„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,

lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”

~ Jan Paweł II ~

 

 ZAKŁAD KRAWIECKI

„Igiełka”

Dyrektor

i Grono Pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla Pani

MARIOLI JEDLECKIEJ  

za udostępnienie strojów teatralnych na Międzyprzedszkolny Festiwal Teatralny dla dzieci z naszego przedszkola.

 Traktujemy to jako wyraz Pani dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”

~ A. Dumas ~