ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ I – Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 • Ślady przeszłości- oglądanie albumów przedstawiających świat z dawnych lat.
 • Poznajemy historię lalki- rozmowa inspirowana zagadką
 • Papierowa laleczka- zajęcia plastyczne.
 • W świecie dinozaurów-słuchanie wiersza A. widzowskiej „Dinozaury w przedszkolu; wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, dinozaurów.
 • Z wizytą pod ziemią- praca z obrazkiem, inspirowana opowiadaniem S. Karaszewskiego „Węgiel”; poznawanie historii węgla, pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika; budzenie szacunku dla pracy górnika.
 • Podróż do kopalni- zajęcia matematyczne; utrwalenie wiedzy na temat kopalni; określenie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski; porównywanie liczebności zbiorów; wprowadzenie znaków matematycznych: =,<,> oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Spotkanie z Mikołajem- quiz wiedzy o Świętym Mikołaju; kultywowanie polskich tradycji; słuchanie opowieści o Świętym Mikołaju.
 • Prezenty dla Mikołaja- zajęcia plastyczne inspirowane wierszem P. Beręsewicza „List od Świętego Mikołaja”.

 

TYDZIEŃ II – Idzie zima ze śniegiem

 • Domy pobielone śniegiem- zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka; obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • W zimowej scenerii- zajęcia plastyczne.
 • Sekret bałwana- historyjka obrazkowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby „Sekret bałwana”.
 • Zimowe czary- zabawy badawcze; określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Zimowe zabawy- rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza „Podwórkowa olimpiada”.
 • Bałwankowa rodzina- zajęcia matematyczne; przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli).
 • Nocne niebo i śniegowe gwiazdki- zajęcia plastyczne.

  

TYDZIEŃ III – Idą święta

 • Już niedługo święta– rozmowa inspirowana obrazkiem; wzbogacenie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Mój wymarzony prezent– praca plastyczna.
 • Nieoczekiwany gość– rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby „Sąsiad”; poznawanie kolejnych tradycji Bożonarodzeniowych; wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.
 • Przy wigilijnym stole– rozmowa inspirowana obrazkiem; zapoznanie z tradycją przygotowywania uroczystej kolacji- wigilii; poznanie i utrwalenie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.
 • Nauka Piosenki „Idą święta”.
 • Ozdoby choinkowe– zabawy badawcze inspirowane wierszem J. Koczanowskiej „Choinka”; wzbogacenie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi.
 • Przedświąteczny tydzień Olka– zajęcia matematyczne; utrwalenie nazw dni tygodnia; dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia.
 • Łańcuch z kolorowych serduszek– zajęcia techniczne.

 

TYDZIEŃ IV – Prezenty

 • Skąd się wzięła tradycja wręczania prezentów?- segregowanie obrazków według podanego kryterium; uzasadnienie swojego zdania.
 • Słuchanie opowiadania związanego z tradycją wręczania prezentów.
 • Prezenty na różne okazje- zabawa pocztówkami, dowiadywanie się, z jakiej okazji można wysłać pocztówki (składać życzenia, wręczać prezenty).
 • Moja pocztówka- ćwiczenie plastyczne.
 • Słuchanie, omawianie i śpiewanie piosenki Niech się spełnią marzenia. Zabawa ruchowa przy piosence.
 • Przedszkolna niespodzianka – przygotowanie prezentu dla lalek i misiów.
 • Pakujemy prezenty – zajęcia matematyczne; rozwijanie umiejętności: rachunkowych, klasyfikowania przedmiotów i dokonywania pomiarów
 • Stworzenie Księgi życzeń – rozwijanie wyobraźni twórczej.

 

 Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

  WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU GRUDNIU.

 

Piosenka pt. „Idą święta”

 1. Na dworze śnieg już spadł,

na dworze szczypie mróz,

a w domu ciepło tak,

bo święta przyszły już.

 

Ref.: Biały opłatek na stole

i potraw świątecznych dwanaście,

dzisiaj gwiazdka na niebie

dla wszystkich świeci jaśniej.

Płyną świąteczne życzenia

w mroźny, zimowy świat.

A pod choinką prezenty,

to piękny, radosny czas.

 

 1. Choinka błyszczy, lśni

tysiącem różnych barw,

migocze w świetle świec

i pachnie tak jak las.

 

Ref.: Biały opłatek…

 

 

WIERSZ

 1. Koczanowska „Choinka”

Przyszła do przedszkola

choinka zielona,

powiedziała dzieciom:

-Chcę być wystrojona.

Dzieci się zebrały,

pracę podzieliły

i piękne ubranka

choince zrobiły.

Świątecznie ubrana,

jasnym blaskiem świeci.

Choinka została

w przedszkolu, u dzieci.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

TYDZIEŃ I – Polska-moja ojczyzna.

 • O Lechu, Czechu i Rusie– rozmowa inspirowana legendą, zapoznanie z symbolami narodowymi.
 • Nauka hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”.
 • Mapa Polski-praca plastyczna
 • Warszawa-nasza stolica– zapoznanie z legendą Wars i Sawa.
 • Miasta Polski-zapoznanie z największymi miastami w Polsce oraz ich symbolami
 • Sławni Polacy i ich osiągnięcia– praca z obrazkami
 • Co to jest niepodległość?- wyjaśnienie pojęcia „niepodległość”, krótka historia niepodległości
 • Quiz o Polsce

 

TYDZIEŃ II – Mój dom.

 • Wiem, gdzie mieszkam -utrwalenie znajomości swojego nazwiska i adresu zamieszkania.
 • W moim rodzinnym domu- zabawy językowe połączone z rozwiązywaniem zagadek.
 • Słuchanie wiersza P. Beręsewicza „Dom rodzinny”.
 • Praca plastyczna Mój tata i jego zawód –szkic ołówkiem.
 • W którym miejscu? -ćwiczenia ułatwiające orientacje na kartce papieru.
 • Przedszkole-nasz drugi dom – praca z obrazkiem na podstawie opowiadania. M.Strękowskiej-Zaremby „Plan przedszkola”-poznanie zawodu architekta, murarza.
 • Kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby.
 • Dekoratorzy wnętrz – zajęcia matematyczne – rozwijanie zainteresowania aranżacją wnętrz; utrwalenie liczenia w zakresie 6.
 • Słuchanie wiersza I.R.Salach „W moim domu”.
 • Rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów według rodzajów.
 • Urządzenia domowe dawniej i dziś – zabawy badawcze; zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
 • Piękny dywanik do mojego pokoju– zajęcia plastyczne.

 

TYDZIEŃ III – Moje prawa i obowiązki.

 • Słuchanie wiersza „Ocieplaki”-opisywanie jesiennych części garderoby.
 • Nauka piosenki „Moje prawa”
 • Co słychać w domu-rozmowa inspirowana obrazkiem; poznawanie wieloznaczności słowa „dom”
 • Praca plastyczna Okno z witrażem – zapoznanie z techniką witrażu
 • Moje prawa – nauka na pamięć fragmentu wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”; uświadomienie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i dorosłych.
 • Mamy prawa i obowiązki – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej „Prawa i obowiązki”; dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych praw i obowiązków.
 • Obowiązki i prawo do zabawy – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Obowiązki” – pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka.
 • Domowe obowiązki – zajęcia matematyczne; utrwalenie nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności rachunkowych.
 • To prawo cenie najbardziej-zajęcia plastyczne
 • Układanie ze sznurka– rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

TYDZIEŃ IV – Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Wykonanie i składanie puzzli „Zdrowe produkty”-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Alergia na sierść – rozmowa inspirowana wierszem W. Grodzieńskiej „Chory kotek”-dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych.
 • Kotki z makaronu-praca plastyczna
 • Co służy do utrzymywania czystości – rozmowa połączona z rozwiązywanie zagadek I. R. Salach; poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości.
 • Popołudniowa gimnastyka – zabawa z wykorzystaniem wiersza J.Koczanowskiej „Gimnastyka”; praca z obrazkami- dyscypliny sportowe; wyjaśnienie pojęcia „ruch to zdrowie”
 • Co służy zdrowiu? – zabawy badawcze inspirowane wierszem I. R. Salach „Co dla zdrowia?”; poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach.
 • Jestem dentystą -ćwiczenia plastyczne; rozwijanie sprawności manualnej.
 • W przychodni lekarskiej – zabawa tematyczna
 • Uważaj! Niebezpieczeństwo! – rozmowa inspirowana opowiadaniem S. Karaszewskiego „Jazda bez trzymanki”
 • Quiz o zdrowiu-utrwalenie wiadomości na temat zdrowia.\
 • W aptece – zajęcia matematyczne; ukazanie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami
 • Zdrowe produkty-zajęcia plastyczne

 

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE.

 

Piosenka pt. „Magiczne miejsce”

 1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,

a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

 

Ref.: Teraz już wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

 

 1. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.

 

Ref.: Teraz wiem…

 

 1. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież.

Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.

 

Ref.: Teraz wiem….

 

 

 

 

WIERSZ

M.Brykczyński „O prawach dziecka””

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świcie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

chcąc wielu dzieci los odmienić,

Stworzyli dla nas mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

Próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały,

Najlepiej jak umiecie.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – Idzie jesień… przez ogród i sad.

 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie.
 • Przygoda z osą – rozmowa na podstawie rymowanki I. Fabiszewskiej „Ola w sadzie”.
 • Praca plastyczna „Sad jesienią.”
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Owocowa uczta”.
 • „Poznajemy owoce” – zabawy badawcze.
 • Rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, smaku.
 • Zabawy przy piosence „Zbiory z sadu i ogrodu”.
 • „Warzywa z targu” – zabawy matematyczne.
 • „Owoce i warzywa” – papieroplastyka, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „W spiżarni”-porządkowanie warzyw według gatunku, przeliczanie ich.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców.
 • Praca z obrazkiem „W przedszkolnej spiżarni”.
 • Słuchanie wiersza W. Kosteckiej „Na rynku”.
 • „Zdrowe i kolorowe owoce”-zajęcia techniczne.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień do zwierząt.

 • Poznawanie sposobów przygotowywanie się wybranych zwierząt do zimy.
 • „Album o zwierzętach”- praca z książką.
 • Słuchanie piosenki „Jesienna zagadka”
 • „Zwierzątko ze skarpetki”- praca techniczna.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”
 • Historyjka obrazkowa „Jak jeż szukał mieszkania”-poszerzenie wiadomości na temat mieszkania i przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Nauka piosenki „Jesienna zagadka.”
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Dary jesieni”.
 • „Zwierzęta w lesie”-zajęcia matematyczne.
 • „Orzechy i orzeszki”- zajęcia badawcze; poznanie właściwości wybranych orzechów.
 • „Wiewiórka i jej zapasy” zajęcia plastyczne.

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • „Moja mama”-praca z obrazkiem, rozwijanie spostrzegawczości.
 • Praca plastyczna „Moja mama”.
 • Słuchanie opowiadania M. Skrękowskiej-Zaremby „Cukier”
 • „Z wizytą w cukrowni i mleczarni”-zabawy badawcze, poznanie osób wykonujących wybrane zawody.
 • „Z czego robi się chleb?”-zajęcia badawcze; zapoznanie z różnymi rodzajami pieczywa i etapami produkcji chleba.
 • Zabawy przy piosence „Jak to z chlebem było”.
 • Słuchanie wiersza B. Kosmowskiej „Czarnoksiężnik węgiel”.
 • „Surowce i produkty”-zabawy dydaktyczne.
 • Poznanie zastosowania węgla i wełny.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
 • „Zabawy z prostokątem”-zabawy matematyczne.
 • „Sroczka”- zajęcia plastyczne; rozwijanie sprawności manualnej.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień…z deszczem.

 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Jesienna muzyka”
 • Rozpoznawanie odgłosów jesieni.
 • „Moja ulubiona bajka lub mój ulubiony film”-praca plastyczna.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Woda krąży”.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
 • Zapoznanie ze stanami skupienia wody.
 • Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak „Szara pogoda”.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników.
 • Zabawy przy piosence „Kłótnia kaloszy”.
 • „Jesienne zabawy”-zajęcia matematyczne.
 • Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • „Wielki parasol”-praca plastyczna.

 

 Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

  WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 

Piosenka pt.: „Jesienna zagadka”

Ref.:  Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,

co jesienią robi wiewiórka, bocian, oraz jeż.

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

 

1.Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana!

Tak, tak, tak, tak, tak!

 

Ref.: Zagadkę….

 

 1. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

bo lecą stąd do Afryki,

a każdy bocian radosny!

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana!

Tak, tak, tak, tak, tak!

 

Ref.: Zagadkę…

 

 1. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana!

Tak, tak, tak, tak, tak!

 

WIERSZ

 1. DATKUN-CZERNIAK „SZARA POGODA”

Szara chmurka, obok druga,

pełne kropel dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare,

kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest.

A tu pada, pada, pada

Już przez cały dzień!

Oj deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

wszystko wokoło nas,

a szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Tworzenie warunków do adaptacji dzieci w nowym przedszkolu.
 • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem sali.
 • Ustalenie porządku dnia w przedszkolu.
 • Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • Zapoznanie z bohaterami cyklu „Olek i Ada”.
 • Zabawy przy piosence „Olek i Ada”.
 • Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej „To jestem ja”.
 • Utrwalenie nazw części ciała.
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaręby „Przyjaciel”.
 • Wprowadzenie pojęcia „zdanie”.
 • Poznanie zapisu graficznego swojego imienia.
 • „Moja wizytówka” – zabawy z literami.
 • Nauka piosenki „Wspomnienia z wakacji.
 • Poznanie ciała człowieka oraz określenie zmian w nim zachodzących.
 • Zabawy badawcze pomagające poznać zmysły.
 • Wprowadzenie pojęcia „głoska”.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

 

TYDZIEŃ II – Moja grupa.

 • Ustalenie zasad obowiązujących w sali przedszkolnej „Kodeks Przedszkolaka”.
 • Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy.
 • Poznanie sposobu wykonania pracy plastycznej za pomocą kolażu.
 • Praca Grupowa „Grupowe drzewo zainteresowań”.
 • Zabawy dramowe inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Nowy kolega”.
 • Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej.
 • Praca zespołowa „Bajkowa grupa”.
 • Wprowadzenie dyżurów.
 • Zabawy umuzykalniające przy piosence „Krąg dziecięcych rąk”.
 • Zabawa matematyczna „zabawy z misiem”.
 • Kształtowanie umiejętności odnajdywania i nazywania różnic i podobieństw.
 • Słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Wrzesień”.
 • Wykonanie kalendarza „Drzewo w różnych porach roku’.

 

TYDZIEŃ III – Moja droga do przedszkola.

 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Skrzyżowanie bez świateł”.
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie; nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
 • Praca zespołowa przy tworzeniu makiety miasta.
 • Zabawy przy piosence „Każdy chciałby być kierowcą”.
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Zapoznanie z symbolami znaków drogowych.
 • Utrwalenie znajomości swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.
 • Zapoznanie ze znakami drogowymi.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Na pomoc”.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień…przez las, park.

 • Wycieczka po najbliższej okolicy w poszukiwaniu oznak jesieni.
 • Zabawy przy piosence „Niteczka do niteczki”
 • Nauka rozpoznawania drzew po lisicach i owocach.
 • Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej „Kasztanowy świat”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Liściobranie”.
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych i trujących na podstawie ilustracji.
 • Zabawy badawcze pod hasłem „Poznajemy drzewa liściaste”
 • Zabawy matematyczne „Jesienne liczenie”.
 • „jesienny las” – wykonanie pracy plastycznej.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

Piosenka pt.: „Wspomnienia z wakacji”

Choć wakacje się skończyły,

chociaż minął wolny czas,

mamy tyle wspomnień,

tyle pięknych zdjęć

z wczasów i wyjazdów,

ze słonecznych miejsc.

 

Ref.: Gdzie góry wysokie,

jezior srebrnych blask,

gdzie morze błękitne,

piasek złotych plaż.

Jest tyle pięknych miejsc,

warto zwiedzić je

i wrócić kiedyś tam,

za rok czy za lat pięć.

 

 1. Warto zwiedzić całą Polskę

od Bałtyku aż do Tatr.

Poznać inne kraje,

lecz pamiętać też –

tam, gdzie babcia, dziadek

jest przecudna wieś.

 

Ref.: Gdzie góry…

 

WIERSZ

 1. FORMA „WITAMY PANIĄ JESIEŃ”

Idzie przez las pani Jesień,

Psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście i drzewa.

Witamy panią Jesień.

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci bardzo się cieszą,

szybko do parku spieszą.

Witamy panią Jesień.

Spadają kasztany, żołędzie,

wokoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

Witamy panią Jesień.

Lecz kiedy humor ma ponury,

maluje deszczowe chmury.