Menu Zamknij

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący – Kamil Zarzycki

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Ściurkowska

Komisja rewizyjna –  Katarzyna Dworkowska, Urszula Tomczak

Skarbnik – Marianna Zaborowska

Protokolant – Anna Wójcik

 

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

ŁĄCZNA SUMA SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW WYNOSI 120 zł.

 

  • 60 zł. na każde dziecko płatne do końca października 2018 r.
  • 60 zł. na każde dziecko płatne do końca lutego 2019 r.

 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

 

Wpłaty należy dokonać na KONTO RADY RODZICÓW przy Przedszkolu Miejskim nr 7
w Kołobrzegu.

 

Bank Pekao S.A.

92 1240 6508 1111 0010 8392 9026

 

Regulamin Rady Rodziców PM 7