PRZEDSZKOL NR 7 OTRZYMAŁO CERTYFIKAT ,,BEZPIECZNEJ SZKOŁY”

W dniu 20.06.2017r. Przedszkole Miejskie nr7 otrzymało certyfikat,, Bezpiecznej szkoły”.

Program pod nazwą ,, Bezpieczna Szkoła’’ organizowany jest cyklicznie przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

            Głównym celem Programu ,, Bezpieczna Szkoła’’ jest stała diagnoza zagrożeń pojawiających się wśród dzieci i młodzieży  i inspirowanie osób i instytucji zajmujących się wychowaniem młodych ludzi do nowatorskich działań profilaktycznych, ograniczenia demoralizacji wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie  bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

Program ,, Bezpieczna szkoła” prowadzony był w naszym przedszkolu zgodnie z cyklem roku szkolnego.

Z pośród nadesłanych sprawozdań została wybrana nasza placówka jako laureat otrzymaliśmy certyfikat,, Bezpiecznej szkoły. Tytuł ma charakter honorowy. Przyznawany jest placówkom oświatowym województwa zachodniopomorskiego za jakośći innowacyjność podejmowanych inicjatyw oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dziecii uczniów.

Uroczyste wręczenie certyfikatu podpisanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

mgr Jolanta Daśko

Comments are closed.

Logo Przedszkola
LogoPM7
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa
Najczęściej oglądane