SPÓŁKA MWiK KOŁOBRZEG

Prezes Zarządu Paweł Hryciów

Dyrektor

i Grono Pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania Państwa Spółce

za  wsparcie naszej placówki w organizacji Międzyprzedszkolnych Mistrzostw Piłkarskich i przekazanie środków na zakup strojów dla dzieci.

Okazaną pomoc traktujemy to jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za okazaną przy okazji przedszkolnych przedsięwzięć.

 

 „Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”