Menu

Nasze przedszkole

PRAWA DZIECKA

Nikt nie może mnie poniżać

krzywdzić, bić, wyzywać.

I każdego mogę zawsze

na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata

już nie mieszka z nami,

nikt nie może mi zabraniać

spotykać ich czasami.

Mogę uczyć się wszystkiego,

co mnie zaciekawi.

I mam prawo sam wybierać,

z kim się będę bawić.

Nikt nie może moich listów

czytać bez pytania,

mam też prawo do tajemnic

i własnego zdania.

Mogę zażądać,

żeby każdy uznał moje prawa,

a gdy różnię się od innych,

to jest moja sprawa.

Nikt mnie siłą nie ma prawa

zmuszać do niczego,

a szczególnie do robienia

czegoś niedobrego.

 

 

„Źle zbudowany dom można rozebrać

i zbudować od nowa,

ale źle wychowanego człowieka

nie da się wychować drugi raz”

/J. Wł. Dowiel/

 

Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X 17 istnieje od 41 lat.

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, która wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie, wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Budynek przedszkola znajduje się w miłej i spokojnej okolicy z dala od ruchliwych ulic. Za budynkiem w ogrodzie przedszkolnym mieści się duży plac zabaw wyposażony w atrakcyjne urządzenia, m. in. zjeżdżalnie, ruchomy trap, huśtawki, drabinki i ścianki wspinaczkowe oraz boisko do piłki nożnej, gdzie dzieci mogą aktywnie spędzać czas.

Przedszkole nr 7 istnieje od 39 lat. Jest to placówka ciesząca się niesłabnącym uznaniem i dobrze zorganizowaną współpracą z rodzicami. Rodziców postrzega się u nas jako cennych partnerów, ponieważ: dobra współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie, procentują w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

 

Organem prowadzącym Przedszkole jest:

Gmina Miejska Kołobrzeg

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

 

„Słoneczne Przedszkole” otwarte jest od 6.30 do 16.30 .

 

W naszym przedszkolu wszystkie oddziały są 8-godzinne (dzieci korzystają z 3 posiłków przygotowanych w przedszkolu).
W przedszkolu mieści się 8 oddziałów, w każdym po 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

grupa 3-latki
grupa 4-latki
grupa 5-latki
grupa 6-latki

Każda z grup ma do dyspozycji przestronne, jasne, słoneczne i kolorowe sale dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Dysponujemy także przytulną jadalnią.

 

Rodzice na bieżąco mogą się dowiedzieć o:

W każdej grupie (8-godzinnej) pracują dwie nauczycielki na zmianę, jeden pracownik obsługi i dodatkowo w grupie 3-latków niania.

Nasza kadra nauczycielska jest w pełni wykwalifikowana zarówno pod względem pedagogicznym oraz merytorycznym, jednocześnie nieustannie pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego.

Celem wychowania przedszkolnego, jak wynika ze statutu placówki, jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Zadaniem każdego przedszkola jest: wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci, czuwanie nad prawidłowością ich rozwoju, doprowadzenie do osiągnięcia dojrzałości szkolnej oraz przede wszystkim przestrzeganie PRAW DZIECKA, które zakładają, że:

 

Wychodząc naprzeciw dzieciom tworzymy warunki do ujawniania się ich możliwości rozwojowych. O atrakcyjności zajęć decyduje bogactwo stosowanych metod: zabawy i gry integrujące, ośmielające i podnoszące wartość dziecka – pedagogika zabawy.

Proponujemy również wieloetapowe działania innowacyjne ukierunkowane na edukację ekologiczną dzieci, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

 

W naszym przedszkolu realizowane są następujące programy nauczania:

oraz programy autorskie:

 

Co roku w naszym przedszkolu organizowane są między innymi:

Jesteśmy organizatorami Quizu, którego tematyka zmienia się, co roku. Do tej pory odbyły się spotkania pod hasłem:

„ Mali ekolodzy”

„ Omnibus wiedzy przedszkolnej”

„ Kołobrzeg- mała ojczyzna”

„ Ekoludek i jego świat” – twórcza zabawa

„ Potyczki matematyczne” – quiz w formie gry planszowej

„Kto Ty jesteś? Polak mały!”- quiz patriotyczny

Dzieci biorą również aktywny udział w imprezach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje m.in.:

Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

 

To wszystko tworzy znakomite warunki i miłą, przyjazną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.