Menu

ROBERT GAUER

Podziękowanie

Dyrektor

i Grono Pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla Wydawnictwa „Kamera”, a w szczególności dla

Pana ROBERTA GAUERA

za patronat nad  konkursami fotograficznymi i  zasponsorowanie nagród  dla dzieci z kołobrzeskich przedszkoli.

 Traktujemy to jako wyraz Pańskiej dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc                            i życzliwość.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”

~ A. Dumas ~