„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,

lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”

~ Jan Paweł II ~

Dyrektor

i Grono Pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania

Pani Małgorzacie Klincewicz

za  zaangażowanie w pracę na rzecz przedszkola i wsparcie naszej placówki w organizacji Turnieju Piłkarskiego Przedszkolaków.

Okazaną pomoc traktujemy to jako wyraz Pani dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za okazaną pomoc.

 

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”