ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA KWIECIEŃ

 

Tydzień I Wiosna na wsi „

 • Wprowadzenie litery f – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie litery f.
 • Słuchanie opowia­dania S. Karaszew­skiego Awantura na wiejskim podwórku.
 • Zabawy przy pio­sence Na wiejskim podwórku.
 • Wykonanie kaczusz­ki techniką origami.
 • Zabawa matematycz­no-językowa Układa­my wyrazy.
 • Wykonania kaczuszki techniką origami
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierzęta ze wsi i po­mieszczenia, w których się znajdują
 • Słuchanie, omówienie i nauka piosenki ‘Na wiejskim podwórku
 • Instrumentacja piosenki na kołatkach
 • Słuchanie wiersza L. Łącz Wesołe podwórko
 • Zapoznanie z przysłowiami, które dotyczą zwierząt hodowanych na wsi.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych.

 

Tydzień II „Dbamy o Ziemię”

 

 • Wprowadzenie litery ż – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie litery ż
 • Wypełnianie kolorowym papierem powiększonych liter pisanych ż, Ż.
 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Przyjaciele przyrody.
 • Wykonanie kolażu z różnego materiału „Jaki piękny jest świat”
 • Słuchanie, omówienie i nauka piosenki „Ochroń Ziemię „
 • Słuchanie opowiada­nia B. Kosmowskiej Dziwny mecz koszy­kówki.
 • Sprzątanie placu przedszkolnego
 • Oglądanie zdjęcia żab. Słuchanie ciekawostek na ich temat.
 • Oglądanie mapy fizycznej Polski; wskazywanie dużych obszarów leśnych, takich jak, np. Puszcza Białowieska, Puszcza Kampinoska, Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy.
 • Oglądanie albumów, książek przedstawiających roślinność Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na lasy.’
 • Wypowiedzi dzieci na temat: Jak mogę dbać o Ziemię
 • Słuchanie opowiadania B. Kosmowskiej Dziwny mecz koszykówki
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III Mamy różne charaktery

 

 • Wprowadzenie litery h – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie litery h.
 • Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Złość”
 • Słuchanie, omówienie i nauka piosenki „piosenka na zgodę „
 • Wykonanie pracy plastycznej – malowanie bohaterów pozytywnych i negatywnych z baśni.
 • Wykonanie płaskorzeźby
 • Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej „Chwalipięta”
 • Rozmowy na temat emocji
 • Rozmowy na temat negatywnych i pozytywnych zachowań
 • Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10
 • Wyjaśnienie przysłowiowa „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

 

Tydzień IV „Mój region, moje państwo, moja Unia

 

 • Spacer po swojej miejscowości (swoim osiedlu
 • Polska to moja oj­czyzna – ćwiczenia w czytaniu.
 • Historyjka obraz­kowa Warszawska Syrenka.
 • Dodawanie i odejmo­wanie w zakresie 10.
 • Wokół Unii Euro­pejskiej – ćwiczenia i zabawy.
 • wykonanie godła Polski
 • Oglądanie mapy fizycznej Polski
 • Wskazywanie najdłuższych rzek, odczytywanie ich nazw.
 • Pokazywanie przez nauczyciela: stolicy Polski – Warszawy, gór (miejsca pomarańczowe), odczytywanie ich nazw; nizin (zielone miejsca); morza – Bałtyku; miejsca, gdzie znajduje się miejscowość dzieci.
 • Wykonanie pracy plastycznej Orzeł biały
 • Słuchanie opowiadania Opowiadanie M. Orłonia O Lechu i białym orle.
 • Nauka tańca „Miotlarz”
 • Słuchanie, omówienie i nauka piosenki „Syrenka”
 • Wyjaśnienie znaczenia słowa
 • Oglądanie mapy Europy, wskazywanie na niej Polski; słuchanie, odczytanych przez nauczy­ciela, nazw sąsiadów Polski
 • Oglądanie flagi UE. Omawianie jej wyglądu.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W KWIETNIU

 1. Łącz „Wesołe podwórko „

 

Skąd wiedziała mała gąska,

że potrafi pływać?

A źrebaczek kogo spytał,

czy będzie miał grzywę?

To gęś mama do jeziora

drogę pokazała,

a klacz gniada źrebaczkowi

wszystko powiedziała.

Bez mamusi smutno, nudno,

przestraszył się kotek,

zgubił mamę, teraz szuka,

aż wskoczył na płotek.

I cielaczek się rozgląda,

bo nie widzi mamy,

krówka ryczy, biega wkoło,

od domu do bramy.

Bo najlepiej jest przy mamie –

bezpiecznie, wesoło,

świnka leży, a tuż obok

sześć prosiąt wokoło.

Pieje kogut, gdacze kura,

kurczak popiskuje.

Zgadnij teraz, kto swych małych

szczeniaczków pilnuje?

 

 

Piosenka „Nasze uszy słyszą świat „

 

 1. Każdy z nas ma dwoje oczu,

które widzą wszystko,

widzą wszystko.

Błękit nieba, biały domek,

zieleń traw i listków,

traw i listków.

Ref.: Uszy słyszą ptaków śpiew,

dzwonki deszczu, granie drzew,

a nad stawem chóry żab –

nasze uszy słyszą świat!

 1. Każdy z nas ma jeden nosek

do wąchania kwiatków,

do wąchania.

Czasem także do kichania,

lecz, na szczęście rzadko,

do kichania.

Ref.: Uszy słyszą ptaków śpiew…

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

 

Tydzień I W świe­cie zwie­rząt „

 • Wprowadzenie litery z – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie litery z.
 • Słuchanie wiersza A. Frączek „Chichopotam”.
 • Słuchanie, nauka i śpiewanie piosenki „Lody w Zoo”
 • Lepienie z plasteliny figurki egzotycznego zwierzęcia.
 • Wprowadzenie odej­mowania jako uby­wania.
 • Ćwiczenia klasyfi­kacyjne „Ptaki, owady, ssaki”
 • Wykonanie albumu w parach, techniką kolażu „Zwierzęta naszych lasów”
 • Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie fragmentu wiersza A. Nosalskiego O dwu­nastu braciach.
 • Zabawy ruchowe: Słonie, Żyrafy i lwy.
 • Czytanie całościowe wyrazu ssaki.
 • Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień II „W świecie teatru”

 • Wprowadzenie litery h – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie litery h.
 • Słuchanie opowiada­nia S. Karaszewskiego Bardzo ważna rola.
 • Zabawy przy pio­sence Paluszkowy teatrzyk.
 • Tworzenie obrazu skomponowanego z naklejonych na płaszczyznę fragmen­tów tkanin i papieru kolorowego – W kra­inie smoków.
 • Zabawy i ćwiczenia związane z mierze­niem objętości pły­nów.
 • Rozmowa na temat: Co to jest teatr?
 • Poznawanie zjawiska powstawania cienia.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Bardzo ważna rola.
 • Ćwiczenia dykcyjne.
 • Słuchanie, śpiewani i nauka piosnki „Paluszkowy teatrzyk”
 • Wykonanie pracy plastycznej „W krainie smoków”
 • Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem objętości płynów.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III Marco­wa po­goda

 • Wprowadzenie litery c – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Słuchanie wiersza B. Formy Marcowa pogoda.
 • Słuchani, nauka i śpiewanie piosenki „Wołanie Wiosny”
 • Ćwiczenia plastyczne z wykorzystaniem symetrii osiowej
 • Klasyfikowanie z użyciem kart lo­gicznych
 • Zabawy i ćwiczenia – Wokół marcowej pogody.
 • Spacer w poszukiwa­niu wiosny.
 • Zabawa muzycz­no-ruchowa Pada deszcz, świeci słońce
 • Czytanie wyrazów z literą c.
 • Zapoznanie z kalendarzem pogody.
 • Wyjaśnienie znaczenia przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Słuchanie rymowanek o deszczowej i o słonecznej marcowej pogodzie
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na dwie cechy równocześni
 • Utrwalanie litery c.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedyczny

