ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO

Przedszkole Miejskie nr 7

  1. Bogusława X 17

78 – 100 Kołobrzeg

Rachunki i płatności pracownik CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  w Kołobrzegu

 –  Małgorzata Panas (m.panas@mzop.pl). tel. 94 354-97-55

NR KONTA 82 1020 2821 0000 1502 0107 9953

PKO Bank Polski S.A.

Opłaty prosimy wpłacać na konto

 do 10 dnia każdego miesiąca !

 

UWAGA !!!!!

Na podane konto należy wpłacać opłatę za pobyt i wyżywienie zgodnie z wyliczeniem na dowodzie wpłaty, który można pobrać u wychowawcy grupy.

 

OPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

!!! UWAGA !!!

ŁĄCZNA SUMA OPŁAT NA RADĘ RODZICÓW WYNOSI 100 zł.

  • 50 zł. na każde dziecko płatne do końca października 2017 r.
  • 50 zł. na każde dziecko płatne do końca lutego 2018 r.

W tytule wpłaty należy podać koniecznie imię i nazwisko dziecka oraz grupę!

Wpłaty należy dokonać na  konto RADY RODZICÓW

BBS 15 8566 1039 0400 4493 5003 0001