Menu

Podziękowanie dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

„Człowiek jest wielki, nie przez to, że ma,
lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”
~ Jan Paweł II ~

Dyrektor
i grono pedagogiczne
Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kołobrzegu
składają serdeczne wyrazy podziękowania przedsiębiorstwu

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O. O.

za okazane wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy.

Dziękujemy za przeznaczenie środków materialnych w postaci farb dzięki, którym mogliśmy przeprowadzić renowację budynku i odświeżyć sale, w których przebywają dzieci. O efekcie najlepiej świadczy reakcja dzieci, ich uśmiechy.

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

„Co ofiarowane ze szczerego serca,
winno być szczerym sercem przyjęte”
~ A. Dumas ~

Dodaj komentarz