Posiłki dla uczniów w szkołach w roku szkolnym 2023/2024

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie pobytu w przedszkolu i nauki w szkole.

Posiłki w szkole przyznawane są w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", a pomoc mogą otrzymać rodziny uzyskujące miesięczny dochód w wysokości do 1 200,00 zł netto na osobę w rodzinie (tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej wynoszącego 600,00 zł na osobę w rodzinie).

Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców/opiekunów dziecka/ucznia po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • w poniedziałki i wtorki w godzinach 7:30 - 11:00
  • w środy i czwartki w godzinach 13:00 - 15:30

osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej 15-15A lub telefonicznie pod numerami 94 35 52 309 / 94 35 52 394 / 94 35 52 395.