Menu

DYREKTOR II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

DYREKTOR II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

Dyrekcja

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania

za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu naszych przedszkolaków do Turnieju piłki nożnej.

Okazane wsparcie traktujemy jako wyraz Waszej dobroci i chęci niesienia pomocy.

Mając na uwadze okazaną życzliwość i zrozumienie w trakcie wspólnie podejmowanych działań wierzymy, że będziemy mieć okazję do dalszej współpracy na rzecz dobra wspólnego.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc.