Menu Zamknij

Pierwsza pomoc

„Pierwsza pomoc – przedszkolak też potrafi”  

Wzrastająca liczba wypadków z udziałem dzieci skłoniła nas do poszukiwania rozwiązań, z jednej strony zapewniających ochronę ich przed różnymi zagrożeniami, a z drugiej radzenia sobie w sytuacjach kiedy zdarzenia takie powstaną.   Informacje w mediach, o małych bohaterach ratujących swoich bliskich dowodzą, że nierzadko od postawy dzieci zależy życie innych. W naszym przedszkolu zostały opracowane działania mające na celu zapoznanie dzieci z zagrożeniami ich zdrowia i życia poszerzone o tematykę dotyczącą pierwszej pomocy przed medycznej. Ideą przewodnią stała się dla nas wiara w możliwości poznawcze dzieci, pozwalające im na przyswojenie elementarnych czynności ratujących ludzkie życie. Naszym sprzymierzeńcem stała się naturalna dziecięca ciekawość i niestereotypowość myślenia, które pozwoliły przedszkolakom na podejmowanie czynności ratowniczych bez występujących u niektórych dorosłych zahamowań. Dlatego głównym naszym celem było wykształcenie u dzieci odpowiednich zachowań i postaw w sytuacji zagrożenia życia własnego bądź życia innych ludzi. Przygotowując dzieci do udzielania pierwszej pomocy mamy dużą szanse wychować odpowiedzialnego i wrażliwego człowieka dla którego życie będzie wartością nadrzędną. W przyszłości na pewno nie przejdzie obojętnie obok ludzkiego cierpienia, nie odwróci się od potrzebującego, nie będzie gapiem w tłumie. U dzieci w wieku przedszkolnym trzeba ukształtować nawyk niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ukształtowane w ten sposób umiejętności i podstawy będą stanowiły solidny fundament dla pogłębienia w przyszłości zagadnień związanych z pierwszą pomocą w nagłych wypadkach.  W ramach codziennych zajęć dydaktycznych dotyczących obszaru edukacji zdrowotnej szczególnie uwzględniane były zagadnienia związane ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach, gdy bezpieczeństwo i zdrowie zarówno dziecka jak i dorosłego jest zagrożone. Zostały przeprowadzone działania wpływające na wykorzystanie potencjału dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki również uczestniczyły w dyskusjach, scenkach dramowych, oglądały historyjki obrazkowe, projektowały ulotki związane z tematyką wybranych zagrożeń, malowały obrazki, układały zbiór zasad postępowania podczas zabaw i zajęć „Kodeks przedszkolaka”. W ramach WDN na temat „I Ty możesz uratować życie” nauczycielki zostały zapoznane z podstawowymi zasadami postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku. Oprócz standardowych zagadnień omawianych na szkoleniu zostały podane informacje dotyczące podstawowych zasad działania czyli ABC pierwszej pomocy przed medycznej. W miesiącu kwietniu w naszym przedszkolu odbyły się spotkania z policjantem i strażakiem. Podczas nich przedszkolaki zapoznały się z zasadami zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Nauczyły się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa oraz jak unikać niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć. Pod okiem strażaka – ratownika podejmowali samodzielne próby oceny czynności życiowych człowieka metodą wzrokową, słuchową i dotykową. Wprawiały się we właściwym powiadamianiu odpowiednich służb – posługiwanie się telefonem alarmowym i odpowiednim wzywaniu pomocy. Aby wrażenia ze spotkania długo zostały w pamięci, dzieci dostały kolorowanki tematyczne i książki – komiksy o bezpieczeństwie. Dzieci z kolei zaprosiły strażaków do wzięcia udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i podziękowały własnoręcznie zrobionymi dyplomami. W ramach programu o bezpieczeństwie przedszkolaki będą również uczestniczyły w wycieczce do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. W specjalnie zorganizowanej prelekcji na temat „Bezpieczne dziecko” dowiedzą się jak unikać pożarów, jak zachować się, gdy zauważą pożar, jakie są skutki niebezpiecznych zabaw z petardami. Będą zwiedzały centrum dowodzenia, poznawały specjalistyczny sprzęt strażacki oraz biernie uczestniczyły w akcji wyjazdu do pożaru sekcji strażackiej.

Opracowały:

mgr Małgorzata Filip – Bartnik;

mgr Marzena Garbowska