ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ.  

Tydzień I „W przedszkolu”

 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Zapoznanie ze zwyczajami panującymi w zerówce, poznanie zasad i umów.
 • Poznawanie imion i nazwisk nowych dzieci z grupy,
 • Kolorowanie swojego znaczka rozpoznawczego –„ Znaczki przedszkolaczków”
 • Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu.
 • Podawanie różnych danych o sobie
 • Utrwalanie nazw części ciała „Znam swoje ciało”
 • Rytmiczne dzielenie słów – wprowadzenie pojęcia sylaba.
 • Nazywanie różnych stanów emocjonalnych
 • Zabawy przy piosence Zmysły.
 • Opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w zerówce.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej poprzez wiele zabaw z wyrazami, zdaniami, dźwiękami.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

 

Tydzień II „Znowu w przedszkolu”

 • Wypowiadanie się na temat wakacji „Byliśmy na wakacjach”
 • Przybliżenie regionów naszego kraju.
 • Malowanie na nierównym podłożu „Góry, nasze góry
 • Zabawy przy piosence Znowu w przedszkolu.
 • Liczenie w zakresie sześciu „Pamiątki z wakacji”
 • Słuchanie wiersza Doroty Gellner Muszelki.
 • Wykonanie rysunku Moje wakacje”
 • Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów względem siebie oraz na kartce papieru.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Tydzień III Moja droga do przedszkola”

 • Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie.
 • Zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowe­go
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i wodnej
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Przejście przez ulicę.
 • Zabawy przy piosence Ruch uliczny
 • Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.
 • Wykonanie pracy plastycznej Znak drogowy
 • Rozmowa na temat: Samochody specjalistyczne
 • Zapoznanie z nazwą miesiąca – wrzesień.
 • Zabawy z kołem.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

Tydzień IV „Nadeszła jesień”

 • Zachęcanie do obserwowania środowiska przyrodniczego – parku i lasu.
 • Wycieczka do parku
 • Wypowiedzi na temat parku jesienią
 • Zachęcanie do obserwowania środowiska przyrodniczego – parku i lasu.
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych i trujących
 • Zabawy przy piosence Idzie jesień poprzez świat
 • Wykonanie pracy plastycznej „Jesienne drzewo”
 • Rozróż- nianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała „Prawa lewa”
 • Słuchanie opowiadania K. Drzewieckiej Jesienna paleta.
 • Zabawa dydaktyczna – Głosy lasu.
 • Rozwijanie mowy poprzez szereg ćwiczeń w budowaniu wypowiedzi oraz ćwiczeń logopedycznych

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

  

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

 Wiersz „Grzeczne słówka”

 Dziękuję, przepraszam i proszę,

Trzy słówka za małe trzy grosze

I grzeczny królewicz  i grzeczna królewna

Znają te słówka na pewno.

To przecież niewiele kosztuje,

Gdy powiesz, uprzejmie dziękuję.

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno.

Nawet, gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze:

Dziękuję, przepraszam i proszę.

  

Piosenka „Znowu w przedszkolu”

 1. Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato

 i wakacje już skończą się,

wrócą dzieci do przedszkola,

bo w przedszkolu fajnie jest

Ref.: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło

, w naszym przedszkolu miło płynie czas.

 Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe,

więc tu z chęcią wraca każdy z nas

II Poznajemy literki i cyferki

 i wierszyków uczymy się.

I śpiewamy, i tańczymy,

tu jest piękny każdy dzień.

Ref.: W naszym przedszkolu…

III Tutaj zawsze koledzy, koleżanki

 tak radośnie witają mnie.

Co dzień świetnie się bawimy.

 Czy gdzieś będzie lepiej? Nie!

Ref.: .: W naszym przedszkolu …