Tydzień IV „Nadeszła wiosna

 • Wprowadzenie litery ł – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie litery ł.
 • Oglądnie teatrzyku sylwet na podstawie wiersza M. Strzał­kowskiej Gdzie jest wiosna?
 • Wykonanie krokusa z bibuły.
 • Słuchanie, nauka i śpiewanie piosenki „Wiosenne buraki”
 • Zabawy przy piosen­ce Wiosenne buziaki
 • Układanie zdań o oznakach wiosny
 • Słuchanie zagadek o wczesnowiosennych kwiatach
 • Słuchanie opowiadania B. Kosmowskiej Dziwna nieznajoma
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 9.
 • Słuchanie opowiada­nia B. Kosmowskiej Dziwna nieznajoma.
 • Wspólne powitanie wiosny przez dzieci „Kolorowy korowód”
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień V „Wielkanoc”

 • Wprowadzenie litery j – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Wymienianie potraw sporządzanych z jajek.
 • Podawanie nazw zwierząt, które wykluły się z jajek
 • Słuchanie ciekawostek na temat pisanek
 • Słuchanie wiersza P. Beręsewicza Wielkanoc
 • Słuchanie, nauka i śpiewanie piosenki „Koszyczek”
 • Wykonanie pisanek różnymi technikami
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 10
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i na odejmowanie w zakresie 10..
 • Oglądanie kart świątecznych
 • Układanie schematów i modeli słów związanych z kwietniem, wiosną
 • Rozmowy na temat zwyczajów wielkanocnych.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MARCU

 1. Beręsewicza Wielkanoc

Jajko z napisem „Pisanka Janka”

to była, przyznam, niespodzianka,

bo u nas w domu, aż do tej pory,

każdy malował jajka we wzory.

Ale poza tym, jak się wydaje,

nie ucierpiały stare zwyczaje:

były palemki, serdeczne słowa,

spacer, życzenia, babka drożdżowa,

a w śmigus-dyngus po dwóch minutach

wszystkim świątecznie chlupało w butach.

 

 

Piosenka „Wiosenne buziaki

 1. Już rozgościła się wiosna,

słońce i kwiaty przyniosła.

Huśta się lekko na tęczy,

motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,

tańczymy z wiosenką ja i ty.

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.

Hop, hop, raz, dwa, trzy,

bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.

A całe miasto całusy śle,

bez wiosny było tu źle.

 1. Słońce rozdaje promyki,

gonią się w lesie strumyki.

Mrówki zaczęły porządki,

a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop…

III. Kwiaty swe płatki umyły

i świeże stroje włożyły.

Budzą się wszystkie zwierzaki.

Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

 

 Tydzień I Babcia i Dziadek

 • Wprowadzenie litery b – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie litery b.
 • Słuchanie opowiada­nia A. Onichimow­skiej Dzień Babci i Dziadka
 • Wykonanie prezentu dla Babci i Dziadka
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 7.
 • Liczenie w zakresie siedmiu
 • Spotkanie dzieci z babciami i dziadka­mi w przedszkolu.
 • Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Recytacja wierszy, śpiewanie piosenek, prezentacja układów tanecznych podczas przedstawienia
 • Słuchanie, omówienie i nauka piosenki „Kolega Dziadek” oraz „Babcia zawsze ma czas”
 • Zabawa przy piosenkach
 • Układanie zdań o swojej babci i dziadku
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień II Zabawy na śniegu”

 • Wprowadzenie litery g – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Słuchanie wierszy H. Łochockiej: Śli­zgamy się, Zjeżdżamy z górki.
 • Zabawy przy piosence Zimowe zabawy.
 • Wykonanie papiero­wego bałwanka (Wy­prawka plastyczna).
 • Słuchanie wiersza P. Beręsewicza Zimowe dni – wpro­wadzenie nazw dni tygodnia.
 • Słuchanie opowiada­nia S. Karaszewskie­go Troje dzieci na sankach.
 • Zabawy na śniegu, na placu przedszkol­nym (lub na pobli­skiej górce).
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
 • Słuchanie, omówienie i nauka piosenki „Zimowe zabawy
 • Zabawy przy piosence
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia
 • Wypowiedzi dzieci na temat ubioru odpowiedniego do zabaw na śniegu.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III „Tak mija nam czas

