Menu

Podziękowania dla Roberta Pytlaka

„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,
lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”
~ Jan Paweł II ~

Dyrektor

i grono pedagogiczne

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu

składają serdeczne wyrazy podziękowania panu

ROBERTOWI PYTLAKOWI

za okazane serce, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,
winno być szczerym sercem przyjęte”
~ A. Dumas ~

Dodaj komentarz