„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,
lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”
~ Jan Paweł II ~

Dyrektor i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania

przedsiębiorstwu

POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S. A.

za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako

wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków

pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną

pomoc i życzliwość.