 • Zapoznanie z literą w – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Słuchanie i wypowiadanie się na temat opowiadania S. Karaszewskiego Strażnik czasu
 • Słuchanie , omówienie i nauka piosenki „Szybko mija czas”
 • Zabawy przy poznanej piosence,
 • Wprowadzenie dodawania. Dodawanie w zakresie 7.
 • Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 7.
 • Słuchanie i omówienie opowiadania J. Porazińskiej Baśń o dwunastu miesiącach.
 • Założenie kalendarza obserwacji przyrodniczych – hodowanie hiacyntów
 • Poznawanie nazw miesięcy
 • Rozmowa na temat pracy zegarmistrza.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień IV „Nie jesteśmy sami w kosmosie”

 • Wprowadzenie litery p – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Oglądanie zdjęć kosmosu – Słońca, planet Układu Słonecznego
 • Wykonanie pracy plastycznej „ Piękna litera p”
 • Słuchanie i omówienie opowiadania S. Karaszewskiego Ufoludki w kurniku.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 8.
 • Liczenie w zakresie 7.
 • Wykonanie pracy plastycznej- kosmicznego ludka.
 • Słuchanie ,nauka i śpiewanie piosnki „Kosmiczny sen.”
 • Zabawy przy poznanej piosence.
 • Udział w zajęciach twórczych „Podróż na Planetę Spokoju”
 • Wypowiadanie się dzieci na temat: Co by było, gdyby na Ziemi wszystko było różowe?
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W LUTYM                                                    

 Wiersz P. Beręsewicza” Zimowe dni

Ziemia śniegiem zasypana,

dniom się nie chce wstawać z rana.

Chętnie spałyby dzień cały,

ale dzieci się zleciały

i wołają: „Niech pan wstanie!

Żal takiego dnia na spanie!”

Poniedziałek po kryjomu

tylko nos wystawia z domu.

Wtorek śmielszy jest od brat

i przed domem śnieg zamiata.

Środa śledzi ślad zająca,

Czwartek puch z choinek strąca.

Piątek białą kulę toczy,

a Sobota, mrużąc oczy,

do Niedzieli śnieżką strzela.

Głośno śmieje się Niedziela,

otrzepując bitwy skutki.

Żal, że w zimie dzień tak krótki!

 

Piosenka „Wesoła babcia”

Moja babcia lubi śpiewać,

moja babcia lubi grać,

lubi czytać dobre książki,

a w niedzielę dłużej spać.

Ref.: Bo nieprawda, że to babcie

muszą ciągle w kuchni stać,

smażyć placki, jajecznicę

i ubrania nasze prać.

 1. Moja babcia jest zadbana

i ubiera modnie się,

chodzi często do fryzjera

i wspaniale trzyma się.

Ref.: Bo nieprawda…

III. A ja kocham swoją babcię

i pomagam ciągle jej,

chcę, by długo była młoda

i by żyło się jej lżej.

Ref.: Bo nieprawda…

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ                                                                                

 Tydzień I „W świecie baśni”

 • Wprowadzenie litery s – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Ćwiczenia i zabawy –„Wokół baśni Jaś i Małgosia”
 • Zabawy przy piosence Baśniowi przyjaciele
 • Wykonanie papiero­wego smoka
 • Wprowadzenie znaków: równości, mniejszości i więk­szości.
 • Zabawa orientacyjno­-porządkowa Krasno­ludki i wielkoludy
 • Rozwijanie sprawności fizyczne
 • Wokół baśni „Czer­wony Kapturek” – ćwiczenia i zabawy.
 • Malowanie ilustracji do wybranej baśni
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VIII.
 • Nauka piosenki „Baśniowy przyjaciel”
 • Ćwiczenie językowe Wywiad z Czerwonym Kapturkiem

Tydzień II „Pamiętajmy o zwierzętach”

 • Wprowadzenie litery n – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie pozna­nych liter.
 • Słuchanie opowiada­nia H. Zdzitowieckiej Czubaty gość z Pół­nocy.
 • Nauka piosenki „Ptasi bar”
 • Wykonanie kolażu – Ptaki w karmniku
 • Słuchanie wiersza F. Kobryńczuka Leśne ścieżki.
 • Wykonanie pracy plastycznej – Tędy przeszedł ptak.
 • Dokarmianie ptaków
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw IX
 • Zabawa kształtująca postawę ciała – Zmarznięty ptaszek wesoły ptaszek
 • Rozmowa na temat odżywiania się ptaków zimą
 • Tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech
 • Słuchanie zimowych ciekawostek o zwierzętach
 • Ćwiczenie kontroli wzrokowej. 

