Menu Zamknij

Grupa VIII – SMERFY

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO  DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – JESIEŃ W SADZIE

 • Oglądanie ilustracji sklepu, straganu; Zapoznanie z pracą ekspedientki
 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia Turlamy jabłko
 • Ilustracja ruchowa piosenki Polka prawdziwa.
 • Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Pod drzewami
 • Zapoznanie z nazwami drzew owocowych
 • Zabawa dydaktyczna Pomagamy jabłonce. rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu,
 • Skąd mamy te owoce? – rozróżnianie owoców pochodzących z sadu i owoców południowych na podstawie naturalnych okazów i obrazków.
 • Badanie równoliczności zbiorów. Zabawa matematyczna Liczymy owoce.
 • Nauka piosenki Polka prawdziwa.
 • Słuchanie wiersza Marii Kownackiej W spiżarni. zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę
 • Moje owoce – wydzieranka z kolorowego papieru.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Zbieramy owoce.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Owoce i warzywa.

 

TYDZIEŃ II – JESIEŃ NA DZIAŁCE

 • Ilustracja ruchowa rymowanki Jechał wóz.
 • Zabawa ruchowa Pociąg warzyw, Układamy warzywa.
 • Ćwiczenia pod hasłem: Poznajemy warzywa. Wielozmysłowe poznawanie warzyw,
 • Historyjka obrazkowa Sen Oli.
 • Zabawy przy piosence Sałatka.
 • Odbijamy warzywa – wykonanie odbitek z matryc zrobionych z warzyw.
 • Liczenie niewidocznych obiektów i ustalanie ich liczby. Zabawa matematyczna
  W warzywniaku.
 • Układanie krótkich dialogów i opowiadań o warzywach.
 • Inscenizacja wiersza Jadwigi Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie, z wykorzystaniem kukiełek.
 • Codzienne ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe- zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną.

TYDZIEŃ III – O SOBIE SAMYM

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Pomniki przyjaźni.
 • Zabawa ruchowa Zamieniamy się miejscami.
 • Słuchanie piosenki Podaj rękę koleżance.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – kwadratem.
 • Malowanie obrazków pozytywnych i negatywnych bohaterów baśni. przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 • Rozmowa na temat stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Zabawy rytmami.
 • Słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej Mój przyjaciel.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa Smutek i radość.
 • Zabawa dydaktyczna Nasze emocje.
 • Zabawy ruchowe rozwijające szybką reakcję na sygnał Zapamiętaj, Tańczące koła.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć Zapamiętaj kształt.

TYDZIEŃ IV-  NASZE ZMYSŁY

 • Zabawa dydaktyczna Czy znam swoje ciało? rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
 • Zabawy i ćwiczenia pod hasłem Nasze zmysły. uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów
 • Ćwiczenia w liczeniu. Zabawa matematyczna Koty. rozwijanie umiejętności dodawania
  i odejmowania, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Nauka piosenki Nasze uszy słyszą świat.
 • Historyjka obrazkowa Nie przeszkadzaj, nie hałasuj! uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
 • Zabawy z wykorzystaniem lustra – W krzywym zwierciadle.
 • Zabawy z wykorzystaniem wiersza Juliana Tuwima Okulary.

TYDZIEŃ V – CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?

 • Ozdabianie elementów litero-podobnych według własnych pomysłów.
 • Zabawa Szklana muzyka. Rozwijanie wrażliwości dotykowej, czuciowej i słuchowej. Wydobywanie dźwięków.
 • Z wizytą w cukrowni i w mleczarni – zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Cukier.
 • Degustowanie soku owocowego. Określanie jego smaku.
 • Zabawa w kole – Zawody i miejsca pracy.
 • Z czego robi się chleb? – zajęcia badawcze inspirowane historyjką obrazkową.
 • Zabawa Kłębki, kłębuszki. Rozwijanie wrażliwości dotykowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Szukanie odpowiedzi na pytanie: Skąd mamy wełnę? Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej.
 • Zabawa Co to jest? Z czego to jest? Rozwijanie wrażliwości dotykowej, utrwalanie wiadomości na temat pochodzenia różnych produktów.
 • Rozsypanka obrazkowa Kto tego potrzebuje? Rozpoznawanie, nazywanie i grupowanie przedmiotów wykorzystywanych w pracy przez osoby wykonujące wybrane zawody.
 • Zabawy z kartką – Coraz mniejszy prostokąt. Utrwalanie znajomości kształtu prostokąta, wykonanie własnej historyjki obrazkowej.

