Poniżej znajdują się informację odnośnie rekluracji: (kliknij aby otworzyć )

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2017

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA