Podziękowanie

Dyrektor

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania dla dyrektora MOSiR w Kołobrzegu

 Pana

Andrzeja Bejnarowicza

za udostępnienie Sali Konferencyjnej podczas odbywającego się  w dniu 3 listopada 2015 roku Quizu pod hasłem „Zawsze bezpieczni” dla dzieci z kołobrzeskich  publicznych przedszkoli.

 Traktujemy to jako wyraz Pańskiej dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,

winno być szczerym sercem przyjęte”

~ A. Dumas ~