ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I i II – Przedszkole drugi dom.

 • Tworzenie warunków do adaptacji dzieci w nowej grupie i poznania przedszkola;
 • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem nowej sali, omówienie sposobu korzystania z niej;
 • Ustalenie porządku dnia w przedszkolu;
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad  w grupie, uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy – rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi oraz podejmowanie prób wspólnych zabaw;
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu;
 • Rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych, wyjaśnienie do czego służą;
 • Zintegrowanie grupy poprzez różne zabawy i ćwiczenia;
 • Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Wesoła zabawa”;
 • Słuchanie opowiadania I. Salach „Kto posprząta”;
 • Zabawa matematyczna „Porządkujemy nasze zabawki”;
 • Zabawy przy piosence „ Do przedszkola” i „Jestem przedszkolakiem”- umuzykalnianie dzieci;
 • Zabawy dydaktyczne pod hasłem „Bawię się z kolegami”;
 • Zabawy i ćwiczenia wyrabiające orientację w schemacie ciała drugiej osoby – „Nasze ciała są podobne”;
 • Zabawa rysunkowa w parach „Obraz mojego ciała”;
 • „Mój ulubiony kolega”- malowanie farbami postaci ludzkiej;
 • Słuchanie wiersza J. Jałowiec „Powrót z wakacji”, zachęcanie dzieci do samodzielnych wypowiedzi na temat minionych wakacji;

TYDZIEŃ II – Uliczne sygnały.

 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Uliczne sygnały”;
 • Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie ; nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
 • Zabawa dydaktyczna „Kto nam pomoże?”
 • Teatrzyk sylwet na podstawie wiersza K. Wiśniewskiego „Kolorowe znaki”. Zapoznanie dzieci z wyglądem i znaczeniem wybranych znaków drogowych;
 • „Ruch uliczny”- praca zespołowa przy tworzeniu makiety skrzyżowania;
 • Zabawa dydaktyczna „Szybko czy wolno”;
 • „Samochód przestrzenny” – wykonanie pracy przestrzennej;
 • Zabawa rytmiczna przy piosence „Uwaga – czerwone światło”;
 • Spotkanie z policjantem- rozmowa dotycząca bezpieczeństwa na drodze;

 

TYDZIEŃ III – Jesień w lesie.

 • Wycieczka do lasu pod hasłem „I po lesie chodzi jesień”;
 • Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej „Ranek na leśnej polanie”;
 • Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Grzybobranie”. Rozwijanie umiejętności przeliczania i klasyfikowania;
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych i trujących na podstawie ilustracji;
 • Zabawy przy piosence „Leśna muzyka”;
 • Zabawa dydaktyczna „Rozpoznajemy drzewa”- rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew;
 • Zabawy badawcze pod hasłem „Dlaczego nie wszystkie drzewa tracą liście?”;
 • Słuchanie wiersza I. Salach „Zapasy”;
 • „Las i jego mieszkańcy”- wykonanie pracy plastycznej;

 

Codzienne spacery i zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych.

 

5.09.2017  r. (wtorek) o godz. 16:00 – Pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie organizacyjne dla rodziców.

20.09.2017 r. (środa) – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

27.09.2017 r. (środa) o godz. 16:30 – Zebranie dla rodziców.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU


 

Piosenka pt.: „Leśna muzyka”

1.Słoneczko dziś świeci i pięknie pachnie las.
Tak cieszą się dzieci,
spójrz, jak dużo nas.

Ref: Wietrzyk śpiewnie gra,
Tralala, la, la,
Z nim także zagram ja.

 1. Ptaszęta ćwierkają,
  A dzięcioł puk, puk, puk
  Kasztany spadają
  W trawę stuk, stuk, stuk.

Ref: Wietrzyk śpiewnie gra,
Tralala, la, la,
Z nim także zagram ja.

 

 

 

Wiersz pt.: „Jesień”

Jesień na paluszkach

Spaceruje w parku

I rozdaje wszystkim

Swe skarby w podarku

Wręcza nam bukiety

Kolorowych liści

I smutek zamienia

W roześmiane myśli

Nasypie w berety

Albo do kieszeni –

Kasztanów, żołędzi

I złotych promieni

Pozdrowi wiewiórkę

Roześmianym echem

A potem pożegna –

Cichutko, z uśmiechem…