Menu Zamknij

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodniczący – Kamil Zarzycki

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Ściurkowska

Komisja rewizyjna –  Agnieszka Chęcińska-Płatosz, Urszula Tomczak

Skarbnik – Mariona Zaborowska

Protokolant – Justyna Wieczorek

 

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

ŁĄCZNA SUMA SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW WYNOSI 120 zł.

  • 60 zł. na każde dziecko płatne do końca października 2019 r.
  • 60 zł. na każde dziecko płatne do końca lutego 2020 r.

 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

 

Wpłaty należy dokonać na KONTO RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 7
w Kołobrzegu.

 

Bank Pekao S.A.

92 1240 6508 1111 0010 8392 9026