Menu

DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1 im. HENRYKA SIENKIEWICZA Mirosław Ołdak


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

im. HENRYKA SIENKIEWICZA

Mirosław Ołdak                                

Dyrektor

i Grono Pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania

za  wsparcie naszej placówki w organizacji Międzyprzedszkolnych Mistrzostw Piłkarskich.

Mając na uwadze okazaną życzliwość i zrozumienie w trakcie wspólnie podejmowanych działań wierzymy, że będziemy mieć okazję do dalszej współpracy na rzecz dobra wspólnego.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za okazaną pomoc przy okazji przedszkolnych przedsięwzięć.

 

 „Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”