ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – Idzie jesień… przez ogród i sad.

 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie.
 • Przygoda z osą – rozmowa na podstawie rymowanki I. Fabiszewskiej „Ola w sadzie”.
 • Praca plastyczna „Sad jesienią.”
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Owocowa uczta”.
 • „Poznajemy owoce” – zabawy badawcze.
 • Rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, smaku.
 • Zabawy przy piosence „Zbiory z sadu i ogrodu”.
 • „Warzywa z targu” – zabawy matematyczne.
 • „Owoce i warzywa” – papieroplastyka, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „W spiżarni”-porządkowanie warzyw według gatunku, przeliczanie ich.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców.
 • Praca z obrazkiem „W przedszkolnej spiżarni”.
 • Słuchanie wiersza W. Kosteckiej „Na rynku”.
 • „Zdrowe i kolorowe owoce”-zajęcia techniczne.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień do zwierząt.

 • Poznawanie sposobów przygotowywanie się wybranych zwierząt do zimy.
 • „Album o zwierzętach”- praca z książką.
 • Słuchanie piosenki „Jesienna zagadka”
 • „Zwierzątko ze skarpetki”- praca techniczna.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”
 • Historyjka obrazkowa „Jak jeż szukał mieszkania”-poszerzenie wiadomości na temat mieszkania i przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Nauka piosenki „Jesienna zagadka.”
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Dary jesieni”.
 • „Zwierzęta w lesie”-zajęcia matematyczne.
 • „Orzechy i orzeszki”- zajęcia badawcze; poznanie właściwości wybranych orzechów.
 • „Wiewiórka i jej zapasy” zajęcia plastyczne.

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • „Moja mama”-praca z obrazkiem, rozwijanie spostrzegawczości.
 • Praca plastyczna „Moja mama”.
 • Słuchanie opowiadania M. Skrękowskiej-Zaremby „Cukier”
 • „Z wizytą w cukrowni i mleczarni”-zabawy badawcze, poznanie osób wykonujących wybrane zawody.
 • „Z czego robi się chleb?”-zajęcia badawcze; zapoznanie z różnymi rodzajami pieczywa i etapami produkcji chleba.
 • Zabawy przy piosence „Jak to z chlebem było”.
 • Słuchanie wiersza B. Kosmowskiej „Czarnoksiężnik węgiel”.
 • „Surowce i produkty”-zabawy dydaktyczne.
 • Poznanie zastosowania węgla i wełny.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem.
 • „Zabawy z prostokątem”-zabawy matematyczne.
 • „Sroczka”- zajęcia plastyczne; rozwijanie sprawności manualnej.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień…z deszczem.

 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Jesienna muzyka”
 • Rozpoznawanie odgłosów jesieni.
 • „Moja ulubiona bajka lub mój ulubiony film”-praca plastyczna.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Woda krąży”.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
 • Zapoznanie ze stanami skupienia wody.
 • Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak „Szara pogoda”.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników.
 • Zabawy przy piosence „Kłótnia kaloszy”.
 • „Jesienne zabawy”-zajęcia matematyczne.
 • Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • „Wielki parasol”-praca plastyczna.

 

 Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

  WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 

Piosenka pt.: „Jesienna zagadka”

Ref.:  Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,

co jesienią robi wiewiórka, bocian, oraz jeż.

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

 

1.Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana!

Tak, tak, tak, tak, tak!

 

Ref.: Zagadkę….

 

 1. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny,

bo lecą stąd do Afryki,

a każdy bocian radosny!

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana!

Tak, tak, tak, tak, tak!

 

Ref.: Zagadkę…

 

 1. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,

lecz zagadka rozwiązana!

Tak, tak, tak, tak, tak!

 

WIERSZ

 1. DATKUN-CZERNIAK „SZARA POGODA”

Szara chmurka, obok druga,

pełne kropel dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare,

kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest.

A tu pada, pada, pada

Już przez cały dzień!

Oj deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

wszystko wokoło nas,

a szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Tworzenie warunków do adaptacji dzieci w nowym przedszkolu.
 • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem sali.
 • Ustalenie porządku dnia w przedszkolu.
 • Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • Zapoznanie z bohaterami cyklu „Olek i Ada”.
 • Zabawy przy piosence „Olek i Ada”.
 • Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej „To jestem ja”.
 • Utrwalenie nazw części ciała.
 • Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaręby „Przyjaciel”.
 • Wprowadzenie pojęcia „zdanie”.
 • Poznanie zapisu graficznego swojego imienia.
 • „Moja wizytówka” – zabawy z literami.
 • Nauka piosenki „Wspomnienia z wakacji.
 • Poznanie ciała człowieka oraz określenie zmian w nim zachodzących.
 • Zabawy badawcze pomagające poznać zmysły.
 • Wprowadzenie pojęcia „głoska”.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

 

TYDZIEŃ II – Moja grupa.

 • Ustalenie zasad obowiązujących w sali przedszkolnej „Kodeks Przedszkolaka”.
 • Kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy.
 • Poznanie sposobu wykonania pracy plastycznej za pomocą kolażu.
 • Praca Grupowa „Grupowe drzewo zainteresowań”.
 • Zabawy dramowe inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Nowy kolega”.
 • Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej.
 • Praca zespołowa „Bajkowa grupa”.
 • Wprowadzenie dyżurów.
 • Zabawy umuzykalniające przy piosence „Krąg dziecięcych rąk”.
 • Zabawa matematyczna „zabawy z misiem”.
 • Kształtowanie umiejętności odnajdywania i nazywania różnic i podobieństw.
 • Słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Wrzesień”.
 • Wykonanie kalendarza „Drzewo w różnych porach roku’.

 

TYDZIEŃ III – Moja droga do przedszkola.

 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Skrzyżowanie bez świateł”.
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie; nauka prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
 • Praca zespołowa przy tworzeniu makiety miasta.
 • Zabawy przy piosence „Każdy chciałby być kierowcą”.
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Zapoznanie z symbolami znaków drogowych.
 • Utrwalenie znajomości swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.
 • Zapoznanie ze znakami drogowymi.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Na pomoc”.

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień…przez las, park.

 • Wycieczka po najbliższej okolicy w poszukiwaniu oznak jesieni.
 • Zabawy przy piosence „Niteczka do niteczki”
 • Nauka rozpoznawania drzew po lisicach i owocach.
 • Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej „Kasztanowy świat”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Liściobranie”.
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych i trujących na podstawie ilustracji.
 • Zabawy badawcze pod hasłem „Poznajemy drzewa liściaste”
 • Zabawy matematyczne „Jesienne liczenie”.
 • „jesienny las” – wykonanie pracy plastycznej.

 

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU

 

Piosenka pt.: „Wspomnienia z wakacji”

Choć wakacje się skończyły,

chociaż minął wolny czas,

mamy tyle wspomnień,

tyle pięknych zdjęć

z wczasów i wyjazdów,

ze słonecznych miejsc.

 

Ref.: Gdzie góry wysokie,

jezior srebrnych blask,

gdzie morze błękitne,

piasek złotych plaż.

Jest tyle pięknych miejsc,

warto zwiedzić je

i wrócić kiedyś tam,

za rok czy za lat pięć.

 

 1. Warto zwiedzić całą Polskę

od Bałtyku aż do Tatr.

Poznać inne kraje,

lecz pamiętać też –

tam, gdzie babcia, dziadek

jest przecudna wieś.

 

Ref.: Gdzie góry…

 

WIERSZ

 1. FORMA „WITAMY PANIĄ JESIEŃ”

Idzie przez las pani Jesień,

Psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście i drzewa.

Witamy panią Jesień.

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy w słońcu się mienią.

Dzieci bardzo się cieszą,

szybko do parku spieszą.

Witamy panią Jesień.

Spadają kasztany, żołędzie,

wokoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

Witamy panią Jesień.

Lecz kiedy humor ma ponury,

maluje deszczowe chmury.