Menu

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

szczerym sercem winno być przyjęte”

~ A. Dumas ~

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

mgr Józef Skorupiński

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania za współpracę i pomoc przy organizacji między przedszkolnego Turnieju Piłki Nożnej.

Okazane wsparcie traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

Mając na uwadze okazaną życzliwość i zrozumienie w trakcie wspólnie podejmowanych działań wierzymy, że będziemy mieć okazję do dalszej współpracy na rzecz dobra wspólnego.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność na ofiarowaną pomoc.