca plastycznej techniką kolażu: „Order grzeczności”;
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe:„Wróć na miejsce”, „Naśladujemy zabawki”, „Wyścigi kotów”;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności ruchowej: „Znajdź swoją parę”, „Zabawy z piłką”, „Idziemy na grzyby”,” „Złap ogonek”, itp.;
 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych: „Grupowe drzewo zainteresowań” w tym pojmowanie charakteru kontaktu społecznego: „przyjaźń”;
 • Zabawy dramowe inspirowane opowiadaniem S. Karaszewski: „Nowy kolega”;
 • Ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej: „Ulubione zabawy z moim kolegą”; „Przedszkolne memory, „ Co jest nie w porządku?”, itp.;
 • Wprowadzenie dyżurów- omówienie zakresu czynności dyżurnych w tym rozumienie konieczności podporządkowania się ustalonym wymaganiom dyżurnych;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych – zabawy piosenką ( sł. i muz. K.Gowik): „Krąg dziecięcych rąk”;
 • Zabawy matematyczne; kształtowanie umiejętności położenia przedmiotu w przestrzeni oraz  różnicowanie prawej – lewej strony: „Zabawa z misiem”;
 • Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych -poznanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich cech charakterystycznych: „Moja koleżanka – mój kolega”;

 

 

TYDZIEŃ III – Moja droga do przedszkola.

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w tym kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego w nim uczestniczenia;
 • Zabawy z piosenką (sł. muz. J. Kucharczyk):„Każdy chciałby być kierowcą”- umuzykalnianie dzieci;
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Skrzyżowanie bez świateł”;
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie – nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności ruchowej: „Jedź gdy zielone, stój gdy czerwone!”, „Zmieniamy oponę”, „Taksówki”, „Światła sygnalizatora”, „Policjant kieruje ruchem”; „GPS”
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej: „Kolorowe figury”,
 • Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni – posługiwanie się określeniami: przed, za, obok, nad, w prawo, w lewo;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowska: „Przejście przez ulicę”;
 • Zabawa dydaktyczna: „Ruch uliczny w Zwierzątkowie”;
 • Poznanie wybranych rodzajów znaków i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
 • Rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania;
 • Spotkanie z policjantem: przestrzeganie przed podawaniem swoich danych osobowych obcej osobie, utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestniczenia w ruchu drogowym;
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: koło;
 • Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej;
 • Poznanie i utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych;
 • Poznanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym – zabawa dramowa: „Na pomoc”;
 • Zadanie techniczne: „Telefon z numerami alarmowymi”;

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… przez las, park.

 • Rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią;
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, poznanie ich budowy;
 • Kształtowanie spostrzegawczości i pamięci: „Co się zmienił?”;
 • Nauka
 • Zabawy przy piosence: „Niteczka do niteczki”;
 • Wycieczka w okolice przedszkola: „W poszukiwaniu jesieni”
 • Rozwijanie prawności rychowej poprzez zabwy w Sali i na świeżym powietrzu: „Wirujące liscie”, „Żołędziowe liczydło”, itp.;
 • Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt;
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Liściobranie”;
 • Wdrażanie do uważnego oglądania przedstawień teatralnych; inscenizacja utworu T. Fiutowskiej: „Dom pod grzybem”;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Poznanie wybranych gatunków grzybów- jadalnych i trujących;
 • Nazywanie wybranych drzew iglastych;
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych;

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

 

 

 

Piosenka pt.: „Niteczka do niteczki”

1.Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

grzybek go grzybka we wrzosach w lesie,

tak rozpoczyna się jesień

Listek do listka wiatr ciepły niesie.

Tak rozpoczyna się jesień

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuu

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

 1. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek d orzeszka,

         gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

        To jesień u nas już mieszka!

         I jarzębina w parku szumiącym

         To jesień u nas już mieszka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz pt.: „Na pomoc”

Gdy przytrafi się wypadek,

wiem co trzeba robić.

Nauczyła mnie mama

do kogo zadzwonić.

Gdy się zderzą samochody

Okradną Alicję,

997 stukam

dzwonię na policję

Widać z okna ogień

Chmurę jak noc czarną,

998 stukam

Wzywam straż pożarną

Gdy ktoś złamie rękę, nogę

Albo się skaleczy

999 to numer,

Gdzie pa doktor leczy.

A gdy w domu czasem

 potrzebuję pomocy,

do babci mogę dzwonić

rano, wieczorem i w nocy