 

Tydzień III i IV „Ferie zimowe w przedszkolu

 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgło­sy zimy.
 • Wykonywanie prac plastycznych o tematyce zabawa zimowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej mowy Podział zdania na wyrazy, rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek z wyrazów , układanie nowych wyrazów z liter, układanie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: w, na, pod, za.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

  

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W STYCZNIU                                                    

wiersz F. Kobryńczuka Leśne ścieżki.

Upadł w puszczy lekki śnieżek

białą swą urodą.

Kto wydeptał tyle ścieżek?

Dokąd one wiodą?

Tędy sarna szła płochliwa,

skubiąc zeschłe ziele.

A tam biegł i podskakiwał

A tu zając obok jodły

kicał, by się rozgrzać.

Tam szły żubry i mrok bodły,

ciepło niosąc w nozdrzach.

A tu jakiś ślad niepewny

zawiały śnieżyce.

Tędy pewnie do królewny

jechał dzielny rycerz.

Piosnka „Ptasi bar

 1. I. Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar,

w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar.

Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak:

„Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!”

Ref.: Ptasi bar czynny jest cały dzień.

Można dostać tu śniadanko i obiadek też.

Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak.

Karmnik to jest ptasi bar, tak, tak, tak!

 1. W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam,

ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam.

Dwie sikorki już czekają na słoninki smak.

Zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

III. Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil,

lubię spędzać tu codziennie kilka chwil.

I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny zimy znak,

zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

Ref.: Ptasi bar…

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

Tydzień I „Tutaj rosły paprocie”

 • Ćwiczenia słu­chowe W świecie dinozaurów.
 • Jak żyły dinozau­ry? – rozmowa na temat czasów prehistorycznych.
 • Słuchanie opowia­dania nauczyciela Jak żyły dinozau­ry.
 • Świat dinozau­rów – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem techniki batiku
 • Słuchanie opo­wiadania W. Cho­tomskiej Węglowa opowieść.
 • Rysowanie wę­glem drzewnym na temat: Górnicy przy pracy.
 • Zabawy orientacyjno­-porządkowe: Zamie­niamy się w dinozaury, Uwaga, dinozaur!, Małe dinozaury i duże dinozaury, Do kopalni, Nieposłuszny Dinuś
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6
 • Zabawa ruchowo–naśladowcza Spacer dinozaurów (ułożona
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień II „To już zima”

 • Wprowadzenie litery y – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie litery y.
 • Historyjka obrazko­wa Przygoda na górce.
 • Zabawy przy piosen­ce Zima.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Bałwanek” – wycinan­ka z białego i z kolo­rowego papieru
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 0
 • Ćwiczenia artyku­lacyjno-słuchowe Zimowy spacer
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych
 • Zapoznanie z instru­mentem perkusyjnym – trójkątem
 • Zabawa ruchowa z ele­mentem równowagi – Wirujące płatki śniegu
 • Zabawy ruchowe: Bał­wanek, Buch w śnieżny puch.
 • Utrwalanie poznanych liter
 • Rozwijanie słuchu fo­nematycznego –dzielenie słów na głoski
 • Rozpoznaje i nazywa cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5,6

 

Tydzień III i IV „Święta tuż-tuż ”

 • Wprowadzenie litery r – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie litery r.
 • Słuchanie opowiada­nia A. Galicy Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?
 • Zabawy przy piosence Świąteczne życzenia
 • Wykonanie kartonika ze świątecznym mo­tywem.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 7.
 • Rozwijanie umiejętno­ści wokalnych ,śpiewanie piosnki „Świąteczne życzenia”
 • Zabawa orientacyjno­-porządkowa Przed
 • Zabawy ruchowe: Łańcuchy choinkowe, Żywa choinka.
 • Zabawa ruchowa twór­cza Świąteczne figurki.
 • Wspólne ubieranie choinki
 • Słuchanie opowiada­nia L. Łącz Choinko­wy pajac.
 • Przedstawienie jasełkowe
 • Wykonanie dekoracji figurek z masy solnej
 • Wspólne dekorowanie ciasteczek świątecznych

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W GRUDNIU

Wiersz „Pada śnieg” Dorota Gellner

Pada śnieżek,

pada śnieżek.

Już ze śniegu

mam kołnierzyk,

białe uszy

i policzki,

i śniegowe

rękawiczki.

A jak padać

nie przestanie –

wiecie, co się

ze mną stanie?

Będzie kino

nie z tej ziemi –

nos w marchewkę

mi się zmieni.

 

Piosnka „Świąteczne życzenia”

 Zwr.1 Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na wieczornym niebie,

gdy popłynie w świat kolęda,

przy choince zbiera się rodzina,

to już są święta!

Ref: Gwiazdka z nieba śle promyki złote

i spełnia nam marzenia.

Z ust do ust i z serc do serc                            

płyną dobre życzenia.

Zwr.2 Na wigilijnym stole jasno płonie świeca

i dwanaście potraw czeka.

Znajdzie się dziś miejsce dla każdego,

to już są święta.

Ref: Gwiazdka z nieba…

dziś życzymy sobie tego, co najlepsze,

dużo zdrowia, dużo szczęścia.

I prezentów pod choinką wiele,

to już są święta.

Ref: Gwiazdka z nieba….

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

                                                                                    

Tydzień I Domy i domki”

 • Wprowadzenie litery i – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie litery i.
 • Ćwiczenia dźwięko­naśladowcze – W domu.
 • Wykonanie z gazet sylwety domu.
 • Zabawy przy pio­sence Rodzinka pór roku.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – trój­kątem.
 • Wykonanie domu z otoczeniem z figur geometrycznych.
 • Kto gdzie mieszka? – rozmowa na temat domów zwierząt
 • Zabawy ruchowe: Kto z kim?, Drzwi.
 • Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień II Urządze­nia elek­tryczne

 • Wprowadzenie litery t – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie litery t.
 • Słuchanie opowiada­nia W. Chotomskiej Lodówka.
 • Zabawy przy piosence Domowe urządzenia.
 • Domowe urządzenia elektryczne – wydzie­ranka z kolorowego papieru.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5
 • Ćwiczenia słuchowe – Urządzenia elektryczne.
 • Wykonanie koktajlu owocowego.
 • Zabawa bieżna Kto szybciej dookoła?
 • Zabawa ruchowa Dro­ga do domu.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III Pada deszcz”

 • Wprowadzenie litery d – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Ćwiczenia utrwalają­ce poznane litery
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Listopad.
 • Zabawy badawcze – Co pływa? Co tonie?
 • Zabawy przy piosen­ce Taniec w deszczu.
 • Listopadowa szaruga – zapoznanie z nową techniką mokre na mokrym.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – pro­stokątem.
 • Słuchanie opowia­dania S. Karaszew­skiego Wędrówka kropelki wody.
 • Zabawa muzyczno-ru­chowa Mały deszczyk, duży deszcz.
 • Zabawa orientacyjno­-porządkowa Słońce – deszcz.
 • Zabawy ruchowe: Deszcz i kałuże, Prze­skocz kałużę.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień IV „Zdrowie naszym skarbem”

 • Wprowadzenie litery k – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie pozna­nych liter.
 • Słuchanie wiersza L. Łącz Zdrowe odży­wianie.
 • Zabawy przy piosen­ce Uśmiechnij się do sera.
 • Zabawa plastyczna Wymarzona witamina
 • Znamy różne figury – ćwiczenia klasyfi­kacyjne.
 • Rozmowa na temat praw dzieci – z okazji obchodów Międzyna­rodowego Dnia Praw Dziecka.
 • Wycieczka do naj­bliższej apteki.
 • Zabawa muzyczno-ru­chowa Zdrowy taniec.
 • Zabawa ruchowo-na­śladowcza Spaceruj tak jak ja.
 • Zabawa ruchowa Wa­rzywno-owocowa sa­łatka witaminowa.
 • Zabawa orientacyjno­-porządkowa Reago­wanie na ruchy rąk.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTPOADZIE

Wiersz : L. Łącz „Zdrowe odżywianie”

Nie jest dobrze jeść zbyt dużo,

nie jest dobrze też się głodzić,

ale mądrze się odżywiać –

o to naszej mamie chodzi.

Mało tłuszczu, mało cukru,

za to wapń i witaminy.

Głównie nabiał i owoce

jedzą chłopcy i dziewczyny.

A więc jajka i jogurty

plus jarzyny i morele, czasem mięso, często serek –

będzie zdrowiej i weselej!

Nie wystarczy jeść do syta,

lecz odżywiać się należy,

bo zawczasu zadbać trzeba,

żeby życie zdrowo przeżyć.

Zdrowo przeżyć i przetańczyć,

być odważnym i wesołym,

w sprawnym ciele światły umysł,

od przedszkola aż do szkoły!

 

Piosenka : Taniec w deszczu (sł. i muz. K. Gowik)

 

 1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!

Lato odfrunęło razem z bocianami,

zostawiło stado szarych chmur.

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po przygodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą,

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

 1. Deszcz zagląda w nasze okna, woła nas:

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!

Zatańczymy razem pod parasolkami,

ze mną nigdy nie znudzicie się!”

Ref.: Gdy jesienny…

III. Puka, stuka zimny deszczyk, żal go nam.

Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja?

Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach,

jesień z deszczem może nie być zła!

Ref. Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

 


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

Tydzień I „Jesienią w sadzie”

 • Wycieczka do sklepu z owocami
 • Wprowadzenie litery o- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalenie litery o
 • Zabawa przy piosence „W sadzie jesienią „
 • Wprowadzenie zapisów cyfrowych liczb 1 i 2
 • Historyjka obrazkowa
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Zrywamy jabłka”
 • Zabawa ruchowa „Zbieramy owoce
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych
 • Wykonanie pracy plastycznej „Moje ulubione owoce”

Tydzień II „Warzywa znane i lubiane”

 • Wprowadzenie litery a- małej i wielkiej, pisanej i drukowanej
 • Utrwalenie poznanych liter
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3
 • Zabawa przy piosence „Idą witaminki”
 • Wykonanie obrazka ulubionego warzywa
 • Słuchanie opowiadania M. Terlikowskiej „Zapasy”
 • Zabawy pod hasłem „Warzywa i owoce”
 • Wykonanie sałatki jarzynowej
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Na działce . Jestem warzywem”
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień III Moja rodzina”

 • Wprowadzenie litery m- małej, wielkie, pisanej i drukowanej
 • Utrwalenie poznanych liter
 • Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej „Rodzinka”
 • Zabawa przy piosnce” Moja rodzina „
 • Wykonanie pracy plastycznej „Wazonik dla mamy i taty”- wylepianie plastelina butelki po soku
 • Zapoznanie z figura geometryczną- kwadratem
 • Wykonanie swojego ( prostego) drzewa genealogicznego
 • Rozmowa na temat zawodów rodziców
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Pracujemy razem”
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Co robi mama”
 • Zabawa muzyczno- ruchowa „Rodzinna gimnastyka”
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień IV „Zwierzęta domowe ”

 • Wprowadzenie litery e- małej, wielkiej, pisanej i drukowanej
 • Utrwalenie poznanych liter
 • Słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej „Agnieszka opowiada bajkę „
 • Zabawy przy piosnce „Patrzcie na jamniczka”
 • Spotkanie z posiadaczem psa – rozmowa na temat pielęgnacji i wychowywania psa.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 4
 • Wykonanie pracy plastycznej „Kotki lub pieski”
 • Rozmowa na temat „Jak psy pomagają ludziom?”
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Kot jest, kota nie ma „
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski aportują „
 • Zabawa z elementem czołgania „Skradający się kot”
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

                                                    

Wiersz „Wiersz dla mamy”

Moja kochana mamusiu!

To dla Ciebie ten wierszyk,

Dla Ciebie słońce i chmury,

Dla Ciebie tęcza i wietrzyk.

Wiosna i latem – kwiaty,

jesienią- liście jesienne…

Bądź szczęśliwa, mamusiu,

dziś, jutro i co dzień!

