Menu

FIRMA „UNItech”

„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,

lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,

lecz przez to czym dzieli się z innymi”

~ Jan Paweł II ~

 FIRMA „UNItech”

Dyrektor

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla firmy „UNItech” a w szczególności dla Pana

ROBERTA PUSZ

(Doradca Klienta Biznesowego)

za okazane wsparcie finansowe i przekazanie środków na zakup materiałów logopedycznych oraz pomocy do nauki języka angielskiego dla dzieci z naszego przedszkola.

 Traktujemy to jako wyraz Pańskiej dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”

~ A. Dumas ~