Menu

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Podziękowanie

Dyrektor

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla

Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu

za pokaz radiowozu i przybliżenie dzieciom wyglądu pracy Policji.

 Traktujemy to jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”

~ A. Dumas ~