Menu Zamknij

Grupa VIII – GUMISIE

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MARZEC

TYDZIEŃ I-  Zwierzęta z dżungli i sawanny.

 • Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic o zwierzętach egzotycznych.
 • Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Nosorożce noszą pokrowce”.
 • Odkrywanie litery z, Z: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: zebra, Zenek.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji- dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu.
 • Zabawy przy piosence „Dżungla”- umuzykalnianie dzieci.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Pan lew”- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych.
 • Słuchanie wiersza Pawła Beręsewicza „Gdzie jest żyrafa?”-  poznanie ciekawostek na temat zwierzęcia egzotycznego- żyrafy.
 • Udział w ćwiczeniach gimnastycznych- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

TYDZIEŃ II-  Zwierzęta naszych pól i lasów.

 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • Poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami. Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.
 • Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady. Poznawanie właściwości powietrza i jego roli w życiu ludzi i zwierząt.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Ktosiek”- rozwijanie mowy.
 • Odkrywanie litery u, U: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: ule, Ula.
 • Kto szybciej? Kto powoli? – porównywanie tempa poruszania się wybranych zwierząt.
 • Zabawy przy piosence „Zające”- rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Wykonanie sów z pasków brązowego papieru.
 • Ćwiczenia klasyfikacyjne – Zwierzę z pola (z łąki) czy z lasu?
 • Gdzie jest powietrze? – ćwiczenia i zabawy.
 • Rozmowa na temat: Pożyteczne zwierzęta- przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

TYDZIEŃ III-  Marcowa pogoda.

 • Obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie).
 • Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych.
 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu: oszczędnego korzystania z wody.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „W marcu jak w garncu”- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
 • Odkrywanie litery c, C: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: cebula, Cela.
 • Kule i koła – ćwiczenia i zabawy.
 • Zabawy przy piosence „Marcowi przyjaciele”- umuzykalnianie dzieci.
 • Zabawa badawcza Jaka jest pogoda? Prowadzenie kalendarza pogody.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Słuch fonematyczny- wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania- czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ IV-  Wiosenne przebudzenia.

 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność).
 • Poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np. tulipan, nasturcja.
 • Słuchanie wiersza Bożeny Głodkowskiej „Wiosna i moda”- poznawanie oznak wiosny.
 • Odkrywanie litery ł, Ł: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: łodyga, Łatka.
 • Zabawa matematyczna – Wiosna na łące, przeliczanie w zakresie 10.
 • Nauka piosenki „Wiosenne buziaki”- umuzykalnianie dzieci.
 • Pierwszy motyl – praca plastyczna.
 • Rozmowa na temat wczesnowiosennych kwiatów.
 • Wspólne powitanie wiosny przez wszystkie dzieci z przedszkola.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Ozimina”- utrwalanie oznak wiosny.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz.  15:30  (po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA!

– 02.03.2020 r. (poniedziałek) – Koncert umuzykalniający pt. „Kto to jest multiinstrumentalista”-   mile widziany strój galowy.

 

– 20.03.2020r. (piątek) – „Pierwszy dzień wiosny” – spacer do parku z Marzanną- pożegnanie się z zimą (proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w kolorze zielonym i przyniosły kwiatka z bibuły).

 

 

 

                           WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MARCU:

Piosenka pt. ,,Wiosenne buziaki”

 1. Już rozgościła się wiosna. Słońce i kwiaty przyniosła.
  Huśta się lekko na tęczy, motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.

  Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, tańczymy z wiosenką ja i ty.
  Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
  to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
  Hop, hop, raz, dwa, trzy, bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
  A całe miasto całusy śle, bez wiosny było tu źle.

  II. Słońce rozdaje promyki, gonią się w lesie strumyki.
  Mrówki zaczęły porządki, a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

  Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, tańczymy z wiosenką ja i ty.
  Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
  to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
  Hop, hop, raz, dwa, trzy, bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
  A całe miasto całusy śle, bez wiosny było tu źle.

 

Wiersz pt. ,,Wiosna”

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą
Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.
– Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!
– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.
– Nieprawda, bo w karecie!
– W karecie? – Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną
i szumią – Witaj wiosno!

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

TYDZIEŃ I-Muzyka wokół nas.

 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Franek– dostrzeganie piękna muzyki.
 • Odkrywanie litery w, W: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i   modeli słów: waga, Wanda.
 • Liczymy instrumenty- ćwiczenia w liczeniu
 • Zabawy przy piosence Czarodziejski koncert– rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych.
 • Wykonanie papierowego akordeonu- rozwijanie umiejętności manualnych, zapoznanie z akordeonem.
 • Łączenie ekspresji muzycznej z plastyczną Malujemy nastrój utworu muzycznego Fryderyk Chopina.
 • Ćwiczenia słuchowe – Instrumenty.
 • Słuchanie wiersza Ewy Żylińskiej Muzyka- rozwijanie aktywności twórczej.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej.

 

TYDZIEŃ II i III- Ferie zimowe w przedszkolu.

 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami ze starszych grup – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych i technicznych.
 • Utrwalanie pisowni poznanych liter i liczb.
 • Układanie schematów wyrazów z poznanych liter, wyodrębnianie samogłosek i spółgłosek.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Zwracanie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody, utrwalanie wiedzy o elementach garderoby przydatnej na zimowe wyprawy.
 • Zwracanie szczególnej uwagi, na zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

TYDZIEŃ IV- Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • Poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • Gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet).
 • Poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; oraz ciekawostek, legend z nim związanych. Poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Mikrusek– zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego.
 • Odkrywanie litery p, P: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: planety, Pola.
 • 10 ufoludków – ćwiczenia w liczeniu. Układanie i odczytywanie zapisów działań.
 • Udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.
 • Zabawy przy piosence Kosmiczny sen- rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.
 • Obrazek o kosmosie – wycinanka uzupełniona rysunkiem.
 • Słuchanie wiersza Ireny Róży Salach W Toruniu żył Kopernik…- przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA!

– 03.02.2020 (poniedziałek) Koncert umuzykalniający „Kolory w muzyce”- proszę, aby w tym dniu dzieci ubrane były w strój galowy.  

– od 10.02.2020 do 23.02.2020- „Ferie zimowe”.

– 14.02.2020 (piątek) „Walentynki”- bardzo proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w kolorze czerwonym.

– 28.02.2020 (piątek) „Kosmiczny Dzień”- proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły przebrane za zielone ufoludki

 

 

                           WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LUTYM:

Wiersz pt. ,, W Toruniu żył Kopernik…”.

 

W Toruniu żył Kopernik i obserwował niebo.

Chciał poznać nowe gwiazdy, chociaż nie wiedział dlaczego.

W czarnym, bezkresnym kosmosie, jego myśl jak sputnik świeci.

Nie śniło mu się wcale, że człowiek tutaj doleci.

Oglądał złote słońce i srebrny księżyc badał.

Często nocował nad Wisłą o gwiazdach opowiadał.

On dowiódł, że nasza Ziemia podąża wokół Słońca,

chociaż uczeni mężowie nie chcieli mu wierzyć do końca.

Rozsławił Kopernik Polskę na całym wspólnym świecie.

Dlatego wszyscy go znają, pytajcie jeśli chcecie.

 

Piosenka pt. ,, Kosmiczny sen”.

 1. Czterej kosmici przylecieli,

w moim pokoju przystanęli.

Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy,

ale pewnego chłopca szukamy.

Ten chłopiec  wielkim jest leniuszkiem

i  często chowa się pod łóżkiem,

Nie słucha taty, na brata krzyczy

i nie chce mamie swej pomóc w niczym.”

 

Ref.: A przecież trzeba dobrym być, słodką minę mieć,

bo inaczej trochę wstyd…

Być leniuszkiem? Nie!

Być kłamczuszkiem? Nie!

Lepiej iść do mamy i przytulić się.

 

 1. Czterej kosmici odlecieli,

bo porozmawiać z kim nie mieli.

A ja czerwony jak pan buraczek

pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę…

A potem bardzo się zdziwiłem,

bo się po prostu obudziłem.

To tylko sen był, och, wspaniale!

Już nigdy zły nie będę wcale.

 

Ref.: A przecież trzeba…

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

TYDZIEŃ I- Projekt ,,Bezpieczeństwo zimą”.

 • Ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych.
 • Zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy.
 • Przypomnienie  numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
 • Ćwiczenia usprawniające narządy mowy: język, wargi i żuchwę, autorstwa Iwony Zielińskiej – Z górki na pazurki.
 • Praca plastyczna Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie.
 • Słuchanie piosenki Ewy Chotomskiej Po co jest zima?– zabawy przy piosence.
 • Zajęcia matematyczne – Zimowe zabawy.
 • Zabawa badawcza – Po co dzieciom są potrzebne odblaski?
 • Zapoznanie z zawodem ratownika medycznego – z jego zadaniami, ubiorem i sprzętem, którym posługuje się na co dzień.
 • Udział w zabawach ruchowych w sali, na placu przedszkolnym, ćwiczeniach gimnastycznych.

TYDZIEŃ II- Mijają dni, miesiące, lata.

 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Odkrywanie litery s: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
  i modeli słów: ser, Sara.
 • Słuchanie piosenki Biegnie miesiąc za miesiącem. Rozmowa na temat jej tekstu.
 • Układanie zdań ze słowami: czas, rok, tydzień, pory roku.
 • Słuchanie opowiadania Janiny Porazińskiej O dwunastu miesiącach.
 • Malowanie drzewa w czterech porach roku.
 • Układanie gry matematycznej Zbieramy punkty.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Pląsające miesiące.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na sygnał – Jak tańczymy?
 • Zabawa badawcza – zapoznanie ze zjawiskiem krystalizacji.

 

TYDZIEŃ III- Zima i zwierzęta.

 • Pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach.
 • Poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 • Słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej Wróbelek.
 • Wprowadzenie zapisu dodawania.
 • Odkrywanie litery n: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Umieszczenie karmnika na parapecie za oknem. Wsypywanie karmy dla ptaków. Obserwowanie ptaków przylatujących do karmnika.
 • Słuchanie piosenki Ptasi bar- umuzykalnianie dzieci.
 • Ptasi bar – ćwiczenia matematyczne.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8.
 • Wykonanie formy przestrzennej z gazet – Ptaszek gazeciuszek.
 • Lepienie figurek ptaków z plasteliny
 • Opowieść Jak to z ptakami było.
 • Zabawa badawcza – Dlaczego ziemia zamarza?
 • Zabawa utrwalająca pojęcia: wysoko, niskoPtaki fruwają.
 • Wykonanie pracy plastycznej Głodne ptaszki.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Zimowy las.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, tanecznych.

 

TYDZIEŃ IV- Babcia i dziadek.

 • Wzbudzanie szacunku dla osób starszych.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Broda– rozwijanie mowy.
 • Odkrywanie litery b: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów
  i modeli słów: balony, Borys.
 • Zabawa Upominek dla babci i dziadka – rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Maski i stroje balowe – ćwiczenia matematyczne.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza – Co robią babcia i dziadek?
 • Wykonanie laurki dla babci i dziadka.
 • Zabawa w kole – Życzenia dla babci i dziadka.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej- uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka- rozwijanie mowy i pamięci, umuzykalnianie dzieci.

 

TYDZIEŃ V- Baśnie, bajki, bajeczki.

 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby Stare baśnie– rozpoznawanie bohaterów starych baśni.
 • Odkrywanie litery g: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: garnek, Gala.
 • Słuchanie piosenki Bajkowe marzenia- zabawy przy utworze.
 • Zabawy z figurami- ćwiczenia w liczeniu.
 • Rozmowa na temat powstawania książek dla dzieci, dbania o książki.
 • Wykonanie pracy plastycznej – Kapelusz czarodzieja, kapelusz dla wróżki.
 • Zabawa ruchowa- Baśniowe postacie.
 • Wokół baśni Śnieżka- rozwijanie aktywności werbalnej.
 • Zabawa badawcza- Co dzieje się z lodem?
 • Zabawa relaksacyjna- Czarodziejski dywan.
 • Historyjka obrazkowa na podstawie baśni Śpiąca królewna- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy ruchowe w sali oraz zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Spacery w najbliższej okolicy przedszkola. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy o zapewnienie ubranek na zmianę w szatni.

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 UWAGA:

– 15.01.2020r.(środa)- zajęcia otwarte dla rodziców godz.9.30

17.01.2020r (piątek) „Dzień Kubusia Puchatka”

-24.01.2020r(piątek)- Dzień Babci i Dziadka godz.10.00- w tym dniu dzieci obowiązuje strój galowy

  

 

       WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU:

Piosenka  pt. ,„Wesoła para”.

1.Moja babcia i mój dziadek zawsze dają sobie radę.
Czy to w zimie, czy to w lecie,
Smutków u nich nie znajdziecie.
A gdy mi się marzy tak coś dobrego zjeść,
To wołają mnie, to wołają mnie:
– Chodź tu i ciasteczko weź!

Ref. Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam. 
Dziadków wesołych mam. 
 Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam.
 I nikomu ich nie oddam.

2.Moja babcia i mój dziadek to sportowcy jak marzenie. 
Na siłowni ćwiczą w parku i pływają na basenie. 
A gdy chcę na spacer z dziadkami gdzieś się przejść, 
to wołają mnie, to wołają mnie:
  – Tylko pieska z sobą weź!

Ref. Daba dam…

 1. Moja babcia i mój dziadek
  tak mnie zawsze rozśmieszają. 
  Czy kolacja, czy obiadek, 
  to wesołe minki mają. 
  A gdy muszę wracać i mówię dziadkom: cześć! 
  To wołają mnie, to wołają mnie:
   – Dobry humor od nas weź!Daba dam…

 

 

 

Wiersz pt. ,, Kocham babcię i dziadka” 

 

Kocham mocno babcię, dziadka –
 to nie żarty, moi mili,
dzisiaj im życzenia składam,
by sto latek jeszcze żyli.
Kiedy smutek mnie ogarnia
 i wszystkiego mam już dosyć,
dziadek mocno mnie przytuli,
o to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,
babcia zaraz coś upiecze.
Muszę przyznać, te wypieki
najwspanialsze są na świecie.
Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach
przekazują wciąż wytrwale
swym kochanym wnukom,
wnuczkom rad życiowych całą gamę

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I – Idzie zima ze śniegiem

 • Zabawa słowna – Co kojarzy się z zimą?
 • Słuchanie piosenki Zima. Rozmowa na temat tekstu piosenki.
 • Rozmowa na temat nowej pory roku – zimy.
 • Odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematu i modelu słowa lody.
 • Wprowadzenie nazw dni tygodnia.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7 (metodą R. Labana).
 • Wykonanie pracy plastycznej Zimowy krajobraz.
 • Modelowanie struktur dźwiękowych nazw obrazków.
 • Rozmowa na temat sportów zimowych. Poznawanie nazw sportów zimowych.
 • Doświadczenie i obserwacja – poznawanie właściwości fizycznych śniegu.
 • Wykonywanie śniegowych gwiazdek.
 • Ćwiczenia oddechowe – Fruwające gwiazdki.
 • Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu zima.

 

TYDZIEŃ II – Projekt „Przyjaźń”

 • Zabawa dydaktyczna Warto mieć przyjaciela – rozwijanie wiedzy z zakresu przyjacielskich relacji międzyludzkich.
 • Tworzenie siatki pytań na temat: Czym jest przyjaźń?
 • Słuchanie i omawianie wiersza Iwony Zielińskiej Nie ma nic cudowniejszego jak przyjaciel – mój kolego!
 • Słuchanie bajki terapeutycznej Marii Molickej Bajka o dwóch ołówkach.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość i spostrzegawczość – Przyjacielskie barwy.
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi, z wykorzystaniem puzzli – Z przyjacielem jest raźniej.
 • Zabawa taneczna do piosenki Silny człowiek.
 • Zabawy rozładowujące emocje.
 • Odrysowywanie dłoni na arkuszach kolorowego papieru i wycinanie ich konturów.
 • Zabawa integracyjna z wykorzystaniem opowieści ruchowej – Kładka przyjaźni.

 

TYDZIEŃ III i IV – Idą święta

 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • Oglądanie w małych zespołach książek o świętach Bożego Narodzenia. Zachęcanie do dzielenia się wiedzą na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby Wymarzona choinka.
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Choinka rośnie.
 • Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: rak, Romek.
 • Ćwiczenia w czytaniu – układanie wyrazów z poznanych liter.
 • Umuzykalnianie dzieci- nauka kolęd metodą ze słuchu.
 • Omawianie etapów ubierania choinki w ozdoby świąteczne. Wspólne ubieranie choinki w sali.
 • Zabawy figurami- wybieranie figur według podanej cechy (podanych cech), rozumienie sensu informacji przedstawionych symbolicznie,
 • Wykonanie pracy plastycznej Świąteczna choineczka.
 • Zabawa badawcza – Dlaczego drzewa iglaste nie gubią igieł przed zimą.
 • Rozmowa na temat wigilii, inspirowana wierszem Jadwigi Koczanowskiej Wigilia.
 • Słuchanie bajki J.CH. Andersena „ Królowa Śniegu”- wykonanie sylwety królowej śniegu.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA:

– 6.12.2019 (piątek)„Mikołajki”-proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na czerwono i przyniosły czapkę Mikołaja

17.12.2019(poniedziałek)„Jasełka”- proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w strój galowy

19.12.2019 (czwartek) „Kiermasz świąteczny”

             WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU.

 

Piosenka pt.: „A Mikołaj pędzi.”

1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko o prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi…

 

 

WIERSZ

„Mikołaj”

Święty Mikołaju prosimy Cię grzecznie

W dzień swojego święta bądź z nami koniecznie.

My już od tak dawna na Ciebie czekamy

Co dzień być grzeczni, zawsze się staramy.

Kiedy jesteś z nami, to jest dzień wesoły.

A więc nie omijaj nigdy naszego przedszkola.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

TYDZIEŃ I – Mój dom

 • Utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.
 • Słuchanie piosenki Maluję wielki dom. Określanie metrum, charakteru melodii i budowy piosenki.
 • Słuchanie piosenki Maluję wielki dom. Określanie metrum, charakteru melodii i budowy piosenki. Nauka piosenki metodą ze słuchu.
 • Domy i domki – ćwiczenia w liczeniu; rozwijanie umiejętności liczenia, szeregowania.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5
 • Odkrywanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: tata, Tomek;
 • Omawianie wyglądu swojego domu. Malowanie swojego wymarzonego domu.
 • Zabawy matematyczne – W szafie Olka i Ady.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 0.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.
 • Kolorowa lampa – wypełnianie rysunku wybranym materiałem.
 • Rozmowa na temat zwierząt hodowanych w domu.
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Elektryczny sen Ady.

TYDZIEŃ II – Moje prawa i obowiązki

 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej -Zaremby Kluskowanie i odkluskowanie
 • Odkrywanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: dom, Dorota.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem.
 • Porównywanie liczby trójkątów; wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • Ilustrowanie wybranego prawa dzieci.
 • Ćwiczenia badawcze – Dlaczego metalowa łyżeczka się nagrzewa?
 • Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Małe cuda. Cele: rozwijanie mowy; zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.

 

TYDZIEŃ III – Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 • Nauka wierszyka Barbary Szelągowskiej Ruch to zdrowie. Wyjaśnienie znaczenia tego powiedzenia.
 • Rozmowa na temat zdrowego sposobu życia – Piramida zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
 • Odkrywanie litery k: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: kot, Kama.
 • Słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej Zdrowym być
 • Rozwiązywanie quizu Czy żyję zdrowo?
 • Dbamy o czystość – ćwiczenia w liczeniu.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6
 • Zabawy przy piosence Uśmiechnij się do sera.
 • Wykonanie zdrowych kanapek ;zachęcanie do wykonywania prostych potraw; przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek.
 • Rozmowa na temat sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dzieci.
 • Rozmowa na temat pracy lekarzy; uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby
 • Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Zębowa przygoda.

 

TYDZIEŃ IV – Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • Oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat dinozaurów
 • Słuchanie piosenki Dinozaur w szafie. Rozmowa na temat piosenki.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby Wegetozaur.
 • Odkrywanie litery l: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: lalka, Lola.
 • Dinozaury tu, dinozaury tam – ćwiczenia w liczeniu
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7 metodą Rudolfa Labana.
 • Wykonanie pracy Fruwający dinozaur.
 • Słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej Węglowa rodzinka. Cele: poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla
 • Rysowanie węglem drzewnym na temat: Górnicy przy pracy.

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

UWAGA:

– 6.11.2019 (środa)„Dzień Postaci z Bajek”-proszę, aby w tym dniu dzieci przyniosły książkę ze swoją ulubioną bajką

8.11.2019 (piątek)-„Obchody Dnia Niepodległości”– proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w strój galowy

25.11.2019(poniedziałek)„Dzień Pluszowego Misia”- proszę, aby w tym dniu dzieci przyniosły ulubionego pluszowego misia

29.11.2019 (piątek) „Andrzejki”

 

             WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPDZIE

Piosenka pt.: Maluję wielki dom (sł. i muz. K. Gowik).

 1. Maluję wielki dom. Ściany ma, okna ma, dach czerwony.

A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja!

Ref.: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk.

Mój dom po porostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu!    X2

 1. Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami.

Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama i ja!    

Ref.: Serduszka biją…

 • Za oknem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka.

Babcia koszyk grzybów ma, a w ogródku: mama i ja!

Ref.: Serduszka biją…

 1. Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki.

Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja!

WIERSZ

 1. Beręsewicz „Dom rodzinny”

Gdy jakiś straszek, strach, straszydło

chce, żeby życie mi obrzydło,

przyspieszam kroku, biegnę i…

przed nosem im zamykam drzwi.

Za tymi drzwiami mama z tatą

osłabią strachów moc herbatą,

serdecznym słowem, czułym gestem.

Tam się nie boję. W domu jestem.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – Idzie jesień… przez ogród i sad.

 • Zabawy z zastosowaniem rymowanki Owoce jemy – zdrowi będziemy
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Smaczki zgadywaczki; rozwijanie mowy, rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów
 • Odkrywanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: oko, Olek; prowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – kwadratem.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 3, z wykorzystaniem metody R. Labana.
 • Ćwiczenia słowno-matematyczne – Polskie owoce i owoce egzotyczne.
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2.
 • Jesienne skarby – jabłka i gruszki- tworzenie form przestrzennych.
 • Zabawy przy piosence Idą witaminki.
 • Wyjście do pobliskiego sklepu owocowo-warzywnego.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej W spiżarni; rozwijanie mowy, poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.
 • Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca – październik.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień…do zwierząt.

 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby Beztroska wiewióreczka; rozwijanie mowy, poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ananas, Ada.
 • Ćwiczenia matematyczne – Spiżarnia wiewiórki; rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapasów wiewiórki.
 • Poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 3.
 • Zabawy przy piosence Wiewióreczka.
 • Pan jeż – wykonanie pracy przestrzennej.
 • Czym jest dźwięk? Ćwiczenia badawcze z dźwiękiem.
 • Leśne głosy i odgłosy – ćwiczenia i zabawy; rozwijanie słuchu fonematycznego; rozwijanie narządów artykulacyjnych.
 • Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kto odlatuje, kto zostaje?; rozwijanie mowy, utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy

 • Zabawa badawcza – Jaka jest glina? Jaki jest piasek? Co z nich otrzymujemy?; poznawanie właściwości fizycznych piasku i gliny; zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku.
 • Odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: mama, Marta.
 • Wyznaczanie schematu ciała drugiej osoby; orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby;
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 4
 • Zabawy przy piosence Co z czego otrzymujemy.
 • Wykonanie serków smakowych; zachęcanie do wykonywania prostych potraw; poznawanie sposobu otrzymywania sera.
 • Rozmowa na temat wełny – jej pochodzenia, właściwości; poznawanie zwierząt – owcy i barana; poznawanie pochodzenia wełny
 • Wykonanie wełnianego obrazka; rozwijanie sprawności manualnej; poznawanie wyrobów z wełny.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby Drewniany papier; rozwijanie mowy; poznawanie produkcji papieru.

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień…z deszczem.

 • Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem wiersza I. Suchorzewskiej Słota; rozwijanie mowy; poznawanie pogody, która jest późną jesienią.
 • Odkrywanie litery e – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli dźwiękowych słów: ekran, Ewa.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 4.
 • Zabawy przy piosence Taniec w deszczu.
 • Tęczowy parasol – wykonanie pracy według instrukcji.
 • Jak należy ubierać się na spacer późną jesienią? – rozmowa kierowana; rozwijanie mowy, zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody.
 • Zabawy badawcze Jak powstają chmury i deszcz?
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Dziwne przygody kropelki wody; rozwijanie mowy, poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów
 • wyodrębnianie sylab ze słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

 

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.

 

Przygotowanie do pisania

 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

 

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA:

– 31.10.2019r- Dzień Dyniproszę, aby w tym dniu dzieci ubrane były w kolorze pomarańczowym

 

             WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU.

 

Piosenka pt.: Taniec w deszczu (sł. i muz. K. Gowik).

 1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!

Lato odfrunęło razem z bocianami,

zostawiło stado szarych chmur.

 

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą.

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

 

 1. Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas:

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!

Zatańczymy razem pod parasolkami,

ze mną nigdy nie znudzicie się!”

 

Ref.: Gdy jesienny…

 

III. Pada, stuka zimny deszczyk, żal go nam.

Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja?

Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach,

jesień z deszczem może nie być zła!

 

Ref.: Gdy jesienny…

 

WIERSZ

 1. Przewoźniaka „Kropelki”

Kapu, kap!

Kapu, kap!

Kropla woła: − Złap mnie! Złap!

Deszcz szeleści,

pada, kapie.

Kto kropelki

deszczu złapie?

Kapu, kap!

Kapu, kap!

– Ty, kałużo, krople złap!

Łapie krople więc kałuża,

ale tylko się nachmurza.

– Jak mam łapać te kropelki,

gdy zmieniają się w bąbelki?

Jak to dziwnie się odbywa,

wpadła kropla – bąbel pływa!

Kto nauczy wreszcie mnie,

czy złapałam je, czy nie?

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Wspólne zabawy integrujące grupę.
 • Zapoznanie z salą, łazienką i innymi pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu.
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Tata aż zaniemówił”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw nr 1.
 • Rozmowa na temat wakacji. Wykonanie pracy „Wspomnienia z wakacji”.
 • Zabawy przy piosence „Czuję świat”, poznawanie narządów zmysłów.
 • Moje ciało- utrwalenie nazw części ciała.
 • Moje emocje- nazywanie różnych stanów emocjonalnych.

 

TYDZIEŃ II – Moja grupa.

 • Moja sala- co w niej jest i co powinno się w niej znaleźć. Rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej.
 • Bluza (T-shirt) inna (inny) niż wszystkie- wykonanie papierowej bluzy, symbolu grupy przedszkolnej.
 • Wprowadzenie pojęcia głoska. Określanie pierwszych głosek w nazwach obrazków.
 • Prawa, lewa- rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała.
 • Zabawy przy piosence „Dziękuję, proszę, przepraszam”
 • Wykonanie pracy „Grupowe drzewo dłoni”.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Linie papilarne”.
 • Ćwiczenia słuchowe na poziomie sylaby i głoski.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Zasady przedszkolaka.”

 

TYDZIEŃ III – Moja droga do przedszkola.

 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie; rozpoznawane pasów, sygnalizacji świetlnej; poznawanie zasad ruchu drogowego.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną- kołem.
 • Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw nr 2.
 • Zabawy przy piosence „Ruch uliczny”
 • Malowanie na temat :Ruch uliczny
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Na pomoc!”; utrwalenie numerów alarmowych.
 • Ćwiczenia słuchowe- Na ulicy; rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Wykonanie znaku „przejście dla pieszych”
 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby „Moja droga do przedszkola”

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień…przez las, park.

 • Wycieczka do parku w poszukiwaniu oznak jesieni.
 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Jesienna wyprawa”; utrwalenie oznak nowej pory roku- jesieni.
 • Przestrzenne, jesienne drzewo- rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawy przy piosence „Idzie jesień poprzez świat”
 • Wykonanie ludzików z różnego tworzywa przyrodniczego.
 • Liczymy grzyby- rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu.
 • Nauka wiersza H. Zdzitowieckiej „Gdzie jesteś, jesieni?”

 

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

 

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

Kontakty indywidualne z wychowawcą w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 15:30 (po wcześniejszym umówieniu się).

 

UWAGA:

– 04.09.2019 (środa) 15.30zebranie organizacyjne z rodzicami.

20.09.2019 (piątek) ,,Dzień Przedszkolaka”.

 

             WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU. 

Piosenka pt.: „Idzie jesień poprzez świat”

1.Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę,

w polu kopią kartofelki, bo już czas!

Jesień wita świat, wita nas!

 

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.

Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!

Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.

Witaj, witaj wśród nas, witaj wśród nas!

 

 1. W sadzie jabłka malowane do koszyka skaczą same.

Babie lato plącze nitki, bo już czas!

Jesień wita świat, wita nas!

 

Ref.: Idzie jesień…

 1. W lesie kwitną piękne wrzosy,

grzybki rosną w kroplach rosy.

Na wycieczkę chodźmy razem, bo już czas!

Jesień wita świat, wita nas!

 

Ref.: Idzie jesień…

 

WIERSZ

„WRZESIEŃ”

Już września czar nam nadszedł dzisiaj…

Już wrzosy kwitną w ciemnym lesie.

Zaczęły żółknąć pierwsze liście,

I serce czuje bliską jesień…

 

Słoneczko świeci miękko, zgrzewa,

I aksamitem świat otula.

W piękności płomienieją drzewa,

Jak w szatach wielmożnego króla.

 

Te dni przepiękne, czarujące,

Powoli, cicho, ledwie płyną,

Przedziwnych marzeń nić snujące,

Cudowną bajką wnet przeminą…

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC

TYDZIEŃ I – Wakacyjne podróże

 • Przeglądanie przewodników, map i albumów o Polsce. Poznawanie ciekawych miejsc, które warto zwiedzić z rodzicami podczas wakacyjnych podróży. Wzbogacanie słownictwa.
 • Wakacyjne plany- rozmowa inspirowana wierszem L. Łącz „Letnie wakacje”.
 • Wakacyjna wyprawa – zajęcia plastyczne.
 • Oglądnie przyniesionych przez dzieci kartek pocztowych o tematyce wakacyjnej. Ćwiczenia spostrzegawczości.
 • Wakacje nad morzem – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Bursztynek.
 • Podróże z plecakiem po Polsce- zabawy z mapą Polski. Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Jedziemy na wakacje – zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu E. Stadtmüller Wakacyjny pociąg, poznawanie miejsc letniego wypoczynku.
 • Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki Lato w kawiarence.
 • Letnie ogrody – zajęcia matematyczne, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, wzbogacanie doświadczeń o efekty przesunięcia i obrotu.
 • Lato i letnie zabawy – rozwiązywanie zagadek, poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw.
 • Podróżnicy i ich bagaż– zajęcia techniczne.

 

 

TYDZIEŃ II – Pożegnania nadszedł czas

 • Zabawa badawcza Ciekawe kształty– utrwalenie nazw narządów zmysłów.
 • Za co lubimy lato? – rozmowa połączona z rozwiązywaniem zagadek i zabawami badawczymi.
 • Wodno-piaskowe czary-mary – zajęcia plastyczne – rysowanie kredkami wodnymi.
 • Za co lubimy wakacje? – rozmowa inspirowana wierszem G. Lech „Co robią latem dni tygodnia?”- rozwijanie mowy, utrwalanie nazw dni tygodnia.
 • Zabawy w liczenie z Adą i Olkiem – rozmowa na podstawie wiersza P. BeręsewiczaCzemu?”, połączona z zajęciami matematycznymi- porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku.
 • Wymarzone wakacje Olka i Ady – rozmowa na temat obrazków, połączona z wykonaniem plakatu Rady na wakacje- poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.
 • Praca techniczno-konstrukcyjna Kolorowe łódeczki z życzeniami. Rozwijanie umiejętności łączenia różnych elementów
 • Dużo już wiemy, dużo już umiemy – rozmowa połączona z zabawami integracyjnymi- uświadamianie dzieciom upływu wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania
 • Moje wspomnienia z przedszkola – zajęcia plastyczne.

TYDZIEŃ III – Projekt sport

 • Zainteresowanie tematem olimpiad sportowych. Prezentowanie symboli olimpijskich. Układanie symbolu olimpijskiego według wzoru.
 • Określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie, wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych.
 • Piłki w grze – zabawy badawcze- rozwijanie umiejętności prowadzenia wnikliwych obserwacji i formułowania wniosków.
 • Letnia olimpiada sportowa – oglądanie filmu edukacyjnego- zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami sportowymi.
 • Sport to zdrowie, każdy przedszkolak ci to powie – zajęcia plastyczne.
 • Dawno temu w Olimpii- zapoznanie dzieci z czasem i miejscem narodzin idei olimpijskiej, z dyscyplinami sportu uprawianymi przez starożytnych Greków oraz dyscyplinami sportowymi rozgrywanymi obecnie na olimpiadach.
 • Wyścigi – słuchanie opowiadania P. Beręsewicza „Wyścigi”, połączone z turniejem sportowym.
 • Zamówienia na sprzęt sportowy – zajęcia matematyczne.
 • Czego dowiedzieliśmy się o sporcie- podsumowanie zdobytych wiadomości.

 

 

TYDZIEŃ IV – Bezpieczne wakacje

 • Słuchanie wiersza A. Bober „Bezpieczne wakacje”, rozmowa na temat wiersza z wykorzystaniem ilustracji. Poruszenie tematyki bezpieczeństwa podczas wakacji. Przypomnienie numerów alarmowych.
 • Wakacyjny pociąg– rysowanie kredkami na temat, gdzie chcielibyście spędzić wakacje.
 • Niebezpieczna kąpiel– historyjka obrazkowa uwzględniająca zasady bezpiecznej kąpieli.
 • Zabawa improwizowana ruchem „Jak spędzamy czas nad wodą?”.
 • Zapoznanie ze znakami zakazu kąpieli.
 • Zabawa dydaktyczna „Zasady bezpiecznych wakacji”. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw.
 • Słuchanie wiersza W. Badalskiej „Wakacyjne rady”. Rozmowa na temat wiersza,
 • Zabawa matematyczna „Pakujemy plecak”- rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów, klasyfikowania względem wielkości i koloru

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

 

 WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU CZERWCU.

 

Piosenka pt. „Lato w kawiarence”

 1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.

I zaprasza na wakacje teraz, już!

 

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

 

 1. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.

I niesie dla nas lody w polewie malinowej!

,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”

 

Ref.: Lato, ach, lato…

 

 1. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!

Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!

 

Ref.: Lato, ach, lato…

 

WIERSZ

 1. Łącz Letnie wakacje.

Kiedy są wakacje i nie pada deszcz,

Możesz gdzieś wyjechać, jeśli tylko chcesz.

Kiedy są wakacje- morze, góry, las,

Gdzie tylko się znajdziesz miło spędzisz czas.

Latem złociste promienie słońca, padają na ziemie,

Popatrz- rozwiały się chmury,

Baw się i nie bądź ponury.

Morze- muszelki i piasek, góry lub łąka za lasem,

Warmia- czekają jeziora, Lato- już wyjechać pora !

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC MAJ

TYDZIEŃ I – Moja miejscowość, mój region

 • Rozbudzanie zainteresowań miejscem zamieszkania. Zachęcanie do gromadzenia pocztówek, zdjęć i kalendarzy przedstawiających widok własnej miejscowości oraz wytworów sztuki regionalnej.
 • Dom– rozmowa inspirowana wierszem I. R. Salach „Dom”, połączona z rozwiązywaniem zagadek obrazkowych.
 • Wykonanie pracy Album naszej miejscowości.
 • Duże miasta i małe miasta– zabawy inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaremby „A u nas..”; poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach.
 • Co jest cięższe?- słuchanie wiersza M. Strękowskiej- Zaremby „Małe miasteczko”, rozwiązywanie zagadek i badanie masy wybranych przedmiotów, poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania.

 

 

TYDZIEŃ II – Moja ojczyzna

 • Tutaj mieszkam– ćwiczenia słuchu fonematycznego. Słuchanie piosenki „Jestem Polakiem”.
 • Polska i jej symbole narodowe– słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby „Dzień flagi”; utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 • Dzień Flagi w mojej miejscowości– rysowanie na papierze ściernym; poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych.
 • Podróż do Warszawy– zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.
 • Poznawanie charakterystycznych cech miasta, porównywanie architektury wsi z architekturą miasta.
 • Budujemy miasto– zajęcia matematyczne inspirowane wierszem E. Stadtmüller „Kim jesteś?”
 • Poznajemy herby polskich miast– ćwiczenia w sferze percepcyjnej, oglądanie herbów wybranych miast.
 • Z wizytą u naszych sąsiadów– zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, zapoznanie z pojęciem Unia Europejska.
 • Poznajemy Unię Europejską– rozmowa przy mapie. Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej, utrwalenie wiadomości na temat polskich symboli narodowych, rozwijanie pamięci.
 • To Polska, moja ojczyzna– zajęcia plastyczne.

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ III – Łąka w maju

 • Na łące w maju– wycieczka na łąkę połączona z zabawami badawczymi; wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną, rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt, mieszkańców łąki.
 • Określanie kolorów na łące. Utrwalenie barw ciepłych i barw zimnych. Malowanie łąki za pomocą techniki malowanie tiulem.
 • Kolorowa łąka– słuchanie wiersza B. Formy Łąka; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące.
 • Wiosenne kwiaty– wykonanie kwiatów z papieru.
 • Małe owady i duże owady– słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby „Barwy ochronne”; rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii, utrwalenie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki, utrwalenie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Wiosenne zabawy na łące– zajęcia matematyczne.
 • Kolorowy most– zabawy badawcze inspirowane wierszem I. R. Salach „Tęcza”; wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych, utrwalenie nazw wybranych roślin.
 • Łąka w maju. Biedronki i żuczki– zajęcia artystyczno- techniczne.

 

 

TYDZIEŃ IV – Święto rodziców

 • Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii przyniesionych przez dzieci. Wypowiadanie się na temat swojej rodziny.
 • Jacy są moi rodzice?- wprowadzenie wiersza A. Wodzowskiej „Dla Mamy i Taty do nauki na pamięć.
 • Portrety moich rodziców– zajęcia plastyczne- rysowanie pastelami olejnymi.
 • Kwiaty dla mamy– zajęcia językowo- matematyczne; zapoznanie z rolą matki w rodzinie.
 • Galeria dziecięcych profili– zabawa ze światłem i cieniem, ćwiczenie umiejętności pozowania, rozróżnianie prawego i lewego profili.
 • Mój kochany tatuś– rozmowa na temat wiersza B. Kosmowskiej „Dzień taty”, połączona z wykonaniem plakatu.
 • Zajęcia umuzykalniające, nauka piosenki „M jak mama, t jak tata”.
 • Co robimy w wolny m czasie?- rozmowa na temat wiersza J. Kaczanowskiej „Mama i tata”, połączona z rozwiązywaniem zagadek, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami.
 • Z czego ucieszą się rodzice?- zagadki inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Pychotka dl mamy”, wzmacnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami, obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych.
 • Niezwykły bukiet– zajęcia techniczne.

 

 

 

TYDZIEŃ V – Niby tacy sami, a jednak inni

 • Rysowanie swojego porteru. Ozdabianie ramki. Nazywanie zabawek i kolorowanie ich rysunków.
 • Różni nas wygląd, a łączy zabawa– rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej „Małe cuda”; poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją.
 • Dziecięce marzenia– zajęcia plastyczne.
 • W kręgu kultury arabskiej– słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby „Karim”; poznawanie innych kultur, kształtowanie tolerancji wobec różnych ras i narodowości, szanowanie odmienności innych dzieci.
 • Osoby niepełnosprawne są wśród nas– układanie historyjki obrazkowej; kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych.
 • Jak rozpoznać dobrego przyjaciela?- zabawy dramowe inspirowane wierszem B. Szelągowskiej „Mój przyjaciel”; kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, rozumienie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń.
 • Zabawy z przyjaciółmi- zajęcia matematyczne.
 • Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół– praca plastyczna w zespołach, inspirowana wierszem A. Widzowskiej „Dzieci na Ziemi”.

 

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU MAJU

 

Piosenka pt. „M jak mama, t jak tata”

 1. Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas,
  wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas.
  Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,
  i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca!

Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!
         Przygód przeżyć na pół świata i następnych tysiąc chcieć!
         M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.
         Wołam siostrę, wołam brata i ruszajmy w wielki świat.

 1. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,
  gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!
  Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,
  gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy.

 

     Ref.: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!

WIERSZ

 1. Koczanowska  „Mama i Tata”

Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca,
oraz cierpliwość, co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato,
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że na kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TYDZIEŃ I – Jajko i jego tajemnice

 • Doświadczenia z jajkiem- zabawy badawcze, wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt, które są jajorodne, zapoznanie z właściwościami jajek.
 • Bocian w locie– zajęcia plastyczne.
 • Co słychać, panie Bocianie?- słuchanie opowiadanie M. Strękowskiej- Zaremby „Ptaki”; wzbogacenie wiedzy na temat ptaków, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.
 • Oglądanie zdjęć przedstawiających lecące ptaki, wyjaśnienie zjawiska tworzenia przez ptaki różnych formacji.
 • Poznajemy ptaki– rozmowa na temat obrazków, inspirowana wierszem K. Datkun-Czerniak „Ptaszek opowiada”; wzbogacenie wiedzy na temat wybranych gatunków ptaków, rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska, uświadomienie istnienia ochrony gatunkowej ptaków.
 • Leśny koncert– zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń artykulacyjnych;
 • Ptaki i ich pióra- zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi; wzbogacenie wiadomości na temat ptaków- utrwalenie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu, rozwijanie wrażliwości dotykowej.
 • Album ptaków– zajęcia plastyczne.

 

 

TYDZIEŃ II – Wiosna na wsi

 • Wyszukiwanie w książkach i czasopismach obrazków lub zdjęć przedstawiających zwierzęta z wiejskiego podwórka. Rozmowa na temat mieszkańców wiejskiego podwórka.
 • W poszukiwaniu zieleni- praca z obrazkiem; wzbogacenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozwijanie mowy.
 • W magicznym, zielonym świecie– zajęcia plastyczne.
 • Na wiejskim podwórku– teatrzyk cieni na podstawie wiersza A. Widzowskiej „Kogutek”; wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi, usprawnienie aparatu artykulacyjnego, utrwalenie zasad zachowania się obowiązujących podczas oglądania przedstawienia.
 • Z wizytą na wsi- słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby „Kaczęta, prosięta…konięta?”; utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych).
 • Nawijamy wełnę– rozwijanie sprawności manualnej, lepienie zwierząt z plasteliny, wykonanie makiety „W wiejskiej zagrodzie”
 • Co nam dają zwierzęta– rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmüller „Śniadanie”; zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Na wiejskim podwórku– zajęcia matematyczne inspirowane wierszem W. Chotomskiej „Kaczki siedmioraczki”;
 • Łaciata krówka– praca techniczna.

 

TYDZIEŃ III – Wielkanoc

 • Wypowiadanie się na temat obrazków związanych ze świętami wielkanocnymi. Dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami. Rozpoznawanie obrazka po opisie słownym. Wykonanie albumu Zwyczaje wielkanocne.
 • Zabawy kolorami- zabawy badawcze; utrwalenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych.
 • Pisanka wielkanocna- zajęcia plastyczne.
 • Pisanki wielkanocne- ozdabianie papierowych sylwet jajek.
 • Co słychać w koszyku wielkanocnym?– słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Wielkanocny koszyk”; wzbogacenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych.
 • Wykonanie sylwety kurczaka.
 • Wycinanie zdjęć związanych z Wielkanocą. Układanie pod zdjęciami ich nazw według wzoru.
 • Gdy skorupka jajka pęka– historyjka obrazkowa z elementami ćwiczeń słownikowych;
 • Zabawy kartami świątecznymi– zajęcia matematyczne; wzbogacenie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych, rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Pisanki, kraszanki, jajka malowane– kultywowanie tradycji związanych z ozdabianiem jajek, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Szlaczki z kraszanek– utrwalenie wiadomości dostrzegania regularności i kontynuowania rytmu.
 • Przygotowania do świąt– rozmowa inspirowana opowiadaniem B. Kosmowskiej „Pamiętnik Kasi”, utrwalenie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych, porównywanie długości i wysokości przedmiotów.
 • Kurczaczek wielkanocny– praca plastyczna.

 

 

TYDZIEŃ IV – Dbamy o przyrodę

 • Oglądanie albumów i książek tematycznych. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Co zagraża przyrodzie? Praca z globusem- Oceany i kontynenty.
 • Czysta woda zdrowia doda– rozmowa inspirowana wierszem J. Papuzińskiej „Chora rzeka”, połączona z eksperymentowaniem; kształtowanie świadomości ekologicznej oraz nawyków proekologicznych.
 • Ziemia przyszłości- kolaż; wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • Piękno przyrody- wprowadzenie wiersza M. Buczkówny „Tylko jeden raz” do nauki na pamięć; rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Poznajemy rozwój żaby- historyjka obrazkowa połączona z ćwiczeniami matematycznymi; wzbogacenie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, poznawanie cyklu rozwojowego żaby.
 • Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence „Dbajmy o przyrodę”.
 • Co nam daje las?- rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej „Strażnicy przyrody”; poznanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska; rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska, rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las.
 • Segregujemy śmieci– zabawy inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaremby „Kosz”; poznawanie znaczenia nowych słów: ekolog, recykling, kształtowanie nawyków proekologicznych, rozwijanie sprawności rachunkowych.
 • Projekt torby ekologicznej– malowanie na płótnie- zajęcia plastyczne.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU KWIETNIU

Piosenka pt. „Dbajmy o przyrodę”

 1. Gdzieś na Drodze Mlecznej w Układzie Słonecznym
  jest nasza planeta- Ziemia.
  A na tej planecie mieszkają ludzie,
  zwierzęta, rośliny i drzewa.

 

I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia
to miejsce piękne i czyste.
Czy słońce świeci, śpiewają ptaki,
czy dobrze tu żyję się wszystkim.

 

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię,
         żeby tutaj było piękniej i zieleniej.
         Żeby ludzie żyli w środowisku czystym
         i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.

         Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę,
         niech powietrze będzie czyste, zdrowe
         i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.
        Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2x)

Parlando:
        Od nas też zależy, jak będzie na Ziemi,
        choć jesteśmy mali, już tak dużo wiemy!
        Śmieci segregujmy, wodę oszczędzajmy!
        O naszą planetę dbajmy! O naszą planetę dbajmy!

        I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia
        to miejsce piękne i czyste.
       Czy słońce świeci, śpiewają ptaki,
       czy dobrze tu żyję się wszystkim.

Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię,
         żeby tutaj było piękniej i zieleniej.
         Żeby ludzie żyli w środowisku czystym
         i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.

         Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę,
         niech powietrze będzie czyste, zdrowe
         i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.
        Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2x)

           

WIERSZ

 1. Buczkówna „Tylko jeden raz”

Chcą żyć, jak i ty żyjesz,
wszystkie na świecie zwierzęta –
i mrówki, i żaby, i żmije,
i pszczoła wiecznie zajęta.
I paź królowej – motyl, niech fruwa tęczowo-złoty,
niech ślimak środkiem dróżki
pełznie, wystawia różki…
Przypatrz się z bliska dżdżownicy,
biedronce, jak kropki liczy,
jaskółce, jak gniazdo kleci,
jak pająk rozsuwa sieci.
Niech skacze pasikonik,
niech świerszczyk w trawie dzwoni…
Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las,
jak i ty – żyją tylko raz.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LUTY

TYDZIEŃ I – Ferie w przedszkolu

 • Wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Nawiązywanie spontanicznych kontaktów z rówieśnikami – wspólne zabawy integracyjne ułatwiające zacieśnianie więzi koleżeńskich w grupach.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych; nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań.
 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie myślenia i spostrzegawczości: (układanki – obrazki po­cięte na kilka części, puzzle).
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: liczenie, przeliczanie, klasyfikowanie.

 

TYDZIEŃ II – Baśnie, bajki, bajeczki

 • Oglądanie różnych książek z baśniami. Rozpoznawanie tytułów baśni po obrazkach. Zachęcanie do przynoszenia do przedszkola swoich ulubionych książek.
 • O tym, jak dobro zwycięża”- słuchanie baśni S. Karaszewskiego „Złoty strumień” z elementami zabaw dramowych.
 • Scena z mojej bajki– zajęcia plastyczne.
 • Kalkowanie i kolorowanie obrazków postaci z bajek, rozbudzenia zainteresowania literaturą dla dzieci.
 • Zabawy ze złotą rybką– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Słuchanie baśni „Królewna Śnieżka”. Przygotowanie sylwet do teatru cieni.
 • Na scenie teatru – słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej „Teatrzyk”, z elementami zabaw teatralnych (samodzielne zorganizowanie teatrzyku cieni, odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni według ustalonego scenariusza).
 • Wzbogacanie wiedzy na temat teatru; utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego.
 • Przygody w krainie tajemnic” – zajęcia matematyczne, rozszerzenie zakresu liczenia, wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych, posługiwanie się umownymi znakami – przygotowanie do programowania.
 • Co wiemy o smokach”-oglądanie obrazków w książkach i innych publikacjach. Słuchanie ciekawostek o smokach.
 • Przygoda ze smokiem– historyjka obrazkowa

 

TYDZIEŃ III – Muzyka wokół nas

 • Wspólne oglądanie albumów tematycznych. Wzbogacanie wiadomości na temat instrumentów muzycznych i muzyków.
 • Co to jest muzyka? – rozmowa inspirowana wierszem A. Frączek „Przedszkolna orkiestra”, połączona z zabawami rytmicznymi.
 • W filharmonii– rozmowa na podstawie zdjęcia, połączona z wysłuchaniem nagrania walca.
 • Muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych; rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu muzycznego; wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej.
 • Skonstruowanie i rozegranie gry planszowej „Orkiestra”. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Hejnał z wieży mariackiej”-zajęcia matematyczne inspirowane opowiadaniem S. Karaszerwskiego „Krakowskie historie”.
 • Gdzie mieszkają nuty?-zabawy dydaktyczne.
 • Kolorowa gitara– praca plastyczna.

 

TYDZIEŃ IV – Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • W Układzie Słonecznym –rozmowa inspirowana obrazkiem; poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego.
 • Tajemnicze planety– zajęcia plastyczne.
 • Ada i kosmita– zabawy inspirowane opowiadaniem S.Karaszewskiego „Uczulenie”.
 • Zorganizowanie kącika małego astronoma. Rozbudzanie zainteresowań kosmosem.
 • Układanie pojazdów kosmicznych z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • W obserwatorium astronomicznym– słuchanie wiersza I. R. Salach „W Toruniu żył Kopernik…” w powiązaniu z zajęciami matematycznymi; przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika, przybliżenie wiedzy na temat Słońca i Księżyca oraz przyrządów służących do obserwowania kosmosu.
 • Spotkanie z ufoludkami– zabawy dydaktyczne.
 • Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy– zajęcia plastyczne; dostarczenie wiedzy na temat gwiazd, poznawanie nazw wybranych gwiazdozbiorów, rozwijanie sprawności manualnej

.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LUTYM.

 

Piosenka pt. „Każdy chciałby być odkrywcą”

 1. Znam już dobrze kraj nasz, Polskę, miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach –  zwiedziłem Europę.

 

Ref.: Chcę poznać cały świat:

kontynenty, morza, oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

rakietą w kosmos polecę.

 

 1. Znam też inne kontynenty: Azję i Afrykę,

a niedługo także zwiedzę ogromną Amerykę.

 

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 

 1. Będę pływał wielkim statkiem, latał samolotem,

podróżował autokarem i jeździł autostopem.

 

Ref.: Chcę poznać cały świat…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ

 1. Koczanowska „Ufoludki”

W piaskownicy za przedszkolem

Wylądował srebrny spodek,

A ze spodka już po chwili

Ufoludki wyskoczyły.

Małe, zwinne i zielone,

Mądre i zaciekawione,

Wymierzyły i zbadały

Ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną drogą na planetę Togo-Togo.

Został po nich pył magiczny,

Taki był mój sen kosmiczny.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

TYDZIEŃ I – Mijają dni, miesiące, lata…

 • Witamy w nowym Roku – rozmowa połączona z zabawami słownikowymi; poznawanie tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Noworoczne fajerwerki– zajęcia plastyczne- rozdmuchiwanie tuszu; wzbogacenie doświadczeń estetycznych, poznanie nowej techniki plastycznej.
 • Urodzinowe muffinki– zabawy badawcze połączone z zajęciem gospodarczym; wzbogacenie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia; poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji; pobudzenie zmysłów.
 • Dwunastu braci– zabawy dydaktyczne inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby „Rzeka czasu”; nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim, poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku.
 • Nauka piosenki „Czasolot”
 • Co robią zimą dni tygodnia– zajęcia matematyczne; utrwalenie nazw dni tygodnia, nazywanie i rozróżnianie kolorów oraz kształtów figur geometrycznych.
 • Co robimy w dzień, a co robimy w nocy?- zabawy dydaktyczne; rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku.
 • Drzewo w czterech porach roku– zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ II – Zima i zwierzęta

 • Co robimy zimą?-rozmowa inspirowana obrazkiem; opisywanie cech zimowego krajobrazu; utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.
 • Wszędzie biało- zajęcia plastyczne; malowanie pastą do zębów.
 • Spłoszony gil– historyjka obrazkowa; wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków; poznawanie koloru upierzenia ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu.
 • Drzewko z ptakami-ćwiczenia techniczne.
 • Co jedzą ptaki?- zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Dokarmianie ptaków”; rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą; poznawanie ulubionych pokarmów wybranych ptaków.
 • Nauka piosenki „Pomóż ptakom”.
 • Kto dba o zwierzęta leśne?- rozmowa inspirowana wierszem I.R. Salach „Kto pamięta”; rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska, rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą, zapoznanie z pracą leśnika.
 • Wyprawa na biegun północny– zajęcia matematyczne; wzbogacenie wiadomości na temat Arktyki; rozwijanie umiejętności rachunkowych.
 • Ptaki i karmiki- zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ III – Babcia i dziadek

 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Sen o balu”; utrwalenie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem.
 • Bal balonów- zajęcia plastyczne.
 • Nauka wiersza B. Formy „Kocham babcię i dziadka”, rozmowa na podstawie wiersza, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych.
 • Co robię z dziadkami?– odgadywanie przedstawianych za pomocą pantomimy.
 • Nasi dziadkowie mają święto– słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Psotny prezent”.
 • Nauka piosenki „Kraina babci i dziadka.
 • Poznajemy dziadków Olka i Ady– rozwiązywanie zagadek; wzbudzenie zainteresowania członkami najbliższej rodziny, rozwijanie logicznego myślenia.
 • Geometryczne niespodzianki dla dziadków– zajęcia matematyczne; utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych.
 • Serduszko z włóczki– zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ IV – Zabawki

 • Nasze zabawki– segregowanie zabawek według podanego kryterium; uzasadnienie swojego zdania.
 • Poznajemy zabawki– zabawy badawcze.
 • Fruczka- samodzielne wykonanie zabawki rozwijającej zdolności manualne.
 • W sklepie z zabawkami– wycieczka.
 • Dom i jego wyposażenie– zajęcia techniczne.
 • Zabawki dawniej i dziś– oglądanie filmu edukacyjnego; wzbogacenie wiedzy na temat zabawek dawnych i współczesnych.
 • Nauka piosenki „Taniec pajacyków”.
 • Wykonanie gry planszowej „Przygody Czerwonego Kapturka”
 • Poznajemy dawne zabawy– oglądanie filmu edukacyjnego, wzbogacenie wiedzy na temat dawnych zabaw.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

 

 

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU STYCZNIU

 

Piosenka pt. „Kraina babci i dziadka”

 1. Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.

Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.

Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

Karuzela i spacer z psem,

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

Potem pizza, a może dżem?

Wszytsko wyczarował dziadek z babca, ja to wiem!

 

 1. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,

Ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!

Tata stara się jak może, aby z nami być,

Ale trudno jest na cvodzień tak spokojnie żyć.

Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

Ref.: A tam lody…

WIERSZ

 1. Forma „Kocham babcię i dziadka”

Kocham mocno babcię, dziadka-

To nie żarty, moi mili,

Dzisiaj im życzenia składam,

By sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia

I wszystkiego mam już dosyć,

Dziadek mocno mnie przytuli,

O to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,

Babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać te wypieki

Najwspanialsze są na świecie.

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach

Przekazują wciąż wytrwale

Swym kochanym wnukom, wnuczkom

Rad życiowych całą gamę.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I – Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 • Ślady przeszłości- oglądanie albumów przedstawiających świat z dawnych lat.
 • Poznajemy historię lalki- rozmowa inspirowana zagadką
 • Papierowa laleczka- zajęcia plastyczne.
 • W świecie dinozaurów-słuchanie wiersza A. widzowskiej „Dinozaury w przedszkolu; wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, dinozaurów.
 • Z wizytą pod ziemią- praca z obrazkiem, inspirowana opowiadaniem S. Karaszewskiego „Węgiel”; poznawanie historii węgla, pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika; budzenie szacunku dla pracy górnika.
 • Podróż do kopalni- zajęcia matematyczne; utrwalenie wiedzy na temat kopalni; określenie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski; porównywanie liczebności zbiorów; wprowadzenie znaków matematycznych: =,<,> oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Spotkanie z Mikołajem- quiz wiedzy o Świętym Mikołaju; kultywowanie polskich tradycji; słuchanie opowieści o Świętym Mikołaju.
 • Prezenty dla Mikołaja- zajęcia plastyczne inspirowane wierszem P. Beręsewicza „List od Świętego Mikołaja”.

 

TYDZIEŃ II – Idzie zima ze śniegiem

 • Domy pobielone śniegiem- zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka; obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • W zimowej scenerii- zajęcia plastyczne.
 • Sekret bałwana- historyjka obrazkowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby „Sekret bałwana”.
 • Zimowe czary- zabawy badawcze; określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Zimowe zabawy- rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza „Podwórkowa olimpiada”.
 • Bałwankowa rodzina- zajęcia matematyczne; przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli).
 • Nocne niebo i śniegowe gwiazdki- zajęcia plastyczne.

  

TYDZIEŃ III – Idą święta

 • Już niedługo święta– rozmowa inspirowana obrazkiem; wzbogacenie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Mój wymarzony prezent– praca plastyczna.
 • Nieoczekiwany gość– rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby „Sąsiad”; poznawanie kolejnych tradycji Bożonarodzeniowych; wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.
 • Przy wigilijnym stole– rozmowa inspirowana obrazkiem; zapoznanie z tradycją przygotowywania uroczystej kolacji- wigilii; poznanie i utrwalenie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.
 • Nauka Piosenki „Idą święta”.
 • Ozdoby choinkowe– zabawy badawcze inspirowane wierszem J. Koczanowskiej „Choinka”; wzbogacenie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi.
 • Przedświąteczny tydzień Olka– zajęcia matematyczne; utrwalenie nazw dni tygodnia; dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia.
 • Łańcuch z kolorowych serduszek– zajęcia techniczne.

 

TYDZIEŃ IV – Prezenty

 • Skąd się wzięła tradycja wręczania prezentów?- segregowanie obrazków według podanego kryterium; uzasadnienie swojego zdania.
 • Słuchanie opowiadania związanego z tradycją wręczania prezentów.
 • Prezenty na różne okazje- zabawa pocztówkami, dowiadywanie się, z jakiej okazji można wysłać pocztówki (składać życzenia, wręczać prezenty).
 • Moja pocztówka- ćwiczenie plastyczne.
 • Słuchanie, omawianie i śpiewanie piosenki Niech się spełnią marzenia. Zabawa ruchowa przy piosence.
 • Przedszkolna niespodzianka – przygotowanie prezentu dla lalek i misiów.
 • Pakujemy prezenty – zajęcia matematyczne; rozwijanie umiejętności: rachunkowych, klasyfikowania przedmiotów i dokonywania pomiarów
 • Stworzenie Księgi życzeń – rozwijanie wyobraźni twórczej.

 

 Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

  WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU.

 

Piosenka pt. „Idą święta”

 1. Na dworze śnieg już spadł,

na dworze szczypie mróz,

a w domu ciepło tak,

bo święta przyszły już.

 

Ref.: Biały opłatek na stole

i potraw świątecznych dwanaście,

dzisiaj gwiazdka na niebie

dla wszystkich świeci jaśniej.

Płyną świąteczne życzenia

w mroźny, zimowy świat.

A pod choinką prezenty,

to piękny, radosny czas.

 

 1. Choinka błyszczy, lśni

tysiącem różnych barw,

migocze w świetle świec

i pachnie tak jak las.

 

Ref.: Biały opłatek…

 

 

WIERSZ

 1. Koczanowska „Choinka”

Przyszła do przedszkola

choinka zielona,

powiedziała dzieciom:

-Chcę być wystrojona.

Dzieci się zebrały,

pracę podzieliły

i piękne ubranka

choince zrobiły.

Świątecznie ubrana,

jasnym blaskiem świeci.

Choinka została

w przedszkolu, u dzieci.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

TYDZIEŃ I – Polska-moja ojczyzna.

 • O Lechu, Czechu i Rusie– rozmowa inspirowana legendą, zapoznanie z symbolami narodowymi.
 • Nauka hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”.
 • Mapa Polski-praca plastyczna
 • Warszawa-nasza stolica– zapoznanie z legendą Wars i Sawa.
 • Miasta Polski-zapoznanie z największymi miastami w Polsce oraz ich symbolami
 • Sławni Polacy i ich osiągnięcia– praca z obrazkami
 • Co to jest niepodległość?- wyjaśnienie pojęcia „niepodległość”, krótka historia niepodległości
 • Quiz o Polsce

 

TYDZIEŃ II – Mój dom.

 • Wiem, gdzie mieszkam -utrwalenie znajomości swojego nazwiska i adresu zamieszkania.
 • W moim rodzinnym domu- zabawy językowe połączone z rozwiązywaniem zagadek.
 • Słuchanie wiersza P. Beręsewicza „Dom rodzinny”.
 • Praca plastyczna Mój tata i jego zawód –szkic ołówkiem.
 • W którym miejscu? -ćwiczenia ułatwiające orientacje na kartce papieru.
 • Przedszkole-nasz drugi dom – praca z obrazkiem na podstawie opowiadania. M.Strękowskiej-Zaremby „Plan przedszkola”-poznanie zawodu architekta, murarza.
 • Kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby.
 • Dekoratorzy wnętrz – zajęcia matematyczne – rozwijanie zainteresowania aranżacją wnętrz; utrwalenie liczenia w zakresie 6.
 • Słuchanie wiersza I.R.Salach „W moim domu”.
 • Rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów według rodzajów.
 • Urządzenia domowe dawniej i dziś – zabawy badawcze; zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
 • Piękny dywanik do mojego pokoju– zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ III – Moje prawa i obowiązki.

 • Słuchanie wiersza „Ocieplaki”-opisywanie jesiennych części garderoby.
 • Nauka piosenki „Moje prawa”
 • Co słychać w domu-rozmowa inspirowana obrazkiem; poznawanie wieloznaczności słowa „dom”
 • Praca plastyczna Okno z witrażem – zapoznanie z techniką witrażu
 • Moje prawa – nauka na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”; uświadomienie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i dorosłych.
 • Mamy prawa i obowiązki – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej „Prawa i obowiązki”; dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych praw i obowiązków.
 • Obowiązki i prawo do zabawy – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Obowiązki” – pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka.
 • Domowe obowiązki – zajęcia matematyczne; utrwalenie nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności rachunkowych.
 • To prawo cenie najbardziej-zajęcia plastyczne
 • Układanie ze sznurka– rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

TYDZIEŃ IV – Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Wykonanie i składanie puzzli „Zdrowe produkty”-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Alergia na sierść – rozmowa inspirowana wierszem W. Grodzieńskiej „Chory kotek”-dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych.
 • Kotki z makaronu-praca plastyczna
 • Co służy do utrzymywania czystości – rozmowa połączona z rozwiązywanie zagadek I. R. Salach; poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości.
 • Popołudniowa gimnastyka – zabawa z wykorzystaniem wiersza J.Koczanowskiej „Gimnastyka”; praca z obrazkami- dyscypliny sportowe; wyjaśnienie pojęcia „ruch to zdrowie”
 • Co służy zdrowiu? – zabawy badawcze inspirowane wierszem I. R. Salach „Co dla zdrowia?”; poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach.
 • Jestem dentystą -ćwiczenia plastyczne; rozwijanie sprawności manualnej.
 • W przychodni lekarskiej – zabawa tematyczna
 • Uważaj! Niebezpieczeństwo! – rozmowa inspirowana opowiadaniem S. Karaszewskiego „Jazda bez trzymanki”
 • Quiz o zdrowiu-utrwalenie wiadomości na temat zdrowia.\
 • W aptece – zajęcia matematyczne; ukazanie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami
 • Zdrowe produkty-zajęcia plastyczne

 

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE.

 

Piosenka pt. „Magiczne miejsce”

 1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,

a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

 

Ref.: Teraz już wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

 1. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.

 

Ref.: Teraz wiem…

 

 1. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.

Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.

 

Ref.: Teraz wiem….

 

 

 

 

WIERSZ

M.Brykczyński „O prawach dziecka””

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świcie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

chcąc wielu dzieci los odmienić,

Stworzyli dla nas mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

Próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały,

Najlepiej jak umiecie.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – Idzie jesień… przez ogród i sad.

 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie.
 • Przygoda z osą – rozmowa na podstawie rymowanki I. Fabiszewskiej „Ola w sadzie”.
 • Praca plastyczna „Sad jesienią.”
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Owocowa uczta”.
 • „Poznajemy owoce” – zabawy badawcze.
 • Rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, smaku.
 • Zabawy przy piosence „Zbiory z sadu i ogrodu”.
 • „Warzywa z targu” – zabawy matematyczne.
 • „Owoce i warzywa” – papieroplastyka, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „W spiżarni”-porządkowanie warzyw według gatunku, przeliczanie ich.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców.
 • Praca z obrazkiem „W przedszkolnej spiżarni”.
 • Słuchanie wiersza W. Kosteckiej „Na rynku”.
 • „Zdrowe i kolorowe owoce”-zajęcia techniczne.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień do zwierząt.

 • Poznawanie sposobów przygotowywanie się wybranych zwierząt do zimy.
 • „Album o zwierzętach”- praca z książką.
 • Słuchanie piosenki „Jesienna zagadka”
 • „Zwierzątko ze skarpetki”- praca techniczna.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”
 • Historyjka obrazkowa „Jak jeż szukał mieszkania”-poszerzenie wiadomości na temat mieszkania i przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Nauka piosenki „Jesienna zagadka.”
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Dary jesieni”.
 • „Zwierzęta w lesie”-zajęcia matematyczne.
 • „Orzechy i orzeszki”- zajęcia badawcze; poznanie właściwości wybranych orzechów.
 • „Wiewiórka i jej zapasy” zajęcia plastyczne.

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • „Moja mama”-praca z obrazkiem, rozwijanie spostrzegawczości.
 • Praca plastyczna „Moja mama”.
 • Słuchanie opowiadania M. Skrękowskiej-Zaremby „Cukier”
 • „Z wizytą w cukrowni i mleczarni”-zabawy badawcze, poznanie osób wykonujących wybrane zawody.
 • „Z czego robi się chleb?”-zajęcia badawcze; zapoznanie z różnymi rodzajami pieczywa i etapami produkcji chleba.
 • Zabawy przy piosence „Jak to z chlebem było”.
 • Słuchanie wiersza B. Kosmowskiej „Czarnoksiężnik węgiel”.
 • „Surowce i produkty”-zabawy dydaktyczne.
 • Poznanie zastosowania węgla i wełny.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
 • „Zabawy z prostokątem”-zabawy matematyczne.
 • „Sroczka”- zajęcia plastyczne; rozwijanie sprawności manualnej.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień…z deszczem.

 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Jesienna muzyka”
 • Rozpoznawanie odgłosów jesieni.
 • „Moja ulubiona bajka lub mój ulubiony film”-praca plastyczna.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Woda krąży”.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
 • Zapoznanie ze stanami skupienia wody.
 • Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak „Szara pogoda”.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników.
 • Zabawy przy piosence „Kłótnia kaloszy”.
 • „Jesienne zabawy”-zajęcia matematyczne.
 • Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • „Wielki parasol”-praca plastyczna.

 

 Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

  WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 

Piosenka pt.: „Jesienna zagadka”

Ref.:  Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,

co jesienią robi wiewiórka, bocian, oraz jeż.

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

 

1.Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana!

Tak, tak, tak, tak, tak!

 

Ref.: Zagadkę….

 

 1. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

bo lecą stąd do Afryki,

a każdy bocian radosny!

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana!

Tak, tak, tak, tak, tak!

 

Ref.: Zagadkę…

 

 1. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana!

Tak, tak, tak, tak, tak!

 

WIERSZ

 1. DATKUN-CZERNIAK „SZARA POGODA”

Szara chmurka, obok druga,

pełne kropel dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare,

kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest.

A tu pada, pada, pada

Już przez cały dzień!

Oj deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

wszystko wokoło nas,

a szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Tworzenie warunków do adaptacji dzieci w nowym przedszkolu.
 • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem sali.
 • Ustalenie porządku dnia w przedszkolu.
 • Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • Zapoznanie z bohaterami cyklu „Olek i Ada”.
 • Zabawy przy piosence „Olek i Ada”.
 • Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej „To jestem ja”.
 • Utrwalenie nazw części ciała.
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaręby „Przyjaciel”.
 • Wprowadzenie pojęcia „zdanie”.
 • Poznanie zapisu graficznego swojego imienia.
 • „Moja wizytówka” – zabawy z literami.
 • Nauka piosenki „Wspomnienia z wakacji.
 • Poznanie ciała człowieka oraz określenie zmian w nim zachodzących.
 • Zabawy badawcze pomagające poznać zmysły.
 • Wprowadzenie pojęcia „głoska”.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

 

TYDZIEŃ II – Moja grupa.

 • Ustalenie zasad obowiązujących w sali przedszkolnej „Kodeks Przedszkolaka”.
 • Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy.
 • Poznanie sposobu wykonania pracy plastycznej za pomocą kolażu.
 • Praca Grupowa „Grupowe drzewo zainteresowań”.
 • Zabawy dramowe inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Nowy kolega”.
 • Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej.
 • Praca zespołowa „Bajkowa grupa”.
 • Wprowadzenie dyżurów.
 • Zabawy umuzykalniające przy piosence „Krąg dziecięcych rąk”.
 • Zabawa matematyczna „zabawy z misiem”.
 • Kształtowanie umiejętności odnajdywania i nazywania różnic i podobieństw.
 • Słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Wrzesień”.
 • Wykonanie kalendarza „Drzewo w różnych porach roku’.

 

TYDZIEŃ III – Moja droga do przedszkola.

 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Skrzyżowanie bez świateł”.
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie; nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
 • Praca zespołowa przy tworzeniu makiety miasta.
 • Zabawy przy piosence „Każdy chciałby być kierowcą”.
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Zapoznanie z symbolami znaków drogowych.
 • Utrwalenie znajomości swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.
 • Zapoznanie ze znakami drogowymi.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Na pomoc”.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień…przez las, park.

 • Wycieczka po najbliższej okolicy w poszukiwaniu oznak jesieni.
 • Zabawy przy piosence „Niteczka do niteczki”
 • Nauka rozpoznawania drzew po lisicach i owocach.
 • Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej „Kasztanowy świat”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Liściobranie”.
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych i trujących na podstawie ilustracji.
 • Zabawy badawcze pod hasłem „Poznajemy drzewa liściaste”
 • Zabawy matematyczne „Jesienne liczenie”.
 • „jesienny las” – wykonanie pracy plastycznej.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

Piosenka pt.: „Wspomnienia z wakacji”

Choć wakacje się skończyły,

chociaż minął wolny czas,

mamy tyle wspomnień,

tyle pięknych zdjęć

z wczasów i wyjazdów,

ze słonecznych miejsc.

 

Ref.: Gdzie góry wysokie,

jezior srebrnych blask,

gdzie morze błękitne,

piasek złotych plaż.

Jest tyle pięknych miejsc,

warto zwiedzić je

i wrócić kiedyś tam,

za rok czy za lat pięć.

 

 1. Warto zwiedzić całą Polskę

od Bałtyku aż do Tatr.

Poznać inne kraje,

lecz pamiętać też –

tam, gdzie babcia, dziadek

jest przecudna wieś.

 

Ref.: Gdzie góry…

 

WIERSZ

 1. FORMA „WITAMY PANIĄ JESIEŃ”

Idzie przez las pani Jesień,

Psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście i drzewa.

Witamy panią Jesień.

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci bardzo się cieszą,

szybko do parku spieszą.

Witamy panią Jesień.

Spadają kasztany, żołędzie,

wokoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

Witamy panią Jesień.

Lecz kiedy humor ma ponury,

maluje deszczowe chmury.