„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły,
nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń”.

 Pan Janusz Gromek

  • Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Pan Mirosław Tessikowski

  • Z – ca Prezydenta ds. Społecznych.

Pan Romuald Kociuba

  • Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Dyrektor, pracownicy i wychowankowie

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne podziękowania za wsparcie w modernizacji pomieszczeń przedszkola.

Zaangażowanie i życzliwość przyczyniły się do poprawy estetyki i funkcjonalności przedszkola.

 

Pani Wioletta Dymecka

  • Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu.

Pan Piotr Moździerz

  • Wiceprezes ds. Eksploatacji Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu.

Dyrektor, pracownicy i wychowankowie

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne podziękowania za wsparcie w modernizacji pomieszczeń przedszkola.

Zaangażowanie i życzliwość przyczyniły się do poprawy estetyki i funkcjonalności przedszkola.

Dziękujemy również Państwa pracownikom i wszystkim,

którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.

 

„Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent,
lecz także ustawiczna praca”.
 Ernst Zacharias

Pan Józef Jakubasik

  • Prezes Zieleni Miejskiej w Kołobrzegu.

– za udostępnienie terenu rekreacyjnego na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego dla dzieci i rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu.

Pana ppłk. R. Biernackiego

  • Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu.

– za uatrakcyjnienie Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu.