ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ                                                                                

 Tydzień I „W świecie baśni”

 • Wprowadzenie litery s – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Ćwiczenia i zabawy –„Wokół baśni Jaś i Małgosia”
 • Zabawy przy piosence Baśniowi przyjaciele
 • Wykonanie papiero­wego smoka
 • Wprowadzenie znaków: równości, mniejszości i więk­szości.
 • Zabawa orientacyjno­-porządkowa Krasno­ludki i wielkoludy
 • Rozwijanie sprawności fizyczne
 • Wokół baśni „Czer­wony Kapturek” – ćwiczenia i zabawy.
 • Malowanie ilustracji do wybranej baśni
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VIII.
 • Nauka piosenki „Baśniowy przyjaciel”
 • Ćwiczenie językowe Wywiad z Czerwonym Kapturkiem

Tydzień II „Pamiętajmy o zwierzętach”

 • Wprowadzenie litery n – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie pozna­nych liter.
 • Słuchanie opowiada­nia H. Zdzitowieckiej Czubaty gość z Pół­nocy.
 • Nauka piosenki „Ptasi bar”
 • Wykonanie kolażu – Ptaki w karmniku
 • Słuchanie wiersza F. Kobryńczuka Leśne ścieżki.
 • Wykonanie pracy plastycznej – Tędy przeszedł ptak.
 • Dokarmianie ptaków
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw IX
 • Zabawa kształtująca postawę ciała – Zmarznięty ptaszek wesoły ptaszek
 • Rozmowa na temat odżywiania się ptaków zimą
 • Tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech
 • Słuchanie zimowych ciekawostek o zwierzętach
 • Ćwiczenie kontroli wzrokowej. 

 

Tydzień III i IV „Ferie zimowe w przedszkolu

 • Obserwowanie i opisywanie zimowego krajobrazu podczas spacerów po ogrodzie, ale także podczas oglądania książeczek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej i koncentracji uwagi. Wsłuchiwanie się w odgło­sy zimy.
 • Wykonywanie prac plastycznych o tematyce zabawa zimowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, które znajdują się w najbliższym otoczeniu (m.in. sikorka, gil, wróbel, wrona, sroka). Rozmowy nt. dlaczego zimą należy dokarmiać ptaki.
 • Rozwijanie mowy: wypowiadanie się na temat przedstawionych sytuacji, dzielenie się spostrzeżeniami na temat charakterystycznych cech zimowego krajobrazu.
 • Słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na ich temat.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej mowy Podział zdania na wyrazy, rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek z wyrazów , układanie nowych wyrazów z liter, układanie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, określanie miejsca na kartce i w przestrzeni, posługując się pojęciami: w, na, pod, za.
 • Śpiewanie poznanych wcześniej piosenek – zabawy przy nich (przedstawianie ich za pomocą improwizacji ruchowych).

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

  

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W STYCZNIU                                                    

wiersz F. Kobryńczuka Leśne ścieżki.

Upadł w puszczy lekki śnieżek

białą swą urodą.

Kto wydeptał tyle ścieżek?

Dokąd one wiodą?

Tędy sarna szła płochliwa,

skubiąc zeschłe ziele.

A tam biegł i podskakiwał

A tu zając obok jodły

kicał, by się rozgrzać.

Tam szły żubry i mrok bodły,

ciepło niosąc w nozdrzach.

A tu jakiś ślad niepewny

zawiały śnieżyce.

Tędy pewnie do królewny

jechał dzielny rycerz.

Piosnka „Ptasi bar

 1. I. Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar,

w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar.

Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak:

„Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!”

Ref.: Ptasi bar czynny jest cały dzień.

Można dostać tu śniadanko i obiadek też.

Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak.

Karmnik to jest ptasi bar, tak, tak, tak!

 1. W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam,

ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam.

Dwie sikorki już czekają na słoninki smak.

Zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

III. Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil,

lubię spędzać tu codziennie kilka chwil.

I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny zimy znak,

zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

Ref.: Ptasi bar…

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

Tydzień I „Tutaj rosły paprocie”

 • Ćwiczenia słu­chowe W świecie dinozaurów.
 • Jak żyły dinozau­ry? – rozmowa na temat czasów prehistorycznych.
 • Słuchanie opowia­dania nauczyciela Jak żyły dinozau­ry.
 • Świat dinozau­rów – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem techniki batiku
 • Słuchanie opo­wiadania W. Cho­tomskiej Węglowa opowieść.
 • Rysowanie wę­glem drzewnym na temat: Górnicy przy pracy.
 • Zabawy orientacyjno­-porządkowe: Zamie­niamy się w dinozaury, Uwaga, dinozaur!, Małe dinozaury i duże dinozaury, Do kopalni, Nieposłuszny Dinuś
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6
 • Zabawa ruchowo–naśladowcza Spacer dinozaurów (ułożona
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień II „To już zima”

 • Wprowadzenie litery y – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie litery y.
 • Historyjka obrazko­wa Przygoda na górce.
 • Zabawy przy piosen­ce Zima.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Bałwanek” – wycinan­ka z białego i z kolo­rowego papieru
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 0
 • Ćwiczenia artyku­lacyjno-słuchowe Zimowy spacer
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych
 • Zapoznanie z instru­mentem perkusyjnym – trójkątem
 • Zabawa ruchowa z ele­mentem równowagi – Wirujące płatki śniegu
 • Zabawy ruchowe: Bał­wanek, Buch w śnieżny puch.
 • Utrwalanie poznanych liter
 • Rozwijanie słuchu fo­nematycznego –dzielenie słów na głoski
 • Rozpoznaje i nazywa cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5,6

 

Tydzień III i IV „Święta tuż-tuż ”

 • Wprowadzenie litery r – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • Utrwalanie litery r.
 • Słuchanie opowiada­nia A. Galicy Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?
 • Zabawy przy piosence Świąteczne życzenia
 • Wykonanie kartonika ze świątecznym mo­tywem.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 7.
 • Rozwijanie umiejętno­ści wokalnych ,śpiewanie piosnki „Świąteczne życzenia”
 • Zabawa orientacyjno­-porządkowa Przed
 • Zabawy ruchowe: Łańcuchy choinkowe, Żywa choinka.
 • Zabawa ruchowa twór­cza Świąteczne figurki.
 • Wspólne ubieranie choinki
 • Słuchanie opowiada­nia L. Łącz Choinko­wy pajac.
 • Przedstawienie jasełkowe
 • Wykonanie dekoracji figurek z masy solnej
 • Wspólne dekorowanie ciasteczek świątecznych

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W GRUDNIU

Wiersz „Pada śnieg” Dorota Gellner

Pada śnieżek,

pada śnieżek.

Już ze śniegu

mam kołnierzyk,

białe uszy

i policzki,

i śniegowe

rękawiczki.

A jak padać

nie przestanie –

wiecie, co się

ze mną stanie?

Będzie kino

nie z tej ziemi –

nos w marchewkę

mi się zmieni.

 

Piosnka „Świąteczne życzenia”

 Zwr.1 Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na wieczornym niebie,

gdy popłynie w świat kolęda,

przy choince zbiera się rodzina,

to już są święta!

Ref: Gwiazdka z nieba śle promyki złote

i spełnia nam marzenia.

Z ust do ust i z serc do serc                            

płyną dobre życzenia.

Zwr.2 Na wigilijnym stole jasno płonie świeca

i dwanaście potraw czeka.

Znajdzie się dziś miejsce dla każdego,

to już są święta.

Ref: Gwiazdka z nieba…

dziś życzymy sobie tego, co najlepsze,

dużo zdrowia, dużo szczęścia.

I prezentów pod choinką wiele,

to już są święta.

Ref: Gwiazdka z nieba….

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

                                                                                    

Tydzień I Domy i domki”

 • Wprowadzenie litery i – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie litery i.
 • Ćwiczenia dźwięko­naśladowcze – W domu.
 • Wykonanie z gazet sylwety domu.
 • Zabawy przy pio­sence Rodzinka pór roku.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – trój­kątem.
 • Wykonanie domu z otoczeniem z figur geometrycznych.
 • Kto gdzie mieszka? – rozmowa na temat domów zwierząt
 • Zabawy ruchowe: Kto z kim?, Drzwi.
 • Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień II Urządze­nia elek­tryczne

 • Wprowadzenie litery t – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie litery t.
 • Słuchanie opowiada­nia W. Chotomskiej Lodówka.
 • Zabawy przy piosence Domowe urządzenia.
 • Domowe urządzenia elektryczne – wydzie­ranka z kolorowego papieru.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 5
 • Ćwiczenia słuchowe – Urządzenia elektryczne.
 • Wykonanie koktajlu owocowego.
 • Zabawa bieżna Kto szybciej dookoła?
 • Zabawa ruchowa Dro­ga do domu.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III Pada deszcz”

 • Wprowadzenie litery d – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Ćwiczenia utrwalają­ce poznane litery
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Listopad.
 • Zabawy badawcze – Co pływa? Co tonie?
 • Zabawy przy piosen­ce Taniec w deszczu.
 • Listopadowa szaruga – zapoznanie z nową techniką mokre na mokrym.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – pro­stokątem.
 • Słuchanie opowia­dania S. Karaszew­skiego Wędrówka kropelki wody.
 • Zabawa muzyczno-ru­chowa Mały deszczyk, duży deszcz.
 • Zabawa orientacyjno­-porządkowa Słońce – deszcz.
 • Zabawy ruchowe: Deszcz i kałuże, Prze­skocz kałużę.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień IV „Zdrowie naszym skarbem”

 • Wprowadzenie litery k – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalanie pozna­nych liter.
 • Słuchanie wiersza L. Łącz Zdrowe odży­wianie.
 • Zabawy przy piosen­ce Uśmiechnij się do sera.
 • Zabawa plastyczna Wymarzona witamina
 • Znamy różne figury – ćwiczenia klasyfi­kacyjne.
 • Rozmowa na temat praw dzieci – z okazji obchodów Międzyna­rodowego Dnia Praw Dziecka.
 • Wycieczka do naj­bliższej apteki.
 • Zabawa muzyczno-ru­chowa Zdrowy taniec.
 • Zabawa ruchowo-na­śladowcza Spaceruj tak jak ja.
 • Zabawa ruchowa Wa­rzywno-owocowa sa­łatka witaminowa.
 • Zabawa orientacyjno­-porządkowa Reago­wanie na ruchy rąk.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU LISTPOADZIE

Wiersz : L. Łącz „Zdrowe odżywianie”

Nie jest dobrze jeść zbyt dużo,

nie jest dobrze też się głodzić,

ale mądrze się odżywiać –

o to naszej mamie chodzi.

Mało tłuszczu, mało cukru,

za to wapń i witaminy.

Głównie nabiał i owoce

jedzą chłopcy i dziewczyny.

A więc jajka i jogurty

plus jarzyny i morele, czasem mięso, często serek –

będzie zdrowiej i weselej!

Nie wystarczy jeść do syta,

lecz odżywiać się należy,

bo zawczasu zadbać trzeba,

żeby życie zdrowo przeżyć.

Zdrowo przeżyć i przetańczyć,

być odważnym i wesołym,

w sprawnym ciele światły umysł,

od przedszkola aż do szkoły!

 

Piosenka : Taniec w deszczu (sł. i muz. K. Gowik)

 

 1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.

Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!

Lato odfrunęło razem z bocianami,

zostawiło stado szarych chmur.

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

Po przygodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą,

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.

W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!

 1. Deszcz zagląda w nasze okna, woła nas:

„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!

Zatańczymy razem pod parasolkami,

ze mną nigdy nie znudzicie się!”

Ref.: Gdy jesienny…

III. Puka, stuka zimny deszczyk, żal go nam.

Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja?

Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach,

jesień z deszczem może nie być zła!

Ref. Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.

 


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

Tydzień I „Jesienią w sadzie”

 • Wycieczka do sklepu z owocami
 • Wprowadzenie litery o- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalenie litery o
 • Zabawa przy piosence „W sadzie jesienią „
 • Wprowadzenie zapisów cyfrowych liczb 1 i 2
 • Historyjka obrazkowa
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Zrywamy jabłka”
 • Zabawa ruchowa „Zbieramy owoce
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych
 • Wykonanie pracy plastycznej „Moje ulubione owoce”

Tydzień II „Warzywa znane i lubiane”

 • Wprowadzenie litery a- małej i wielkiej, pisanej i drukowanej
 • Utrwalenie poznanych liter
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3
 • Zabawa przy piosence „Idą witaminki”
 • Wykonanie obrazka ulubionego warzywa
 • Słuchanie opowiadania M. Terlikowskiej „Zapasy”
 • Zabawy pod hasłem „Warzywa i owoce”
 • Wykonanie sałatki jarzynowej
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Na działce . Jestem warzywem”
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień III Moja rodzina”

 • Wprowadzenie litery m- małej, wielkie, pisanej i drukowanej
 • Utrwalenie poznanych liter
 • Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej „Rodzinka”
 • Zabawa przy piosnce” Moja rodzina „
 • Wykonanie pracy plastycznej „Wazonik dla mamy i taty”- wylepianie plastelina butelki po soku
 • Zapoznanie z figura geometryczną- kwadratem
 • Wykonanie swojego ( prostego) drzewa genealogicznego
 • Rozmowa na temat zawodów rodziców
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Pracujemy razem”
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Co robi mama”
 • Zabawa muzyczno- ruchowa „Rodzinna gimnastyka”
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień IV „Zwierzęta domowe ”

 • Wprowadzenie litery e- małej, wielkiej, pisanej i drukowanej
 • Utrwalenie poznanych liter
 • Słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej „Agnieszka opowiada bajkę „
 • Zabawy przy piosnce „Patrzcie na jamniczka”
 • Spotkanie z posiadaczem psa – rozmowa na temat pielęgnacji i wychowywania psa.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 4
 • Wykonanie pracy plastycznej „Kotki lub pieski”
 • Rozmowa na temat „Jak psy pomagają ludziom?”
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Kot jest, kota nie ma „
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski aportują „
 • Zabawa z elementem czołgania „Skradający się kot”
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

                                                    

Wiersz „Wiersz dla mamy”

Moja kochana mamusiu!

To dla Ciebie ten wierszyk,

Dla Ciebie słońce i chmury,

Dla Ciebie tęcza i wietrzyk.

Wiosna i latem – kwiaty,

jesienią- liście jesienne…

Bądź szczęśliwa, mamusiu,

dziś, jutro i co dzień!

 

Piosnka „Idą witaminki”

 

 Zwr.1 Zapukała raz marchewka do przedszkola,                                 za marchewką idą groszek i fasola.

Z tyłu się cebulka toczy i przeciera złote oczy.

Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!

 

Ref: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki.

Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!

Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!

 

Zwr.2 Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek,                            a za drzwiami stoją warzywa spóźnione:                       pomidory i koperek, dwa buraczki i selerek.

Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!

 

Ref: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej….

 

Zwr.3 Już pietruszka tańczy na chudziutkich nóżkach,                                              a kalafior wskoczył prosto do garnuszka.                             Dzieci szybko myją ręce i czekają, by czym prędzej                        z jarzynkami przy stolikach spotkać się!

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ.  

Tydzień I „W przedszkolu”

 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Zapoznanie ze zwyczajami panującymi w zerówce, poznanie zasad i umów.
 • Poznawanie imion i nazwisk nowych dzieci z grupy,
 • Kolorowanie swojego znaczka rozpoznawczego –„ Znaczki przedszkolaczków”
 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Podawanie różnych danych o sobie
 • Utrwalanie nazw części ciała „Znam swoje ciało”
 • Rytmiczne dzielenie słów – wprowadzenie pojęcia sylaba.
 • Nazywanie różnych stanów emocjonalnych
 • Zabawy przy piosence Zmysły.
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w zerówce.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej poprzez wiele zabaw z wyrazami, zdaniami, dźwiękami.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

 

Tydzień II „Znowu w przedszkolu”

 • Wypowiadanie się na temat wakacji „Byliśmy na wakacjach”
 • Przybliżenie regionów naszego kraju.
 • Malowanie na nierównym podłożu „Góry, nasze góry
 • Zabawy przy piosence Znowu w przedszkolu.
 • Liczenie w zakresie sześciu „Pamiątki z wakacji”
 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner Muszelki.
 • Wykonanie rysunku Moje wakacje”
 • Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie oraz na kartce papieru.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III Moja droga do przedszkola”

 • Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie.
 • Zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowe­go
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Przejście przez ulicę.
 • Zabawy przy piosence Ruch uliczny
 • Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.
 • Wykonanie pracy plastycznej Znak drogowy
 • Rozmowa na temat: Samochody specjalistyczne
 • Zapoznanie z nazwą miesiąca – wrzesień.
 • Zabawy z kołem.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień IV „Nadeszła jesień”

 • Zachęcanie do obserwowania środowiska przyrodniczego – parku i lasu.
 • Wycieczka do parku
 • Wypowiedzi na temat parku jesienią
 • Zachęcanie do obserwowania środowiska przyrodniczego – parku i lasu.
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych i trujących
 • Zabawy przy piosence Idzie jesień poprzez świat
 • Wykonanie pracy plastycznej „Jesienne drzewo”
 • Rozróż- nianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała „Prawa lewa”
 • Słuchanie opowiadania K. Drzewieckiej Jesienna paleta.
 • Zabawa dydaktyczna – Głosy lasu.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

  

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

 Wiersz „Grzeczne słówka”

 Dziękuję, przepraszam i proszę,

Trzy słówka za małe trzy grosze

I grzeczny królewicz  i grzeczna królewna

Znają te słówka na pewno.

To przecież niewiele kosztuje,

Gdy powiesz, uprzejmie dziękuję.

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno.

Nawet, gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze:

Dziękuję, przepraszam i proszę.

  

Piosenka „Znowu w przedszkolu”

 1. Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato

 i wakacje już skończą się,

wrócą dzieci do przedszkola,

bo w przedszkolu fajnie jest

Ref.: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło

, w naszym przedszkolu miło płynie czas.

 Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe,

więc tu z chęcią wraca każdy z nas

II Poznajemy literki i cyferki

 i wierszyków uczymy się.

I śpiewamy, i tańczymy,

tu jest piękny każdy dzień.

Ref.: W naszym przedszkolu…

III Tutaj zawsze koledzy, koleżanki

 tak radośnie witają mnie.

Co dzień świetnie się bawimy.

 Czy gdzieś będzie lepiej? Nie!

Ref.: .: W naszym przedszkolu …