 

Piosnka „Idą witaminki”

 

 Zwr.1 Zapukała raz marchewka do przedszkola,                                 za marchewką idą groszek i fasola.

Z tyłu się cebulka toczy i przeciera złote oczy.

Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!

 

Ref: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki.

Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!

Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!

 

Zwr.2 Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek,                            a za drzwiami stoją warzywa spóźnione:                       pomidory i koperek, dwa buraczki i selerek.

Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!

 

Ref: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej….

 

Zwr.3 Już pietruszka tańczy na chudziutkich nóżkach,                                              a kalafior wskoczył prosto do garnuszka.                             Dzieci szybko myją ręce i czekają, by czym prędzej                        z jarzynkami przy stolikach spotkać się!

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ.  

Tydzień I „W przedszkolu”

 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Zapoznanie ze zwyczajami panującymi w zerówce, poznanie zasad i umów.
 • Poznawanie imion i nazwisk nowych dzieci z grupy,
 • Kolorowanie swojego znaczka rozpoznawczego –„ Znaczki przedszkolaczków”
 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Podawanie różnych danych o sobie
 • Utrwalanie nazw części ciała „Znam swoje ciało”
 • Rytmiczne dzielenie słów – wprowadzenie pojęcia sylaba.
 • Nazywanie różnych stanów emocjonalnych
 • Zabawy przy piosence Zmysły.
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w zerówce.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej poprzez wiele zabaw z wyrazami, zdaniami, dźwiękami.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

 

Tydzień II „Znowu w przedszkolu”

 • Wypowiadanie się na temat wakacji „Byliśmy na wakacjach”
 • Przybliżenie regionów naszego kraju.
 • Malowanie na nierównym podłożu „Góry, nasze góry
 • Zabawy przy piosence Znowu w przedszkolu.
 • Liczenie w zakresie sześciu „Pamiątki z wakacji”
 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner Muszelki.
 • Wykonanie rysunku Moje wakacje”
 • Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie oraz na kartce papieru.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III Moja droga do przedszkola”

 • Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie.
 • Zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowe­go
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Przejście przez ulicę.
 • Zabawy przy piosence Ruch uliczny
 • Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.
 • Wykonanie pracy plastycznej Znak drogowy
 • Rozmowa na temat: Samochody specjalistyczne
 • Zapoznanie z nazwą miesiąca – wrzesień.
 • Zabawy z kołem.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień IV „Nadeszła jesień”

 • Zachęcanie do obserwowania środowiska przyrodniczego – parku i lasu.
 • Wycieczka do parku
 • Wypowiedzi na temat parku jesienią
 • Zachęcanie do obserwowania środowiska przyrodniczego – parku i lasu.
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych i trujących
 • Zabawy przy piosence Idzie jesień poprzez świat
 • Wykonanie pracy plastycznej „Jesienne drzewo”
 • Rozróż- nianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała „Prawa lewa”
 • Słuchanie opowiadania K. Drzewieckiej Jesienna paleta.
 • Zabawa dydaktyczna – Głosy lasu.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

  

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

 Wiersz „Grzeczne słówka”

 Dziękuję, przepraszam i proszę,

Trzy słówka za małe trzy grosze

I grzeczny królewicz  i grzeczna królewna

Znają te słówka na pewno.

To przecież niewiele kosztuje,

Gdy powiesz, uprzejmie dziękuję.

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno.

Nawet, gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze:

Dziękuję, przepraszam i proszę.

  

Piosenka „Znowu w przedszkolu”

 1. Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato

 i wakacje już skończą się,

wrócą dzieci do przedszkola,

bo w przedszkolu fajnie jest

Ref.: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło

, w naszym przedszkolu miło płynie czas.

 Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe,

więc tu z chęcią wraca każdy z nas

II Poznajemy literki i cyferki

 i wierszyków uczymy się.

I śpiewamy, i tańczymy,

tu jest piękny każdy dzień.

Ref.: W naszym przedszkolu…

III Tutaj zawsze koledzy, koleżanki

 tak radośnie witają mnie.

Co dzień świetnie się bawimy.

 Czy gdzieś będzie lepiej? Nie!

Ref.: .: W naszym przedszkolu …