Podziękowanie

Dyrektor

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla

STW TAXI  Kołobrzeg  (94 196 24)

za pomoc w bezpłatnym przewozie dzieci.

 Traktujemy to jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”

~ A. Dumas ~