„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,

lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”

~ Jan Paweł II ~

 

 

Dyrekcja

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla Pani

MARTY HERBOWSKIEJ

za znakomitą atmosferę  i zaangażowanie w  przygotowanie atrakcji dla naszych wychowanków na Pikniku Rodzinnym. Okazane wsparcie traktujemy jako wyraz Waszej  dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość we wspomaganiu organizacji życia przedszkolnego.

 

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”

~ A. Dumas ~