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

 

 

UWAGA:

-30.10.2020r. (piątek) ,,Dzień Dyni”. Prosimy, aby dzieci ubrane były na pomarańczowo

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU:

                                               Piosenka pt. ,,Polka prawdziwa”(D. i K. Jagiełło)

 1. Śliweczka spadła z drzewa, okrągła i dojrzała,
  samotna bardzo  była i wokół spoglądała.
  Zobaczył to pomidor i podszedł do śliweczki,
  kłaniając się jej nisko, zaprosił do poleczki.
                                           Ref. Hop , hop, polka prawdziwa
  pomidor skacze, śliwka się kiwa.
  Hop , hop polka prawdziwa
           polka prawdziwa hej!
 2. Śliweczka się zmęczyła, usiadła w cieniu róży
  pomidor się  nie  zmieścił, bo trochę był za duży.
  Nie wiedział co ma robić , znów podszedł do śliweczki,
  kłaniając się jej nisko, zaprosił do poleczki.

 

Wiersz  ,,W spiżarni”. (M. Kownacka)

W spiżarni na półkach
Zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach
i grzyby suszone,
są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie,
tęgi mróz na dworze,
Zapachnie nam lato,
Gdy słoik otworzę.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWACZO – DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I – Witajcie w przedszkolu!

 • Wspólne zabawy integrujące grupę.
 • Zabawa dydaktyczna Poznaję swoich kolegów.
 • Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwracanie uwagi na ich wygląd i przeznaczenie.
 • Zachęcanie do poznawania imion kolegów i koleżanek z grupy, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do bliższego poznawania swoich rówieśników, zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu.
 • Ustalanie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu, na podstawie opowiadania Zabawa Tygryska.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej, rozpoznawanie papieru o różnych fakturach. 

TYDZIEŃ II – Droga do przedszkola.

 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni, rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji.
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Nauka fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść przez ulicę.
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej, umuzykalnianie dzieci.
 • Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa, rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych. 

TYDZIEŃ III – Nadeszła jesień.

 • Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park.
 • Nauka piosenki Kolorowe liście.Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Zabawa dydaktyczna W parku czy w lesie?
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu, zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi. 

 

TYDZIEŃ IV – Co robią zwierzęta jesienią?

 • Rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Słuchanie wiersza Hanny Łochockiej Spać się chce.
 • Rozwijanie poczucia rytmu muzycznego, rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy, zwracanie uwagi na pokarmy spożywane przez zwierzęta.
 • Słuchanie opowiadania Doroty Głośnickiej Zapasy wiewiórki.
 • Rozwijanie mowy, łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej. 

 

Codzienne ćwiczenia logopedyczne, artykulacyjne i oddechowe usprawniające narządy mowy dziecka.

Codzienne zabawy na podwórku przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp.), kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej oraz utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Proszę o dostosowywanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych.

  

UWAGA:

-18.09.2019 (piątek) ,,Dzień Przedszkolaka”.

 

WIERSZ I PIOSENKA DO NAUKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU.

 

Piosenka pt.: „Kolorowe liście”

 1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały.

 

Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,

 szu, szu, szu, wirowały w koło   x2

 

 1. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

 kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

 

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, w koło wirowały.   x2

 

 1. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

 

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają.  x2

 

WIERSZ

„Przedszkolaki”

To jest Zosia, a to Franek,

tam jest Tomek i Marianek,

Ewa, Basia, Paulina

oraz uśmiechnięta Nina.

Czy już wiecie, o kim mowa?

Tak, to dzieci są z przedszkola.

Imion różnych mają wiele,

lecz wśród nich są przyjaciele.

Gdy w przedszkolu się spotkają,

zawsze sobie pomagają