Dyrektor
i grono pedagogiczne
Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu
składają serdeczne wyrazy podziękowania dla

ZAKŁADU CIASTKARSKO – PIEKARSKIEGO MIELNIK

za okazane wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

Dziękujemy za wsparcie Międzyprzedszkolnych Mistrzostw Piłkarskich.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.