Menu

PODZIĘKOWANIE -STEFAN WELZL I PRACOWNICY

„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,

lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”

~ Jan Paweł II ~

Dyrekcja

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla pana

STEFANA WELZL

I PRACOWNIKÓW FIRMY

LEYSTR 128/5

WIEN- AUSTRIA

za zebranie i przekazanie 4 worków nakrętek plastikowych na rzecz naszego przedszkola. Okazane wsparcie traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość we wspomaganiu organizacji życia przedszkolnego.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”

~ A. Dumas ~