Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca – Katarzyna Dworkowska

Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Wójcicka

Skarbnik –  Agnieszka Chęcińska  – Płatosz

Komisja rewizyjna – Agnieszka Wójcicka, Urszula Tomczak

 

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ŁĄCZNA SUMA SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW WYNOSI 100 zł.

  • 50 zł. na każde dziecko płatne do końca października 2017 r.
  • 50 zł. na każde dziecko płatne do końca lutego 2018 r.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Wpłaty należy dokonać na KONTO RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 7
w Kołobrzegu.

Bank Pekao S.A.

92 1240 6508 1111 0010 8392 9026.

 

Plan pracy Rady Rodzicow PM 7 na rok 2017-2018 (1)

Preliminarz wydatków 2017-2018

Regulamin Rady Rodziców PM 7